Thuyết trình kỹ thuật thi công 2 topdown

40 148 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 21:36

Công nghệ thi công Topdown (từ trên xuống ), tiếng Anh là Topdown construction method, là công nghệ thi công phần ngầm của công trình nhà, theo phương pháp từ trên xuống, khác với phương pháp truyền thống: thi công từ dưới lên. Không phải bố trí hệ thanh chống cho tường chắn như trong phương pháp chống đỡ trong hố đào KỸ THUẬT THI CƠNG Nhóm6 PHẦN 1: GIỚI THIỆU VỀ PHƯƠNG PHÁP TOPDOWN I Giới thiệu phương pháp thi công top-down - Công nghệ thi công Top-down (từ xuống ), tiếng Anh là Top-down construction method, công nghệ thi cơng phần ngầm của cơng trình nhà, theo phương pháp từ xuống, khác với phương pháp truyền thống: thi công từ lên GIỚI THIỆU CHUNG TOP-DOWN thường dùng cho nhà cao tầng nhiều tầng hầm TOP-DOWN giảm thời gian thi công nhiều tầng hầm phần kết cấu bên thi công đồng thời TOP-DOWN chi phí thi cơng cao - móng, tường chắn, biện pháp thi công Nên thường phải so sánh thời gian thi cơng giảm chi phí bỏ Một số cơng trình thi cơng phương pháp Top-Down: SAIGON CENTER – 65 LÊ LƠI, P.BẾN NGHÉ, Q1, TP.HCM   ROYAL CITY – 72A, NGUYỄN TRÃI, Q.THANH XUÂN, HÀ NỘI II Đặc điểm phương pháp thi công topdown Hố đào ổn định suốt q trình thi cơng Tạo hệ thống vững có khả giảm bớt dịch chuyển đất xung quanh hố đào Khơng phải bố trí hệ chống cho tường chắn phương pháp chống đỡ hố đào III Các q trình thi cơng Trình tự thi công tấng hầm công nghệ topdown 1) Thi công tường chắn Tường chắn dược sử dụng tường bê tơng cốt thép Độ dày,chiều sâu tường tính theo khả chịu lực yêu cầu sử dụng Chức năng: tường chắn đất thi công hố đào tường tầng hầm cơng trình Tường chắn thi công công nghệ tường đất c) Phục vụ công tác thi công tường vây cọc nhồi Các gầu đào Cẩu treo gầu Máy khoan chỗ… d) Phục vụ cơng tác như: Bố trí máy bơm Thang thép đặt lối lên xuống Hệ thống đèn chiếu sáng đủ công tác thi công cho tầng hầm e) Phục vụ công tác thi công bê tông Xe chở bê tông thương phẩm Trạm bơm bê tông Trang thiết bị phục vụ PHẦN 2: BiỆN PHÁP KỸ THUẬT THI CƠNG PHẦN THÂN NHÀ CAO TẦNG ( PHẦN HỒN THIỆN) Trình tự thực cơng tác hồn Hồn thành bề mặt tường (trát trần, trát thiện bên công trình tường, lát ốp) Hồn thiện bề mặt (sơn, qt, dán giấy tường) Lắp kính Sơn cửa Đánh vécni Đánh bóng đồ gỗ Trang trí nội thất I Cơng tác xây Cần tuân thủ nguyên tắc Đội ngũ công nhân phải lành nghề Gạch xây hàng phải phẳng mặt, vng góc với phương lực tác dụng, xây khơng trùng mạch Trình tự thi cơng Làm bề mặt Lấy mốc, trải vữa lớp dày 15 – 20mm, miết mạch đứng dày – 10mm Xây lớp để kiểm tra tim cốt, trải vữa liên tục để xây hàng cốt lanh tơ dừng lại để chờ lắp lanh tơ Xây tiếp phần tường phía lanh tơ Đối với phần xây nhỡ kích thước gạch cắt gạch cho phù hợp kích thước khối xây II Cơng tác tơ trát Trát tường Nếu có u cầu phải Đánh khối xây đủ độ co ngót để màu xi măng, dùng xi măng tránh tượng tường xuất nguyên chất hoà với nước thành vết nứt ngang theo mạch dung dịch lỏng quyét lên bề mặt vữa Ở nơi thường tiếp tường sau dùng bay miết xúc với nước cần trát vữa bóng xi măng Thời điểm tốt để đánh màu lớp vữa trát ẩm Thời điểm tốt để đánh màu lớp vữa trát ẩm Sau đánh màu xong khoảng bốn tiếng bảo dưỡng thường xun Thi cơng trát tường III Công tác láng Thi công làm láng nền, tường IV Công tác lát, ốp Trước ốp phải trát lớp vữa xi măng cát tỷ lệ 1:3 theo thể tích Gạch loại nhỏ gắn trực tiếp lên tường, nặng phải có móc sắt đển eo vào tường.Yêu cầu mặt ốp phải phẳng, gạch ốp chặt vào tường, mạch thẳng đều, chiều rộng mạch nhỏ Ốp từ lên, hàng chèn vữa đầy hàng đó, ốp đến viên dùng thước tầm để kiểm tra chưa phẳng gõ nhẹ vào thước tầm để tạo độ phẳng Trước ốp hàng phải ốp hàng đứng hai bên góc tường làm cữ cho hàng ngang Ốp xong mạch hoà nước xi măng lau mạch Sau ốp xong phải nương nhẹ mặt ốp khoảng 10 ngày cho mặt ốp thật rắn, lấy khăn lau bóng mặt, dùng tre vót bẹt lấy cật để cào vết vữa bám tường Thi công ốp gạch tường, sàn V Cơng tác sơn, lắp kính - Xử lý bề mặt công đoạn quan trọng, kết xử lý tốt mang đến chất lượng màng sơn, tuổi thọ màng sơn tốt tiết kiệm chi phí - Khi lắp phải thẳng, kiểm tra độ phẳng kẹp, siết siết chặt ốc vít Thi cơng sơn lắp kính Have a nice day !!! The end ... post) Thi công cột chống tạm – king post 3) Thi công sàn mặt đất Gồm q trình cơng tác : Thi công ván khuôn dầm sàn Thi công cốt thép dầm sàn Thi công bê tông 3) Thi công sàn mặt đất Thi công sàn... e) Phục vụ công tác thi công bê tông Xe chở bê tông thương phẩm Trạm bơm bê tông Trang thi t bị phục vụ PHẦN 2: BiỆN PHÁP KỸ THUẬT THI CÔNG PHẦN THÂN NHÀ CAO TẦNG ( PHẦN HỒN THI N) Trình tự thực... sử dụng Chức năng: tường chắn đất thi cơng hố đào tường tầng hầm cơng trình Tường chắn thi công công nghệ tường đất 1) Thi công tường chắn Thi công cừ larsen 2) Đặt cột chống tạm Cột chống tạm
- Xem thêm -

Xem thêm: Thuyết trình kỹ thuật thi công 2 topdown, Thuyết trình kỹ thuật thi công 2 topdown, VI. Máy và thiết bị sử dụng trong quá trình thi công

Từ khóa liên quan