CHU DE 5 TINH TUONG DOI CUA CHUYEN DONG

11 54 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 23:10

Chương 1: Động học chất điểm Chủ đề 1: Chuyển động thẳng Chủ đề 2: Chuyển động thẳng biến đổi Chủ đề 3: Rơi tự Chủ đề 4: Chuyển động tròn Chủ đề 5: Tính tương đối chuyển động Chủ đề 6: Ôn tập – kiểm tra VU DINH HOANG - LOPHOCTHEM.COM VU HOANGBG@GMAIL.COM I Kiến Thức Tính tương đối chuyển động Tính tương đối quỹ đạo: Hình dạng quỹ đạo chuyển động hệ quy chiếu khác khác =>quỹ đạo có tính tương đối Tính tương đối vận tốc: Vận tốc vật chuyển động với hệ quy chiếu khác khác => vận tốc có tính tương đối Cơng thức tính vận tốc: Kết luận: Véctơ vận tốcVUtuyệt đối tổng véctơ vận tốc DINH HOANG - LOPHOCTHEM.COM VU HOANGBG@GMAIL.COM tương đối véctơ vận tốc kéo theo Chủ đề 5: Tính tương đối chuyển động Trường hợp 1: vận tốc phương, chiều với vận tốc (Thuyền chạy xi dòng nước): v13 =v12 +v23 Theo hình vẽ ta có: v13 =v12 +v23 Về độ lớn: Trường hợp 2: vận tốc tương đối phương, ngược chiều với vận tốc kéo theo (Thuyền chạy ngược dòng nước) Theo hình vẽ ta có: v13 =v12 +v23 Về độ lớn: v13 = v12 − v23 Trường hợp 3: vận tốc v12 có phương vng góc với vận tốc v23 Theo hình vẽ ta có: v13 =v12 +v23 v13 = v122 +v232 Về độ lớn: v13 Trường hợp 4: vận tốc v12 có phương với vận tốc v23 góc α v12 (v v ) =α⇒ v = v +v +2.v v cosα 12 23 13 12 23 12 23 VU DINH HOANG - LOPHOCTHEM.COM VU HOANGBG@GMAIL.COM v23 Chủ đề 5: TÍNH TƯƠNG ĐỐI CỦA CHUYỂN ĐỘNG Tổng quan phương pháp giải tốn tính tương đối chuyển đơng: Đối với tóan có nhiều chuyển động ⇒ có chuyển động tương đối Khi đó,ta có tiến trình giải tóan sau: B1: Xác định hệ quy chiếu: +hệ quy chiếu tuyệt đối: hệ quy chiếu gắn với vật đứng yên +hệ quy chiếu tương đối:là hệ quy chiếu gắn với vật có vật khác chuyển động B2: Gọi tên cho vật: + vật vật đứng yên hệ quy chiếu tuyệt đối + vật vật chuyển động độc lập hệ quy chiếu tuyệt đối + vật vật chuyển động vật chuyển động B3 : Suy vật chuyển động B4: Áp dụng công thức cộng vận tốc để thiết lập phương trình hệ phương trình có chứa đại lượng cần tìm B5: Suy đại lượng cần tìm B6: Biện luận kết luận VU DINH HOANG - LOPHOCTHEM.COM VU HOANGBG@GMAIL.COM Chủ đề 5: TÍNH TƯƠNG ĐỐI CỦA CHUYỂN ĐỘNG II CÁC DẠNG BÀI TẬP BÀI TOÁN 1: CÁC VẬT CÙNG PHƯƠNG, CÙNG CHIỀU VỚI VẬN TỐC (THUYỀN XI DỊNG) Theo hình vẽ ta có: Về độ lớn: v13 =v12 +v23 v13 =v12 +v23 VÍ DỤ MINH HỌA VD1 Trên đường ray song song, tàu khách nối đuôi tàu hàng Chúng khởi hành chạy theo hướng Tàu hàng dài L1 = 180 m, chạy với vận tốc v1 = 36 km/h; tàu khách dài L2 = 120 m, chạy với vận tốc v2 = 54 km/h Sau tàu khách vượt hết tàu hàng.? VU DINH HOANG - LOPHOCTHEM.COM VU HOANGBG@GMAIL.COM Chủ đề 5: TÍNH TƯƠNG ĐỐI CỦA CHUYỂN ĐỘNG II CÁC DẠNG BÀI TẬP BÀI TOÁN 2: CÁC VẬT CÙNG PHƯƠNG, NGƯỢC CHIỀU VỚI VẬN TỐC (THUYỀN NGƯỢC DỊNG) Theo hình vẽ ta có: Về độ lớn: VÍ DỤ MINH HỌA v13 =v12 +v23 v13 = v12 − v23 VD2 Lúc trời khơng gió, máy bay bay với vận tốc không đổi 600km/h từ địa điểm A đến địa điểm B hết 2,2h Khi bay trở lại tờ B đến A gặp gió thổi ngược, máy bay phải bay hết 2,4h Xác định vận tốc gió? VU DINH HOANG - LOPHOCTHEM.COM VU HOANGBG@GMAIL.COM Chủ đề 5: TÍNH TƯƠNG ĐỐI CỦA CHUYỂN ĐỘNG II CÁC DẠNG BÀI TẬP BÀI TOÁN 1,2: CÁC VẬT CÙNG PHƯƠNG VỚI VẬN TỐC (THUYỀN XI, NGƯỢC DỊNG) BÀI TẬP TỰ LUYỆN Bài 1: Một phà chạy xi dòng từ A đến B ; chạy Hỏi phà tắt máy trơi theo dòng nước từ A đến B ĐS : 12 Bài 2: Một thuyền từ bến A đến bến B cách km lại trở A Biết vận tốc thuyền nước yên lặng km/h, vận tốc nước chảy 1km/h Tính thời gian chuyển động thuyền ĐS : 30 phút Bài 3: Một thang tự động đưa khách từ tầng lên lầu phút thang ngừng khách phải lên phút Hỏi thang chạy mà khách bước lên ? ĐS: 45 giây VU DINH HOANG - LOPHOCTHEM.COM VU HOANGBG@GMAIL.COM Chủ đề 5: TÍNH TƯƠNG ĐỐI CỦA CHUYỂN ĐỘNG II CÁC DẠNG BÀI TẬP BÀI TOÁN 1,2: CÁC VẬT CÙNG PHƯƠNG VỚI VẬN TỐC (THUYỀN XI, NGƯỢC DỊNG) BÀI TẬP TỰ LUYỆN Bài Một xe đạp chuyển động thẳng với vận tốc lúc khơng gió 15 km/h Người từ A B xi gió từ B trở lạiA ngược gió Vận tốc gió km/h Khoảng cách AB = 28 km Tính thời gian tổng cộng ĐS : 3,75h Bài Một thuyền chuyển động thẳng xi dòng nuớc từ bến A bến B cách 6km dọc theo dòng sông quay B 2h30 phút Biết vận tốc thuyền nước yên lặng 5km/h Tính vận tốc dòng nước thời gian thuyền xi dòng ĐS : 1km/h 1h Bài Trên tuyến xe buýt xe coi chuyển động thẳng với vận tốc 30 km/h; hai chuyến xe liên tiếp khởi hành cách 10 phút Một người xe đạp ngược lại gặp hai chuyến xe buýt liên tiếp cách 7ph30s Tính vận tốc người xe đạp VU DINH HOANG - LOPHOCTHEM.COM ĐS : 10 km/h VU HOANGBG@GMAIL.COM Chủ đề 5: TÍNH TƯƠNG ĐỐI CỦA CHUYỂN ĐỘNG II CÁC DẠNG BÀI TẬP BÀI TỐN 3: CÁC VẬT CHUYỂN ĐỘNG CĨ PHƯƠNG VNG GĨC VỚI NHAU (THUYỀN ĐI SANG NGANG) Theo hình vẽ ta có: Về độ lớn: VÍ DỤ MINH HỌA VD1 Một người lái xuồng máy cho xuồng chạy ngang sơng rộng 240 m, mũi xuồng ln ln vng góc với bờ sông, nước chảy nên xuồng sang đến bờ bên địa điểm cách bến dự định 180 m phía hạ lưu xuồng hết phút Xác định vận tốc xuồng so với bờ sông HD Gọi xuồng vật chuyển động (1), nước hệ qui chiếu chuyển động (2), bờ sơng hệ qui chiếu đứng n (3) vận tốc chuyển động xuồng so với bờ → → → là: v1,3 = v1,2 + v2,3 Vì Mà v2,3 = v1,2 = 180 60 → v1, → v2 , vng góc với nên: v = v + v 1, = (m/s) v1,3 = v12, − v22,3 240 + 180 60 = m/s = m/s VU DINH HOANG - LOPHOCTHEM.COM VU HOANGBG@GMAIL.COM 1, 2 2,3 v1,2 = v12, − v22,3 Chủ đề 5: TÍNH TƯƠNG ĐỐI CỦA CHUYỂN ĐỘNG II CÁC DẠNG BÀI TẬP BÀI TOÁN 3: CÁC VẬT CHUYỂN ĐỘNG CĨ PHƯƠNG VNG GĨC VỚI NHAU (THUYỀN ĐI SANG NGANG) BÀI TẬP TỰ LUYỆN Bài Một phà theo phương vng góc với bờ sơng sang bờ bên Vận tốc phà nước 8km/h, vận tốc dòng nước 2km/h Thời gian qua sơng 15phút Hỏi sang bờ bên phà cách điểm đối diện với bờ bên ? ĐS : ≈ 2km Bài Một người lái xuồng máy dự định mở máy cho xuồng chạy ngang sông rộng 240m, mũi xuồng luôn vuông góc với bờ sơng Nhưng nước chảy nên xuồng sang đến bờ bên địa điểm cách bến dự định 180m phía hạ lưu xuồng hết phút Xác định vận tốc xuồng so với dòng sơng ĐS : 5m/s VU DINH HOANG - LOPHOCTHEM.COM VU HOANGBG@GMAIL.COM Chủ đề 5: TÍNH TƯƠNG ĐỐI CỦA CHUYỂN ĐỘNG II CÁC DẠNG BÀI TẬP BÀI TOÁN 4: CÁC HAI VẬN TỐC THÀNH PHẦN TẠO VỚI NHAU MỘT GĨC BẤT KÌ ( )= BÀI TẬP TỰ LUYỆN Bài Một dòng sơng rộng 100m dòng nước chảy với vận tốc 3m/s so với bờ.Một thuyền sang ngang sông với vận tốc 4m/s so với dòng nước a.Tính vận tốc thuyền so với bờ sơng? b.Tính qng đường mà thuyền chuyển động sang đến bờ bên kia? c.Thuyền bị trôi phía hạ lưu đoạn bao xa so với điểm dự định đến? d.Muốn thuyền đến điểm dự định đến thuyền phải theo hướng chếch lên thượng nguồn hợp với bờ sơng góc bao nhiêu? ĐS : a) m/s ; b)125m ; c) 75m ; d) 48,50 VU DINH HOANG - LOPHOCTHEM.COM VU HOANGBG@GMAIL.COM ... vật khác chuyển động B2: Gọi tên cho vật: + vật vật đứng yên hệ quy chiếu tuyệt đối + vật vật chuyển động độc lập hệ quy chiếu tuyệt đối + vật vật chuyển động vật chuyển động B3 : Suy vật chuyển... HOANGBG@GMAIL.COM v23 Chủ đề 5: TÍNH TƯƠNG ĐỐI CỦA CHUYỂN ĐỘNG Tổng quan phương pháp giải toán tính tương đối chuyển đơng: Đối với tóan có nhiều chuyển động ⇒ có chuyển động tương đối Khi đó,ta có tiến... Thức Tính tương đối chuyển động Tính tương đối quỹ đạo: Hình dạng quỹ đạo chuyển động hệ quy chiếu khác khác =>quỹ đạo có tính tương đối Tính tương đối vận tốc: Vận tốc vật chuyển động với hệ
- Xem thêm -

Xem thêm: CHU DE 5 TINH TUONG DOI CUA CHUYEN DONG , CHU DE 5 TINH TUONG DOI CUA CHUYEN DONG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn