TUẦN 17 2016 2017

40 28 0
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 21:04

TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN CÁI VỒN A Tuần: 17 LỚP: 4/3 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Mơn: Tóan BÀI: LUYỆN TẬP Ngày: 19/12/2016 Tiết: 81 I Mục đích: - Thực phép chia cho số có hai chữ số - Biết chia cho số có ba chữ số giải tốn có lời văn - Tính xác cẩn thận II Chuẩn bị: - GV: SGK, SGV - HS: SGK, III Các hoạt động dạy – học HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS *Hoạt động 1: HS làm phép chia * Cá nhân - Nhóm đơi cho số có ba chữ số - Bài tập 1: - Nhận xét - Kết a/ 54322 : 346 = 157 25275 : 108 = 234 (dư 3) 86679 : 214 = 405 (dư 9) *Hoạt động 2: HS tìm chu vi, * Cá nhân -Cả lớp chiều rộng hình chữ nhật - Tìm hiểu đề cách giải - Bài tập 3: a/ Chiều rộng sân bóng đá là: * Lưu ý: Yêu cầu HS nhắc lại cách 7140 : 105 = 68 (m) tính chiều rộng hình chữ nhật biết diện tích chiều dài Củng cố, dặn dò: - Tốn thi đua - Giao việc - nhóm thi đua thực phép chia - Về nhà xem lại tập vừa làm - Chuẩn bị Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN CÁI VỒN A LỚP: 4/3 TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN CÁI VỒN A Tuần: 17 LỚP: 4/3 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Môn: Đạo đức BÀI: YÊU LAO ĐỘNG (T2); Ngày: 19/12/2016 Tiết: 17 I Mục đích: - Nêu ích lợi lao động - Tích cực tham gia công việc lao động lớp , trường , nhà phù hợp với khả thân - Khơng đồng tình với biểu lười lao động *KNS: Kĩ xác định giá trị lao động Kĩ quản lí thời gian để tham gia làm việc vừa sức nhà trường II Chuẩn bị - GV :- SGK Một số đồ dùng , đồ vật phục vụ cho trò chơi đóng vai - HS : - SGK, VỞ III Các hoạt động dạy – học HOẠT ĐỘNG CỦA GV * Hoạt động : HS nêu gương yêu lao động - Yêu cầu HS kể gương yêu lao động Bác, anh hùng lao động bạn lớp - Chốt ý + Theo em nhân vật câu chuyện có u lao động khơng? + Vậy biểu củau (khơng) lao động gì? * Hoạt động : HS nêu biểu yêu lao động lười lao động + Yêu cầu HS trình bày cơng việc gì? + Lý em u thích cơng việc hay nghề đó? + Để thực ước mơ mình, từ em cần phải làm cơng việc gì? HOẠT ĐỘNG CỦA HS *Cá nhân - Cả lớp *Thảo luận + Bác Hồ làm phụ bếp tàu… + Tấm gương anh hùng yêu lao động như: Lương Đình Của nhà nơng học … + Tấm gương bạn HS tuổi nhỏ gia đình nghèo biết giúp đỡ mẹ, cha + Những nhân vật câu chuyện có yêu lao động + Vượt khó khăn, chấp nhận thử thách để làm tốt cơng việc + Tự làm lấy cơng việc * Nhóm - Cả lớp *Dự án -Nghề bác sĩ , lao cơng -Cứu người ,giúp ích cho đời - Gia sức học tập ,và lao động vùa sức TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN CÁI VỒN A *Củng cố, dặn dò: - Yêu cầu HS đọc ghi nhớ - Giáo dục: Yêu lao động - Giao việc LỚP: 4/3 - Vài em đọc ghi nhớ - Thực yêu lao động - Nêu việc nhà - Xem trước Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN CÁI VỒN A Tuần: 17 LỚP: 4/3 KẾ HOẠCH BÀI HỌC BÀI: RẤT NHIỀU MẶT TRĂNG Môn: Tập đọc Ngày: 19/12/2016 Tiết: 33 I Mục đích: - Hiểu nội dung : Cách nghĩ trẻ em giới , mặt trăng ngộ nghĩnh ,đáng yêu - Biết đọc với giọng nhẹ nhàng , chậm rãi , bước đầu đọc diễn cảm đoạn văn có lời nhân vật lời người dẫn chuyện với lời nhân vật : bé , nàng cơng chúa nhỏ - u thích câu truyện cổ, yêu ngây thơ trẻ em II Chuẩn bị - GV: Tranh minh hoạ nội dung học Bảng phụ SGK, SGV - HS: SGK, đọc trước nhà III Các hoạt động dạy – học HOẠT ĐỘNG CỦA GV *Hoạt động : HS đọc trôi chảy - Yêu cầu - Khẳng định cách chia - Cho HS đọc đoạn nối tiếp nhóm, tìm từ khó đọc khó hiểu - Giải nghĩa thêm từ khó - Đọc diễn cảm * Lưu ý: HS yếu đọc đoạn ngắn trôi chảy *Hoạt động 2: HS hiểu nội dung + Cơ cơng chúa nhỏ có nguyện vọng ? + Trước u cầu cơng chúa , nhà vua làm ? HOẠT ĐỘNG CỦA HS * Cá nhân - Cả lớp - em giỏi đọc toàn - Lớp đọc thầm - Chia đoạn + Đoạn 1: dòng đầu + Đoạn 2: đến tất nhiên vàng + Đoạn 3: Phần lại - Đọc đoạn nối tiếp nhóm - Tìm từ khó đọc - Luyện đọc - Đọc thầm phần giải - Giải thích từ khó: Mặt trăng treo, che khuất, thợ kim hồn, … - Luyện đọc nhiều hình thức * Cả lớp – Nhóm + Cơng chúa nhỏ muốn có mặt trăng nói khỏi có mặt trăng + Nhà vua cho vời tất vị đại thần , nhà khoa học đến để bàn cách lấy mặt trăng cho công chúa + Các vị đại thần nói nào? + Họ nói đòi hỏi khơng thể thực + Tại họ cho khơng thể thực được? + Vì mặt trăng xa to gấp hàng + Cách nghĩ có khác nghìn lần đất nước nhà vua với vị đại thần nhà khoa + Chú cho trước hết phải hỏi TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN CÁI VỒN A học ? + Tìm chi tiết cho thấy cách nghĩ cô công chúa nhỏ mặt trăng khác với cách nghĩ người lớn ? + Sau biết rõ cơng chúa muốn có “ mặt trăng “ theo ý nàng , làm gì? - Chốt nội dung Hoạt động 3:HS đọc diễn cảm - Hướng dẫn HS đọc diễn cảm văn - Nhận xét khen HS đọc diễn cảm hay *Củng cố, dặn dò: - Câu truyện giúp em hiểu điều gì? - Giáo dục: GDHS bảo vệ mặt trăng - Giao việc LỚP: 4/3 xem công chúa nghĩ mặt trăng + Chú cho công chúa nghĩ mặt trăng không giống người lớn: Mặt trăng to móng tay cơng chúa Mặt trăng treo ngang Mặt trăng làm vàng + Chú đến gặp bác thợ kim hoàn , đặt làm mặt trăng vàng , lớn móng tay cơng chúa , cho mặt trăng vào dây chuyền vàng để công chúa đeo vào cổ * Cá nhân – Nhóm - Đọc thầm theo - Luyện đọc diễn cảm : đọc cá nhân, đọc phân vai - Nối tiếp đọc - Thi đọc diễn cảm đoạn + Cách nghĩ trẻ em giới, mặt trăng …… - Lắng nghe - Nêu việc nhà Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN CÁI VỒN A Tuần: 17 LỚP: 4/3 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Mơn: Tốn BÀI: LUYỆN TẬP CHUNG Ngày: 20/12/2016 Tiết: 82 I Mục đích: - Thực phép tính nhân chia - Biết thơng tin biểu đồ, giải tốn có lời văn - Tính xác cẩn thận II Chuẩn bị - GV: SGK, SGV - HS: SGK, III Các hoạt động dạy – học HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS *Hoạt động 1: HS tìm thành phần * Cá nhân -Cặp đôi chưa biết phép nhân phép chia - Bài tập 1: a/ Tìm thừa số chưa biết lấy tích chia - Cho HS đọc yêu cầu cho thừa số biết - Nhận xét kết b/ Tìm số chia, lấy số bị chia chia cho thương c/ Tìm số bị chia lấy thương nhân với số chia *Hoạt động 2: HS biết đọc số liệu * Nhóm biểu đồ tính tốn số liệu biểu đồ - Bài tập 4: a/ Tuần bán tuần là: - Đính biểu đồ 5500 – 4500 = 1000 (cuốn sách) - Yêu cầu HS dựa vào biểu đồ để b/ Tuần bán nhiều tuần đọc số liệu cột ngang, cột dọc là: giải toán 6250 – 5750 = 500 (cuốn sách) * Lưu ý: Đọc xác số liệu c/ Trung bình tuần bán được: - Nhận xét – Chốt đáp án (4500+6250+5750+5500):4=5500 (cuốn sách) Đáp số: 5500 sách * Củng cố, dặn dò: - Tốn thi đua - Giao việc - nhóm thi đua thực phép chia - Về nhà xem lại tập vừa làm - Chuẩn bị Giáo viên TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN CÁI VỒN A LỚP: 4/3 Nguyễn Văn Tuấn KẾ HOẠCH BÀI HỌC TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN CÁI VỒN A LỚP: 4/3 Môn: khoa học BÀI: ƠN TẬP VÀ KIỂM TRA HỌC KÌ I (Tiết 1) Tuần: 17 Ngày: 20/12/2016 Tiết: 33 I Mục đích:: Ôn tập kiến thức về: - Tháp dinh dưỡng cân đối Một số tính chất nước khơng khí; thành phần khơng khí - Vòng tuần hồn nước tự nhiên Vai trò nước khơng khí sinh hoạt , lao động sản xuất vui chơi giải trí - Vẽ tranh cổ động bảo vệ mơi trường nước khơng khí II Chuẩn bị - GV: Tranh , SGK, SGV Đồ dùng thí nghiệm theo nhóm SGK - HS: SGK, ôn tập lại học III Các hoạt động dạy – học HOẠT ĐỘNG CỦA GV *Hoạt động 1: Củng cố hệ thống kiến thức - Đính tháp dinh dưỡng cân đối - Giao việc - Phát PBT có ghi câu hỏi 2, SGK - Nhận xét - Chốt ý * Hoạt động 2: Củng cố hệ thống kiến thức vai trò nước khơng khí - Cho HS thảo luận tranh sưu tầm theo chủ đề * Củng cố, dặn dò: - Nhận xét kết học tập HS HOẠT ĐỘNG CỦA HS * Nhóm - Cả lớp + Một số tính chất nước khơng khí; thành phần nước khơng khí + Vòng tuần hồn nước tự nhiên 1/ Khơng khí nước có tính chất giống là: + Khơng màu, khơng mùi, khơng vị 2/ Thành phần khơng khí Ơ-xy Ni-tơ + Khí Ơ-xy cần thiết người * Nhóm - Cả lớp - Thảo luận nhóm đính tranh theo chủ đề - Vai trò nước vai trò khơng khí - Tham quan triển lãm - Từng nhóm nêu vai trò nước khơng khí sinh hoạt, lao động, sản xuất vui chơi giải trí - Lắng nghe TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN CÁI VỒN A -GDHS Bảo vệ thiên nhiên ,động vật - Giao việc LỚP: 4/3 - Nêu việc nhà - Chuẩn bị tt Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn KẾ HOẠCH BÀI HỌC TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN CÁI VỒN A vị ngữ câu kể Ai làm gì? Bài tập 1:Cho HS nêu yêu cầu làm vào tập -Nhận xét chốt ý Bài tập 2: - Yêu cầu HS làm vào VBT - Theo dõi HS yếu - Nhận xét - Chốt ý Bài tập 3: - Hướng dẫn HS quan sát tranh - Nhận xét - Chốt ý *Củng cố, dặn dò: - Trò chơi thi đua - Giao việc LỚP: 4/3 - Vài em đọc yêu cầu tìm câu kể Ai làm gì? Trong đoạn văn + Câu 3, 5, 6, * Nhóm đơi,lớp: Đàn cò trắng … bay lượn cánh đồng Bà em … kể chuyện cổ tích Bộ đội … giúp dân gặt lúa * Nhóm,lớp: - Quan sát tranh, suy nghĩ, nêu ý kiến - Nói từ - câu miêu tả hoạt động nhân vật tranh theo mẫu Ai làm gì? - nhóm thi đua tìm vị ngữ câu kể - Nhận xét - Tuyên dương - Nêu việc nhà + Về nhà xem lại + Chuẩn bị Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn KẾ HOẠCH BÀI HỌC TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN CÁI VỒN A Tuần: 17 LỚP: 4/3 Mon: Địa ký BÀI: ÔN TẬP HK I Ngày: 22/12/2016 Tiết: 17 I Mục đích: - HS ơn tập kiến thức địa lí từ đầu năm đến tuần 16 - HS nắm vững kiến thức để làm thi trắc nghiệm - Yêu quê hương đất nước *GDBVMT: Yêu thiên nhiên người Đồng thời thấy nguy ô nhiễm khơng khí, nguồn nước trình độ dân trí chưa cao II Chuẩn bị: - GV: Nội dung ôn tập - HS: SGK, ôn lại học III Các hoạt động dạy – học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV *Hoạt động 1: HS nêu chương học tên - Chia nhóm - Yêu cầu nhóm ghi tên chương học tên chương đo - Yêu cầu HS trình bày - Nhận xét - Chốt ý *Hoạt động 2: HS nắm vững kiến thức địa lí học - Chia nhóm giao việc cho nhóm bốc thăm để trình bày nội dung cần ghi nhớ - Yêu cầu - Nhận xét - Chốt ý - Khen nhóm có câu hỏi hay giải đáp câu hỏi *Củng cố, dặn dò: - Giao việc - Về nhà ôn lại vừa ôn tập chuẩn bị tiết kiểm tra HK I HOẠT ĐỘNG CỦA HS * Nhóm - Cả lớp - Chương I: Thiên nhiên hoạt động sản xuất người miền núi trung du Dãy Hoàng Liên Sơn ………… - Chương II: Thiên nhiên hoạt động sản xuất người dân miền Đồng Bằng 11 Đồng Bắc Bộ ………… 15 Thủ Đô Hà Nội * Nhóm - Cả lớp - Các nhóm bốc thăm - nhóm thảo luận nội dung bốc thăm - Đại diện nhóm trình bày - Các nhóm khác theo dõi - Nhận xét - Đặt câu hỏi giao lưu với nhóm bạn - Nhận xét tiết học - Nêu việc nhà + Ôn tập + Chuẩn bị cho tiết kiểm tra TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN CÁI VỒN A LỚP: 4/3 Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn KẾ HOẠCH BÀI HỌC TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN CÁI VỒN A LỚP: 4/3 Mơn: Tốn BÀI: DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO Tuần: 17 Ngày: 22/12/2016 Tiết: 84 I Mục đích: - Biết dấu hiệu chia hết cho không chia hết cho - Biết kết hợp với dấu hiệu chia hết cho với dấu hiệu chia hết cho - Vận dụng dấu hiệu chia hết cho để chọn hay viết số chia hết cho II Chuẩn bị: - GV: SGK, SGV, bảng phụ - HS: SGK, vở, thẻ từ III Các hoạt động dạy – học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS *Hoạt động1: HS biết dấu hiệu chia * Nhóm - Cả lớp hết cho 5, khơng chia hết cho - Thảo luận tìm số ghi vào cột - Chia nhóm 20 : = 41 : = (dư 1) - Nhận xét chốt đáp án 30 : = 32 : = (dư 2) 40 : = 53 : = 10 (dư 15 : = 3) 25 : = 44 : = (dư 4) 35 : = 46 : = (dư 1) + Em có nhận xét số vừa ……… 37 : = (dư 2) tìm chia hết cho 5? … + Các số không chia hết cho + Các số tận là: sao? + Các số không tận là:0 + Vậy muốn biết số có chia hết cho hay khơng ta dựa vào + Dựa vào chữ số tận điều gì? chữ số Nếu số có chữ số tận là: chia hết cho * Hoạt động 2: HS chọn số chia * Cá nhân - Cả lớp hết cho không chia hết cho a/ Số chia hết cho là: 35, 660, - Bài tập 1: 3000, 945 * Lưu ý: Lập số dựa vào dấu hiệu b/ Các số không chia hết cho là: chia hết cho 8, 57, 4674, 5553 - Bài tập 4: * Nhóm đơi: - Cho HS thảo luận nhóm đơi a/ 660; 3000 b/ 35; 945 *Củng cố, dặn dò: - Toán thi đua “ Ai nhanh hơn” - Giao việc - nhóm thi đua chọn số chia hết cho 5, không chia hết cho - Nêu việc nhà + Xem lại tập vừa làm TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN CÁI VỒN A LỚP: 4/3 + Chuẩn bị tt Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn KẾ HOẠCH BÀI HOC TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN CÁI VỒN A LỚP: 4/3 Mơn: Chính tả BÀI: MÙA ĐƠNG TRÊN RẺO CAO Tuần: 17 Ngày: 22/12/2016 Tiết: 17 I Mục đích: - Nghe viết tả,trình bày hình thức văn xi - Luyện viết chữ có âm đầu vần dễ lẫn l/n, ât/ âu - Có ý thức rèn chữ viết đẹp, giữ *GDBVMT: GV giúp HS thấy nét đẹp thiên nhiên vùng núi cao đất nước ta Từ đó, thêm u q mơi trường, thiên nhiên II Chuẩn bị: - GV: SGK, SGV - HS: SGK, trình bày tả III Các hoạt động dạy – học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV *Hoạt động 1: HS nghe GV đọc viết tả “ Mùa đông rẻo cao” - Yêu cầu HS đọc văn viết - Hướng dẫn viết từ khó - Đọc cho HS viết - Chấm vài - Nhận xét chung *Hoạt động 2: HS làm tập tả - Bài 2: - Nhận xét - Chốt đáp án Bài 3: - Bài tập yêu cầu em làm gì? - Nhận xét - Kết luận câu điền *Củng cố, dặn dò: - Nhận xét lỗi sai phổ biến HS - Giao việc HOẠT ĐỘNG CỦA HS * Cá nhân - Cả lớp - em đọc viết - Lớp đọc thầm - Tìm từ khó: Rẻo cao, sườn núi, trườn xuống, gieo, vàng heo, khua lao xao, … - Luyện viết bảng từ khó - Viết vào - Kiểm tra lỗi chéo * Cá nhân - Cả lớp a Nối tiếp đọc từ điền: loại, lễ, b Giấc, đất, vất - Chọn từ viết đúg tả ngoặc đơn để hồn chỉnh câu văn - Thứ tự điền: giấc mộng, làm người, xuất hiện, che lửa, lấc láo, cất tiếng - Sửa sai - Lắng nghe - Nêu việc nhà + Nêu nhận xét tiết học + Chuẩn bị tt Giáo viên TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN CÁI VỒN A LỚP: 4/3 Nguyễn Văn Tuấn KẾ HOẠCH BÀI HỌC TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN CÁI VỒN A Tuần: 17 LỚP: 4/3 Mơn: Tốn BÀI: LUYỆN TẬP Ngày: 23/12/2016 Tiết: 85 I Mục đích: - Bước đầu biết vận dụng dấu hiệu chia hết cho dấu hiệu chia hết cho - Nhận biết số vừa chia hết cho vừa chia hết cho tình đơn giản - Tính cẩn thận xác II Chuẩn bị: - GV: SGK, SGV - HS: SGK, vở, thẻ từ III Các hoạt động dạy – học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS *Hoạt động 1: HS biết số chia * Cá nhân - Cả lớp hết cho cho - Bài tập 1:Cho HS làm vào a/ Các số chia hết cho 4568, -Nhận xét – Chốt kết 66814, 2050, 3576, 900 *Lưu ý ; số chẵn chia hết cho b/ Các số chia hết là: 2050, số có chũ số 900, 2355 cuố i chia hết cho - Bài tập 2: * Nhóm đơi,lớp: - Nhận xét kết a/ 604; 178; 970 b/ 105; 880; 475 * Hoạt động 2:HS biết số vừa * Nhóm - lớp chia hết cho vừa chia hết cho - Bài tập 3: Cho HS tìm nêu miệng a/ Số vừa chia hết cho vừa * Lưu ý: Yêu cầu HS giải thích cho hết cho là: 480, 2000, 9010 số b/ Các số chia hết cho - Nhận xét – Chốt ý không chia hết cho là: 296, 324 c/ Các số chia hết cho *Củng cố, dặn dò: không chia hết cho là: 345, 3995 +Nêu dấu hiệu chia hết cho 5? - Giao việc - Nêu việc nhà + Về nhà xem lại vừa làm + Chuẩn bị Giáo viên TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN CÁI VỒN A LỚP: 4/3 Nguyễn Văn Tuấn KẾ HOẠCH BÀI HỌC TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN CÁI VỒN A LỚP: 4/3 Môn:Khoa học BÀI: ƠN TẬP VÀ KIỂM TRA HỌC KÌ I (Tiết 2) Tuần: 17 Ngày: 23/12/2016 Tiết: 34 I Mục đích: - Tháp dinh dưỡng cân đối Một số tính chất nước khơng khí; thành Phần khơng khí - Vòng tuần hồn nước tự nhiên Vai trò nước khơng khí sinh hoạt , lao động sản xuất vui chơi giải tr - Vẽ tranh cổ động bảo vệ môi trường nước khơng khí II Chuẩn bị: - GV: SGK, SGV.Đồ dùng thí nghiệm theo nhóm SGK - HS: SGK, ôn tập lại học III Các hoạt động dạy – học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV *Hoạt động 1: Giúp HS hệ thống lại kiến thức: Vai trò nước khơng khí sinh hoạt, lao động sản xuất vui chơi giải trí - Yêu cầu HS thông báo chuẩn bị tranh ảnh tự liệu - Chia nhóm bóc thăm chủ đề: Của nước ; khơng khí - u cầu nhóm thuyết trình sản phẩm trước lớp cho khoa học đẹp -GV chấm điểm triển lãm bảng thuyết trình vào khu triển lãm *Hoạt động 2: HS có khả năng: vẽ tranh cổ động bảo vệ mơi trường nước khơng khí - Yêu cầu HS hội ý vẽ tranh cổ động với chủ đề : Bảo vệ môi trường nước khơng khí - Đánh giá nhận xét cho điểm Củng cố, dặn dò: - Yêu cầu - Giao việc HOẠT ĐỘNG CỦA HS * Nhóm - Cá nhân - Cả lớp - Nhóm trưởng báo cáo chuẩn bị tranh ảnh - Bốc thăm chủ đề - Từng đại diện nhóm lên thực nhiệm vụ mà bốc thăm - Mỗi thành viên nhóm lên trình bày thuyết trình trước lớp - Nhận xét * Nhóm - Cả lớp - Các nhóm hội ý chọn chủ đề - Thực hành vẽ tranh cổ động theo chủ đề - Các nhóm cử đại diện lên trình bày tranh vẽ - Nhận xét - Nhận xét tiết học - Nêu việc nhà + Về xem lại vừa ôn + Chuẩn bị TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN CÁI VỒN A LỚP: 4/3 Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN CÁI VỒN A LỚP: 4/3 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Môn: Tập làm văn Bài: LUYỆN TẬP XÂY DỰNG ĐOẠN VĂN MIÊU TẢ ĐỒ VẬT Tuần: 17 Ngày: 23/12/2016 Tiết: 34 I Mục đích: - Tiếp tục tìm hiểu đoạn văn: biết xác định đoạn văn thuộc phần văn miêu tả, nội dung miêu tả đoạn - Nhận dấu hiệu mở đấu đoạn văn - Bước đầu biết viết đoạn văn văn miêu tả đồ vật II Chuẩn bị: - GV: Bảng phụ - Một số kiểu, mẫu cặp sách học sinh - HS: SGK, III Các hoạt động dạy – học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV *Hoạt động 1: HS nắm phần đoạn văn miêu tả - Bài 1: - Cho HS nêu yêu cầu - Gợi ý - Nhận xét - Chốt ý *Hoạt động 2: HS viết đoạn văn miêu tả hình dáng bên ngồi cặp - Bài 2: - Cho HS đọc yêu cầu tập - Cho HS làm vào - Mời HS đọc làm * Lưu ý: Chỉ viết đoạn văn miêu tả hình dáng bên ngồi cặp, nêu điểm riêng cặp em *Hoạt động 3: HS miêu tả hình HOẠT ĐỘNG CỦA HS * Cá nhân – Nhómđơi - HS nối tiếp đọc đoạn văn miêu tả đoạn văn miêu tả cặp + Đoạn 1: Tả hình dáng bên ngồi cặp + Đoạn 2: Tả quai cặp dây đeo + Đoạn 3: Tả cấu tạo bên cặp - Nội dung miêu tả báo hiệu từ ngữ cặp + Đoạn 1: Màu đỏ tươi + Đoạn 2: Quai cặp làm sắt không gỉ + Đoạn 3: Mở cặp ra, em thấy cặp có tới ngăn * Cá nhân - Cả lớp - Đặt cặp trước mặt quan sát - Chiếc cặp em hình vng ,to trơng nặng nề phải chứa biết thứ ;nào sách ,vở ,nào dụng cụ học tập ,đôi bánh ,chai nước * Cá nhân - Nhóm TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN CÁI VỒN A dáng bên cặp - Bài 3: - Cho HS đọc yêu cầu - Làm vào * Lưu ý: Chỉ viết đoạn văn tả bên cặp Củng cố, dặn dò: - Đọc văn hay cho lớp nghe - Giao việc LỚP: 4/3 -Chiếc cặp em có nhiều ngăn nhờ mà tiện ích ,nó giúp em để thứ ngăn thật gọn gàng ngăn nắp - Lắng nghe - Nhận xét văn hay chỗ nào? - Nêu việc nhà - Chuẩn bị Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN CÁI VỒN A LỚP: 4/3 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Môn: Kĩ thuật Bài: CẮT, KHÂU, THÊU SẢN PHẨM TỰ CHỌN ( Tiết 3) Tuần: 17 Ngày: 23/12/2016 Tiết:16 I Mục đích: - Sử dụng số dụng cụ,vật liêu cắt,khâu,thêu để thành sản phẩm - Đơn giản.Có thể vận dungjhai ba kĩ cắt,khâu,thêu học - Tiết 1: ôn tập học chương I - Tiết 2, 3: HS cắt, khâu, thêu sản phẩm tự chọn đánh giá sản phẩm *GDBVMT: HS vệ sinh lớp sau thực hành II Chuẩn bị: - GV: Tranh quy trình học Mẫu khâu, thêu học - HS: Dụng cụ học thêu III Các hoạt động dạy – học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV *Hoạt động 1: HS nêu tên mũi khâu học quy trình thực - Yêu cầu HS nhắc lại quy trình cách cắt vải theo đường vạch dấu - Sử dụng tranh quy trình để củng cố HOẠT ĐỘNG CỦA HS * Cá nhân - Cả lớp *Hoạt động 2: HS thực sản phẩm tuỳ ý thích - Giới thiệu số sản phẩm cho HS xem lựa chọn - Gợi ý: + Cắt, khâu, thêu khăn tay: cắt vải hình vng có cách 20cm Kẻ đường dấu cạnh hình vng để khâu gấp mép Vẽ thêm hình đơn giản thêu góc khăn - Cho HS thực hành * Lưu ý: Theo dõi giúp đỡ HS yếu * Cá nhân - Cả lớp * Hoạt động 3: HS nhận xét đánh giá sản phẩm - Tổ chức cho HS trình bày - Đánh giá theo mức hoàn thành chưa hoàn thành qua sản phẩm * Nhóm - Cả lớp - Vài HS nhắc lại qui trình thực mũi thêu học cách cắt vải theo đường vạch dấu + Khâu thường, khâu đột thưa, móc xích - Nối tiếp nêu sản phẩm tự chọn để thực - Quan sát sản phẩm GV giới thiệu - Chọn lựa sản phẩm để thực cho - Theo dõi - Thực hành - Trưng bày sản phẩm theo nhóm - Tham quan sản phẩm bạn - Đánh giá sản phẩm TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN CÁI VỒN A Những sản phẩm đẹp, sáng tạo đánh giá hồn thành tốt * Củng cố, dặn dò: Nhận xét chương I - GDHS vệ sinh lớp sau thực hành LỚP: 4/3 - Chọn sản phẩm đẹp để trưng bày - Lắng nghe - Chuẩn bị dụng cụ để tiết sau thực sản phẩm tự chọn Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn TRƯỞNG KHỐI DUYỆT BGH DUYỆT ... TRƯỜNG TIỂU HỌC THỊ TRẤN CÁI VỒN A Tuần: 17 LỚP: 4/3 Mon: Địa ký BÀI: ÔN TẬP HK I Ngày: 22/12 /2016 Tiết: 17 I Mục đích: - HS ơn tập kiến thức địa lí từ đầu năm đến tuần 16 - HS nắm vững kiến thức... tính tốn số liệu biểu đồ - Bài tập 4: a/ Tuần bán tuần là: - Đính biểu đồ 5500 – 4500 = 1000 (cuốn sách) - Yêu cầu HS dựa vào biểu đồ để b/ Tuần bán nhiều tuần đọc số liệu cột ngang, cột dọc là:... HỌC KÌ I (Tiết 1) Tuần: 17 Ngày: 20/12 /2016 Tiết: 33 I Mục đích:: Ơn tập kiến thức về: - Tháp dinh dưỡng cân đối Một số tính chất nước khơng khí; thành phần khơng khí - Vòng tuần hồn nước tự nhiên
- Xem thêm -

Xem thêm: TUẦN 17 2016 2017 , TUẦN 17 2016 2017

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn