TUAN 15 2016 2017

36 24 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 21:04

TRƯỜNG TIÊU HỌC THỊ TRẤN CÁI VỒN A LỚP 4/3 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Mơn: Tốn Bài: CHIA HAI SỐ CÓ TẬN CÙNG LÀ CHỮ SỐ O Tuần: 15 Ngày: 05/12/2016 Tiết: 71 I.Mục tiêu: Giúp HS - Biết cách thực phép chia hai số có tận chữ số - Làm tập - Tính cẩn thận II Chuẩn bị: - GV: SGK, SGV - HS: SGK, Vở, bảng III Các hoạt động dạy - học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Hoạt động1: Giới thiệu trường hợp số Cá nhân - Cả lớp bị chia số chia điều có chữ số tận - Ghi bảng 320 : 40 = ? - em nêu cách thực hiện: Chia số cho tích - Yêu cầu HS thực vào bảng 320 : 40 = 320 : ( x 10 ) = 32 : = - Em khác - Em có cách thực khác? 320 : 40 = 32 : = - Cho HS nêu cách thực phép tính + Đặt tính + Cùng xố chữ số tận số chia số bị chia + Thực phép chia Hoạt động 2: Trường hợp chữ số tận Cá nhân - Cả lớp số bị chia nhiều số chia HS biết cách thực phép chia hai số trường hợp chữ số tận số bị chia nhiều số chia - Ghi bảng 32000: 400 = ? - Số bị chia có chữ số nhiều số chia - Yêu cầu HS nhận xét số - Làm vào nháp, em làm bảng phụ - Yêu cầu HS làm vào nháp 320ÞÞ 4ÞÞ - Nhận xét 00 80 - Đặt tính xố số tận - Yêu cầu HS thực cách tính số chia số bị chia - Thực chia Hoạt động 3: Luyện tập Cá nhân - Cả lớp HS làm phép tính chia hai số có tận chữ số - Bài tập 1: a/ 420 : 60 = 42 : = - Cho HS làm vào 4500 : 500 = 45 : = b/ = 170 = 230 TRƯỜNG TIÊU HỌC THỊ TRẤN CÁI VỒN A - Bài tập 2: - Tìm thừa số chưa biết - Nêu cách thực - Nhận xét kết - Bài tập 3: - Cho HS đọc đề - Nhận xét kết .Củng cố, dặn dò: - Toán thi đua - Giao việc LỚP 4/3 - Lấy tích chia cho thừa số biết a/ X x 40 = 25600 b/ X x 90 = 37800 X = 25600 : 40 X = 37800 : 90 X = 640 X = 420 - Đọc đề tìm hiểu đề cách giải a/ Nếu toa xe chở 20 hàng cần số toa xe là: 180 : 20 = ( toa xe) Đáp số:a/ toa xe; - nhóm thi đua tính nhanh: 25000 : 500 - Nhận xét - Tuyên dương - Nêu việc nhà Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn TRƯỜNG TIÊU HỌC THỊ TRẤN CÁI VỒN A LỚP 4/3 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Môn: Tập đọc Bài: CÁNH DIỀU TUỔI THƠ Tuần: 15 Ngày: 05/12/2016 Tiết: 29 I Mục tiêu: Giúp HS: - Đọc trơi chảy, lưu lốt tồn Hiểu nghĩa từ: Mục đồng, huyền ảo, khát vọng, tuổi ngọc ngà, khát khao - Hiểu nội dung bài: Thể niềm vui sướng khát vọng tốt đẹp mà trò chơi thả diều mang lại đám trẻ mục đồng em lắng nghư tiếng sáo thổi diều, ngấm diều bay lơ lửng bầu trời - Thích học TV II Chuẩn bị: - GV: SGK, SGV, Tranh minh hoạ đọc - HS: SGK, đọc trước nhà III Các hoạt động dạy - học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV Hoạt động 1: Luyện đọc Luyện cho HS đọc trơi chảy tồn - Yêu cầu - Khẳng định cách chia - HD HS đọc từ khó; giải nghĩa từ - Cho HS đọc Hoạt động 2: Tìm hiểu HS trả lời câu hỏi hiểu nội dung 1/ Tác giả tả cánh diều Những chi tiết nào? 2/ Trò chơi thả diều đem lại cho trẻ niềm vui ước mơ nào? 3/ Qua câu mở kết bài, tác giả muốn nói gì? Hoạt động 3: Luyện đọc diễn cảm HS đọc diễn cảm đọc HOẠT ĐỘNG CỦA HS Cá nhân - Nhóm - Cả lớp - HS đọc toàn - Cả lớp đọc thầm theo - Chia đoạn: đoạn - Đọc nối tiếp đoạn ( 2-3 lượt ) - Thảo luận nhóm tìm từ khó hiểu, khó đọc - Luyện đọc từ khó: Cánh diều, bãi thả, cánh bướm, khát vọng… - Đọc giải - giải nghĩa từ: Mục đồng, huyền ảo, khát vọng - Luyện đọc nhiều hình thức Nhóm + Mắt nhìn thấy: Cánh diều miềm mại cánh bướm - Tai nghe thấy: Tiếng sáo diều vi vu, trầm bổng- sáo đơn, sáo kép, sáo bè… + Niềm vui: Các em hò hét thả diều thi , vui sướng đến phát dại - Ước mơ: Ban đêm bầu trời huyền ảo đẹp thảm nhung khổng lồ Ngửa cổ để chờ đợi nàng tiên … + Cánh diều khơi gợi ước mơ đẹp cho tuổi thơ Cá nhân - Cả lớp - Luyện đọc cá nhân, đơi bạn, nhóm TRƯỜNG TIÊU HỌC THỊ TRẤN CÁI VỒN A LỚP 4/3 - Đọc diễn cảm toàn - Hướng dẫn đọc đoạn diễn cảm - Cho HS thi đua đọc diễn cảm, nhiều hình thức - Nhận xét khen HS đọc diễn cảm hay Củng cố, dặn dò: - Cho HS nêu nội dung văn - Luyện đọc đoạn, - GD: - Giao việc - Nêu việc nhà - Thể niềm vui sướng khác vọng đám trẻ mục đồng trước trò chơi thả diều Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn TRƯỜNG TIÊU HỌC THỊ TRẤN CÁI VỒN A Tuần: 15 LỚP 4/3 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Môn: Đạo đức Bài: BIẾT ƠN THẦY GIÁO, CÔ GIÁO Ngày: 05/12/2016 Tiết: 15 I Mục tiêu: Giúp HS: - Hiểu công lao thầy, cô giáo HS - Phải biết kính trọng, biết ơn, u q thầy, giáo - Biết bày tỏ kính trọng, biết ơn thầy, cô giáo *KNS:- KN lắng nghe lời dạy bảo thầy - KN thể kính trọng , biết ơn với thầy cô II Chuẩn bị: - GV: SGK, SGV, kéo, giấy màu, bút màu, keo dán - HS: SGK,kéo, giấy màu, bút màu, keo dán III Các hoạt động dạy - học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV Hoạt động 1: Trình bày tư liệu sưu tầm HS trình bày tư liệu, tranh ảnh sưu tầm biết ơn thầy cô - Yêu cầu nhóm trình bày tranh theo nhóm - Thảo luận báo cáo - Nhận xét - Nhóm trình bày hay ý nghĩa sưu tầm tranh đẹp HOẠT ĐỘNG CỦA HS Nhóm - Cả lớp Trình bày phút - Các nhóm thảo luận - Tranh sưu tầm - Đại diện trình bày - Nhận xét - Bổ sung Hoạt động 2: Làm bưu thiếp chúc mừng Nhóm - Cả lớp thầy giáo cũ - Dự án - Hãy làm bưu thiếp để chúc mừng thầy - Nhóm trưởng kiểm tra báo cáo GV giáo cũ em học - Yêu cầu HS để dụng cụ lên bàn - Quan sát cách trình bày bưu thiếp - Cho HS xem bưu thiếp mẫu - Làm việc cá nhân - Cho HS thực cá nhân - Ghi rõ tặng thầy, cô mà em muốn tặng * Lưu ý : Ghi rõ điều gì? - Lời chúc trang trí bưu thiếp - Nhận xét - Chọn bưu thiếp đẹp trưng bày - Trình bày theo nhóm sản phẩm tuyên dương - Quan sát - Tham quan chọn bưu thiếp đẹp, có ý nghĩa Củng cố, dặn dò: + Để tỏ lòng kính trọng biết ơn thầy, cô + Chào hỏi lễ phép với thầy, cô giáo - Học giáo em phải làm gì? thật chăm - Đạt nhiều điểm 10 + Vì phải tỏ lòng kính trọng biết ơn + Thầy, khơng quản khó nhọc dạy em nên thầy, giáo? người - Chăm sóc thương u HS cha - Giáo dục: HS cố gắng học thật tốt, đạt mẹ… nhiều điểm 10 - Gọi nêu việc: - Nêu việc nhà TRƯỜNG TIÊU HỌC THỊ TRẤN CÁI VỒN A LỚP 4/3 Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn TRƯỜNG TIÊU HỌC THỊ TRẤN CÁI VỒN A Tuần: 15 LỚP 4/3 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Mơn: Tốn Bài: CHIA CHO SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ Ngày: 06/12/2016 Tiết: 72 I Mục tiêu: Giúp HS: - Biết cách thực phép chia cho số có hai chữ số - Ap dụng phép chia cho số có hai chữ số để giải tốn có liên quan -Tính cẩn thận II Chuẩn bị: - GV: SGK, SGV - HS: Vở, SGK III Các hoạt động dạy - học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS oạt động 1:HD cách thực phép Cá nhân - Cả lớp chia cho số có hai chữ số - Viết bảng: 672 : 21 = ? - Số bị chia có chữ số, số chia có chữ số - Cho HS nhận xét phép chia 672 21 - Yêu cầu HS đặt tính 42 32 - Cho HS nhận xét phép chia - Ghi bảng 779 : 18 = ? + Phép chia hết khơng có dư - Tiếp tục cho HS làm vào nháp 779 18 + Đây phép chia nào? 59 43 + Khi chia em ước lượng thương 05 nào? + Phép chia có dư ( ) + Lấy số hàng chục chia cho số hàng chục để tìm số lần Hoạt động 2: Luyện tập HS biết chia cho số có hai chữ số - Bài 1: - Cho HS làm vào * Lưu ý phép chia có dư - Bài 2: - Hướng dẫn cách làm Cá nhân - Cả lớp a/ 288 24 48 12 00 b/ 469 67 00 - Tìm hiểu đề- tìm cách giải Số bàn ghế xếp vào phòng là: 240 : 15 = 16 ( ) Đáp số: 16 - Nhận xét kết Củng cố, dặn dò: - Tốn thi đua 740 : 45 - nhóm thi đua làm vào thẻ từ - Nhận xét - Tuyên dương - Nêu việc nhà TRƯỜNG TIÊU HỌC THỊ TRẤN CÁI VỒN A LỚP 4/3 Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn TRƯỜNG TIÊU HỌC THỊ TRẤN CÁI VỒN A Tuần: 15 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Môn: Khoa học Bài: TIẾT KIỆM NƯỚC Ngày: 06/12/2016 LỚP 4/3 Tiết: 29 I Mục tiêu: Giúp HS - Nêu việc nên, không nên làm để tiết kiệm nước - Giải thích lí phải tiết kiệm nước - Vẽ tranh cổ động, tuyên truyền tiết kiệm nước *KNS :KN xác định giá trị thâ việc tiết kiệm ,tránh lãng phí nước KN đảm nhận trách nhiệm việc tiết kiệm ,tránh lãng phí nước KN bình luận việc sử dụng nuớc * GDMT: Bảo vệ cách thức làm nước Tiết kiệm nước: bảo vệ bầu khơng khí *TKNL: HS biết việc không nên làm nên làm để tiết kiệm nước - GD: HS có ý thức tiết kiệm nước lúc, nơi.bảo vệ nguồn nước không bị ô nhiễm II Chuẩn bị: - GV: SGK, SGV - HS: SGK III Các hoạt động dạy - học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV Hoạt động 1: Làm để tiết kiệm nước.HS nêu việc nên khơng nên làm để tiết kiệm nước + Em nhìn thấy hình vẽ? + Theo em, việc nên hay khơng nên làm? Vì sao? HOẠT ĐỘNG CỦA HS Nhóm - Cả lớp Thảo luân theo nhóm nhỏ H 1: Vẽ người khố van vòi nước nước đầy chậu Việc làm nên khơng để nước chảy tràn ngồi gây lãng phí nước H 2: Vẽ vòi nước tràn ngồi Việc khơng nên gây lãng phí nước H 3: Việc nên làm… - Kết luận: Nước tự nhiên H 4: Việc khơng nên làm gây lãng phí… mà có nên làm theo việc H 5: Việc nên làm chĩ cần đủ dùng không làm phê phán việc làm sai lãng phí … để tránh gây lãng phí nước H 6: Khơng nên cần tưới gốc… Hoạt động 2: Tại phải tiết kiệm Nhóm - Cả lớp nước Thảo luận - Diễn giải HS hiểu phải tiết kiệm nước - Yêu cầu HS quan sát H7 H8 SGK + Bạn trai ngồi chờ mà khơng có nước bạn trang 61 trả lời câu hỏi nhà bên xả vòi nước to mức Bạn gái ngồi + Em có nhận xét hình vẽ b hai chờ nước đầy xơ đợi xách bạn trai nhà hình? bên vặn vòi nước vừa phải + Nên tiết kiệm nước để người khác có nước dùng, tiết kiệm tiền + Bạn Nam H7a nên làm gì? Vì sao? + Vì phải tốn nhiều cơng sức, tiền có đủ nước mà dùng TRƯỜNG TIÊU HỌC THỊ TRẤN CÁI VỒN A LỚP 4/3 + Vì ta phải tiết kiệm nước? - Vài HS đọc mục bạn cần biết - Tổng kết rút học Củng cố, dặn dò: Vẽ tranh cổ động - Cho HS thi đua vẽ tranh theo đề tài tiết - nhóm thi đua vẽ tranh kiệm nước - GD: HS có ý thức tiết kiệm nước - Nêu việc nhà lúc, nơi.bảo vệ nguồn nước không + Thực tiết kiệm nước bị ô nhiễm + Chuẩn bị tt - Giao việc Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn TRƯỜNG TIÊU HỌC THỊ TRẤN CÁI VỒN A LỚP 4/3 Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn TRƯỜNG TIÊU HỌC THỊ TRẤN CÁI VỒN A LỚP 4/3 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Mơn: Địa lí Bài: HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN Ở ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ Tuần: 15 Ngày: 08/12/2016 Tiết: 15 : I Mục tiêu: Giúp HS biết : - Trình bày số đặc điểm tiêu biểu hoạt động làng nghề thủ công chợ phiên người dân đồng Bắc Bộ - Nêu số công việc phải làm q trình tạo nên sản phẩm gốm - Đọc thông tin SGK, xem tranh ảnh để tìm kiến thức - Có ý thức tìm hiểu đồng Bắc Bộ, tự hào, trân trọng sản phẩm nghề thủ công, thành lao động * GDMT : Mối quan hệ việc dân số đông phát triển sản xuất với việc khai thác bảo vệ môi trường *GDHS : hs yêu quý bảo vệ quê hương ,đất nuớc II Chuẩn bị: - GV: SGK, SGV,bảng đồ, lược đồ đồng Bắc Bộ - HS: SGK, sưu tầm tranh hoạt động sản xuất đồng Bắc Bộ III Các hoạt động dạy - học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV Hoạt động 1: Đồng Bắc Bộ nơi có hàng trăm nghề thủ cơng truyền thống - Treo hình số tranh sưu tầm nghề thủ công truyền thống đồng Bắc Bộ + Yêu cầu HS quan sát tranh hiểu biết nghề, nghề thủ công? + Theo em, nghề thủ công đồng Bắc Bộ có từ lâu chưa? + Kể tên làng nghề truyền thống sản phẩm thủ công tiếng? Hoạt động 2: Các công đoạn tạo sản phẩm gốm + Đồ gốm làm từ nguyên liệu gì? + Đồng Bắc Bộ có điều kiện thuận lợi để phát triển nghề gốm? - Cho nhóm ghi tên cơng đoạn thẻ hình xếp lại theo thứ tự động 3: Chợ phiên đồng Bắc Bộ.HS biết chợ phiên đặc HOẠT ĐỘNG CỦA HS Nhóm - Cả lớp + Nghề chủ yếu làm tay, dụng cụ đơn giản, sản phẩm đạt trình độ tinh xảo + Có từ lâu tạo nên nghề truyền thống -Làm nón ,mây tre đan :Cả lớp + Đất sét đặc biệt + Đất đai phù sa màu mở, có nhiều lớp đất sét thích hợp để làm gốm a/ Nhào đất tạo dáng cho gốm b/ Phơi gốm c/ Vẽ hoa văn cho gốm d/ Tráng men e/ Nung gốm f/ Các sản phẩm gốm Nhóm - Cả lớp + Chợ mua bán theo ngày định TRƯỜNG TIÊU HỌC THỊ TRẤN CÁI VỒN A điểm chợ phiên + Em hiểu chợ phiên? + Chợ phiên có đặc điểm nào? a/ Cách bày bán b/ Hàng hoá c/ Người chợ để mua bán hàng - Yêu cầu HS đọc ghi nhớ SGK Củng cố, dặn dò: - Trò chơi “Ai nhanh hơn” -GD hs yêu quý bảo vệ quê hương ,đất nuớc - Giao việc LỚP 4/3 tháng + Để hàng đất khơng có sạp + Sản phẩm sản xuất địa phương + Dân địa phương hay vùng gần - Đọc học SGK -2 đội thi đua mô tả chợ phiên ghi mạng ý nghĩa - Nhận xét - Tuyên dương -Nêu việc nhà + Học + Chuẩn bị tt Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn TRƯỜNG TIÊU HỌC THỊ TRẤN CÁI VỒN A Tuần: 15 LỚP 4/3 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Mơn: Tốn Bài: LUYỆN TẬP Ngày: 08/12/2016 Tiết: 74 I Mục tiêu: Giúp HS biết : - Thực phép chia cho số có hai chữ số - Tính giá trị biểu thức - Giải toán phép chia có dư -Tính cẩn thận II Chuẩn bị: - GV: SGV, SGK - HS: SGK III Các hoạt động dạy - học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Hoạt động 1: Luyện tập chia cho số có Cá nhân - Cả lớp hai chữ số.HS thực phép chia cho số có hai chữ số - Bài 1: - Đặt tính tính a/ 855 : 45 = 19 - Yêu cầu làm gì? 579 : 36 = 16 ( dư 3) b/ 9009 : 33 = 273 * Lưu ý hs phép chia có dư 9276 : 39 = 237 ( dư 33 ) Hoạt động 2: Tính giá trị biểu thức HS biết tính giá trị biểu thức - Bài 2: - Cho HS nêu cách thực tính giá trị biểu thức - Trường hợp có phép nhân, chia, cộng, trừ - Chỉ có cộng trừ - Chỉ có nhân chia Củng cố, dặn dò: - Trò chơi thi đua - Giao việc Cá nhân - Cả lớp + Nhân chia trước, cộng trừ sau + Thực từ trái sang phải + Từ trái sang phải b/ 46857 + 3444 : 28 = 46857 + 123 = 46980 601759 – 1988 : 14 = 601759 – 142 = 601617 -Hai đội thi đua -Nêu việc nhà + Làm + Chuẩn bị tt Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn TRƯỜNG TIÊU HỌC THỊ TRẤN CÁI VỒN A LỚP 4/3 TRƯỜNG TIÊU HỌC THỊ TRẤN CÁI VỒN A Tuần: 15 LỚP 4/3 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Mơn Chính tả ( nghe viết ) Bài: CÁNH DIỀU TUỔI THƠ Ngày: 08/12/2016 Tiết: 29 : I Mục tiêu: Giúp HS: - Nghe viết tả, trình bày đoạn văn “Cánh diều tuổi thơ” - Viết tên đồ chơi, trò chơi chứa tiếng bắt đầu bằng: tr / ch ; hỏi / ngã - Có ý thức rèn chữ đẹp, giữ *GDMT: Giáo dục ý thức yêu thích đẹp thiên nhiên quy trọmg kỉ niệm đẹp tuổi thơ II Chuẩn bị: - GV: SGK, SGV, Tranh ảnh trò chơi, số đồ chơi - HS: SGK, III Các hoạt động dạy - học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV Hoạt động 1: HD nghe viết tả Viết tả đoạn bài” Cánh diều tuổi thơ” - Yêu cầu HS đọc đoạn văn viết tả - Hướng dẫn luyện viết từ khó - Đọc cho HS viết - Đọc toàn lượt - Chấm điểm số - Nhận xét chung số lỗi phổ biến Hoạt động 2: Hướng dẫn làm tập Làm tập phân biệt âm đầu tr / ch; hỏi, ngã - Bài 2: - Yêu cầu HS đọc tập - Bài 3: - Bài tập yêu cầu làm gì? - Hãy miêu tả đồ chơi? - Hãy mô tả trò chơi? HOẠT ĐỘNG CỦA HS Cá nhân - Cả lớp -1 em đọc to, lớp đọc thầm - Phát từ khó - Viết bảng con: Nâng lên, cánh diều, mềm mại, vi vu, phát dại… - Viết vào - Đổi tập soát lỗi chéo Cá nhân - Nhóm Mỗi em ghi trò chơi, đồ chơi bắt đầu ch tr * Tr: + Đồ chơi: Trống cơm, cầu trượt… + Trò chơi: Đánh trống, trốn tìm… * Ch: + Đồ chơi: Que chuyền, chong chóng… + Trò chơi: Chọi dế, chọi gà… - Miêu tả trò chơi trò chơi + Đồ chơi: Ngày sinh nhật nhiều đồ chơi đẹp, tàu hoả chạy dây thiều tơi thích tồn thân phủ lớp sơn màu xanh cây, có cửa sổ… + Trò chơi: Cứ lần đến chơi bọn thường chơi nhảy dây, hai bạn cầm dây TRƯỜNG TIÊU HỌC THỊ TRẤN CÁI VỒN A LỚP 4/3 hai đầu tung lên, quăng xuống điều đặn… Củng cố, dặn dò: - Gọi nêu việc -Nêu việc nhà + Học + Chuẩn bị tt Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn TRƯỜNG TIÊU HỌC THỊ TRẤN CÁI VỒN A LỚP 4/3 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Mơn: Tốn Bài: CHIA CHO SỐ CÓ HAI CHỮ SỐ tt Tuần: 15 Ngày: 09/12/2016 Tiết: 75 I Mục tiêu: Giúp HS: - Thực phép chia số chữ số cho số có hai chữ số - Ap dụng phép chia cho số có hai chữ số để giải tốn có lời văn -Tính cẩn thận II Chuẩn bị: - GV: SGV, SGK, PBT - HS: SGK, III Các hoạt động dạy - học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV Hoạt động 1: Chia hết, chia có dư HS biết cách thực chia số có chữ số cho số có chữ số - Ghi bảng 10105 : 43 = ? - Cho HS đặt tính làm vào - Ghi bảng 26354 : 35 = ? - Cho HS thực Hoạt động 2: Thực hành.HS biết thực phép chia cho số có chữ số - Bài 1:đặt tính rối tính * Lưu ý: Cách ước lượng thương Củng cố, dặn dò: - Trò chơi thi đua - Giao việc HOẠT ĐỘNG CỦA HS Cá nhân - Cả lớp 10105 43 150 235 215 00 - Đây phép chia hết 26354 35 185 752 104 34 - Đây phép chia có dư dư ( 34 ) Cá nhân - Cả lớp a/ 23576 : 56 = 421 31628 : 48 = 658 ( dư 44 ) b/ 18510 : 15 = 1234 42546 : 37 = 1149 ( dư 33 ) - nhóm thi đua thực 17826 : 48 = 371 ( dư 18 ) - Nhận xét - Tuyên dương - Nêu việc nhà + Xem lại + Chuẩn bị tt TRƯỜNG TIÊU HỌC THỊ TRẤN CÁI VỒN A LỚP 4/3 Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn TRƯỜNG TIÊU HỌC THỊ TRẤN CÁI VỒN A LỚP 4/3 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Môn: Khoa học Bài: LÀM THẾ NÀO ĐỂ BIẾT CĨ KHƠNG KHÍ ? Tuần: 15 Ngày: 09/12/2016 Tiết: 30 I Mục tiêu: Giúp HS: - Làm thí nghiệm chứng minh khơng khí có vật chỗ rỗng vật - Hiểu khí gì? - Ham mê học khoa học GDMT: Một số đặc điểm chíng mơi trường tài nguyên thiên nhiên Giáo dục.bảo vệ bầu không khí lánh II Chuẩn bị: - GV: SGK, SGV,bong bóng, túi ni lơng, thung - HS: SGK, bong bóng, túi ni lơng, thung III Các hoạt động dạy - học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV Hoạt động 1: Không khí có xung quanh ta - u cầu HS thổi bong bóng hay túi ni lơng căng lên buộc lại + Em có nhận xét túi này? + Cái làm cho túi ni lơng hay bong bóng căng phòng lên? + Điều chứng tỏ quanh ta có gì? - Nhận xét - Kết luận mục bạn cần biết HOẠT ĐỘNG CỦA HS Nhóm - Cả lớp - Thổi bong bóng túi ni long + Phồng lên đựng bên + Khơng khí tràn vào miệng túi ta buộc lại phồng lên + Quanh ta có khơng khí Hoạt động 2: Khơng khí có quanh Nhóm đơi - Cá nhân - Cả lớp vật.HS phát khơng khí có khắp nơi kể chỗ rỗng vật + Không khí có túi ni lơng buộc - Thí nghiệm chặt chạy + Khơng khí có chai rỗng - Thí nghiệm + Khơng khí có khe hở ( bọt biển - Thí nghiệm ) viên gạch + Khơng khí vật + Qua thí nghiệm cho ta biết điều - Vài em nêu gì? - Đọc học - Kết luận rút học Củng cố, dặn dò: - Trò chơi “ Ai nhanh hơn” - đội thi đua: Ghi vào thẻ từ thí nghiệm chứng tỏ khơng khí có khắp nơi TRƯỜNG TIÊU HỌC THỊ TRẤN CÁI VỒN A - Giáo dục.bảo vệ bầu khơng khí lánh - Giao việc LỚP 4/3 - Nêu việc nhà + Xem lại + Chuẩn bị tt Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn TRƯỜNG TIÊU HỌC THỊ TRẤN CÁI VỒN A Tuần: 15 LỚP 4/3 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Môn: Tập làm văn Bài: QUAN SÁT ĐỒ VẬT Ngày: 09/12/2016 Tiết: 30 I Mục tiêu: Giúp HS : - Biết quan sát đồ vật theo trình tự hợp lí nhiều giác quan - Biết lập dàn ý tả đồ chơi chọn - Thích học TV *GDHS: giữ gìn bảo vệ đồ chơi II Chuẩn bị: GV:SGK, SGV, số đồ chơi, tranh minh hoạ - HS: SGK, vở, số đồ chơi III Các hoạt động dạy - học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV Hoạt động 1: Phần nhận xét HS biết quan sát đồ vật - Bài 1: - Cho Hs đọc gợi ý SGK - Yêu cầu HS giới thiệu số đồ chơi mang đến lớp để quan sát - Cho HS đọc yêu cầu nêu cách quan sát theo nhóm - Bài 2: + Khi quan sát đồ vật em cần ý điều gì? + Nếu quan sát búp bê em quan sát nào? - Cho HS đọc ghi nhớ Hoạt động 2: Phần luyện tập HS lập dàn ý tả đồ chơi mà em chọn + Hãy lập dàn ý tả đồ chơi mà em chọn HOẠT ĐỘNG CỦA HS Cá nhân - Cả lớp - Nối tiếp đọc gợi ý: a, b, c, d - Lần lượt nhóm giới thiệu + Quan sát theo trình tự hợp lí: Từ bao quát đến phận + Bằng nhiều giác quan: Mắt, tai, tay… - Tìm đặc điểm riêng để đồ vật khác với đồ vật khác - Đầu tiên: Hình dáng, trang phục… - Tiếp đến: Đầu, tóc, mắt, mũi, chân, tay… - Búp bê em quan sát có đặc điểm bật so với búp bê khác - Vài em đọc ghi nhớ Nhóm đơi - Cá nhân - Cả lớp -Đôi bạn ngồi cạnh quan sát đồ chơi thảo luận lập dàn ý tả đồ vật - Ví dụ: Tả lật đật + Mở bài: - Giới thiệu lật đật, đồ chơi em thích + Thân bài: - Tả bao qt: Hình dáng: Tròn - Tả chi tiết: + Đầu đội khăn màu đỏ + Hai mắt: Tròn, to, xanh biếc TRƯỜNG TIÊU HỌC THỊ TRẤN CÁI VỒN A Củng cố, dặn dò: - Quan sát đồ vật nào? -GDhs giữ gìn bảo vệ đồ chơi - Giao việc LỚP 4/3 + Miệng cười đáng yêu + Bụng thắt dây nơ + Tay: Hai cánh tay tròn mũm mĩm - Tả hoạt động: + Hoạt động : Ai đụng vào nghiêng + Kết bài: - Tình cảm em đồ chơi - Phát biểu - Nêu việc nhà + Tập kể câu chuyện nói trung thực, thật + Chuẩn bị tt Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn TRƯỜNG TIÊU HỌC THỊ TRẤN CÁI VỒN A LỚP 4/3 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Môn: Kĩ thuật Bài: CẮT, KHÂU ,THÊU SẢN PHẨM TỰ CHỌN Tuần: 15 Ngày: 09/12/2016 Tiết: 15 : I Mục tiêu: Giúp HS: -Sử dụng số dụng cụ ,vật liệu cắt ,khâu ,thêu để tạo thành sản phẫm đơn giản Có thể vận dụng hai ba kỹ cắt khâu thêu học - Hứng thú học tập *GDHS vệ sinh lớp học sau thực hành II Chuẩn bị: - GV - HS: Dụng cụ, III Các hoạt động dạy - học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV Hoạt động 1: - Giới thiệu mục tiêu,yêu cầu tiết học HOẠT ĐỘNG CỦA HS - Cả lớp - Yêu cầu học sinh nhăc lại qui trình ,thao - Quan sát quy trình SG K để nêu quy trình tác may ,thêu may,thêu - Vài hs nêu: - Vạch dấu khâu,thêu - Bắt đầu may , thêu từ phải sang trái - Vài em nêu lại quy trình thực Hoạt động 2: Thực hành Cá nhân - Cả lớp * Lưu ý: Khi thực rút nhẹ sợi chỉ, không rút mạnh, thẳng không đẹp đường khâu - Nhận xét cách thực HS Củng cố, dặn dò: -GDHS vệ sinh lớp học sau thực hành - Giao việc - Nêu việc nhà + Thực lại + Chuẩn bị tt TRƯỜNG TIÊU HỌC THỊ TRẤN CÁI VỒN A LỚP 4/3 Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn DUYỆT ... Văn Tuấn TRƯỜNG TIÊU HỌC THỊ TRẤN CÁI VỒN A Tuần: 15 LỚP 4/3 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Môn: Đạo đức Bài: BIẾT ƠN THẦY GIÁO, CÔ GIÁO Ngày: 05/12 /2016 Tiết: 15 I Mục tiêu: Giúp HS: - Hiểu công lao thầy, giáo... CÁI VỒN A LỚP 4/3 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Môn: Lịch sử Bài: NHÀ TRẦN VÀ VIỆC ĐẮP ĐÊ Tuần: 15 Ngày: 07/12 /2016 Tiết: 15 : I Mục tiêu: Giúp HS biết: - Nhà Trần quan tâm đến việc đắp đê - Đắp đê giúp cho... VỒN A LỚP 4/3 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Môn: Kể chuyện Bài: KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC Tuần: 15 Ngày: 07/12 /2016 Tiết: 15 I Mục tiêu: Giúp HS: - Rèn kĩ nói: Biết tự kể câu chuyện nghe, đọc đồ chơi trẻ em
- Xem thêm -

Xem thêm: TUAN 15 2016 2017 , TUAN 15 2016 2017