khóa luận xây dựng nguồn nhân lực chất lượng trên địa bàn thành phố Sông Công

64 93 0
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 22:41

Xây dựng nguồn nhân lực trên địa bàn Thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên hiện nay.1. Làm sáng tỏ thêm những vấn đề lý luận chung về NNL, xây dựng NNL và nâng cao chất lượng NNL. 2. Khảo sát, nghiên cứu thực trạng xây dựng , phát triển NNL ở thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên3. Đưa ra những giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế về mặt chất lượng NNL, đề xuất một số phương hướng, giải pháp nhằm xây dựng được NNL chất lượng trong thời gian tới cho thành phố. ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGUYỄN TÙNG LÂM XÂY DỰNG NGUỒN NHÂN LỰC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ SƠNG CƠNG, TỈNH THÁI NGUN HIỆN NAY KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Nghành: Giáo dục Chính Trị Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Thị Hường Thái Nguyên, năm 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu chúng tơi, hướng dẫn trực tiếp TS Nguyễn Thị Hường Các số liệu kết nghiên cứu khóa luận trung thực lấy từ nguồn đáng tin cậy Nếu sai tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm Thái Nguyên, ngày 02 tháng 05 năm 2019 Sinh viên thực Nguyễn Tùng Lâm i LỜI CẢM ƠN Em xin chân thành cảm ơn thầy, cô giáo Khoa Giáo dục trị - Trường Đại học Sư phạm -Đại học Thái Nguyên trang bị cho em kiến thức, kinh nghiệm quý giá thời gian học tập khoa nhiệt tình giúp đỡ em thực khóa luận tốt nghiệp Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cô giáo hướng dẫn -TS Nguyễn Thị Hường tận tình hướng dẫn, bảo cho em suốt trình nghiên cứu thực khóa luận Tuy có cố gắng định trình độ nhận thức lực hạn chế nên chắn khóa luận nhiều thiếu sót Em kính mong nhận đóng góp ý kiến thầy bạn để khóa luận em hồn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Thái nguyên, ngày 02 tháng 05 năm 2019 Sinh viên thực Nguyễn Tùng Lâm ii MỤC LỤC iii BẢNG KÝ HIỆU VIẾT TẮT NNL CNH, HĐH THPT THCN CĐ, ĐH TP THCS THCN HĐND UBND CNTT DN Nguồn nhân lực Công nghiệp hóa, đại hóa Trung học phổ thơng Trung học chuyên nghiệp Cao đẳng, đại học Thành phố Trung học sở Trung học chuyên nghiệp Hội đồng nhân dân Uỷ ban nhân dân Công nghệ thông tin Doanh nghiệp iv DANH MỤC BẢNG BIỂU Biểu 2.1: Số lượng lao động việc làm địa bàn thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên Error: Reference source not found Biểu 2.2: Trình độ nguồn nhân lực Thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên Error: Reference source not found Biểu 2.3: Chuyển dịch cấu lao động cấu ngành kinh tế thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên .Error: Reference source not found Biểu 2.4: Dân số phân theo giới tính phân theo thành thị, nông thôn thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên Error: Reference source not found Biểu 2.5: Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên Error: Reference source not found Biểu 2.6: Chuyển dịch cấu lao động cấu ngành kinh tế thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên năm 2016 - 2017 Error: Reference source not found Biểu 2.7: Số Người nghiện ma túy Thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên từ 2015 - 2018 Error: Reference source not found v MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Các văn kiện Đảng Nhà nước ta khẳng định: Con người ln vị trí trung tâm tồn chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đất nước, lấy việc phát huy nguồn lực người làm yếu tố hàng đầu cho phát triển nhanh bền vững Tri thức người nguồn lực không cạn tái sinh với chất lượng ngày cao, nguồn lực khác Lịch sử phát triẻn nhân loại kiểm nghiệm đến kết luận: nguồn lực người lâu bền cho phát triển nhanh bền vững đât nước Sự phát triển nhanh kinh tế Việt Nam bước sang trang với thành tựu có tính đột phá lĩnh vực khác đời sống kinh tế - xã hội, đặc biệt lĩnh vực khoa học, cơng nghệ nhân tố đóng vai trò định biến đổi chất dẫn đến đời kinh tế tri thức, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng vào đời sống xã hội Trước nhân tố sản xuất truyền thống số lượng đất đai, lao động, vốn coi quan trọng nhất, song ngày có thay đổi thứ tự ưu tiên Chính nguồn nhân lực yếu tố trình, lẽ yếu tố khác người ta có có trình độ, song trình độ xuất thơng qua trình giáo dục, đào tạo hoạt động thực tế đời sống kinh tế xã hộị; từ q trình sản xuất sản phẩm để ni sống người làm giàu cho xã hội Vì để có độ phát triển cao nước ta quan tâm tới việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Ngày cạnh tranh cạnh tranh doanh nghiệp, công ty, sản phẩm chủ yếu hàm lượng chất xám kết tinh sản phẩm hàng hóa, dịch vụ , nhờ nâng cao xây dựng phát triển nguồn nhân lực Do việc xây dựng phát triển nguồn nhân lực nước ta trở thành vấn đề cấp bách có tầm chiến lược, vấn đề có tính chất sống điều kiện nước ta hội nhập kinh tế sâu rộng khu vực giới Việt Nam q trình cơng CNH, HĐH rút ngắn, thiếu nhiều điều kiện cho phát triển như: vốn, công nghệ, kiến thức kinh nghiệm quản lý đòi hỏi phải biết phát huy lợi nguồn nhân lực có, cần phải có chiến lược giải pháp để xây dựng nguồn nhân lực Trong phần mục tiêu phương hướng phát triển đất nước, báo cáo trị Đại hội X Đảng Cộng sản Việt Nam nhấn mạnh: “Đổi toàn diện giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao” Điều cho thấy đào tạo xây dựng phát triển NNL chở thành yếu tố then chốt thúc đẩy đất nước phát triển [8, tr.35] Sông Công thành phố công nghiệp, trung tâm kinh tế, hành chính, văn hóa - xã hội phía Nam tỉnh Thái Nguyên; đầu mối giao thông, giao lưu phát triển kinh tế - xã hội quan trọng vùng Đơng Bắc Bắc Bộ Với vị trí chuyển tiếp đồng trung du, có vai trò quan trọng góp phần thực thành cơng CNH, HĐH đất nước, địa phương khu vực, đòi hỏi thành phố Sơng Cơng cần phải xây dựng nguồn nhân lực bao gồm người có đức có tài, ham học hỏi, có lực sản xuất kinh doanh, quản lý, điều hành Hơn xu hướng chung đât nước việc liên tục xây dựng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cần thiết, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng coi điều kiện rút ngắn khoảng cách tụt hậu tăng trưởng nhanh Nhưng thấy nguồn nhân lực thành phố Sơng Công chưa đáp ứng yêu cầu đề án đưa thành phố Sông Công đưa thành phố nằm danh mục đô thị nâng cấp lên đô thị loại II giai đoạn 2012 -2020 Cho nên việc nghiên cứu lý luận phân tích thực trạng nguồn nhân lực để có giải pháp tạo chuyển biến tích cực cần thiết Xuất phát từ lý trên, em lựa chon đề tài: “Xây dựng nguồn nhân lực địa bàn Thành phố Sông Cơng, tỉnh Thái Ngun nay” làm khóa luận sinh viên với mong muốn góp phần trí tuệ đưa phương hướng giải pháp nhằm xây dựng nguồn nhân lực cho thành phố Tình hình nghiên cứu Nghiên cứu nguồn nhân lực xây dựng nguồn nhân lực nhiều nhà khoa học quan tâm nghiên cứu góc độ khác nhau, khái qt số cơng trình tiêu biểu sau đây: Tác giả Vũ Bá Thể sách: “Phát huy nguồn lực người để cơng nghiệp hóa, đại hóa: Kinh nghiệm quốc tế thực tiễn Việt Nam”, Nhà xuất Lao động -Xã hội, Hà Nội, 2005 khái quát kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực số quốc gia phát triển giới Qua đó, đề xuất những định hướng để phát triển nguồn nhân lực nước ta thời kỳ CNH, HĐH Tác giả Thang Văn Phúc Nguyễn Minh Phương với cơng trình: “Xây dựng đội ngũ cán bộ, cơng chức đáp ứng đòi hỏi nhà nước pháp quyền XHCN nhân dân, nhân dân, nhân dân”, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2004 đưa kiến giải xây dựng nguồn nhân lực, nguồn lực quản lý q trình xây dựng hồn thiện nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam Hay ấn phẩm: "Đào tạo, bồi dưỡng sử dụng nguồn nhân lực tài năng" Trần Văn Tùng; Nxb Thế giới, 2012 rõ đường để Việt Nam đổi thành công phải tập trung vào đào tạo, bồi dưỡng sử dụng nguồn nhân lực tài -nguồn lực trí tuệ đội ngũ lao động trí óc Nhà nghiên cứu Lê Thanh Hà với sách: “Phát triển nguồn nhân lực công nghiệp Việt Nam q trình cơng nghiệp hố, đại hố đất nước vai trò cơng đồn”, Nxb Lao động, Hà Nội, 2009 đánh giá vai trò cơng đồn xây dựng phát triển nguồn nhân lực công nghiệp Tác giả Đồn Văn Khái với cơng trình: “Nguồn lực người q trình cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước” Nxb Lý luận trị, Hà Nội, 2005 giải pháp để phát huy nguồn lực người trình CNH, HĐH đất nước Ngồi nhiều viết, cơng trình đề cập đến phát triển nguồn nhân lực đăng tải tạp chí như: - LêThị Mỹ Phượng với bài: "Đào tạo nguồn nhân lực phục vụ nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa Đồng Nai", Tạp chí Lao động xã hội, (354), tr 26-29, 2009 - Võ Xuân Tiến với viết: “Một số vấn đề đào tạo phát triển nguồn nhân lực”, Tạp chí khoa học cơng nghệ, Đại học Đà Nẵng - số 5(40), 2010 - Nguyễn Thanh Tuấn với ấn phẩm: "Đa dạng hóa cấu để phát triển số lượng chất lượng nguồn nhân lực", Tạp chí Lao động xã hội, (318), tr.31-33, 2007 - Phạm Vĩnh Thái với viết: "Đào tạo nguồn nhân lực: nhiều việc phải làm", Tạp chí Kinh tế Dự báo (35), tr.37-39, 2013 … Các cơng trình kể đề cập làm sáng tỏ vấn đề lý luận chung xây dựng phát triển NNL Việt Nam Tuy nhiên, chưa có đề tài nghiên cứu cơng tác xây dựng, phát triển nguồn nhân lực địa bàn thành phố Sông Công, tỉnh Thái nguyên Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu khóa luận giới hạn việc nghiên cứu vấn đề xây dựng nguồn nhân lực 3.2 Phạm vi nghiên cứu: Khóa luận tập trung nghiên cứu vấn đề nguồn nhân lực phạm vi thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn từ 2010 đến Hiện có nhiều học sinh tốt nghiệp trường nghề, tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học khó tìm việc làm khơng đáp ứng yêu cầu sở tuyển dụng, không theo kịp với tiến khoa học kỹ thuật quản lý Có doanh nghiệp tuyển lao động có trình độ vào vị trí quản lý thực tế không tuyển được, phần lớn người nộp đơn vấn sinh viên trường Vì vậy, nhiều doanh nghiệp lên phương án tuyển lao động trường để sau đào tạo lại Nguyên nhân thực trạng nội dung phương pháp giảng dạy sở giáo dục đào tạo lạc hậu, chưa kịp đổi mới, xa rời thực tế Do đó, đổi nội dung phương pháp đào tạo biện pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh cơng nghiệp hố, đại hố thành phố Đổi nội dung, phương pháp dạy học cần tập trung vào biện pháp cụ thể sau: Một là, đổi phương pháp, hình thức tổ chức dạy học theo hướng định hướng phát huy lực người học Nội dung chương trình phải tập trung vào vấn đề chuyên môn phải cập nhật tri thức đại Trang bị cho người học kiến thức giúp người học biết nhân lên vốn tri thức cho mình, hướng dẫn người học phương pháp tiếp thu tri thức mới, bồi dưỡng cho họ kỹ cần thiết như: Năng lực sáng tạo, lực hợp tác, lực giải vấn đề Hai là, cấp quản lý đại phương cần phải rà soát sở đào tạo, dạy nghề địa bàn Những sở không đáp yêu cầu doanh nghiệp thị trường lao động không thường xuyên đổi phương pháp giảng dạy gắn với cập nhật công nghệ tiên tiến giới tiến hành cải tổ cho phù hợp giải thể Thứ ba, đa dạng hóa sở đào tạo đặc biệt coi trọng loại hình đào tạo liên kết gắn liền với doanh nghiệp, đào tạo doanh nghiệp với ba cấp trình độ (sơ cấp, trung cấp, cao đẳng nghề, trọng loại hình 44 đào tạo trung cấp, cao đẳng nghề) vừa phục vụ nghiệp phát triển đất nước vừa tránh lãnh phí giáo dục, đào tạo Thơng qua q trình liên kết, lao động vừa đào tạo trình độ chun mơn vừa thực hành trực tiếp dây chuyền công nghệ đại tạo nên đội ngũ lao động lành nghề, thích ứng nhanh với biến đổi khoa học cơng nghệ Muốn vậy, thành phố cần phải có chế, sách khuyến khích doanh nghiệp tham gia hoạt động đào tạo Hỗ trợ chi phí liên quan đến xây dựng sở dạy nghề Những sách thiết thân gắn liền với doanh nghiệp cần phải Nhà nước đảm bảo vay vốn ưu đãi cho dạy nghề; cấp đất thuê đất lâu dài với giá thấp; miễn thuế thu nhập từ dạy nghề cho doanh nghiệp mở trung tâm dạy nghề; hưởng ưu đãi khác gắn với chương trình quốc gia dạy nghề phủ Có vậy, trình độ người lao động khơng nâng lên mà tính ổn định cấu việc làm, thu nhập cải thiện Bản thân doanh nghiệp thu nhiều lợi ích từ q trình liên kết Bốn là, xây dựng thực chương trình dự án trọng điểm dạy nghề trình độ cao để hình thành đội ngũ cơng nhân tri thức đủ khả làm chủ công nghệ tiên tiến, thiết bị kỹ thuật đại đạt chuẩn khu vực tiệm cận đến trình độ quốc tế Thành phố cần thiết lập nhóm chuyên gia có khả phân tích dự báo thị trường lao động sở có định hướng kịp thời đào tạo nghề đào tạo tri thức khoa học, công nghệ đại tránh thiếu hụt đội ngũ công nhân kỹ thuật cao thực tế sản xuất đặt đòi hỏi Thứ hai, xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo cán quản lý giáo dục sở giáo dục, đào tạo địa bàn Sông Công trung tâm giáo dục tỉnh Thái Nguyên đứng sau thành phố Thái Nguyên số lượng sở giáo dục đào 45 tạo Trên địa bàn phường, xã thuộc thành phố có trường tiểu học Các trường THCS địa bàn thành phố chiếm số lượng không nhỏ như: THCS Nguyễn Du , THCS Thắng Lợi, THCS Bình Sơn, THCS Bá Xuyên, Trên địa bàn thành phố có trường THPT: THPT Sơng Công , THPT dân lập Lương Thế Vinh Trường văn hóa Bộ Cơng An Về đại học cao đẳng đóng địa bàn có trường Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt Đức , Trường Cao đẳng Công nghệ Kinh tế Công nghiệp (Cơ sở 2) Trường Cao đẳng Cơ khí Luyện Kim Đồng thời, số khu công nghiệp, doanh nghiệp liên kết với trường đại học, cao đẳng dạy nghề để mở số lớp đào tạo liên quan đến số chuyên môn đặc thù Do vậy, để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hướng tới phát triển đội ngũ nhân lực chất lượng cao địa bàn cần nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo cán quản lý giáo dục sở giáo dục, đào tạo Đội ngũ giáo viên, cán quản lý giáo dục chủ thể công tác giáo dục đào tạo Chất lượng đội ngũ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng giáo dục đồng nghĩa ảnh hưởng tới chất lượng nguồn nhân lực Do vậy, để nâng cao chất lượng đội ngũ cần phải kết hợp đào tạo bồi dưỡng, tuyển dụng sàng lọc đội ngũ giáo viên, đội ngũ quản lý giáo dục nhằm đảm bảo đồng cấu, chuẩn hóa trình độ đào tạo, vững vàng tư tưởng trị nghiệp vụ sư phạm Cần ưu tiên tuyển dụng sinh viên sư phạm tốt nghiệp khá, giỏi, tiến tới dần thay số giáo viên có lực chun mơn hạn chế Bên cạnh đó, phải xây dựng đội ngũ cán quản lý giáo dục đào tạo chuyên môn nghiệp vụ Chỉ có xậy dựng nâng cao chất lượng hai đối tượng triển khai nhiệm vụ đổi nội dung, phương pháp dạy học; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trình hội nhập phát triển 46 Thứ ba, đẩy mạnh đầu tư xây dựng sở vật chất - kỹ thuật cho hệ thống trường học đáp ứng u cầu cơng nghiệp hố hội nhập quốc tế Để phát triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngồi đổi nội dung chương trình phương pháp dạy học yếu tố giữ vai trò quan trọng sở vật chất, phương tiện, công cụ dạy học đáp ứng yêu cầu đổi phương pháp dạy học Nghị Đảng thành phố rõ: Phấn đấu đến năm 2020 tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia cấp học, bậc học 80% Trong đó, trường học trung tâm thành phố phải đạt chuẩn trang thiết bị dạy-học, phòng thí nghiệm, thư viện đạt chuẩn Hơn nữa, thành phố nên đảm bảo thực tốt sách hỗ trợ cho trung tâm dạy nghề hệ thống công lập đủ tiêu chuẩn mặt (35 học sinh lớp học lý thuyết, 18 học sinh/lớp thực hành m2/hs phòng thực hành); đảm bảo phòng học thống mát, đủ ánh sáng phương tiện giảng dạy Ngồi nguồn kinh phí năm trung uơng địa phương dành cho công tác đào tạo nghề, cần có chế sách để thu hút từ nguồn đóng góp người học, từ đơn vị sử dụng lao động, Thứ tư, cần tập trung đầu tư đào tạo nguồn nhân lực chất lượng, tạo điều kiện để nguồn nhân lực ngày phát triển lớn mạnh Tăng cường liên thông liên kết từ giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp đến cao đẳng, đại học sau đại học Gắn kết chặt chẽ đào tạo nghề với sử dụng nguồn nhân lực qua đào tạo nghề, sở kiểm định, đánh giá chất lượng hiệu công tác tạo Tập trung xây dựng sở vật chất kỹ thuật trường chất lượng cao ngành, cấp học (mẫu giáo, tiểu học, THCS,THPT,THCN DN) Quan tâm mức đến việc tuyển chọn học sinh xuất sắc cho đào tạo nước ngoài; lựa chọn học sinh đặc biệt xuất sắc cho học trước tốt nghiệp THPT, định hướng rõ ngành nghề đào tạo nơi đào tạo Hội đồng đào 47 tạo thành phố xây dựng kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao có trình độ sau đại học, cử đào tạo nước nước Chủ động tăng cường phối hợp với Đại học Thái Nguyên công tác đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao để phục vụ cho nhu cầu phát triển thành phố Tổ chức, xếp lại thành sở dạy nghề có chất lượng cao; khuyến khích tư nhân mở sở dạy nghề sở đảm bảo điều kiện sở vật chất-kỹ thuật trang thiết bị đội ngũ giáo viên hữu Chú trọng đào tạo giáo viên dạy nghề có trình độ kỹ thuật cao chuyên gia đầu đàn lĩnh vực, ngành nghề đào tạo Tổ chức phối hợp chặt chẽ quan quản lý đào tạo, sở đào tạo với đơn vị sử dụng lao động để có thông tin kịp thời yêu cầu, chất lượng tay nghề; tăng cường liên kết đào tạo sở đào tạo nước; doanh nghiệp Chú trọng thực hành công nghệ tiên tiến đại nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo Duy trì tổ chức hội thi tay nghề, thi nâng bậc thợ, đào tạo lại, nâng cao trình độ cho cơng nhân Thứ năm, đẩy mạnh cơng tác xã hội hóa giáo dục đào tạo nhằm thúc đẩy chất lượng nguồn nhân lực Trong điều kiện kinh tế chưa phát triển, nguồn ngân sách nhà nước đầu tư cho giáo dục eo hẹp, việc đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục đào tạo vấn đề quan trọng cấp thiết nhằm thu hút nguồn lực để đầu tư phát triển giáo dục đào tạo nhằm tạo sức mạnh tổng hợp phát triển nguồn nhân lực nói chung đặc biệt nguồn nhân lực chất lượng cao Cùng với việc mở mang ngành nghề phát triển sản xuất nhu cầu việc làm ngày lớn Theo dự báo nhu cầu phát triển nhân lực theo trình độ, ngành nghề thành phố Sông Công đến 2020 tăng Điều cho thấy theo yêu cầu công đẩy mạnh CNH, HĐH Sông Công ngày cần nhiều lao động qua đào tạo, lao động có trình độ 48 chuyên môn kỹ thuật Cho nên không đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục đào tạo Sơng Cơng khó có nguồn nhân lực chất lương cao đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH thành phố Thứ sáu, thực tốt công tác hướng nghiệp cho học sinh phổ thông Thực trạng Sông Công cho thấy, nguồn nhân lực đào tạo tình trạng cân đối lựa chọn khối ngành đào tạo Sự bất hơp lý gây nên tình trạng ngành thiếu, ngành thừa nguồn lực Nhiều học sinh, sinh viên tốt nghiệp khơng tìm việc làm, nhiều người phải làm trái ngành, trái nghề, chí phải làm cơng việc đòi hỏi tay nghề chun mơn thấp nhiều.Thực trạng gây nên lãng phí lớn cho Nhà nước người học Trong đó, khu cơng nghiệp tình trạng thiếu cơng nhân lao động có tay nghề trở nên cấp thiết Nguyên nhân thực trạng công tác hướng nghiệp, định nghiệp trường phổ thông chưa làm tốt nên học sinh thiếu thông tin việc lựa chọn nghề nghiệp Mặt khác, tâm lý gia đình thân học sinh khơng muốn học nghề, muốn vào đại học ngành có thu nhập cao Việc chọn ngành nghề chủ yếu chạy theo mốt chưa phải xuất phát từ yêu cầu thị trường sức lao động Để bước giải thực trạng trên, cần phải làm tôt công tác hướng nghiệp, định nghiệp cho học sinh phổ thông theo hướng sau: Một là, cung cấp cho học sinh phổ thông thông tin ngành nghềđào tạo, đặc biệt ngành nghề mà thị trường lao động cần nói chung thành phố nói riêng để học sinh định hướng lựa chọn Sau tốt nghiệp trung học sở, học sinh tiếp tục học lên trung học phổ thơng theo học nghề trường dạy nghề, THCN cao đẳng nghề; sau tốt nghiệp phổ thông trung học, học sinh thi vào trường đại học, cao đẳng xét thấy đủ điều kiện thi vào trường dạy nghề 49 Hai là, trường đại học cần có trung tâm hỗ trợ hướng nghiệp cho sinh viên, giúp sinh viên có đủ thông tin lựa chọn việc làm sau tốt nghiệp Hiện nay, hầu hết trường đại học tiếng giới có trung tâm dịch vụ hướng nghiệp cho sinh viên sau tốt nghiệp đại học Trung tâm cung cấp dịch vụ giúp sinh viên rút ngắn khoảng cách kiến thức học trường với nghề nghiệp tương lai Do vậy, làm tốt cơng tác hướng nghiệp, định nghiệp cho học sinh phổ thông dần khắc phục bất cập thay đổi quan niệm “Trọng thầy trọng thợ” khắc phục tình trạng “ Thừa thầy, thiếu thợ” thành phố Ba là, đẩy mạnh hợp tác quốc tế giáo dục đào tạo cao đẳng, đại học sau đại học Sự phát triển giáo dục nước phối hợp nhịp nhàng với phát triển kinh tế, mà phải kết hợp hài hòa nhịp nhàng với phat triển tổng thể giáo dục giới kinh tế giới Do đó, để giáo dục đào tạo Thành phố Sông Công theo kịp xu phải đẩy mạnh hợp tác với nước tổ chức quốc tế phát triển nguồn nhân lực nhiều hình thức khác 3.2.3 Nhóm giải pháp chế, sách tạo điều kiện cho việc xây dựng đội ngũ nguồn nhân lực chất lượng Hệ thống chế, sách có vai trò quan trọng, tác động trực tiếp gián tiếp, tạo động lực thúc đẩy lực cản kìm hãm phát triển kinh tế - xã hội nói chung việc xây dựng đội ngũ nguồn nhân lực chất lượng nói riêng Trên thực tế, năm qua Đảng, Nhà nước nói chung thành phố Sơng Cơng nói riêng ban hành nhiều chế, sách có tác động tích cực đến việc xây dựng, phát triển nguồn nhân lực Tuy nhiên, trình thực hiện, sách bộc lộ khơng hạn chế, bất cập, hiệu mang lại chưa tương xứng Do đó, để xây dựng đội ngũ nguồn nhân lực chất lượng có hiệu đòi hỏi cần phải thường xuyên điều chỉnh, bổ sung 50 hoàn thiện hệ thống chế, sách nhằm tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho việc xây dựng nguồn nhân lực chất lượng nước ta trước tác động cách mạng cơng nghiệp 4.0 Việc đổi mới, hồn thiện chế, sách để tạo động lực cho phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phải thực đồng nhiều phương diện, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, mơi trường làm việc, sách việc làm, thu nhập, an sinh xã hội, bảo hiểm, bảo trợ xã hội, chăm sóc sức khỏe, sách phát triển thị trường lao động, điều kiện nhà ở, sinh sống, định cư, Trong đó, trước hết cần coi trọng việc tạo lập chế, sách thu hút, sử dụng đãi ngộ nguồn nhân lực có tay nghề có trình độ Việc đổi sách tuyển dụng, bố trí sử dụng nguồn nhân lực cần phải triển khai theo hướng công khai, công tâm, khách quan, xác, dựa sở phẩm chất lực thực chất Đặc biệt, nhà lãnh đạo, quản lý cần mạnh dạn sử dụng nguồn nhân lực trẻ chất lượng; lôi họ nỗ lực thực kiến thức, chun mơn tích lũy, đào tạo thơng qua sách sử dụng hợp lý Tạo đột phá đãi ngộ, thực sách tiền lương linh hoạt theo tiêu chí tài hiệu đóng góp; tạo mơi trường làm việc thuận lợi hội thăng tiến để tạo động lực, kích thích, khuyến khích họ lao động sáng tạo hiệu Bảo đảm đầy đủ điều kiện sở vật chất phương tiện làm việc, nghiên cứu cho nhà khoa học, tài trẻ Thường xuyên tôn vinh nhân tài kèm chế khuyến khích lợi ích vật chất người có cống hiến mang lại nhiều lợi ích cho xã hội nhằm thúc đẩy thành phố phát triển Mặt khác, Nhà nước nói chung thành phố Sơng Cơng nói riêng cần tiếp tục đổi thể chế, hồn thiện hành lang pháp lý nhằm tạo mơi trường thuận lợi để xây dựng đội ngũ nguồn nhân lực, khuyến khích phát triển thị trường nguồn nhân lực có chất lượng; thị trường sản phẩm khoa học - công nghệ theo hướng hội nhập 51 Bên cạnh đó, thành phố cần có thêm sách thỏa đáng để tạo nguồn lực khai thác có hiệu nguồn lực mới, ngành mũi nhọn; nâng cao chất lượng hoạt động doanh nghiệp; đẩy mạnh hợp tác quốc tế nghiên cứu phát triển chuyển giao công nghệ Đồng thời thành phố Sông Công cần tạo điều kiện cho hợp tác Nhà nước, doanh nghiệp trường đại học để thúc đẩy phát triển số ngành chọn lọc, đặc biệt công nghệ thông tin Ngoài ra, tiếp tục phát triển mạnh khu cơng nghiệp, khu cơng nghệ cao; đẩy mạnh q trình xây dựng hoạt động khu công nghiệp thành phố 3.2.4 Nhóm giải pháp nâng cao sức khỏe, nâng cao chất lượng dân số, cải thiện môi trường sống người đáp ứng việc xây dựng nguồn nhân lực Cùng với việc nâng cao trình độ văn hóa, trình độ chun mơn, trình độ khoa học kỹ thuật việc phát triển nghiệp giáo dục, việc nâng cao tình trạng sức khỏe, nâng cao chất lượng dân số, cải thiện môi trường sống cho người dân tiền đề quan trọng, bước có tính chất đột phá cho vấn đề nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thành phố Bởi khơng có sức khỏe người khơng thể trở thành nguồn lực xã hội Trong năm qua, Thành phố Sông Công cố gắng thực giải pháp nâng cao tình trạng sức khỏe, nâng cao chất lượng dân số, cải thiện môi trường sống cho người Nhưng nhìn chung tình trạng sức khỏe người dân Sông Công mức trung bình, đặc biệt tỷ lệ yếu cao, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng cao Nguồn nhân lực Sơng Cơng tầm vóc thể lực thuộc loại trung bình thấp giới Nguyên nhân thực trạng mặt thể trạng chung người châu Á, mặt khác tình hình chăm sóc sức khỏe trẻ em năm trước chưa thực tốt, đồng thời kinh tế phát triển chưa mạnh, môi trường sống làm việc bị nhiễm, trình độ hiểu biết dinh dưỡng 52 sức khỏe người dân chưa cao, trình độ phát triển y tế dịch vụ chăm sóc sức khỏe thấp Để có nguồn nhân lực chất lượng cao, Sông Công phải không ngừng nâng tình hình sức khỏe, nâng cao chất lượng dân số cải thiện môi trường sống biện pháp sau: + Tăng cường công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe dinh dưỡng cho người dân; + Mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, tăng cường cơng tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng cân nặng theo tuổi trẻ em tuổi, phấn đấu đưa chiều cao trung bình niên đạt từ 1,64m trở lên; bước chuẩn hóa cơng tác đào tạo loại cán y tế có sách ưu đãi thu hút nhân lực y tế + Đầu tư nâng cấp, cải thiện hạ tầng sở, xây dựng bệnh viện quy mô với trang thiết bị đại, cải thiện môi trường sống xanh, sạch, đẹp Hiện mật độ xanh thành phố thấp Đặc biệt xử lý tiếng ồn bụi, chất thải công nghiệp nguy hại môi trường sống cách đưa nhà máy công nghiệp khu vực ngoại thành + Thực nghiêm túc chế độ bảo hộ lao động, đặc biệt lao động điều kiện độc hại, trọng lao động nữ 53 Tiểu kết chương Với định hướng xây dựng phát triển thành trung tâm công nghiệp theo hướng lấy công nghiệp, thương mại dịch vụ làm tảng; đồng thời trở thành khu vực trọng điểm phát triển công nghiệp tỉnh, thành phố Sông Công thời gian qua tập trung huy động nguồn lực để xây dựng cở hạ tầng kỹ thuật hạ tầng xã hội Trước tiềm hấp dẫn thành phố, với ưu quyền địa phương, nhiều dự án lớn, nhiều khu công nghiệp đầu tư xây dựng địa bàn đặt thách thức phát triển nguồn nhân lực nguồn nhân lực chất lượng cao Để xây dựng nguồn nhân lực nói chung, nguồn nhân lực chất lượng cao thành phố Sơng Cơng thời gian tới nói riêng cần đẩy mạnh thực đồng phương hướng giải pháp như: Xây dựng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phải gắn với xu hướng toàn cầu hoá hội nhập kinh tế quốc tế; Phát triển nguồn nhân lực phải gắn liền với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội thành phố; Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo; gắn đào tạo với sử dụng tạo môi trường phát triển nguồn nhân lực…Chỉ có vậy,thành phố xây dựng đội ngũ nguồn nhân lực chất lượng đáp ứng yêu cầu đặt thành phố 54 KẾT LUẬN Trong thời đại nay, việc đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội thành phố Sông Công phải gắn liền với phát triển kinh tế tri thức trình hội nhập quốc tế khu vực Nền kinh tế tri thức với yêu cầu cao tiềm lực trí tuệ khoa học công nghệ đặt thử thách lớn xây dựng NNL, NNL chất lượng chiếm vị trí hàng đầu Nguồn nhân lực ngày xem yếu tố quan trọng phát triển, đến lượt thụ hưởng thành phát triển Nguồn nhân lực tốt, chất lượng cao tiền đề vững nhân tố định đến tốc độ phát triển kinh tế-xã hội, tăng suất lao động Nguồn nhân lực tốt, NNL có trình độ đảm bảo vững việc đưa định sáng suốt, đắn đường lối, chủ trương, sách phương thức thực sách phát triển hưng thịnh quốc gia Hiện NNL nước ta nói chung, Thành phố Sơng Cơng nói riêng bên cạnh ưu như: lực lượng lao động dồi dào, tính cần cù, thơng minh, sáng tạo có hạn chế khơng nhỏ, chất lượng NNL chưa tốt thể lực lượng lao động qua đào tạo thấp, kỹ lao động, thể lực nhiều hạn chế, chưa quen tác phong văn minh công nghiệp Để xây dựng NNL chất lượng phục vụ cho phát triển kinh tế-xã hội thành phố điều kiện hội nhập quốc tế khu vực, cần nhanh chóng thực hàng loạt giải pháp Lãnh đạo quản lý, Giáo dục Đào tạo, giải pháp phân bổ nâng cao hiệu sử dụng NNL, giải pháp nâng cao tình trạng sức khỏe, nâng cao chất lượng dân số phục vụ cho việc khai thác sử dụng NNL Đã đề xuất kiến nghị quan trọng nhằm thực 55 giải pháp phục vụ cho phát triển kinh tế-xã hội Thành phố Sông Công Tuy nhiên, giải pháp trở thành thực chúng thực sở nhận thức vị trí việc xây dựng NNL thời đại ngày trình hội nhập quốc tế khu vực, coi NNL lượng nhân tố định cho nghiệp phát triển kinh tế, xã hội Thành phố Sông Công Lương bổng chưa tương xứng với cống hiến đội ngũ này, hầu hết thực theo ngạch bậc lương Nhà nước 56 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Hồng Chí Bảo (1993) "Ảnh hưởng văn hóa việc phát huy nguồn lực người", Tạp chí Triết học Báo cáo hoạt động phòng chống HIV/AIDS UBND Thành phố Sông Công giai đoạn 2006 -2009 Bộ Lao động -Thương binh Xã hội (1999), “Từ điển thuật ngữ Lao động -Thương binh Xã hội”, Nxb Lao động -Xã hội, Hà Nội [8, tr.13] Trần Xuân Cầu (2008), Giáo trình Kinh tế nguồn nhân lực, Nxb Đại học Kinh tế quốc dân Mai Quốc Chánh (2008 ) “Kinh tế nguồn nhân lực” Nxb Đại học kinh tế quốc dân Nguyễn Hữu Dũng (2002) “Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước hội nhập quốc tế”, Tạp chí lý luận trị số - T8/2002 Đảng Cộng Sản Việt Nam (1991) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, Nxb CTQG, Hà Nội Đảng Cộng Sản Việt Nam (2006) Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb CTQG, Hà Nội Đảng Cộng Sản Việt Nam( 2011) Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb CTQG, Hà Nội 10.Đảng Cộng Sản Việt Nam(2016) Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, NXB CTQG, Hà Nội 11 Lê Thanh Hà ( 2009) “Phát triển nguồn nhân lực công nghiệp Việt Nam q trình cơng nghiệp hố, đại hố đất nước vai trò cơng đồn”, Nxb Lao động, Hà Nội 12.Phạm Minh Hạc, 2001 “Nghiên cứu người nguồn nhân lực vào Cơng nghiệp hóa, đại hóa”, NXb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 13.Đồn Văn Khái ( 2005) “Nguồn lực người trình cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước” Nxb Lý luận trị, Hà Nội 57 14.Đồn Khải (2005) “Nguồn lực người qúa trình CNH, HĐH Việt Nam”, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 15.Bùi Thị Ngọc Lan “Thông tin Chủ nghĩa xã hội - lý luận thực tiễn - Số 6” 16.Lê Thị Ngân (2005) “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tiếp cận kinh tế tri thức”, Luận án tiến sĩ Kinh tế, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 17.Phạm Thành Nghị (2004), “Quản lý mguồn nhân lực Việt Nam”, Nxb KHXH, Hà Nội 18.Thang Văn Phúc (2004) “Xây dựng đội ngũ cán bộ, cơng chức đáp ứng đòi hỏi nhà nước pháp quyền XHCN nhân dân, nhân dân, nhân dân”, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 19.Lê Thị Mỹ Phượng 2009 "Đào tạo nguồn nhân lực phục vụ nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa Đồng Nai", Tạp chí Lao động xã hội 20.Phạm Vĩnh Thái (2013 ) "Đào tạo nguồn nhân lực: nhiều việc phải làm", Tạp chí kinh tế dự báo 21.Vũ Bá Thể (2005) “Phát huy nguồn lực người để cơng nghiệp hóa, đại hóa: Kinh nghiệm quốc tế thực tiễn Việt Nam” Nhà xuất bản Lao động -Xã hội, Hà Nội 22.Võ Xuân Tiến 2010 “Một số vấn đề đào tạo phát triển nguồn nhân lực”, Tạp chí khoa học công nghệ, Đại học Đà Nẵng - số 23.Nguyễn Thanh Tuấn (2007) "Đa dạng hóa cấu để phát triển số lượng chất lượng nguồn nhân lực", Tạp chí Lao động xã hội 24.Trần Văn Tùng (2012) "Đào tạo, bồi dưỡng sử dụng nguồn nhân lực tài năng", Nxb Thế giới 25.Viện nghiên cứu phổ biến tri thức Bách Khoa Hà Nội, Năm 1998 “Đại từ điển kinh tế thị trường” 26 http://chinhphu.vn 27 http://songcong.gov.vn 58
- Xem thêm -

Xem thêm: khóa luận xây dựng nguồn nhân lực chất lượng trên địa bàn thành phố Sông Công, khóa luận xây dựng nguồn nhân lực chất lượng trên địa bàn thành phố Sông Công

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn