Tính chất hóa học của clo – ứng dụng và điều chế clo

4 23 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 23:16

Tính chất hóa học Clo – Ứng dụng Điều chế Clo Clo halogen tiêu biểu quan trọng Chúng có nhi ều ứng d ụng sống hàng ngày Vậy tính chất hóa học Clo gì? Chúng có ứng d ụng cách điều chế sao? Hãy WikiDinhNghia tìm hiểu tính chất hóa học vật lý Clo qua viết nhé! Tính chất vật lý clo Clo phi kim cụ thể nguyên tố thuộc nhóm halogen Ở điều ki ện th ường, clo trạng thái khí Chúng có màu vàng lục mùi hắc Đây halogen t ương đối độc, giống với brom Clo trạng thái phân tử có khối lượng 71, đó, nặng khơng khí g ần 2,5 lần Thơng thường, clo tan nước Tuy nhiên, chúng thường tan m ạnh dung môi hữu Trong tự nhiên, Clo thường tồn dạng hợp chất Cụ thể d ạng mu ối clorua, đặc biệt muối ăn NaCl KCl loại muối phổ biến, có m ột s ố loại khống vật cacnalit xinvinit Tính chất hóa học clo Tính chất hóa học clo lớp tìm hi ểu bước đầu Khi lên đến trung học phổ thơng, tìm hiểu thêm phi kim lớp 10 Vậy clo có tính chất gì? Nhắc tới tính chất hóa học clo, chắn khơng thể bỏ qua tính oxi hóa c phi kim Clo chất có tính oxi hóa mạnh Trong hợp ch ất NaCl, KCl… Clo thường có mức oxi hóa -1 Tuy nhiên, clo chất có tính khử Tính kh c clo thể trường hợp tác dụng với Oxi Các mức oxi hóa clo thường +1, +3, +5 hay +7… Hãy tìm hiểu kỹ số tính chất hóa học quan trọng c halogen Clo tác dụng với kim loại Giống phi kim khác, clo tác dụng với kim loại để tạo muối Người ta gọi muối halogenua Tức chúng đọc việc ghép tên halogen với đuôi ua Clo tác dụng với hầu hết kim loại trừ Au Pt Ví dụ: 2Na+Cl2→2NaCl 2Fe+3Cl2→2FeCl3 Tác dụng hidro Clo tác dụng với hidro để tạo hợp chất khí H2+Cl2→2HCl HCl hòa tan vào nước tạo axit Vậy tính chất hóa học HCl gì? Chúng ta tìm hiểu viết sau Clo tác dụng với nước Cl2 chất có phản ứng thuận nghịch hay gọi phản ứng hai chi ều v ới nước H2O+Cl2↔HCl+HClO Clo phản ứng với dung dịch muối halogen hoạt động hóa học yếu h ơn Cl2+2NaBr→2NaCl+Br2 Clo tác dụng với chất có tính khử mạnh 2FeCl2+Cl2→2FeCl3 Tính chất hóa học clo có nhiều điểm tương đồng với tính ch ất hóa h ọc c flo tính chất hóa học brom Bởi chất halogen ho ạt động m ạnh Các em dựa tương đồng để viết phương trình tương ứng với flo brom Những cách điều chế Clo Điều chế phòng thí nghiệm Trong phòng thí nghiệm, nhà khoa học điều ch ế clo b ằng cách cho HCl tác d ụng với chất oxi hóa mạnh Thông thường chất thường dùng nh MnO2, KMnO4 ngồi có K2Cr2O7, KClO3 Ví dụ: MnO2+4HCl→MnCl2+Cl2+2H2O 2KMnO4+16HCl→2KCl+2MnCl2+5Cl2+6H2O Điều chế công nghiệp Trong công nghiệp, cách điều chế clo khác với phòng thí nghi ệm Do cơng nghiệp đòi hỏi lượng clo lớn, cần sử dụng nguyên liệu giá r ẻ phổ biến để điều chế Trong công nghiệp, clo điều chế phương pháp điện phân nóng ch ảy muối Natri clorua 2NaCl→2Na+Cl2 Ngồi ra, người ta sử dụng phương pháp điện phân dung dịch mu ối có màng ngăn 2NaCl+2H2O→H2+2NaOH+Cl2 Ứng dụng clo đời sống Ứng dụng chủ yếu clo dùng để điều chế nhựa PVC chất dẻo hay cao su Ngoài ra, với tính oxi hóa tính khử, clo dùng để khử trùng nước sinh hoạt Clo thành phần để điều chế nước javen tẩy trắng qu ần áo, v ải sợi… Đồng thời chúng dùng để sản xuất clorua vôi Tuy nhiên, clo biết tới chất có độc tố Chúng gây bệnh v ề đường hơ hấp, chí nguy hiểm tới tính mạng người Vì th ế, sử d ụng clo, cần lưu ý tới vấn đề bảo hộ để tránh ảnh hưởng tới sức khỏe người Để hiểu tính chất hóa học clo, bạn tham khảo internet v ới t khóa tính chất hóa học clo lớp 10 hay tính chất hóa học clo violet ... động hóa học yếu h ơn Cl2+2NaBr→2NaCl+Br2 Clo tác dụng với chất có tính khử mạnh 2FeCl2+Cl2→2FeCl3 Tính chất hóa học clo có nhiều điểm tương đồng với tính ch ất hóa h ọc c flo tính chất hóa học. .. tránh ảnh hưởng tới sức khỏe người Để hiểu tính chất hóa học clo, bạn tham khảo internet v ới t khóa tính chất hóa học clo lớp 10 hay tính chất hóa học clo violet ...kim Clo chất có tính oxi hóa mạnh Trong hợp ch ất NaCl, KCl… Clo thường có mức oxi hóa -1 Tuy nhiên, clo chất có tính khử Tính kh c clo thể trường hợp tác dụng với Oxi Các mức oxi hóa clo thường
- Xem thêm -

Xem thêm: Tính chất hóa học của clo – ứng dụng và điều chế clo , Tính chất hóa học của clo – ứng dụng và điều chế clo

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn