ly 10 động năng, biên thiên động năng 60

18 203 2
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 23:09

http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com Câu1 Từ mặt đất, vật ném lên thẳng đứng với vận tốc ban đầu v0 = 10m/s Bỏ qua sức cản khơng khí Cho g = 10m/s2 Ở độ cao động ? Bằng lần động ? 10m ; 2m *.2,5m ; 4m 2m ; 4m 5m ; 3m Hướng dẫn Áp dụng bảo toàn vị trí cần tính với ban đâu bảo tồn ta có vào , áp dụng từ cần thay động thế lần động Câu2 Một bi khối lượng 20g ném thẳng đứng lên cao với vận tốc 4m/s từ độ cao 1,6m so với mặt đất Cho g = 9,8m/s2 Trong hệ quy chiếu gắn với mặt đất tính giá trị độ cao cực đại mà bi lên *.2,42m 2,88m 3,36m 3,2m Hướng dẫn Câu3 Một vật có khối lượng 400g thả rơi tự từ độ cao 20m so với mặt đất Cho g = 10m/s2 Sau rơi 12m động vật : 16 J 32 J *.48 J 24 J Hướng dẫn Câu4 Một búa máy khối lượng rơi từ độ cao 3,2m vào cọc khối lượng 100kg Va chạm búa cọc va chạm mềm Cho g = 10m/s2 Vận tốc búa cọc sau va chạm : http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com *.7,27 m/s m/s 0,27 m/s 8,8 m/s Hướng dẫn Câu5 Một búa máy có khối lượng M = 400 kg thả rơi tự từ độ cao 5m xuống đất đóng vào cọc có khối lượng m2 = 100kg mặt đất làm cọc lún sâu vào đất m Coi va chạm búa cọc va chạm mềm Cho g = 9,8 m/s2 Tính lực cản coi khơng đổi đất *.3185 N 2504,50 N 1543,60 N 6284,50 N Hướng dẫn Tính vật tốc trước va chạm, sau tính vận tốc hệ sau va chạm theo sở va chạm mềm, từ áp dụng độ biến thiên công lực cản F Câu6 Cơ đại lượng: luôn khác không luôn dương luôn dương không *.có thể dương, âm khơng Hướng dẫn Cơ dương, âm khơng tùy thuộc vào chuyển động vật Câu7 Từ mặt đất, vật ném lên thẳng đứng với vận tốc ban đầu v0 = 10m/s Bỏ qua sức cản không khí Cho g = 10m/s2 Vị trí cao mà vật lên cách mặt đất khoảng : 10m 20m 15m *.5m http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com Hướng dẫn Câu8 Từ mặt đất, vật ném lên thẳng đứng với vận tốc ban đầu v0 = 20m/s Bỏ qua sức cản khơng khí Cho g = 10m/s2 Vị trí cao mà vật lên cách mặt đất khoảng : 10m *.20m 15m 5m Hướng dẫn Câu9 Tính lực cản đất thả rơi đá có khối lượng 500g từ độ cao 50m Cho biết đá lún vào đất đoạn 10cm Lấy g = 10m/s2 bỏ qua sức cản khơng khí 000N *.2500N 22500N 25000N Hướng dẫn Áp dụng biến thiên công lực cản Câu10 Một bi khối lượng 20g ném thẳng đứng lên cao với vận tốc 4m/s từ độ cao 1,6m so với mặt đất Cho g = 9,8m/s2 Trong hệ quy chiếu gắn với mặt đất giá trị động năng, bi lúc ném vật A 0,18J; 0,48J; 0,80J B 0,32J; 0,62J; 0,47J C 0,24J; 0,18J; 0,54J *.0,16J; 0,31J; 0,47J Hướng dẫn Động năng tổng dạng lượng http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com Câu11 Một vật nhỏ ném lên từ điểm M phía mặt đất; vật lên tới điểm N dừng rơi xuống Bỏ qua sức cản khơng khí Trong q trình MN? cực đại N *.cơ không đổi giảm động tăng Hướng dẫn Trong trình chuyển động MN bảo toàn Câu12 Động đại lượng: Vơ hướng, ln dương *.Vơ hướng, dương không Véc tơ, dương Véc tơ, dương không Hướng dẫn Dựa vào Câu13 Đơn vị sau đơn vị động năng? J N.m *.N.s Hướng dẫn N.s đơn vị F.t đơn vị động tương đơn với đơn vị F.s nên không N.s đơn vị động Câu14 Công thức sau thể mối liên hệ động lượng động năng? * http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com Hướng dẫn Câu15 Vật sau khả sinh cơng? Dòng nước lũ chảy mạnh Viên đạn bay Búa máy rơi *.Hòn đá nằm mặt đất Hướng dẫn Hiển nhiên đá nằm mặt đất khơng có khả sinh công Câu16 Một ô tô khối lượng m chuyển động với vận tốc lên xe làm xe dừng lại là: tài xế tắt máy Cơng lực ma sát tác dụng * Hướng dẫn Công lực ma sát tác dụng công âm độ biến thiên động Câu17 Một vật có khối lượng m = 400 g động 20 J Khi vận tốc vật là: 0,32 m/s *.36 km/h 36 m/s 10 km/h http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com Hướng dẫn Câu18 Một người xe máy có khối lượng tổng cộng 300 kg với vận tốc 36 km/h nhìn thấy hố cách 12 m Để khơng rơi xuống hố người phải dùng lực hãm có độ lớn tối thiểu là: * Hướng dẫn với s = 12m Câu19 Một người có khối lượng 50 kg, ngồi tơ chuyển động với vận tốc 72 km/h Động người với tơ là: 129,6 kJ 10 kJ *.0 J kJ Hướng dẫn Do người không chuyển động với xe nên động người với oto Câu20 Một người có khối lượng 50 kg, ngồi ô tô chuyển động với vận tốc 72 km/h Động người với cột điện bên đường là: 129,6 kJ *.10 kJ J kJ Hướng dẫn http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com Câu21 Nếu khối lượng vật giảm lần vận tốc tăng lên lần, động vật sẽ: Tăng lần *.Không đổi Giảm lần Giảm lần Hướng dẫn Dựa vào công thức sau để xác định Câu22 Một chất điểm đứng yên bắt đầu chuyển động thẳng biến đổi đều, động chất điểm 150J sau chuyển động 1,5m Lực tác dụng vào chất điểm có độ lớn bằng: 0,1N 1N 10N *.100N Hướng dẫn Câu23 Nếu khối lượng vật giảm lần vận tốc tăng lên lần, động vật sẽ: *.Tăng lần Không đổi Giảm lần Giảm lần Hướng dẫn Dựa vào công thức sau để xác định Câu24 Một búa có khối lượng 4kg đập thẳng vào đinh với vận tốc 3m/s làm đinh lún vào gỗ đoạn 0,5cm Lực trung bình búa tác dụng vào đinh có độ lớn: 1,5N 6N 360N *.3600N http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com Hướng dẫn Câu25 Xe A khối lượng 500kg chạy với vận tốc 60km/h, xe B khối lượng 2000kg chạy với vận tốc 30km/h Động xe A có giá trị bằng: Nửa động xe B *.bằng động xe B gấp đôi động xe B gấp bốn lần động xe B Hướng dẫn Chỉ cần áp dụng công thức sau Câu26 Một hộp khối lượng m trượt không vận tốc ban đầu, khơng ma sát mặt phẳng nghiêng góc α so với phương ngang Cho gia tốc trọng trường g Khi vật trượt khoảng d động vật bằng: *.mgd.sinα gd.cosα mgd.tanα mgd/sinα Hướng dẫn Động công trọng lực tác dụng lên vật Câu27 Một mũi tên khối lượng 75g bắn đi, lực trung bình dây cung tác dụng vào đuôi mũi tên 65N suốt khoảng cách 0,9m Mũi tên rời dây cung với vận tốc bằng: 59m/s *.40m/s 72m/s 68m/s Hướng dẫn Câu28 Một người kéo xe chở hàng khối lượng m siêu thị với lực kéo 32N có phương hợp với phương ngang 250 Sau xe chạy 1,5m có vận tốc 2,7m/s Lấy g = 10m/s2; bỏ qua ma sát, khối lượng m xe gần bằng: 3kg http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com 6kg 9kg *.12kg Hướng dẫn Câu29 Nếu khối lượng vật giảm lần vận tốc tăng lên lần, động vật sẽ: Tăng lần Không đổi *.Giảm lần Giảm lần Hướng dẫn Dựa vào công thức sau để xác định Câu30 Một người xe đến đầu dốc nghiêng xuống thả cho xe chạy với tốc độ 36km/h xuống dốc, sau chạy 4m tốc độ xe 43,2km/h Biết hệ số ma sát xe mặt dốc 0,2; g = 10m/s2 Góc nghiêng dốc so với phương ngang bằng: 340 *.440 540 chưa đủ kiện để tính Hướng dẫn mặc khác ta lại có cơng thức sau để tính a, Câu31 Hai viên đạn khối lượng 5g 10g bắn với vận tốc 500m/s Tỉ số động viên đạn thứ hai so với viên đạn là: *.2 0,5 http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com Hướng dẫn Câu32 Hai ô tô khối lượng 1,5 tấn, chuyển động với tốc độ 36km/h 20m/s Tỉ số động ô tô so với ô tô là: *.4 0,25 0,308 Hướng dẫn Câu33 Một ô tô tải khối lượng ô tô khối lượng 1300kg chuyển động chiều đường với tốc độ không đổi 54km/h Động ô tô là: *.562500J; 146250J 562500J; 135400J 526350J; 146250J 502500J; 145800J Hướng dẫn ADCT Câu34 Một ô tô tải khối lượng ô tô khối lượng 1300kg chuyển động chiều đường với tốc độ không đổi 54km/h Động ô tô hệ quy chiếu gắn với ô tô tải là: 416250J 427100J 380100J *.0 Hướng dẫn Trong hệ quy chiếu gắn với xe tải vật tốc xe nên động Câu35 Một viên đạn khối lượng m = 10g bay theo phương ngang với vận tốc v1 = 300m/s xuyên qua gỗ dày 5cm Sau xuyên qua gỗ đạn có vận tốc v2 = 100m/s Lực cản trung bình gỗ tác dụng lên viên đạn là: *.8000N http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com 6000N 4000N 2000N Hướng dẫn Câu36 Một xe kéo từ trạng thái nghỉ đoạn đường nằm ngang dài 20m với lực có độ lớn khơng đổi 300N có phương hợp với độ dời góc 300, lực cản ma sát không đổi 200N Động xe cuối đoạn đường là: 2392J *.1196J 6000J 4860J Hướng dẫn Công lực độ biến thiên lượng Câu37 Một tơ có khối lượng 1600kg chạy với tốc độ 50km/h người lái xe nhìn thấy vật cản trước mặt cách khoảng 15m Người tắt máy hãm phanh khẩn cấp với lực hãm khơng đổi 1,2.104N Xe chạy bao xa dừng có đâm vào vật cản khơng? Giả sử đâm vào vật cản lực cản vật không đáng kể so với lực hãm phanh 18,3m; có đâm vào vật cản 16,25m; có đâm vào vật cản 14,6m; không đâm vào vật cản *.12,9m; không đâm vào vật cản Hướng dẫn Câu38 Một vật ban đầu nằm yên sau vỡ thành hai mảnh khối lượng m 2m Biết tổng động hai mảnh Wđ Động mảnh nhỏ là: Wđ/3 Wđ/2 *.2Wđ/3 3Wđ/4 http://lophocthem.com Hướng dẫn ADBT động lượng ta có nhỏ Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com mặt khác, động viên từ suy động mảnh nhỏ mà Câu39 Một tơ có khối lượng 1000kg chạy với tốc độ 30m/s có động là: 300kJ *.450kJ 500kJ 600kJ Hướng dẫn Câu40 Một ô tơ có khối lượng 1000kg chạy với tốc độ 30m/s bị hãm đến tốc độ 10m/s Độ biến thiên động ô tô bị hãm là: 200kJ -450kJ *.-400kJ 800kJ Hướng dẫn Câu41 Một ô tô có khối lượng 1000kg chạy với tốc độ 30m/s bị hãm đến tốc độ 10m/s, biết quãng đường mà ô tô chạy thời gian hãm 80m Lực hãm trung bình là: 2000N -3000N -3500N *.-5000N Hướng dẫn mà Câu42 Một đầu tàu khối lượng 200 chạy với tốc độ 72km/h đoạn đường thẳng nằm ngang hãm phanh đột ngột bị trượt đoạn đường dài 160m phút trước dừng hẳn Trong trình hãm động tàu giảm bao nhiêu: 2.107J http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com 3.107J *.4.107J 5.107J Hướng dẫn Độ giảm động Câu43 Một đầu tàu khối lượng 200 chạy với tốc độ 72km/h đoạn đường thẳng nằm ngang hãm phanh đột ngột bị trượt đoạn đường dài 160m phút trước dừng hẳn Lực hãm coi không đổi, tính lực hãm: 15.104N 25.104N 20.104N *.25.104N Hướng dẫn Câu44 Một đầu tàu khối lượng 200 chạy với tốc độ 72km/h đoạn đường thẳng nằm ngang hãm phanh đột ngột bị trượt đoạn đường dài 160m phút trước dừng hẳn Lực hãm coi khơng đổi, tính cơng suất trung bình lực hãm : 333kW 250W 500kW *.333kW Hướng dẫn từ suy cơng suất theo công thức Câu45 Một vật trượt không vận tốc ban đầu từ đỉnh dốc A có độ cao h1 xuống điểm B có độ cao h2 = h1/3 Biết gia tốc trọng trường g, tốc độ vật B tính theo g h1 là: * http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com Hướng dẫn Câu46 Một vật khối lượng m ném ngang với vận tốc ban đầu đất véctơ vận tốc có phương hợp với phương ngag , bỏ qua lực cản , chạm Độ biến thiên động vật có biểu thức: * Hướng dẫn Do khơng có ngoại lực tác dụng lên vật nên áp dụng bảo toàn Câu47 Một vật khối lượng m ném xiên lên góc α so với phương ngang với vận tốc ban đầu qua lực cản khơng khí Khi vật lên tới độ cao cực đại H động vật là: , bỏ * Hướng dẫn Khi vật lên tới vị trí cao vật tốc vật theo phương ngang mà thơi Câu48 Một vật khối lượng m ném xiên lên góc α so với phương ngang với vận tốc ban đầu qua lực cản khơng khí Độ giảm động vật từ lúc ném đến lên tới độ cao cực đại là: * , bỏ http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com Hướng dẫn Khi vật lên tới vị trí cao vật tốc vật theo phương ngang mà Câu49 Một vật khối lượng m ném xiên lên góc α so với phương ngang với vận tốc ban đầu , bỏ qua lực cản khơng khí Phương trình sau áp dụng định lý biến thiên động cho vật chuyển động từ ban đầu đến lên đến độ cao cực đại H: * Hướng dẫn Tại vị trí ném vật có động năng, vị trí cao có động Câu50 Một lắc đơn lý tưởng có vật nhỏ khối lượng m, dây dài l Chọn mức điểm treo dây trọng trường lắc vị trí cân thẳng đứng có biểu thức: mgl *.–mgl 2mgl Hướng dẫn Nếu chọn điểm treo dây chắn trọng trường phải âm Câu51 Một lắc đơn lý tưởng có vật nhỏ khối lượng m, dây dài l Chọn mức điểm treo dây lắc chuyển động từ vị trí cân thẳng đứng lên vị trí mà dây treo có phương ngang cơng trọng lực có biểu thức: * –mgl mgl Hướng dẫn http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com Câu52 Một lắc đơn lý tưởng có vật nhỏ khối lượng m, dây dài l Chọn mức điểm treo dây lắc chuyển động từ vị trí cân thẳng đứng lên vị trí mà dây treo có phương ngang độ biến thiên trọng trường có biểu thức: –mgl *.mgl 2mgl mgl Hướng dẫn Câu53 Hai viên đạn khối lượng 30g 15g bắn với vận tốc 500m/s Tỉ số động viên đạn thứ hai so với viên đạn là: *.0,5 Hướng dẫn Câu54 Hai ô tô khối lượng 1,5 tấn, chuyển động với tốc độ 72km/h 10m/s Tỉ số động ô tô so với ô tô là: *.0,25 0,308 Hướng dẫn Câu55 Một ô tô tải khối lượng ô tô khối lượng 1300kg chuyển động chiều đường với tốc độ không đổi 54km/h Động ô tô tải hệ quy chiếu gắn với ô tô là: 416250J 427100J 380100J *.0 http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com Hướng dẫn Trong hệ quy chiếu gắn với xe vật tốc xe tải nên động Câu56 Một ô tô có khối lượng 1000kg, động 450kJ, vận tốc vật 20m/s *.30m/s 40m/s 50m/s Hướng dẫn Câu57 Một tơ có khối lượng 1000kg chạy với tốc độ có động là: 300kJ 450kJ *.500kJ 600kJ Hướng dẫn Câu58 Một vật có khối lượng m = 300 g động 60 J Khi vận tốc vật là: 0,64 m/s *.72 km/h 72 m/s 10 km/h Hướng dẫn Câu59 Hai ô tô khối lượng tấn, chuyển động với tốc độ 54km/h 30m/s Tỉ số động ô tô so với ô tô là: * 0,25 http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com 0,308 Hướng dẫn Câu60 Một tơ có khối lượng 3000kg chạy với tốc độ 20m/s có động là: 300kJ 450kJ 500kJ *.600kJ Hướng dẫn ... khối lượng 100 0kg chạy với tốc độ 30m/s có động là: 300kJ *.450kJ 500kJ 600 kJ Hướng dẫn Câu40 Một tơ có khối lượng 100 0kg chạy với tốc độ 30m/s bị hãm đến tốc độ 10m/s Độ biến thiên động ô tô... động với vận tốc 72 km/h Động người với tơ là: 129,6 kJ 10 kJ *.0 J kJ Hướng dẫn Do người không chuyển động với xe nên động người với oto Câu20 Một người có khối lượng 50 kg, ngồi tơ chuyển động. .. trước dừng hẳn Trong trình hãm động tàu giảm bao nhiêu: 2 .107 J http://lophocthem.com Phone: 01689.996.187 vuhoangbg@gmail.com 3 .107 J *.4 .107 J 5 .107 J Hướng dẫn Độ giảm động Câu43 Một đầu tàu khối
- Xem thêm -

Xem thêm: ly 10 động năng, biên thiên động năng 60 , ly 10 động năng, biên thiên động năng 60

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn