Giáo án bài suất điện động cảm ứng

3 46 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 23:08

Chương 5: Bài 24: SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CẢM ỨNG I Mục tiêu học - Về kiến thức: cho học sinh nắm định nghĩa suất điện động cảm ứng nội dung định luật Faraday - Về kỹ năng: học sinh có kĩ làm việc nhóm, tư vấn đề, biết vận dụng cơng thức vào tính tốn tốn II Q trình giảng dạy Tiến trình dạy học P1 Mở đầu (8-10p) Hoạt động GV Hoạt động HS Lưu ý Chơi trò chơi “Cào rùa” Luật chơi: “Lớp chia làm nhóm, nhóm nhận tờ giấy, vòng phút nhóm kể nhiều đáp án mà cô yêu cầu nhận số kẹo số đáp án nhóm kể.” Câu hỏi 1: Kể tên dụng cụ điện dùng điện xoay chiều (ví dụ: quạt máy) Câu hỏi 2: Kể tên nhà Vật lý học mà em biết Như em thấy, dụng cụ sử dụng điện xoay chiều sống vô nhiều, vô quan trọng, kể đến thành tựu phải nhớ đến tên vĩ đại Michiel Faraday Trong lần tình cờ làm thí nghiệm để giải trăn trở thân việc dòng điện sinh từ trường, từ trường có sinh dòng điện hay khơng ơng phát tượng cảm ứng điện từ, mở cánh cửa việc nghiên cứu lúc Nhưng dù phát ông mới, người ta chưa hài lòng, dòng điện điện chưa sử dụng được, xuất có biến thiên từ thơng Vậy nên ơng mày mò tạo loại động cơ, tiền thân máy phát điện lúc đưa vào sử dụng Chia làm 5-8 nhóm, ghi đáp án vào tờ giấy phát sẵn Giữ trật tự lớp chơi trò chơi Có thể thay đổi luật chơi thành trò chơi cá nhân “Một bạn liệt kê nhiều đáp án có thể, khơng có bạn liệt kê nhiều bạn nhận số kẹo số đáp án liệt kê (đáp án bạn kể sau trùng với bạn kể trước, miễn nhiều được).” Khi sử dụng người ta lại sinh nhu cầu, sử dụng cho phù hợp, muốn sử dụng phù hợp, cần phải tính tốn định lượng dòng điện cảm ứng mà vừa tạo Và nội dung hơm nay: SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CẢM ỨNG P2 Dạy I Suất điện động cảm ứng mạch kín Định nghĩa - Mời bạn đọc định nghĩa “Suất điện động cảm ứng” HS đứng lên trả lời “Suất điện động cảm ứng suất điện động sinh dòng điện cảm ứng mạch kín.” (8-10p) - Vậy dòng điện cảm ứng gì? “Dòng điện cảm ứng dòng điện xuất mạch kín từ thơng qua mạch kín biến thiên.” - Mời bạn lên viết lại cơng thức tính từ thơng qua mạch kín Mời vài bạn lên ghi (hoặc hỏi lớp) ý nghĩa đại lượng đơn vị -   NBS cos  Φ: từ thông qua mạch kín (Wb) N: số vòng dây quấn khung dây B: từ trường qua khung dây (T) S: diện tích mặt phẳng khung dây (m2) Α: góc hợp vecto cảm ur ứng từ B pháp tuyến r - Vậy có để làm thay đổi từ thơng qua mạch kín?  Khi thay đổi bốn đại lượng làm thay đổi từ thơng qua mạch kín, từ thơng qua mạch kín biến thiên mạch xuất mặt phẳng khung dây n Có cách Cho khoảng 2-3 em đọc khái niệm chép Định luật Fara-day (8-10p) suất điện động cảm ứng điện từ Vậy để tính độ lớn đại lượng này? Mời bạn phát biểu Định luật Faraday Tốc độ biến thiên từ thơng qua mạch kín gì? Độ lớn suất điện động cảm ứng xuất mạch kín tỉ lệ với tốc độ biến thiên từ thông qua mạch kín Là độ biến thiên từ thơng theo thời gian ec  Cho HS làm tập sgk trang 152 Một khung dây dẫn hình vng, cạnh a = 10cm, đặt cố định từ trường có vec tơ cảm ur ứng từ B vng góc với mặt khung Trong khoảng thời gian t  0, 05s cho độ lớn tăng từ đến 0,5 T Xác định độ lớn suất điện động cảm ứng xuất khung  t Suy ra: Một HS lên giải bảng Các em lại làm vào tập ... lượng dòng điện cảm ứng mà vừa tạo Và nội dung hôm nay: SUẤT ĐIỆN ĐỘNG CẢM ỨNG P2 Dạy I Suất điện động cảm ứng mạch kín Định nghĩa - Mời bạn đọc định nghĩa Suất điện động cảm ứng HS ứng lên trả... cảm ứng HS ứng lên trả lời Suất điện động cảm ứng suất điện động sinh dòng điện cảm ứng mạch kín.” (8-10p) - Vậy dòng điện cảm ứng gì? “Dòng điện cảm ứng dòng điện xuất mạch kín từ thơng qua... Fara-day (8-10p) suất điện động cảm ứng điện từ Vậy để tính độ lớn đại lượng này? Mời bạn phát biểu Định luật Faraday Tốc độ biến thiên từ thơng qua mạch kín gì? Độ lớn suất điện động cảm ứng xuất mạch
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án bài suất điện động cảm ứng, Giáo án bài suất điện động cảm ứng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn