Ma tran SWOT

8 36 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 23:15

Nguon: Nguyen Thac Minh phong dich tu BWP/Business Balls ( Tài liệu cung cấp từ thành viên LoBs – www.lobs-ueh.net) SWOT tập hợp viết tắt chữ từ tiếng Anh: Strengths (Điểm mạnh), Weaknesses (Điểm yếu), Opportunities (Cơ hội) Threats (Nguy cơ) Đây cơng cụ hữu ích giúp tìm hiểu vấn đề định việc tổ chức, quản lý kinh doanh Nói cách hình ảnh, SWOT khung lý thuyết mà dựa vào đó, xét duyệt lại chiến lược, xác định vị hướng tổ chức, công ty, phân tích đề xuất kinh doanh hay ý tưởng liên quan đến quyền lợi doanh nghiệp Và thực tế, việc vận dụng SWOT xây dựng kế hoạch kinh doanh, hoạch định chiến lược, đánh giá đối thủ cạnh tranh, khảo sát thị trường, phát triển sản phẩm cà báo cáo nghiên cứu ngày nhiều doanh nghiệp lựa chọn Nguồn gốc mơ hình phân tích SWOT Mơ hình phân tích SWOT kết khảo sát 500 cơng ty có doanh thu cao tạp chí Fortune bình chọn tiến hành Viện Nghiên cứu Standford thập niên 60-70, nhằm mục đích tìm ngun nhân nhiều công ty thất bại việc thực kế hoạch Nhóm nghiên cứu gồm có Marion Dosher, Ts Otis Benepe, Albert Humphrey, Robert Stewart Birger Lie Việc Du Pont lập kế hoạch kinh doanh dài hạn vào năm 1949 khơi mào cho phong trào “tạo dựng kế hoạch” công ty Cho tới năm 1960, tồn 500 cơng ty tạp chí Fortune bình chọn có “Giám đốc kế hoạch” “Hiệp hội nhà xây dựng kế hoạch dài hạn cho doanh nghiệp”, hoạt động Anh quốc Hoa Kỳ Tuy nhiên, tất công ty thừa nhận kế hoạch dài hạn không xứng đáng để đầu tư công sức tính khả thi, chưa kể khoản đầu tư tốn có phần phù phiếm Trên thực tế, doanh nghiệp thiếu mắt xích quan trọng: làm để ban lãnh đạo trí cam kết thực tập hợp chương trình hành động mang tính tồn diện mà khơng lệ thuộc vào tầm cỡ doanh nghiệp hay tài chuyên gia thiết lập kế hoạch dài hạn Để tạo mắt xích này, năm 1960, Robert F Stewart thuộc Viện Nghiên cứu Standford, Menlo Park, California, tổ chức nhóm nghiên cứu với mục đích tìm hiểu trình lập kế hoạch doanh nghiệp nhằm tìm giải pháp giúp nhà lãnh đạo đồng thuận tiếp tục thực việc hoạch định, điều mà gọi “thay đổi cung cách quản lý” Cơng trình nghiên cứu kéo dài năm, từ 1960 đến 1969 với 5000 nhân viên làm việc để hoàn thành thu thập ý kiến gồm 250 nội dung thực 1100 cơng ty, tổ chức Và sau cùng, nhóm nghiên cứu tìm vấn đề việc tổ chức, điều hành doanh nghiệp hiệu Tiến sĩ Otis Benepe xác định “Chuỗi lơgíc”, hạt nhân hệ thống sau: Values (Giá trị) Appraise (Đánh giá) Motivation (Động cơ) Search (Tìm kiếm) Select (Lựa chọn) Programme (Lập chương trình) Act (Hành động) Monitor and repeat steps and (Giám sát lặp lại bước 1, 3) Các nhà nghiên cứu phát rằng, khơng thể thay đổi giá trị nhóm làm việc hay đặt mục tiêu cho nhóm làm việc, nên bắt đầu bước thứ cách yêu cầu đánh giá ưu điểm nhược điểm công ty Nhà kinh doanh nên bắt đầu hệ thống cách tự đặt câu hỏi điều “tốt” “xấu” cho tương lai Những điều “tốt” “Những điều hài lòng” (Satisfactory), điều “tốt” tương lai gọi “Cơ hội” (Opportunity); điều “xấu” “Sai lầm” (Fault) điều “xấu” tương lai “Nguy cơ” (Threat) Công việc gọi phân tích SOFT Khi trình bày với Urick Orr Hội thảo Lập kế hoạch dài hạn Dolder Grand, Zurich, Thụy Sĩ năm 1964, nhóm nghiên cứu định đổi chữ F thành chữ W từ SOFT thức đổi thành SWOT Sau đó, SWOT Urick Orr quảng bá Anh quốc dạng tập cho tất người Những điều cần phải làm lập kế hoạch phân loại vấn đề theo số danh mục yêu cầu Bước thứ hai điều chỉnh thành “Nhóm làm gì?” với phần danh mục Quá trình lập kế hoạch sau thiết kế thơng qua phương pháp “Thử sai” mà kết trình gồm 17 bước, bằt đầu SOFT/SWOT với mục ghi riêng vào trang Phiên thử nghiệm xuất năm 1966 dựa hoạt động công ty Erie Technological Corp Erie Pa Năm 1970, phiên chuyển tới Anh tài trợ công ty W.H.Smith & Sons PLC hoàn thiện năm 1973 Phương pháp phân tích sử dụng sáp nhập sở xay xát nướng bánh CWS vào J.W.Frenhch Ltd Kể từ đó, q trình sử dụng thành công nhiều lần nhiều doanh nghiệp tổ chức thuộc lĩnh vực khác Và tới năm 2004, hệ thống phát triển đầy đủ, chứng minh khả giải hàng loạt vấn đề việc xác lập trí mục tiêu mang tính thực tiễn hàng năm doanh nghiệp mà khơng cần dựa vào cố vấn bên Đây phần gợi ý thực hành mơ hình phân tích SWOT hữu ích cho doanh nhân cho muốn tổ chức công việc cách khoa học, hiệu Gợi ý thực hành phân tích SWOT Albert Humphrey, nhà kinh tế, thành viên Ban quản trị lúc công ty đồng thời chuyên gia cố vấn cho 100 công ty Anh, Mỹ, Mê-hi-cô, Pháp, Thụy Sĩ, Đức, Na Uy Đan Mạch, cụ thể hóa SWOT thành mục hành động sau: Sản phẩm (Chúng ta bán gì?) Quá trình (Chúng ta bán cách nào?) Khách hàng (Chúng ta bán cho ai?) Phân phối (Chúng ta tiếp cận khách hàng cách nào?) Tài (Giá, chi phí đầu tư bao nhiêu?) Quản lý (Làm quản lý tất hoạt động đó?) mục cung cấp khung để phát triển vấn đề SWOT Đây coi “bước đột phá”, vậy, hẳn cần phải giải thích thêm đơi chút Các u cầu SWOT phân loại thành mục giúp đánh giá mục theo cách định lượng hơn, giúp nhóm làm việc có trách nhiệm bối cảnh hoạt động doanh nghiệp hay tổ chức, từ dễ dàng quản lý hành động Mục tiêu quan trọng trình đạt cam kết nhóm tham gia – phần giải thích mơ hình TAM (Team Action Management Model – Mơ hình quản lý hoạt động nhóm) Albert Humphrey Chừng phải xác định hành động cụ thể hóa từ SWOT, nguyên nhân mục đích phân tích SWOT, chừng đó, khả quyền hạn quản lý nhân viên bạn đóng vai trò quan trọng việc đưa đến trí ý tưởng phương hướng hoạt động Dựa vào bối cảnh cụ thể, mô hình phân tích SWOT đưa một, hay vài mục danh sách bước hành động nói Dù trường hợp nữa, SWOT cho bạn biết “tốt” “xấu” công việc kinh doanh hay đề xuất cho tưong lai Nếu đối tượng phân tích SWOT bạn cơng việc kinh doanh, mục tiêu phân tích cải thiện doanh nghiệp, SWOT hiểu sau: ”Điểm mạnh” (Duy trì, xây dựng làm đòn bẩy) ”Cơ hội” (Đánh giá cách lạc quan) ”Điểm yếu” (Phương thuốc để sửa chữa để thoát khỏi điểm yếu) ”Nguy cơ” (Các trở ngại) Nếu phân tích SWOT dùng để đánh giá ý tưởng hay đề xuất, ý tưởng hay đề xuất yếu (đặc biệt so sánh với việc phân tích đề xuất khác) khơng nên đầu tư vào Trong trường hợp này, khơng cần đưa kế hoạch hành động Nếu phân tích cho thấy ý tưởng hay đề xuất thực có khả thành cơng, bạn coi cơng việc kinh doanh, chuyển mục SWOT thành hành động phù hợp Trên nội dung lý thuyết Albert Humphrey liên quan đến việc phát triển mục phân tích SWOT thành hành động nhằm mục tiêu thay đổi doanh nghiệp tổ chức Ngoài ra, SWOT có số cách áp dụng khác, tùy theo hồn cảnh mục đích bạn, chẳng hạn, bạn tập trung vào phận doanh nghiệp, bạn nên xếp lại mục nêu cho phản ánh đầy đủ chức phận, cho mục SWOT đánh giá cụ thể quản lý tốt Khung phân tích SWOT Mơ hình phân tích SWOT áp dụng việc đánh giá đơn vị kinh doanh, đề xuất hay ý tưởng Đó cách đánh giá chủ quan liệu tổ chức theo trình tự lơ-gíc nhằm giúp hiểu rõ vấn đề, từ thảo luận định hợp lý xác Khung phân tích SWOT giúp suy nghĩ cách chuyên nghiệp đưa định chủ động không dựa vào phản ứng hay thói quen cảm tính Khung phân tích SWOT thường trình bày dạng lưới, bao gồm phần thể nội dung SWOT: Điểm mạnh, Điểu yếu, Cơ hội Nguy cơ, số câu hỏi mẫu câu trả lời điền vào phần tương ứng khung Những câu hỏi nêu ví dụ, người đọc thay đổi cho phù hợp với đối tượng phân tích cụ thể Một điều cần lưu ý, đối tượng phân tích cần xác định rõ ràng, SWOT tổng quan đối tượng – công ty, sản phẩm, dự án, ý tưởng, phương pháp hay lựa chọn… Sau ví dụ đối tượng tiềm đánh giá thơng qua phân tích SWOT: - Một công ty (Vị công ty thị trường, khả tồn tại,…) - Một phương pháp phân phối bán hàng - Một sản phẩm nhãn hiệu - Một ý tưởng kinh doanh - Một lựa chọn chiến lược, chẳng hạn thâm nhập thị trường hay tung sản phẩm - Một hội thực sát nhập - Một đối tác kinh doanh tiềm - Khả thay đổi nhà cung cấp - Khả thuê (outsource) dịch vụ hay nguồn lực - Một hội đầu tư Cần đảm bảo miêu tả đối tượng phân tích thật rõ ràng để người tham gia vào việc phân tích hay người xem kết phân tích hiểu mục đích việc đánh giá gợi ý SWOT Sau khung phân tích SWOT Ví dụ phân tích SWOT Ví dụ phân tích SWOT tình tưởng tượng Kịch phóng tác dựa thực tế hoạt động công ty chế tạo cung cấp đầu vào cho công ty khác – công ty từ trước đến thường dựa vào nhà phân phối để đưa sản phẩm tới thị trường người tiêu dùng Vì thế, hội – đối tượng phân tích SWOT – với nhà sản xuất tạo công ty để phân phối sản phẩm trực tiếp tới số mảng thị trường mà nhà phân phối chưa tiếp cận ... hay người xem kết phân tích hiểu mục đích việc đánh giá gợi ý SWOT Sau khung phân tích SWOT Ví dụ phân tích SWOT Ví dụ phân tích SWOT tình tưởng tượng Kịch phóng tác dựa thực tế hoạt động công... phân tích SWOT đưa một, hay vài mục danh sách bước hành động nói Dù trường hợp nữa, SWOT cho bạn biết “tốt” “xấu” công việc kinh doanh hay đề xuất cho tưong lai Nếu đối tượng phân tích SWOT bạn... mục SWOT thành hành động phù hợp Trên nội dung lý thuyết Albert Humphrey liên quan đến việc phát triển mục phân tích SWOT thành hành động nhằm mục tiêu thay đổi doanh nghiệp tổ chức Ngồi ra, SWOT
- Xem thêm -

Xem thêm: Ma tran SWOT , Ma tran SWOT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn