TUẦN 16 2016 2017

38 23 0
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 21:04

TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A Tuần: 16 LỚP: 4/3 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Mơn: Tốn BÀI: LUYỆN TẬP Ngày: 12/12/2016 Tiết: 76 I.Mục tiêu: Giúp HS - Thực phép chia cho số có hai chữ số - Áp dụng phép chia cho số có hai chữ số, để giải tốn có lời văn - Tính cẩn thận xác II Chuẩn bị: - GV: SGK, SGV - HS: SGK, Vở, bảng III Các hoạt động dạy – học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS *Hoạt động1:HS biết cách đặt tính * Cá nhân - Cả lớp thực phép tính - em nêu cách thực - Bài 1: a/ = 315 b/ = 1952 - HDHS cách ước lượng để tìm = 57 = 354 thương lần chia = 112 ( dư ) = 371 ( dư 18 ) *Hoạt động 2: HS giải tốn * Nhóm đơi - Cả lớp có lời văn - Bài 2:Hướng dẫn - Tìm hiểu đề cách giải - Tóm tắt Số mét vng nhà lót là: 25 viên : m² 1050 : 25 = 42 ( m² ) 1050 viên : m² Đáp số: 42 m² * Lưu ý : đơn vị diện tích - Nhận xét kết - Nhận xét - Tuyên dương .Củng cố, dặn dò: - Giao việc - Nêu việc nhà Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A LỚP: 4/3 TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A Tuần: 16 LỚP: 4/3 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Môn: Đạo đức BÀI: YÊU LAO ĐỘNG Ngày: 12/12/2016 Tiết: 16 I.Mục tiêu: - Nêu ích lợi lao động - Tích cực tham gia công việc lao động lớp, trường, nhà phù hợp với khả thân - Biết phê phán biểu lười lao động *KNS: -KN xác định giá trị lao động - KN quản lý thời gian để tham gia làm việc vùa sức nhà trường II Chuẩn bị: - GV: SGK, SGV, tranh lao động trồng - HS: SGK III Các hoạt động dạy – học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV *Hoạt động 1: Đọc truyện “ Một ngày Pê - chi - a.” - Đọc truyện lần - Nhận xét - Chốt ý - Cho HS đọc ghi nhớ HOẠT ĐỘNG CỦA HS * Nhóm - Cả lớp *-Thảo luận - Đọc lại lần - Thảo luận câu hỏi SGK + Cơm ăn, áo mặc, sách vở… Đều sản phẩm lao động + Lao động đem lại cho người niềm vui sống tốt - Vài em đọc ghi nhớ *Hoạt động 2: Biểu yêu lao động - Bài 1: - Nhận xét - Chốt ý * Nhóm đơi - Cả lớp * Dự án - Quét lớp ,trồng hoa ,giúp mẹ việc nhà *Hoạt động 3: Xử lí tình - Bài 2: - Nhận xét - Kết luận cách ứng xử tình * Nhóm - Đọc u cầu tập - Thảo luận nhóm - Đóng vai - Đại diện nhóm trình bày - Thảo luận cách ứng xử Củng cố, dặn dò: - Giáo dục: HS yêu lao động - Giao việc - Nhận xét tiết học -Nêu việc nhà TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A LỚP: 4/3 + Học thuộc ghi nhớ + Chuẩn bị tt Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A LỚP: 4/3 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Môn: Tập đọc BÀI: KÉO CO Ngày: 12/12/2016 Tuần: 16 Tiết: 31 I.Mục tiêu: - Hiểu nội dung:Kéo co trò chơi thể tinh thần thượng võ dân tộc Ta cần dược giữ gìn phát huy - Bước đầu biết đọc diễn cảm đoạn diễn tả trò chơi kéo co sơi - u thích tìm hiểu trò chơi dân gian II Chuẩn bị: - GV: SGK, SGV, Tranh minh kéo co - HS: SGK, đọc trước nhà III Các hoạt động dạy – học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV * Hoạt động 1:Luyện cho HS đọc trơi chảy tồn - Yêu cầu - Khẳng định cách chia - HD HS đọc từ khó; giải nghĩa từ - Cho HS đọc HOẠT ĐỘNG CỦA HS * Cá nhân - Nhóm - Cả lớp - HS đọc tồn - Cả lớp đọc thầm theo - Chia đoạn: đoạn - Đọc nối tiếp đoạn ( 2-3 lượt ) - Thảo luận nhóm tìm từ khó hiểu, khó đọc - Luyện đọc từ khó: Hửu Trấp, Quế Võ, Vĩnh Yên - Đọc giải - giải nghĩa từ: Mục đồng, huyền ảo, khát vọng - Luyện đọc nhiều hình thức *Hoạt động 2: HS trả lời câu * Nhóm,lớp: hỏi hiểu nội dung + cách chơi nào? + Có hai đội số người ( Có nơi + Em giới thiệu cách chơi kéo co dùng dây thừng, có nơi dùng tay ngoắc làng Hữu Trấp? kéo ) + Cách chơi kéo co làng Linh Sơn + Vài em giới thiệu có đặc biệt? + Thi trai tráng giáp làng, số + Vì trò chơi kéo co người khơng hạn chế vui? + Vì có đơng người tham gia * Hoạt động 3: Luyện đọc diễn cảm - Đọc diễn cảm toàn - Hướng dẫn đọc đoạn diễn cảm - Cho HS thi đua đọc diễn cảm Củng cố, dặn dò: -Giao việc nhà * Cá nhân - Cả lớp - Luyện đọc cá nhân, đơi bạn, nhóm - Luyện đọc đoạn, - Thi đọc -Nêu việc nhà TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A LỚP: 4/3 + Học thuộc nội dung + Chuẩn bị tt Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A LỚP: 4/3 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Mơn: Tốn BÀI: THƯƠNG CĨ CHỮ SỐ Tuần: 16 Ngày: 13/12/2016 Tiết: 77 I.Mục tiêu: - Thực phép chia cho số có hai chữ số trường hợp có chữ số thương - Áp dụng để giải tốn có liên quan - Tính tốn xác carn thận II Chuẩn bị: - GV: SGK, SGV - HS: Vở, SGK III Các hoạt động dạy – học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV *Hoạt động 1: Trường hợp thương có chữ số hàng đơn vị Trò chơi :Hái hoa - Viết bảng: 9450 : 35=? -Nêu cách thực phép chia ? - Nhận xét kết -Chốt ý HOẠT ĐỘNG CỦA HS * Cá nhân ,nhóm , Cả lớp - đại diện nhóm hái bơng hoa - Đọc thông tin phiếu -Thảo luận ,thực phép chia 9450 35 245 270 000 - Nêu cách thực phép tính - Nhận xét * Hoạt động 2:Trường hợp thương * Nhóm ,cá nhân có chữ số hàng chục - Ghi bảng 2448 : 24 - Đọc phép tính * Lưu ý: Lần chia thứ hai : 24 - Thực vào bảng nhóm ,nháp viết vào thương bên phải 2448 24 số 0048 102 00 - Chia hết + Đây phép chia nào? - Chia theo thứ tự từ trái sang phải theo qui - Hãy so sánh VD ? trình ba bước : Chia ,nhân ,trừ nhẩm - Ở VD1 số viết vị trí thứ ,là kết quảcủa lần chia thứ Ở VD2 số viết - Kết luận vị trí thứ 2, kết quảcủa lần chia thư * Hoạt động 3: Thực hành luyện * Cá nhân - Cả lớp tập - Mỗi HS cá có tập ,nếu làm TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A -Tró chơi :câu cá - Bài 1: - Cho HS làm - Nhận xét kết Củng cố, dặn dò: - Tốn thi đua 740 : 45 - Giao việc LỚP: 4/3 tập cá tính - Nêu cách thực a 250 ; 420 ;280 b 107 ; 201 (dư 8); 308(dư 10) - Nhận xét - Trò chơi : Đúng Đ –Sai S - Nêu lại cách tính phép chia - Nhận xét - Tuyên dương - Nêu việc nhà Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A LỚP: 4/3 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Môn: Khoa học BÀI: KHƠNG KHÍ CĨ NHỮNG TÍNH CHẤT GÌ? Tuần: 16 Ngày: 13/12/2016 Tiết: 31 I.Mục tiêu: - Quan sát làm thí nghiệm để phát số tính chất khơng khí:trong Suốt khơng màu,khơng mùi ,khơng có hình dạng định,khơng có khơng khí bị Nén lại giản - Nêu số ví dụ việc ứng dụng số tính chất khơng khí đời sống Bơm xe,……… *GDMT: Một số đặc điểm chíng mơi trường tài ngun thiên nhiên HS có ý thức bảo vệ bầu khơng khí ln II Chuẩn bị: - GV: SGK, SGV - HS: SGK III Các hoạt động dạy – học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV *Hoạt động 1: HS nhận biết tính chất khơng khí + Em có nhìn thấy khơng khí khơng? Vì sao? + Dùng mũi ngửi, lưỡi nếm em nhận biết khơng khí có mùi vị khơng? + Đơi ta ngửi thấy mùi hương thơm hay mùi khó chịu có phải mùi khơng khí khơng? + Cho ví dụ - Kết luận: Tính chất khơng khí - Các em làm bảo khơng khí sạch? *Hoạt động 2: HS biết khơng khí khơng có hình dạng định - Trò chơi: Thổi bóng + Cái bóng? + Qua đó, em có nhận xét hình dạng khơng khí? + Nêu ví dụ - Kết luận: Hình dạng khơng khí HOẠT ĐỘNG CỦA HS * Nhóm - Cả lớp + Em khơng nhìn thấy khơng khí Vì khơng khí suốt khơng màu + Khơng khí khơng mùi, khơng vị + Đó khơng phải khơng khí + Ví dụ: Mùi nước hoa, mùi rác thảy… - Vài em nêu - Giữ gìn mơi trường khơng khí khơng có khói bụi * Nhóm - Cả lớp - Các nhóm tham gia thổi khí vào bong bóng vào nhiều kiểu khác nhu -Mơ tả hình dạng bóng vừa thổi + Khơng khí bóng + Khơng khí khơng có hình dạng định + Ví dụ: Quả tròn, dài, hình thỏ… TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A * Hoạt động 3:HS biết khơng khí bị nén giãn - Cho HS quan sát H 2b, 2c - Yêu cầu HS thảo luận nhóm đơi - Quan sát mơ tả tượng xãy H 2b, 2c sử dụng từ nén lại giãn để mô tả - Tổng kết rút học Củng cố, dặn dò: - GD HS bảo vệ bầu khơng khí ln - Giao việc LỚP: 4/3 * Nhóm đôi - Cả lớp - Quan sát H 2b, 2c - Thảo luận nhóm đơi - Mơ tả tượng - Trình bày - Nhận xét - Bổ sung - Vài HS đọc mục bạn cần biết - Nhận xét tiết học - Nêu việc nhà + Thực tiết kiệm nước + Chuẩn bị tt Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A - Giao việc: Thảo luận nhóm đơi làm vào phiếu tập - Nhận xét - Chốt lời giải - Bài 2: - Hướng dẫn - Cho HS làm cá nhân vào BT sau nhóm trưởng chọn câu hay nhóm trình bày vào bảng nhóm - Nhận xét - Chốt lời giải *Củng cố, dặn dò: - Trò chơi thi đua - Giao việc LỚP: 4/3 - Hs xác định câu kể thảo luận nhóm đơi làm vào phiếu tập - Trình bày - Nhận xét + Chiều chiều … thả diều thi ( Kể việc ) + Cánh diều … cánh bướm ( Tả cánh diều ) + Chúng … Lên trời ( Kể việc ) + Tiếng sáo … trầm bổng ( Tả tiếng sáo diều ) + Sáo đơn sáo sớm ( Nêu ý kiến, nhận định ) *Cá nhân - Cả lớp - HS làm cá nhân vào BT - Trình bày - Nhận xét - nhóm thi đua tìm câu kể đoạn văn - Nêu việc nhà + Thực lại BT + Chuẩn bị tt Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A Tuần: 16 LỚP: 4/3 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Môn: Địa lý BÀI: THỦ ĐÔ HÀ NỘI Ngày: 15/12/2016 Tiết: 16 I.Mục tiêu: - Nêu số đặc điểm chủ yếu thành phố Hà Nội:Thành phố lớn trung tâm đồng băng Bắc Bộ;Hà Nội trung tâm trị,văn hóa, khoa học kinh tế lớn đất nước - Chỉ thủ đô Hà Nội đồ (lược đồ) - Có ý thức tìm hiểu thành phố Hà Nội II Chuẩn bị: - GV: SGK, SGV,bảng đồ, lược đồ - HS: SGK, sưu tầm tranh Thủ đô Hà Nội III Các hoạt động dạy – học: : HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS *Hoạt động 1: HS biết Hà Nội thành * Cá nhân - Cả lớp phố lớn trung tâm - Đính lược đồ u cầu HS thủ Hà - Vài em thủ đô Hà Nội lược đồ Nội lược đồ - Phát biểu + Từ nơi đến Hà Nội + Bằng tàu hoả, xe hơi, máy bay… phương tiện nào? *Hoạt động 2: HS biết Hà Nội thành phố cổ + Hà Nội có tên khác? + Hà Nội tuổi? + Khu phố cổ có đặc điểm gì? + Khu phố có đặc điểm gì? + Kể tên danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử Hà Nội? * Nhóm - Cả lớp *Hoạt động 3: HS biết Hà Nội trung tâm văn hố, trị, khoa học kinh tế lớn nước + Tại Hà Nội trung tâm văn hoá, kinh tế nước? * Nhóm - Cả lớp + Thăng Long, Cổ Loa + Hà Nội 996 tuổi + Nhà cửa san sát cổ kính + Nhà cửa cao tầng đơng vui nhộn nhịp + Hồ Hồn Kiếm, phố cổ Hội An… + Hà Nội thủ đô.Đây nơi làm việc quan lãnh đạo cao nước + Quốc Tử Giám Hà Nội trường đại học nước ta, ngày Hà Nội nơi ….trung tâm thương mại, dịch vụ nước TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A Củng cố, dặn dò: - Trò chơi “Ai nhanh hơn” LỚP: 4/3 - Đọc học SGK - đội thi đua mô tả đặc điểm Hà Nội Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A Tuần: 16 LỚP: 4/3 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Mơn: Tốn BÀI: LUYỆN TẬP Ngày: 15/12/2016 Tiết: 79 I.Mục tiêu: - Biết chia số có bốn chữ số cho số có ba chữ số - Củng cố chia số cho tích - Giải tốn có lời văn II Chuẩn bị: - GV: SGV, SGK - HS: SGK, III Các hoạt động dạy – học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV *Hoạt động 1: HS thực phép chia số có bốn chữ số cho số có ba chữ số - Bài 1: - Đặt tính tính Nhận xét - Chốt kết *Hoạt động 2: HS biết giải tốn có lời văn - Bài 2: - Hướng dẫn HS làm +Tìm số gói kẹo +Tìm số hộp kẹo hộp đựng 160 gói HOẠT ĐỘNG CỦA HS * Cá nhân - Cả lớp a/ 708 : 354 = 7552 : 236 = 32 9060 : 453 = 20 b/ 704 : 234 = ( dư ) 8770 : 365 = 24 ( dư 10 ) 6260 : 156 = 40 ( dư 20 ) * Nhóm, Cả lớp - Tìm hiểu đề cách giải Số gói kẹo có tất là: 120 x 24 = 2880 ( gói ) Nếu hộp có 160 gói kẹo cần: 2880 : 160 = 18 ( hộp ) Đáp số: 18 hộp - Nhận xét kết Củng cố, dặn dò: - Trò chơi “ Hoa tìm nhuỵ” - Giao việc - Đội thi đua - Nhận xét - Tuyên dương - Nêu việc nhà - Chuẩn bị tt TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A LỚP: 4/3 Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A LỚP: 4/3 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Mơn: Chính tả BÀI: KÉO CO Tuần: 16 Ngày: 15/12/2016 Tiết: 16 I.Mục tiêu: - Nghe viết tả, trình bày đoạn văn “Kéo co” - Tìm viết tiếng có âm đầu vần dễ lẫn - Có ý thức rèn chữ đẹp, giữ II Chuẩn bị: - GV: SGK, SGV - HS: SGK, III Các hoạt động dạy – học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV *Hoạt động 1: HD nghe viết tả - Yêu cầu HS đọc đoạn văn viết tả - Hướng dẫn luyện viết từ khó HOẠT ĐỘNG CỦA HS * Cá nhân - Cả lớp - Đọc cho HS viết - Đọc toàn lượt - Chấm điểm số - Nhận xét chung số lỗi phổ biến - Viết vào - Đổi tập soát lỗi chéo *Hoạt động 2: Hướng dẫn làm tập - Bài : - Yêu cầu HS đọc tập  Cá nhân - Cả lớp -1 em đọc to, lớp đọc thầm - Phát từ khó - Viết bảng con: Hữu Trấp, Quế Võ, Tích Sơn, khuyến khích, trai tráng… a/ nhảy dây múa rối giao bóng b/ đấu vật nhấc lật đật Củng cố, dặn dò: - Nhắc nhở HS sai nhiều lỗi - Giao việc - Nêu việc nhà + Viết lại nhiều lần lỗi viết sai + Chuẩn bị tt TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A LỚP: 4/3 Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A LỚP: 4/3 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Mơn: Tốn BÀI: CHIA CHO SỐ CĨ BA CHỮ SỐ ( tt ) Tuần: 16 Ngày: 16/12/2016 Tiết: 80 I.Mục tiêu: - Thực phép chia số chữ số cho số có ba chữ số(chia hết,chia có dư) - Áp dụng phép chia cho số có ba chữ số để giải tốn có lời văn, tìm thành phần chưa biết phép chia - Tính xác cẩn thận II Chuẩn bị: - GV: SGV, SGK, PBT - HS: SGK, III Các hoạt động dạy – học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV * Hoạt động 1: HS biết cách thực chia số có chữ số cho số có chữ số - Ghi bảng 41535 : 195 = ? - Cho HS đặt tính - Ghi bảng 80120 : 245 = ? - Cho HS thực - Nhận xét - Chốt kết *Hoạt động 2: HS biết áp dụng chia số có chữ số cho số có chữ số để giải toán - Bài 1: - Cho HS làm bài.- Nhận xét - Kết - Bài 2: - Hướng dẫn tìm X - Tìm thừa số chưa biết ta làm ntn? - Tìm msố chia ta làm ntn ? Củng cố, dặn dò: - Trò chơi thi đua HOẠT ĐỘNG CỦA HS * Cá nhân - Cả lớp 41535 195 0253 213 085 000 - Đây phép chia hết 80120 245 0662 327 1720 - Đây phép chia có dư dư ( ) * Nhóm đơi - Cả lớp a/ 62321 307 0921 203 000 b/ 81350 187 0655 435 0940 005 * Cá nhân,lớp; X x 405 = 86265 89658 : X = 293 X = 86265 : 405 X=89658:293 X = 213 X = 306 - nhóm thi đua thực 24570 : 125 = ? TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A -Giao việc LỚP: 4/3 - Nhận xét - Tuyên dương - Nêu việc nhà + Xem lại Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A LỚP: 4/3 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Mơn: Khoa học BÀI: KHƠNG KHÍ GỒM NHỮNG THÀNH PHẦN NÀO ? Tuần: 16 Ngày: 16/12/2016 Tiết: 32 I.Mục tiêu: : - Quan sát làm thí nghiệm để phát số thành phần khơng khí: khí ơ- xi ,khi ni tơ,khi các-bơ-níc - Nêu thành phần khơng khí gồm khí ni tơ khí ơ- xi Ngồi có khí các-bơ-níc,hơi nước, bụi,vi khuẩn………… *GDMT: Một số đặc điểm chíng mơi trường tài ngun thiên nhiên HS phải có ý thức bảo vệ bầu khơng khí ln II Chuẩn bị: : - GV: SGK, SGV - HS: SGK III Các hoạt động dạy – học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV * Hoạt động 1: HS biết không khí có hai thành phần ơ-xy ni-tơ - Yêu cầu HS đọc thông tin trang 66 SGK - Cho HS thực hành - Kết luận hai thành phần khơng khí - Ta làm để bầu khơng khí sạch? * Hoạt động 2: HS biết khơng khí có thành phần khác - Hướng dẫn HS làm thí nghiệm Nhận xét - Kết luận mục bạn cần biết - Kết luận rút học Củng cố, dặn dò: - Trò chơi “ Ai nhanh hơn” - GDHS bảo vệ bầu khơng khí ln - Giao việc HOẠT ĐỘNG CỦA HS * Nhóm - Cả lớp - em đọc mục thực hành SGK - Các nhóm thực hành thí nghiệm gợi ý SGK - Ghi lại kết - Trình bày - Đọc mục bạn cần biết SGK - Khơng khí khơng có khói bụi vi khuẩn * Nhóm - Cá nhân - Cả lớp - Thực hành thí nghiệm giải thích tượng - Ghi lại kết - Trình bày kết thảo luận - Đọc mục bạn cần biết SGK - Đọc học - đội thi đua: Ghi vào thẻ từ thí nghiệm chứng tỏ khơng khí có thành phần khơng khí - Nêu việc nhà + Xem lại TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A LỚP: 4/3 + Chuẩn bị tt Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A Tuần: 16 LỚP: 4/3 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Môn: Tập làm văn BÀI: LUYỆN TẬP MIÊU TẢ ĐỒ VẬT Ngày: 16/12/2016 Tiết: 32 I.Mục tiêu: - Dựa vào dàn ý lập tập làm văn tuần 15 - Viết văn miêu tả đồ chơi mà em thích đủ phần: Mở bài, thân kết luận - Yêu thích học môn tiếng việt II Chuẩn bị: - GV:SGK, SGV - HS: SGK, III Các hoạt động dạy – học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV * Hoạt động 1: HS nắm yêu cầu - Đính đề lên bảng - Cho HS xây dựng kết cấu phần - Yêu cầu + Em mở theo kiểu nào? + Một văn tả đồ vật có phần nào? * Hoạt động 2: HS viết văn tả đồ vật có đủ phần - Theo dõi giúp đỡ HS yếu - Cho HS đọc làm - Chấm số - Khen HS viết hay Củng cố, dặn dò: - Viết văn tả đồ vật theo ý thích - Giao việc HOẠT ĐỘNG CỦA HS * Cá nhân - Cả lớp + Đọc dàn chuẩn bị trước + Mở + Thân + Kết - Vài em nêu: Mở trực tiếp gián tiếp - Đọc mở SGK - Đọc đoạn viết mẫu thân - Đọc đoạn kết - Đọc mẫu - Suy nghĩ cách làm + Mở + Thân + Kết * Nhóm - Cả lớp - Viết vào - Lần lượt đọc làm - Nhận xét - Phát biểu - Nêu việc nhà + Tập kể câu chuyện nói trung thực, thật TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A LỚP: 4/3 Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A Tuần: 16 LỚP: 4/3 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Mơn: Kĩ thuật BÀI: THÊU MĨC XÍCH ( tt ) Ngày: 16/12/2016 Tiết: 16 I.Mục tiêu: - Biết cách thêu móc xích ứng dụng thêu móc xích - Các mũi thêu tạo thành vòng móc nói tiếp tương dối nhau.Thêu năm vòng móc xích,Đường thêu bị dúm - Hứng thú học tập II Chuẩn bị: - GV: Mẫu, dụng cụ, qui trình thực - HS: Dụng cụ, III Các hoạt động dạy – học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS :*Hoạt động 1: HS thêu mũi thêu móc * Cá xích nhân đúng, điều, đẹp - Đính quy trình thêu móc xích, u cầu HS - Quan sát qui trình nhắc lại bước thêu móc xích - Nhắc lại bước thực + Bước 1: Vạch dấu đường thêu - Nhận xét - Củng cố lại bước thực + Bước 2: Thêu móc xích theo đường vạch - Yêu cầu HS thực vải dấu - Theo dõi - Làm việc cá nhân * Lưu ý: Giúp đỡ HS lúng túng - Thêu móc xích - Trình bày sản phẩm theo nhóm *Hoạt động 2: HS đánh giá sản phẩm bạn - Đính tiêu chuẩn đánh giá sản phẩm * Cá nhân - Cả lớp - Vài em nêu tiêu chuẩn đánh giá + Thêu kĩ thuật + Các vòng móc nối vào chuổi móc xích tương đối + Đường thêu thẳng + Hoàn thành sản phẩm thời gian - Đánh giá sản phẩm bạn - Chọn sản phẩm đẹp - Nhận xét - Khen HS hoàn thành tốt Củng cố, dặn dò: - Cho HS nhắc lại bước thực - Giao việc - Vài em nêu lại bước - Nêu việc nhà + Thực lại + Chuẩn bị tt TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A LỚP: 4/3 Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn TRƯỞNG KHỐI DUYỆT BGH DUYỆT ... TT CÁI VỒN A LỚP: 4/3 TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A Tuần: 16 LỚP: 4/3 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Môn: Đạo đức BÀI: YÊU LAO ĐỘNG Ngày: 12/12/2 016 Tiết: 16 I.Mục tiêu: - Nêu ích lợi lao động - Tích cực tham... HOẠCH BÀI HỌC Môn: Lịch sử BÀI: CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC MÔNG – NGUYÊN Tuần: 16 Ngày: 14/12/2 016 Tiết: 16 I.Mục tiêu: - Nêu số kiện tiêu biểu ba lần chiến thắng quân xâm lược Mông – Nguyên,thể... 4/3 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Môn: Kể chuyện BÀI: KỂ CHUYỆN ĐƯỢC CHỨNG KIẾN HOẶC THAM GIA Tuần: 16 Ngày: 14/12/2 016 Tiết: 16 I.Mục tiêu: - Chọn câu chuyện (được chứng kiến tham gia)liên quan đến đồ chơi
- Xem thêm -

Xem thêm: TUẦN 16 2016 2017 , TUẦN 16 2016 2017 , Tuần: 16 Ngày: 16/12/2016 Tiết: 32

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn