Giáo án Thể dục Lớp 11 HK I

77 82 0
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 23:51

Tuần: Tiết PPCT: Lớp: Ngày soạn: -/ -/ -Ngày dạy: -/ -/ - - Lý thuyết: Giới thiệu mục tiêu nội dung chương trình Thể dục 11 - Bài Thể Dục Nhịp Điệu ( Nữ ): + Học mới: Động tác 1-2 Bài TD Phát Triển Chung ( Nam ): + Học mới: Động tác 1-6 I MỤC TIÊU Kiến thức: - Học sinh nắm mục tiêu nội dung chương trình Thể dục 11 - Biết cách thực động tác 1-2 Bài TDNĐ (Nữ) động tác 1-6 Bài TD Phát Triển Chung (Nam) Kỹ năng:- Vận dụng nội dung học trình tập luyện thi đấu nhằm rèn luyện, nâng cao sức khỏe - Thực động tác 1-2 Bài TDNĐ (Nữ) động tác 1-6 Bài TD Phát Triển Chung (Nam) Thái độ: Hs tập luyện nghiêm túc, có ý thức tự giác II ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN - Địa điểm: Sân tập TD trường Vệ sinh an toàn nơi tập phương tiện - Phương tiện: Còi, giáo án, đồng hồ, tranh ảnh, tín gậy, III TIẾN TRÌNH LÊN LỚP ĐỊNH LƯỢNG NỘI DUNG GIẢNG DẠY PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC SL TG I PHẦN MỞ ĐẦU: 6-8’ - Gv Hs làm thủ tục nhận lớp Nhận lớp: Kiểm tra sĩ số, hỏi thăm 1-2’ - Gv phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học sức khỏe Hs - Đội hình nhận lớp - Phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học (Tập hợp lớp thành hàng ngang) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ( LT ) x xxxxxxxx ↨ 2-3m x ( Gv ) Khởi động: 5-6’ - Đội hình khởi động chung a/ Khởi động chung ( Tại chỗ ): 2x8N 2-3’ ( Gv cho Hs đứng so le ) - Xoay nhẹ nhàng khớp cổ, cổ tay x x x x x x x x x kết hợp cổ chân, khuỷu tay, bả vai, x x x x x x x x khớp hông, khớp gối x x x x x x x x x - Ép ngang, ép dọc x x x x x x x x ↨ 2-3m ( LT ) x x ( Gv ) b/ Khởi động chun mơn: 1-2L 2-3’ Đội hình khởi động chuyên môn - Chạy bước nhỏ Hướng chạy ngược lại ← - Chạy nâng cao đùi x x x x x x x x x - Chạy nâng cao ghót xxxxxxxx 5-10m x - Chạy đạp sau x x x x x x x x ► x xxxxxxxx Hc x ← (LT) x x ( Gv ) II PHẦN CƠ BẢN: 3-5lần/ 28-32’ - Gv giảng giải, phân tích, thị phạm cho Hs 1-2 lần -Lý thuyết: Giới thiệu mục tiêu nội Nhóm - Gv chia nhóm tập luyện, quan sát sửa sai cho Hs dung chương trình Thể dục 11 - Gv giao cho nhóm trưởng quản lý nhóm tập, thay -Bài Thể Dục Nhịp Điệu ( Nữ ) điều khiển tập luyện Bài TD Phát Triển Chung ( Nam ) Lý thuyết: Giới thiệu mục tiêu nội dung chương trình Thể dục 11 Bài thể dục * Bài Thể Dục Nhịp Điệu ( Nữ ): + Học mới: Động tác 1-2 - Động tác 1: Đánh hông (2x8N) TTCB: Đứng hai chân rộng vai, hai tay thả lỏng tự nhiên, căng ngực, mắt nhìn thẳng - Nhịp 1-2: Đẩy hơng sang trái nhịp, đồng thời đưa hai tay chếch dưới-trái, mắt nhìn sang trái (thân hướng trước) - Nhịp 3-4: Đẩy hông sang phải nhịp, đồng thời đưa hai tay chếch dưới-phải, mắt nhìn sang phải (thân hướng trước) - Nhịp 5-6:Như nhịp 1-2 - Nhịp 7-8:Như nhịp 3-4 Kết thúc nhịp lần thu chân trái tư đứng thẳng, hai tay thả lỏng tự nhiên 8-10’ 4x8N 18-20’ 8-10’ 4x8N - Động tác 2: Phối hợp (4x8N) TTCB: Đứng - Nhịp 1: Giậm chân trái, đồng thời tay trái đưa trước, bàn tay sấp, mắt nhìn thẳng - Nhịp 2: Giậm chân phải, đồng thời tay phải đưa trước, bàn tay sấp, mắt nhìn thẳng - Nhịp 3: Giậm chân trái, đồng thời tay trái lên cao, bàn tay hướng vào ngẩng đầu - Nhịp 4: Giậm chân phải, đồng thời tay phải lên cao, bàn tay hướng vào trong, ngẩng đầu - Nhịp 5: Giậm chân trái, đồng thời tay trái hạ ngang vai, bàn tay sấp, mắt nhìn sang trái - Nhịp 6: Giậm chân phải, đồng thời tay phải hạ ngang vai, bàn tay sấp, mắt nhìn sang phải - Nhịp 7: Giậm chân trái, đồng thời tay trái hạ xuống ép sát thân, mắt nhìn - Sau 10-15 phút đổi nhóm, nội dung tập luyện - Đội hình học lý thuyết (Tập hợp lớp thành hàng ngang) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ( LT ) x xxxxxxxx ↨ 2-3m x ( Gv ) *Nhóm 1: Bài Thể Dục Nhịp Điệu ( Nữ ) - Đội hình tập luyện ( Gv cho Hs đứng so le ) xxxxxxxxx xxxxxxxx ↨ 2-3m x Gv - Đội hình tập luyện ( Gv cho Hs đứng so le ) xxxxxxxxx xxxxxxxx ↨ 2-3m x Gv thẳng - Nhịp 8: Giậm chân phải, đồng thời tay phải hạ, TTCB * Bài TD Phát Triển Chung (Nam): + Học mới: Động tác 1-6 - Động tác 1-6: TTCB: Đứng nghiêm - Động tác 1: Kiểng chân, hai tay lăng thẳng từ dưới-sang ngang-lên cao, bàn tay vỗ vào lần, thân người căng, mắt nhìn thẳng - Động tác 2: Hai tay đưa thẳng từ cao-sang ngang-xuống dưới, hạ ghót chân tư đứng nghiêm - Động tác 3: Như động tác 1, vỗ tay lần thật nhanh - Động tác 4: Như động tác - Động tác 6: Hai tay đan chéo trước thân (tay phải ngoài, tay ktrais trong) lăng thẳng từ-lên cao Thực hai động tác liên tục Kết thúc động tác tư đứng khép chân, hai tay chếch cao, mắt nhìn thẳng *Cũng cố nội dung Thực Bài TDNĐ (Nữ & Nam): Động tác 1-2 III PHẦN KẾT THÚC: - Tập trung lớp thả lỏng (tại chỗ) - Nhận xét học - Dặn dò, giao tập nhà - Xuống lớp, kết thúc buổi học 8-10’ 2-4L *Nhóm 2: Bài TD Phát Triển Chung (Nam) - Đội hình tập luyện ( Gv cho Hs đứng so le ) xxxxxxxxx xxxxxxxx ↨ 2-3m x (NT) - Đội hình tập luyện ( Gv cho Hs đứng so le ) xxxxxxxxx xxxxxxxx ↨ 2-3m x (NT) 1-2L 1-2’ 4-5’ - Gv gọi 1-2 Hs lên thực hiện, Gv Hs quan sát nhận xét, sửa sai - Đội hình cố nội dung (Tập hợp lớp thành hàng ngang, hàng trước ngồi, hàng sau đứng) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ( LT ) x xxxxxxxx ↨ 2-3m x ( Gv ) - Đội hình tập trung lớp, thả lỏng xuống lớp (Tập hợp lớp thành hàng ngang) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ( LT ) x xxxxxxxx ↨ 2-3m x ( Gv ) IV RÚT KINH NGHIỆM: Tuần: Ngày soạn: -/ -/ -Tiết PPCT: Ngày dạy: -/ -/ Lớp: Chạy Tiếp Sức: + Học mới: Cách trao-nhận tín gậy - Bài Thể Dục Nhịp Điệu ( Nữ ): + Ôn: Động tác 1-2 + Học mới: Động tác Bài TD Phát Triển Chung ( Nam ): + Ôn: Động tác 1-6 + Học mới: Động tác 7-15 I MỤC TIÊU Kiến thức: - Biết cách thực kĩ thuật cách trao-nhận tín gậy chạy tiếp sức - Biết cách thực động tác 1-3 Bài TDNĐ (Nữ) động tác 1-15 Bài TD Phát Triển Chung (Nam) Kỹ năng: - Thực kĩ thuật cách trao-nhận tín gậy để vận dụng tập luyện thi đấu - Thực động tác 1-3 Bài TDNĐ (Nữ) động tác 1-15 Bài TD Phát Triển Chung (Nam) Thái độ: Hs tập luyện nghiêm túc, có ý thức tự giác II ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN - Địa điểm: Sân tập TD trường Vệ sinh an tồn nơi tập phương tiện - Phương tiện: Còi, giáo án, đồng hồ, tranh ảnh, tín gậy, … III TIẾN TRÌNH LÊN LỚP NỘI DUNG GIẢNG DẠY I PHẦN MỞ ĐẦU: Nhận lớp: Kiểm tra sĩ số, hỏi thăm sức khỏe Hs - Phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học Khởi động: a/ Khởi động chung ( Tại chỗ ): - Xoay nhẹ nhàng khớp cổ, cổ tay kết hợp cổ chân, khuỷu tay, bả vai, khớp hông, khớp gối - Ép ngang, ép dọc b/ Khởi động chuyên môn: - Chạy bước nhỏ - Chạy nâng cao đùi - Chạy nâng cao ghót - Chạy đạp sau ĐỊNH LƯỢNG SL TG 6-8’ 1-2’ 2x8N 5-6’ 2-3’ 1-2L 2-3’ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC - Gv Hs làm thủ tục nhận lớp - Gv phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học - Đội hình nhận lớp (Tập hợp lớp thành hàng ngang) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ( LT ) x xxxxxxxx ↨ 2-3m x ( Gv ) - Đội hình khởi động chung ( Gv cho Hs đứng so le ) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ↨ 2-3m ( LT ) x x ( Gv ) - Đội hình khởi động chuyên môn Hướng chạy ngược lại ← xxxxxxxx x xxxxxxxx 5-10m x x x x x x x x x ► x xxxxxxxx Hc x ← (LT) x x ( Gv ) II PHẦN CƠ BẢN: 3-5lần/ Chạy Tiếp Sức Bài Thể Dục Nhịp Nhóm Điệu ( Nữ ), Bài TD Phát Triển Chung ( Nam ) 28-32’ Chạy Tiếp Sức + Học mới: Cách trao-nhận tín gậy Có cách trao-nhận tín gậy: Traonhận tín gậy từ lên; Trao-nhận tín gậy từ xuống 10-15’ - BT 1: Tại chỗ tập động tác trao tín gậy 3-5L - BT 2: Tại chỗ tập động tác tay không nhận tín gậy 3-5L - BT 3: Từng đơi, chỗ tập trao-nhận tín gậy 3-5L Bài Thể Dục a Bài Thể Dục Nhịp Điệu ( Nữ ): + Ôn: Động tác 1-2 + Học mới: Động tác - Động tác 1: Đánh hông (2x8N) 10-15’ 2x8N - Động tác 2: Phối hợp (4x8N) - Gv giảng giải, phân tích, thị phạm cho Hs 1-2 lần - Gv chia nhóm tập luyện, quan sát sửa sai cho Hs - Gv giao cho nhóm trưởng quản lý nhóm tập, thay điều khiển tập luyện - Sau 10-15 phút đổi nhóm, nội dung tập luyện *Nhóm 1: Chạy Tiếp Sức - Đội hình tập luyện ( Gv cho Hs đứng so le ) xxxxxxxxx xxxxxxxx ↨ 2-3m x Gv - Đội hình tập luyện ( Gv cho Hs đứng so le ) xxxxxxxxx xxxxxxxx ↨ 2-3m x Gv - Đội hình tập luyện ( Gv cho Hs đứng so le ) xxxxxxxxx xxxxxxxx ↨ 2-3m x Gv *Nhóm 2: Bài Thể Dục - Bài Thể Dục Nhịp Điệu (Nữ) - Đội hình tập luyện ( Gv cho Hs đứng so le ) xxxxxxxxx xxxxxxxx ↨ 2-3m x (NT) 4x8N - Động tác 3: Di chuyển tiến, lùi (4x8N) TTCB: Đứng - Nhịp 1: Bước chân trái lên bước, trọng tâm dồn váo chân trái, hai cẳng tay lồng vào quay tròn trục cánh tay ( từ ngồi vào ), bàn tay nắm hờ - Nhịp 2: Bước chân phải lên bước, trọng tâm dồn váo chân phải, hai cẳng tay lồng vào quay tròn trục cánh tay ( từ vào ), bàn tay nắm hờ - Nhịp 3: Như nhịp - Nhịp 4: Khuỵu gối trái, chân phải đưa thẳng trước, tì gót chân, hai cẳng tay dừng trước ngực, thân thẳng, mắt nhìn thẳng - Nhịp 5, 6, 7, 8: Như nhịp 1, 2, 3, hai tay quay theo chiều ngược lại bước chân lùi tì gót chân trái 2-4L b Bài TD Phát Triển Chung (Nam): + Ôn: Động tác 1-6 + Học mới: Động tác 7-15 2-4L - Đội hình tập luyện ( Gv cho Hs đứng so le ) xxxxxxxxx xxxxxxxx ↨ 2-3m x (NT) - Bài Thể Dục Phát Triển Chung (Nam) - Đội hình tập luyện ( Gv cho Hs đứng so le ) xxxxxxxxx xxxxxxxx ↨ 2-3m x (NT) - Đội hình tập luyện ( Gv cho Hs đứng so le ) xxxxxxxxx xxxxxxxx ↨ 2-3m x (NT) + Học mới: Động tác 7-15 - Động tác 7: Hạ hai tay thành dang ngang, bàn tay ngửa, căng thân, đầu ngửa, mắt nhìn chếch cao - Động tác 8: Hai tay giơ chếch cao, căng thân, đầu ngửa, mắt nhìn chếch cao, lòng bàn tay hướng vào - Động tác 9: Như động tác - Động tác 10: Chân trái bước sang trái bước rộng vai, gập thân trước, hai tay dang ngang, bàn tay sấp, đầu ngẩng, căng thân, mắt nhìn thẳng - Động tác 11: Quay người sang trái, tay phải lăng thẳng xuống dưới, bàn tay phải chạm mu bàn chân trái Tay trái lăng thẳng lên trên, bàn tay duỗi thẳng - Động tác 12: Quay người sang phải, tay trái lăng thẳng xuống dưới, bàn tay trái chạm mu bàn chân phải Tay phải lăng thẳng lên trên, bàn tay duỗi thẳng - Động tác 13: Như động tác 11 - Động tác 14: Như động tác 12 - Động tác 15: Thu chân trái với chân phải thành tư ngồi xổm nửa trước bàn chân, hai tay chống đất *Đổi nhóm, nội dung tập luyện - Nhóm 1: Bài Thể Dục - Nhóm 2: Chạy Tiếp Sức *Cũng cố nội dung Thực Bài TDNĐ (Nữ): Động tác III PHẦN KẾT THÚC: - Tập trung lớp thả lỏng (tại chỗ) - Nhận xét học - Dặn dò, giao tập nhà - Xuống lớp, kết thúc buổi học - Đội hình tập luyện ( Gv cho Hs đứng so le ) xxxxxxxxx xxxxxxxx ↨ 2-3m x (NT) 10-15’ 1-2L 1-2’ 4-5’ * Nhóm 1: Bài Thể Dục * Nhóm 2: Chạy Tiếp Sức - Gv gọi 1-2 Hs lên thực hiện, Gv Hs quan sát nhận xét, sửa sai - Đội hình cố nội dung (Tập hợp lớp thành hàng ngang, hàng trước ngồi, hàng sau đứng) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ( LT ) x xxxxxxxx ↨ 2-3m x ( Gv ) - Đội hình tập trung lớp thả lỏng, xuống lớp (Tập hợp lớp thành hàng ngang) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ( LT ) x xxxxxxxx ↨ 2-3m x ( Gv ) IV RÚT KINH NGHIỆM: Tuần: Tiết PPCT: Lớp: Ngày soạn: -/ -/ -Ngày dạy: -/ -/ - - Chạy Tiếp Sức: + Bài tập 1&2; Một số động tác bổ trợ - Bài Thể Dục Nhịp Điệu ( Nữ ): + Ôn: Động tác 1-2 Bài TD Phát Triển Chung ( Nam ): + Ôn: Động tác 1-15 I MỤC TIÊU Kiến thức: - Biết cách thực động tác 1-2 Bài TDNĐ (Nữ) động tác 1-15 Bài TD Phát Triển Chung (Nam) - Biết cách thực kĩ thuật cách trao - nhận tín gậy số động tác bổ trợ chạy tiếp sức Kỹ năng: - Thực động tác 1-2 Bài TDNĐ (Nữ) động tác 1-15 Bài TD Phát Triển Chung (Nam) - Thực kĩ thuật cách trao-nhận tín gậy để vận dụng tập luyện thi đấu Thái độ: Hs tập luyện nghiêm túc, có ý thức tự giác II ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN - Địa điểm: Sân tập TD trường Vệ sinh an toàn nơi tập phương tiện - Phương tiện: Còi, giáo án, đồng hồ, tranh ảnh, tín gậy, … III TIẾN TRÌNH LÊN LỚP ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC SL TG I PHẦN MỞ ĐẦU: 6-8’ - Gv Hs làm thủ tục nhận lớp Nhận lớp: Kiểm tra sĩ số, hỏi thăm 1-2’ - Gv phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học sức khỏe Hs - Đội hình nhận lớp - Phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học (Tập hợp lớp thành hàng ngang) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ( LT ) x xxxxxxxx ↨ 2-3m x ( Gv ) Khởi động: 3-4’ - Đội hình khởi động chung a/ Khởi động chung ( Tại chỗ ): 2x8N 1-2’ ( Gv cho Hs đứng so le ) - Xoay nhẹ nhàng khớp cổ, cổ tay x x x x x x x x x kết hợp cổ chân, khuỷu tay, bả vai, x x x x x x x x khớp hông, khớp gối x x x x x x x x x - Ép ngang, ép dọc x x x x x x x x ↨ 2-3m ( LT ) x x ( Gv ) NỘI DUNG GIẢNG DẠY b/ Khởi động chuyên môn: - Chạy bước nhỏ - Chạy nâng cao đùi - Chạy nâng cao ghót - Chạy đạp sau Kiểm tra cũ: - Bài TD: Động tác 1-3 Bài TDNĐ (Nữ) động tác 1-15 Bài TD Phát Triển Chung (Nam) 1-2L 1-2L II PHẦN CƠ BẢN: 3-5lần/ Chạy Tiếp Sức Bài Thể Dục Nhịp Nhóm Điệu ( Nữ ), Bài TD Phát Triển Chung ( Nam ) Chạy Tiếp Sức +Học mới: Cách trao-nhận tín gậy Có cách trao-nhận tín gậy: Traonhận tín gậy từ lên; Trao-nhận tín gậy từ xuống - BT 1: Tại chỗ tập động tác trao tín gậy 3-5L 1-2’ - Đội hình khởi động chun mơn Hướng chạy ngược lại ← xxxxxxxx x xxxxxxxx 5-10m x x x x x x x x x ► x xxxxxxxx Hc x ← (LT) x x ( Gv ) 1-2’ - Đội hình kiểm tra cũ (Tập hợp lớp thành hàng ngang) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ( LT ) x xxxxxxxx ↨ 2-3m x ( Gv ) 28-32’ - Gv giảng giải, phân tích, thị phạm cho Hs 1-2 lần - Gv chia nhóm tập luyện, quan sát sửa sai cho Hs - Gv giao cho nhóm trưởng quản lý nhóm tập, thay điều khiển tập luyện - Sau 10-15 phút đổi nhóm, nội dung tập luyện 10-15’ *Nhóm 1: Chạy Tiếp Sức - Đội hình tập luyện ( Gv cho Hs đứng so le ) xxxxxxxxx xxxxxxxx IV RÚT KINH NGHIỆM: Tuần: Tiết PPCT: Lớp: Ngày soạn: -/ -/ -Ngày dạy: -/ -/ - - Chạy Tiếp Sức: + Ôn: Bài tập 1&2; Một số động tác bổ trợ - Bài Thể Dục Nhịp Điệu ( Nữ ): + Ôn: Động tác 1- + Học mới: Động tác Bài TD Phát Triển Chung ( Nam ): + Ôn: Động tác 1-15 Học mới: Động tác 16-20 I MỤC TIÊU Kiến thức: - Biết cách thực động tác 1-4 Bài TDNĐ (Nữ) động tác 1-20 Bài TD Phát Triển Chung (Nam) - Biết cách thực kĩ thuật cách trao - nhận tín gậy số động tác bổ trợ chạy tiếp sức Kỹ năng: - Thực động tác 1-4 Bài TDNĐ (Nữ) động tác 1-20 Bài TD Phát Triển Chung (Nam) - Thực kĩ thuật cách trao-nhận tín gậy để vận dụng tập luyện thi đấu Thái độ: Hs tập luyện nghiêm túc, có ý thức tự giác II ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN - Địa điểm: Sân tập TD trường Vệ sinh an toàn nơi tập phương tiện - Phương tiện: Còi, giáo án, đồng hồ, tranh ảnh, tín gậy, … III TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 10 IV RÚT KINH NGHIỆM: Tuần: 15 Tiết PPCT: 30 Lớp: Ngày soạn: -/ -/ -Ngày dạy: -/ -/ - - Nhảy Cao: +Ơn: Chạy đà-giậm nhảy-trên khơng tiếp đất - TTTC ( Bóng Chuyền): +Ơn: Chuyền bóng cao tay, đệm bóng, phát bóng thấp tay diện I MỤC TIÊU Kiến thức: - Biết cách thực kĩ thuật Nhảy cao “kiểu nằm nghiêng”: Chạy đà-giậm nhảy-trên không-tiếp đất - Biết cách thực kĩ thuật Chuyền bóng cao tay, đệm bóng, phát bóng thấp tay diện Kỹ năng: - Thực hồn thiện kĩ thuật Nhảy cao “kiểu nằm nghiêng”: Chạy đà-giậm nhảy-trên không-tiếp đất vận dụng tập luyện, thi đấu - Thực hoàn thiện kĩ thuật Chuyền bóng cao tay, phát bóng thấp tay diện, đệm bóng Thái độ: Hs tập luyện nghiêm túc, có ý thức tự giác II ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN - Địa điểm: Sân tập TD trường Vệ sinh an tồn nơi tập phương tiện - Phương tiện: Còi, giáo án, đồng hồ, tranh ảnh, cột chống xà, xà ngang, đệm, bóng chuyền, … III TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 63 ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC SL TG I PHẦN MỞ ĐẦU: 6-8’ - Gv Hs làm thủ tục nhận lớp Nhận lớp: Kiểm tra sĩ số, hỏi thăm 1-2’ - Gv phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học sức khỏe Hs - Đội hình nhận lớp - Phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học (Tập hợp lớp thành hàng ngang) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ( LT ) x xxxxxxxx ↨ 2-3m x ( Gv ) Khởi động: 5-6’ - Đội hình khởi động chung a/ Khởi động chung ( Tại chỗ ): 2x8N 2-3’ ( Gv cho Hs đứng so le ) - Xoay nhẹ nhàng khớp cổ, cổ tay x x x x x x x x x kết hợp cổ chân, khuỷu tay, bả vai, x x x x x x x x khớp hông, khớp gối x x x x x x x x x - Ép ngang, ép dọc x x x x x x x x ↨ 2-3m ( LT ) x x ( Gv ) b/ Khởi động chuyên môn: 1-2L 2-3’ - Đội hình khởi động chun mơn - Chạy bước nhỏ Hướng chạy ngược lại ← - Chạy nâng cao đùi xxxxxxxx x - Chạy nâng cao ghót xxxxxxxx 5-10m x - Chạy đạp sau x x x x x x x x ► x xxxxxxxx Hc x ← (LT) x x ( Gv ) II PHẦN CƠ BẢN: 3-5lần/ 28-32’ - Gv giảng giải, phân tích, thị phạm cho Hs 1-2 lần Nhảy Cao - Thể Thao Tự Chọn Nhóm - Gv chia nhóm tập luyện, quan sát sửa sai cho (TTTC: Bóng Chuyền) Hs - Gv giao cho nhóm trưởng quản lý nhóm tập, thay điều khiển tập luyện - Sau 10-15 phút đổi nhóm, nội dung tập luyện Nhảy Cao: 10-15’ *Nhóm 1: Nhảy Cao +Ơn: Chạy đà-giậm nhảy-trên khơng tiếp đất - Đội hình tập luyện -BT1: Tập chạy chậm bước- 4-5L giậm nhảy-đá lăng chân NỘI DUNG GIẢNG DẠY -BT2: Tập chạy đà-giậm nhảy-trên không-tiếp đất xxxx xxxx 4-5L 1-2L xxxx xxxx - Đội hình tập luyện 64 -BT3: Kiểm tra thử x ( Gv ) xxxx xxxx x ( Gv ) xxxx xxxx IV RÚT KINH NGHIỆM: Tuần: 16 Tiết PPCT: 31 Lớp: Ngày soạn: -/ -/ -Ngày dạy: -/ -/ - - Nhảy Cao: +Ơn: Chạy đà-giậm nhảy-trên khơng tiếp đất Kiểm tra thử I MỤC TIÊU Kiến thức: - Biết cách thực kĩ thuật Nhảy cao “kiểu nằm nghiêng”: Chạy đà-giậm nhảy-trên không-tiếp đất - Biết cách thực kĩ thuật Chuyền bóng cao tay, đệm bóng, phát bóng thấp tay diện Kỹ năng: - Thực hoàn thiện kĩ thuật Nhảy cao “kiểu nằm nghiêng”: Chạy đà-giậm nhảy-trên không-tiếp đất vận dụng tập luyện, thi đấu - Thực hoàn thiện kĩ thuật Chuyền bóng cao tay, phát bóng thấp tay diện, đệm bóng Thái độ: Hs tập luyện nghiêm túc, có ý thức tự giác II ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN - Địa điểm: Sân tập TD trường Vệ sinh an toàn nơi tập phương tiện - Phương tiện: Còi, giáo án, đồng hồ, tranh ảnh, cột chống xà, xà ngang, đệm, bóng chuyền, … III TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 65 ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC SL TG I PHẦN MỞ ĐẦU: 6-8’ - Gv Hs làm thủ tục nhận lớp Nhận lớp: Kiểm tra sĩ số, hỏi thăm 1-2’ - Gv phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học sức khỏe Hs - Đội hình nhận lớp - Phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học (Tập hợp lớp thành hàng ngang) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ( LT ) x xxxxxxxx ↨ 2-3m x ( Gv ) Khởi động: 5-6’ - Đội hình khởi động chung a/ Khởi động chung ( Tại chỗ ): 2x8N 2-3’ ( Gv cho Hs đứng so le ) - Xoay nhẹ nhàng khớp cổ, cổ tay x x x x x x x x x kết hợp cổ chân, khuỷu tay, bả vai, x x x x x x x x khớp hông, khớp gối x x x x x x x x x - Ép ngang, ép dọc x x x x x x x x ↨ 2-3m ( LT ) x x ( Gv ) b/ Khởi động chuyên môn: 1-2L 2-3’ - Đội hình khởi động chun mơn - Chạy bước nhỏ Hướng chạy ngược lại ← - Chạy nâng cao đùi xxxxxxxx x - Chạy nâng cao ghót xxxxxxxx 5-10m x - Chạy đạp sau x x x x x x x x ► x xxxxxxxx Hc x ← (LT) x x ( Gv ) II PHẦN CƠ BẢN: Nhảy Cao 3-5lần/ 28-32’ - Gv giảng giải, phân tích, thị phạm cho Hs 1-2 lần +Ơn: Chạy đà-giậm nhảy-trên khơng Nhóm - Gv chia nhóm tập luyện, quan sát sửa sai cho tiếp đất Kiểm tra thử Hs - Gv giao cho nhóm trưởng quản lý nhóm tập, thay điều khiển tập luyện - Sau 10-15 phút đổi nhóm, nội dung tập luyện -BT1: Tập chạy chậm bước10-15’ * Nhảy Cao giậm nhảy-đá lăng chân - Đội hình tập luyện 6-8L NỘI DUNG GIẢNG DẠY xxxx xxxx -BT2: Tập chạy đà-giậm nhảy-trên không-tiếp đất 6-8L x ( Gv ) - Đội hình tập luyện 66 xxxx xxxx IV RÚT KINH NGHIỆM: Tuần: 16 Tiết PPCT: 32 Lớp: Ngày soạn: -/ -/ -Ngày dạy: -/ -/ - - Nhảy Cao: Kiểm tra I MỤC TIÊU - Kiểm tra đánh giá kiến thức, kỹ Hs trình tập luyện - Kiểm tra đánh giá kết tập luyện Hs qua phần Nhảy cao theo mục tiêu tiêu chuẩn RLTT Nhằm phát triển thể lực chung sức nhanh, mạnh……… -Yêu cầu: Hs tập luyện nghiêm túc, tự giác cố gắng trình thực nội dung kiểm tra II ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN 67 - Địa điểm: Sân tập TD trường Vệ sinh an toàn nơi tập phương tiện - Phương tiện: Còi, giáo án, đồng hồ, tranh ảnh, cột chống xà, xà ngang, đệm, … III TIẾN TRÌNH LÊN LỚP ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC SL TG I PHẦN MỞ ĐẦU: 6-8’ - Gv Hs làm thủ tục nhận lớp Nhận lớp: Kiểm tra sĩ số, hỏi thăm 1-2’ - Gv phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học sức khỏe Hs - Đội hình nhận lớp - Phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học (Tập hợp lớp thành hàng ngang) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ( LT ) x xxxxxxxx ↨ 2-3m x ( Gv ) Khởi động: 5-6’ - Đội hình khởi động chung a/ Khởi động chung ( Tại chỗ ): 2x8N 2-3’ ( Gv cho Hs đứng so le ) - Xoay nhẹ nhàng khớp cổ, cổ tay x x xx x x x x x kết hợp cổ chân, khuỷu tay, bả vai, x x x x x x x x khớp hông, khớp gối x x xx x x x x x - Ép ngang, ép dọc x x x x x x x x ↨ 2-3m ( LT ) x x ( Gv ) - Đội hình khởi động chun mơn b/ Khởi động chuyên môn: 1-2L 2-3’ Hướng chạy ngược lại ← - Chạy bước nhỏ xxxxxxxx x - Chạy nâng cao đùi xxxxxxxx 5-10m x - Chạy nâng cao ghót x x x x x x x x ► x - Chạy đạp sau xxxxxxxx Hc x (LT) x x ( Gv ) II PHẦN CƠ BẢN: 28-32’ - Gv giảng giải, phân tích, thị phạm cho Hs 1-2 lần - Kiểm tra: Nhảy Cao - Gv chia nhóm tập luyện, quan sát sửa sai cho Hs + Nội dung kiểm tra, cách thức tổ - Gv giao cho nhóm trưởng quản lý nhóm tập, thay chức phương pháp kiểm tra, cách điều khiển tập luyện chuẩn bị kiểm tra đánh giá, cách cho điểm: SGK TD lớp 11 ( Trang 90 - 91 ) - Nhảy Cao: Ôn luyện chuẩn bị 1-3L 10’ - Đội hình tập luyện kiểm tra ( Hs tự tập luyện chuẩn bi kiểm tra) NỘI DUNG GIẢNG DẠY xxxx xxxx x ( Gv ) ( LT ) x 68 xxxxxxxx xxxxxxxx - Nhảy Cao: Kiểm tra + Gv cho Hs ngồi ổn định chỗ + Gv gọi cho Hs lên thực nội dung kiểm tra 1-3L 22’ - Đội hình Kiểm tra (Gv cho Hs ngồi ổn định chỗ) xxxx xxxx x ( Gv ) ( LT ) x III PHẦN KẾT THÚC: - Tập trung lớp thả lỏng (tại chỗ) - Cũng cố, nhận xét học - Dặn dò, giao tập nhà - Xuống lớp, kết thúc buổi học 4-5’ xxxxxxxx xxxxxxxx - Gv gọi cho Hs lên thực nội dung kiểm tra - Đội hình tập trung, thả lỏng xuống lớp (Tập hợp lớp thành hàng ngang) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ( LT ) x xxxxxxxx ↨ 2-3m x ( Gv ) IV RÚT KINH NGHIỆM: Tuần: 17 Tiết PPCT: 33 Lớp: Ngày soạn: -/ -/ -Ngày dạy: -/ -/ - - TTTC ( Bóng Chuyền ): +Ơn tập, kiểm tra thử I MỤC TIÊU Kiến thức: - Biết cách thực kĩ thuật chuyền bóng cao tay, đệm bóng, phát bóng thấp tay diện Kỹ năng: - Thực hoàn thiện kĩ thuật chuyền bóng cao tay, phát bóng thấp tay diện, đệm bóng Thái độ: Hs tập luyện nghiêm túc, có ý thức tự giác II ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN - Địa điểm: Sân tập TD trường Vệ sinh an tồn nơi tập phương tiện - Phương tiện: Còi, giáo án, đồng hồ, tranh ảnh, cột chống xà, xà ngang, đệm, bóng chuyền, … III TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 69 ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC SL TG I PHẦN MỞ ĐẦU: 6-8’ - Gv Hs làm thủ tục nhận lớp Nhận lớp: Kiểm tra sĩ số, hỏi thăm 1-2’ - Gv phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học sức khỏe Hs - Đội hình nhận lớp - Phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học (Tập hợp lớp thành hàng ngang) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ( LT ) x xxxxxxxx ↨ 2-3m x ( Gv ) Khởi động: 5-6’ - Đội hình khởi động chung a/ Khởi động chung ( Tại chỗ ): 2x8N 2-3’ ( Gv cho Hs đứng so le ) - Xoay nhẹ nhàng khớp cổ, cổ tay x x x x x x x x x kết hợp cổ chân, khuỷu tay, bả vai, x x x x x x x x khớp hông, khớp gối x x x x x x x x x - Ép ngang, ép dọc x x x x x x x x ↨ 2-3m ( LT ) x x ( Gv ) NỘI DUNG GIẢNG DẠY b/ Khởi động chuyên môn: - Chạy bước nhỏ - Chạy nâng cao đùi - Chạy nâng cao ghót - Chạy đạp sau 1-2L II PHẦN CƠ BẢN: TTTC: Bóng Chuyền +Ơn: Chuyền bóng cao tay, đệm bóng, phát bóng thấp tay diện -BT1: Tâp đệm bóng (Hai hàng ngang đứng đối diện nhau) 4-5L 2-3’ - Đội hình khởi động chun mơn Hướng chạy ngược lại ← xxxxxxxx x xxxxxxxx 5-10m x x x x x x x x x ► x xxxxxxxx Hc x ← (LT) x x ( Gv ) 28-32’ - Gv giảng giải, phân tích, thị phạm cho Hs 1-2 lần - Gv chia nhóm tập luyện, quan sát sửa sai cho Hs - Gv giao cho nhóm trưởng quản lý nhóm tập, thay điều khiển tập luyện chuẩn bị kiểm tra 10-15’ - Đội hình tập luyện (Gv cho Hs đứng so le nhau) x x x x x x x x ↨ 4-5m x x x x x x x x (NT) -BT2: Tập chuyền bóng cao tay (Hai hàng ngang đứng đối diện nhau) -BT3: Tập phát bóng thấp tay - Đội hình tập luyện (Gv cho Hs đứng so le nhau) x x x x x x x x 4-5L ↨ 4-5m x x x x x x x x (NT) - Đội hình tập luyện 1-2L 70 - Đội hình tập luyện IV RÚT KINH NGHIỆM: Tuần: 17 Tiết PPCT: 34 Lớp: Ngày soạn: -/ -/ -Ngày dạy: -/ -/ - - TTTC ( Bóng Chuyền ): Kiểm tra I MỤC TIÊU - Kiểm tra đánh giá kiến thức, kỹ Hs trình tập luyện - Kiểm tra đánh giá kết tập luyện Hs qua nội dung TTTC (Bóng Chuyền) theo mục tiêu tiêu chuẩn RLTT Nhằm phát triển thể lực chung sức nhanh, mạnh,……… -Yêu cầu: Hs tập luyện nghiêm túc, tự giác cố gắng trình kiểm tra II ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN - Địa điểm: Sân tập TD trường Vệ sinh an toàn nơi tập phương tiện - Phương tiện: Còi, giáo án, đồng hồ, tranh ảnh, bóng chuyền, … III TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 71 ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC SL TG I PHẦN MỞ ĐẦU: 6-8’ - Gv Hs làm thủ tục nhận lớp Nhận lớp: Kiểm tra sĩ số, hỏi thăm 1-2’ - Gv phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học sức khỏe Hs - Đội hình nhận lớp - Phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học (Tập hợp lớp thành hàng ngang) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ( LT ) x xxxxxxxx ↨ 2-3m x ( Gv ) Khởi động: 5-6’ - Đội hình khởi động chung a/ Khởi động chung ( Tại chỗ ): 2x8N 2-3’ ( Gv cho Hs đứng so le ) - Xoay nhẹ nhàng khớp cổ, cổ tay x x x x x x x x x kết hợp cổ chân, khuỷu tay, bả vai, x x x x x x x x khớp hông, khớp gối x x x x x x x x x - Ép ngang, ép dọc x x x x x x x x ↨ 2-3m ( LT ) x x ( Gv ) b/ Khởi động chun mơn: 1-2L 2-3’ - Đội hình khởi động chuyên môn - Chạy bước nhỏ Hướng chạy ngược lại ← - Chạy nâng cao đùi xxxxxxxx x - Chạy nâng cao ghót xxxxxxxx 5-10m x - Chạy đạp sau x x x x x x x x ► x xxxxxxxx Hc x ← (LT) x x ( Gv ) II PHẦN CƠ BẢN: 28-32’ - Gv giảng giải, phân tích, thị phạm cho Hs 1-2 lần - Kiểm tra: Bóng Chuyền - Gv chia nhóm tập luyện, quan sát sửa sai cho + Nội dung kiểm tra, cách thức tổ Hs chức phương pháp kiểm tra, cách - Gv giao cho nhóm trưởng quản lý nhóm tập, thay đánh giá, cách cho điểm: SGK TD lớp điều khiển tập luyện chuẩn bị kiểm tra 11 ( Trang 135-136 ) - Bóng Chuyền: Kiểm tra 1-3L - Đội hình tập luyện + Hs tự tập luyện chuẩn bi kiểm (Gv cho Hs đứng so le nhau) tra x x x x x x x x + Gv gọi cho Hs lên thực ↨ 4-5m nội dung kiểm tra x x x x x x x x (NT) - Đội hình tập luyện 1-3L (Gv cho Hs đứng so le nhau) x x x x x x x x NỘI DUNG GIẢNG DẠY ↨ 4-5m x x x x x x x x (NT) - Đội hình tập luyện 1-3L - Đội hình tập luyện 72 IV RÚT KINH NGHIỆM: Tuần: 18 Ngày soạn: -/ -/ -Tiết PPCT: 35-36 Ngày dạy: -/ -/ Lớp: ÔN TẬP HỌC KÌ I, KIỂM TRA TIÊU CHUẨN RÈN LUYỆN THÂN THỂ I MỤC TIÊU - Biết cách thực thực kĩ thuật chạy tiếp sức: Cách trao-nhận tín gậy; Một số tập bổ trợ; Xuất phát người số 1, Xuất phát người trao nhận tín gậy; Phối hợp người trao nhận tín gậy - Hs nắm số điểm Luật điền kinh (Phần chạy tiếp sức) Biết vận dụng hiểu biết luật tập luyện thi đấu Phát triển thể lực chung khả khéo léo - Kiểm tra đánh giá kiến thức, kỹ Hs trình tập luyện Đánh giá kết tập luyện Hs qua nội dung (Chạy 1000m nam, 500m nữ) theo mục tiêu tiêu chuẩn RLTT Nhằm phát triển thể lực chung sức nhanh, mạnh,……… -Yêu cầu: Hs tập luyện nghiêm túc, tự giác cố gắng trình kiểm tra II ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN - Địa điểm: Sân tập TD trường Vệ sinh an toàn nơi tập phương tiện - Phương tiện: Còi, giáo án, đồng hồ, tranh ảnh, bóng chuyền, … III TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 73 ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC SL TG I PHẦN MỞ ĐẦU: 6-8’ - Gv Hs làm thủ tục nhận lớp Nhận lớp: Kiểm tra sĩ số, hỏi thăm 1-2’ - Gv phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học sức khỏe Hs - Đội hình nhận lớp - Phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học (Tập hợp lớp thành hàng ngang) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ( LT ) x xxxxxxxx ↨ 2-3m x ( Gv ) Khởi động: 5-6’ - Đội hình khởi động chung a/ Khởi động chung ( Tại chỗ ): 2x8N 2-3’ ( Gv cho Hs đứng so le ) - Xoay nhẹ nhàng khớp cổ, cổ tay x x x x x x x x x kết hợp cổ chân, khuỷu tay, bả vai, x x x x x x x x khớp hông, khớp gối x x x x x x x x x - Ép ngang, ép dọc x x x x x x x x ↨ 2-3m ( LT ) x x ( Gv ) b/ Khởi động chun mơn: 1-2L 2-3’ - Đội hình khởi động chuyên môn - Chạy bước nhỏ Hướng chạy ngược lại ← - Chạy nâng cao đùi xxxxxxxx x - Chạy nâng cao ghót xxxxxxxx 5-10m x - Chạy đạp sau x x x x x x x x ► x xxxxxxxx Hc x ← (LT) x x ( Gv ) II PHẦN CƠ BẢN: 28-32’ - Gv giảng giải, phân tích, thị phạm cho Hs 1-2 lần - Gv chia nhóm tập luyện, quan sát sửa sai cho Hs - Gv giao cho nhóm trưởng quản lý nhóm tập, thay Chạy Tiếp Sức điều khiển tập luyện chuẩn bị kiểm tra + Ôn: Phối hợp người trao 10’ *Chạy Tiếp Sức nhận tín gậy nội dung GV - Đội hình tập luyện chọn ( Gv cho Hs đứng so le ) - BT 1: Từng đơi, chỗ tập trao-nhận 1-3L xxxxxxxxx tín gậy (BT SGK) xxxxxxxx ↨ 2-3m x Gv - Đội hình tập luyện - BT 2: Phối hợp trao nhận tín gậy 1-3L ( Gv cho Hs đứng so le ) (BT SGK) xxxxxxxxx xxxxxxxx ↨ 2-3m x Gv - BT 3: Xuất phát người số 1-3L - Đội hình tập luyện xuất phát người nhận tín gậy số   2,3,4 số số NỘI DUNG GIẢNG DẠY 74 Kiểm Tra TCRLTT 22’   số số *Chạy 1000m nam, 500m nữ x Gv IV RÚT KINH NGHIỆM: Tuần: 19 Ngày soạn: -/ -/ -Tiết PPCT: 37-38 Ngày dạy: -/ -/ Lớp: KIỂM TRA HỌC KÌ I I MỤC TIÊU - Kiểm tra đánh giá kiến thức, kỹ Hs q trình tập luyện qua điều chỉnh mức độ tập luyện cho phù hợp - Kiểm tra đánh giá kết tập luyện Hs qua phần chạy tiếp sức theo mục tiêu tiêu chuẩn RLTT Nhằm phát triển thể lực chung sức nhanh, mạnh……… -Yêu cầu: Hs tập luyện nghiêm túc, tự giác cố gắng trình kiểm tra II ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN - Địa điểm: Sân tập TD trường Vệ sinh an toàn nơi tập phương tiện - Phương tiện: Còi, giáo án, đồng hồ, tranh ảnh, tín gậy, bàn đạp, … III TIẾN TRÌNH LÊN LỚP 75 ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC SL TG I PHẦN MỞ ĐẦU: 6-8’ - Gv Hs làm thủ tục nhận lớp Nhận lớp: Kiểm tra sĩ số, hỏi thăm 1-2’ - Gv phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học sức khỏe Hs - Đội hình nhận lớp - Phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học (Tập hợp lớp thành hàng ngang) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ( LT ) x xxxxxxxx ↨ 2-3m x ( Gv ) Khởi động: 5-6’ - Đội hình khởi động chung a/ Khởi động chung ( Tại chỗ ): 2x8N 2-3’ ( Gv cho Hs đứng so le ) - Xoay nhẹ nhàng khớp cổ, cổ tay x x x x x x x x x kết hợp cổ chân, khuỷu tay, bả vai, x x x x x x x x khớp hông, khớp gối x x x x x x x x x - Ép ngang, ép dọc x x x x x x x x ↨ 2-3m ( LT ) x x ( Gv ) b/ Khởi động chuyên môn: 1-2L 2-3’ - Đội hình khởi động chun mơn - Chạy bước nhỏ Hướng chạy ngược lại ← - Chạy nâng cao đùi xxxxxxxx x - Chạy nâng cao ghót x x x x x x x x 5-10m x - Chạy đạp sau x x x x x x x x ► x xxxxxxxx Hc x ← (LT) x x ( Gv ) NỘI DUNG GIẢNG DẠY II PHẦN CƠ BẢN: - Kiểm tra: Chạy Tiếp Sức + Nội dung kiểm tra, cách thức tổ chức phương pháp kiểm tra, cách đánh giá, cách cho điểm: SGK TD lớp 11 ( Trang 58-59 ) - Chạy Tiếp Sức: Ôn luyện - Chạy Tiếp Sức: Kiểm tra 5-7L 1-3L 28-32’ - Gv giảng giải, phân tích, thị phạm cho Hs 1-2 lần - Gv chia nhóm tập luyện, quan sát sửa sai cho 28-30’ Hs - Gv giao cho nhóm trưởng quản lý nhóm tập, thay điều khiển tập luyện - Gv triển khai cho Hs tự ơn luyện theo nhóm 1-2 lần tiến hành nội dung kiểm tra - Kiểm tra: Chạy Tiếp Sức - Đội hình tập luyện ( Gv cho Hs đứng so le ) xxxxxxxxx xxxxxxxx ↨ 2-3m x Gv   số số 76  số  số - Đội hình kiểm tra (Tập hợp lớp thành hàng ngang) xxxxxxxx IV RÚT KINH NGHIỆM: 77 ...B i TD Phát Triển Chung ( Nam ) Lý thuyết: Gi i thiệu mục tiêu n i dung chương trình Thể dục 11 B i thể dục * B i Thể Dục Nhịp i u ( Nữ ): + Học m i: Động tác 1-2 - Động tác 1: Đánh hông... có ý thức tự giác II ĐỊA I M, PHƯƠNG TIỆN - Địa i m: Sân tập TD trường Vệ sinh an toàn n i tập phương tiện - Phương tiện: C i, giáo án, đồng hồ, tranh ảnh, tín gậy, … III TIẾN TRÌNH LÊN LỚP... có ý thức tự giác II ĐỊA I M, PHƯƠNG TIỆN - Địa i m: Sân tập TD trường Vệ sinh an toàn n i tập phương tiện - Phương tiện: C i, giáo án, đồng hồ, tranh ảnh, tín gậy, … III TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Thể dục Lớp 11 HK I, Giáo án Thể dục Lớp 11 HK I, III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP, Kỹ năng:- Thực hiện cơ bản đúng động tác 1-9 Bài TDNĐ (Nữ) và động tác 41-50 Bài TD Phát Triển Chung (Nam)., Kiến thức: - Biết cách thực hiện kĩ thuật Chạy đà-giậm nhảy-trên không-tiếp đất, một số động tác bổ trợ và bài tập phát triển thể lực Nhảy cao “kiểu nằm nghiêng”.

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn