PHẢN ỨNG CỦA NHÀ ĐẦU TƯ VỚI THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI LIÊN QUAN VÀ CỔ ĐÔNG LỚN NƯỚC NGOÀI – NGHIÊN CỨU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

152 66 0
  • Loading ...
1/152 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 21:28

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH LA NGỌC GIÀU PHẢN ỨNG CỦA NHÀ ĐẦU TƢ VỚI THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƢỜI NỘI BỘ, NGƢỜI LIÊN QUAN VÀ CỔ ĐƠNG LỚN NƢỚC NGỒI – NGHIÊN CỨU TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH LA NGỌC GIÀU PHẢN ỨNG CỦA NHÀ ĐẦU TƢ VỚI THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƢỜI NỘI BỘ, NGƢỜI LIÊN QUAN VÀ CỔ ĐÔNG LỚN NƢỚC NGOÀI – NGHIÊN CỨU TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHỐN VIỆT NAM Chun ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 9340201 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS VÕ XUÂN VINH TS THÂN THỊ THU THUỶ TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan luận án “PHẢN ỨNG CỦA NHÀ ĐẦU TƢ VỚI THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN NƢỚC NGOÀI, NGƢỜI NỘI BỘ VÀ NGƢỜI LIÊN QUAN – NGHIÊN CỨU TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM ” nghiên cứu tơi với hướng dẫn Phó Giáo sư, Tiến sỹ Võ Xuân Vinh Tiến Sỹ Thân Thị Thu Thủy Khơng có sản phẩm nghiên cứu người khác sử dụng luận án mà khơng trích dẫn theo quy định Ngoại trừ cơng trình khoa học công bố liên quan đến nội dung luận án, luận án chưa nộp để nhận cấp trường đại học sở đào tạo khác Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2019 La Ngọc Giàu ii LỜI CẢM ƠN Để hồn thành luận án tơi hỗ trợ nhiều từ quý thầy cô, gia đình đồng nghiệp Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, xin chân thành cám ơn quý Thầy Cô Trường Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh với tri thức tâm huyết để truyền đạt vốn kiến thức quý báu cho suốt thời gian học tập nghiên cứu trường Đặc biệt Thầy Phó Giáo sư Tiến sỹ Võ Xuân Vinh, Thầy định hướng, động viên, bảo suốt thời gian thực luận án Thầy khơng người thầy đáng kính mà gần gũi người thân gia đình điều tiếp thêm động lực tiếp lữa cho hoạt động nghiên cứu học tập thân Tôi xin gửi lời cám ơn đến cô Tiến sỹ Thân Thị Thu Thủy, Cơ tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tơi hồn thành luận án Xin cảm ơn người bạn đồng hành chia sẻ suốt thời gian qua Cám ơn gia đình, cám ơn “người chiến sĩ thầm lặng”! Nhờ có động viên, gách vác chia sẻ khó khăn cơng việc gia đình để tơi n tâm hồn thành tốt luận án Một lần xin chân thành tri ân tất Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2019 La Ngọc Giàu iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vii DANH MỤC BIỂU BẢNG viii DANH MỤC HÌNH x DANH MỤC PHỤ LỤC xi TÓM TẮT LUẬN ÁN .xii CHƢƠNG GIỚI THIỆU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng nghiên cứu 1.5 Phạm vi nghiên cứu 1.6 Trình tự thực luận án 1.7 Kết cấu đề tài CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 2.1 Một số thuật ngữ sử dụng luận án 2.2 Giới thiệu thị trường chứng khoán Việt Nam 10 2.3 Quy định pháp lý công bố thông tin 12 2.3.1 Văn luật quy định công bố thông tin 12 2.3.2 Công bố thông tin 13 2.3.3 Phương tiện công bố thông tin 14 2.3.4 Thời gian công bố thông tin người nội người liên quan 15 2.4 Phản ứng NĐT thông qua giá khối lượng giao dịch với thông tin công bố 16 2.4.1 Phản ứng NĐT thông qua giá với thông tin công bố 16 2.4.2 Phản ứng NĐT thông qua khối lượng giao dịch với thông tin công bố 16 iv 2.5 Cơ sở lý thuyết phản ứng NĐT biểu qua giá khối lượng giao dịch với thông tin giao dịch CP người nội bộ, người liên quan NĐT nước 17 2.5.1 Lý thuyết thông tin bất cân xứng 17 2.5.2 Lý thuyết tín hiệu 18 2.5.3 Lý thuyết thị trường hiệu 19 2.6 Tổng quan nghiên cứu trước 20 2.6.1 Nhóm nghiên cứu liên quan đến thơng tin chi trả cổ tức 20 2.6.2 Một số nghiên cứu trước liên quan đến thông báo chia tách CP 24 2.6.3 Một số nghiên cứu trước liên quan đến thông tin mua lại CP 24 2.6.4 Thông tin công bố báo cáo tài doanh nghiêp 26 2.6.5 Ngồi ra, số nghiên cứu khác xoay quanh kiện liên quan đến thị trường chứng khoán 26 2.7 Khe hở nghiên cứu 26 2.8 Giả thuyết nghiên cứu luận án 29 CHƢƠNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU 31 3.1 Phương pháp nghiên cứu 31 3.1.1 Giới thiệu phương pháp nghiên cứu kiện 31 3.1.2 Mô tả chi tiết bước thực theo phương pháp nghiên cứu kiện luận án 34 3.1.2.1 Các kiện nghiên cứu luận án 34 3.1.2.2 Ngày kiện, cửa sổ kiện, sổ ước lượng cửa sổ sau kiện 34 3.1.2.3 Đo lường phản ứng NĐT thể qua giá CP 35 3.1.2.4 Đo lường phản ứng NĐT thông qua khối lượng giao dịch 37 3.1.2.5.Các phương pháp kiểm định 38 3.2 Dữ liệu phục vụ nghiên cứu 39 3.2.1 Nguồn liệu 39 3.2.2 Cách thức thu thập liệu 40 v CHƢƠNG PHẢN ỨNG CỦA NĐT VỚI THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CP CỦA NGƢỜI NỘI BỘ 44 4.1 Phản ứng NĐT biểu qua giá CP khối lượng giao dịch CP thông báo đăng ký mua CP người nội 44 4.2 Phản ứng NĐT biểu qua giá CP khối lượng giao dịch với thông báo đăng ký bán CP người nội với tỷ lệ mua khác 48 4.4 Phản ứng NĐT biểu qua giá CP khối lượng giao dịch với thông báo đăng ký bán CP người nội với tỷ lệ bán khác 55 CHƢƠNG PHẢN ỨNG CỦA CỦA NĐT KHI THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CP CỦA NGƢỜI LIÊN QUAN 61 5.1 Phản ứng NĐT biểu qua giá CP khối lượng giao dịch CP với thông báo đăng ký giao dịch CP người liên quan cá nhân 61 5.1.1 Phản ứng NĐT biểu qua giá CP khối lượng giao dịch CP với thông báo đăng ký mua CP người liên quan cá nhân 61 5.1.2 Phản ứng NĐT biểu qua giá CP khối lượng giao dịch CP thông báo đăng ký mua CP người liên quan cá nhân với tỷ lệ mua khác 64 5.1.3 Phản ứng NĐT biểu qua giá CP khối lượng giao dịch CP với thông báo đăng ký bán CP người liên quan cá nhân 68 5.1.4 Phản ứng NĐT biểu qua giá CP khối lượng giao dịch CP thông báo đăng ký bán CP người liên quan cá nhân với tỷ lệ bán khác 72 5.2 Phản ứng NĐT biểu qua giá CP khối lượng giao dịch CP với thông báo đăng ký giao dịch CP người liên quan tổ chức 76 5.2.1 Phản ứng NĐT biểu qua giá CP khối lượng giao dịch CP với thông báo đăng ký mua CP người liên quan tổ chức 76 5.2.2 Phản ứng NĐT biểu qua giá CP khối lượng giao dịch CP thông báo đăng ký mua CP người liên quan tổ chức với tỷ lệ mua khác 79 vi 5.2.3 Phản ứng NĐT biểu qua giá CP khối lượng giao dịch CP với thông báo đăng ký bán CP người liên quan tổ chức 82 5.2.4 Phản ứng NĐT biểu qua giá CP khối lượng giao dịch CP thông báo đăng ký bán CP người liên quan tổ chức với tỷ lệ mua khác 85 CHƢƠNG PHẢN ỨNG CỦA NĐT VỚI THƠNG TIN NĐT NƢỚC NGỒI TRỞ THÀNH CỔ ĐƠNG LỚN VÀ KHÔNG CÕN LÀ CỔ ĐÔNG LỚN 93 6.1 Phản ứng NĐT biểu qua giá CP khối lượng giao dịch CP với thơng tin NĐT nước ngồi trở thành CĐL 93 6.2 Phản ứng NĐT biểu qua giá CP khối lượng giao dịch CP thông báo đăng ký bán CP NĐT nước ngồi để khơng CĐL 99 CHƢƠNG KẾT LUẬN VÀ GỢI Ý CHÍNH SÁCH 106 7.1 Kết luận 106 7.2 Hàm ý sách 108 7.3 Đóng góp khoa học thực tiễn 112 7.3.1 Đóng góp khoa học 112 7.3.2 Đóng góp mặt thực tiễn 112 7.4 Hạn chế 113 7.5 Nghiên cứu 113 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 115 HỆ THỐNG PHỤ LỤC 1/PL vii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nội dung AAR Lợi nhuận bất thường trung bình AAV Khối lượng giao dịch bất thường trung bình AAV Khối lượng giao dịch bất thường trung bình AR Lợi nhuận bất thường AV Khối lượng giao dịch bất thường CAAR CĐL Lợi nhuận bất thường trung bình tích lũy Cổ đơng lớn HOSE Sở giao dịch chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh KLBT Khối lượng bất thường LNBT Lợi nhuận bất thường CP NĐT Cổ phiếu Nhà đầu tư viii DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 4.1 Kết kiểm định LNBT KLBT với kiện thông báo đăng ký mua CP người nội 46 Bảng 4.2 Kết kiểm định LNBT khối lượng giao dịch bất thường với thông báo đăng ký mua CP người nội thuộc nhóm đăng ký mua 48 Bảng 4.3 Kết kiểm định LNBT khối lượng bất thường với kiện thông báo đăng ký mua CP người nội với tỷ lệ mua nhiều 50 Bảng 4.4 Kết kiểm định LNBT KLBT với kiện thông báo đăng ký bán CP người nội 53 Bảng 4.5 Kết kiểm định LNBT khối lượng giao dịch bất thường với kiện thông báo đăng ký bán CP người nội trường hợp tỷ lệ bán 56 Bảng 4.6 Kết kiểm định LNBT khối lượng giao dịch bất thường với kiện thông báo đăng ký bán CP người nội với tỷ lệ bán nhiều 57 Bảng 5.1 Kết kiểm định LNBT KLBT với thông báo đăng ký mua CP người liên quan cá nhân 63 Bảng 5.2 Kết kiểm định LNBT khối lượng giao dịch bất thường với thông báo đăng ký mua CP người liên quan cá nhân với tỷ lệ mua 65 Bảng 5.3 Kết kiểm định LNBT KLBT với thông báo đăng ký mua CP người liên quan cá nhân với tỷ lệ mua nhiều 67 Bảng 5.4 Kết kiểm định LNBT KLBT với thông báo đăng ký bán CP người liên quan cá nhân 71 Bảng 5.5 Kết kiểm định LNBT KLBT với thông báo đăng ký bán CP người liên quan cá nhân với tỷ lệ bán 73 Bảng 5.6 Kết kiểm định LNBT KLBT với thông báo đăng ký bán CP người liên quan cá nhân với tỷ lệ bán nhiều 74 Bảng 5.7 Kết kiểm định LNBT KLBT với thông báo đăng ký mua CP người liên quan tổ chức 77 Bảng 5.8 Kết kiểm định LNBT KLBT với thông báo đăng ký mua CP người liên quan tổ chức với tỷ lệ mua 79 124 Pei, D & Hamill, P.A., (2013) Do modified audit opinions for Shanghai listed firms convey heterogeneous information? Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 22(1), 1-11 Schipper, K & Thompson, R., (1983) The impact of merger-related regulations on the shareholders of acquiring firms Journal of Accounting research, 184-221 Wansley, J.W., Sirmans, C., Shilling, J.D & Lee, Y.j., (1991) Dividend change announcement effects and earnings volatility and timing Journal of Financial Research, 14(1), 33-49 Weber, J., Willenborg, M & Zhang, J., (2008) Does auditor reputation matter? The case of KPMG Germany and ComROAD AG Journal of Accounting Research, 46(4), 941-972 Woolridge, J.R., (1982) The information content of dividend changes Journal of Financial Research, 5(3), 237-247 Wu, R.-S., (2012) Agency theory and open-market share repurchases: Evidence from Taiwan Emerging Markets Finance and Trade, 48(sup2), 6-23 Xia, X., Mahmood, F & Usman, M., (2010) Announcement effects of seasoned equity offerings in China International Journal of Economics and Finance, 2(3), 163 Yook, K.C., (2010) Long-run stock performance following stock repurchases The Quarterly Review of Economics and Finance, 50(3), 323-331 1/PL HỆ THỐNG PHỤ LỤC Phụ lục Kết kiểm định LNBT với kiện thông báo đăng ký mua CP ngƣời nội T -15 -14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 10 11 12 LNBT đƣợc điều chỉnh theo thị trƣờng LNBT đƣợc điều chỉnh theo thị trƣờng rủi ro AAR(1) T Test Sign Test AAR(2) T Test Sign Test -0.01% -0.10% -0.06% -0.14% -0.06% -0.03% 0.03% -0.04% -0.20% -0.12% -0.20% -0.22% 0.01% -0.17% -0.08% 0.61% 0.38% 0.19% 0.07% -0.01% 0.16% 0.13% -0.05% 0.02% -0.05% 0.10% 0.03% -0.04% -0.07 -1.05 -0.63 -1.54 -0.60 -0.34 0.37 -0.43 -2.12** -1.29 -2.12** -2.41** 0.06 -1.86* -0.89 6.53*** 4.12*** 2.08** 0.79 -0.11 1.69* 1.43 -0.56 0.19 -0.57 1.03 0.28 -0.40 -0.15 -0.84 -0.77 -0.91 -2.21** -0.50 -0.08 -0.50 -1.8* -1.11 -1.25 -2.35** 0.40 -0.91 0.40 5.41*** 3.97*** 2.25** 1.63 -0.15 1.43 2.32** 1.57 -0.15 -1.53 1.98** -0.15 -0.36 0.03% -0.09% -0.03% -0.14% -0.06% 0.02% 0.05% -0.06% -0.18% -0.13% -0.18% -0.21% 0.00% -0.15% -0.05% 0.61% 0.39% 0.23% 0.05% 0.05% 0.17% 0.11% -0.02% 0.01% -0.02% 0.10% 0.04% -0.03% 0.35 -1.00 -0.36 -1.48 -0.60 0.24 0.54 -0.70 -1.92* -1.46 -1.9* -2.26** 0.02 -1.64 -0.51 6.62*** 4.21*** 2.5** 0.53 0.50 1.81* 1.24 -0.20 0.10 -0.25 1.05 0.46 -0.32 0.68 -0.69 -0.07 -1.65* -2.07** 0.82 0.06 0.06 -2.34** -2.07** -0.97 -3.03*** -0.07 -1.31 0.27 5.7*** 5.22*** 1.78* 1.23 0.48 1.99** 0.68 1.71* 0.00 -1.58 1.85* 0.68 0.27 2/PL T LNBT đƣợc điều chỉnh theo thị trƣờng LNBT đƣợc điều chỉnh theo thị trƣờng rủi ro AAR(1) AAR(2) T Test Sign Test T Test 13 -0.05% -0.48 -1.73* -0.01% -0.10 14 0.00% -0.03 -0.56 0.04% 0.47 15 0.08% 0.81 1.57 0.11% 1.18 Khung CAAR T stat Z-value CAAR T stat [-15;-1] -1.39% -3.57*** -2.97*** -1.17% -2.99*** [0;15] 1.57% 4.51*** 3.63*** 1.83% 5*** [0;30] 1.61% 3.5*** 2.73*** 1.83% 3.57*** [-15;15] 0.17% 0.33 0.81 0.66% 1.15 ***; **; * tương ứng với mức ý nghĩa 1%; 5%; 10% Sign Test -1.17 -0.76 1.58 Z-value -2.55** 5.49*** 3.71*** 3.57*** Nguồn: Nghiên cứu sinh tổng hợp kết tính tốn Phụ lục Kết kiểm định LNBT với kiện thông báo đăng ký bán CP ngƣời nội t -15 -14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 LNBT đƣợc điều chỉnh theo thị trƣờng LNBT đƣợc điều chỉnh theo thị trƣờng rủi ro AAR(1) T Test Sign Test AAR(2) T Test Sign Test 0.19% 0.08% 0.15% 0.29% 0.14% 0.18% 0.20% 0.26% 0.29% 0.32% 0.42% 0.44% 0.57% 0.56% 0.38% -0.04% -0.15% 2.46** 1.09 1.89* 3.74*** 1.85* 2.39** 2.55** 3.43*** 3.72*** 4.13*** 5.45*** 5.68*** 7.36*** 7.31*** 4.9*** -0.57 -2** -1.32 -0.90 -0.13 -2.09** 0.34 -0.19 -1.62 -1.08 -1.85* -2.09** -2.98*** -2.8*** -4.88*** -2.39** -3.46*** 0.58 1.71* 0.13% 0.02% 0.08% 0.24% 0.07% 0.14% 0.14% 0.20% 0.22% 0.24% 0.39% 0.37% 0.50% 0.49% 0.32% -0.04% -0.27% 1.7* 0.32 1.01 3.1*** 0.84 1.79* 1.79* 2.6*** 2.75*** 3.11*** 4.94*** 4.71*** 6.37*** 6.21*** 4.04*** -0.46 -3.45*** -1.24 -0.46 0.13 -2.07** 0.49 -0.88 -1.18 -0.94 -2.31** -0.94 -2.96*** -2.48** -4.44*** -2.66*** -2.48** 1.32 2.92*** 3/PL t 10 11 12 13 14 15 Khung [-15;-1] [0;15] [0;30] [-15;15] LNBT đƣợc điều chỉnh theo thị trƣờng LNBT đƣợc điều chỉnh theo thị trƣờng rủi ro AAR(1) T Test Sign Test AAR(2) T Test Sign Test -0.08% -0.12% -0.07% -0.07% 0.03% -0.08% -0.08% -0.09% -0.02% -0.06% -0.07% -0.09% -0.16% -0.01% CAAR 4.47% -1.10% -1.73% 3.37% -1.07 -1.54 -0.84 -0.96 0.38 -1.02 -1.01 -1.22 -0.27 -0.74 -0.93 -1.18 -2.02** -0.13 T stat 11.16*** -3.41*** -3.88*** 6.52*** 2** 1.35 2.24** 2.6*** 1.00 1.35 1.53 1.00 -0.25 2.06** 1.47 0.64 0.88 1.47 Z-value 7.29*** -4.82*** -4.94*** 4.5*** -0.17% -0.15% -0.11% -0.11% -0.03% -0.10% -0.14% -0.14% -0.07% -0.16% -0.15% -0.18% -0.22% -0.10% CAAR 3.54% -2.14% -3.80% 1.40% -2.12** -1.93* -1.44 -1.43 -0.36 -1.31 -1.75* -1.82* -0.91 -2.07** -1.88* -2.32** -2.82*** -1.25 T stat 8.64*** -6.45*** -7.74*** 2.55** 2.15** 0.96 1.79* 1.85* 0.54 0.96 1.85* 1.32 0.07 2.74*** 1.44 1.38 1.79* 1.79* Z-value 4.23*** -9.26*** -9.37*** -1.00 ***; **; * tương ứng với mức ý nghĩa 1%; 5%; 10% Nguồn: Nghiên cứu sinh tổng hợp kết tính tốn Phụ lục Kết kiểm định lợi nhuận bất thƣờng với thông báo đăng ký mua CP ngƣời liên quan cá nhân t -15 -14 -13 -12 -11 -10 LNBT đƣợc điều chỉnh theo thị trƣờng LNBT đƣợc điều chỉnh theo thị trƣờng rủi ro AAR(1) T Test Sign Test AAR(2) T Test Sign Test -0.03% 0.04% -0.30% 0.04% -0.04% 0.51% -0.15 0.21 -1.75* 0.22 -0.21 3*** -0.50 -0.50 -0.50 -0.36 0.30 2.16** -0.03% 0.00% -0.27% 0.06% 0.01% 0.54% -0.18 0.01 -1.63 0.36 0.07 3.3*** -1.31 0.42 -0.38 0.02 -0.11 2.54** 4/PL t -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 10 11 12 13 14 15 Khung [-15;-1] [0;15] [0;30] [-15;15] LNBT đƣợc điều chỉnh theo thị trƣờng LNBT đƣợc điều chỉnh theo thị trƣờng rủi ro AAR(1) T Test Sign Test AAR(2) T Test Sign Test 0.06% 0.02% -0.10% -0.12% -0.24% 0.09% 0.13% 0.11% -0.32% 0.44% 0.38% 0.22% 0.16% 0.10% -0.09% -0.01% -0.09% 0.14% 0.08% 0.24% 0.08% -0.17% 0.01% 0.06% 0.01% CAAR -0.14% 1.56% 2.45% 1.42% 0.35 0.14 -0.61 -0.69 -1.41 0.53 0.75 0.64 -1.87* 2.55** 2.24** 1.28 0.94 0.61 -0.52 -0.08 -0.50 0.79 0.44 1.40 0.47 -0.97 0.05 0.35 0.05 T stat -0.20 1.97** 2.31** 1.28 -0.10 -0.10 -0.76 -1.43 -1.69* 1.9* -0.23 -0.63 -0.23 2.56** 2.29** 1.10 0.70 1.36 -0.50 0.43 -1.03 1.23 0.43 0.70 1.10 0.04 0.70 -0.36 -0.10 Z-value -1.03 1.76* 1.36 1.76* 0.09% 0.02% -0.11% -0.07% -0.23% 0.09% 0.15% 0.17% -0.29% 0.46% 0.39% 0.23% 0.12% 0.06% -0.06% 0.00% -0.09% 0.11% 0.09% 0.23% 0.06% -0.17% -0.01% 0.05% 0.01% CAAR 0.14% 1.50% 2.35% 1.64% 0.54 0.15 -0.67 -0.42 -1.43 0.56 0.93 1.06 -1.8* 2.84*** 2.41** 1.41 0.76 0.36 -0.35 0.00 -0.58 0.68 0.57 1.39 0.40 -1.03 -0.07 0.33 0.09 T stat 0.19 1.8* 2.02** 1.35 -0.38 -1.04 -0.78 -0.51 -1.97** 0.42 -0.25 -0.51 -0.25 2.94*** 1.61 1.08 0.02 -0.38 -0.65 -0.38 -0.78 0.55 0.02 1.61 0.82 -0.51 0.28 -0.25 0.28 Z-value 0.02 0.68 1.35 0.95 ***; **; * tương ứng với mức ý nghĩa 1%; 5%; 10% Nguồn: Nghiên cứu sinh tổng hợp kết tính tốn 5/PL Phụ lục Kết kiểm định LNBT với thông báo đăng ký bán CP ngƣời liên quan cá nhân t LNBT đƣợc điều chỉnh theo thị trƣờng LNBT đƣợc điều chỉnh theo thị trƣờng rủi ro AAR(1) T Test Sign Test AAR(2) T Test Sign Test -15 -14 -13 -12 0.14% 0.25% 0.18% 0.09% 1.45 2.55** 1.81* 0.92 -1.06 -2.14** -0.55 0.10 0.10% 0.19% 0.10% 0.06% 1.10 2.07** 1.10 0.69 -0.90 -2.71*** -1.27 -0.47 -11 -10 -9 0.19% 0.18% 0.11% 1.93* 1.86* 1.14 -1.92* -0.48 -0.62 0.14% 0.11% 0.07% 1.52 1.16 0.79 -1.7* -0.69 -1.12 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0.42% 0.31% 0.30% 0.26% 0.67% 0.48% 0.54% 0.33% 4.34*** 3.16*** 3.13*** 2.66*** 6.91*** 4.94*** 5.63*** 3.37*** -3*** -2.79*** -2.43** -0.69 -4.3*** -1.99** -3.65*** -2.64*** 0.34% 0.24% 0.24% 0.24% 0.62% 0.43% 0.51% 0.28% 3.72*** 2.62*** 2.66*** 2.59*** 6.78*** 4.65*** 5.57*** 3.1*** -3.14*** -2.49** -1.99** -2.06** -3.65*** -1.63 -3.79*** -2.78*** 10 -0.09% -0.09% -0.07% 0.07% 0.12% -0.05% 0.05% -0.11% -0.08% -0.05% 0.03% -0.90 -0.88 -0.70 0.73 1.21 -0.54 0.56 -1.09 -0.80 -0.55 0.26 1.99** 1.83* 0.60 -1.13 -0.84 -0.05 -0.91 0.89 1.54 -0.62 0.03 -0.12% -0.12% -0.12% 0.01% 0.05% -0.14% -0.04% -0.15% -0.14% -0.07% -0.03% -1.36 -1.27 -1.30 0.09 0.53 -1.50 -0.43 -1.58 -1.55 -0.78 -0.36 0.83 0.61 0.76 -1.12 -0.47 0.54 0.47 0.40 1.05 -0.83 0.40 11 12 13 14 -0.08% 0.09% -0.10% 0.09% -0.78 0.88 -0.99 0.94 -0.12 -0.91 1.61 0.10 -0.14% 0.05% -0.17% 0.01% -1.52 0.52 -1.84* 0.14 0.83 -1.84* 1.05 0.32 6/PL LNBT đƣợc điều chỉnh theo thị trƣờng t LNBT đƣợc điều chỉnh theo thị trƣờng rủi ro AAR(1) T Test Sign Test AAR(2) T Test Sign Test 15 0.00% -0.02 -0.62 -0.03% -0.37 -0.33 Khung CAAR T stat Z-value CAAR T stat Z-value [-15;-1] [0;15] [0;30] [-15;15] 4.43% -0.26% -0.96% 4.17% 10.08*** -0.67 -1.8* 7.07*** 7.39*** -3.72*** -4.45*** 4.57*** 3.67% -1.15% -2.74% 2.52% 8.25*** -2.97*** -4.65*** 3.97*** 4.3*** -5.6*** -6.46*** 0.68 ***; **; * tương ứng với mức ý nghĩa 1%; 5%; 10% Nguồn: Nghiên cứu sinh tổng hợp kết tính tốn Phụ lục Kết kiểm định LNBT với thông báo đăng ký mua CP ngƣời liên quan tổ chức T -15 -14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 LNBT đƣợc điều chỉnh theo thị trƣờng LNBT đƣợc điều chỉnh theo thị trƣờng rủi ro AAR(1) T Test Sign Test AAR(2 T Test Sign Test 0.20% -0.48% -0.12% -0.16% -0.03% 0.12% -0.07% 0.06% 0.18% 0.04% -0.01% 0.35% 0.20% 0.01% 0.03% 0.84% 0.78% 0.42% 0.13% 1.32 -3.19*** -0.79 -1.06 -0.19 0.82 -0.50 0.40 1.23 0.28 -0.06 2.34** 1.31 0.06 0.19 5.56*** 5.18*** 2.83*** 0.88 -1.04 2.26** 1.24 1.62 0.86 0.10 0.35 -0.28 -0.79 0.86 0.35 -0.53 -0.41 1.11 0.73 -2.94*** -3.83*** -2.06** -1.04 0.23% -0.47% -0.16% -0.19% -0.02% 0.07% -0.11% 0.04% 0.09% 0.00% -0.02% 0.32% 0.15% -0.05% 0.00% 0.81% 0.71% 0.41% 0.12% 1.59 -3.21*** -1.09 -1.29 -0.14 0.47 -0.74 0.28 0.62 -0.03 -0.13 2.2** 1.02 -0.35 0.01 5.57*** 4.88*** 2.83*** 0.83 -1.25 1.8* 0.78 1.03 0.91 -0.36 0.02 -1.00 0.27 0.91 0.65 -0.49 -0.36 0.53 1.54 -3.15*** -2.52** -2.01** -1.50 7/PL LNBT đƣợc điều chỉnh theo thị trƣờng T 10 11 12 13 14 15 Khung [-15;-1] [0;15] [0;30] [-15;15] LNBT đƣợc điều chỉnh theo thị trƣờng rủi ro AAR(1) T Test Sign Test AAR(2 T Test Sign Test -0.22% 0.07% -0.06% -0.01% 0.28% -0.42% -0.09% 0.08% -0.02% 0.08% -0.01% -0.06% CAAR 0.33% 1.79% 1.36% 2.11% -1.43 0.50 -0.42 -0.08 1.84* -2.79*** -0.59 0.55 -0.16 0.53 -0.09 -0.42 T stat 0.54 2.85*** 1.65* 2.5** 0.86 0.48 0.99 0.35 -1.29 2.38** 0.35 0.35 -0.03 0.10 -0.15 0.86 Z-value -1.67* 2** 1.50 1.37 -0.27% 0.08% -0.04% -0.03% 0.23% -0.38% -0.17% 0.07% -0.12% 0.00% 0.04% -0.03% CAAR -0.11% 1.44% 0.77% 1.32% -1.86* 0.54 -0.25 -0.23 1.59 -2.64*** -1.15 0.51 -0.82 -0.01 0.31 -0.23 T stat -0.19 2.12** 0.83 1.38 0.91 0.53 0.53 0.40 -0.62 1.42 0.15 0.15 -0.11 -0.36 -0.36 0.65 Z-value -2.27** 0.40 -0.36 -0.62 ***; **; * tương ứng với mức ý nghĩa 1%; 5%; 10% Nguồn: Nghiên cứu sinh tổng hợp kết tính tốn Phụ lục Kết kiểm định LNBT với thông báo đăng ký bán CP ngƣời liên quan tổ chức LNBT đƣợc điều chỉnh theo thị trƣờng LNBT đƣợc điều chỉnh theo thị trƣờng rủi ro t -15 -14 -13 -12 -11 -10 -9 AAR(1) T Test Sign Test AAR(2) T Test Sign Test 0.17% -0.06% 0.03% 0.01% 0.09% -0.01% 0.05% 1.44 -0.51 0.26 0.10 0.79 -0.05 0.42 -1.56 0.45 0.55 0.76 1.40 -0.61 0.98 0.11% -0.05% 0.01% 0.05% -0.01% -0.09% -0.02% 0.93 -0.38 0.12 0.38 -0.09 -0.77 -0.14 -0.99 -0.57 0.06 -0.89 1.86* -0.04 1.23 8/PL LNBT đƣợc điều chỉnh theo thị trƣờng LNBT đƣợc điều chỉnh theo thị trƣờng rủi ro t -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 10 11 12 13 14 15 Khung [-15;-1] [0;15] [0;30] [-15;15] AAR(1) T Test Sign Test AAR(2) T Test Sign Test 0.03% 0.10% 0.26% 0.24% 0.34% 0.31% 0.32% 0.12% -0.15% -0.15% -0.26% 0.15% 0.10% 0.05% -0.20% -0.09% -0.29% 0.21% -0.02% -0.18% -0.05% -0.05% -0.06% 0.03% CAAR 2.01% -1.03% -1.42% 0.97% 0.22 0.82 2.22** 1.99** 2.83*** 2.64*** 2.69*** 1.02 -1.22 -1.30 -2.23** 1.26 0.81 0.45 -1.66* -0.76 -2.41** 1.78* -0.17 -1.55 -0.41 -0.44 -0.54 0.25 T stat 3.61*** -1.73* -1.91* 1.21 1.19 -0.19 0.45 -0.61 -0.92 -1.56 -2.19** -0.61 2.45** 0.98 3.19*** 0.24 0.03 0.66 2.24** 1.50 3.4*** -0.61 0.55 2.24** 1.71* 0.98 -0.08 0.76 Z-value 1.50 -2.93*** -3.67*** 0.34 -0.04% 0.05% 0.18% 0.16% 0.27% 0.23% 0.24% 0.07% -0.25% -0.20% -0.34% 0.07% 0.02% -0.01% -0.21% -0.14% -0.36% 0.14% -0.04% -0.18% -0.12% -0.13% -0.09% -0.01% CAAR 1.17% -1.86% -3.14% -0.69% -0.35 0.41 1.54 1.37 2.22** 1.95* 1.98** 0.57 -2.1** -1.68* -2.8*** 0.59 0.20 -0.08 -1.77* -1.19 -3*** 1.18 -0.36 -1.52 -1.03 -1.07 -0.78 -0.09 T stat 2.04** -2.99*** -3.81*** -0.78 0.38 0.17 -0.04 0.59 -0.68 -0.78 -1.63 0.80 2.07** 1.86* 2.5** -0.46 -0.57 0.17 1.54 1.02 3.13*** -0.89 -0.15 2.39** 1.76* 0.91 -0.15 0.59 Z-value 0.38 -4.38*** -4.9*** -1.10 ***; **; * tương ứng với mức ý nghĩa 1%; 5%; 10% Nguồn: Nghiên cứu sinh tổng hợp kết tính tốn 9/PL Phụ lục Kết kiểm định LNBT xung quanh ngày thực giao dịch NĐT nƣớc để trở thành CĐL t LNBT đƣợc điều chỉnh theo thị trƣờng LNBT đƣợc điều chỉnh theo thị trƣờng rủi ro AAR(1) T Test Sign Test AAR(2) T Test Sign Test -15 0.08% 0.38 -0.76 0.02% 0.10 -0.44 -14 -0.06% -0.31 -0.25 -0.12% -0.61 -0.26 -13 0.46% 2.34** 2.16** 0.40% 2.05** 2.83*** -12 -0.08% -0.38 -0.59 -0.11% -0.59 -0.95 -11 0.21% 1.04 0.61 0.09% 0.48 1.11 -10 0.22% 1.11 0.95 0.15% 0.76 0.42 -9 0.05% 0.23 0.61 0.03% 0.14 0.77 -8 -0.11% -0.57 -0.59 -0.15% -0.78 -0.26 -7 0.36% 1.84* 1.64 0.26% 1.36 2.14** -6 -0.02% -0.10 0.10 -0.17% -0.87 -0.95 -5 0.39% 1.99** 2.16** 0.31% 1.60 1.63 -4 0.55% 2.76*** 1.47 0.60% 3.12*** 1.28 -3 0.14% 0.72 1.30 0.10% 0.52 0.60 -2 0.07% 0.37 0.61 0.03% 0.13 0.60 -1 0.29% 1.45 1.13 0.22% 1.12 1.11 0.39% 1.98** 1.30 0.41% 2.1** 1.8* -0.15% -0.77 -1.45 -0.28% -1.47 -1.64 0.02% 0.11 -0.59 -0.03% -0.16 0.25 0.00% 0.02 0.27 0.07% 0.36 1.45 0.24% 1.23 1.30 0.13% 0.68 0.77 -0.23% -1.14 0.44 -0.25% -1.31 -0.26 0.07% 0.38 1.81* 0.15% 0.77 0.77 0.29% 1.46 -0.25 0.19% 0.98 0.08 -0.02% -0.11 -0.59 -0.02% -0.11 -0.78 -0.13% -0.68 -0.42 -0.26% -1.36 -0.78 10 0.51% 2.57** 1.98** 0.48% 2.5** 1.97** 11 0.00% 0.00 0.27 -0.16% -0.83 0.60 12 0.35% 1.79* 0.61 0.28% 1.43 0.77 10/PL LNBT đƣợc điều chỉnh theo thị trƣờng t LNBT đƣợc điều chỉnh theo thị trƣờng rủi ro AAR(1) T Test Sign Test AAR(2) T Test Sign Test 13 -0.20% -1.00 -1.28 -0.24% -1.26 -1.81* 14 -0.45% -2.29** -1.96** -0.43% -2.23** -1.98** 15 -0.04% -0.19 -0.25 -0.02% -0.13 -0.09 Khung CAAR T test CAAR T Test Sign Test [-15;-1] 2.55% 2.77*** Sign Test 2.16** 1.65% 1.7* 2.31** [0;15] 0.66% 0.64 0.27 -0.01% -0.01 -0.61 [0;30] 0.73% 0.59 0.78 -1.27% -0.94 0.42 [-15;15] 3.21% 2.11** 2.67*** 1.64% 1.00 1.8* ***; **; * tương ứng với mức ý nghĩa 1%; 5%; 10% Nguồn: Nghiên cứu sinh tổng hợp kết tính tốn Phụ lục Kết kiểm định LNBT xung quanh ngày cơng bố thơng tin NĐT nƣớc ngồi trở thành CĐL t LNBT đƣợc điều chỉnh theo thị trƣờng LNBT đƣợc điều chỉnh theo thị trƣờng rủi ro AAR(1) T Test Sign Test AAR(2) T Test Sign Test -15 -0.02 % -0.05 0.43 -0.07 % - 0.22 0.75 -14 0.20 % 0.62 0.43 0.02 % 0.07 0.41 -13 -0.16 % -0.49 -0.26 -0.20 % - 0.62 -0.79 -12 0.41 % 1.27 1.46 0.37 % 1.16 1.44 -11 0.21 % 0.64 0.43 0.19 % 0.60 0.58 -10 0.07 % 0.20 -0.26 0.06 % 0.18 -0.28 -9 0.26 % 0.80 0.77 0.14 % 0.46 0.07 -8 0.14 % 0.42 0.94 -0.06 % - 0.18 0.75 -7 0.14 % 0.43 1.8* 0.05 % 0.15 0.93 -6 0.02 % 0.06 0.26 -0.06 % - 0.18 0.58 -5 0.10 % 0.29 1.12 -0.05 % - 0.16 0.58 -4 0.23 % 0.71 -0.08 0.16 % 0.51 0.24 -3 0.03 % 0.10 0.26 0.03 % 0.10 1.10 11/PL t LNBT đƣợc điều chỉnh theo thị trƣờng LNBT đƣợc điều chỉnh theo thị trƣờng rủi ro AAR(1) T Test Sign Test AAR(2) T Test Sign Test -2 0.33 % 1.02 1.8* 0.17 % 0.53 1.10 -1 -0.14 % - 0.43 -1.8* -0.31 % - 1.00 -1.31 -0.33 % - 1.01 -1.46 -0.32 % - 1.00 -0.28 0.74 % 2.26** 3.52*** 0.73 % 2.31** 3.5*** 0.45 % 1.36 1.63 0.37 % 1.18 0.58 -0.01 % - 0.04 0.94 0.03 % 0.10 0.58 -0.34 % - 1.03 -0.08 -0.36 % - 1.16 -0.45 0.29 % 0.88 0.94 0.20 % 0.63 0.41 0.24 % 0.74 -0.60 0.08 % 0.26 -0.62 -0.21 % - 0.63 -1.29 -0.20 % - 0.62 -1.13 0.29 % 0.89 0.77 0.15 % 0.49 0.58 0.24 % 0.73 0.43 0.10 % 0.31 0.93 10 0.35 % 1.09 1.29 0.29 % 0.93 0.93 11 -0.10 % - 0.30 -1.8* -0.09 % - 0.30 -1.31 12 -0.05 % - 0.16 -0.77 -0.01 % - 0.04 -0.28 13 -0.20 % - 0.60 -0.77 -0.09 % - 0.30 -0.79 14 -0.08 % - 0.23 -0.43 -0.08 % - 0.27 -1.31 15 0.20 % 0.62 0.12 % 0.37 Khung CAAR T est 0.77 Sign Test CAAR T Test 0.93 Sign Test [-15;-1] 1.83 % 1.94* 2.15** 0.44 % 0.40 0.41 [0;15] 1.49 % 1.50 0.77 0.91 % 0.85 -0.10 [0;30] 1.28 % 1.11 0.09 -0.95 % - 0.71 0.24 [-15;15] 3.32 % 2.21** 2.15** 1.35 % 0.82 0.75 ***; **; * tương ứng với mức ý nghĩa 1%; 5%; 10% Nguồn: Nghiên cứu sinh tổng hợp kết tính tốn Phụ lục Kết kiểm định LNBT ngày công bố thông tin đăng ký bán CP NĐT nƣớc ngồi để khơng CĐL T LNBT đƣợc điều chỉnh theo thị trƣờng LNBT đƣợc điều chỉnh theo thị trƣờng rủi ro 12/PL AAR(1) T Test -15 -14 -13 -12 -11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 10 11 12 13 14 15 0.12% 0.01% -0.15% -0.10% -0.05% -0.28% -0.17% -0.45% 0.49% -0.17% 0.33% -0.03% -0.43% 0.15% -0.05% 0.25% -0.15% 0.25% 0.01% -0.12% -0.09% -0.17% -0.50% 0.04% 0.02% 0.38% 0.17% -0.08% 0.00% -0.15% -0.22% 0.48 0.05 -0.61 -0.41 -0.21 -1.13 -0.70 -1.82* 1.95* -0.69 1.33 -0.13 -1.73* 0.60 -0.20 1.01 -0.61 1.00 0.03 -0.48 -0.36 -0.68 -2** 0.16 0.07 1.51 0.70 -0.32 -0.01 -0.60 -0.90 Khung [-15;-1] [0;15] [0;30] CAAR -0.80% -0.36% -1.36% T test -0.75 -0.33 -1.01 Sign Test 1.15 -0.40 0.71 1.15 -0.84 -0.40 -0.40 -1.06 2.03** -0.84 0.49 -0.40 -1.06 0.27 -0.40 1.37 -1.50 0.93 0.27 0.04 -0.40 0.04 -1.73* 1.59 1.15 2.7*** 2.03** -0.18 -0.40 -0.62 -1.28 Sign Test -1.73* 0.27 -0.62 AAR(2) T Test Sign Test 0.16% 0.03% -0.08% -0.02% -0.01% -0.26% -0.14% -0.41% 0.49% -0.14% 0.34% 0.13% -0.29% 0.40% 0.00% -0.01% -0.21% 0.28% 0.14% -0.18% -0.11% -0.15% -0.54% -0.16% -0.07% 0.49% 0.15% -0.14% -0.02% -0.20% -0.15% 0.70 0.12 -0.33 -0.10 -0.05 -1.12 -0.60 -1.78* 2.12** -0.63 1.48 0.58 -1.26 1.73* 0.01 -0.05 -0.90 1.23 0.59 -0.78 -0.48 -0.63 -2.33** -0.69 -0.28 2.14** 0.64 -0.59 -0.09 -0.89 -0.66 0.40 -0.26 -0.04 1.29 -0.92 -1.14 -0.48 -1.58 1.07 -0.70 0.18 -0.92 -0.26 0.18 -1.36 0.40 0.18 1.29 0.63 0.18 0.63 0.85 -2.25** 0.40 0.18 2.17** 1.95* -0.04 -0.70 -1.36 -0.48 CAAR 0.20% -0.87% -1.88% T Test 0.19 -0.81 -1.30 Sign Test -0.70 -0.26 -1.36 13/PL LNBT đƣợc điều chỉnh theo thị trƣờng LNBT đƣợc điều chỉnh theo thị trƣờng rủi ro T [-15;15] AAR(1) T Test Sign Test AAR(2) T Test Sign Test -1.17% -0.75 -0.18 -0.66% -0.41 -0.48 ***; **; * tương ứng với mức ý nghĩa 1%; 5%; 10% Nguồn: Nghiên cứu sinh tổng hợp kết tính tốn Phụ lục 10 Kết kiểm định LNBT ngày bán CP NĐT nƣớc ngồi để khơng CĐL T LNBT đƣợc điều chỉnh theo thị trƣờng LNBT đƣợc điều chỉnh theo thị trƣờng rủi ro AAR(1) T Test Sign Test AAR(2) T Test Sign Test -15 0.12% 0.52 -0.38 0.15% 0.69 -1.56 -14 -0.03% -0.12 0.26 0.03% 0.12 0.16 -13 0.30% 1.33 -1.24 0.20% 0.90 -0.49 -12 0.18% 0.78 -0.38 0.15% 0.66 -0.06 -11 -0.04% -0.16 0.26 0.01% 0.06 0.37 -10 0.28% 1.24 -0.59 0.35% 1.60 -0.92 -9 0.00% -0.02 0.69 0.02% 0.09 0.16 -8 -0.12% -0.54 0.05 -0.10% -0.45 -0.49 -7 -0.19% -0.84 0.48 -0.23% -1.04 1.23 -6 0.35% 1.53 -0.81 0.33% 1.50 -1.13 -5 0.15% 0.66 -1.02 0.13% 0.57 -0.70 -4 -0.33% -1.44 0.26 -0.18% -0.80 -0.49 -3 0.26% 1.15 -0.81 0.33% 1.51 -0.92 -2 -0.04% -0.17 -0.59 -0.07% -0.34 -0.06 -1 0.30% 1.30 -0.16 0.21% 0.94 -0.49 0.05% 0.22 -0.59 0.18% 0.80 -1.56 -0.34% 1.93* -1.67* -0.36% 1.62 -1.56 -0.21% 1.8* -1.24 -0.38% 1.74* -0.92 -0.20% 0.89 -1.02 -0.22% 1.02 -0.70 -0.20% 0.89 -1.02 -0.22% 0.98 -1.13 -0.17% -0.75 0.05 -0.13% -0.58 0.37 14/PL T LNBT đƣợc điều chỉnh theo thị trƣờng LNBT đƣợc điều chỉnh theo thị trƣờng rủi ro AAR(1) T Test Sign Test AAR(2) T Test Sign Test 0.08% 0.36 -1.02 0.10% 0.44 -0.92 0.11% 0.46 -0.16 0.13% 0.60 -0.92 -0.08% -0.34 -0.38 -0.03% -0.13 0.37 -0.36% -1.57 1.98** -0.26% -1.19 1.66* 10 -0.04% -0.18 -0.59 0.02% 0.07 -0.06 11 0.11% 0.49 0.48 0.18% 0.82 -0.27 12 0.23% 1.03 -1.02 0.26% 1.16 -0.27 13 -0.28% -1.25 1.98** -0.26% -1.17 1.45 14 -0.14% -0.62 1.34 -0.17% -0.76 1.02 15 -0.22% -0.96 -0.16 -0.19% -0.85 -0.49 Khung CAAR T test Sign Test CAAR T Test Sign Test [-15;-1] 1.19% 1.25 0.05 1.33% 1.40 -0.06 [0;15] 0.55% 0.55 -1.02 1.01% 1.07 -0.92 [0;30] -0.10% -0.08 -1.02 0.49% 0.47 -1.56 [-15;15] 1.74% 1.22 -0.81 2.34% 1.60 0.37 ***; **; * tương ứng với mức ý nghĩa 1%; 5%; 10% Nguồn: Nghiên cứu sinh tổng hợp kết tính tốn ... án “PHẢN ỨNG CỦA NHÀ ĐẦU TƢ VỚI THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN NƢỚC NGOÀI, NGƢỜI NỘI BỘ VÀ NGƢỜI LIÊN QUAN – NGHIÊN CỨU TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM ” nghiên cứu. .. luật (báo in, báo điện tử, ) ” Thông tin đăng ký giao dịch Thông tin đăng ký giao dịch thông báo đăng ký giao dịch CP người nội người có liên quan người nội đăng tải website Sở Giao dịch Chứng. .. Chương Phản ứng NĐT với thông báo đăng ký giao dịch người nội Chương trình bày thảo luận kết phản ứng NĐT với thông báo đăng ký mua bán CP người nội Chương Phản ứng NĐT với thông báo đăng ký giao dịch
- Xem thêm -

Xem thêm: PHẢN ỨNG CỦA NHÀ ĐẦU TƯ VỚI THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI LIÊN QUAN VÀ CỔ ĐÔNG LỚN NƯỚC NGOÀI – NGHIÊN CỨU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM, PHẢN ỨNG CỦA NHÀ ĐẦU TƯ VỚI THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI LIÊN QUAN VÀ CỔ ĐÔNG LỚN NƯỚC NGOÀI – NGHIÊN CỨU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn