Giáo án Thể dục Lớp 10 HK II

97 61 0
  • Loading ...
1/97 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 23:50

Tuần: 20 Tiết PPCT: 39 Lớp: Ngày soạn: Ngày dạy: - Nhảy cao: +Học: Giới thiệu kỹ thuật nhảy cao kiểu “ Nằm nghiêng ” Đứng chỗ đá lăng, Đi bước đá lăng-xoay mũi bàn chân - TTTC (Bóng đá): +Học: Kỹ thuật chạy dừng đột ngột I MỤC TIÊU Kiến thức: - Biết cách thực kĩ thuật nhảy cao kiểu “Nằm nghiêng”, số động tác bổ trợ - Biết cách thực thực kĩ thuật chạy dừng đột ngột Kỹ năng: - Thực kĩ thuật nhảy cao kiểu “Nằm nghiêng”, số động tác bổ trợ - Thực kĩ thuật chạy dừng đột ngột Thái độ: Hs tập luyện nghiêm túc, có ý thức tự giác II ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN - Địa điểm: Sân tập TD trường Vệ sinh an toàn nơi tập phương tiện - Phương tiện: Còi, giáo án, đồng hồ, tranh ảnh, cầu, xà ngang, cột chống xà, đệm, bóng đá, … III TIẾN TRÌNH LÊN LỚP ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC SL TG I PHẦN MỞ ĐẦU: 6-8’ - Gv Hs làm thủ tục nhận lớp Nhận lớp: Kiểm tra sĩ số, hỏi thăm 1-2’ - Gv phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học sức khỏe Hs - Đội hình nhận lớp - Phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học (Tập hợp lớp thành hàng ngang) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ( LT ) x xxxxxxxx ↨ 2-3m x ( Gv ) Khởi động: 5-6’ - Đội hình khởi động chung a/ Khởi động chung ( Tại chỗ ): 2x8N 2-3’ ( Gv cho Hs đứng so le ) - Xoay nhẹ nhàng khớp cổ, cổ tay x x x x x x x x x kết hợp cổ chân, khuỷu tay, bả vai, x x x x x x x x khớp hông, khớp gối x x x x x x x x x - Ép ngang, ép dọc x x x x x x x x ↨ 2-3m ( LT ) x x ( Gv ) - Đội hình khởi động chun mơn b/ Khởi động chuyên môn: 1-2L 2-3’ Hướng chạy ngược lại ← - Chạy bước nhỏ xxxxxxxx x - Chạy nâng cao đùi xxxxxxxx 5-10m x - Chạy nâng cao ghót x x x x x x x x ► x - Chạy đạp sau xxxxxxxx Hc x (LT) x x ( Gv ) II PHẦN CƠ BẢN: 28-32’ - Gv giảng giải, phân tích, thị phạm cho Hs 1-2 lần NỘI DUNG GIẢNG DẠY Nhảy cao – (TTTC: Bóng đá) Nhảy cao: +Học: Giới thiệu kỹ thuật nhảy cao kiểu “ Nằm nghiêng ” Đứng chỗ đá lăng, Đi bước đá lăng-xoay mũi bàn chân -BT1: Đứng chỗ đá lăng - Gv chia nhóm tập luyện, quan sát sửa sai cho Hs - Gv giao cho nhóm trưởng quản lý nhóm tập, thay điều khiển tập luyện - Sau 10-15 phút đổi nhóm, nội dung tập luyện 10-12’ *Nhóm 1: Nhảy cao 6-8L -BT2: Đứng chỗ đá lăng-xoay mũi bàn chân 6-8L -BT3: Đi bước đá lăng-xoay mũi bàn chân 6-8L TTTC: Bóng đá +Học: Kỹ thuật chạy dừng đột ngột -BT1: Thực kỹ thuật chạy tăng tốc 5-10m -BT2: Thực kỹ thuật chạy dừng đột ngột 5-10m *Đổi nhóm, nội dung tập luyện - Nhóm 1: TTTC: Bóng đá - Nhóm 2: Nhảy cao - Đội hình tập luyện (Gv cho Hs đứng so le nhau) x x x x x x x x x x x x x x x x x ↨ 2-3m x ( Gv ) - Đội hình tập luyện (Gv cho Hs đứng so le nhau) x x x x x x x x x x x x x x x x x ↨ 2-3m x ( Gv ) - Đội hình tập luyện (Gv cho Hs đứng so le nhau) x x x x x x x x x x x x x x x x x ↨ 2-3m x ( Gv ) 10-12’ *Nhóm 2: TTTC: Bóng đá - Đội hình tập luyện xxxxx x 5-10m -► xxxxx x x (NT) 6-8L 6-8L - Đội hình tập luyện x 5-10m -► xxxxx x x (NT) xxxxx 10-12’ 2-3’ * Nhóm 1: TTTC: Bóng đá * Nhóm 2: Nhảy cao - Gv gọi 1-2 Hs lên thực hiện, Gv Hs quan sát *Cũng cố nội dung - Thực động tác đứng chỗ đá lăng-xoay mũi bàn chân III PHẦN KẾT THÚC: - Tập trung lớp thả lỏng (tại chỗ) - Nhận xét học - Dặn dò, giao tập nhà - Xuống lớp, kết thúc buổi học 1-2L nhận xét, sửa sai - Đội hình cố nội dung (Tập hợp lớp thành hàng ngang, hàng trước ngồi, hàng sau đứng) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ( LT ) x xxxxxxxx ↨ 2-3m x ( Gv ) 4-5’ - Đội hình tập trung, thả lỏng xuống lớp (Tập hợp lớp thành hàng ngang) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ( LT ) x xxxxxxxx ↨ 2-3m x ( Gv ) IV RÚT KINH NGHIỆM: Tuần: 20 Tiết PPCT: 40 Lớp: Ngày soạn: Ngày dạy: - Nhảy cao: +Học: Đi bước đá lăng-xoay mũi bàn chân - TTTC (Bóng đá): +Ơn: Kỹ thuật chạy dừng đột ngột - Chạy bền: Luyện tập chạy địa hình tự nhiên I MỤC TIÊU Kiến thức: - Biết cách thực kĩ thuật nhảy cao kiểu “Nằm nghiêng”, số động tác bổ trợ - Biết cách thực thực kĩ thuật chạy dừng đột ngột - Biết cách thực kĩ thuật chạy bền (cách thở, phân phối sức, tượng cực điểm cách khắc phục) Kỹ năng: - Thực kĩ thuật nhảy cao kiểu “Nằm nghiêng”, số động tác bổ trợ - Thực kĩ thuật chạy dừng đột ngột - Thực kĩ thuật chạy bền (cách thở, phân phối sức, tượng cực điểm cách khắc phục) Thái độ: Hs tập luyện nghiêm túc, có ý thức tự giác II ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN - Địa điểm: Sân tập TD trường Vệ sinh an toàn nơi tập phương tiện - Phương tiện: Còi, giáo án, đồng hồ, tranh ảnh, cầu, xà ngang, cột chống xà, đệm, bóng đá, … III TIẾN TRÌNH LÊN LỚP ĐỊNH LƯỢNG NỘI DUNG GIẢNG DẠY PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC SL TG I PHẦN MỞ ĐẦU: 6-8’ - Gv Hs làm thủ tục nhận lớp Nhận lớp: Kiểm tra sĩ số, hỏi thăm 1-2’ - Gv phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học sức khỏe Hs - Đội hình nhận lớp - Phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học (Tập hợp lớp thành hàng ngang) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ( LT ) x xxxxxxxx ↨ 2-3m x ( Gv ) Khởi động: 5-6’ - Đội hình khởi động chung a/ Khởi động chung ( Tại chỗ ): 2x8N 2-3’ ( Gv cho Hs đứng so le ) - Xoay nhẹ nhàng khớp cổ, cổ tay x x x x x x x x x kết hợp cổ chân, khuỷu tay, bả vai, x x x x x x x x khớp hông, khớp gối x x x x x x x x x - Ép ngang, ép dọc x x x x x x x x ↨ 2-3m ( LT ) x x ( Gv ) - Đội hình khởi động chun mơn b/ Khởi động chun môn: 1-2L 2-3’ Hướng chạy ngược lại ← - Chạy bước nhỏ xxxxxxxx x - Chạy nâng cao đùi xxxxxxxx 5-10m x - Chạy nâng cao ghót x x x x x x x x ► x - Chạy đạp sau xxxxxxxx Hc x (LT) x x ( Gv ) II PHẦN CƠ BẢN: 28-32’ - Gv giảng giải, phân tích, thị phạm cho Hs 1-2 lần Nhảy cao – (TTTC: Bóng đá) - Chạy bền Nhảy cao: +Học: Đi bước đá lăng-xoay mũi bàn chân -BT1: Đứng chỗ đá lăng 6-8L -BT2: Đứng chỗ đá lăng-xoay mũi bàn chân 6-8L -BT3: Đi bước đá lăng-xoay mũi bàn chân 6-8L TTTC: Bóng đá +Ơn: Kỹ thuật chạy dừng đột ngột -BT1: Thực kỹ thuật chạy tăng tốc 5-10m -BT2: Thực kỹ thuật chạy dừng đột ngột 5-10m *Đổi nhóm, nội dung tập luyện - Nhóm 1: TTTC: Bóng đá - Nhóm 2: Nhảy cao *Cũng cố nội dung - Thực động tác đứng chỗ đá lăng-xoay mũi bàn chân Chạy bền: Luyện tập chạy địa 6-8L 6-8L 1-2L - Gv chia nhóm tập luyện, quan sát sửa sai cho Hs - Gv giao cho nhóm trưởng quản lý nhóm tập, thay điều khiển tập luyện - Sau 10-15 phút đổi nhóm, nội dung tập luyện 10-12’ *Nhóm 1: Nhảy cao - Đội hình tập luyện (Gv cho Hs đứng so le nhau) x x x x x x x x x x x x x x x x x ↨ 2-3m x ( Gv ) - Đội hình tập luyện (Gv cho Hs đứng so le nhau) x x x x x x x x x x x x x x x x x ↨ 2-3m x ( Gv ) - Đội hình tập luyện (Gv cho Hs đứng so le nhau) x x x x x x x x x x x x x x x x x ↨ 2-3m x ( Gv ) 10-12’ *Nhóm 2: TTTC: Bóng đá - Đội hình tập luyện xxxxx x 5-10m -► xxxxx x x (NT) - Đội hình tập luyện xxxxx x 5-10m -► xxxxx x x (NT) 10-12’ * Nhóm 1: TTTC: Bóng đá * Nhóm 2: Nhảy cao - Gv gọi 1-2 Hs lên thực hiện, Gv Hs quan sát 2-3’ nhận xét, sửa sai - Đội hình cố nội dung (Tập hợp lớp thành hàng ngang, hàng trước ngồi, hàng sau đứng) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ( LT ) x xxxxxxxx ↨ 2-3m x ( Gv ) 4-6’ - Gv ý quan sát, nhắc nhở Hs qúa trình hình tự nhiên - Gv ý quan sát, nhắc nhở Hs qúa trình chạy III PHẦN KẾT THÚC: - Tập trung lớp thả lỏng (tại chỗ) - Nhận xét học - Dặn dò, giao tập nhà - Xuống lớp, kết thúc buổi học chạy 4-5’ - Đội hình tập trung, thả lỏng xuống lớp (Tập hợp lớp thành hàng ngang) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ( LT ) x xxxxxxxx ↨ 2-3m x ( Gv ) IV RÚT KINH NGHIỆM: Tuần: 21 Tiết PPCT: 41 Lớp: Ngày soạn: Ngày dạy: - Nhảy cao: +Ôn: Đi đá lăng-xoay mũi bàn chân +Học: Đà bước-giậm nhảy đá lăng - TTTC (Bóng đá): +Ơn: Kỹ thuật chạy dừng đột ngột I MỤC TIÊU Kiến thức: - Biết cách thực kĩ thuật đà bước-giậm nhảy đá lăng, số động tác bổ trợ nhảy cao kiểu “Nằm nghiêng” - Biết cách thực thực kĩ thuật chạy dừng đột ngột Kỹ năng: - Thực kĩ thuật đà bước-giậm nhảy đá lăng, số động tác bổ trợ nhảy cao kiểu “Nằm nghiêng” - Thực kĩ thuật chạy dừng đột ngột Thái độ: Hs tập luyện nghiêm túc, có ý thức tự giác II ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN - Địa điểm: Sân tập TD trường Vệ sinh an toàn nơi tập phương tiện - Phương tiện: Còi, giáo án, đồng hồ, tranh ảnh, cầu, xà ngang, cột chống xà, đệm, bóng đá, … III TIẾN TRÌNH LÊN LỚP ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC SL TG I PHẦN MỞ ĐẦU: 6-8’ - Gv Hs làm thủ tục nhận lớp Nhận lớp: Kiểm tra sĩ số, hỏi thăm 1-2’ - Gv phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học sức khỏe Hs - Đội hình nhận lớp - Phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học (Tập hợp lớp thành hàng ngang) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ( LT ) x xxxxxxxx ↨ 2-3m x ( Gv ) Khởi động: 5-6’ - Đội hình khởi động chung a/ Khởi động chung ( Tại chỗ ): 2x8N 2-3’ ( Gv cho Hs đứng so le ) - Xoay nhẹ nhàng khớp cổ, cổ tay x x x x x x x x x kết hợp cổ chân, khuỷu tay, bả vai, x x x x x x x x khớp hông, khớp gối x x x x x x x x x - Ép ngang, ép dọc x x x x x x x x ↨ 2-3m ( LT ) x x ( Gv ) - Đội hình khởi động chuyên môn b/ Khởi động chuyên môn: 1-2L 2-3’ Hướng chạy ngược lại ← - Chạy bước nhỏ xxxxxxxx x - Chạy nâng cao đùi xxxxxxxx 5-10m x - Chạy nâng cao ghót x x x x x x x x ► x - Chạy đạp sau xxxxxxxx Hc x (LT) x x ( Gv ) - Đội hình kiểm tra cũ Kiểm tra cũ: NỘI DUNG GIẢNG DẠY (Tập hợp lớp thành hàng ngang) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ( LT ) x xxxxxxxx ↨ 2-3m x ( Gv ) 28-32’ - Gv giảng giải, phân tích, thị phạm cho Hs 1-2 lần - Gv chia nhóm tập luyện, quan sát sửa sai cho Hs - Gv giao cho nhóm trưởng quản lý nhóm tập, thay điều khiển tập luyện - Sau 10-15 phút đổi nhóm, nội dung tập luyện 10-12’ *Nhóm 1: Nhảy cao II PHẦN CƠ BẢN: Nhảy cao – (TTTC: Bóng đá) Nhảy cao: +Ôn: Đi đá lăngxoay mũi bàn chân +Học: Đà bước-giậm nhảy đá lăng -BT1: Đứng chỗ đá lăng-xoay mũi bàn chân 6-8L -BT2: Đi bước đá lăng-xoay mũi bàn chân 6-8L -BT3: Đà bước-giậm nhảy đá lăng 6-8L TTTC: Bóng đá +Ôn: Kỹ thuật chạy dừng đột ngột -BT1: Thực kỹ thuật chạy tăng tốc 5-10m -BT2: Thực kỹ thuật chạy dừng đột ngột 5-10m *Đổi nhóm, nội dung tập luyện - Đội hình tập luyện (Gv cho Hs đứng so le nhau) x x x x x x x x x x x x x x x x x ↨ 2-3m x ( Gv ) - Đội hình tập luyện (Gv cho Hs đứng so le nhau) x x x x x x x x x x x x x x x x x ↨ 2-3m x ( Gv ) - Đội hình tập luyện (Gv cho Hs đứng so le nhau) x x x x x x x x x x x x x x x x x ↨ 2-3m x ( Gv ) 10-12’ *Nhóm 2: TTTC: Bóng đá - Đội hình tập luyện x 5-10m -► xxxxx x x (NT) - Đội hình tập luyện xxxxx x 5-10m -► xxxxx x x (NT) 6-8L xxxxx 6-8L 10-12’ * Nhóm 1: TTTC: Bóng đá - Nhóm 1: TTTC: Bóng đá - Nhóm 2: Nhảy cao *Cũng cố nội dung - Thực động tác đà bướcgiậm nhảy đá lăng III PHẦN KẾT THÚC: - Tập trung lớp thả lỏng (tại chỗ) - Nhận xét học - Dặn dò, giao tập nhà - Xuống lớp, kết thúc buổi học 2-3’ 1-2L 4-5’ * Nhóm 2: Nhảy cao - Gv gọi 1-2 Hs lên thực hiện, Gv Hs quan sát nhận xét, sửa sai - Đội hình cố nội dung (Tập hợp lớp thành hàng ngang, hàng trước ngồi, hàng sau đứng) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ( LT ) x xxxxxxxx ↨ 2-3m x ( Gv ) - Đội hình tập trung, thả lỏng xuống lớp (Tập hợp lớp thành hàng ngang) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ( LT ) x xxxxxxxx ↨ 2-3m x ( Gv ) IV RÚT KINH NGHIỆM: Tuần: 21 Ngày soạn: Tiết PPCT: 42 Lớp: Ngày dạy: - Nhảy cao: +Học: Mơ động tác qua xà - TTTC (Bóng đá): +Ôn: Kỹ thuật dừng đột ngột +Học: Kỹ thuật dẫn bóng lòng bàn chân - Chạy bền: Luyện tập chạy địa hình tự nhiên I MỤC TIÊU Kiến thức: - Biết cách thực kĩ thuật động tác qua xà, số động tác bổ trợ nhảy cao kiểu “Nằm nghiêng” - Biết cách thực kĩ thuật chạy dừng đột ngột, dẫn bóng lòng bàn chân - Biết cách thực kĩ thuật chạy bền (cách thở, phân phối sức, tượng cực điểm cách khắc phục) Kỹ năng: - Thực kĩ thuật động tác qua xà, số động tác bổ trợ nhảy cao kiểu “Nằm nghiêng” - Thực kĩ thuật chạy dừng đột ngột, dẫn bóng lòng bàn chân - Thực kĩ thuật chạy bền (cách thở, phân phối sức, tượng cực điểm cách khắc phục) Thái độ: Hs tập luyện nghiêm túc, có ý thức tự giác II ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN - Địa điểm: Sân tập TD trường Vệ sinh an toàn nơi tập phương tiện - Phương tiện: Còi, giáo án, đồng hồ, tranh ảnh, cầu, xà ngang, cột chống xà, đệm, bóng đá, … III TIẾN TRÌNH LÊN LỚP ĐỊNH LƯỢNG NỘI DUNG GIẢNG DẠY PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC SL TG I PHẦN MỞ ĐẦU: 6-8’ - Gv Hs làm thủ tục nhận lớp Nhận lớp: Kiểm tra sĩ số, hỏi thăm 1-2’ - Gv phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học sức khỏe Hs - Đội hình nhận lớp - Phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học (Tập hợp lớp thành hàng ngang) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ( LT ) x xxxxxxxx ↨ 2-3m x ( Gv ) Khởi động: 5-6’ - Đội hình khởi động chung a/ Khởi động chung ( Tại chỗ ): 2x8N 2-3’ ( Gv cho Hs đứng so le ) - Xoay nhẹ nhàng khớp cổ, cổ tay x x x x x x x x x kết hợp cổ chân, khuỷu tay, bả vai, x x x x x x x x khớp hông, khớp gối x x x x x x x x x - Ép ngang, ép dọc x x x x x x x x ↨ 2-3m ( LT ) x x ( Gv ) - Đội hình khởi động chun mơn b/ Khởi động chuyên môn: 1-2L 2-3’ Hướng chạy ngược lại ← - Chạy bước nhỏ xxxxxxxx x - Chạy nâng cao đùi xxxxxxxx 5-10m x - Chạy nâng cao ghót x x x x x x x x ► x - Chạy đạp sau xxxxxxxx Hc x (LT) x x ( Gv ) II PHẦN CƠ BẢN: 28-32’ - Gv giảng giải, phân tích, thị phạm cho Hs 1-2 lần Nhảy cao – (TTTC: Bóng đá) - Chạy - Gv chia nhóm tập luyện, quan sát sửa sai cho Hs 10 không chạy đà xxxxx x 5-15m -► 10-12’ xxxxx x x (NT) *Đổi nhóm, nội dung tập luyện - Nhóm 1: TTTC: Bóng đá - Nhóm 2: Đá cầu *Cũng cố nội dung - Thực kỹ thuật ném biên không chạy đà 1-2L 2-3’ 4-6’ Chạy bền: Luyện tập chạy địa hình tự nhiên - Gv ý quan sát, nhắc nhở Hs qúa trình chạy III PHẦN KẾT THÚC: - Tập trung lớp thả lỏng (tại chỗ) - Nhận xét học - Dặn dò, giao tập nhà - Xuống lớp, kết thúc buổi học 4-5’ * Nhóm 1: TTTC: Bóng đá * Nhóm 2: Đá cầu - Gv gọi 1-2 Hs lên thực hiện, Gv Hs quan sát nhận xét, sửa sai - Đội hình cố nội dung (Tập hợp lớp thành hàng ngang, hàng trước ngồi, hàng sau đứng) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ( LT ) x xxxxxxxx ↨ 2-3m x ( Gv ) - Gv ý quan sát, nhắc nhở Hs qúa trình chạy - Đội hình tập trung, thả lỏng xuống lớp (Tập hợp lớp thành hàng ngang) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ( LT ) x x x x x x x x x ↨ 2-3m x ( Gv ) IV RÚT KINH NGHIỆM: Tuần: 34 Ngày soạn: Tiết PPCT: 67 Ngày dạy: Lớp: - Đá cầu: +Ôn: Kỹ thuật phát cầu nghiêng mu bàn chân - Đấu tập - TTTC (Bóng đá): +Ơn: Dẫn bóng đá bóng lòng bàn chân vào cầu mơn I MỤC TIÊU Kiến thức: - Biết cách thực kỹ thuật phát cầu nghiêng mu bàn chân, chuyền cầu tâng cầu Nắm cách thức thi đấu 83 - Biết cách thực kĩ thuật dẫn bóng, ném biên khơng chạy đà, đá bóng dừng bóng lòng bàn chân Kỹ năng: - Thực hoàn thiện kỹ thuật chuyền cầu, đá công mu bàn chân tâng cầu Vận dụng kỹ thuật trình tập luyện, thi đấu - Thực hồn thiện kĩ thuật dẫn bóng, ném biên khơng chạy đà, đá bóng dừng bóng lòng bàn chân Thái độ: Hs tập luyện nghiêm túc, có ý thức tự giác II ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN - Địa điểm: Sân tập TD trường Vệ sinh an toàn nơi tập phương tiện - Phương tiện: Còi, giáo án, đồng hồ, tranh ảnh, cầu, bóng đá, … III TIẾN TRÌNH LÊN LỚP ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC SL TG I PHẦN MỞ ĐẦU: 6-8’ - Gv Hs làm thủ tục nhận lớp Nhận lớp: Kiểm tra sĩ số, hỏi thăm 1-2’ - Gv phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học sức khỏe Hs - Đội hình nhận lớp - Phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học (Tập hợp lớp thành hàng ngang) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ( LT ) x xxxxxxxx ↨ 2-3m x ( Gv ) Khởi động: 5-6’ - Đội hình khởi động chung a/ Khởi động chung ( Tại chỗ ): 2x8N 2-3’ (Gv cho Hs đứng so le nhau) - Xoay nhẹ nhàng khớp cổ, cổ tay x x x x x x x x x kết hợp cổ chân, khuỷu tay, bả vai, x x x x x x x x khớp hông, khớp gối x x x x x x x x x - Ép ngang, ép dọc x x x x x x x x ↨ 2-3m ( LT ) x x ( Gv ) - Đội hình khởi động chun mơn b/ Khởi động chun mơn: 1-2L 2-3’ Hướng chạy ngược lại ← - Chạy bước nhỏ xxxxxxxx x - Chạy nâng cao đùi xxxxxxxx 5-10m x - Chạy nâng cao ghót x x x x x x x x ► x - Chạy đạp sau xxxxxxxx Hc x (LT) x x ( Gv ) - Đội hình kiểm tra cũ Kiểm tra cũ: (Tập hợp lớp thành hàng ngang) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ( LT ) x xxxxxxxx ↨ 2-3m x ( Gv ) II PHẦN CƠ BẢN: 28-32’ - Gv giảng giải, phân tích, thị phạm cho Hs 1-2 lần Đá cầu – (TTTC: Bóng đá) - Gv chia nhóm tập luyện, quan sát sửa sai cho Hs - Gv giao cho nhóm trưởng quản lý nhóm tập, thay điều khiển tập luyện NỘI DUNG GIẢNG DẠY 84 Đá cầu +Ơn: Kỹ thuật phát cầu nghiêng mu bàn chân - Đấu tập -BT1: Thực kĩ thuật tâng cầu -BT2: Thực kĩ thuật chuyền cầu, phát cầu nghiêng mu bàn chân 5-4L - Sau 10-15 phút đổi nhóm, nội dung tập luyện 10-12’ *Nhóm 1: Đá cầu - Đội hình tập luyện (Gv cho Hs đứng so le nhau) x x x x x x x x x ← x x x x x x x x ↓ x ( Gv ) 6-8L - Đội hình tập luyện x x x x x x ↨2-3m x ( Gv ) ↨2-3m x x x x x x -BT3: Đấu tập - Đội hình tập luyện x ( Gv ) TTTC: Bóng đá + Ơn: Kỹ thuật dẫn bóng, ném biên khơng chạy đà, đá bóng dừng bóng lòng bàn chân -BT1: Thực kỹ thuật dẫn bóng 10-12’ *Nhóm 2: TTTC: Bóng đá 6-8L - Đội hình tập luyện xxxxx x 5-15m -► xxxxx x x (NT) -BT2: Thực kỹ thuật đá bóng dừng bóng 6-8L - Đội hình tập luyện xxxxx x 5-15m -► xxxxx x x (NT) -BT3: Thực kỹ thuật ném biên khơng chạy đà 6-8L xxxxx 85 - Đội hình tập luyện x 5-15m -► xxxxx x x (NT) 10-12’ *Đổi nhóm, nội dung tập luyện - Nhóm 1: TTTC: Bóng đá - Nhóm 2: Đá cầu *Cũng cố nội dung - Thực kỹ thuật ném biên không chạy đà III PHẦN KẾT THÚC: - Tập trung lớp thả lỏng (tại chỗ) - Nhận xét học - Dặn dò, giao tập nhà - Xuống lớp, kết thúc buổi học 1-2L 2-3’ 4-5’ * Nhóm 1: TTTC: Bóng đá * Nhóm 2: Đá cầu - Gv gọi 1-2 Hs lên thực hiện, Gv Hs quan sát nhận xét, sửa sai - Đội hình cố nội dung (Tập hợp lớp thành hàng ngang, hàng trước ngồi, hàng sau đứng) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ( LT ) x xxxxxxxx ↨ 2-3m x ( Gv ) - Đội hình tập trung, thả lỏng xuống lớp (Tập hợp lớp thành hàng ngang) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ( LT ) x x x x x x x x x ↨ 2-3m x ( Gv ) IV RÚT KINH NGHIỆM: Tuần: 34 Tiết PPCT: 68 Lớp: Ngày soạn: Ngày dạy: - Đá cầu: +Ơn: Kỹ thuật phát cầu nghiêng mu bàn chân - Đấu tập - TTTC (Bóng đá): + Ơn: Kỹ thuật ném biên khơng chạy đà, dẫn bóng, đá bóng dừng bóng lòng bàn chân - Chạy bền: Luyện tập chạy địa hình tự nhiên I MỤC TIÊU Kiến thức: - Biết cách thực kỹ thuật phát cầu nghiêng mu bàn chân, chuyền cầu tâng cầu Nắm cách thức thi đấu - Biết cách thực kĩ thuật dẫn bóng, ném biên khơng chạy đà, đá bóng dừng bóng lòng bàn chân 86 - Biết cách thực kĩ thuật chạy bền (cách thở, phân phối sức, tượng cực điểm cách khắc phục) Kỹ năng: - Thực hoàn thiện kỹ thuật chuyền cầu, đá công mu bàn chân tâng cầu Vận dụng kỹ thuật trình tập luyện, thi đấu - Thực hoàn thiện kĩ thuật dẫn bóng, ném biên khơng chạy đà, đá bóng dừng bóng lòng bàn chân - Thực hồn thiện kĩ thuật chạy bền (cách thở, phân phối sức, tượng cực điểm, cách khắc phục) Thái độ: Hs tập luyện nghiêm túc, có ý thức tự giác II ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN - Địa điểm: Sân tập TD trường Vệ sinh an toàn nơi tập phương tiện - Phương tiện: Còi, giáo án, đồng hồ, tranh ảnh, cầu, bóng đá, … III TIẾN TRÌNH LÊN LỚP ĐỊNH LƯỢNG NỘI DUNG GIẢNG DẠY PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC SL TG I PHẦN MỞ ĐẦU: 6-8’ - Gv Hs làm thủ tục nhận lớp Nhận lớp: Kiểm tra sĩ số, hỏi thăm 1-2’ - Gv phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học sức khỏe Hs - Đội hình nhận lớp - Phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học (Tập hợp lớp thành hàng ngang) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ( LT ) x xxxxxxxx ↨ 2-3m x ( Gv ) Khởi động: 5-6’ - Đội hình khởi động chung a/ Khởi động chung ( Tại chỗ ): 2x8N 2-3’ x x x x x x x x x - Xoay nhẹ nhàng khớp cổ, cổ tay x x x x x x x x kết hợp cổ chân, khuỷu tay, bả vai, x x x x x x x x x khớp hông, khớp gối x x x x x x x x - Ép ngang, ép dọc ↨ 2-3m ( LT ) x x ( Gv ) - Đội hình khởi động chuyên môn b/ Khởi động chuyên môn: Hướng chạy ngược lại ← - Chạy bước nhỏ 1-2L 2-3’ xxxxxxxx x - Chạy nâng cao đùi xxxxxxxx 5-10m x - Chạy nâng cao ghót x x x x x x x x ► x - Chạy đạp sau xxxxxxxx Hc x (LT) x x ( Gv ) II PHẦN CƠ BẢN: 28-32’ - Gv giảng giải, phân tích, thị phạm cho Hs 1-2 lần Đá cầu – (TTTC: Bóng đá) - Chạy - Gv chia nhóm tập luyện, quan sát sửa sai cho Hs bền - Gv giao cho nhóm trưởng quản lý nhóm tập, thay điều khiển tập luyện - Sau 10-15 phút đổi nhóm, nội dung tập luyện Đá cầu 10-12’ *Nhóm 1: Đá cầu +Ơn: Kỹ thuật phát cầu nghiêng mu bàn chân - Đấu tập -BT1: Thực kĩ thuật tâng cầu 5-4L - Đội hình tập luyện x x x ↨2-3m x x x 87 x ( Gv ) x x x ↨2-3m x x x -BT2: Thực kĩ thuật chuyền cầu 6-8L - Đội hình tập luyện x x x x x x ↨2-3m x ( Gv ) ↨2-3m x x x x x x -BT3: Thực kĩ thuật phát cầu nghiêng mu bàn chân 6-8L - Đội hình tập luyện (Gv cho Hs đứng so le nhau) x x x x x x x x x ← x x x x x x x x x ( Gv ) ↓ -BT4: Đấu tập TTTC: Bóng đá + Ơn: Kỹ thuật dẫn bóng, ném biên khơng chạy đà, đá bóng dừng bóng lòng bàn chân -BT1: Thực kỹ thuật dẫn bóng - Đội hình tập luyện x ( Gv ) 10-12’ *Nhóm 2: TTTC: Bóng đá 6-8L - Đội hình tập luyện x 5-15m -► x xxxxx xxxxx x (NT) -BT2: Thực kỹ thuật đá bóng dừng bóng 6-8L - Đội hình tập luyện xxxxx x 5-15m -► xxxxx x x (NT) -BT3: Thực kỹ thuật ném biên không chạy đà 6-8L - Đội hình tập luyện x 5-15m -► x xxxxx xxxxx 88 x (NT) 10-12’ *Đổi nhóm, nội dung tập luyện - Nhóm 1: TTTC: Bóng đá - Nhóm 2: Đá cầu *Cũng cố nội dung - Thực kỹ thuật ném biên khơng chạy đà 2-3’ 1-2L 4-6’ * Nhóm 1: TTTC: Bóng đá * Nhóm 2: Đá cầu - Gv gọi 1-2 Hs lên thực hiện, Gv Hs quan sát nhận xét, sửa sai - Đội hình cố nội dung (Tập hợp lớp thành hàng ngang, hàng trước ngồi, hàng sau đứng) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ( LT ) x xxxxxxxx ↨ 2-3m x ( Gv ) - Gv ý quan sát, nhắc nhở Hs qúa trình chạy Chạy bền: Luyện tập chạy địa hình tự nhiên - Gv ý quan sát, nhắc nhở Hs qúa trình chạy III PHẦN KẾT THÚC: - Tập trung lớp thả lỏng (tại chỗ) - Nhận xét học - Dặn dò, giao tập nhà - Xuống lớp, kết thúc buổi học 4-5’ - Đội hình tập trung, thả lỏng xuống lớp (Tập hợp lớp thành hàng ngang) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ( LT ) x x x x x x x x x ↨ 2-3m x ( Gv ) IV RÚT KINH NGHIỆM: Tuần: 35 Tiết PPCT: 69 Lớp: Ngày soạn: Ngày dạy: - Đá cầu: Kiểm tra I MỤC TIÊU - Kiểm tra đánh giá kiến thức, kỹ Hs trình tập luyện 89 - Kiểm tra đánh giá kết tập luyện Hs qua nội dung Đá cầu theo mục tiêu tiêu chuẩn RLTT Nhằm phát triển thể lực chung sức nhanh, mạnh, tính thẩm mỹ, vẻ đẹp hình thể,……… -Yêu cầu: Hs tập luyện nghiêm túc, tự giác cố gắng trình thực nội dung kiểm tra II ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN - Địa điểm: Sân tập TD trường Vệ sinh an toàn nơi tập phương tiện - Phương tiện: Còi, giáo án, đồng hồ, tranh ảnh, bóng chuyền, … III TIẾN TRÌNH LÊN LỚP ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC SL TG I PHẦN MỞ ĐẦU: 6-8’ - Gv Hs làm thủ tục nhận lớp Nhận lớp: Kiểm tra sĩ số, hỏi thăm 1-2’ - Gv phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học sức khỏe Hs - Đội hình nhận lớp - Phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học (Tập hợp lớp thành hàng ngang) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ( LT ) x xxxxxxxx ↨ 2-3m x ( Gv ) Khởi động: 5-6’ - Đội hình khởi động chung a/ Khởi động chung ( Tại chỗ ): 2x8N 2-3’ ( Gv cho Hs đứng so le ) - Xoay nhẹ nhàng khớp cổ, cổ tay x x x x x x x x x kết hợp cổ chân, khuỷu tay, bả vai, x x x x x x x x khớp hông, khớp gối x x x x x x x x x - Ép ngang, ép dọc x x x x x x x x ↨ 2-3m ( LT ) x x ( Gv ) b/ Khởi động chun mơn: 1-2L 2-3’ - Đội hình khởi động chun môn - Chạy bước nhỏ Hướng chạy ngược lại ← - Chạy nâng cao đùi xxxxxxxx x - Chạy nâng cao ghót xxxxxxxx 5-10m x - Chạy đạp sau x x x x x x x x ► x xxxxxxxx Hc x ← (LT) x x ( Gv ) II PHẦN CƠ BẢN: 28-32’ - Gv giảng giải, phân tích, thị phạm cho Hs 1-2 lần - Kiểm tra: Đá cầu - Gv chia nhóm tập luyện, quan sát sửa sai cho + Nội dung kiểm tra, cách thức tổ Hs chức phương pháp kiểm tra, cách - Gv giao cho nhóm trưởng quản lý nhóm tập, thay đánh giá, cách cho điểm: SGK TD lớp điều khiển tập luyện chuẩn bị kiểm tra 10 ( Trang 108 ) 1-3L - Đội hình tập luyện - Đá cầu: Kiểm tra ( Tâng cầu ) + Hs tự tập luyện chuẩn bị kiểm x x x x x x tra x ( Gv ) + Gv gọi cho Hs lên thực x x x x x x nội dung kiểm tra 1-3L - Đội hình tập luyện NỘI DUNG GIẢNG DẠY ( Chuyền cầu mu bàn chân ) x x x x x x 90 ↨2-3m x x x x ( Gv ) ↨2-3m x x x - Đội hình tập luyện ( Phát cầu nghiêng mu bàn chân ) x x x x x x x x x ← x x x x x x x x ↓ x ( Gv ) 1-3L 1-3L - Đội hình kiểm tra Tâng cầu (Gv cho Hs ngồi ổn định chỗ, Gv gọi cho Hs lên thực nội dung kiểm tra) xxxxxxxx ( LT ) x x x x x x x x x ↕ 4-5m x x ( Gv ) x ↕ 4-5m x 1-3L - Đội hình kiểm tra Chuyền cầu mu bàn chân (Gv cho Hs ngồi ổn định chỗ, Gv gọi cho Hs lên thực nội dung kiểm tra) xxxxxxxx ( LT ) x x x x x x x x x ↕ 4-5m x x ( Gv ) x ↕ 4-5m x - Đội hình kiểm tra Phát cầu (Gv cho Hs ngồi ổn định chỗ, Gv gọi cho Hs lên thực nội dung kiểm tra) xxxxxxxx ( LT ) x x x x x x x x → ↓ 1-5L x ( Gv ) 91 III PHẦN KẾT THÚC: - Tập trung lớp thả lỏng (tại chỗ) - Cũng cố, nhận xét học - Dặn dò, giao tập nhà - Xuống lớp, kết thúc buổi học 4-5’ - Đội hình tập trung lớp thả lỏng, xuống lớp (Tập hợp lớp thành hàng ngang) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ( LT ) x xxxxxxxx ↨ 2-3m x ( Gv ) IV RÚT KINH NGHIỆM: Tuần: 35 Tiết PPCT: 70 Lớp: Ngày soạn: Ngày dạy: - TTTC ( Bóng Đá ): Kiểm tra I MỤC TIÊU - Kiểm tra đánh giá kiến thức, kỹ Hs trình tập luyện 92 - Kiểm tra đánh giá kết tập luyện Hs qua nội dung TTTC ( Bóng Đá ) theo mục tiêu tiêu chuẩn RLTT Nhằm phát triển thể lực chung sức nhanh, mạnh, tính thẩm mĩ, vẻ đẹp hình thể, ……… -u cầu: Hs tập luyện nghiêm túc, tự giác cố gắng trình kiểm tra II ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN - Địa điểm: Sân tập TD trường Vệ sinh an toàn nơi tập phương tiện - Phương tiện: Còi, giáo án, đồng hồ, tranh ảnh, bóng chuyền, … III TIẾN TRÌNH LÊN LỚP NỘI DUNG GIẢNG DẠY ĐỊNH LƯỢNG SL TG I PHẦN MỞ ĐẦU: 2x8N 6-8’ Nhận lớp: Kiểm tra sĩ số, hỏi thăm sức 1-2’ khỏe Hs - Phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học 1-2L Khởi động: a/ Khởi động chung ( Tại chỗ ): - Xoay nhẹ nhàng khớp cổ, cổ tay kết hợp cổ chân, khuỷu tay, bả vai, khớp hông, khớp gối - Ép ngang, ép dọc 5-6’ 2-3’ 2-3’ b/ Khởi động chuyên môn: - Chạy bước nhỏ - Chạy nâng cao đùi - Chạy nâng cao ghót - Chạy đạp sau II PHẦN CƠ BẢN: - Kiểm tra: Bóng đá + Nội dung kiểm tra, cách thức tổ chức phương pháp kiểm tra, cách đánh giá, cách cho điểm: SGK TD lớp 10 (Trang 158159) - Bóng đá: Kiểm tra + Hs tự tập luyện chuẩn bị kiểm tra + Gv gọi cho Hs lên thực nội dung kiểm tra - Kỹ thuật dẫn bóng 28-32’ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC - Gv Hs làm thủ tục nhận lớp - Gv phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học - Đội hình nhận lớp (Tập hợp lớp thành hàng ngang) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ( LT ) x xxxxxxxx ↨ 2-3m x ( Gv ) - Đội hình khởi động chung ( Gv cho Hs đứng so le ) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ↨ 2-3m ( LT ) x x ( Gv ) - Đội hình khởi động chuyên môn Hướng chạy ngược lại ← xxxxxxxx x xxxxxxxx 5-10m x x x x x x x x x ► x xxxxxxxx Hc x ← (LT) x x ( Gv ) - Gv giảng giải, phân tích, thị phạm cho Hs 1-2 lần - Gv chia nhóm tập luyện, quan sát sửa sai cho học sinh - Gv giao cho nhóm trưởng quản lý nhóm tập, thay điều khiển tập luyện chuẩn bị kiểm tra 10’ - Đội hình kiểm tra dẫn bóng xxxxxxxx ← x x x x x x x x ( LT ) 1-3L ↓ 93 x ( Gv ) x x x ─˃ ∆ ∆ ∆ ∆ ───► xp │ vđ - Đội hình tập luyện xxxxx x 5-7m ──────► xxxxx x x Gv 1-3L - Kỹ thuật đá bóng lòng bàn chân - Đội hình tập luyện xxxxx x 5-10m ──────► xxxxx x x Gv 1-3L - Kỹ thuật ném biên không chạy đà 12’ - Đội hình kiểm tra dẫn bóng xxxxxxxx ← x x x x x x x x ( LT ) 1-2L ↓ x ( Gv ) x x x ─˃ ∆ ∆ ∆ ∆ ───► │ xp vđ - Đội hình kiểm tra đá bóng lòng bàn chân xxxxxxxx ← x x x x x x x x x ( LT ) ↓ 5-7m x x x ──────► x 1-3L x ( Gv ) - Đội hình kiểm tra ném biên khơng chạy đà xxxxxxxx ← x x x x x x x x x ( LT ) ↓ 1-3L x x x III PHẦN KẾT THÚC: - Tập trung lớp thả lỏng (tại chỗ) 4-5’ 94 │2-3m │2-3m │2-3m │2-3m │2-3m │2-3m │ x ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ ↔ x ( Gv ) (Gv cho Hs ngồi ổn định chỗ, Gv gọi cho Hs lên thực nội dung kiểm tra) - Đội hình tập trung lớp thả lỏng, xuống lớp (Tập hợp lớp thành hàng ngang) - Cũng cố, nhận xét học - Dặn dò, giao tập nhà - Xuống lớp, kết thúc buổi học ( LT ) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ↨ 2-3m x ( Gv ) IV RÚT KINH NGHIỆM: Tuần: 36-37 Tiết PPCT: 71-74 Lớp: Ngày soạn: Ngày dạy: - Ôn tập, Kiểm tra HK II, Kiểm tra tiêu chuẩn RLLTT - Hệ thống kiến thức HK II KIỂM TRA TIÊU CHUẨN RLTT I MỤC TIÊU 95 - Kiểm tra đánh giá kiến thức, kỹ Hs trình tập luyện Đánh giá kết tập luyện Hs qua nội dung (Chạy 1000m nam, 500m nữ) theo mục tiêu tiêu chuẩn RLTT Nhằm phát triển thể lực chung sức nhanh, mạnh,……… -Yêu cầu: Hs tập luyện nghiêm túc, tự giác cố gắng trình kiểm tra II ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN - Địa điểm: Sân tập TD trường Vệ sinh an toàn nơi tập phương tiện - Phương tiện: Còi, giáo án, đồng hồ, tranh ảnh, bóng chuyền, … III TIẾN TRÌNH LÊN LỚP ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC SL TG I PHẦN MỞ ĐẦU: 6-8’ - Gv Hs làm thủ tục nhận lớp Nhận lớp: Kiểm tra sĩ số, hỏi thăm 1-2’ - Gv phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học sức khỏe Hs - Đội hình nhận lớp - Phổ biến nội dung, yêu cầu buổi học (Tập hợp lớp thành hàng ngang) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ( LT ) x xxxxxxxx ↨ 2-3m x ( Gv ) Khởi động: 5-6’ - Đội hình khởi động chung a/ Khởi động chung ( Tại chỗ ): 2x8N 2-3’ ( Gv cho Hs đứng so le ) - Xoay nhẹ nhàng khớp cổ, cổ tay x x x x x x x x x kết hợp cổ chân, khuỷu tay, bả vai, x x x x x x x x khớp hông, khớp gối x x x x x x x x x - Ép ngang, ép dọc x x x x x x x x ↨ 2-3m ( LT ) x x ( Gv ) b/ Khởi động chun mơn: 1-2L 2-3’ - Đội hình khởi động chuyên môn - Chạy bước nhỏ Hướng chạy ngược lại ← - Chạy nâng cao đùi xxxxxxxx x - Chạy nâng cao ghót xxxxxxxx 5-10m x - Chạy đạp sau x x x x x x x x ► x xxxxxxxx Hc x (LT) x x ( Gv ) II PHẦN CƠ BẢN: 28-32’ - Gv giảng giải, phân tích, thị phạm cho Hs 1-2 lần - Kiểm tra: Chạy 1000m nam, 500m - Gv chia nhóm tập luyện, quan sát sửa sai cho nữ Hs + Nội dung kiểm tra, cách thức tổ - Gv giao cho nhóm trưởng quản lý nhóm tập, thay chức phương pháp kiểm tra, cách điều khiển tập luyện chuẩn bị kiểm tra đánh giá, cách cho điểm: SGK TD lớp 10’ *Chạy 1000m nam, 500m nữ 10 ( Trang 211 ) 1-2L - Đội hình tập luyện - Chạy 1000m nam, 500m nữ: Ôn (Gv cho Hs ngồi ổn định chỗ, Gv gọi lần luyện chuẩn bị kiểm tra lượt cho Hs lên thực nội dung kiểm tra) - Gv ý quan sát, nhắc nhở Hs qúa trình chạy xxxxxxxx ← x x x x x x x x x( LT ) ↓ NỘI DUNG GIẢNG DẠY 96 x ( Gv ) Kiểm Tra TCRLTT - Chạy 1000m nam, 500m nữ - Gv ý quan sát, nhắc nhở Hs qúa trình chạy - Gv cho Hs ngồi ổn định chỗ.Sau gọi cho Hs lên thực nội dung kiểm tra III PHẦN KẾT THÚC: - Tập trung lớp thả lỏng (tại chỗ) - Cũng cố, nhận xét học - Dặn dò, giao tập nhà - Xuống lớp, kết thúc buổi học 1-2L 22’ 4-5’ - Đội hình kiểm tra (Gv cho Hs ngồi ổn định chỗ, Gv gọi cho Hs lên thực nội dung kiểm tra) - Gv ý quan sát, nhắc nhở Hs qúa trình chạy xxxxxxxx ← x x x x x x x x x( LT ) ↓ x ( Gv ) - Đội hình tập trung lớp thả lỏng, xuống lớp (Tập hợp lớp thành hàng ngang) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ( LT ) x xxxxxxxx ↨ 2-3m x ( Gv ) IV RÚT KINH NGHIỆM: 97 ... giác II ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN - Địa điểm: Sân tập TD trường Vệ sinh an tồn nơi tập phương tiện - Phương tiện: Còi, giáo án, đồng hồ, tranh ảnh, cầu, xà ngang, cột chống xà, đệm, bóng đá, … III... giác II ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN - Địa điểm: Sân tập TD trường Vệ sinh an toàn nơi tập phương tiện - Phương tiện: Còi, giáo án, đồng hồ, tranh ảnh, cầu, xà ngang, cột chống xà, đệm, bóng đá, … III... giác II ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN - Địa điểm: Sân tập TD trường Vệ sinh an toàn nơi tập phương tiện - Phương tiện: Còi, giáo án, đồng hồ, tranh ảnh, cầu, xà ngang, cột chống xà, đệm, bóng đá, … III
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Thể dục Lớp 10 HK II, Giáo án Thể dục Lớp 10 HK II

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn