Giáo án Thể dục 7 trọn bộ

163 94 0
  • Loading ...
1/163 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 23:39

Tuần : Tiết : Ngày soạn: 14/08/2015 PHÒNG TRÁNH CHẤN THƯƠNG TRONG HOẠT ĐỘNG TDTT (P.1) I/ Mục tiêu: - Giúp học sinh nắm nội dung chương trình thể hiểu lợi ích TDTD sức khỏe người trình tập luyện - Giúp học sinh nắm cách phòng chống thương trình hoạt động TDTT hiểu lợi ích TDTD sức khỏe người trình tập luyện - Nắm vững quy định tập luyện nhằm đảm bảo an toàn trình tập luyện II/Phương tiện dạy học: - GV: Giáo án ,trang phục ,còi ,đồng hồ TDTT……… - HS: Trang phục, dụng cụ, vệ sinh tập luyện, …… III/ Tiến trình lên lớp: NỘI DUNG A/ PHẦN MỞ ĐẦU: -Tập trung lớp -Giáo viên nhận lớp phổ biến nhiệm vụ buổi học + Cách phòng tránh chấn thương TDTT * Khởi động: -Khởi động chung: Xoay khớp: Cổ tay, cổ chân, cẳng tay, cánh tay, xoay vai, xoay hông, xoay đầu gối, ép ngang, ép dọc… -Khởi động chuyên môn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, nâng cao gót…… B/ PHẦN CƠ BẢN: Mơc tiªu: - Chương trình học thể dục lớp Lý thuyết, ĐHĐN,Bài thể dục với cờ,Chạy nhan, Chạy bền,Bật nhảy,Tự chọn Cách phòng tránh chấn thương *Ý nghĩa: Tập luyện TDTT nhằm tăng cường sức khoẻ phát triển thể lực, trái lại xem thường không tuân theo nguyên tắc phương pháp xảy trường hợp như: Trầy xướt, chảy máu, bong gân, trật khớp, gãy xương, chấn động não, cột sống v v LVĐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC - LT tập trung lớp đội hình hàng ngang cự li hẹp LT báo cáo sĩ số cho GV Chúc GV khỏe GV chúc HS khỏe 2lx8N €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €LT €GV - Lớp trưởng điều khiển khởi động - GV quan sát nhắc nhở 1-2l €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €GV 25 - Gv giíi thiƯu chương trình học thể 1-2l dục lớp Sau ®ã GV hướng dẫn , phân tích cách phòng chống chấn thương trình tập luyện - GV đưa số tình 1-2L hoạt động TDTT… - HS quan sát lắng nghe, Sau ®ã GV gäi HS cho ví dụ, lớp quan sát GV gọi bạn lớp nhận xét, GV bổ sung, đồng thời GV giải thích thắc mắc HS ( cã) *Nguyên nhân: -Trước tập luyện khởi động không kỹ khớp - Tập luyện sức - Trang phục không phù hợp - Ăn uống nhiều trước tập *Trò chơi: Đi chợ *Yêu cầu: HS tham gia tích cực C/ PHẦN KẾT THÚC - Tập trung lớp, thả lỏng, rũ tay, chân, hít thở sâu - Nhận xét buổi học - Phổ biến nội dung tiết học tới - Giải đáp ý kiến HS - Tuyên dương HS - Xuống lớp - GV hướng dẫn tổ chức cho HS tham gia, ®ång thêi GV quan sát nhắc nhở phút - GV điều khiển cho HS chạy nhẹ vòng €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €LT €€€€€€€€€€ €GV *Đội hình hàng ngang cự li hẹp IV/ Rút kinh nghiệm: …………………………………………………………………………………………………………… ………………… Duyệt TCM Tuần: Tiết : Ngày soạn: 14/08/2015 ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ-CHẠY NHANH-CHẠY BỀN I / Mục tiêu: ĐHĐN : Giúp HS nâng cao kĩ động tác cố kiến thức học lớp vµ rèn luyện tính tự giác, kỷ luật, tinh thần thể thao, phát huy tính nhanh nhẹn, khoé léo Chạy nhanh: - Trang bị số kỹ phát triển sức nhanh Chạy bền: Gióp hÝt thở hợp lý địa hình tự nhiên nắm đợc tợng thở dốc cánh khắc phục, số động tác thả lỏng tập luyện - Giáo dơc ý thøc tỉ chøc, ý thøc kÜ lt, tập luyện thi đấu TDTT II/Phng tin dy hc: - GV: Giáo án ,trang phục ,còi ,đồng hồ TDTT……… - HS: Trang phục, dụng cụ, vệ sinh tập luyện, …… III/ Tiến trình lên lớp: NỘI DUNG LVĐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A/ PHẦN MỞ ĐẦU: 2phó -LT tập trung lớp đội hình hàng -Tập trung lớp t -Giáo viên nhận lớp phổ biến nhiệm vụ ngang cự li hẹp LT báo cáo sĩ số buổi học cho GV Chúc GV khỏe GV chúc * Khởi động: HS khỏe €€€€€€€€€€ -Khởi động chung: Xoay khớp: Cổ 4phó €€€€€€€€€€ tay, cổ chân, cẳng tay, cánh tay, xoay vai, t €€€€€€€€€€ xoay hông, xoay đầu gối, ép ngang, ép 2lx dọc… 8n €LT -Khởi động chuyên môn: Chạy bước nhỏ, €GV nâng cao đùi, nâng cao gót …… - Lớp trưởng điều khiển khởi động B/ PHẦN CƠ BẢN: - GV quan sát nhắc nhở Ôn đội hình đội ngũ €€€€€€€€€€ - Tập hợp hàng ngang, hàng dọc, dóng €€€€€€€€€€ hàng cách điều khiển 15 €€€€€€€€€€ - Đứng nghiêm, nghỉ, quay phải, trái, quay đằng sau 2-3l €GV - GV làm mẫu động tác Đội hình đội ngũ HS quan sát thực Sau lớp trưởng điền khiển tiến hành ôn tập - GV quan sát sửa sai cho HS Chạy nhanh: - Một số động tác bổ trợ sức nhanh + Chạy bước nhỏ + Chạy nâng cao đùi + Chạy nâng cao gót *Yªu cầu: HS nâng cao kĩ trình thực động tác 10 phút 1-2l GV - Mỗi học sinh thực theo điều khiển giáo viên - LT điều khiển lớp tập luyện - Giáo viên quan sát nhắc 5phú nhở söa sai - GV hướng dẫn tổ chức cho HS t tham gia, đồng thời GV quan sát *Trò chơi: Chạy tiếp sức: *Yêu cầu: HS tham gia tích cc, không đợc chen lấn 3) Chy bn - Luyn chy theo địa hình tự nhiên, tợng thở dốc 5phú - GV giới thiệu tợng thở dốc, đa cách khắc t cánh khắc phục, số động phục đồng thời cho HS tác thả lỏng tập luyện chạy nhẹ s©n tËp GV C PHẦN KẾT THÚC quan sát nhắc nhở … - Tập trung lớp, thả lỏng, rũ tay, chân, hít thở sâu 4phó - GV điều khiển cho HS chạy nhẹ - Nhận xét buổi học vòng t - Phổ biến nội dung tiết học tới €€€€€€€€€€ - Giải đáp ý kiến HS €€€€€€€€€€ - Tuyên dương HS €LT €€€€€€€€€€ - Xuống lớp €GV *Đội hình hàng ngang cự li hẹp IV/Rút kinh nghiệm: …………………………………………………………………………………………………………… ………………… ………………………………………………………………………………………………………… Duyệt TCM Tuần: Tiết : Ngày soạn: 21/08/2015 ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ-CHẠY NHANH I / Mục tiêu: 1.ĐHĐN : - Giúp HS hình thành kĩ động tác củng cố kiến thức học Vµ đồng thời thực đợc biến đổi đội hình 0-2-4 - Rèn luyện tính tự giác, kỷ luật, phát huy tính nhanh nhẹn, khoé léo 2.Chạy nhanh: - Giúp HS thực tốt số trò chơi nhằm bổ trợ cho sức nhanh - Gi¸o dơc ý thøc tỉ chøc, ý thức kĩ luật, tập luyện thi đấu TDTT II/Phương tiện dạy học: - GV : Giáo án, trang phục, còi, đồng hồ TDTT… - HS : Trang phục, dụng cụ, vệ sinh tập luyện, … III/ Tiến trình lên lớp: NỘI DUNG LVĐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A PHẦN MỞ ĐẦU: -Tập trung lớp 2phó -LT tập trung lớp đội hình hàng -Giáo viên nhận lớp phổ biến nhiệm ngang cự li hẹp LT báo cáo sĩ số cho t vụ buổi học GV Chúc GV khỏe GV chúc HS * Khởi động: khỏe €€€€€€€€€€ -Khởi động chung: Xoay khớp: Cổ 4phó €€€€€€€€€€ tay, cổ chân, cẳng tay, cánh tay, xoay vai, t €€€€€€€€€€ xoay hông, xoay đầu gối, ép ngang, ép 2lx dọc… 8n €LT -Khởi động chuyên môn: Chạy bước €GV nhỏ ,nâng cao đùi , nâng cao gót…… - Lớp trưởng điều khiển khởi động B PHẦN CƠ BẢN: - GV quan sát nhắc nhở 1) Ơn đội hình đội ngũ: €€€€€€€€€€ Tập hợp hàng ngang, hàng dọc, dóng €€€€€€€€€€ 20 €€€€€€€€€€ hàng cách điều khiển - Đứng nghiêm, nghỉ, quay phải, trái, 3-4l €LT quay đằng sau -LT điều khiển lớp ôn tập động - Điểm số từ đến hết, điểm số theo tác Đội hình đội ngũ chu kì -Giáo viên quan sát sửa sai *Học mới: Biến đổi đội hình – - Khẩu lệnh: - Từ phải sáng trái (hoặc từ trái sang phải)theo đội hình – – Điểm số - Theo số điểm… bước - Đằng sau…quay Về vị trí cũ …bước Cách thực hiện: 4 4 Sau điểm số thì: Từ đội hình hàng -GV trình bày cách thức biến đổi đội ngang người số đứng yên chỗ, người hình thực làm mẫu số bước phía trước bước, người số -Cách biển đổi đội hình – – theo bước trước bước, đồng loạt bước hàng ngang chân trái, bước xong dóng hàng ngang cho thẳng Từ đội hình hàng dọc, em số đứng yên, số bước sang trái bước, số bước sang trái bước dóng hàng dọc cho thẳng Dồn hàng: Khẩu lệnh: Đằng sau quay, vị trí cũ…bước Từ đội hình hàng ngang bước số bước quy định, đằng sau quay, nhìn số bên phải (trái) để dóng hàng Từ đội hình hàng dọc (không quay đằng sau ) bước sang phải số bước quy định nhìn số đằng trước để dóng hàng *Yêu cầu : HS nắm thực động tác… Chạy nhanh - Một số động tác bổ trợ sức nhanh: 10 €€€€€ + Chạy bước nhỏ + Chạy nâng cao đùi + Chạy nâng cao gót 2-3l €€€€€ *Yêu cầu: HS nâng cao kĩ động tác €€€€€ đồng thời phỏt huy c th lc *Trò chơi: Chạy tiếp sức *yêu cầu: HS tham gia tích cực C PHN KẾT THÚC -Tập trung lớp,thả lỏng, rũ tay, chân, hít thở sâu -Nhận xét buổi học -Phổ biến nội dung tiết học tới -Giải đáp ý kiến HS -Tuyên dương HS -Xuống lớp €LT - LT ®iỊu khiĨn líp tập luyện - GV quan sát nhắc nhở Phót sưa sai - GV hướng dẫn tổ chức cho HS tham gia, đồng thời GV quan sát Phót - GV điều khiển cho HS chạy nhẹ vòng €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €LT €€€€€€€€€€ €GV *Đội hình hàng ngang cự li hẹp IV/Rút kinh nghiệm: ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Duyệt TCM Tuần: Ngày soạn : 21/08/2015 Tiết : ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ-CHẠY NHANH-CHẠY BỀN I / Mục tiêu: 1.ĐHĐN : - Giúp HS hình thành k nng ng tỏc trình tập luyện v đồng thời thực thc biến đổi đội hình 0-2-4 - Rèn luyện tính tự giác, kỷ luật, phát huy tính nhanh nhẹn, khoé léo 2.Chạy nhanh: - Giúp HS thực tốt số trò chơi nhằm bổ trợ cho sức nhanh - Gi¸o dơc ý thøc tỉ chøc , ý thøc kÜ lt, tËp lun thi đấu TDTT Chạy bền: HS nắm thực đợc phân phối sức chạy địa hình tự nhiên phát triển đợc thể lực II/Phương tiện dạy học: - GV: Giáo án, trang phục, còi, đồng hồ TDTT… - HS: Trang phục, dụng cụ, vệ sinh tập luyện, … III/ Tiến trình lên lớp: NỘI DUNG LVĐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A/ PHẦN MỞ ĐẦU: -Tập trung lớp 2phó -LT tập trung lớp đội hình hàng -Giáo viên nhận lớp phổ biến nhiệm ngang cự li hẹp LT báo cáo sĩ số t vụ buổi học cho GV Chúc GV khỏe GV chúc * Khởi động: HS khỏe €€€€€€€€€€ -Khởi động chung: Xoay khớp: Cổ 4phó €€€€€€€€€€ tay, cổ chân, cẳng tay, cánh tay, xoay t €€€€€€€€€€ vai, xoay hông, xoay đầu gối, ép 2lx ngang, ép dọc… 8n €LT -Khởi động chun mơn:Chạy bước €GV nhỏ ,nâng cao đùi ,gót chạm mông…… -Lớp trưởng điều khiển khởi động B/ PHẦN CƠ BẢN: -GV quan sát nhắc nhở 1) Ôn đội hình đội ngũ: €€€€€€€€€€ Tập hợp hàng ngang, hàng dọc, dóng €€€€€€€€€€ 20 €€€€€€€€€€ hàng cách điều khiển - Đứng nghiêm, nghỉ, quay phải, 3-4l €LT trái, quay đằng sau -LT điều khiển lớp ôn tập động - Điểm số từ đến hết, điểm số tác Đội hình đội ngũ theo chu kì -Giáo viên quan sát sửa sai - Biến đổi đội hình – - *Yêu cầu : HS nâng cao kĩ động tác trình tập luyện phát triển đợc thể lực 4 4 -GV trình bày l¹i cách thức biến đổi đội hình HS quan s¸t thực -Cách biển đổi đội hình – – theo hàng ngang Chạy nhanh - Một số động tác bổ trợ sức nhanh: + T¹i đánh tay + Đứng hớng chạy xuất phát + Chy bước nhỏ + Chạy nâng cao đùi + Chạy gót chạm mông *Yêu cầu: HS nâng cao kĩ động tác đồng thời phát huy thể lực 4 10 2-3l €€€€€ €€€€€ €€€€€ LT - LT điều khiển lớp tập Chạy bền: phân phối sức luyện chạy địa hình tự nhiên Phút - GV quan sát nhắc nhở sưa sai Nam(500m), N÷ (350m) - GV hướng dẫn phân phối sức chạy địa hình C/ PHN KẾT THÚC -Tập trung lớp, thả lỏng, rũ tay, chõn, Phút tự nhiên, HS quan sát thực hiện, đồng thời GV quan sát xử lý hít thở sâu tình -Nhận xét buổi học - GV điều khiển cho HS chạy nhẹ -Phổ biến nội dung tiết học tới vòng -Giải đáp ý kiến HS €€€€€€€€€€ -Tuyên dương HS €€€€€€€€€€ -Xuống lớp €LT €€€€€€€€€€ €GV *Đội hình hàng ngang cự li hẹp IV/Rút kinh nghiệm: ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Duyệt TCM Tuần: Tiết: Ngày soạn : 28/08/2015 PHÒNG TRÁNH CHẤN THƯƠNG TRONG HOẠT ĐỘNG TDTT (P.2) - Giúp học sinh nắm c cỏch phũng chng thng số qui định häc bé m«n q trình hoạt động TDTT hiểu lợi ích TDTD sức khỏe người trình tập luyện - Nắm vững quy định tập luyện nhằm đảm bảo an tồn q trình tập luyện II/Phương tiện dạy học: -GV: Giáo án, trang phục, còi ,đồng hồ TDTT … -HS: Trang phục, dụng cụ, vệ sinh tập luyện , … III/ Tiến trình lên lớp: I/ Mục tiêu: NỘI DUNG A/ PHẦN MỞ ĐẦU: -Tập trung lớp -Giáo viên nhận lớp phổ biến nhiệm vụ buổi học + Cách phòng tránh chấn thương TDTT * Khởi động: -Khởi động chung: Xoay khớp: Cổ tay, cổ chân, cẳng tay, cánh tay, xoay vai, xoay hông, xoay đầu gối, ép ngang, ép dọc… -Khởi động chuyên môn: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, nâng cao gót … B/ PHẦN CƠ BẢN: Cách phòng tránh chấn thương * Cách phòng tránh chấn thương - Trước tập luyện thi đấu phải khởi động thật kỹ - Tập từ nhẹ đến nặng - Không tập tập khó, mạo hiểm - Khi kết thúc buổi tập phải có động tác hồi tĩnh - Kiểm tra dụng cụ sân bãi - Trang phục phù hợp tập luyện - Vệ sinh môi trường * Quy định tập luyện: - Không đùa giỡn tập luyện - Nghiêm túc thực theo hướng dẫn giáo viên - Trang phục gọn gàng, tác phong - Tự giác tích cực tập luyện *Trò chơi: “Nh¶y nơ” LVĐ PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC - LT tập trung lớp đội hình hàng ngang cự li hẹp LT báo cáo sĩ số cho GV Chúc GV khỏe GV chúc HS khỏe 2lx8N €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €LT €GV - Lớp trưởng điều khiển khởi động - GV quan sát nhắc nhở 30 1-2l €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €GV 1-2L 10 - GV hướng dẫn, phân tích cách phòng chống chấn thương q trình tập luyện - GV đưa số tình hoạt động TDTT… -HS quan sát lắng nghe, Sau GV gọi HS cho ví dụ, lớp quan sát GV gọi bạn lớp nhận xét, GV bổ sung, đồng thời GV giải thích th¾c m¾c cđa HS ( nÕu cã) BËt nh¶y : - HS tiÕp tơc tËp lun kÜ tht chạy đà diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà, bật nhảy hai chân, tay với vào vật cao, nhằm nâng cao kĩ động tác trình tập luyện, phát triển đợc thể lực Chạy bền: - HS phân phối sức hợp lí đờng chạy phát triển đợc thể lực - Gi¸o dơc ý thøc tỉ chøc , kÜ luật , tập luyện thi đấu TDTT II/Phương tiện dạy học: - GV: Giáo án ,trang phục ,còi ,đồng hồ TDTT……… - HS: Trang phục ,dụng cụ vệ sinh , …… III/ Nội dung tiến hành : NỘI DUNG LVĐ PHƯƠNG PHÁP tæ chøc A/ PHẦN MỞ ĐẦU: - Giáo viên nhận lớp - phổ biến néi dung tiÕt học * Khởi động: -Khởi động chung : Xoay khớp : Cổ tay, cổ chân, cẳng tay ,cánh tay ,xoay vai, xoay hông, xoay đầu gối, ép ngang, ép dọc… -Khởi động chuyên môn: Chạy bước nhỏ ,nâng cao đùi ,gót chạm mơng Phót -LT tập trung lớp đội hình hàng ngang cự li hẹp.LT báo cáo sĩ số cho GV Chúc GV khỏe.GV chúc HS khỏe €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ €LT €€€€€€€€€€ Phót 2lx8 n €GV B/ PHẦN CƠ BẢN: 1) BËt nh¶y: - Ôn tập: +Kĩ thuật chạy đà (tự do) 15 nhảy xa Phút +Nhảy Bớc không *Yêu cầu : HS nâng cao kĩ 2năng động tác trình 3lần tập luyện phát triển đợc thể lực *Yêu cầu : HS nâng cao kĩ động tác, đồng thời HS yếu phát huy đợc khả trình tập luyện phát triển đợc thể lực *Lu ý: HS không đợc ngợc lại hè nh¶y… 149 - Lớp trưởng điều khiển lớp khëi động GV quan sát nhắc nhở -LT điều khiển lớp thực kĩ thuật động tác chạy đà diện giậm nhảy chân lăng duỗi thẳng qua xà, bật nhảy hai chân, tay với vào vật cao theo lần lợc GV quan sát sửa sai Sau ®ã GV tËp trung líp gäi 2- 15 Phút 2-3l 2) Chy bn: - Chạy nhẹ địa hình tự nhiên ( Nam , 500m Nữ 350m ) C/ PHẦN KÕT THÚC -Tập trung lớp,thả lỏng, rũ tay, chân, hít thở sâu -Nhận xét buổi học -Phổ biến nội dung tiết học tới -Giải đáp ý kiến HS -Tuyên dương HS -Xuống lớp phút bạn lên thực HS quan sát vµ nhËn xÐt - GV chia líp thµnh nhiỊu nhãm để ôn tập Các nhóm cử cán nhóm lên điều khiển nhóm ôn tập, GV quan sát sửa sai - GV híng dÉn vµ tỉ chøc cho HS tham gia chạy nhẹ sân tập, đồng thời GV quan sát nhắc nhở - GV iu khin cho HS chy nh vũng sân €€€€€€€€€€ €LT €€€€€€€€€€ €GV *Đội hình hàng ngang cự li hẹp IV/Rút kinh nghiệm: …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… 150 Tuần: 34 28/04/2009 Tiết : 66 29/04/2009 Ngày soạn : Ngày dạy : Kiểm tra : BậT NHảY I Mục đích - yêu cầu : - Kiểm tra kỹ thuật bật nhảy thành tích bật xa II.Phơng tiện : sân tập, thớc đo B Quá trình lên lớp : Nội dung địn Phơng pháp tổ chức h lợng - C¸n sù líp tËp trung b¸o c¸o sÜ số cho giáo viên I Phần mở đầu : NhËn líp: - GÝao viªn nhËn líp, kiĨm €€€€€€€€€€ tra sÜ sè, dơng cơ, s©n tËp €€€€€€€€€€ - Phỉ biến nội dung yêu 30 LT cầu học phút Khởi động: - Xoay kỹ khớp: cổ tay, GV cổ chân, khớp khuỷu tay, khớp bả vai, ép dây chằng trớc( thực thể dục) - Lớp trởng cho lớp khởi động - Nâng cao đùi theo đội hình - Đá lăng trớc - Đá lăng sau II Phần : LT Kiểm tra kỹ thuật bật nhảy GV 2.Cách cho ®iĨm §iĨm kiĨm tra cho theo møc ®é thùc hiƯn kỹ thuật - Kiểm tra thành tích nhiều đợt thành tích đạtđợc nam, nữ riêng học sinh - Mỗi học sinh đợc bật xa lần - Điểm 9-10: Thực lấy thành tích lần cao kỹ thuật, thành tích phút - Giáo viên đánh dấu sẵn đạt mức: Giỏi vạch theo tiêu chuẩn rèn luyện - Điểm 7-8: Thực thể thao để xác định thành kỹ thuật thành tích đạt 151 mức: Khá - Điểm 5-> 6: Đạt thành tích rèn luyện thể thao mức trở lên nhng kỹ thuật không xác - Điểm 3-> 4: Kỹ thuật không thành tích không đạt mức đạt RLTT tích học sinh LT GV III Phần kết thúc : 1.Thả lỏng 2.GV Nhận xét kết kiểm tra đọc điểm Híng dÉn bµi tËp cho giê sau €€€€€€€€€€ €€€€€€€€€€ LT GV ĐHXL GV 152 Tuần: 35 03/05/2009 Tiết : 67 04/05/2009 Ngày soạn : Ngày dạy : ôn tập kiểm tra học kì II $ : bµi thĨ dơc víi cê I / Mục tiêu: - Bài thể dục : + HS tiếp tục ôn tập động tác thể dục nhằm hoàn thiện động tác : Vơn thở , tay , chân , lờn , bụng , phối hợp , thăng , nhảy , điều hòa , đồng thời động tác phải liên kết chặc chẻ với , nhịp điệu , biên độ , phơng hớng để chuẩn bị kiểm tra rèn luyện thân thể + Nhằm rèn luyện khớp , , thể , phát triển đợc thể lực rèn luyện đợc t - Giáo dục ý thức tỉ chøc , kÜ lt , tËp lun vµ thi ®Êu TDTT II/Phương tiện dạy học: -GV:Giáo án ,trang phục ,còi ,đồng hồ TDTT… -HS:Trang phục ,dụng cụ vệ sinh , … III/ Nội dung tiến hành NỘI DUNG A/ PHẦN MỞ ĐẦU: - Giáo viên nhận lớp - phổ biến néi dung tiÕt học LVĐ Phót 153 PHƯƠNG PHÁP tỉ chøc -LT tập trung lớp đội hình hàng ngang cự li hẹp.LT báo cáo sĩ số cho GV Chúc GV khỏe.GV chúc * Khởi động: -Khởi động chung : Xoay khớp : Cổ tay, cổ chân, cẳng tay ,cánh tay ,xoay vai, xoay hông, xoay đầu gối, ép ngang, ép dọc… -Khởi động chuyên môn: Chạy bước nhỏ , nâng cao đùi , gút chm mụng B/ PHN C BN: Ôn tập : Bài thể dục với cờ : + Các động tác thể dục : Vơn thở , tay , Chân , lờn ,bụng , phối X hợp , thăng , nhảy , điều hòa X Phút 2lx8 n HS khỏe X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 35 Phót 1lÇn GV - Lớp trng iu khin lp khởi động GV quan sát nhắc nhở X * Yêu cầu : HSX hoàn thiện động tác thể dục xxxxxx xxxxxx xxxxxx GV C/ PHẦN KÕT THÚC -Tập trung lớp,thả lỏng, rũ tay, chân, hít thở sâu -Nhận xét buổi học -Phổ biến nội dung tiết học tới -Giải đáp ý kiến HS -Tuyên dương HS -Xuống lớp (Phương pháp phân nhóm kiểm tra) - LT tiÕn hành điều khiển lớp ôn tập động tác thể dục theo lần lợc , đồng thời GV quan sát sửa sai cho HS - Sau ®ã GV tËp trung líp vµ nhËn xÐt - GV điều khiển cho HS chạy nhẹ vòng trªn s©n XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX *Đội hình hàng ngang cự li hẹp IV/Rút kinh nghiệm: …………………………………………………………………………………………………… 154 …………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Tuần 35 Tiết 68 Ngày soạn : Ngày dạy : Kiểm tra học kì II đề : Bài thĨ dơc víi cê I / Mục tiêu: - Kiểm tra học kỳ thể dục với cờ - Rèn luyện phát triển sức nhanh, sức bền Yêu cầu: - Thực đúng, đẹp động tác thể dục với cờ - Hình thành kỹ thực động tác vận dụng linh hoạt kỹ động tác II/Phương tiện dạy học: -GV:Giáo án ,trang phục ,còi ,đồng hồ TDTT……… -HS:Trang phục ,dụng cụ vệ sinh , …… III/ Tiến hành lªn líp : Néi dung A/ PHẦN MỞ ĐẦU: - Giáo viên nhận lớp - phổ biến néi dung tiÕt học * Khởi ng: Lvđ Phơng pháp - Tổ chức Phút -LT tập trung lớp đội hình hàng ngang cự li hẹp.LT báo cáo sĩ số cho GV Chúc GV khỏe.GV chúc HS khỏe 155 -Khởi động chung:Xoay khớp: Cổ tay, cổ chân, cẳng tay ,cánh tay ,xoay vai, xoay hông, xoay đầu gối, ép ngang, ép dọc… -Khởi động chun mơn:Chạy bước nhỏ ,nâng cao đùi ,gót chạm mơng B/ PHẦN CƠ BẢN: KiĨm tra häc k× I ( động tác bµi thể dục với cờ ) - Vươn thở - Tay - Chân - Lườn - Bụng - Phối hợp - Thăng - Nhảy - Điều hoà * Yêu cầu : Thực thể dục cách nghiêm túc, , đẹp Phót 2lx8 n 35 Phót lÇn X X X X X X X X X X X X X X X X X - Lớp trưởng điều khiển lớp khởi động GV quan sát nhắc nhở - GV tiến hành khiểm tra HS theo lần lợc X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X - GV cã thĨ cho HS «n tËp lại lần Sau tiến hành kiểm tra * Hình thức kiểm tra: Mỗi lần em lên thực thể dục với cờ * CáchX đánh giá: Điểm 9- 10: Thực đúng, đẹp lÇn X X kỹ thuật, biên độ động tác Điểm 7-8: Thực X đúng, đẹp kỹ thuật, biên độ vài sai sót nhỏ Điểm 5-6: Thực tương đối đúng, sai sót nhiều GV Điểm
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Thể dục 7 trọn bộ, Giáo án Thể dục 7 trọn bộ, Chạy bền: phân phối sức khi chạy trên địa hình tự nhiên, II.Phương tiện dạy học: Chuẩn bị mỗi học sinh một quả cầu., II.Phương tiện : sân tập, thước đo

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn