Quản lý chất lượng khám, chữa bệnh của bệnh viện công lập Việt Nam

27 103 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 21:11

Cơng trình hồn thành tại: BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NỘI VỤ Học viện hành quốc gia Người hướng dẫn khoa học: HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA PGS.TS Lê Thị Vân Hạnh GS.TS Nguyễn Công Khẩn Phản biện 1: CAO HƯNG THÁI …………………………………………………………… Phản biện 2: QUẢN LÝ CHẤT LƯƠNG KHÁM, CHỮA BỆNH CỦA BỆNH VIỆN CÔNG LẬP VIỆT NAM ……………………………… …………………………… Phản biện 3: …………………………………………………………… Chun ngành: Quản lý hành cơng Mã số: 62 34 82 01 Luận án bảo vệ trước Hội đồng đánh giá luận án cấp Học viện Địa điểm: Phòng bảo vệ luận án tiến sĩ - Phòng họp… Nhà ……, Học viện Hành Quốc gia Số: 77 - Đường Nguyễn Chí Thanh - Quận Đống TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN LÝ Đa - Hà Nội Thời gian: vào hồi ……… … ngày … tháng … Năm ……… Có thể tìm hiểu luận án Thư viện Quốc gia Việt Nam thư viện Học viện Hành Quốc gia HÀNH CHÍNH CƠNG Mở đầu 1.Tính cấp thiết đề tài Khi nói đến chất lượng sống người, thường đề cập đến vấn đề sức khỏe Sức khỏe trạng thái thoải mái toàn diện thể chất, tâm thần xã hội đơn tình trạng khơng có bệnh hay thương tật Có sức khỏe tốt quyền người dù thuộc chủng tộc, tơn giáo, niềm tin, trị điều kiện kinh tế xã hội Do đó, sức khỏe mục tiêu quan trọng tiến trình phát triển đặt vị trí cao: “Sức khỏe vốn quý người, điều kiện để người sống hạnh phúc, mục tiêu nhân tố quan trọng việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội bảo vệ Tổ quốc” Sức khỏe người ảnh hưởng nhiều yếu tố mơi trường thiên nhiên (đất, nước, khơng khí, khí hậu); mơi trường xã hội (văn hóa, giáo dục, lao động, học tập); sinh học di truyền; ý thức tự giữ gìn sức khỏe người (rèn luyện thân thể, vệ sinh cá nhân, chế độ ăn uống, thói quen sinh hoạt) đặc biệt hoạt động y tế Để có sức khỏe tốt người cần phải phòng bệnh chủ động tích cực, triển khai tổ chức biện pháp vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, vệ sinh lao động, vệ sinh học đường, khám sức khỏe định kỳ, tiêm chủng mở rộng, kiểm dịch, phòng chống dịch bệnh đến bị ốm đau, bệnh tật, tai nạn, cần đến quan y tế tiến hành việc cấp cứu, khám, chữa bệnh, phục hồi chức tùy theo tình trạng sức khỏe, thương tích người Có thể nói sức khỏe y tế có mối quan hệ mật thiết, hữu với Trong q trình phát triển, tùy vào thể chế trị điều kiện kinh tếxã hội, phủ nước có định hướng phát triển nghiệp y tế, ban hành chiến lược, sách sử dụng công cụ quản lý nhà nước để can thiệp, điều tiết, hỗ trợ hoạt động y tế kiểm soát chất lượng dịch vụ y tế cho đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quản lý nhà nước sử dụng cách hợp lý nguồn ngân sách nhà nước đầu tư cho y tế Đồng thời, giúp người dân dễ dàng tiếp cận, thụ hưởng dịch vụ y tế có chất lượng đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày cao nhân dân góp phần thực cơng bằng, đảm bảo an sinh xã hội Ở nước phát triển nước Bắc Âu (nhà nước phúc lợi), Mỹ, Anh, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, vv, hoạt động cung cấp dịch vụ y tế nói chung dịch vụ khám chữa bệnh nói riêng quan tâm đầu tư phát triển Quản lý nhà nước hoạt động cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh hoàn thiện, từ khung pháp lý, đến tổ chức máy quản lý nhà nước, công cụ hỗ trợ, kiểm tra, giám sát đánh giá để hoạt động cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh tuân thủ pháp luật đảm bảo chất lượng Các bệnh viện liên tục áp dụng phương pháp quản lý chất lượng quản lý chất lượng toàn diện, quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO, đánh giá chất lượng bệnh viện theo tiêu chuẩn JCI vv nhằm trì khơng ngừng nâng cao chất lượng, hiệu khám chữa bệnh, đáp ứng hài lòng người bệnh Khoảng 20 năm trở lại đây, nước khu vực Asean Xinh-gapo, Thái Lan, Ma-lay-xi-a có sách quản lý chất lượng khám, chữa bệnh thông qua công cụ pháp luật chương trình nâng cao chất lượng quốc gia; sở y tế triển khai thực đẩy mạnh việc áp dụng quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO JCI Nhiều bệnh viện xây dựng trì thương hiệu “bệnh viện chất lượng” giới khu vực công nhận, đáp ứng nhu cầu thu hút nhiều người dân đến khám chữa bệnh Ở nước ta, thời kỳ đổi mới, từ Luật khám bệnh, chữa bệnh ban hành có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2011, tạo dấu ấn quan trọng hoạt động quản lý cung ứng dịch vụ khám chữa bệnh, với mục tiêu lấy người bệnh làm trung tâm, đảm bảo an toàn người bệnh, thực công khai, công bằng, hiệu khám bệnh, chữa bệnh, khuyến khích sở khám bệnh, chữa bệnh áp dụng tiêu chuẩn quản lý chất lượng bệnh viện, nhờ đó, cơng tác y tế nói chung khám chữa bệnh nói riêng có nhiều đổi tiến Hệ thống sách, pháp luật khám bệnh, chữa bệnh tiếp tục hoàn thiện; hệ thống bệnh viện công lập quan tâm đầu tư, củng cố nâng cấp sở vật chất, trang thiết bị nhân lực; lực khám chữa bệnh bệnh viện bước tăng cường góp phần cao chất lượng khám chữa bệnh đáp ứng hài lòng người bệnh Tuy nhiên, cơng tác khám chữa bệnh thời gian qua nhiều hạn chế, bất cập đứng trước khó khăn thách thức: Thứ nhất, thách thức bên nhu cầu khám chữa bệnh nhân dân ngày tăng cao số lượng lẫn chất lượng bên lực cung ứng dịch vụ khám chữa bệnh sở khám, chữa bệnh hạn chế, chưa đáp ứng quy mô lẫn chất lượng dịch vụ Hiện nay, mơ hình bệnh tật Việt Nam ngày đa dạng phức tạp Bệnh không lây nhiễm gia tăng, bệnh lây nhiễm diễn biến phức tạp, nhiều bệnh dịch vv Mặt khác, điều kiện kinh tế xã hội phát triển, thu nhập người dân tăng lên, giao thông thuận tiện hơn, dẫn đến nhu cầu khám chữa bệnh người dân tăng lên, bệnh viện chưa đầu tư, nâng cấp kịp thời, nhiều bệnh viện sở vật chất trang thiết bị xuống cấp, lực chun mơn bệnh viện hạn chế, tải bệnh viện xảy bệnh viện Trung ương bệnh viện tuyến cuối Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh Thứ hai, bối cảnh tồn cầu hóa, hội nhập khu vực giới, có y tế dẫn đến thay đổi nhanh chóng khoa học cơng nghệ y tế, cơng nghệ thơng tin, đòi hỏi bệnh viện Việt Nam phải kịp thời thay đổi công nghệ lẫn quản lý để cung ứng dịch vụ khám chữa bệnh cho nhân dân đảm bảo chất lượng an tồn Điều đó, có nghĩa chất lượng khám chữa bệnh bệnh viện Việt Nam phải đạt chuẩn mực chất lượng tối thiểu thường xuyên phải nâng cao hơn, phù hợp tiêu chuẩn chất lượng khu vực giới Thứ ba, bệnh viện cơng có vai trò chủ đạo, định cung cấp dịch vụ KCB cho nhân dân Tính đến 31/12/2016 nước có 1424 bệnh viện với 252.600 giường bệnh, có 1252 bệnh viện cơng lập (chiếm 88%) với 239.544 giường bệnh (chiếm 95%) 172 bệnh viên tư nhân (chiếm 12%) với 13.056 giường bệnh (chiếm %) Thực tiễn cho thấy, bệnh viện công giữ vai trò chủ đạo cung ứng dịch vụ khám chữa bệnh cho nhân dân Bên cạnh đó, có thay đổi chế quản lý bệnh viện công lập hướng đến mục tiêu công bằng, hiệu phát triển hoạt động khám chữa bệnh Bệnh viện công lập nhà nước đầu tư, thành lập quy định chế hoạt động, chế tài chính, chế quản lý nhân lực tổ chức điều hành hoạt động bệnh viện nhằm thực mục tiêu nhiệm vụ nhà nước Hiện nay, bệnh viện triển khai, thực chủ trương nhà nước giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho bệnh viện, tạo điều kiện cho bệnh viện phát huy hết khả mình, Nhà nước cần phải có chế quản lý, kiểm sốt để đánh giá, hạch tốn chi phí hiệu Thứ tư, khám chữa bệnh loại hình dịch vụ đặc biệt, liên quan đến sức khỏe tính mạng người Đối tượng sử dụng, thụ hưởng dịch vụ khám chữa bệnh người bệnh, mắc bệnh họ cần phải nhanh chóng, kịp thời đến sở khám chữa bệnh phù hợp để cấp cứu, khám điều trị, khơng có có hội để lựa chọn sở khám chữa bệnh Xuất phát từ sở lý luận thực tiễn nêu trên, thân nghiên cứu sinh cơng chức có thời gian cơng tác lâu năm ngành y tế công tác Cục Quản lý Khám chữa bệnh quan có chức tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Y tế quản lý nhà nước lĩnh vực khám chữa bệnh, nhận thức vấn đề hạn chế, bất cập khó khăn thách thức quản lý chất lượng khám chữa bệnh Những vấn đề cần phải sớm khắc phục, giải góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân Chính vậy, để có chứng khoa học cho việc xây dựng sách hồn thiện chế quản lý, đồng thời nhằm giải vấn đề nêu trên, nghiên cứu sinh lựa chọn đề tài: “Quản lý chất lượng khám, chữa bệnh bệnh viện cơng lập Việt Nam” Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu Trên sở nghiên cứu lý luận thực tiễn quản lý chất lượng khám, chữa bệnh, luận án đề xuất số giải pháp tăng cường quản lý chất lượng khám, chữa bệnh bệnh viện cơng lập, góp phần vào nghiệp bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Để thực mục đích đặt ra, đề tài luận án tập trung giải nhiệm vụ chủ yếu sau: - Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án, phân tích làm rõ nội dung đề tài luận án kế thừa, nội dung, vấn đề luận án cần tiếp tục nghiên cứu - Nghiên cứu tổng hợp bổ sung sở lý luận quản lý chất lượng khám chữa bệnh bệnh viện: làm rõ khái niệm yếu tố liên quan; phân tích nội dung quản lý chất lượng bao gồm nội dung quản lý nhà nước nội dung quản lý chất lượng bệnh viện; nghiên cứu phân tích mơ hình, phương pháp quản lý chất lượng học kinh nghiệm quốc tế quản lý chất lượng khám chữa bệnh - Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng cơng tác quản lý chất lượng khám chữa bệnh bệnh viện công lập nước ta nay: phân tích kết đạt được, hạn chế nguyên nhân hạn chế - Tổng hợp quan điểm, định hướng đề xuất số giải pháp quản lý chất lượng khám chữa bệnh bệnh viện công lập phù hợp với quan điểm, định hướng Đảng Nhà nước đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân hội nhập quốc tế Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận án quản lý chất lượng khám chữa bệnh bệnh viện bao gồm quản lý nhà nước chất lượng khám chữa bệnh quản lý chất lượng bệnh viện: 3.2 Phạm vi nghiên cứu Luận án xác định phạm vi nghiên cứu sau: - Về nội dung: tập trung nghiên cứu hoạt động quản lý chất lượng khám chữa bệnh bệnh viện công lập gồm: + Hoạt động quản lý nhà nước (chủ thể Nhà nước), giới hạn quan quản lý cấp Trung ương + Hoạt động quản lý chất lượng khám chữa bệnh bệnh viện (chủ thể bệnh viện) giới hạn đối tượng bệnh viện Trung ương trực thuộc Bộ Y tế - Về thời gian: giai đoạn từ năm 2011 trở lại đây, thời điểm Luật khám bệnh, chữa bệnh có hiệu lực thi hành Trong q trình phân tích đánh giá sử dụng liệu có trước 2011 - Về khơng gian: Nghiên cứu quản lý chất lượng khám chữa bệnh bệnh viện công lập nước Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp luận Luận án nghiên cứu sở phương pháp luận chủ nghĩa MácLê Nin phép biện chứng vật lịch sử; tư tưởng Hồ Chí Minh quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam công tác y tế để diễn giải, phân tích luận giải hoạt động quản lý chất lượng khám chữa bệnh bệnh viện công lập Việt Nam 4.2 Phương pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu: Phương pháp phân tích tài liệu thứ cấp; phương pháp điều tra xã hội học; phương pháp vấn trưng cầu ý kiến Câu hỏi nghiên cứu giả thiết khoa học đề tài 5.1 Câu hỏi nghiên cứu Đề tài luận án giải số câu hỏi nghiên cứu sau đây: Thứ nhất, chất lượng khám, chữa bệnh, quản lý chất lượng khám, chữa bệnh bệnh viện công lập hiểu nào? Đo lường gì? Bao gồm nội dung gì? Phụ thuộc yếu tố nào? Quản lý chất lượng khám, chữa bệnh nước giới nào, rút học để áp dụng vào thực tiễn Việt Nam Thứ hai, thực trạng quản lý chất lượng khám, chữa bệnh bệnh viện công lập bao gồm quản lý nhà nước quản lý chất lượng bệnh viện nay? Việc thực thí điểm tiêu chí đánh giá chất lượng khám, chữa bệnh bệnh viện thực nào? Thứ ba, quan điểm, định hướng quản lý chất lượng khám chữa bệnh bệnh viện gì? Những giải pháp quản lý nhà nước cần thực để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh bệnh viện công lập Việt Nam thời gian tới? 5.2 Giả thuyết khoa học Từ câu hỏi nghiên cứu, giả thuyết nghiên cứu đề tài luận án là: Thứ nhất, khái niệm liên quan chất lượng khám, chữa bệnh quản lý chất lượng khám, chữa bệnh bệnh viện chưa rõ, hiểu khác nhau; nội dung yếu tố liên quan đến quản lý chất lượng khám, chữa bệnh bệnh viện chưa làm rõ; có khác biệt quản lý chất lượng khám, chữa bệnh Việt Nam nước giới Thứ hai, hoạt động quản lý chất lượng khám, chữa bệnh bệnh viện cơng lập Việt Nam hạn chế, bất cập; chưa có cơng cụ đo lường chuẩn để đánh giá; chưa đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh nhân dân Thứ ba, cần phải có giải pháp thay đổi cách thực quản lý chất lượng khám, chữa bệnh bệnh viện công lập phù hợp với quan điểm, định hướng Đảng Nhà nước, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày tăng cao nhân dân xu hội nhập quốc tế Những đóng góp luận án Luận án hồn thành, cơng trình nghiên cứu chun sâu thuộc chun ngành quản lý hành cơng Luận án có số đóng góp cụ thể sau: - Thơng qua tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án, tìm khoảng trống bỏ ngỏ cần nghiên cứu tiếp lý luận thực tiễn chất lượng khám, chữa bệnh quản lý chất lượng khám, chữa bệnh bệnh viện công lập Việt Nam - Làm rõ khái niệm, nội dung yếu tố liên quan tác động đến chất lượng quản lý chất lượng khám, chữa bệnh bệnh viện; mơ hình, phương pháp quản lý chất lượng nước tiến tiến áp dụng, rút học kinh nghiệm áp dụng cho Việt Nam - Luận án khắc họa tranh thực trạng chất lượng quản lý chất lượng khám, chữa bệnh bệnh viện công lập Việt Nam (từ phía nhà nước bệnh viện) - Đề xuất số giải pháp quản lý chất lượng khám, chữa bệnh bệnh viện công lập phù hợp với quan điểm, định hướng Đảng Nhà nước đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân hội nhập quốc tế Ý nghĩa lý luận thực tiễn đề tài luận án Luận án góp phần bổ sung làm phong phú thêm lý luận quản lý chất lượng khám, chữa bệnh bệnh viện, đặc biệt bệnh viện công lập; góp phần làm sáng tỏ số vấn đề lý luận quản lý nhà nước dịch vụ khám chữa bệnh, đồng thời rõ thực trạng đề xuất số giải pháp hoàn thiện quản lý chất lượng khám, chữa bệnh bệnh viện Luận án dùng làm tài liệu tham khảo hữu ích cho nghiên cứu viên, giảng viên sinh viên công tác nghiên cứu, giảng dạy, học tập sở đào tạo khoa học hành y tế Đồng thời, làm tài liệu tham khảo cán bộ, công chức, viên chức, nhà quản lý y tế công tác nghiên cứu, thực nhiệm vụ chuyên môn hoạch định sách lĩnh vực khám, chữa bệnh Nội dung luận án Bố cục Luận án phần mục lục, mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, phụ lục, có chương: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án; Chương 2: Cơ sở khoa học quản lý chất lượng khám, chữa bệnh bệnh viện công lập; Chương 3: Thực trạng quản lý chất lượng khám, chữa bệnh bệnh viện công lập Việt Nam; Chương 4: Định hướng giải pháp quản lý chất lượng khám, chữa bệnh bệnh viện công lập Việt Nam; Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 1.1 Các cơng trình nghiên cứu liên quan đến đề tài 1.1.1 Cơng trình nghiên cứu quản lý nhà nước chất lượng khám chữa bệnh Công trình nước ngồi - Cuốn sách “Đo lường quản lý chất lượng y tế” tác giả Maimunah A Hamid, Sondi Sararaks, A.F.AI-Assaf, Low Lee Lan thuộc Viện Nghiên cứu hệ thống y tế Bộ Y tế Malaysia quản lý chất lượng y tế có liên quan chặt chẽ tới việc cải thiện chăm sóc sức khỏe - Nghiên cứu Ali Mohammad Mosadeghrad yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ CSSK với mục đích xác định yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng CSSK bối cảnh Iran - Nghiên cứu Jack A Meyer, Sharon Silow-Carroll, Todd Kutyla, Larry S Stepnick, Lise S Rybowski Tháng năm 2004, bệnh viện chất lượng thành phần cho thành công, tổng quát học kinh nghiệm - Buciuniene cộng (2006) nghiên cứu thái độ nhà quản lý hệ thống QLCL bệnh viện điều dưỡng điều trị hỗ trợ Latvia Nghiên cứu nhằm tìm hiểu thái độ nhà quản lý bệnh viện việc áp dụng hệ thống QLCL - Nghiên cứu Heidari Gorji AM1, Farooquye JA Thông qua việc so sánh dịch vụ chăm sóc y tế ba nước thực dựa tiêu chí CSSK Baldrige đánh giá hiệu suất hoạt động xuất sắc năm 2009-2010 hướng dẫn đề xuất Hiệp hội bệnh viện Hoa Kỳ cho bệnh viện - Nghiên cứu Selbmann HK1 đánh giá chứng nhận chất lượng chăm sóc y tế Đức cho thấy ngày có nhiều gọi để đánh giá chứng nhận chất lượng bệnh viện để thấy minh bạch hệ thống CSSK Đức Cơng trình nước - Cuốn tài liệu “Đào tạo liên tục quản lý chất lượng bệnh viện” Cục Quản lý Khám, chữa bệnh – Bộ Y tế sử dụng cho đội ngũ cán lãnh đạo, quản lý bệnh viện, xuất năm 2015 với chủ đề bao gồm: đại cương QLCL bệnh viện, hướng dẫn công tác QLCL bệnh viện, đo lường chất lượng, vai trò người lãnh đạo, khuyến khích động viên nhân viên phương pháp lập kế hoạch chiến lược đề án cải thiện chất lượng bệnh viện - Cuốn sách “Báo cáo chung tổng quan Ngành Y tế năm 2012, nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh”, xuất năm 2012 cập nhật tình trạng sức khỏe yếu tố ảnh hưởng, cập nhật thực trạng hệ thống y tế thực nhiệm vụ đề kế hoạch năm Ngành Y tế 2011-2015 - Cuốn sách “Các thực hành tốt quản lý chất lượng an toàn người bệnh số bệnh viện Việt Nam”, chủ biên tác giả Lương Ngọc Khuê cộng năm 2016 gồm phần chính: (1) Triển khai áp dụng Bộ Tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện; (2) Giới thiệu học QLCL cải tiến chất lượng; (3) Các học thực hành sử dụng Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện phục vụ cho cải tiến chất lượng;(4) Giới thiệu biện pháp liên quan đến an toàn người bệnh, liên hệ với tiêu chí Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện - Tác giả Nguyễn Huy Quang Đề tài tiến sĩ “Quản lý nhà nước pháp luật lĩnh vực Y tế nước ta nay” phân tích nội hàm, làm rõ khái niệm lĩnh vực y tế hoạt động y tế để xác định y tế yếu tố tác động tích cực đến sức khỏe, nhằm bảo vệ sức khỏe nhân dân,… đưa luận chứng cụ thể hơn, khoa học nội hàm nội dung công tác QLNN pháp luật lĩnh vực y tế; - Tác giả Phạm Văn Tác Đề tài tiến sĩ hành cơng “Quản lý nhà nước đội ngũ cán chuyên khoa sau đại học lĩnh vực y tế” nghiên cứu vấn đề lý luận, thực tiễn giải pháp hoàn thiện QLNN đội ngũ cán chuyên khoa sau đại học lĩnh vực y tế - Tác giả Nguyễn Minh Lợi Đề tài tiến sĩ hành cơng “Quản nhà nước đào tạo nguồn nhân lực điều dưỡng Việt Nam nay” phân tích nội hàm khái niệm liên quan đề xuất khái niệm QLNN đào tạo nguồn nhân lực điều dưỡng; xác định nội dung QLNN phân tích yếu tố liên quan đến hoạt động QLNN; … đề xuất giải pháp hoàn thiện QLNN đào tạo điều dưỡng - Tác giả Lê Quang Cường viết “Chăm sóc sức khỏe thị trường y tế” đưa kết luận: Do tính đặc thù sức khỏe, dịch vụ CSSK thị trường CSSK, Nhà nước đóng vai trò quan trọng quản lý cung cấp dịch vụ CSSK - Tác giả Trương Bảo Thanh Đề tài tiến sĩ “Chính sách cạnh tranh cung ứng dịch vụ y tế Việt Nam” hệ thống hoá luận giải rõ sở lý luận sách cạnh tranh cung ứng dịch vụ y tế; …trên sở đặt vấn đề cần phải giải quyết; đưa số quan điểm giải pháp hồn thiện sách cạnh tranh cung ứng dịch vụ y tế Việt Nam - Tác giả Lê Thu Thủy đề tài tiến sĩ kinh tế trị năm 2018 “Nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh bệnh viện trung ương địa bàn Hà Nội” làm rõ vai trò Nhà nước, vai trò thị trường; nghiên cứu kinh nghiệm số nước rút học cho việc nâng chất lượng dịch vụ KCB bệnh viện …đề xuất giải pháp để nâng cao chất lượng dịch vụ KCB bệnh viện TW địa bàn Hà Nội - Tác giả Trịnh Thị Lý với nghiên cứu “Mơ hình quản lý chất lượng bệnh viện đề xuất giải pháp áp dụng Hải Phòng” tìm hiểu, phân tích mơ hình QLCL bệnh viện, từ lựa chọn mơ hình phù hợp để áp dụng QLCL bệnh viện Hải Phòng - Tác giả Vũ Tiến Dũng đề tài tiến sĩ hành cơng “Quản lý nhà nước bồi dưỡng viên chức có trình độ chun môn sau đại học bệnh viện hạng đặc biệt Việt Nam” đưa khái niệm, nội dung QLNN, yếu tố tác động đến hoạt động QLNN đề xuất giải pháp hoàn thiện QLNN bồi dưỡng viên chức có trình độ sau đại học bệnh viện hạng đặc biệt Việt Nam - Nghiên cứu đánh giá thực trạng triển khai quản lý chất lượng KCB Cục Quản lý Khám, chữa bệnh năm 2012 Nghiên cứu dừng lại việc đánh giá thực trạng việc triển khai thực QLCL bệnh viện mà chưa có đánh giá việc tổ chức thực quan QLNN 1.1.2 Cơng trình nghiên cứu quản lý chất lượng bệnh viện Cơng trình nước ngồi - Trước tiên phải kể đến nghiên cứu Alaraki M.S QLCL toàn diện (TQM) đưa phương pháp giải vấn đề an toàn cho bệnh nhân giúp cải thiện đáng kể hoạt động bệnh viện - Nghiên cứu Nicolay CR1, Purkayastha S, Greenhalgh A, Benn J, Chaturvedi S, Phillips N, Darzi A thực nghiệm thực phương pháp QI mô tả nhằm phục vụ cho việc chăm sóc phẫu thuật phân tích kết thống kê - Nghiên cứu Sussmane JB1, Torbati D, Gitlow HS Với Mục đích đo lường, đánh giá chất lượng CSSK đơn vị hồi sức tích cực nhi khoa (PICU) suốt trình thay huyết tương - Nghiên cứu Revere L1, Black K việc lồng ghép Sigma vào chương trình TQM có, tạo điều kiện cho việc cải tiến q trình thơng qua phân tích liệu chi tiết - Nghiên cứu Lebuisson cộng bệnh viện Pháp với mục tiêu đạt chứng nhận ISO 9001-2000 việc điều trị laser tật khúc xạ - Một Nghiên cứu gần Lorenzen cộng khoa xạ trị bệnh viện thuộc trường đại học Đức, đánh giá thay đổi số chất lượng khoa sau áp dụng hệ thống QLCL theo ISO 9001-2000 - Một nghiên cứu khác Helbig cộng khoa khám bệnh ngoại trú bệnh viện thuộc trường đại học Đức Nghiên cứu kết luận việc đánh giá có hệ thống cấu trúc tổ chức phòng khám ngoại trú qua việc phân tích tình hình xác định vấn đề, phân tích tìm nguyên nhân việc làm cần thiết để cải thiện chất lượng dịch vụ - Beholz S1, Koch C, Konertz W nghiên cứu chứng nhận QLCL trung tâm tim mạch thuộc Trường Đại học tổng hợp theo luật ISO 90012000 - Beholz cộng năm 2003, lại tiến hành nghiên cứu đánh giá tác động hệ thống QLCL theo ISO 9001-2000 trung tâm phẫu thuật tim nói - Nghiên cứu Duvauferrier R1, cộng với mục đích chuyển tiếp từ mơ hình quản lý kết hợp TQM dựa mơ hình “EFQM” châu Âu, đảm bảo chất lượng dựa mơ hình cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn ISO 9000 -1994, tới mơ hình chứng nhận đạt chuẩn ISO 9001-2000 áp dụng quản lý quy trình tích hợp đảm bảo quản lý chất lượng - Bi vit ca Pereira P, Westgard JO, Encarnaỗóo P, Seghatchian J, de Sousa G thảo luận việc thực hành sản xuất tốt thực hành phòng thí nghiệm tốt xu hướng tiêu chuẩn - Nghiên cứu Seki A, Kugawa S, Miya T cho thấy 10 năm trôi qua kể từ Chương trình tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO 15189 quy định chất lượng lực phòng thí nghiệm y tế ban hành vào năm 2003 - Nghiên cứu Rizzi F1, Pizzuto M, Lodetti L, Corli O, Da Col D, Damiani ME, Mihali D, Piva L, Saita L, Vinci M, Bonaldi A, mô tả kết q trình chứng nhận dựa tiêu chí JCI cho mơ hình nhà bệnh viện thực CSYT chăm sóc giảm nhẹ bệnh viện Milan cho bệnh nhân ung thư - Nghiên cứu Tekkesin N1, Kilinc C, Keskin K bệnh viện Memorial có dịch vụ phòng thí nghiệm cung cấp xét nghiệm Easy Stat thường quy Việc sử dụng quy trình tiêu chuẩn hóa đào tạo đội ngũ nhân viên thường xuyên, kết hợp với trao đổi với hệ thống quản lý giới thiệu dựa nghiên cứu có với hệ thống điện tử, tăng an tồn q trình tiền phân tích Cơng trình nước Nghiên cứu tác giả Nguyễn Thị Xuyên cộng bệnh viện có ứng dụng hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001-2000 bệnh viện chưa ứng dụng ISO thời gian từ năm 2007-2008, rút kết luận: Ứng dụng hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001-2000 góp phần nâng cao hiệu cơng tác quản lý bệnh viện nâng cao chất lượng chuyên môn bệnh viện 1.2 Nhận xét, đánh giá công trình nghiên cứu tổng quan 1.2.1 Những nội dung kế thừa từ cơng trình tổng quan Thứ nhất, cơng trình tổng quan rõ số nội dung tính cấp thiết lợi ích việc thực hoạt động QLCL nói chung QLCL y tế nói riêng; nguyên tắc, xu hướng QLCL số khái niệm, yếu tố liên quan đến chất lượng QLCL y tế Thứ hai, cơng trình tổng quan khẳng định dịch vụ y tế loại hình dịch vụ có đặc điểm riêng, liên quan trực tiếp đến sức khỏe người, thị trường dịch vụ thiếu cạnh tranh, thị trường khơng hồn chỉnh Thứ ba, cơng trình nghiên cứu tổng quan nước nước ngồi cho thấy vai trò quan trọng Nhà nước việc kiểm soát chất lượng dịch vụ y tế yêu cầu QLNN pháp luật y tế Thứ tư, cơng trình nghiên cứu tổng quan cho thấy số mơ hình QLCL quốc gia giới nước phát triển áp dụng QLCL để nâng cao chất lượng KCB hiệu hoạt động tổ chức y tế mơ hình TQM, PDCA, sigma, Lean, ISO Thứ năm, cơng trình nghiên cứu tổng quan rõ số giải pháp QLNN đội ngũ cán chuyên môn sau đại học phát triển đội ngũ điều dưỡng Việt Nam Thứ sáu, cơng trình nghiên cứu tổng quan nêu lên việc đo lường, đánh giá chất lượng dịch vụ y tế cần phải có cơng cụ bao gồm tiêu chí đánh giá, nhóm tiêu chí đánh giá điều kiện đầu vào, trình đầu 1.2.2 Những nội dung chưa đề cập chưa làm rõ cơng trình tổng quan Thứ nhất, cơng trình nghiên cứu tổng quan có đề cập đến tính cấp thiết lợi ích QLCL y tế nói chung nước giới chưa đề cập sâu, cụ thể thực tiễn Việt Nam Thứ hai, cơng trình nghiên cứu tổng quan có đề cập đến khái niệm chung liên quan đến chất lượng QLCL y tế tiếp cận nhiều góc độ khác Thứ ba, có số tài liệu, cơng trình nghiên cứu tổng quan đề cập đến QLCL dịch vụ y tế dừng số khía cạnh QLNN y tế đề cập việc tổ chức thực QLCL bệnh viện Thứ tư, cơng trình nghiên cứu tổng quan có đề cập đến yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng QLCL phạm vi bệnh viện khoa phòng bệnh viện Thứ năm, nhiều cơng trình nghiên cứu tác giả nước đề cập mơ hình quản lý áp dụng bệnh viện ứng dụng quản lý theo tiêu chuẩn ISO, theo phương pháp PDCA, phương pháp sigma, Lean, nghiên cứu nước có đề cập ứng dụng mơ hình ISO áp dụng bệnh viện Thứ sáu, cơng trình nghiên cứu tổng quan cho thấy số tiêu chí đánh giá chất lượng KCB mà số nước phát triển áp dụng Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng mà bệnh viện Việt Nam áp dụng thí điểm Thứ bảy, chưa có cơng trình nghiên cứu thực trạng quản lý chất lượng KCB đánh giá chất lượng KCB bệnh viện Việt Nam, làm rõ tổ chức có chức đánh giá, đánh 1.2.3 Hướng nghiên cứu đề tài Thứ nhất, Đề tài luận án cần nghiên cứu làm rõ sở lý luận thực tiễn vấn đề quản lý chất lượng KCB như: làm rõ khái niệm liên quan đến đề tài; phân tích nội dung quản lý chất lượng KCB bệnh viện nội dung QLNN nội dung quản lý chất lượng bệnh viện; quản lý chất lượng KCB; phân tích, nghiên cứu mơ hình, học kinh nghiệm nước giới để lựa chọn áp dụng Việt Nam lĩnh vực quản lý chất lượng KCB Thứ hai, nghiên cứu đánh giá thực trạng quản lý chất lượng KCB bệnh viện Đề xuất tiêu chuẩn, quy chuẩn việc tổ chức triển khai hoạt động QLCL, làm rõ yếu tố ảnh hưởng đến quản lý chất lượng KCB bệnh viện Thứ ba, nghiên cứu quan điểm đạo Đảng Nhà nước cơng tác y tế, từ đề xuất giải pháp quản lý chất lượng KCB bệnh viện công lập Việt Nam tình hình Kết luận Chương Kết tổng quan cho thấy có số nội dung, vấn đề cơng trình nghiêu cứu làm rõ cần thiết phải kế thừa vấn đề liên quan đến Đề tài luận án chưa đề cập đến đề cập chưa đầy đủ, cụ thể, chuyên sâu, toàn diện cần phải tiếp tục nghiên cứu làm rõ hơn; quan điểm, đinh hướng, QLCL giải pháp cụ thể để tăng cường quản lý chất lượng KCB bệnh viện công lập hiên Chương 2: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG KHÁM CHỮA BỆNH CỦA BỆNH VIỆN CÔNG LẬP 2.1 Chất lượng khám chữa bệnh bệnh viện 2.1.1 Bệnh viện vai trò bệnh viện 2.1.1.1 Khái niệm bệnh viện Bệnh viện sở khám, chữa bệnh có sở hạ tầng, trang thiết bị tối thiểu đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện khám, chữa bệnh theo quy định; có đội ngũ nhân lực, người hành nghề (được cấp chứng hành nghề) phù hợp; quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh; có tổ chức máy quản lý điều hành phận chức năng, điều phối sử dụng nguồn lực tổ chức hoạt động khám, chữa bệnh ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật quản lý để trì nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày cao nhân dân Ngồi ra, bệnh viện thực số hoạt động dự phòng, đào tạo, nghiên cứu khoa học, đạo tuyến hợp tác quốc tế 2.1.1.2 Vai trò bệnh viện bệnh viện cơng lập Bệnh viện phận cấu thành hệ thống y tế thành tố quan trọng cung cấp dịch vụ KCB cho người dân - Bệnh viện mặt ngành y tế có chức năng, nhiệm vụ CSSK toàn diện cho người dân cộng đồng bao gồm phòng bệnh, chữa bệnh nâng cao sức khỏe; bao gồm nghiên cứu khoa học, đào tạo cán y tế lẫn hợp tác quốc tế với hình thức KCB, điều trị bệnh nội ngoại trú - Bệnh viện công lập Việt Nam đơn vị nghiệp Nhà nước có vị trí vai trò quan trọng, chủ đạo hoạt động cung cấp dịch vụ KCB cho nhân dân 2.1.2 Chất lượng khám, chữa bệnh bệnh viện 2.1.2.1 Khái niệm khám bệnh, chữa bệnh Theo nghĩa hẹp, việc khám, chữa bệnh thầy thuốc (người hành nghề) thực thăm khám (hỏi bệnh, tìm hiểu tiền sử bệnh, khám thực thể) định xét nghiệm (nếu cần thiết) để chẩn đoán bệnh, sau sử dụng phương pháp, kỹ thuật chun mơn y học công nhận thuốc cấp phép lưu hành để cấp cứu, điều trị, chăm sóc, phục hồi chức cho người bệnh Theo nghĩa rộng, hoạt động khám, chữa bệnh bệnh viện, việc bệnh viện tổ chức hoạt động quản lý, điều hành, sử dụng nhân lực (người hành nghề cán y tế), sở vật chất, trang thiết bị, tài …và phương pháp, kỹ thuật y học để khám, chẩn đoán bệnh, cấp cứu, điều trị, chăm sóc, phục hồi chức cho người bệnh 2.1.2.2 Khái niệm chất lượng khám chữa bệnh Theo W Edwards Deming chất lượng hiệu suất tăng độ biến động giảm Joseph Juran cho chất lượng trước hết phải nhận dạng khách hàng Dựa quy trình, nhiệm vụ kỳ vọng kết thực thì: “Chất lượng khơng có cách ngẫu nhiên mà kết ý định đốn, nỗ lực nghiêm túc, hướng thơng minh thực thi khéo léo” Đây định nghĩa gắn chất lượng với quy trình, nhiệm vụ kỳ vọng kết thực Dựa mơ hình cơng nghiệp thì: “Chất lượng lấy khách hàng làm trọng tâm Vì vậy, việc đáp ứng nhu cầu mong đợi khách hàng mục đích chất lượng” Dựa nguyên tắc lãnh đạo quản lý thì: “Chất lượng làm việc đắn từ lần làm điều tốt lần tiếp theo” Chất lượng y tế có nhiều cách tiếp cận khác nhau: + Từ góc độ người bệnh người nhà người bệnh với tư cách người thụ hưởng dịch vụ, khách hàng quan tâm đến loại hình chăm sóc tính hiệu + Từ góc độ tiếp cận người cung cấp dịch vụ, nhân viên y tế sở y tế quan tâm nhiều đến quy trình khoa học chăm sóc y tế, khả chẩn đốn điều trị ca bệnh mà để ý đến tính tiện lợi tập trung vào khía cạnh “chăm sóc” + Đối với nhà quản lý có quan niệm tiếp cận khác chất lượng Các nhà quản lý cho chất lượng tiếp cận, hiệu lực, tính phù hợp, khả chấp nhận hiệu cung ứng dịch vụ CSSK Một cách tiếp cận khác: Chất lượng cải thiện gia tăng Theo ý kiến Hội nghị bàn tròn Quốc gia Chất lượng, Viện Y khoa Masachusetts thì: “Chất lượng chăm sóc mức độ nâng cao khả đạt kết sức khỏe cho cá nhân cho công chúng mà dịch vụ y tế làm tương đồng với kiến thức chun mơn tại” Theo Christian Grưnroos: Chất lượng KCB bao hàm hai cấu phần riêng biệt chất lượng vận hành chất lượng chuyên môn Theo Donabedian A: Chất lượng dịch vụ KCB bao gồm việc ứng dụng khoa học kỹ thuật y khoa theo cách thức để tối đa hóa lợi ích sức khỏe mà không làm gia tăng rủi ro tương ứng ứng dụng kỹ thuật Theo John Øvretveit: Chất lượng dịch vụ KCB hình thức tổ chức nguồn lực cách hiệu nhằm đáp ứng nhu cầu CSSK người có nhu cầu nhằm mục đích phòng bệnh CSSK, khơng gây lãng phí mà đảm bảo đáp ứng yêu cầu cao Theo WHO, chất lượng dịch vụ KCB mức độ đạt mục đích bên hệ thống y tế nhằm nâng cao sức khỏe đáp ứng kỳ vọng đáng nhân dân Tóm lại, có nhiều cách tiếp cận khác chất lượng dịch vụ KCB, nhiên, theo tác giả tiếp cận khái niệm chất lượng KCB cần quan tâm đề cập đến tiêu chí, khía cạnh chất lượng sau đây: Một - An toàn: cung cấp dịch vụ KCB với giảm thiểu rủi ro nguy hại cho người sử dụng dịch vụ KCB Điều phù hợp với mục tiêu Luật Khám bệnh, chữa bệnh an toàn người bệnh, điều cần thiết quan trọng Hai - Hiệu quả: cung cấp dịch vụ KCB dựa vào sở chứng đem lại kết cải thiện sức khỏe cho cá nhân cộng đồng, đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng đáp ứng nhu cầu người bệnh Ba - Người bệnh trung tâm: cung cấp dịch vụ KCB có tính đến sở thích nguyện vọng người sử dụng dịch vụ cá nhân văn hóa cộng đồng.Mục tiêu Luật Khám bệnh, chữa bệnh hệ thống khám, chữa bệnh lấy người bệnh làm trung tâm, đáp ứng hài lòng người bệnh Bốn - Kịp thời: dịch vụ KCB cung cấp kịp thời, hợp lý mặt địa lý, sở có kỹ nguồn lực phù hợp với yêu cầu y học; Năm - Hiệu suất: cung cấp dịch vụ KCB với việc sử dụng nguồn lực có hiệu tối đa tránh lãng phí; Sáu - Cơng bằng: cung cấp dịch vụ KCB khơng có khác biệt chất lượng theo đặc điểm cá nhân người bệnh giới tính, chủng tộc, dân tộc, vị trí địa lý, tình trạng KTXH, thực cơng chăm sóc sức khỏe 2.2 Quản lý chất lượng khám chữa bệnh bệnh viện 2.2.1 Khái niệm quản lý chất lượng khám chữa bệnh bệnh viện Theo GOST 15467-70, QLCL xây dựng trì mức chất lượng tất yếu sản phẩm thiết kế, chế tạo, lưu thông tiêu dùng A.G Robertson, chuyên gia người Anh chất lượng cho rằng: QLCL xác định hệ thống quản trị nhằm xây dựng chương trình phối hợp cố gắng đơn vị khác để trì tăng cường chất lượng tổ chức A.V Feigenbaum, nhà khoa hoạc người Mỹ cho rằng: QLCL hệ thống hoạt động thống có hiệu phận khác tổ chức - Giáo sư, tiến sĩ Kaoru Ishikawwa, chuyên gia tiếng lĩnh vực QLCL định nghĩa là: nghiên cứu triển khai, thiết kế sản xuất bảo dưỡng số sản phẩm có chất lượng, kinh tế nhất, có ích cho người tiêu dùng thỏa mãn nhu cầu người tiêu dùng Philip Crosby, chuyên gia người Mỹ chất lượng định nghĩa QLCL phương tiện có tính chất hệ thống đảm bảo việc tôn trọng tổng tất thành phần kế hoạch hành động Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO 9000 cho rằng: QLCL hoạt động có chức quản lý chung nhằm mục đích đề sách, mục tiêu, trách nhiệm thực chúng biện pháp hoạch định chất lượng, kiểm soát chất lượng, đảm bảo chất lượng cải tiến chất lượng khuôn khổ hệ thống chất lượng Như vậy, QLCL bao gồm hoạt động đảm bảo chất lượng, kiểm soát chất lượng, cải tiến chất lượng, đánh giá chất lượng Khái niệm Quản lý chất lượng khám, chữa bệnh bệnh viện Như vậy, quản lý chất lượng khám chữa bệnh bệnh viện hiểu là: “(1) Tổng thể hoạt động quản lý Nhà nước bao gồm việc đưa sách, quy định lẫn tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá với biện pháp xử lý vi phạm để quy định thực (2) hoạt động bệnh viện bao gồm việc triển khai thực sách, quy định Nhà nước áp dụng phương pháp, biện pháp quản lý nhằm đảm bảo, trì cải tiến chất lượng khám chữa bệnh bệnh viện Theo nghiên cứu tác giả có 96,65% ý kiến hỏi đồng ý với khái niệm b) Một số nguyên tắc xây dựng hệ thống QLCL bệnh viện: Nguyên tắc định hướng khách hàng; coi trọng yếu tố người QLCL; QLCL phải đồng toàn diện; QLCL phải thực đồng thời với yêu cầu đảm bảo cải tiến chất lượng Đảm bảo chất lượng cải tiến chất lượng hai vấn đề có liên quan tới nhau; QLCL phải đảm bảo tính q trình; ngun tắc kiểm tra c) Các mơ hình quản lý chất lượng phổ biến áp dụng bệnh viện: Thứ nhất, hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO Cải cách hành số nước đề cập đến vấn đề coi cách thức để hồn thiện chất lượng dịch vụ công dân; thứ hai, Chu trình PDCA Chu trình dựa phương pháp khoa học phát triển từ tác phẩm Francis Bacon năm 1620, mơ tả tiến trình bước “giả thuyết” – “thực nghiệm” – “lượng giá”; thứ ba, mô hình sigma: Sigma phương pháp tiến hành cách chặt chẽ, khoa học, tập trung vào việc thực có hiệu kỹ thuật nguyên tắc QLCL thừa nhận; thứ tư, quản lí tinh gọn (Lean) bắt nguồn từ Hệ thống sản xuất Toyota (TPS) dần triển khai xuyên suốt hoạt động Toyota từ năm 1950 2.2.3 Những yếu tố tác động đến chất lượng quản lý chất lượng khám chữa bệnh bệnh viện cơng lập 2.2.3.1 Mơi trường trị - hành sách Nhà nước QLNN chất lượng KCB bệnh viện phải phù hợp với quan điểm, đường lối Đảng cộng sản Việt Nam, phù hợp với sách hệ thống thể chế Nhà nước Các sách Nhà nước lĩnh vực KCB phù hợp, không góp phần thúc đẩy, nâng cao hiệu lực, hiệu QLNN chất lượng KCB mà góp phần vào việc đảm bảo, đáp ứng nhu cầu KCB ngày tăng cao nhân dân 2.2.3.2 Xu hướng toàn cầu hóa kinh tế xã hội phát triển mạnh mẽ khoa học kỹ thuật cơng nghệ Tồn cầu hóa với phát triển mạnh mẽ khoa học kỹ thuật cơng nghệ có nhiều tích cực, dẫn đến thay đổi nhanh chóng khoa học cơng nghệ y tế Tồn cầu hóa, bên cạnh mặt tích cực, có mặt hạn chế, tiêu cực, làm sắc văn hóa quốc gia, khu vực nguyên nhân lây truyền dịch bệnh nhanh chóng quốc gia, khu vực Vì thế, hoạt động KCB QLCL khám, chữa bệnh, cần thiết phải có sách giải pháp phù hợp để giải vấn đề mà tồn cầu hóa, phát triển khoa học kỹ thuật cơng nghệ mang lại khía cạnh tích cực tiêu cực 2.2.3.3 Sự thay đổi mơ hình bệnh tật, biến động dân số nhu cầu khám chữa bệnh nhân dân ngày tăng cao Hiện nay, nhiễm mơi trường, biến đổi khí hậu, phát triển KTXH kéo theo thay đổi mơ hình bệnh tật Bệnh khơng lây nhiễm gia tăng nhanh, bệnh lây nhiễm tiếp tục diễn biến phức tạp, dịch bệnh thường xuyên xảy ra, nguy bùng phát, đặc biệt bệnh truyền nhiễm nổi, vấn đề kháng kháng sinh trở nên ngày trầm trọng vv Sự gia tăng dân số, tốc độ già hóa nhanh, giai đoạn dân số vàng qua nguyên nhân làm tăng nhu cầu KCB người dân Điều tác động lớn đến công tác KCB Như vậy, với thay đổi mơ hình bệnh tật, biến động dân số nhu cầu KCB ngày tăng cao nhân dân, cần có sách, chiến lược đổi quản lý hoạt động KCB, đặc biệt công tác QLCL khám chữa bệnh bệnh viện công lập 2.2.3.4 Nguồn nhân lực Trong quản trị chất lượng, người giữ vị trí quan trọng hàng đầu q trình hình thành, đảm bảo chất lượng, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ Trong quản lý chất lượng KCB bệnh viện, nhân lực máy quản lý nhận lực đội ngũ người làm chuyên môn trực tiếp cung ứng dịch vụ KCB có vai trò chủ đạo, định, có tác động ảnh hưởng lớn đến chất lượng QLCL dịch vụ KCB 2.2.3.5 Lãnh đạo quản lý Lãnh đạo (Leadership) quản lý (Management) hai thuật ngữ sử dụng nhiều quản lý người, tổ chức xã hội Trong quản lý nói chung, yếu tố định đường lối, thành cơng vai trò người lãnh đạo, quản lý Chính vậy, tất nước quan tâm đến phát triển đội ngũ cán lãnh đạo, quản lý tương lai, mức độ quan tâm khác Nhiều nước coi phát triển đội ngũ lãnh đạo, quản lý chiến lược dài hạn phát triển nguồn nhân lực quan nhà nước tổ chức, đơn vị nghiệp Quản lý chất lượng KCB bệnh viện xu toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế, tiến mạnh mẽ khoa học kỹ thuật, thay đổi chế hoạt động, chế tài chính…, đòi hỏi phải xây dựng đội ngũ lãnh đạo, quản lý giỏi 2.2.3.6 Cơ chế hoạt động chế tài bệnh viện Trong thời kỳ đổi mới, có chuyển đổi vai trò quản lý Nhà nước công tác y tế Khi nước ta chuyển đổi kinh tế kế hoạch tập trung sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hệ thống y tế có đổi quan trọng: Từ chế độ KCB miễn phí hồn tồn sang chế độ thu phần viện phí; thực sách BHYT bắt buộc người dân; phát triển hành nghề y tư nhân; mở cửa thị trường thuốc chữa bệnh đổi chế hoạt động, chế tài đơn vị nghiệp y tế cơng lập Những đổi nói đặc biệt đổi chế hoạt động, chế tài bệnh viện cơng lập có tác động lớn đến hệ thống quản lý nhà nước QLCL khám chữa bệnh bệnh viện, hoạt động QLCL, phải quan tâm đến vấn đề để đề giải pháp phù hợp 2.2.4 Kinh nghiệm quốc tế quản lý chất lượng khám, chữa bệnh học cho Việt Nam 2.2.4.1 Kinh nghiệm quốc tế quản lý chất lượng khám, chữa bệnh a) Kinh nghiệm quản lý nhà nước chất lượng khám, chữa bệnh Hiện nay, giới nhiều nước áp dụng chiến lược quốc gia chất lượng dựa pha trộn bắt buộc tự nguyện QLCL Các sách, chiến lược, kế hoạch QLCL khám chữa bệnh ban hành hình thức luật, nghị định hay thơng tư hướng dẫn b) Kinh nghiệm xây dựng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng khám, chữa bệnh bệnh viện Bộ tiêu chuẩn chất lượng bệnh viện xây dựng dựa đồng thuận quan Bộ Y tế, hiệp hội y khoa, hiệp hội bệnh viện tuỳ theo bối cảnh cấu trúc hệ thống y tế nước Hiệp hội Quốc tế Chất lượng CSSK (The International Society for Quality in Health Care-ISQua) đưa nguyên tắc khung yêu cầu cho việc xây dựng tiêu chuẩn chất lượng sở KCB Phiên 3.0 năm 2007 đưa nguyên tắc xây dựng tiêu chuẩn chất lượng gồm: Một là, cải tiến chất lượng; hai là, tập trung vào người bệnh người sử dụng dịch vụ; ba là, lập kế hoạch thực tổ chức; bốn là, an toàn; năm là, xây dựng tiêu chuẩn; sáu là, đo lường tiêu chuẩn Ở Thái Lan xây dựng số đánh giá chất lượng riêng cho sở cung ứng dịch vụ y tế với tổng số 42 số nhóm: nhóm số thông tin chung sở y tế: 10 số; nhóm số đầu vào sở vật chất: số; nhóm số trình đầu lâm sàng: 10 số; nhóm số trình đầu cho dịch vụ: số; nhóm số chất lượng quản lý: số; nhóm số hệ thống trình QLCL: số c) Kinh nghiệm tổ chức đánh giá chứng nhận chất lượng khám, chữa bệnh bệnh viện Thập niên năm 1990 có phát triển nhanh chóng với đời tổ chức tiêu chuẩn thẩm định chất lượng bệnh viện nước châu Âu, Úc, Mỹ số quốc gia Châu Á, Phi Tổ chức đánh giá chứng nhận chất lượng bệnh viện thường tổ chức phi lợi nhuận hoạt động mang tính chất quốc tế phạm vi quốc gia Tính đến tháng 11/2011, có 19 tổ chức đánh giá chứng nhận chất lượng ISQua công nhận dựa tiêu chuẩn tổ chức đánh giá chất lượng từ bên ISQua đưa ISQua thẩm định tiêu chuẩn chất lượng bệnh viện tổ chức tiêu chuẩn thẩm định xây dựng Đến nay, có 35 tiêu chuẩn 21 tổ chức ISQua thẩm định d) Kinh nghiệm chương trình đảm bảo chất lượng khám, chữa bệnh Ma-lay-xi-a Mục tiêu Chương trình đảm bảo chất lượng đàm bảo cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân cộng đồng hưởng lợi ích cao dịch vụ Bộ Y tế với nguồn lực cho phép Với số y tế quốc gia, số phổ biến sử dụng để đánh giá chấp lượng CSSK Các số quan tâm nhiều vùng khác chọn làm số đánh giá chung cho hầu hết bệnh viện Với số đo lường cụ thể bệnh viện, nhận thiếu sót cụ thể cho bệnh viện Sau tiến hành điều tra đánh giá trình thực công tác CSSK bệnh viện xác định mặt yếu Trong hoàn cảnh bệnh viện đó, HSA coi cơng cụ hữu ích để phát triển kỹ chương trình đảm bảo chất lượng Các bước tiến hành chương trình đảm bảo chất lượng gồm bước, tiến hành thành chu trình khép kín 2.2.4.2 Một số học kinh nghiệm cho Việt Nam Một là, hoàn thiện thể chế quản lý chất lượng KCB, theo xây dựng khung pháp lý quản lý chất lượng KCB bệnh viện Hai là, nghiên cứu áp dụng tiêu chuẩn, mơ hình, phương pháp QLCL Ba là, đo lường chất lượng, xây dựng ban hành công cụ đánh giá chất lượng bệnh viện thống áp dụng nước Bốn là, quy định bắt buộc bệnh viện xây dựng chương trình kế hoạch QLCL tổ chức triển khai thực theo hướng cải tiến, nâng cao chất lượng KCB đáp ứng hài lòng người bệnh Năm là, hình thành tổ chức công nhận/ kiểm định chất lượng KCB đảm bảo tính chuyên nghiệp tính độc lập khách quan đánh giá chất lượng Kết luận Chương Thông qua việc nghiên cứu, tìm hiểu, tham khảo tài liệu, cơng trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài luận án nước nước ngoài, đồng thời sử dụng phương pháp nghiên cứu khoa học đại phân tích tài liệu thứ cấp phương pháp so sánh, Chương Luận án làm sáng tỏ sở lý luận thực tiễn quản lý chất lượng khám chữa bệnh bệnh viện công lập Các kết nghiên cứu cụ thể Chương Luận án, là: Thứ nhất, làm rõ khái niệm bệnh viện, phân loại bệnh viện, vai trò bệnh viện bệnh viện cơng lập Việt Nam; thứ hai, làm sáng tỏ khái niệm: Khám chữa bệnh, chất lượng khám chữa bệnh, quản lý chất lượng quản lý chất lượng khám chữa bệnh bệnh viện; thứ ba, phân tích làm rõ nội dung quản lý chất lượng khám chữa bệnh bệnh viện Theo đó, quản lý chất lượng khám chữa bệnh bệnh viện bao gồm cấp độ: Cấp độ vĩ mô - quản lý nhà nước chất lượng khám chữa bệnh cấp độ vi mô - quản lý chất lượng khám chữa bệnh bệnh viện; thứ tư, tìm hiểu, phân tích, số yếu tố liên quan tác động đến chất lượng quản lý chất lượng khám chữa bệnh bệnh viện; thứ năm, tìm hiểu nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế quản lý chất lượng khám chữa bệnh, từ so sánh rút học kinh nghiệm quản lý chất lượng khám chữa bệnh bệnh viện áp dụng Việt Nam Chương 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG KHÁM CHỮA BỆNH CỦA BỆNH VIỆN CÔNG LẬP VIỆT NAM 3.1 Thực trạng chất lượng khám chữa bệnh bệnh viện công lập 3.1.1 Khái quát hệ thống y tế Việt Nam 3.1.2 Khái quát hệ thống bệnh viện công lập Việt Nam 3.1.2.1 Hệ thống mạng lưới bệnh viện Hệ thống bệnh viện công lập chia làm tuyến: Tuyến trung ương; tuyến tỉnh gồm bệnh viện đa khoa, chuyên khoa thuộc tỉnh, thành phố có số bệnh viện đóng vai trò bệnh viện tuyến cuối khu vực tuyến huyện 3.1¬¬.2.2 Chất lượng khám, chữa bệnh bệnh viện Năng lực, chất lượng điều trị tuyến nâng lên rõ rệt Hệ thống phác đồ, hướng dẫn điều trị nhiều loại bệnh xây dựng, triển khai thống nước Nhiều kỹ thuật cao, công nghệ điều trị ghép tạng, can thiệp tim mạch, phẫu thuật nội soi, hỗ trợ sinh sản, y học hạt nhân ứng dụng, làm chủ Bằng nhiều giải pháp đồng bộ, liệt triển khai mơ hình bệnh viện vệ tinh, kết hợp cơng tư, cải cách thủ tục hành KCB bước đầu giảm tải bệnh viện tuyến Đổi phương thức đánh giá chất lượng, phân loại bệnh viện theo tiêu chí phù hợp với quốc tế số hài lòng người dân Ứng dụng cơng nghệ thơng tin KCB, quản lý bệnh viện đẩy mạnh Thực kết nối mạng gần 14.000 sở y tế nước với quan BHXH phục vụ giám định tự động BHYT bước triển khai lập bệnh án điện tử, quản lý hồ sơ sức khỏe toàn dân Số lượt KCB ngoại trú liên tục tăng qua năm theo tất tuyến bệnh viện Số lượt người bệnh điều trị nội trú tăng qua năm tăng tất tuyến bệnh viện Kết đánh giá chất lượng bệnh viện theo cơng cụ 83 tiêu chí: Bảng 3.5 cho thấy điểm đánh giá chất lượng trung bình bệnh viện cơng lập tồn quốc tăng qua năm, chất lượng KCB bệnh viện Trung ương cao bệnh viện tỉnh huyện Điều cho thấy chất lượng khám chữa bệnh bước nâng cao Điểm đánh giá chất lượng trung bình bệnh viện công lập từ 2013 2015 Tuyến bệnh viện Năm Trung ươngTỉnh/Thành Huyện/ Quận phố Điểm trung bình bệnh viện 2013 3,03 2,70 2,67 2,40 2014 3,40 2,92 2,80 2,55 2015 3,45 2,96 2,85 2,58 Điểm trung bình 2,51 3,29 2,77 3.2 Thực trạng quản lý chất lượng khám chữa bệnh bệnh viện công lập Việt Nam 3.2.1 Thực trạng quản lý nhà nước 3.2.1.1 Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch quản lý chất lượng khám chữa bệnh Những kết đạt được: Trong giai đoạn vừa qua nhiều chiến lược, quy hoạch, kế hoạch cơng tác y tế nói chung KCB nói riêng ban hành để định hướng hướng dẫn thực quan điểm, chủ trương Đảng, Nhà nước công tác y tế, công tác KCB như: Chiến lược phát triển KTXH giai đoạn 2011-2020 Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI thông qua, xác định: “Phát triển mạnh nghiệp y tế, nâng cao chất lượng công tác CSSK nhân dân… Đổi chế hoạt động, chế tài sở y tế cơng lập theo hướng tự chủ, công khai, minh bạch Chuẩn hóa chất lượng dịch vụ y tế, chất lượng bệnh viện, bước tiếp cận với tiêu chuẩn khu vực quốc tế” Chiến lược Quốc gia bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2011-2020 tầm nhìn 2030 đưa quan điểm: “Nhà nước thống quản lý vĩ mô, định hướng phát triển nghiệp bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân … thực chăm sóc liên tục toàn diện cho người bệnh; lấy người bệnh làm trung tâm; xây dựng chương trình bảo đảm cải thiện chất lượng dịch vụ KCB; kiện toàn chế xử lý, phản hồi ý kiến, bảo vệ quyền lợi người bệnh; xây dựng áp dụng tiêu chuẩn QLCL phù hợp bệnh viện Việt Nam, bước áp dụng chuẩn khu vực quốc tế khám bệnh, chữa bệnh Thiết lập hệ thống quản lý, kiểm định kiểm soát chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh từ trung ương đến địa phương…Nâng cao lực quản lý bệnh viện, bảo đảm sử dụng hiệu nguồn lực bệnh viện; tăng cường cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin quản lý bệnh viện” Ngồi ra, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành triển khai định quan trọng như: Quyết định số 153/2006/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch hệ thống y tế Việt Nam giai đoạn 2010 tầm nhìn đến 2020 rõ việc hình thành mạng lưới KCB theo tuyến kỹ thuật từ thấp đến cao, bảo đảm tính liên tục cấp độ chuyên môn; Quyết định số 30/2008/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới KCB đến năm 2010 tầm nhìn đến năm 2020; Kế hoạch số 39/KHBYT Bộ Y tế bảo vệ chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 4276/QĐ-BYT năm 2015 Bộ trưởng Bộ Y tế Phê duyệt “Chương trình hành động Quốc gia nâng cao lực QLCL khám bệnh, chữa bệnh giai đoạn từ đến năm 2025” Quyết định số 2348/QĐ-TTg năm 2016 Thủ tướng phủ phê duyệt Đề án xây dựng phát triển mạng lưới y tế sở tình hình với mục tiêu: Đổi tổ chức máy, chế hoạt động, chế tài chính, phát triển nguồn nhân lực để nâng cao lực cung ứng chất lượng dịch vụ mạng lưới y tế sở Các sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch nói ban hành triển khai thực thực tế, thể đạo xuyên suốt Đảng Nhà nước ta Với mục tiêu tăng cường nâng cao chất lượng cơng tác y tế nói chung cơng tác KCB nói riêng, góp phần vào nghiệp bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân thể cơng tác quản lý chất lượng KCB có ý nghĩa quan trọng phát triển KTXH Hạn chế, bất cập: Một số sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch chậm ban hành bổ sung sửa đổi kịp thời, chưa sát với thực tế, tính khả thi chưa cao Bên cạnh việc tổ chức thực cấp Bộ ngành địa phương chưa liệt, chưa chủ động thiếu giải pháp đồng 3.2.1.2 Xây dựng triển khai hệ thống pháp luật quản lý chất lượng khám chữa bệnh Những kết đạt Luật Khám bệnh, chữa bệnh Quốc hội khóa XII thơng qua ngày 04 tháng 12 năm 2009, Chủ tịch nước ký ban hành Lệnh số 17/2009/L-CTN công bố Luật có hiệu lực từ 01 tháng 01 năm 2011 Đây đạo luật khám bệnh, chữa bệnh, lĩnh vực quan trọng ngành y tế Việt Nam Luật Khám bệnh, chữa bệnh thể chế hóa quan điểm Đảng Nhà nước ta khám bệnh, chữa bệnh Đảng Nhà nước ta khẳng định, mục tiêu quán bước nâng cao chất lượng công tác khám bệnh, chữa bệnh nhằm đáp ứng ngày tốt nhu cầu chăm sóc, bảo vệ nâng cao sức khỏe nhân dân Thi hành Luật khám bệnh, chữa bệnh, Chính phủ ban hành 04 Nghị định: Nghị định số 87/2011/NĐ-CP ngày 27/9/2011 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật khám bệnh, chữa bệnh; Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 21/10/2011 quy định xử phạt vị phạm hành khám bệnh, chữa bệnh; Nghị định số 102/2011/NĐ-CP ngày 14/11/2011 quy định bảo hiểm trách nhiệm khám bệnh, chữa bệnh; Nghị định số 109/2016/NĐ-CP quy định hướng dẫn số điều Luật khám bệnh, chữa bệnh thay Nghị định số 87/2011/NĐ-CP Bộ Y tế ban hành 40 thông tư hướng dẫn thuộc nhóm lĩnh vực vấn đề sau: Một là, quy định điều kiện cấp GPHĐ sở khám bệnh, chữa bệnh; hai là, quy định hoạt động chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh; ba là, quy định áp dụng kỹ thuật mới, phương pháp khám bệnh, chữa bệnh; bốn là, quy định sai sót chun mơn kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh; năm là, quy định chứng nhận chất lượng sở khám bệnh, chữa bệnh; sáu là, quy định tổ chức chứng nhận chất lượng sở khám bệnh, chữa bệnh, nhằm bảo đảm tính độc lập, công khai việc đánh giá chất lượng khám bệnh, chữa bệnh bệnh viện phát huy nguồn lực xã hội hóa hội nhập quốc tế Bộ Y tế ban hành nhiều quy định hướng dẫn chun mơn kỹ thuật, hướng dẫn chẩn đốn điều trị, quy trình chun mơn kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh, an toàn xạ, an toàn truyền máu, vv Hàng trăm hướng dẫn quy trình kỹ thuật thuộc 28 chuyên ngành, chuyên khoa Song song với việc xây dựng ban hành văn QPPL hướng dẫn thi hành Luật khám bệnh, chữa bệnh quy chế chun mơn, Bộ Y tế có đạo điều hành giải vấn đề cấp bách, phát sinh như: Chỉ thị số 05/CT-BYT ngày 10 tháng năm 2012 việc tăng cường thực giải pháp nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh sau điều chỉnh giá dịch vụ y tế; Chỉ thị số 03/CT-BYT ngày 01/4/2013 việc tăng cường giải pháp thực tốt Quy tắc ứng xử, nâng cao đạo đức nghề nghiệp, học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh sở khám bệnh, chữa bệnh; Chỉ thị số 09/CTBYT ngày 22/11/2013 việc tăng cường tiếp nhận xử lý ý kiến phản ánh người dân chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thông qua đường dây nóng; Quyết định số 1313/QĐ-BYT ngày 22/4/2013, hướng dẫn quy trình khám bệnh bệnh viện Bên cạnh đó, Việt Nam ký kết Hiệp định khung điều kiện hành nghề điều dưỡng nước ASEAN tới Hiệp định khung điều kiện hành nghề bác sĩ nha sĩ Những hạn chế, bất cập - Hệ thống văn hướng dẫn thi hành Luật khám bệnh, chữa bệnh chưa hoàn thiện Một số văn QPPL hướng dẫn thi hành Luật khám bệnh, chữa bệnh ban hành chậm, chưa kịp thời - Tính khả thi số nội dung Luật khám bệnh, chữa bệnh văn hướng dẫn thi hành Luật chưa cao - Tính thống Luật văn hướng dẫn với hệ thống văn Luật khác chưa cao, chưa phù hợp với thực tiễn - Tính phù hợp khơng cao như: Quy định cấp CCHN GPHĐ lần không phù hợp với xu hướng hội nhập ASEAN quốc tế; quy định ràng buộc CCHN phải thực năm đào tạo cập nhật kiến thức y khoa liên tục việc khó theo dõi, quản lý khơng có chế rõ ràng để phát đình hành nghề vv 3.2.1.3 Tổ chức máy quản lý chất lượng khám chữa bệnh Những kết đạt Cùng với việc ban hành sách pháp luật, tổ chức máy QLNN y tế nói chung KCB nói riêng hình thành thường xun kiện tồn phù hợp với chức năng, nhiệm vụ đặc điểm tình hình cụ thể giai đoạn phát triển đất nước Các tổ chức bao gồm quan Nhà nước: Quốc hội, Chính phủ, Bộ Y tế Bộ ngành liên quan, Ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương Quốc hội quan quyền lực cao nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực quyền lập hiến lập pháp, định vấn đề quan trọng đất nước giám sát tối cao với hoạt động Nhà nước Luật Khám bệnh, chữa bệnh quy định trách nhiệm QLNN khám bệnh, chữa bệnh, theo đó: Chính phủ thống QLNN khám bệnh, chữa bệnh; Bộ Y tế chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực QLNN khám bệnh, chữa bệnh; bộ, quan ngang phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm phối hợp với Bộ Y tế thực QLNN khám bệnh, chữa bệnh; ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn thực QLNN khám bệnh, chữa bệnh phạm vi địa phương Như vậy, tổ chức máy quan QLNN thiết kế đồng từ Trung ương đến địa phương Tại sở khám bệnh, chữa bệnh, bệnh viện có trách nhiệm hình thành trình quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt tổ chức máy quản lý để triển khai thực chức quản lý chất lượng KCB Thông tư số 19/2013/TT-BYT ngày 12/7/2013 Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn thực QLCL dịch vụ KCB bệnh viện quy định: Hệ thống QLCL bệnh viện gồm: Hội đồng QLCL bệnh viện giám đốc bệnh viện làm chủ tịch phó giám đốc phụ trách chun mơn làm phó chủ tịch; phòng/tổ QLCL; nhân viên chun trách QLCL; mạng lưới QLCL phù hợp với quy mô bệnh viện Mạng lưới QLCL bệnh viện thiết lập từ cấp bệnh viện đến khoa, phòng, đơn vị bệnh viện, phòng/tổ QLCL làm đầu mối điều phối hoạt động Hạn chế, tồn Tổ chức máy quan QLNN y tế Trung ương địa phương có thay đổi theo nhiệm kỳ, tạo nên xáo trộn thiếu tính ổn định Sự phối hợp quan QLNN Trung ương Bộ Y tế UBND tỉnh, thành phố địa phương chưa chặt chẽ phối hợp tổ chức thuộc Bộ Y tế Sở Y tế chưa chặt chẽ, đồng bộ, thống Phòng/bộ phận QLCL bệnh viện hình thành, chế phối hợp với khoa phòng bệnh viện chưa cụ thể, hoạt động có tình trạng chồng chéo 3.2.1.4 Đội ngũ công chức quản lý nhà nước viên chức quản lý chất lượng khám chữa bệnh bệnh viện Kết đạt được: Đội ngũ QLNN chất lượng KCB Trung ương công chức thuộc Văn phòng, Thanh tra các Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế, tập trung đầu mối thực nhiệm vụ QLNN Cục Quản lý Khám, chữa bệnh Đội ngũ QLNN Sở Y tế tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương y tế Bộ Ngành công chức thuộc Phòng Nghiệp vụ Y thuộc Sở Y tế, công chức QLCL thường kiêm nhiệm, tham dự lớp tập huấn QLCL bệnh viện Đội ngũ công chức QLNN Trung ương địa phương tuyển dụng, bố trí sử dụng theo quy định Luật Công chức Đội ngũ quản lý chất lượng KCB bệnh viện viên chức thuộc Phòng QLCL tổ QLCL cán thuộc Phòng Kế hoạch Tổng hợp giao kiêm nhiệm thực nhiệm vụ quản lý chất lượng KCB bệnh viện, đội ngũ tập huấn đào tạo QLCL bệnh viện Thực Luật Viên chức, Bộ Y tế phối hợp với Bộ Nội vụ xây dựng tiêu chuẩn, mã số chức danh nghề nghiệp bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng, kỹ thuật viên y làm sở để tuyển dụng, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đánh giá viên chức ngành y tế Hạn chế, tồn tại: Số lượng chất lượng công chức QLNN KCB hạn chế chưa đáp ứng u cầu nhiệm vụ QLCL; trình độ khơng đồng đều, chưa đào tạo đầy đủ quản lý chất lượng KCB; công chức giao nhiệm vụ chuyên trách số lượng ít, chủ yếu cơng chức kiêm nhiệm Viên chức trực tiếp làm công tác QLCL bệnh viện chủ yếu kiêm nhiệm, đào tạo bồi dưỡng kiến thức, kỹ QLCL 3.2.1.5 Hỗ trợ, thu hút huy động nguồn lực cho quản lý chất lượng khám, chữa bệnh Kết đạt được: Chính phủ phê duyệt nhiều dự án đầu tư nâng cấp cải tạo bệnh viện Việt Nam thông qua huy động trái phiếu Chính phủ Quyết định số 225/QĐ-TTg, Quyết định số 47/QĐ-TTg đầu tư nâng cấp bệnh viện tuyến huyện; Quyết định số 930/QĐ-TTg đầu tư nâng cấp bệnh viện sản, nhi, lao, phong, tâm thần bệnh viện đa khoa tỉnh miền núi vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn Chính phủ có nhiều sách hỗ trợ huy động nguồn lực nước, kêu gọi hỗ trợ tổ chức quốc tế, đối tác phát triển giúp đỡ Việt Nam thực chiến lược, sách, pháp Luật đặc biệt xây dựng thi hành Luật khám bệnh, chữa bệnh Một số Dự án hỗ trợ nâng cao chất lượng KCB bệnh viện tỉnh vùng JICA hỗ trợ; Dự án hỗ trợ quản lý việc cấp CCHN GPHĐ Ngân hàng giới; Dự án hỗ trợ nâng cao lực QLCL bệnh viện EU; Dự án phát triển lực KCB Jica hỗ trợ vv Sự hỗ trợ quan trọng đối tác y tế, phủ giúp Việt Nam triển khai nhiều hoạt động đảm bảo, cải tiến trì chất lượng KCB, góp phần cải thiện chất lượng y tế nói chung KCB nói riêng Bên cạnh đó, Chính phủ có Nghị chủ trương xã hội hóa y tế nhằm huy động nguồn lực từ doanh nghiệp người dân Nghị định số 59/2014/NĐ-CP Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng năm 2008 Chính phủ sách khuyến khích xã hội hóa hoạt động lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, mơi trường hợp tác công tư lĩnh vực y tế vv Chính phủ đạo triển khai thực đổi chế hoạt động, chế tài đơn vị nghiệp công thực Nghị định số 43/2004/NĐ-CP, Nghị định số 16/NĐ-CP Nghị định số 85/2012/NĐ-CP Chính phủ chế hoạt động, chế tài đơn vị nghiệp y tế công lập giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh sở khám bệnh, chữa bệnh cơng lập, Ngồi ra, để khuyến khích tăng cường cơng tác quản lý chất lượng KCB bệnh viện, Bộ Y tế quy định việc xem xét thi đua khen thưởng bệnh viện hàng năm Theo bệnh viện đạt điểm chất lượng trung bình từ 3.0/5.0 trở lên xem xét để đánh giá thi đua khen thưởng Hạn chế, tồn tại: Kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước cấp hàng năm chưa đáp ứng nhu cầu đầu tư, nâng cấp bệnh viện, dản trải thiếu ổn định Kinh phí từ ngân sách nhà nước cấp hàng năm phê duyệt chậm, thủ tục phiền hà chế xin cho 3.2.1.6 Về tra, kiểm tra giám sát chất lượng bệnh viện Kết đạt được: Hàng năm, Bộ Y tế, Sở Y tế xây dựng kế hoạch tra công tác khám bệnh, chữa bệnh từ Trung ương đến địa phương (thanh tra theo kế hoạch) Ngồi ra, tổ chức thực tra đột xuất Cục Quản lý Khám, chữa bệnh tăng cường tổ chức tra chuyên ngành thông qua để kịp thời chấn chỉnh vi phạm bệnh viện hoạt động KCB Bộ Y tế xây dựng ban hành Quyết định số 4858/QĐ-BYT Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện Việt Nam Bộ Tiêu chí có phần với 83 tiêu chí, 1500 tiểu mục bao gồm: Nhóm tiêu chí hướng tới hài lòng người bệnh; nhóm tiêu chí chất lượng đội ngũ cán bộ; nhóm tiêu chí chun mơn kỹ thuật; nhóm tiêu chí cải tiến chất lượng Đối với bệnh viện chuyên khoa bổ sung thêm nhóm tiêu chí đặc thù chun khoa Bộ tiêu chí áp dụng thí điểm năm từ 2013-2015 Theo báo cáo 25/63 Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, 17/38 bệnh viện Trung ương trực thuộc Bộ Y tế 291/1.300 bệnh viện thuộc Sở Y tế kết khảo sát, đánh giá 03 tỉnh: Điện Biên, Thừa Thiên Huế, Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng triển khai thực đánh giá chất lượng bệnh viện theo tiêu chí chất lượng gồm 83 tiêu chí cho thấy kết đạt số mặt: công tác hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến Bộ tiêu chí; bảo đảm điều kiện cho thi hành Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện; tổ chức, kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện cơng cụ 83 tiêu chí Kết kiểm tra, đánh giá cho thấy chất lượng tăng qua năm từ 2013 -2015, nhiên chưa đồng tuyến hệ thống KCB Một số bệnh viện tuyến trung ương có điểm số chất lượng thấp bệnh viện thành phố, chí thấp bệnh viện tuyến quận/huyện; có chênh lệch bệnh viện tự đánh giá phúc tra Bộ Y tế, Sở Y tế, khơng cao có xu hướng giảm Năm 2013, bệnh viện tự đánh giá điểm trung bình đạt: 2,5 điểm, Bộ Y tế đánh giá điểm trung bình đạt: 2,45 điểm Năm 2014, bệnh viện tự đánh giá điểm trung bình đạt: 2,8 điểm, Bộ Y tế đánh giá điểm trung bình đạt: 2,4 điểm Năm 2015, bệnh viện tự đánh giá điểm trung bình đạt: 3,03 điểm, Bộ Y tế đánh giá điểm trung bình đạt: 2,7 điểm việc tổ chức đánh giá theo Bộ tiêu chí có tác động tới việc nâng cao chất lượng KCB: Hạn chế, tồn ngun nhân: Số đồn tra hàng năm ít, chủ yếu tra quản lý chất lượng KCB phối hợp tra chuyên ngành y tế; việc triển khai thí điểm kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện theo Bộ tiêu chí bên cạnh mặt bộc lộ hạn chế, khó khăn vướng mắc Nguyên nhân hạn chế, bất cập chủ quan từ đơn vị thực thi Lãnh đạo bệnh viện chưa quan tâm, chưa xây dựng kế hoạch cụ thể để thực năm; khách quan từ quy định Bộ tiêu chí chưa phù hợp; số tiêu chí khó cải tiến để nâng điểm; việc thống kê để tính điểm Bộ tiêu chí đòi hỏi người dùng phải thành thạo Excel 3.2.2 Thực trạng quản lý chất lượng khám chữa bệnh bệnh viện Để đánh giá thực trạng quản lý chất lượng KCB bệnh viện, nghiên cứu sinh nhóm nghiên cứu thực nghiên cứu khảo sát điều tra 37 bệnh viện Trung ương trực thuộc Bộ Y tế gồm bệnh viện hạng đặc biệt, 31 bệnh viện hạng bệnh viện hạng 2; thời gian nghiên cứu từ 01/2015 – 6/2016 Kết nghiên cứu cho thấy:100% bệnh viện xây dựng tổ chức thực chương trình kế hoạch quản lý chất lượng KCB bệnh viện: dài hạn quản lý chất lượng KCB nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Song song với đó, cần thiết phải ban hành thơng tư, hướng dẫn việc triển khai quản lý chất lượng KCB, ban hành sổ tay hướng dẫn 83 tiêu chí,… Một số khác cho nên sửa đổi, bổ sung số nội dung 83 tiêu chí (40,5%) 3.3 Đánh giá chung quản lý chất lượng khám chữa bệnh bệnh 100% bệnh viện có hội đồng: Thi đua khen thưởng, Kiểm soát nhiễm khuẩn, Thuốc điều trị, Quản lý bệnh viện; 56% bệnh viện có Phòng QLCL, Tổ QLCL; số hội đồng khác có tỷ lệ thấp khoảng 20% Cán chuyên trách trung bình 2,4 người, kiêm nhiệm 13,7 người/bệnh viện 51% bệnh viện áp dụng mô hình, phương pháp QLCL bệnh viện đó: 4/19 (21%) bệnh viện áp dụng mơ hình ISO: 9001-2001; 90012008; 9001-2015; 4/19 (21%) bệnh viện áp dụng mơ hình ISO 16189; 2/19 (10%) bệnh viện áp dụng mơ hình TQM/CQI/QA-QI; 6/19 (32%) bệnh viện áp dụng mơ hình PDCA; 2/19 (10%) bệnh viện áp dụng mơ hình 5S; 1/19 (5%) bệnh viện áp dụng mơ hình SLAMTA Có 12/19 bệnh viện (63,1%) áp dụng quy mơ tồn bệnh viện Tỷ lệ bệnh viện áp dụng pp/mơ hình QLCL lĩnh vực hành chiếm tỷ lệ thấp với 5.3% 97,3% bệnh viện áp dụng CNTT việc kê đơn thuốc; 59,5% bệnh viện áp dụng CNTT quản lý bệnh án điện tử; 62,2% bệnh viện áp dụng CNTT quản lý thiết bị y tế viện 3.3.1 Công tác quản lý nhà nước quản lý chất lượng khám, chữa bệnh Về ưu điểm: Thứ nhất, sở Nghị Trung ương công tác y tế, hệ thống sách vĩ mơ, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch y tế nói chung quản lý chất lượng KCB nói riêng xây dựng, ban hành tổ chức triển khai thực nghiêm túc, bước thực hóa thực tế Hệ thống mạng lưới y tế, mạng lưới KCB có hệ thống bệnh viện cơng lập hình thành rộng khắp từ Trung ương tới địa phương, tiếp cận người dân vùng miền kể khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, địa bàn khó khăn, biên giới, hải đảo nước không ngừng phát triển số lượng lẫn chất lượng, bước đáp ứng nhu cầu KCB nhân dân Trong đó, hệ thống bệnh viện cơng lập giữ vai trò chủ đạo, vị trí then chốt hoạt động cung ứng dịch vụ KCB thực sách an sinh xã hội Kết nghiên cứu cho thấy khó khăn việc triển khai quản lý chất lượng KCB bệnh viện chủ yếu khó khăn sở vật chất, tải bệnh viện, nhân lực thiết kế nhân cựu Thứ hai, hệ thống pháp luật KCB bước củng cố, hoàn thiện, đặc biệt đời Luật Khám bệnh, chữa bệnh, luật liên quan văn QPPL hướng dẫn thi hành luật ban hành triển khai thực Luật khám bệnh, chữa bệnh đời điểm mốc quan trọng đánh dấu bước phát triển mới, thể chế hóa quan điểm Đảng Nhà nước khám bệnh, chữa bệnh, tạo hành lang pháp lý cho hoạt động khám bệnh, chữa bệnh Trong giai đoạn đổi hệ thống y tế nay, Luật khám bệnh, chữa bệnh sở pháp lý bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp người bệnh, người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, giảm phiền hà cho người bệnh; nâng cao tính sẵn có việc tiếp cận dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; xác định tảng cho phát triển y học thực chứng quyền lợi người bệnh Đây sở pháp lý để điều chỉnh mối quan hệ người bệnh, người hành nghề với sở khám bệnh, chữa bệnh Công tác tổ chức thực đẩy mạnh tăng cường, góp phần bước nâng cao chất lượng KCB, đáp ứng hài lòng người bệnh Ngồi ra, q trình thực hiện, 100% bệnh viện đề xuất với Bộ Y tế quan liên quan cần thiết phải tổ chức lớp tập huấn ngắn hạn, Thứ ba, tổ chức máy QLNN KCB quản lý chất lượng KCB từ Trung ương đến điạ phương tiếp tục củng cố, kiện toàn, quy định rõ thẩm Ngồi bệnh viện áp dụng CNTT việc quản lí vật tư tiêu hao, quản lý tài kế tốn, quản lý nhân lực… Về kiểm tra đánh giá chất lượng bệnh viện điểm đánh giá chất lượng trung bình bệnh viện Trung ương từ 2013 - 2015 có xu hương tăng qua năm Về khen thưởng, xử phạt, bệnh viện vào kết đánh giá chất lượng bệnh viện để xem xét khen thưởng xử phạt phù hợp quyền, trách nhiệm, phối hợp giữ quan QLNN cấp Trong đó, quy định rõ vị trí, chức năng, nhiệm vụ, cấu tổ chức Bộ Y tế sở y tế tỉnh thành phố Thứ tư, đội ngũ công chức QLNN Trung ương địa phương đào tạo QLCL đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Thứ năm, công tác thanh, kiểm tra quan tâm thực thường xuyên Bộ Y tế ban hành triển khai thí điểm Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng KCB bệnh viện cơng cụ quan trọng kiểm sốt chất lượng KCB bệnh viện Thứ sáu, đầu tư từ NSNN tăng cường thực có kế hoạch; việc thu hút đầu tư, xã hội hóa, thực chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm bệnh viện đạt kết bước đầu Về hạn chế nguyên nhân hạn chế Thứ nhất, số sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch chậm ban hành bổ sung sửa đổi kịp thời, chưa sát với thực tế, tính khả thi chưa cao; việc tổ chức thực cấp Bộ ngành địa phương chưa liệt, chưa chủ động thiếu giải pháp đồng Thứ hai, việc ban hành văn QPPL hướng dẫn thi hành Luật khám bệnh, chữa bệnh chậm, chưa kịp thời; số nội dung Luật khám bệnh, chữa bệnh văn hướng dẫn thi hành Luật chưa phù hợp với thơng lệ quốc tế, khả thi, khơng thống với Luật khác, chưa phù hợp với thực tiễn, chí gây phiền hà, phức tạp khó khăn cho việc thực Thứ ba, tổ chức máy QLNN cấp theo nhiệm kỳ, tạo thiếu ổn định; phối kết hợp QLNN Trung ương địa phương chưa chặt chẽ; số lượng, cấu chất lượng công chức QLNN KCB hạn chế so với nhu cầu Thư tư, cơng tác kiểm tra chưa thường xuyên; tiêu chí đánh giá chất lượng KCB triển khai, áp dụng thí điểm số hạn chế, bất cập cần phải điều chỉnh; tổ chức đánh giá chưa chuyên nghiệp, kết đánh giá chưa sát thực tế; kinh phí cho hoạt động QLCL ít; thiếu giải pháp hỗ trợ cần thiết thúc đẩy QLCL Thứ năm, ngân sách nhà nước, thu hút đầu tư cho y tế nói chung QLCL nói riêng hạn chế chưa đáp ứng nhu cầu Những hạn chế bất cập nêu chủ yếu nguyên nhân chủ quan: việc thể chế hoá chủ trương Đảng thành sách, pháp luật Nhà nước lĩnh vực KCB chậm, chưa đầy đủ, đồng phù hợp với tình hình Nhiều cấp uỷ đảng, lãnh đạo người đứng đầu quan, tổ chức, đơn vị nhận thức chưa đầy đủ, thiếu tâm trị, thiếu liệt đồng đạo, tổ chức thực Công tác tuyên truyền, quán triệt chủ trương, sách, pháp luật chưa thường xuyên; tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước hoạt động QLCL khám chữa bệnh phổ biến Hệ thống sách, pháp luật quy chế chuyên môn liên quan đến QLCL chưa hoàn thiện Nguồn lực cho hoạt động QLCL hạn chế, sở vật chất, trang thiết bị bệnh viện chưa đáp ứng; kinh phí hạn hẹp, nhân lực thiếu yếu miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn Tình trạng q tải bệnh viện, bệnh viện tuyến Trung ương, bệnh viện tuyến cuối thành phố Hà Nội thành phố Hồ Chí Minh Sự tham gia cộng đồng, người bệnh, người nhà người bệnh việc nâng cao chất lượng KCB bệnh viện hạn chế 3.3.2 Công tác quản lý chất lượng khám chữa bệnh bệnh viện Về ưu điểm: Các bệnh viện nói chung bệnh viện Trung ương trực thuộc Bộ Y tế nói riêng tăng cường cơng tác QLCL bệnh viện xây dựng chương trình, kế hoạch QLCL; tổ chức kiện tồn, củng cố phòng QLCL, phận QLCL bệnh viện; củng cố hội đồng: thi đua khen thưởng, thuốc điều trị, kiểm soát nhiễm khuẩn, quản lý chất lượng, khoa học công nghệ, hội đồng người bệnh vv; phân công người trực tiếp làm công tác QLCL; nghiên cứu áp dụng mơ hình QLCL bệnh viện; triển khai ứng dụng công nghệ thông tin; tổ chức đánh giá chất lượng bệnh viện hàng năm; thực giải pháp đảm bảo an toàn người bệnh Nhờ chất lượng KCB bệnh viện bước nâng lên đáp ứng nhu cầu KCB nhân dân Han chế nguyên nhân hạn chế: Hoạt động hội đồng bệnh viện mang tính hình thức; nhiều bệnh viện chưa thành lập hội đồng hội đồng đạo đức, hội đồng điều dưỡng, chưa thành lập đơn vị quản lý nguy Đội ngũ viên chức trực tiếp làm công tác QLCL bệnh viện thiếu, chun trách, đa số kiêm nhiệm, chưa đào tạo đầy đủ QLCL thường xuyên có biến động Việc triển khai áp dụng mơ hình QLCL tiên tiến giới hạn chế Việc triển khai áp dụng phương pháp, mơ hình QLCL bệnh viện khu vực hành lâm sàng thấp Nguyên nhân hạn chế chủ yếu nhận thức cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bệnh viện chưa đầy đủ QLCL vai trò QLCL bệnh viện; tâm lãnh đạo đơn vị chưa cao Cơ sở vật chất, trang thiết bị chưa đáp ứng, đội ngũ công chức, viên chức trực tiếp làm cơng tác QLCL thiếu, yếu Kết luận Chương Trên sở kết tổng quan tài liệu sở khoa học quản lý chất lượng KCB bệnh viện, Chương Luận án làm rõ thực trạng quản lý chất lượng KCB bệnh viện công lập Việt Nam bao gồm nội dung sau: Thứ nhất, mơ tả khái qt hóa hệ thống y tế hệ thống mạng lưới KCB Việt Nam, đặc biệt hệ thống mạng lưới bệnh viện công lập Việt Nam Thứ hai, phân tích, đánh giá tổng quát chất lượng KCB bệnh viện số lượng lẫn chất lượng thông qua số số từ báo cáo kết đánh giá chất lượng bệnh viện Bộ Y tế Sở Y tế Thứ ba, phân tích khắc họa tranh thực trạng quản lý chất lượng KCB bệnh viện công lập thông qua đánh giá công tác QLNN chất lượng KCB lẫn công tác QLCL bệnh viện Phân tích kết đạt được, hạn chế bất cập công tác QLNN thể nội dung sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch; hệ thống văn Luật văn QPPL hướng dẫn thi hành Luật; tổ chức máy đội ngũ cán bộ; công tác thanh, kiểm tra; phân tích đánh giá thực trạng Bộ cơng cụ đánh giá chất lượng bệnh viện Bộ Y tế triển khai thí điểm; phân tích đánh giá thực trạng QLCL bệnh viện theo nội dung việc xây dựng chương trình, kế hoạch QLCL, lựa chọn hệ thống QLCL, tổ chức đảm bảo điều kiện máy, đội ngũ QLCL đề xuất kiến nghị QLCL đơn vị Thứ tư, phân tích đánh giá mặt tích cực, ưu điểm hoạt động quản lý chất lượng KCB bệnh viện, hạn chế, tồn cần khắc phục nguyên nhân hạn chế, tồn để đề xuất giải pháp khắc phục thời gian tới góp phần nâng cao chất lượng KCB đáp ứng hài lòng người bệnh Chương 4: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG KHÁM CHỮA BỆNH CỦA BỆNH VIỆN CÔNG LẬP VIỆT NAM 4.1 Quan điểm đạo, định hướng Đảng Nhà nước công tác y tế Trong giai đoạn phát triển đất nước, Đảng Nhà nước ta quan tâm đến phát triển nghiệp bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân Quan điểm thể văn kiện Đảng: Nghị số 46-NQ/TW ngày 23/2/2005, Bộ Chính trị chăm sóc bảo vệ nâng cao sức khỏe nhân dân tình hình đưa quan điểm đạo Đảng ta công tác y tế; Nghị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI Nghị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII tiếp tục rõ: Nâng cao chất lượng KCB phục hồi chức tất tuyến Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng cơng nghệ thơng tin, áp dụng tiêu chuẩn quản lý kiểm tra chất lượng dịch vụ KCB; Kết luận số 118-KL/TW ngày 04/01/2016 ban Bí thư Trung ương Đảng việc tiếp tục thực thắng lợi Nghị số 46NQ/BCT, Ban Bí thư yêu cầu cấp ủy, quyền, ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể trị - xã hội cấp tiếp tục quán triệt, tổ chức thực đầy đủ tích cực quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đề Nghị 46 Bộ Chính trị Quyết định số 122/QĐ-TTg ngày 10/11/2013 Thủ tướng Chính phủ Chiến lược quốc gia bảo vệ chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2011-2020 tầm nhìn 2030 Theo đó, đưa giải pháp: “Hồn thiện mạng lưới khám bệnh, chữa bệnh tuyến; thực chăm sóc liên tục toàn diện cho người bệnh; lấy người bệnh làm trung tâm; xây dựng chương trình bảo đảm cải thiện chất lượng dịch vụ KCB….; xây dựng áp dụng tiêu chuẩn QLCL phù hợp bệnh viện Việt Nam, bước áp dụng chuẩn khu vực quốc tế khám bệnh, chữa bệnh Thiết lập hệ thống quản lý, kiểm định kiểm soát chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh từ trung ương đến địa phương” Nghị số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ Ban chấp hành Trung ương khóa XII bảo vệ chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân tình hình phần nhiệm vụ giải pháp rõ: “Nâng cao chất lượng KCB, khắc phục tình trạng tải bệnh viện… Ban hành tiêu chí đánh giá, thực kiểm định độc lập, xếp hạng bệnh viện theo chất lượng phù hợp với thông lệ quốc tế Nghị số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ Ban chấp hành Trung ương khóa XII tiếp tục đổi hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng hiệu hoạt động đơn vị nghiệp công lập, phần quan điểm đạo, rõ: (1) Đổi hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng hiệu hoạt động đơn vị nghiệp công lập nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên hàng đầu, nhiệm vụ trị vừa cấp bách, vừa lâu dài tất cấp uỷ đảng, quyền tồn hệ thống trị; …(4) Thực liệt, đồng nhiệm vụ, giải pháp đề trình đổi hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động đơn vị nghiệp công lập, gắn với đổi hệ thống trị cải cách hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009 đưa sách Nhà nước khám bệnh, chữa bệnh: Theo đó, ưu tiên bố trí ngân sách nhằm đáp ứng nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh nhân dân Quan tâm dành ngân sách cho việc CSSK người có cơng với cách mạng, trẻ em, người nghèo, nông dân, đồng bào dân tộc thiểu số, nhân dân vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn vùng có điều kiện KTXH đặc biệt khó khăn; tăng cường phát triển nguồn nhân lực y tế, đặc biệt nguồn nhân lực y tế vùng có điều kiện KTXH khó khăn vùng có điều kiện KTXH đặc biệt khó khăn Thực chế độ luân phiên có thời hạn người hành nghề sở khám bệnh, chữa bệnh từ tuyến xuống tuyến dưới, từ vùng có điều kiện KTXH khơng khó khăn đến vùng có điều kiện KTXH khó khăn vùng có điều kiện KTXH đặc biệt khó khăn; đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; Khuyến khích việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ khám bệnh, chữa bệnh; kết hợp y học đại với y học cổ truyền khám bệnh, chữa bệnh” Trên sở nghiên cứu, quán triệt quan điểm Đảng Nhà nước, xuất phát từ tình hình thực tiễn xu hướng thay đổi, phát triển Y tế thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, QLNN Y tế nói chung KCB nói riêng, có hoạt động quản lý chất lượng KCB bệnh viện Nghiên cứu sinh đề xuất số định hướng cụ thể sau: Thứ nhất, cần tăng cường công tác phổ biến, quán triệt nâng cao nhận thức người dân cộng đồng, cấp ngành việc thực chiến lược, sách, chương trình, kế hoạch quốc gia y tế nói chung quản lý chất lượng KCB nói riêng để đưa quan điểm, Nghị Đảng vào thực tiễn sống Thứ hai, hoàn thiện hệ thống sách pháp luật để thể chế hóa, cụ thể hóa quan điểm Đảng Nhà nước ta Y tế Các sách quy định pháp luật cần thể chế kịp thời, đầy đủ, tạo hành lang pháp lý làm sở, quan trọng để cấp, ngành tổ chức, cá nhân triển khai thực hiện, góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực QLNN nâng cao chất lượng KCB cho nhân dân Thứ ba, tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức máy QLNN KCB từ trung ương tới địa phương phù hợp với tình hình thực tiễn, đủ lực thực nhiệm vụ; quan tâm đến xây dựng phát triển đội ngũ công chức QLNN đội ngũ viên chức trực tiếp làm công tác QLCL bệnh viện thông qua việc tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bố trí sử dụng đội ngũ cách hợp lý Tổ chức máy với cấu hợp lý đội ngũ cán có đủ lực nòng cốt việc triển khai thực quản lý chất lượng KCB bệnh viện, đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ đặt Thứ tư, tăng cường hoạt động tra, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện, sơ kết tổng kết đánh giá kết đạt được, hạn chế khó khăn thách thức, tìm ngun nhân từ đề xuất giải pháp để tiếp tục điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện quy định pháp luật tổ chức triển khai thực tốt công tác quản lý chất lượng KCB Thứ năm, hồn thiện Bộ cơng cụ đánh giá chất lượng KCB bệnh viện hội nhập với quốc tế phù hợp với tình hình thực tế Việt Nam Nghiên cứu thành lập tổ chức đánh giá độc lập chất lượng KCB sở y tế; thu hút huy động nguồn lực sở vật chất trang thiết bị, nhân lực tài để triển khai thực có hiệu chủ trương Đảng sách Nhà nước KCB quản lý chất lượng KCB bệnh viện tình hình Thứ sáu, tăng cường QLCL sở khám bệnh, chữa bệnh bệnh viện công lập; phát huy vai trò chủ động bệnh viện việc xây dựng triển khai chương trình, kế hoạch quản lý chất lượng KCB, khuyến khích áp dụng mơ hình, phương pháp QLCL tiên tiến 4.2 Một số giải pháp quản lý chất lượng khám chữa bệnh bệnh viện cơng lập Việt Nam 4.2.1 Hồn thiện tổ chức thực sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch quản lý chất lượng khám, chữa bệnh Thứ nhất, tổ chức rà soát, đánh giá tác động sách, chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế hoạch ban hành; nghiên cứu điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp sách, chiến lược quy hoạch, kế hoạch cho phù hợp với quan điểm đạo Đảng Thứ hai, tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng hệ thống mạng lưới KCB bệnh viện công lập Thứ ba, tổ chức đánh giá việc triển khai thực Quyết định số 4276/QĐ-BYT ngày 14/10/2015 Bộ trưởng Bộ Y tế Phê duyệt “Chương trình hành động Quốc gia nâng cao lực quản lý chất lượng khám bệnh, chữa bệnh giai đoạn từ đến năm 2025” 4.2.2 Hoàn thiện tổ chức thực hệ thống pháp luật quy chế chuyên môn khám, chữa bệnh Trước tiên, cần tổ chức đánh giá tác động Luật khám bệnh, chữa bệnh sau năm triển khai thực Thứ hai, sở Luận chứng từ kết đánh giá thực trạng thi hành Luật khám bệnh, chữa bệnh thời gian vừa qua, đề nghị Bộ Y tế nghiên cứu để đề nghị quan Nhà nước có thẩm quyền bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung số nội dung Thứ ba, tổ chức rà soát, đánh giá tác động trình thực văn hướng dẫn thi hành Luật khám bệnh, chữa bệnh bao gồm Nghị định Thông tư hướng dẫn thi hành Luật khám bệnh, chữa bệnh Thứ tư, xây dựng ban hành Thông tư quy định chế độ đào tạo tiền hành nghề, hướng tới việc thi cấp CCHN cho người hành nghề Thứ năm, xây dựng ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia bệnh viện Thứ sáu, xây dựng ban hành Bộ tiêu chuẩn chất lượng bệnh viện bao gồm tiêu chuẩn khoa lâm sàng, cận lâm sàng, tiêu chuẩn lực người hành nghề cho khoa phòng, ưu tiên xây dựng hồn thiện thí điểm Bộ chuẩn lực người hành nghề cho nhóm chuyên khoa trước năm 2020 Song song việc xây dựng Bộ tiêu chuẩn chất lượng bệnh viện, tiến hành xây dựng ban hành hướng dẫn chẩn đoán điều trị, quy trình kỹ thuật, quy trình chăm sóc người bệnh vv 4.2.3 Kiện toàn, nâng cao lực tổ chức máy đội ngũ quản lý nhà nước quản lý chất lượng khám, chữa bệnh Trước hết, kiện toàn tổ chức máy quan QLNN quản lý chất lượng KCB Trung ương địa phương Thứ hai, xây dựng phê duyệt Bộ giáo trình, tài liệu đào tạo liên tục QLCL an toàn người bệnh Thứ ba, tổ chức rà soát đánh giá việc triển khai thực để sửa đổi bổ sung Thông tư số 19/2013/TT-BYT ngày 12/7/2013 Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn thực QLCL dịch vụ KCB bệnh viện phù hợp với tình hình thực tế, quan điểm đạo định hướng Đảng “Chương trình hành động Quốc gia nâng cao lực QLCL khám bệnh, chữa bệnh giai đoạn từ đến năm 2025” ban hành theo Quyết định số 4276/QĐ-BYT năm 2015 Bộ Y tế, để thực mục tiệu xây dựng hoàn thiện hệ thống QLCL khám bệnh, chữa bệnh quốc gia Thứ tư, sớm thành lập tổ chức chứng nhận/kiểm định chất lượng độc lập Việt Nam có chức năng, nhiệm vụ đánh giá công nhận chất lượng bệnh viện 4.2.4 Hồn thiện Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng khám chữa bệnh bệnh viện Việt Nam Trước hết, tổ chức rà soát đánh giá nội dung, số Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện gồm 83 tiêu chí áp dụng nay; phát hạn chế bất cập tiêu chí, số đánh giá Bộ cơng cụ; so sánh, tiếp thu kinh nghiệm từ công cụ nước khu vực giới có điều kiện KTXH tương đồng; đồng thời đánh giá việc tổ chức triển khai đánh giá chất lượng KCB bệnh viện Sở Y tế tỉnh, thành phố Thứ hai, xây dựng tài liệu hướng dẫn đánh giá chất lượng bệnh viện bao gồm quy trình đánh giá Thứ ba, Bộ Y tế, Sở Y tế, bệnh viện tăng cường tuyên truyền, phổ biến Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện tới tất bệnh viện, khoa phòng bệnh viện thuộc địa bàn quản lý Thứ tư, bảo đảm điều kiện cho việc thi hành Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện: kiện toàn, thành lập Phòng/Hội đồng/Tổ/mạng lưới làm cơng tác cải tiến chất lượng bệnh viện 4.2.5 Tăng cường công tác phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra giám sát quản lý chất lượng khám chữa bệnh bệnh viện Thứ nhất, tăng cường phổ biến, quán triệt nâng cao nhận thức cho đội ngũ công chức QLNN Thứ hai, phổ biến, hướng dẫn, giới thiệu mơ hình QLCL mới, tiên tiến mà nước phát triển giới áp dụng Thứ ba, xây dựng thực kế hoạch kiểm tra quản lý chất lượng KCB hàng năm Thứ tư, ứng dụng CNTT quản lý chất lượng KCB thống kê xử lý số liệu đánh giá chất lượng bệnh viện, đảm bảo tính xác kết đánh giá 4.2.6 Thu hút, khuyến khích, huy động nguồn lực cho quản lý chất lượng khám, chữa bệnh Trước hết, sở nhu cầu bệnh viện, Bộ Y tế đơn vị Trung ương, Sở Y tế địa phương tổng hợp xây dựng kế hoạch chung cho tồn ngành, xây dựng dự tốn kinh phí ưu tiên hoạt động quan trọng cấp thiết lấy kinh phí từ nguồn NSNN nguồn thu khác có nguồn gốc NSNN Thứ hai, chủ động, tranh thủ hỗ trợ kỹ thuật hỗ trợ kinh phí từ tổ chức quốc tế theo hướng xây dựng dự án đề nghị tổ chức quốc tế hỗ trợ Thứ ba, Đẩy mạnh hoạt động xã hội hóa quản lý chất lượng KCB bệnh viện Thứ tư, xây dựng chế tham gia quản lý chất lượng KCB người bệnh, người dân cộng đồng Thứ năm, tổ chức giải thưởng chất lượng khuyến khích thi đua, khen thưởng bệnh viện cá nhân tiêu biểu hoạt động QLCL 4.2.7 Nâng cao hiệu hoạt động quản lý chất lượng khám chữa bệnh bệnh viện Trước hết, Giám đốc bệnh viện tổ chức quán triệt tới cán bộ, viên chức bệnh viện quan điểm chủ trương Đảng, sách pháp luật Nhà nước, quy định Ngành y tế quản lý chất lượng KCB; sách, mục tiêu, giải pháp chất lượng bệnh viện để họ nắm vững, hiểu rõ thống triển khai thực Thứ hai, bệnh viện vào nhu cầu, xây dựng Chương trình kế hoạch chất lượng hàng năm bệnh viện Thứ ba, Giám đốc bệnh viện ban hành văn đạo triển khai thực Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện Thứ tư, bệnh viện thực viện kiện toàn Hội đồng bệnh viện Thứ năm, đẩy mạnh triển khai mơ hình phương pháp qn lý QLCL bệnh viện Thứ sáu, tổ chức đào tập huấn cho cán nhân viên bệnh viện nâng cao kiến thức, kỹ QLCL bệnh viện Thứ bảy, đảm bảo nguồn lực để thực chương trình kế hoạch bệnh viện Kết luận Chương Trên sở kết nghiên cứu tổng quan, sở lý luận (luận cứ) thực tiễn (luận chứng) quản lý chất lượng KCB bệnh viện, Chương Luận án tổng hợp, phân tích quan điểm, chủ trương Đảng ta công tác y tế, đặc biệt cơng tác KCB, sở đưa định hướng công tác quản lý chất lượng KCB bệnh viện đề xuất số nhóm giải pháp quản lý chất lượng KCB bệnh viện cơng lập Việt Nam, bao gồm: Một là, hồn thiện tổ chức thực sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch quản lý chất lượng khám, chữa bệnh; Hai là, hoàn thiện tổ chức thực hệ thống pháp luật quy chế chuyên môn quản lý chất lượng khám, chữa bệnh bệnh viện; Ba là, kiện toàn, nâng cao lực tổ chức máy đội ngũ quản lý nhà nước quản lý chất lượng khám chữa bệnh; Bốn là, hồn thiện Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng KCB bệnh viện Việt Nam; Năm là, tăng cường công tác phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra giám sát quản lý chất lượng KCB bệnh viện; Sáu là, thu hút, khuyến khích, huy động nguồn lực cho quản lý chất lượng khám chữa bệnh; Bảy là, nâng cao hiệu hoạt động quản lý chất lượng khám chữa bệnh bệnh viện Những giải pháp thực góp phần nâng cao chất lượng khám, chưa bệnh bệnh viện, đáp ứng hài lòng người bệnh KẾT LUẬN Luận án cơng trình nghiên cứu khoa học chuyên sâu thuộc chuyên ngành quản lý hành cơng Kết Luận án thể qua nội dung vấn đề sau đây: Thứ nhất, luận án tổng quan cơng trình nghiên cứu nước nước ngồi; kế thừa nội dung, vấn đề cơng trình nghiêu cứu làm rõ vấn đề liên quan đến đề tài luận án mà cơng trình nghiên cứu nước nước chưa đề cập, cần tìm hiểu, nghiên cứu làm rõ đề tài luận án Thứ hai, luận án làm rõ khái niệm vấn đề liên quan đến đề tài luận án bao gồm: khái niệm bệnh viện, phân loại bệnh viện, vai trò bệnh viện bệnh viện công lập Việt Nam; khái niệm khám chữa bệnh, chất lượng khám chữa bệnh, quản lý chất lượng quản lý chất lượng khám chữa bệnh bệnh viện; phân tích làm rõ nội dung quản lý chất lượng khám chữa bệnh bệnh viện, gồm cấp độ: Cấp độ vĩ mô - quản lý nhà nước chất lượng khám chữa bệnh cấp độ vi mô - quản lý chất lượng khám chữa bệnh bệnh viện; tìm hiểu, phân tích, số yếu tố liên quan tác động đến chất lượng quản lý chất lượng khám chữa bệnh bệnh viện; nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, rút học kinh nghiệm áp dụng Việt Nam Thứ ba, luận án mô tả hệ thống y tế hệ thống mạng lưới khám, chữa bệnh, bệnh viện công lập Việt Nam; đánh giá tổng quát chất lượng khám, chữa bệnh bệnh viện Đồng thời khắc họa tranh thực trạng chất lượng khám, chữa bệnh quản lý chất lượng khám, chữa bệnh bệnh viện công lập Phân tích kết đạt được, hạn chế bất cập công tác quản lý nhà nước; đánh giá thực trạng Bộ công cụ đánh giá chất lượng bệnh viện Bộ Y tế triển khai thí điểm; phân tích đánh giá thực trạng quản lý chất lượng bệnh viện Luận án phân tích đánh giá mặt tích cực, ưu điểm hoạt động quản lý chất lượng khám, chữa bệnh bệnh viện, hạn chế, tồn cần khắc phục nguyên nhân hạn chế, tồn Thứ tư, luận án phân tích quan điểm, chủ trương Đảng ta công tác y tế, Nghiên cứu sinh đưa định hướng công tác quản lý chất lượng khám, chữa bệnh bệnh viện nhóm giải pháp quản lý chất lượng khám, chữa bệnh bệnh viện cơng lập Việt Nam: Một là, hồn thiện tổ chức thực sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch quản lý chất lượng khám, chữa bệnh; Hai là, hoàn thiện tổ chức thực hệ thống pháp luật quy chế chuyên môn quản lý chất lượng khám, chữa bệnh bệnh viện; Ba là, kiện toàn, nâng cao lực tổ chức máy đội ngũ quản lý nhà nước quản lý chất lượng khám, chữa bệnh; Bốn là, hoàn thiện Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng khám chữa bệnh bệnh viện Việt Nam; Năm là, tăng cường công tác phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra giám sát quản lý chất lượng khám, chữa bệnh bệnh viện; Sáu là, thu hút, khuyến khích, huy động nguồn lực cho quản lý chất lượng khám chữa bệnh; Bảy là, nâng cao hiệu hoạt động quản lý chất lượng khám chữa bệnh bệnh viện Luận án hoàn thành bổ sung lý luận quản lý chất lượng khám chữa bệnh bệnh viện; rõ thực trạng, cung cấp chứng sở đưa định hướng đề xuất số giải pháp hoàn thiện quản lý chất lượng khám, chữa bệnh bệnh viện cơng lập Việt Nam Luận án dùng làm tài liệu tham khảo hữu ích cho nghiên cứu viên, giảng viên sinh viên công tác nghiên cứu, giảng dạy, học tập sở đào tạo khoa học hành y tế Đồng thời, làm tài liệu tham khảo cán bộ, công chức, viên chức, nhà quản lý y tế công tác nghiên cứu, thực nhiệm vụ chun mơn hoạch định sách khám chữa bệnh Tuy nhiên, phạm vi đề tài tiến sỹ, Luận án không tránh khỏi thiếu sót hạn chế định, Nghiên cứu sinh hy vọng đề tài luận án tiếp tục nghiên cứu sâu hơn, rộng để góp phần hồn thiện lý luận quản lý chất lượng khám chữa bệnh, đồng thời cung cấp chứng khoa học việc xây dựng hoạch định sách y tế Việt Nam DANH MỤC CƠNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ Cao Hưng Thái (2002) "Nâng cao hiệu hoạt động quản lý đội ngũ lãnh đạo, quản lý đơn vị trực thuộc Bộ Y tế" Luân văn thạc sĩ Cao Hưng Thái “Đổi công tác đào tạo, bồi dưỡng cán Giải pháp quan trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán lãnh đạo, quản lý Bộ Y tế" Tạp chí Thơng tin Y Dược số 3/2003; Cao Hưng Thái “Đổi cơng tác bổ nhiệm cán góp phần nâng cao hiệu hoạt động đội ngũ cán lãnh đạo quản lý Bộ Y tế" Tạp chí Y học số 3(446)/2003; Cao Hưng Thái, “Một số giải pháp nâng cao chất lượng đánh giá cán Bộ Y tế" Tạp chí Thơng tin Y Dược số 4/2003; Cao Hưng Thái, “Thực trạng giải pháp nâng cao hiệu hoạt động quan quản lý nhà nước dược" Tạp chí Dược học số 2A/2004; Cao Hưng Thái, “Một số vấn đề công tác quy hoạch cán Bộ Y tế" Tạp chí Thơng tin Y Dược số 5/2004; Cao Hưng Thái, "Nghiên cứu hoạt động Hội đồng thuốc điều trị số bệnh viện đa khoa tuyến Trung ương địa phương" Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ 2013 Cao Hưng Thái “Quản lý chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh vai trò trách nhiệm bên liên quan” Tạp chí Y học thực hành (1015) số 7/2016 Cao Hưng Thái “Nghiên cứu mơ hình, phương pháp quản lý chất lượng bệnh viện số bệnh viện tuyến trung ương trực thuộc Bộ Y tế” Tạp chí Y học thực hành (1030) số 12/2016 10 Cao Hưng Thái “Kết bước đầu triển khai thử nghiệm câu hỏi đánh giá hài long người bệnh nội trú số bệnh viện nước năm 2015” Tạp chí Y học thực hành (1073) số 7/2018 11 Cao Hưng Thái “Kinh nghiệm quốc tế quản lý chất lượng khám chữa bệnh học kinh nghiệm áp dụng cho Việt Nam” Tạp chí Y học thực hành (1076) số 8/2018 ... bệnh viện, phân loại bệnh viện, vai trò bệnh viện bệnh viện công lập Việt Nam; khái niệm khám chữa bệnh, chất lượng khám chữa bệnh, quản lý chất lượng quản lý chất lượng khám chữa bệnh bệnh viện; ... quản lý chất lượng khám, chữa bệnh bệnh viện công lập; Chương 3: Thực trạng quản lý chất lượng khám, chữa bệnh bệnh viện công lập Việt Nam; Chương 4: Định hướng giải pháp quản lý chất lượng khám,. .. cường quản lý chất lượng KCB bệnh viện công lập hiên Chương 2: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG KHÁM CHỮA BỆNH CỦA BỆNH VIỆN CÔNG LẬP 2.1 Chất lượng khám chữa bệnh bệnh viện 2.1.1 Bệnh viện
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý chất lượng khám, chữa bệnh của bệnh viện công lập Việt Nam, Quản lý chất lượng khám, chữa bệnh của bệnh viện công lập Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn