GIAO AN VAT LY CO BAN 11

59 75 0
  • Loading ...
1/59 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 21:37

trọn bộ giáo án vật lý cơ bản chương trình vật lý lớp 11. Bộ giáo án đầy đủ các tiết dạy cho chương trình vật lý trung học phổ thông một cách đầy đủ và chuẩn xác nhất. Là tài liệu để giáo viên tham khảo Trường THPT Ngũ Hành Sơn Giáo án Vật lý 11 Ngày soạn: 05/01/2019 CHƯƠNG IV TỪ TRƯỜNG Tiết 39 TỪ TRƯỜNG I CHUẨN KIẾN THỨC - KỸ NĂNG - Nêu từ trường tồn đâu có tính chất - Nêu đặc điểm đường sức từ nam châm thẳng, nam châm chữ U, dòng điện thẳng dài, ống dây có dòng điện chạy qua - Vẽ đường sức từ biểu diễn từ trường nam châm thẳng, dòng điện thẳng dài, ống dây có dòng điện chạy qua từ trường II CHUẨN BỊ Giáo viên: Chuẩn bị thí nghiệm chứng minh về: tương tác từ, từ phổ Học sinh: Ơn lại phần từ trường Vật lí lớp III TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC Hoạt động (5 phút): Giới thiệu chương trình học kỳ II nội dung nghiên cứu chương Từ trường Hoạt động (5 phút): Tìm hiểu nam châm Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung I Nam châm - Giới thiệu nam châm - Ghi nhận khái niệm + Loại vật liệu hút sắt vụn gọi - Yêu cầu học sinh thực - Thực C1 nam châm C1 + Mỗi nam châm có hai cực: - Yêu cầu học sinh nêu đặc - Nêu đặc trưng cực Bắc (ký hiệu N) cực Nam (kí hiệu trưng nam châm nam châm S) - Giới thiệu lực từ, từ tính - Ghi nhận khái niệm + Các cực tên nam châm đẩy - Yêu cầu học sinh thực - Thực C2 nhau, cực khác tên hút Lực C2 tương tác nam châm gọi lực từ nam châm gọi có từ tính Hoạt động (5 phút : Tìm hiểu từ tính dây dẫn có dòng điện Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung II Từ tính dây dẫn có dòng điện - Giới thiệu qua thí - Kết luận từ tính Giữa nam châm với nam châm, nam nghiệm tương tác dòng điện châm với dòng điện, dòng điện với dòng điện với nam dòng điện có tương tác từ châm dòng điện với Dòng điện nam châm có từ tính dòng điện Hoạt động (10 phút): Tìm hiểu từ trường Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung III Từ trường Định nghĩa - Yêu cầu học sinh nhắc lại - Nhắc lại khái niệm Từ trường dạng vật chất tồn khái niệm điện trường điện trường nêu khái không gian mà biểu cụ thể Tương tự nêu niệm từ trường xuất của lực từ tác dụng lên khái niệm từ trường dòng điện hay nam châm đặt - Giới thiệu nam châm - Ghi nhận định Hướng từ trường nhỏ định hướng hướng từ trường đối Từ trường định hướng cho nam châm từ trường nam với nam châm nhỏ nhỏ châm thử Qui ước: Hướng từ trường - Giới thiệu qui ước hướng - Ghi nhận qui ước điểm hướng Nam – Bắc kim nam từ trường châm nhỏ nằm cân điểm GV: Nguyễn Thị Tuyết Mai Trường THPT Ngũ Hành Sơn Hoạt động (15 phút): Tìm hiểu đường sức từ Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh - Yêu cầu học sinh nhắc lại - Nhắc lại khái niệm khái niệm đường sức điện đường sức điện - Giới thiệu khái niệm - Ghi nhận khái niệm - Giới thiệu qui ước - Ghi nhận qui ước - Giới thiệu dạng đường sức từ dòng điện thẳng - Ghi nhận dạng đường dài sức từ - Giới thiệu qui tắc xác định chiều đưòng sức từ - Ghi nhận qui tắc nắm dòng điện thẳng dài tay phải - Đưa ví dụ cụ thể để học sinh áp dụng qui tắc - Áp dụng qui tắc để xác định chiều đường sức từ - Giới thiệu dạng đường sức từ dòng điện tròn - Ghi nhận dạng đường sức từ dòng điện - Giới thiệu mặt Nam, mặt tròn Bắc dòng điện tròn - Nắm cách xác định mặt Nam, mặt Bắc Giới thiệu cách xác dòng điện tròn định chiều đường sức - Ghi nhận cách xác từ dòng điện chạy định chiều đường dây dẫn tròn sức từ - Yêu cầu học sinh thực C3 - Thực C3 - Giới thiệu tính chất đường sức từ - Ghi nhận tính chất đường sức từ Giáo án Vật lý 11 Nội dung IV Đường sức từ Định nghĩa Đường sức từ đường vẽ khơng gian có từ trường, cho tiếp tuyến điểm có phương trùng với phương từ trường điểm Qui ước chiều đường sức từ điểm chiều từ trường điểm Các ví dụ đường sức từ + Dòng điện thẳng dài - Có đường sức từ đường tròn nằm mặt phẵng vng góc với dòng điện có tâm nằm dòng điện - Chiều đường sức từ xác định theo qui tắc nắm tay phải: Để bàn tay phải cho ngón nằm dọc theo dây dẫn theo chiều dòng điện, ngón tay khum lại chiều đường sức từ + Dòng điện tròn - Đường sức từ vng góc với mặt phẳng vòng dây qua tâm vòng dây đường thẳng, đường sức từ khác đường cong - Qui ước: Mặt nam dòng điện tròn mặt nhìn vào ta thấy dòng điện chạy theo chiều kim đồng hồ, mặt bắc ngược lại - Các đường sức từ dòng điện tròn có chiều vào mặt Nam mặt Bắc dòng điện tròn Các tính chất đường sức từ + Qua điểm khơng gian có từ trường vẽ đường sức từ + Các đường sức từ đường cong khép kín vô hạn hai đầu + Chiều đường sức từ tuân theo qui tắc xác định + Qui ước vẽ đường sức mau (dày) chổ có từ trường mạnh, thưa chổ có từ trường yếu V Từ trường Trái Đất (Giảm tải) Hoạt động (5 phút): Củng cố, giao nhiệm vụ nhà Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Yêu cầu học sinh tóm tắt kiến thức Tóm tắt kiến thức bản Ghi tập nhà Yêu cầu học sinh nhà làm tập đến trang 124 sgk 19.2; 19.3; 19.8; 19.10 sbt IV ĐÁNH GIÁ, RÚT KINH NGHIỆM GV: Nguyễn Thị Tuyết Mai Trường THPT Ngũ Hành Sơn Giáo án Vật lý 11 Ngày soạn:08/01/2019 Tiết 40 LỰC TỪ CẢM ỨNG TỪ I CHUẨN KIẾN THỨC - KỸ NĂNG - Phát biểu định nghĩa nêu phương, chiều cảm ứng từ điểm từ trường Nêu đơn vị đo cảm ứng từ - Phát biểu định nghĩa nêu phương, chiều cảm ứng từ điểm từ trường Nêu đơn vị đo cảm ứng từ - Xác định vectơ lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn thẳng có dòng điện chạy qua đặt từ trường II CHUẨN BỊ Giáo viên: Chuẩn bị thí nghiệm lực từ Học sinh: Ôn lại kiến thức tích véc tơ III TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC Hoạt động (5 phút): Kiểm tra cũ: Nêu định nghĩa tính chất đường sức từ Hoạt động (15 phút): Tìm hiểu lực từ Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung I Lực từ Từ trường - Yêu cầu học sinh nhắc lại - Nêu khái niệm điện Từ trường từ trường mà đặc tính khái niệm điện trường trường giống điểm; từ nêu khái niệm từ đường sức từ đường thẳng song trường song, chiều cách - Giới thiệu TN hình - Nêu khái niệm từ Lực từ từ trường tác dụng lên 20.2a trường đoạn dây dẫn mang dòng điện - Vẽ hình 20.2b - Vẽ hình 20.2b Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt từ trường có phương vng góc với đường sức từ vng góc với đoạn dây dẫn, có độ lớn phụ thuộc vào từ trường cường độ dòng điện chay qua dây dẫn - Yêu cầu học sinh thực - Thực C1 C1 - Yêu cầu học sinh thực - Thực C2 C2 - Nêu đặc điểm lực từ - Ghi nhận đặc điểm lực từ Hoạt động (20 phút): Tìm hiểu cảm ứng từ Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung II Cảm ứng từ Cảm ứng từ - Giới thiệu cảm ứng từ - Ghi nhận khái niệm Cảm ứng từ điểm từ trường đo thương số: GV: Nguyễn Thị Tuyết Mai Trường THPT Ngũ Hành Sơn Giáo án Vật lý 11 - Giới thiệu đơn vị cảm ứng từ - Yêu cầu học sinh nêu mối liên hệ đơn vị cảm ứng từ với đơn vị đại lượng liên quan - Ghi nhận đơn vị cảm ứng từ - Nêu mối liên hệ đơn vị cảm ứng từ với đơn vị đại lượng liên quan - Giới thiệu véc tơ cảm - Ghi nhận hường độ   ứng từ B điểm lớn véc tơ B từ trường điểm từ trường F B = Il F lực tác dụng lên đoạn dây dẫn có chiều dài l có dòng điện I chạy qua đặt điểm ta xét Đơn vị cảm ứng từ Trong hệ SI đơn vị cảm ứng từ tesla (T) 1N 1T = 1A.1m Véc tơ cảm ứng từ  Véc tơ cảm ứng từ B điểm: + Có hướng trùng với hướng từ trường điểm đó; F - Giới thiệu véc tơ lực từ - Ghi nhận đặc điểm   + Có độ lớn là: B = Il F tác dụng lên phần tử véc tơ lực từ F Biểu thức tổng quát lực từ dòng điện đặt từ  trường có cảm ứng từ Lực từ F tác dụng lên phần tử dòng điện  đặt từ trường đều: B + Có điểm đặt trung điểm đoạn - Vẽ hình 20.4 dây dẫn;  + Có phương vng góc với B ; + Có chiều tn theo qui tắc bàn tay trái; + Có độ lớn F = IlBsin - Yêu cầu học sinh phát - Phát biểu qui tắc bàn biểu qui tắc bàn tay trái tay trái Hoạt động (5 phút): Củng cố, giao nhiệm vụ nhà Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Yêu cầu học sinh tóm tắt kiến thức Tóm tắt kiến thức bản Ghi tập nhà Yêu cầu học sinh nhà làm tập từ đến trang 128 sgk 20.1; 20.2; 20.3; 20.8 sbt IV ĐÁNH GIÁ, RÚT KINH NGHIỆM GV: Nguyễn Thị Tuyết Mai Trường THPT Ngũ Hành Sơn Giáo án Vật lý 11 Ngày soạn: 10/01/2019 Tiết 41 BÀI TẬP I CHUẨN KIẾN THỨC - KỸ NĂNG - Nắm vững khái niệm từ trường, đường sức từ, cảm ứng từ, lực từ - Giải cauu trắc nghiệm toán từ trường, đường sức từ, cảm ứng lực từ II CHUẨN BỊ Giáo viên: - Xem, giải tập sách giáo sách tập - Chuẩn bị thêm số câu trắc nghiệm số tập tự luận khác Học sinh: - Giải tập thầy cô nhà - Chuẩn bị sẵn vấn đề mà vướng mắc cần phải hỏi thầy III TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC Hoạt động (5 phút): Kiểm tra cũ: Nêu dạng đường cảm ứng từ véc tơ cảm ứng từ điểm dòng điện chạy dây dẫn thẳng dài gây Hoạt động (15 phút): Giải số câu trắc nghiệm Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung - Yêu cầu học sinh lên bảng giải - Giải chi tiết câu trắc Câu trang 124: B chi tiết câu trắc nghiệm nghiệm theo yêu cầu Câu trang 124: B sách giáo khoa sách tập thầy, cô Câu trang 128: B Câu trang 128: B - Yêu cầu học sinh khác nhận - Nhận xét giải bạn Câu 19.2: D xét giải bạn Câu 20.1: D -Sửa thiếu sót (nếu có) Câu 20.2: D Câu 20.3: B Hoạt động (25 phút): Giải số tập tự luận Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung Bài 19.8 Xác định cảm ứng từ - Vẽ hình 19.6 lên bảng, Dùng quy tắc nắm tay phải ta thấy yêu cầu học sinh xác định dòng I1 I2 gây miền a) c) cảm ứng từ hướng cảm ứng từ miền rút kết luận dòng I1 I2 gây dòng I1 I2 gây hướng miền Bài trang 128 - Xác định trọng lực tác dụng -Vẽ hình, yêu cầu học Giả sử phần tử dòng điện đặt nằm lên phần tử sinh xác định trọng lực ngang trang giấy hình vẽ, tác dụng lên phần tử trọng lực tác dụng lên phần - Xác định lực từ tác dụng lên - Yêu cầu học sinh xác tử dòng điện có phương thẳng phần tử để trạng thái cân định lực từ tác dụng lên đứng hướng từ xuống Để phần tử để trạng thái lực từ tác dụng lên phần tử cân dòng điện cân với dòng điện Dùng quy tắc nắm tay phải - Yêu cầu học sinh dùng phải hướng thẳng đứng lên,   quy tắc nắm tay phải để để xác định hướng B B cảm ứng từ phải có phương  B xác định hướng vơng góc với mặt phẵng trang giấy hướng từ vào Bài 20.8 - Yêu cầu học sinh xác - Xác định phương, chiều định phương, chiều độ độ lớn lực từ tác dụng GV: Nguyễn Thị Tuyết Mai Trường THPT Ngũ Hành Sơn Giáo án Vật lý 11 lớn lực từ tác lên cạnh khung dây dụng lên cạnh khung dây a) phương, ngược chiều độ lớn: - Yêu cầu học sinh xác - Xác định lực từ tổng hợp tác F1 = F3 = I.AB.B.sin900 định lực từ tổng hợp tác dụng lên khung dây = 0,15 N dụng lên khung dây phương, ngược chiều độ lớn: F2 = F4 = I.BC.B.sin900 = 0,1 N b) + + + = IV ĐÁNH GIÁ, RÚT KINH NGHIỆM Ngày soạn: 11/01/2019 Tiết 42, 43 TỪ TRƯỜNG CỦA DỊNG ĐIỆN CHẠY TRONG CÁC DÂY DẪN CĨ HÌNH DẠNG ĐẶC BIỆT I CHUẨN KIẾN THỨC - KỸ NĂNG - Nêu đặc điểm đường sức từ dòng điện thẳng dài, dòng điện chạy dây dẫn uốn thành vòng tròn, ống dây có dòng điện chạy qua - Viết cơng thức tính cảm ứng từ điểm từ trường gây dòng điện thẳng dài vơ hạn điểm lòng ống dây có dòng điện chạy qua - Xác định độ lớn, phương, chiều vectơ cảm ứng từ điểm từ trường gây dòng điện thẳng dài điểm lòng ống dây có dòng điện chạy qua II CHUẨN BỊ Giáo viên: Chuẩn bị thí nghiệm từ phổ kim nam châm nhỏ để xác định hướng cảm ứng từ Học sinh: Ôn lại 19, 20 III TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC TIẾT : Hoạt động (5 phút): Giới thiệu cảm ứng từ điểm cho trước từ trường dòng điện chạy dây dẫn có hình dạng định  Cảm ứng từ B điểm M: + Tỉ lệ với cường độ dòng điện I gây từ trường; + Phụ thuộc vào dạng hình học dây dẫn; + Phụ thuộc vào vị trí điểm M; + Phụ thuộc vào môi trường xung quanh Hoạt động (20 phút): Tìm hiểu từ trường dòng diện chạy dây dẫn thẳng dài Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung - Vẽ hình 21.1 I Từ trường dòng diện chạy dây dẫn thẳng dài - Vẽ hình + Đường sức từ đường tròn nằm mặt phẵng vng góc với dòng điện có tâm nằm trục dây dẫn + Chiều đường sức từ xác định theo GV: Nguyễn Thị Tuyết Mai Trường THPT Ngũ Hành Sơn Giáo án Vật lý 11 - Giới thiệu dạng đường - Ghi nhận dạng đường qui tắc nắm tay phải sức từ chiều đường sức sức từ chiều đường từ dòng điện thẳng dài sức từ dòng điện thẳng dài - Vẽ hình 21.2 + Véc tơ cảm ứng từ điểm cách dây dẫn khoảng r: - Có điểm đặt điểm ta xét; - Yêu cầu học sinh thực - Có phương vng góc với mặt phẵng - Thực C1 C1 chứa dòng điện điểm ta xét; - Giới thiệu véc tơ cảm  - Ghi nhận đặc điểm - Có chiều xác định theo qui tắc nắm tay B phải;  ứng từ gây dòng B véc tơ cảm ứng từ - Có độ lớn: B = 2.10-7 điện thẳng, dài gây dòng điện thẳng, dài Hoạt động (20 phút : Tìm hiểu từ trường dòng điện chạy dây dẫn uốn thành vòng tròn Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung II Từ trường dòng điện chạy - Vẽ hình 21.3 - Vẽ hình dây dẫn uốn thành vòng tròn + Đường sức từ qua tâm O vng góc với mặt phẵng chứa vòng tròn đường thẳng vơ hạn hai đầu đường khác đường cong, có chiều - Giới thiệu dạng đường - Ghi nhận dạng đường vào mặt Nam mặt Bắc dòng sức từ dòng diện tròn sức từ dòng diện điện tròn  tròn - Giới thiệu véc tơ cảm - Ghi nhận đặc điểm + Véc tơ cảm ứng từ B tâm O vòng   dây: ứng từ B tâm vòng dây véc tơ B tâm - Có điểm đặt tâm vòng dây; vòng dây - Có phương vng góc với mặt phẵng chứa vòng dây - Có chiều tuân theo quy tắc: vào mặt Nam mặt Bắc - Có độ lớn: B = 2.10-7; Nếu khung dây tròn tạo N vòng dây sít thì: B = 2.10-7 N TIẾT Kiểm tra cũ: (10 phút) GV: Nguyễn Thị Tuyết Mai Trường THPT Ngũ Hành Sơn Giáo án Vật lý 11 - Nhắc lại đặc điểm vecto cảm ứng từ dòng điện thẳng dòng điện tròn - Xác định vecto cảm ứng từ dòng điện chạy hình sau: I Hoạt động 5(20 phút): Tìm hiểu từ trường dòng điện chạy ống dây dẫn hình trụ Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung III Từ trường dòng điện chạy Vẽ hình 21.4 Vẽ hình ống dây dẫn hình trụ + Trong lòng ống dây đường sức từ đường thẳng song song chiều cách (từ trường đều) Ở gần miệng ống ống đường cảm ứng từ đường cong, có dạng - Giới thiệu dạng đường - Ghi nhận dạng đường giống đường sức từ nam châm sức từ lòng ống dây sức từ lòng ống thẳng  dây B lòng ống dây + Véc tơ cảm ứng từ - Giới thiệu véc tơ cảm - Ghi nhận đặc điểm (tại vùng có từ trường đều):   ứng từ B lòng ống véc tơ B lòng - Có điểm đặt: điểm ta xét; dây - Có phương song song với trục ống dây; ống dây - Có chiều vào Nam Bắc xác định - Giới thiệu quy tắc nắm theo qui tắc nắm tay phải tay phải ống dây hình trụ có dòng điện chạy qua - u cầu học sinh thực - Thực C2 C2 N - Có độ lớn: B = 4.10-7 l I = 4.10-7 nI; (N tổng số vòng dây, l chiều dài ống N dây, n = l số vòng dây quấn đơn vị dài ống dây) Hoạt động (10 phút): Tìm hiểu từ trường nhiều dòng điện Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung IV Từ trường nhiều dòng điện - Yêu cầu học sinh nhắc lại - Nhắc lại nguyên lí Véc tơ cảm ứng từ điểm nhiều nguyên lí chồng chất điện chồng chất điện trường dòng điện gây tổng véc tơ cảm trường ứng từ dòng điện gây điểm - Giới thiệu nguyên lí - Ghi nhận ngun lí     chồng chất từ trường chồng chất từ trường B  B1  B2   Bn Hoạt động 7(5 phút): Củng cố, giao nhiệm vụ nhà GV: Nguyễn Thị Tuyết Mai Trường THPT Ngũ Hành Sơn Giáo án Vật lý 11 Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Yêu cầu học sinh tóm tắt kiến thức Tóm tắt kiến thức bản Ghi tập nhà Yêu cầu học sinh nhà làm tập từ đến trang 133 sgk 21.2; 21.3; 21.6; 21.7 sbt IV ĐÁNH GIÁ, RÚT KINH NGHIỆM Ngày soạn: 12/01/2019 Tiết 44 BÀI TẬP I CHUẨN KIẾN THỨC - KỸ NĂNG - Nắm dạng đường cảm ứng từ, chiều đường cảm ứng từ véc tơ cảm ứng từ từ trường dòng điện chạy dây dẫn có dạng dặc biệt Nắm đặc điểm phương chiều biểu thức lực Lo-ren-xơ - Giải câu trắc nghiệm toán từ trường dòng điện chạy dây dẫn có hình dạng đặc biệt gây lực từ tác dụng lên hạt mang điện chuyển động từ trường II CHUẨN BỊ Giáo viên: - Xem, giải tập sách giáo sách tập - Chuẩn bị thêm số câu trắc nghiệm số tập tự luận khác Học sinh: - Giải tập thầy cô nhà - Chuẩn bị sẵn vấn đề mà vướng mắc cần phải hỏi thầy III TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC Hoạt động (5 phút): Kiểm tra cũ: Nêu định nghĩa đặc điểm lực Lo-ren-xơ Hoạt động (10 phút): Giải số câu trắc nghiệm Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung - Yêu cầu học sinh lên bảng - Giải chi tiết câu trắc Câu trang 133: A giải chi tiết câu trắc nghiệm nghiệm theo yêu cầu Câu trang 133: C sách giáo khoa sách thầy, cô Câu trang 138: C tập Câu trang 138: D -Yêu cầu học sinh khác - Nhận xét giải bạn Câu 21.2: B nhận xét giải bạn Câu 21.3: C Sửa thiếu sót (nếu có) Câu 22.1: A Câu 22.3: B Hoạt động (30 phút): Giải số tập tự luận Hoạt động giáo Hoạt động học Nội dung viên sinh Bài trang 133 Vẽ hình - Vẽ hình Giả sử dòng điện đặt mặt phẵng hình vẽ  Cảm ứng từ B1 dòng I1 gây O2 có phương vng góc với mặt phẵng hình vẽ, có chiều hướng từ ngồi vào có độ lớn GV: Nguyễn Thị Tuyết Mai Trường THPT Ngũ Hành Sơn - Yêu cầu học sinh xác định phương chiều độ   lớn B1 B2 O2 Giáo án Vật lý 11 - Xác định phương chiều độ lớn   B1 B2 O - Yêu cầu học sinh xác định phương chiều độ - Xác định phương lớn véc tơ cảm ứng chiều độ lớn  véc tơ cảm ứng từ  từ tổng hợp B O2 tổng hợp B O2 - Vẽ hình - Yêu cầu học sinh lập luận để tìm vị trí điểm M - Vẽ hình - Lập luận để tìm vị trí điểm M B1 = 2.10-7 = 2.10-7 0,4 = 10-6 (T)  Cảm ứng từ B2 dòng I2 gây O2 có phương vng góc với mặt phẵng hình vẽ, có chiều hướng từ ngồi vào có độ lớn B2 = 2.10-7 = 2.10-7 0,2 = 6,28.10-6 (T)    Cảm ứng từ tổng hợp O2: B = B1 + B2    Vì B1 B2 phương chiều nên B   phương, chiều với B1 B2 có độ lớn: B = B1 + B2 = 10-6 + 6,28.10-6 = 7,28.10-6 (T) Bài trang 133 Giả sử hai dây dẫn đặt vng góc với mặt phẵng hình vẽ, dòng I vào A, dòng I2 vào B Xét điểm M cảm ứng từ tổng hợp hai dòng I1 I2 gây là:       B = B1 + B2 =  B1 = - B2   Như B1 B2 phải phương, ngược chiều độ lớn Để thỏa mãn điều kiện M phải nằm đường thẳng nối A B, nằm đoạn thẳng nối A, B - Yêu cầu học sinh lập B1 = B2 hay luận để tìm quỹ tích -7 -7 - Lập luận để tìm 2.10 = 2.10 điểm M quỹ tích điểm M  AM = 30 cm; BM = 20 cm Quỹ tích điểm M nằm đường thẳng song song với hai dòng điện, cách dòng điện thứ 30 cm cách dòng thứ hai 20 cm Ngồi có điểm xa hai dây dẫn có cảm ứng từ tổng hợp cảm ứng từ dòng điện gây điểm xa (r = ) IV ĐÁNH GIÁ, RÚT KINH NGHIỆM GV: Nguyễn Thị Tuyết Mai Trường THPT Ngũ Hành Sơn Giáo án Vật lý 11 Ngày soạn: 29/01/2019 Tiết 62, 63 MẮT I CHUẨN KIẾN THỨC - KỸ NĂNG - Nêu điều tiết mắt nhìn vật điểm cực cận điểm cực viễn - Nêu đặc điểm mắt cận, mắt viễn, mắt lão mặt quang học nêu cách khắc phục tật - Nêu góc trơng suất phân li - Nêu lưu ảnh màng lưới nêu ví dụ thực tế ứng dụng tượng II CHUẨN BỊ Giáo viên: Mơ hình cấu tạo mắt để minh họa Các sơ đồ tật mắt Học sinh: Nắm vững kiến thức thấu kính tạo ảnh hệ quang học III TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC Tiết Hoạt động (5 phút): Kiểm tra cũ: Viết sơ đồ tạo ảnh qua quang hệ, có giải thích đại lượng Hoạt động (20 phút): Tìm hiểu cấu tạo quang học mắt Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung I Cấu tạo quang học mắt - Giới thiệu hình vẽ 31.2 - Quan sát hình vẽ Mắt hệ gồm nhiều môi trường 31.2 suốt tiếp giáp mặt cầu Từ ngồi vào trong, mắt có phận sau: + Giác mạc: Màng cứng, suốt Bảo vệ phần tử bên làm khúc xạ tia sáng truyền vào mắt + Thủy dịch: Chất lỏng suốt có chiết - Yêu cầu học sinh nêu - Nêu đặc điểm tác suất xấp xỉ chiết suất nước đặc điểm phận dụng giác mạc + Lòng đen: Màn chắn, có lỗ trống mắt - Nêu đặc điểm thủy gọi Con có đường kính dịch thay đổi tự động tùy theo cường độ sáng - Nêu đặc điểm lòng + Thể thủy tinh: Khối chất đặc suốt có đen con hình dạng thấu kính hai mặt lồi - Nêu đặc điểm thể + Dịch thủy tinh: Chất lỏng giống chất keo thủy tinh loãng, lấp đầy nhãn cầu sau thể thủy tinh - Nêu đặc điểm dịch + Màng lưới (võng mạc): tập trung đầu thủy tinh sợi dây thần kinh thị giác Ở màng lưới - Nêu đặc điểm có điểm vàng V nơi cảm nhận ánh sáng màng lưới nhạy điểm mù không nhạy cảm với - Sơ đồ mắt thu gọn - Vẽ hình 31.3 ánh sáng - Giới thiệu hệ quang - Ghi nhận hệ quang Hệ quang học mắt coi tương học mắt hoạt động học mắt hoạt đương thấu kính hội tụ gọi thấu kính động mắt mắt Hoạt động (20 phút): Tìm hiểu điều tiết mắt Điểm cực viễn Điểm cực cận Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung II Sự điều tiết mắt Điểm cực viễn Điểm cực cận - Yêu cầu học sinh nêu - Nêu công thức xác 1  công thức xác định vị trí định vị trí ảnh qua thấu d' Ta có: f = d ảnh qua thấu kính kính Với mắt d’ = OV khơng đổi - Giới thiệu hoạt động - Ghi nhận hoạt động Khi nhìn vật khoảng cách khác GV: Nguyễn Thị Tuyết Mai Trường THPT Ngũ Hành Sơn Giáo án Vật lý 11 mắt quan sát mắt quan sát (d thay đổi) f thấu kính mắt phải vật khoảng cách vật khoảng cách thay đổi để ảnh màng lưới khác khác Sự điều tiết Điều tiết hoạt động mắt làm thay đổi - Giới thiệu điều tiết - Ghi nhận điều tiết tiêu cự mắt ảnh vật mắt mắt cách mắt khoảng khác tạo màng lưới - Giới thiệu tiêu cự độ - Ghi nhận tiêu cự độ + Khi mắt trạng thái không điều tiết, tiêu tụ thấu kính mắt tụ thấu kính mắt cự mắt lớn (fmax, Dmin) không điều tiết không điều tiết + Khi mắt điều tiết tối đa, tiêu cự mắt điều tiết tối đa điều tiết tối đa nhỏ (fmin, Dmax) Điểm cực viễn Điểm cực cận - Giới thiệu điểm cực - Ghi nhận điểm cực + Khi mắt không điều tiết, điểm trục viễn mắt viễn mắt mắt mà ảnh tạo màng lưới gọi điểm cực viễn CV Mắt khơng có tật CV xa - Tương tự điểm cực - Trình bày điểm cực vơ (OCV = ) viễn, yêu cầu học sinh cận mắt + Khi mắt điều tiết tối đa, điểm trục trình bày điểm cực cận mắt mà ảnh tạo màng mắt lưới gọi điểm cực cận C C Đó điểm Giới thiệu khoảng - Ghi nhận khoảng nhìn gần mà mắt nhìn rỏ Khoảng cách nhìn rõ cận mắt rõ mắt CV CC gọi khoảng nhìn rỏ mắt OCV gọi khoảng cực viễn, Đ = OC C gọi khoảng cực cận Tiết Hoạt động (10 phút): Tìm hiểu suất phân li mắt Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung III Năng suất phân li mắt - Vẽ hình, giới thiệu góc - Vẽ hình + Góc trơng vật AB góc tưởng tượng nối trơng vật suất - Ghi nhận khái niệm quang tâm mắt tới hai điểm đầu cuối phân li mắt vật qua mắt vật Ghi nhận khái niệm + Góc trơng nhỏ  = min hai điểm suất phân li để mắt phân biệt hai điểm mắt gọi suất phân li mắt Khi đó, ảnh điểm đầu cuối vật tạo hai tế bào thần kinh thị giác kế cận Mắt bình thường  = min = 1’ Hoạt động (25 phút): Tìm hiểu tật mắt cách khắc phục Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung IV Các tật mắt cách khắc phục Mắt cận cách khắc phục a) Đặc điểm - Độ tụ lớn độ tụ mắt bình thường, chùm tia sáng song song truyền đến mắt cho - Vẽ hình 31.5 - Vẽ hình chùm tia ló hội tụ điểm trước màng - Yêu cầu học sinh nêu - Nêu đặc điểm lưới đặc điểm mắt cận mắt cận thị - fmax < OV thị - OCv hữu hạn - Khơng nhìn rỏ vật xa - Cc gần mắt bình thường GV: Nguyễn Thị Tuyết Mai Trường THPT Ngũ Hành Sơn Giáo án Vật lý 11 b) Cách khắc phục Đeo thấu kính phân kì có độ tụ thích hợp để nhìn rỏ vật vơ cực mà mắt - Nêu cách khắc phục tật điều tiết cận thị Tiêu cự thấu kính cần đeo (nếu coi kính đeo sát mắt) là: fk = - OCV Mắt viễn thị cách khắc phục a) Đặc điểm - Vẽ hình 31.7 - Vẽ hình - Độ tụ nhỏ độ tụ mắt bình thường, chùm tia sáng song song truyền đến mắt cho chùm tia ló hội tụ điểm sau màng lưới - fmax > OV - Nhìn vật vơ cực phải điều tiết - Yêu cầu học sinh nêu - Nêu đặc điểm mắt viễn - Cc xa mắt bình thường đặc điểm mắt viễn thị b) Cách khắc phục thị Đeo thấu kính hội tụ có tụ số thích hợp để: - Nhìn rỏ vật xa mà điều tiết mắt - Yêu cầu học sinh nêu - Nêu cách khắc phục tật - Hoặc nhìn rỏ vật gần mắt bình cách khắc phục tật viễn viễn thị thường (ảnh ảo điểm gần muốn thị quan sát qua thấu kính điểm cực cận mắt) Mắt lão cách khắc phục - Giới thiệu đặc điểm - Ghi nhận đặc điểm + Khi tuổi cao khả điều tiết giảm cách khắc phục mắt bị tật cách khắc phục mắt bị tật mắt yếu thể thủy tinh cứng nên lão thị lão thị điểm cực cận CC dời xa mắt + Để khắc phục tật lão thị, phải đeo kính hội tụ để nhìn rỏ vật gần mắt bình thường Hoạt động (5 phút): Tìm hiểu tượng lưu ảnh mắt Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung V Hiện tượng lưu ảnh mắt - Giới thiệu lưu ảnh - Ghi nhận lưu ảnh Cảm nhận tác động ánh sáng lên tế mắt mắt bào màng lưới tiếp tục tồn khoảng 0,1s sau ánh sáng kích thích tắt, nên người - Yêu cầu học sinh nêu - Nêu ứng dụng quan sát “thấy” vật khoảng ứng dụng lưu ảnh lưu ảnh mắt thời gian Đó tượng lưu ảnh mắt diện ảnh, truyền hình mắt - Vẽ hình 31.6 - Yêu cầu học sinh nêu cách khắc phục tật cận thị -Vẽ hình Hoạt động (5 phút): Củng cố, giao nhiệm vụ nhà Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Yêu cầu học sinh tóm tắt kiến thức Tóm tắt kiến thức bản Ghi tập nhà Bài tập nhà: bt trang 203 sgk 3.12, 3.15 sbt IV ĐÁNH GIÁ, RÚT KINH NGHIỆM GV: Nguyễn Thị Tuyết Mai Trường THPT Ngũ Hành Sơn Giáo án Vật lý 11 Ngày soạn: 30/01/2019 Tiết 64 BÀI TẬP I CHUẨN KIẾN THỨC - KỸ NĂNG - Hệ thống kiến thức phương pháp giải tập mắt - Rèn luyện kĩ tư giải tập hệ quang học mắt - Rèn luyện kĩ giải tập định tính mắt II CHUẨN BỊ Giáo viên: - Xem, giải tập sách giáo sách tập - Chuẩn bị thêm số câu trắc nghiệm số tập tự luận khác Học sinh: - Giải tập thầy cô nhà - Chuẩn bị sẵn vấn đề mà vướng mắc cần phải hỏi thầy III TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC Hoạt động (10 phút): Kiểm tra cũ hệ thống kiến thức + Cấu tạo mắt gồm phận nào? + Điều tiết mắt gì? Khi thấu kính mắt có tiêu cự cực đại, cực tiểu? + Nêu khái niệm cực cận, cực viễn, khoảng nhìn rỏ, khoảng cực cận, cực viễn + Nêu tật mắt cách khắc phục Hoạt động (15 phút): Giải số câu trắc nghiệm Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung - Yêu cầu học sinh lên - Giải chi tiết câu trắc Câu trang 203: A bảng giải chi tiết câu trắc nghiệm theo yêu cầu Câu trang 203: C nghiệm sách giáo khoa thầy, cô Câu trang 203: D sách tập Câu 31.3: C -Yêu cầu học sinh khác - Nhận xét giải bạn Câu 31.4: B nhận xét giải bạn Câu 31.10: A - Sửa thiếu sót (nếu có) Hoạt động (20 phút): Giải số tập tự luận Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung Bài trang 203 - Yêu cầu hs lập luận để kết - Lập luận để kết luận tật a) Điểm cực viễn CV cách mắt luận tật mắt người mắt khoảng hữu hạn nên người bị cận thị - Yêu cầu học sinh tính tiêu - Tính tiêu cự độ tụ b) fK = - OCV = - 50 cm = - 0,5 m 1 cự độ tụ thấu kính thấu kính cần đeo để khắc  phục tật mắt cần đeo để khắc phục tật  DK = f K  0,5 = - (dp) mắt c) d’ = - OCC = - 10 cm - Hướng dẫn học sinh xác - Xác định khoảng cực cận d' fk  10.(  50)  định khoảng cực cận mới (d = OCCK) đeo  10  50 kính đeo kính d = d ' f K = 12,5 (cm) Bài 31.15 Xác định C - Yêu cầu học sinh xác định V a) Điểm cực viễn CV vô cực 1 CV  - Yêu cầu học sinh tính tiêu - Tính tiêu cự kính Ta có fK = DK 2,5 = 0,4(m) = 40 cự kính (cm) - Hướng dẫn học sinh xác - Xác định khoảng cực cận Khi đeo kính ta có d = OC CK – l = định khoảng cực cận của mắt khơng đeo kính 25 cm mắt khơng đeo kính GV: Nguyễn Thị Tuyết Mai Trường THPT Ngũ Hành Sơn Giáo án Vật lý 11 df k 25.40  d ' f k 25  40 d’ = = - 66,7 (cm) Mà d’ = OC + l C - Hướng dẫn học sinh xác - Xác định khoảng cực cận  OC C = - d’ + l = 68,7 cm định khoảng cực cận đeo đeo kính sát mắt b) Đeo kính sát mắt : OCVK = fK = kính sát mắt 40 cm  OCC f k  OCC  f K OCCK = = 25,3 cm - Yêu cầu học sinh tính tiêu - Tính tiêu cự độ tụ Bài 31.16 cự độ tụ thấu kính thấu kính cần đeo a) Tiêu cự độ tụ thấu kính cần đeo cần đeo: fK = - OCV = - 20 cm = - 0,2 m; DK = = - dp - Yêu cầu học sinh xác định - Xác định vị trí vật b) Ta có : d = OA – OOK = 40 – x; vị trí vật ảnh trước ảnh trước thấu kính d’ = - OCV + OOK = - 20 + x; thấu kính  x = 10 cm - Yêu cầu học sinh giải - Giải phương trình để tìm phương trình để tìm khoảng khoảng cách từ thấu kính đến mắt cách từ thấu kính đến mắt IV ĐÁNH GIÁ, RÚT KINH NGHIỆM Ngày soạn: 31/01/2019 Tiết 65 KÍNH LÚP I CHUẨN KIẾN THỨC - KỸ NĂNG - Mô tả nguyên tắc cấu tạo công dụng kính lúp - Nêu số bội giác - Viết cơng thức tính số bội giác kính lúp trường hợp ngắm chừng - Dựng ảnh vật tạo kính lúp Giải tập kính lúp II CHUẨN BỊ Giáo viên: Chuẫn bị số kính lúp để học sinh quan sát Học sinh: Ôn lại kiến thức thấu kính mắt III TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC Hoạt động (5 phút): Kiểm tra cũ: Viết cơng thức thấu kính Hoạt động (5 phút): Tìm hiểu tổng quát dụng cụ quang học bỗ trợ cho mắt Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung I Tổng quát dụng cụ quang học bỗ trợ cho mắt - Giới thiệu tác dụng - Ghi nhận tác dụng + Các dụng cụ quang bỗ trợ cho mắt dụng cụ quang bỗ trợ dụng cụ quang bỗ trợ có tác dụng tạo ảnh với góc trơng lớn cho mắt cho mắt góc trơng vật nhiều lần - Giới thiệu số bội giác - Ghi nhận khái niệm - Yêu cầu học sinh thực - Thực C1 C1 GV: Nguyễn Thị Tuyết Mai  tan  + Số bội giác: G =   tan  Trường THPT Ngũ Hành Sơn Giáo án Vật lý 11 Hoạt động (5 phút): Tìm hiểu cơng dụng cấu tạo kính lúp Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung II Cơng dụng cấu tạo kính lúp - Cho học sinh quan sát - Quan sát kính lúp + Kính lúp dụng cụ quang bỗ trợ cho số kính lúp mắt để quan sát vật nhỏ - Yêu cầu hs nêu công - Nêu cơng dụng kính + Kính lúp cấu tạo thấu dụng kính lúp lúp kính hội tụ (hoặc hệ ghép tương đương với thấu kính hội tụ) có tiêu cự nhỏ - Giới thiệu cấu tạo - Ghi nhận cấu tạo (cm) kính lúp kính lúp Hoạt động (10 phút): Tìm hiểu tạo ảnh qua kính lúp Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung III Sự tạo ảnh qua kính lúp - Yêu cầu học sinh nhắc lại - Nêu đặc điểm ảnh + Đặt vật khoảng từ quang tâm O đặc điểm ảnh vật vật qua thấu kính hội đến tiêu điểm vật F kính lúp để qua thấu kính hội tụ tụ có ảnh ảo chiều lớn vật + Ngắm chừng: điều chỉnh khoảng cách từ - Giới thiệu cách đặt vật - Ghi nhận cách đặt vật vật đến thấu kính để ảnh giới trước kính lúp để trước kính lúp để hạn nhìn rỏ mắt quan sát ảnh vật quan sát ảnh vật + Khi cần quan sát thời gian dài, qua kính lúp qua kính lúp ta nên thực cách ngắm chừng cực - Yêu cầu học sinh cho - Cho biết ngắm viễn để mắt không bị mỏi biết ngắm chừng chừng cực viễn mắt cực viễn mắt khơng bị khơng bị mỏi mỏi Hoạt động (15 phút): Tìm hiểu số bội giác kính lúp Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung - Vẽ hình 32.5 - Vẽ hình III Số bội giác kính lúp - Hướng dẫn học sinh tìm - Tìm G + Xét trường hợp ngắm chừng vơ cực Khi vật AB phải đặt tiêu diện vật G kính lúp - Giới thiệu 0 tan0 AB AB Ta có: tan = f tan0 = OCC OCC Do G = = f =  - Ghi nhận giá trị G  Người ta thường lấy khoảng cực cận ghi kính lúp tính tiêu cự kính lúp OCC = 25cm Khi sản xuất kính lúp người ta thường ghi giá trị G  ứng với khoảng - Giới thiệu G theo số liệu cực cận kính (5x, 8x, 10x, …) thương mại - Yêu cầu học sinh thực - Thực C2 C2 Hoạt động (5 phút): Củng cố, giao nhiệm vụ nhà Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Yêu cầu học sinh tóm tắt kiến thức Tóm tắt kiến thức học Ghi tập nhà Bài tập nhà: bt trang 208 sgk 32.4, 32.5, 32.7, 32.8 sbt IV ĐÁNH GIÁ, RÚT KINH NGHIỆM ……………………………………………………………………………………………………………………… GV: Nguyễn Thị Tuyết Mai Trường THPT Ngũ Hành Sơn Giáo án Vật lý 11 Ngày soạn: 02/02/2019 Tiết 66 KÍNH HIỂN VI I CHUẨN KIẾN THỨC - KỸ NĂNG - Mô tả nguyên tắc cấu tạo cơng dụng kính hiển vi - Viết cơng thức tính số bội giác kính hiển vi ngắm chừng vô cực - Dựng ảnh vật tạo kính hiển vi - Giải tập kính hiển vi II CHUẨN BỊ Giáo viên: Kính hiển vi, tiêu để quan sát Tranh vẽ sơ đồ tia sáng qua kính hiển vi để giới thiệu, giải thích Học sinh: Ơn lại để nắm nội dung thấu kính mắt III TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC Hoạt động (5 phút): Kiểm tra cũ: Nêu cấu tạo viết cơng thức số bội giác kính lúp Hoạt động (15 phút): Tìm hiểu cơng dụng cấu tạo kính hiển vi Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung I Cơng dụng cấu tạo kính - Cho học sinh quan sát - Quan sát mẫu vật qua hiển vi mẫu vật nhỏ tiêu kính hiển vi + Kính hiển vi dụng cụ quang học bỗ qua kính hiển vi trợ cho mắt để nhìn vật nhỏ, cách tạo ảnh có góc trơng lớn - u cầu học sinh nêu cơng - Nêu cơng dụng kính Số bội giác kính hiển vi lớn dụng kính hiển vi hiển vi nhiều so với số bội giác kính lúp + Kính hiển vi gồm vật kính L1 thấu - Cho học sinh xem tranh vẽ - Xem tranh vẽ kính hội tụ có tiêu nhỏ (vài mm) cấu tạo kính hiển vi thị kính L2 kính lúp dùng để quan sát ảnh tạo vật kính L1 L2 đặt đồng trục; với O1O2 = l không đổi Khoảng cách F1’F2 =  gọi độ dài quang học kính Ngồi có phận tụ sáng để chiếu sáng vật cần quan sát Đó thường gương cầu lỏm - Giới thiệu cấu tạo kính hiển - Ghi nhận cấu tạo kính vi hiển vi - Giới thiệu phận tụ sáng - Quan sát phận tụ sáng kính hiển vi kính hiển vi Hoạt động (10 phút): Tìm hiểu tạo ảnh kính hiển vi Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung II Sự tạo ảnh kính hiển vi - Yêu cầu học sinh ghi sơ đồ - Ghi sơ đồ tạo ảnh qua Sơ đồ tạo ảnh : tạo ảnh qua hệ thấu kính hệ thấu kính - Giới thiệu đặc điểm - Ghi nhận đặc diểm A1B1 ảnh thật lớn nhiều so với ảnh trung gian ảnh cuối ảnh trung gian ảnh cuối vật AB A2B2 ảnh ảo lớn nhiều so với ảnh trung gian A1B1 cùng Mắt đặt sau thị kính để quan sát ảnh GV: Nguyễn Thị Tuyết Mai Trường THPT Ngũ Hành Sơn - Yêu cầu học sinh nêu vị trí đặt vật vị trí ảnh trung gian để có ảnh cuối theo yêu cầu Giới thiệu cách ngắm chừng Giáo án Vật lý 11 - Nêu vị trí đặt vật vị trí ảnh trung gian để có ảnh cuối theo yêu cầu - Ghi nhận cách ngắm chừng ảo A2B2 Điều chỉnh khoảng cách từ vật đến vật kính (d1) cho ảnh cuối (A2B2) giới hạn nhìn rỏ mắt góc trông ảnh phải lớn suất phân li mắt Nếu ảnh sau A2B2 vật quan sát tạo vơ cực ta có ngắm chừng vơ cực - u cầu học sinh thực - Thực C1 C1 - Yêu cầu học sinh cho biết - Cho biết ngắm ngắm chừng vơ cực chừng vơ cực ảnh ảnh trung gian nằm vị trí trung gian nằm vị trí nào Hoạt động (10 phút): Tìm hiểu số bội giác kính hiển vi Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung III Số bội giác kính hiển vi - Giới thiệu hình vẽ 35.5 - Quan sát hình vẽ Khi ngắm chừng vô cực: G = |k1|G2 - Thực C2 Hai số liệu ghi vành kính vật kính thị kính  OCC - Y/c học sinh thực C2, - Thực C3 Hoặc G = f f ; C3 với  = O1O2 – f1 – f2 Hoạt động (5 phút): Củng cố, giao nhiệm vụ nhà Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Yêu cầu học sinh tóm tắt kiến thức Tóm tắt kiến thức bản Ghi tập nhà Yêu cầu học sinh nhà làm tập trang 212 sgk IV ĐÁNH GIÁ, RÚT KINH NGHIỆM Ngày soạn: 03/02/2019 Tiết 67 KÍNH THIÊN VĂN I CHUẨN KIẾN THỨC - KỸ NĂNG - Mô tả nguyên tắc cấu tạo công dụng kính thiên văn - Viết cơng thức tính số bội giác kính thiên văn ngắm chừng vô cực - Dựng ảnh vật tạo kính thiên văn - Giải tập kính thiên văn II CHUẨN BỊ Giáo viên: Kính thiên văn loại nhỏ dùng phòng thí nghiệm Tranh vẽ cấu tạo kính thiên văn đường truyền chùm tia sáng qua kính thiên văn Học sinh: Mượn, mang đến lớp ống nhòm đồ chơi ống nhòm quân để sử dụng học GV: Nguyễn Thị Tuyết Mai Trường THPT Ngũ Hành Sơn Giáo án Vật lý 11 III TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC Hoạt động (5 phút): Kiểm tra cũ: Nêu cấu tạo, viết công thức độ bội giác kính hiển vi Hoạt động (15 phút): Tìm hiểu cơng dụng cấu tạo kính thiên văn Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung I Công dụng cấu tạo kính - Cho học sinh quan sát - Quan sát vật xa thiên văn vật xa mắt thường mắt thường + Kính thiên văn dụng cụ quang bổ ống nhòm ống nhòm trợ cho mắt, có tác dụng tạo ảnh có - Yêu cầu học sinh nêu cơng - Nêu cơng dụng kính góc trông lớn vật xa dụng kính thiên văn thiên văn + Kính thiên văn gồm: - Giới thiệu tranh vẽ cấu tạo - Quan sát tranh vẽ cấu tạo Vật kính L1 thấu kính hội tụ có kính thiên văn kính thiên văn tiêu cự dài (và dm đến vài m) Thị kính L2 thấu kính hội tụ có tiêu cự ngắn (vài cm) Vật kính thị kính đặt đồng trục, khoảng cách chúng thay đổi - Giới thiệu cấu tạo kính - Ghi nhận cấu tạo kính thiên văn thiên văn Hoạt động (10 phút): Tìm hiểu tạo ảnh kính thiên văn Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung II Sự tạo ảnh kính thiên văn - Giới thiệu tranh vẽ tạo - Quan sát tranh vẽ tạo Hướng trục kính thiên văn đến vật ảnh qua kính thiên văn ảnh qua kính thiên văn AB xa cần quan sát để thu ảnh thật A1B1 tiêu diện ảnh vật kính Sau thay đổi khoảng cách vật kính thị kính để ảnh cuối A2B2 qua thị kính ảnh ảo, nằm giới hạn nhìn rỏ mắt góc trơng ảnh phải lớn suất phân li mắt Mắt đặt sau thị kính để quan sát ảnh - Yêu cầu học sinh trình bày - Trình bày tạo ảnh qua ảo tạo ảnh qua kính thiên văn kính thiên văn Để quan sát thời gian dài mà không bị mỏi mắt, ta phải - Yêu cầu học sinh thực - Thực C1 đưa ảnh cuối vô cực: ngắm C1 chừng vô cực - Yêu cầu học sinh cho biết - Cho biết ngắm chừng ngắm chừng vơ cực vơ cực ảnh trung gian ảnh trung gian vị trí vị trí Hoạt động (10 phút): Tìm hiểu số bội giác kính thiên văn Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung III Số bội giác kính thiên văn - Giới thiệu tranh vẽ hình - Quan sát tranh vẽ Khi ngắm chừng vô cực: 34.4 A1 B1 A1 B1 - Hướng dẫn hs lập số bội - Lập số bội giác kính f1 ; tan = f giác thiên văn ngắm chừng Ta có: tan0 = f tan  vơ cực  Do dó: G = tan  f GV: Nguyễn Thị Tuyết Mai Trường THPT Ngũ Hành Sơn Giáo án Vật lý 11 - Nhận xét số bội giác Số bội giác kính thiên văn điều kiện khơng phụ thuộc vị trí đặt mắt sau thị kính Hoạt động (5 phút): Củng cố, giao nhiệm vụ nhà Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Yêu cầu học sinh tóm tắt kiến thức Tóm tắt kiến thức bản Ghi tập nhà Yêu cầu học sinh nhà làm tập trang 216 sgk 34.3, 34 4, 34.7 sbt IV ĐÁNH GIÁ, RÚT KINH NGHIỆM Ngày soạn: 04/02/2019 Tiết 68 BÀI TẬP I CHUẨN KIẾN THỨC - KỸ NĂNG - Hệ thống kiến thức phương pháp giải tập loại quang cụ bổ trợ cho mắt - Rèn luyện kĩ giải tập định tính hệ quang cụ bổ trợ cho mắt II CHUẨN BỊ Giáo viên: - Đưa phương pháp giải dạng tập mắt dụng cụ quang bổ trợ cho mắt - Lựa chọn tập đặc trưng Học sinh: - Giải tập thầy cô nhà - Chuẩn bị sẵn vấn đề mà vướng mắc cần phải hỏi thầy III TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC Hoạt động (10 phút): Một số lưu ý giải tập Để giải tốt tập kính lúp, kính hiển vi kính thiên văn, phải nắm tính chất ảnh vật qua thấu kính cơng thức thấu kính từ xác định nhanh chóng đại lượng theo yêu cầu toán Các bước giải tập: + Phân tích điều kiện đề + Xác định sơ đồ tạo ảnh qua quang cụ + Áp dụng công thức thấu kính để xác định đại lượng theo yêu cầu tốn + Biện luận kết (nếu có) chọn đáp án Hoạt động (15 phút): Giải số câu hỏi trắc nghiệm Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung - Yêu cầu học sinh lên bảng giải - Giải chi tiết câu trắc Câu trang 212: C chi tiết câu trắc nghiệm nghiệm theo yêu cầu Câu trang 212: D sách giáo khoa sách tập thầy, cô Câu trang 212: D Câu 33.2: B - Yêu cầu học sinh khác nhận - Nhận xét giải bạn Câu 33.3: C xét giải bạn Câu 33.4: C GV: Nguyễn Thị Tuyết Mai Trường THPT Ngũ Hành Sơn Giáo án Vật lý 11 - Sửa chữa thiếu sót (nếu có) Hoạt động (20 phút): Giải số tập tự luận Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Câu trang 216: B Câu trang 216: A Câu 34.3: D Nội dung Bài 33.8 - Yêu cầu học sinh nêu sơ - Nêu sơ đồ tạo ảnh qua Sơ đồ tạo ảnh: đồ tạo ảnh qua kính hiển vi kính hiển vi - Yêu cầu học sinh xác định vị trí ảnh ngắm chừng vơ cực từ xác định vị trí ảnh trung gian vị trí đặt vật trước vật kính - Yêu cầu học sinh tính số bội giác - Yêu cầu học sinh xác định vị trí ảnh thu từ xác định vị ảnh trung gian trước thị kính từ xác định khoảng cách dời thị kính - Yêu cầu học sinh xác định số phóng đại ảnh - Xác định vị trí ảnh ngắm chừng vơ cực a) d2’ = -   d2 = f2 = cm; từ xác định vị trí d1’ = l – d2 = 14 cm  d1 = = 0,85 cm  OCC ảnh trung gian vị trí đặt vật trước vật kính G = f f = 206 b) d2’ = 30 cm  d2 = = 2,14 cm; - Tính số bội giác Dời vật kính xa thị kính thêm d = - Xác định vị trí ảnh 0,14 cm thu từ Số phóng đại ảnh: k = = 230 xác định vị ảnh trung Bài trang 216 gian trước thị kính từ Khoảng cách hai kính: xác định khoảng cách dời O1O2 = f1 + f2 = 1,24 m thị kính Số bội giác ngắm chừng vô cực : - Xác định số phóng đại G = = 30 ảnh - Yêu cầu học sinh xác định - Xác định khoảng cách khoảng cách vật kính vật kính thị kính thị kính - Yêu cầu học sinh xác định - Xác định số bội giác, số bội giác IV ĐÁNH GIÁ, RÚT KINH NGHIỆM Ngày soạn: 05/02/2019 Tiết 69, 70 THỰC HÀNH: XÁC ĐỊNH TIÊU CỰ CỦA THẤU KÍNH PHÂN KÌ I CHUẨN KIẾN THỨC - KỸ NĂNG - Xác định chiết suất nước tiêu cự thấu kính phân kì - Rèn luyện kĩ sử dụng, lắp ráp, bố trí linh kiện quang kĩ tìm ảnh vật cho thấu kính II CHUẨN BỊ GV: Nguyễn Thị Tuyết Mai Trường THPT Ngũ Hành Sơn Giáo án Vật lý 11 Bộ thí nghiệm “Xác định tiêu cự thấu kính phân kì” bố trí Hình 35.1a III TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC Tiết Hoạt động 1: Tìm hiểu dụng cụ thí nghiệm Dụng cụ thí nghiệm nhóm gồm: - Một băng quang học dài 000 mm, có gắn thước thẳng chia đến milimét - Một thấu kính hội tụ - Một thấu kính phân kì - Một đèn chiếu sáng V – W dây dẫn - Một nguồn điện V – A - Vật AB có dạng hình số nằm lỗ tròn nhựa - Màn ảnh - Năm đế trượt để cắm đèn, vật, hai thấu kính ảnh Hoạt động 2: Lắp đặt thí nghiệm Lắp đặt thí nghiệm sau: Hoạt động 3: Tiến hành thí nghiệm Bước - Bố trí đèn, vật AB (là hình số lỗ tròn nhựa), thấu kính hội tụ ảnh cho thu ảnh rõ nét có kích thước nhỏ vật Đánh dấu vị trí A ảnh thật A1B1 băng quang học - Đặt thấu kính phân kì vào trước cách khoảng d = 50 mm Vị trí thấu kính phân kì đánh dấu điểm O2 băng quang học Dịch dần xa thấu kính phân kì thu ảnh rõ nét Đánh dấu vị trí A băng quang học, vị trí ảnh A 2B2 Khoảng cách O2A1 = d, khoảng cách O2A2 = d’ Đo ghi vào bảng số liệu khoảng cách d, d’ - Tính tiêu cự thấu kính phân kì theo cơng thức ghi vào bảng số liệu Tiết Bước - Lặp lại bước thí nghiệm hai lần cách dịch vị trí thấu kính phân kì ứng với giá trị d gần với giá trị đo Đo cặp giá trị d d ’, sau tính ƒ lần thí nghiệm Ghi kết nhận vào bảng số liệu - Tính giá trị ; cơng thức: ;; GV: Nguyễn Thị Tuyết Mai Trường THPT Ngũ Hành Sơn Giáo án Vật lý 11 - Nhận xét kết thí nghiệm Hoạt động 4: Báo cáo thí nghiệm THỰC HÀNH XÁC ĐỊNH TIÊU CỰ CỦA THẤU KÍNH PHÂN KÌ Họ tên: Lớp: Nhóm: Ngày làm thực hành: Viết báo cáo theo nội dung sau: Mục đích Cơ sở lí thuyết Các số liệu thu Lần thí nghiệm d (mm) d’ (mm) ƒ (mm) Kết tính tốn - Cơng thức sử dụng: - Tính giá trị ; công thức: ; ; (dùng quy tắc làm tròn số liệu) Kết luận Trả lời câu hỏi Câu Câu GV: Nguyễn Thị Tuyết Mai Trường THPT Ngũ Hành Sơn Giáo án Vật lý 11 Câu IV ĐÁNH GIÁ, RÚT KINH NGHIỆM Ngày soạn: 07/02/2019 Tiết 71: CHUYÊN ĐỀ: CÁCH BẢO VỆ MẮT GIẢM THIỂU CÁC TẬT KHÚC XẠ I CHUẨN KIẾN THỨC – KỸ NĂNG 1.Kiến thức: + Học sinh nêu tật khúc xạ mắt 2.Kĩ năng: + Kĩ làm việc nhóm, tự tìm kiếm, tổng hợp thơng tin, tài liệu + Kĩ báo cáo, thuyết trình II CHUẨN BỊ 1) Giáo viên: + Tìm kiêm thêm ứng dụng cách bảo vệ mắt giảm thiểu tật khúc xạ đời sống Phân chia nhiệm vụ cho nhóm hoạt động 2) Học sinh: + Nhóm 1: Tìm hiểu tật khúc xạ mắt, nguyên nhân tật khúc xạ + Nhóm 2: Tìm hiểu cách bảo vệ tật khúc xạ cận thị + Nhóm 3,4: Tìm hiểu cách bảo vệ tật khúc xạ viễn thị + Các nhóm làm báo cáo pp để trình chiếu thuyết trình tranh ảnh + Nhiệm vụ giao trước tuần cho em chuẩn bị Nộp báo cáo cho giáo viên kiểm tra trước ngày III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC Thơng tin trợ giúp giáo viện: - Có loại tật khúc xạ tương ứng với vị trí hội tụ vật so với võng mạc: hình ảnh hội tụ trước võng mạc gọi cận thị; phía sau gọi viễn thị hình ảnh vật khơng phải điểm mà đoạn thẳng trước, sau nửa trước, nửa sau gọi loạn thị - Có nhóm ngun nhân gây tật khúc xạ bẩm sinh mắc phải Nguyên nhân bẩm sinh thường yếu tố di truyền, yếu tố gia đình giống người Nguyên nhân mắc phải thường q trình học tập, làm việc thói quen không hợp lý như: tư ngồi sai, điều kiện ánh sáng, bàn ghế khơng phù hợp, thói quen đọc sách, chơi điện tử, xem tivi, sử dụng vi tính khơng hợp lý - Những cách để điều chỉnh tật khúc xạ  Thông thường sử dụng kính đeo, ưu điểm tiện lợi, rẻ tiền, dễ thay đổi, nhược điểm dễ hỏng, dễ GV: Nguyễn Thị Tuyết Mai Trường THPT Ngũ Hành Sơn Giáo án Vật lý 11  Phương pháp thứ mang kính tiếp xúc (là miếng nhựa đặc biệt đặt áp sát vào giác mạc) Loại kính phù hợp cho lứa tuổi niên người lớn Ưu điểm gọn, nhỏ, người ngồi nhìn vào nhận biết Nhược điểm phải tháo lắp, ngâm rửa hàng ngày, léo gây trầy xước giác mạc, nhiễm trùng Một số người bị dị ứng với kính khơng dùng  Phương pháp thứ phẫu thuật Laser Excimer Phẫu thuật thực đơn giản, nhanh chóng an tồn, cho hình ảnh sinh lý bình thường mắt, kết lâu dài vĩnh viễn Nhược điểm đắt tiền, thường 20 tuổi thực kỹ thuật Hoạt động - Lần lượt nhóm lên thuyết trình báo cáo.Các nhóm lại theo dõi, hỏi điều thắc mắc Hoạt động 2: - Giải thích thắc mắc nhóm bạn GVCN nhóm tổng kết, đánh giá kết hoạt động nhóm PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NHĨM ĐIỂM NHĨM NHĨM NỘI DUNG HÌNH THỨC TRÌNH BÀY BC TRẢ LỜI PHẢN BIỆN NHĨM NHĨM NHÓM IV ĐÁNH GIÁ, RÚT KINH NGHIỆM GV: Nguyễn Thị Tuyết Mai
- Xem thêm -

Xem thêm: GIAO AN VAT LY CO BAN 11, GIAO AN VAT LY CO BAN 11, I. CHUẨN KIẾN THỨC - KỸ NĂNG, Tiết 42, 43. TỪ TRƯỜNG CỦA DÒNG ĐIỆN CHẠY TRONG, CHƯƠNG V. CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ, Tiết 49. BÀI TẬP, Tính được suất điện động cảm ứng trong trường hợp từ thông qua một mạch kín biến đổi đều theo thời gian., I. CHUẨN KIẾN THỨC – KỸ NĂNG, CHƯƠNG VI. KHÚC XẠ ÁNH SÁNG, Tiết 54. KHÚC XẠ ÁNH SÁNG, Tiết 56. PHẢN XẠ TOÀN PHẦN, Vận dụng được công thức tính góc giới hạn phản xạ toàn phần., Tiết 58. LĂNG KÍNH, - Nêu được cấu tạo của lăng kính., Tiết 60: THẤU KÍNH MỎNG, Tiết 67. KÍNH THIÊN VĂN, Tiết 69, 70. THỰC HÀNH:, XÁC ĐỊNH TIÊU CỰ CỦA THẤU KÍNH PHÂN KÌ

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn