Boi duong chuyen de chuyen mon 2017 2018

6 44 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 22:44

BÀI BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN Chuyên đề chuyên sâu: "MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY TỪ VỰNG MÔN TIẾNG ANH LỚP 3" Phần 1: Lý thuyết TÊN CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG:"MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DẠY TỪ VỰNG MÔN TIẾNG ANH LỚP 3" LÝ DO CHỌN CHUYÊN ĐỀ Như biết Tiếng Anh ngôn ngữ Quốc tế sử dụng rộng rãi nhiều Quốc gia giới có Việt Nam Vậy nên môn Tiếng Anh đưa vào giảng dạy toàn cấp học Từ năm học 2012-2013 Đối với cấp Tiểu học, Những trường dạy tiếng Anh theo chương trình sách giáo khoa mới) kết môn Tiếng Anh bước đầu xét lên lớp Tiếng Anh môn học quan trọng học sinh THCS môn thi bắt buộc kì thi tốt nghiệp THPT Vì dạy cho học sinh cách học sử dụng từ vựng tiếng Anh để cung cấp cho học sinh kho tàng từ điển ngôn từ yêu cầu cấp thiết việc học tiếng anh đặc biệt với học sinh lớp làm quen với môn học tiếng Anh lượng từ để giao tiếp, không nắm từ vựng nên không hiểu nội dung đoạn hội thoại.Từ lý cuả học sinh, xin đưa số phương pháp dạy từ vựng mà thân sử dụng nghiên cứu trình giảng dạy, giúp học sinh học tốt nâng cao vốn từ vựng, sử dụng từ vựng cách linh hoạt vào việc học giao tiếp tiếng Anh, góp phần nâng cao chất lượng dạy học mơn tiếng Anh lớp Đó lý chọn chuyên đề "Một số phương pháp dạy từ vựng môn tiếng Anh lớp 3" Một số khái niệm liên quan Phương pháp dạy từ vựng phương pháp giáo dục, dạy học theo hướng phát huy, chủ động , sáng tạo người học, phát huy tính tích cực người dạy, nhiên để dạy học theo phương pháp thầy giáo phải nỗ lực để có dược kết tốt Phương pháp dạy từ vựng dạy học thông qua tổ chức hoạt động học tập học sinh Dạy học coi trọng rèn luyện phương pháp tự học.Để áp dụng phương pháp dạy học từ vựng giảng dạy cách hiệu Người dạy phải thực hành thiết kế kế hoạch học cho hình thành kiến tổ chức dạy học loại học theo hướng tích cực, Mục tiêu đạt sau bồi dưỡng Vốn từ vựng nên số học sinh ngại giao tiếp tiếng Anh học tiếng Anh.Từ lý thân xin mạnh dạn đề xuất số phương pháp dạy từ vựng giúp học sinh học tốt nâng cao vốn từ, sử dụng từ vựng cách linh hoạt vào việc học giao tiếp tiếng Anh, góp phần nâng cao chất lượng dạy học môn tiếng Anh lớp Tôi tìm tòi nghiên cứu tài liệu, kết hợp dự đồng nghiệp cụm tiếng Anh, kiểm tra đối chiếu kết học tập học sinh, để rút phương pháp dạy từ vựng tốt cho em Hình thức bồi dưỡng: (Tự bồi dưỡng) Kế hoạch bồi dưỡng - Thời gian: từ tháng đến tháng 12 năm 2017 - Địa điểm: Lớp 3A trường Tiểu học Nam Quan * Khung thực chuyên đề - Lựa chọn từ để dạy - Các bước tiến hành giới thiệu từ vựng - Một số phương pháp dạy từ vựng * Dự kiến kết đạt - Khi học sinh nhìn lên tranh ảnh em co thể đoán đựơc số nghĩa từ - Các em mạnh dạn phát âm đọc từ mà giáo viên hướng dẫn - Các em có hứng thú học qua số phương pháp mà giáo viên giói thiệu Q trình bồi dưỡng - Sau đưa phương pháp dạy từ vựng cụ thể bước giới thiệu từ cho học sinh đóng vai trò quan trọng * Bước giới thiệu bài, giới thiệu chủ đề: bước quan trọng việc dạy từ vựng Bước định thành công tiết học, gợi mở cho học sinh liên tưởng đến từ học qua chủ điểm vừa giới thiệu - Bước 1: “nghe”, bạn cho học sinh nghe từ cách đọc mẫu - Bước 2: “nói”, sau học sinh nghe ba lần bạn yêu cầu học sinh nhắc lại Khi cho học sinh nhắc lại, bạn cần ý cho lớp nhắc lại trước, sau gọi cá nhân - Bước 3: “đọc”, bạn viết từ lên bảng cho học sinh nhìn vào để đọc Cho học sinh đọc lớp, đọc cá nhân sửa lỗi cho học sinh tới chừng mực mà bạn cho đạt yêu cầu - Bước 4: “viết”, sau học sinh đọc từ cách xác bạn u cầu học sinh viết từ vào Những kết đạt đựoc sau bồi dưỡng Khả đọc nhận biết từ hoc sinh lớp tơi có tiến nhiều so với đầu năm học sinh đọc đúng, tự tin, mạnh dạn Phần 2: Vận dụng thực tiễn Mơ tả q trình vận dụng kết bồi dưỡng vào thực tiễn hoạt đọng giáo dục giảng dạy + Nêu rõ yêu cầu HS cần đạt KT, KN, thái độ; + Các mục tiêu biểu đạt động từ cụ thể, + Chuẩn bị phương pháp phương tiện dạy học: + GV chuẩn bị thiết bị dạy học (tranh ảnh, mô hình, vật, hố chất ), phương tiện dạy học (máy chiếu, đầu video, máy tính, máy projector ) tài liệu dạy học cần thiết; + Hướng dẫn HS chuẩn bị học (soạn bài, làm tập, chuẩn bị tài liệu đồ dùng học tập cần thiết) - Tổ chức hoạt động dạy học: Trình bày rõ cách thức triển khai hoạt động dạyhọc cụ thể Với hoạt động cần rõ: + Tên hoạt động ; + Mục tiêu hoạt động; + Cách tiến hành hoạt động; + Thời lượng để thực hoạt động; Kết vận dụng Sau tiến hành dạy thực nghiệm lớp với việc áp dụng phương pháp nêu tiến hành kiểm tra từ vựng (yêu cầu học sinh vừa đọc vừa viết số từ vựng học) vào thời điểm cuối học kì I tương đối tối mạnh dạn tham gia thêm số trò chơi Đánh giá hiệu * Ưu điểm: - Các em tự giác học - Các em đốn nghĩa từ qua hình ảnh - Cách phát âm em có tiến rõ rệt - Chữ viết cúng xác * Nhược điểm: - Một số em chưa hiểu đựoc tầm quan trọng từ vựng tiết dạy - Thời gian để hưỡng dẫn cho em han chế - Gia đình phụ huynh khơng thể hướng đẫn cho học sinh môn học - Do năm làm quen với môn học nên học sinh chưa trọng nhiều vào môn học Bài học kinh nghiệm - Trong thời gian thực chuyên đề thân đẫ rút ssố học cho thân Tôi thực đề tài phần tiết học, nhiên đóng vai trò quan trọng cho việc thực hành mẫu câu, việc đối thoại có trơi chảy, lưu lốt hay khơng, hay học sinh có viết tả từ hay khơng phải phụ thuộc vào việc học từ vựng Sau học kỳ dạy thực nghiệm lớp áp dụng số phương pháp dạy từ vựng nêu nhận thấy em có nhiều vốn từ hơn, em sử dụng từ vựng vào thực hành mẫu câu làm tập tốt Bên cạnh có nhiều em nắm từ lớp, em đốn nhiều từ qua ngữ cảnh, tình chủ đề Một sơ em HS trước nhút nhát, rụt rè, không tự tin nói trước lớp em mạnh dạn trước * Tiết dạy minh hoạ WEEK: 13 Period: 37 (3A) Period : 30 (3B,3C) Date of preparing: 23/11/2017 Date of teaching Unit 9: What colour is it? Lesson 1: 1, 2, I Objectives: By the end of the lesson, sts will be able to ask and answer question about someone’s school things II Language focus: - Vocabularies: here, desk - Sentence patterns: Is this/that your _ ? Yes, it is./No, it isn’t III Resources: - Student English, unit page 60 - Teaching projection, chalks, pics, recording IV PROCEDURE Step Learning activitiecs I Warn up - Require sts to play game “Slap the board” (5’) to review the previous lesson - Ask sts give some name of colours and introduce the content of lesson II New lesson Look, listen - Tell sts that they are going to ask and and repeat answer question: is this/that your + (school (15’) things) - Ask Sts to describe the content of pictures in Vietnamese - Teach the new words : here, desk - Ask Sts to listen the dialouge a and b one time - Ask Sts to look at the picture and repeat the dilouge times - Ask Sts to repeat the dilouge - Ask Sts to point the characters in the pictures and read the sentenses aloud individually - Call pairs to read the dialogues in front of class depending on the pictures - Give the feedback Point, and - Tell Ps that they are going to practise asking say(8’) and answering the model sentence : Is this/that your + (school things) - Explain the model sentences: Is this/that your _ ? Yes, it is./No, it isn’t - Ask sts to look at the pics - Let sts read the words a few times - Point the first pic and elicit the word to fill the gap - Ask sts to practise asking and answering, using the clues - Call on some sts to say the sentences in front of class - Give the comment Modes - Groups - Whole class - Whole class - Pairs - Pairs - Pairs - Whole class - Whole class - Individual - Pairs - Pairs Let's talk (5’) III Home link (2’) - Tell sts that they are going to practise more with their friends - Ask sts to look at the pics and repeat the name of school things and positions of school things - Require sts to fill the blank - Ask sts to practise asking and answering the model sentence this/that your + (school things), using the pics - Call on some sts to demonstrade the task in front of class - Give the feedback - Ask sts to learn by heart the sructure - ASk ps practise ask and answer Is this/that your _ ? Yes, it is./No, it isn’t - Whole class - Whole class - Pairs - Whole class XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG NGƯỜI VIẾT BÁO CÁO ĐƠN VỊ ĐÀM THỊ TƯỜNG ... - Ask sts to practise asking and answering the model sentence this/that your + (school things), using the pics - Call on some sts to demonstrade the task in front of class - Give the feedback... question: is this/that your + (school (15’) things) - Ask Sts to describe the content of pictures in Vietnamese - Teach the new words : here, desk - Ask Sts to listen the dialouge a and b one time -... dialogues in front of class depending on the pictures - Give the feedback Point, and - Tell Ps that they are going to practise asking say(8’) and answering the model sentence : Is this/that your
- Xem thêm -

Xem thêm: Boi duong chuyen de chuyen mon 2017 2018, Boi duong chuyen de chuyen mon 2017 2018

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn