TUẦN 9 2016 2017

38 24 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 21:04

TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A GV: NGUYỄN VĂN TUẤN KẾ HOẠCH BÀI DẠY Mơn: Tốn BÀI 41: HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG Tuần: ngày: 24/10/2016 Tiết: 41 I Mục tiêu: - Có biểu tượng hai đường thẳng song song - Nhận biết hai đường thẳng song song - Tính cẩn thận xác II Chuẩn bị: - GV: Thước thẳng ê ke - HS: Vở, êke, thước dài III Các hoạt động dạy – học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV *Hoạt động 1: Giới thiệu hai đường thẳng song song - Vẽ hình chữ nhật ABCD kéo dài hai phía cạnh đối diện - Tương tự với hai cạnh lại - Vậy đường thẳng song song với nào? HOẠT ĐỘNG CỦA HS * Cá nhân - Cả lớp - Quan sát cách kéo dài đoạn thẳng GV - Vẽ vào bảng - Phát biểu: song song không gặp cách - Phát biểu: Song song nhau, không gặp nhau, cách *Hoạt động 2: HS làm BT * Cá nhân - Nhóm - Cả lớp đường thẳng song song - Bài 1: - Yêu cầu HS nêu tên cặp cạnh song Phát biểu song hình chữ nhật a/ AB DC DC BC -Nhận xét - Chốt đáp án b/ MN PQ MQ ND - Bài 2: - Cho HS làm bảng +Cạnh BE song song với AG CD - Nhận xét đáp án - Phát biểu: Hai cạnh không gặp + Thế cặp cạnh song song với nhau? - Ghi vào thẻ từ cặp cạnh song song - Bài 3: - Cho HS làm thẻ từ Nhận xét - Chốt đáp án a/ MN PQ ID GH - nhóm thi đua - Vẽ hình chữ nhật - Ghi tên cặp cạnh song song không TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A * Củng cố, dặn dò: - Trò chơi “ Ai nhanh “ GV: NGUYỄN VĂN TUẤN song song - Tự nêu việc nhà Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A GV: NGUYỄN VĂN TUẤN KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn: Đạo đức BÀI 9: TIẾT KIỆM THỜI GIỜ Tuần: ngày: 24/10/2016 Tiết: I.Mục tiêu: Giúp HS có khả năng: 1/ Hiểu được: - Thời quý nhất, cần phải tiết kiệm - Cách tiết kiệm thời 2/ Biết quý trọng sử dụng thời cách tiết kiệm - Có ý thức tiết kiệm thời * KNS: Quản lý thời gian làm việc, sinh hoạt, học tập, làm việc, sử dụng thời gian có hiệu *HTLTTG Hồ Chí Minh: Cần, kiệm, liêm, *GDHS: Giáo dục: ý thức tiết kiệm tập vở, tiết kiệm điện II Chuẩn bị: - GV: Truyện , gương tiết kiệm - HS: SGK, VBT III Các hoạt động dạy - học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV Hoạt động 1: Kể chuyện “ Một phút “ HS rút học từ câu chuyện “ Một phút “ - GV kể chuyện - Cho HS đọc câu hỏi - Cho HS thảo luận câu hỏi SGK - Yêu cầu HS trình bày - Nhận xét - Chốt ý - Cho HS đọc ghi nhớ SGK HOẠT ĐỘNG CỦA HS Cá nhân - Nhóm đơi Hoạt động 2: Thảo luận tình huống.HS xử lí tình cho sẵn - Chia nhóm - Giao việc - Nhận xét - Kết luận Cá nhân - Cả lớp - Mỗi nhóm nhận tình - Nhóm thảo luận - Đại diện báo cáo - Nhận xét - Bổ sung Hoạt động 3: Bày tỏ thái độ.HS bày tỏ thái độ - Yêu cầu HS nêu ý kiến Cá nhân - Cả lớp - HS nêu ý kiến SGK - Sử dụng thẻ màu để bày tỏ - Giải thích chọn ý + Ý đúng: d - Lắng nghe - em đọc câu hỏi - Lớp đọc thầm - Thảo luận cặp đơi - Vài em trình bày - Nhận xét - Bổ sung - Vài em - Mỗi phút đáng quý phải biết tiết kiệm thời TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A GV: NGUYỄN VĂN TUẤN + Ý sai: a, b, c - Nhận xét - Chốt đáp án * Củng cố, dặn dò: - Cho HS đọc ghi nhớ + Vì phải tiết kiệm tiền của? + Em tiết kiệm tiền cách nào? - Giáo dục: ý thức tiết kiệm tập vở.tiết kiệm điện - Giao việc - em đọc ghi nhớ - Phát biểu - Lắng nghe - Tự nêu việc nhà +Học thuộc ghi nhớ +Thực tiết kiệm tiền + Chuẩn bị Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn: Tập đọc BÀI 17: THƯA CHUYỆN VỚI MẸ Tuần: ngày: 24/10/2016 GV: NGUYỄN VĂN TUẤN Tiết: 17 I Mục tiêu: Giúp HS: - Đọc trơi chảy tồn Biết đọc phân biệt lời nhân vật đoạn văn đối thoại - Hiểu từ ngữ ý nghĩa - Thích học TV *KNS: Lắng nghe tích cực, giao tiếp, thương lượng cơng việc mẹ II Chuẩn bị: - GV: SGK, SGV - HS: SGK, xem trước nhà III Các hoạt động dạy - học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Hoạt động 1: Luyện đọc HS đọc trôi chảy Cá nhân - Cả lớp - Đọc - HS giỏi đọc - Yêu cầu HS chia đoạn - đoạn 1/ Từ đầu kiếm sống - Khẳng định cách chia 2/ Phần lại - Đọc nối tiếp đoạn nhóm - Tìm từ khó đọc, khó hiểu - Luyện đọc từ khó - HS đọc: Thưa chuyện, mồn miệng kiếm sống - Đọc giải - Giải nghĩa từ khó: nhễ nhạy, phì phào, đầy tớ - Hướng dẩn luyện đọc nhấn giọng từ - Cá nhân, lớp đọc câu - Thưa mẹ tự ý muốn để kiếm - Cho HS đọcbài sống * Lưu ý: Sửa sai cho HS - Luyện đọc nhiều hình thức Hoạt động 2: Tìm hiểu Nhóm 1/ Cương xin học nghề để làm gì? - Để kiếm sống em thấy mẹ vất vả 2/ Mẹ Cương nêu lí phản đối nào? - Mẹ cho xui khiến Cương 3/ Cương thuyết phục mẹ cách nào? - Hành động trìu mến, chăm sóc: “ Nắm lấy tay mẹ”, lời thiết tha 4/ Nhận xét cách trò chuyện hai mẹ + Xưng hơ: con? Cương: lễ phép, kính trọng Mẹ: xưng mẹ, gọi con, dịu dàng âu yếm + Cử chỉ: Cương mẹ phản đối nắm tay mẹ, TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A Hoạt động 3: Luyện đọc diễn cảm - Cho HS thi đua đọc diễn cảm - Luyện đọc phân vai * Củng cố, dặn dò: + Nội dung nói lên điều gì? + Em học tập điều Cương? - Giao việc GV: NGUYỄN VĂN TUẤN nói lời thiết tha Mẹ xoa đầu Cá nhân - Cả lớp - Vài HS thi đua đọc diễn cảm - HS đọc phân vai nhóm, trước lớp - Phát biểu + Con người sống phải có ước mơ + Ước mơ Cương đáng - Nhận xét tiết học - Nêu việc nhà Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A GV: NGUYỄN VĂN TUẤN KẾ HOẠCH BÀI DẠY Mơn: TỐN; BÀI 42: VẼ HAI ĐƯỜNG THẲNG VNG GÓC Tuần: ngày: 25/10/2016 Tiết: 42 I Mục tiêu - Có biểu tượng hai đường thẳng vng góc - Kiểm tra hai đường thẳng vng góc với ê ke -Tính cẩn thận xác II Chuẩn bị: - GV: Thước thẳng êke - HS: Vở, thước thẳng, êke III Các hoạt động dạy – học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV Hoạt động 1: HS vẽ đường thẳng vng góc với đường thẳng cho trước - Hướng dẫn bước vẽ SGK + Vừa vẽ vừa nêu cách thực điểm E nằm đường thẳng AB + Vẽ điểm E đường thẳng AB - Yêu cầu HS nêu cách thực * Lưu ý: cách trượt êke HOẠT ĐỘNG CỦA HS * Cả lớp - Cá nhân - Quan sát th tác sử dụng êke để vẽ GV - Vẽ đường thẳng AB - Lấy điểm E đường tAB - Dùng êke để vẽ đường thẳng CD qua E vng góc với AB Hoạt động 2: HS vẽ đường cao hình tam giác - Vẽ hình tam giác ABC - Kết luận:(Đoạn thẳng H vừa vẽ gọi đường cao hình tam giác ) * Cá nhân - Cả lớp HS dùng êke kẻ đường thẳng vng góc với cạnh BC cắt BC H - Nêu cách vẽ - Lặp lại nhiều em Hoạt động 3: HS vẽ đường thẳng vng góc - Bài 1: - Cho HS vẽ vào - Cho HS kiểm tra chéo * Cá nhân - Cả Lớp - Bài 2: - Cho HS vẽ vào * Lưu ý: Cách đặt êke để vẽ - Bài 3: - Cho HS vẽ vào bảng nhóm * Củng cố, dặn dò: - nhóm thi đua vẽ đường thẳng vng góc TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A GV: NGUYỄN VĂN TUẤN - Trò chơi “ Ai nhanh “ Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A GV: NGUYỄN VĂN TUẤN KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN: KHOA HỌC BÀI 17: PHÒNG TRÁNH TAI NẠN ĐUỐI NƯỚC Tuần: ngày: 25/10/2016 Tiết: 17 I Mục tiêu: Giúp HS - Kể tên số việc nên, khơng nên làm để phòng tránh tai nạn đuối nước - Biết số nguyên tắc tập bơi bơi - GDBVMT : Gĩu nguồn nước để sinh hoạt - Có ý thức phòng tránh tai nạn đuối nước vận động bạn thực *GDMT: GD HS giữ nguồn nước để sinh hoạt *KNS: Cam kết thực nguyên tắc an toàn bơi tập bơi II Chuẩn bị: - GV: SGK, SGV - - HS: SGK III Các hoạt động dạy - học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV Hoạt động 1: Phòng tránh tai nạn đuối nước.HS nêu việc nên làm, không nên làm để phòng tránh tai nạn đuối nước - Cho HS dựa vào hình 1, 2, SGK - Giao việc - Yêu cầu HS đọc mục Bạn cần biết HOẠT ĐỘNG CỦA HS Nhóm - Cả lớp - Thảo luận việc nên, khơng nên làm để phòng tránh tai nạn đuối nước + H1: Bạn nhỏ chơi gần ao bị té xuống ao + H2: Vẽ giếng có nắp đậy phòng tai nạn cho trẻ em + H3: HS nghịch nước ngồi thuyền dễ bị té chết đuối - HS đọc ghi nhớ Hoạt động 2: Ngun tắc tập bơi.HS Nhóm đơi - Cả lớp nêu số nguyên tắc tập bơi + H4: Bạn nhỏ bơi bể bơi - Yêu cầu HS xem H4, SGK thảo luận + H5: Bạn nhỏ bơi bờ biển câu hỏi - Trả lời +Theo em nên tập bơi đâu? + Ở bể bơi có phương tiện cứu hộ + Trước sau bơi cần ý điều gì? +Vận động thể + Tắm lại xà phòng, lau khơ * Lưu ý: Nên tập bơi hay bơi có người phương tiện cứu hộ Trước bơi cần vận động, sau bơi cần lau khô người Hoạt động 3: Bày tỏ thái độ, ý kiến.HS bày tỏ thái độ, ý kiến hợp lí dựa vào tình Cá nhân - Nhóm đơi TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A GV: NGUYỄN VĂN TUẤN cho sẵn - Phát PHT cho nhóm thảo luận - Mỗi nhóm Thảo luận tình - Vừa đá bóng mệt, mồ hôi nhiều, bơi tắm hay dễ bị cảm - Bắc Nam vừa đá bóng về, Nam rủ lạnh Bắc hồ gần nhà tắm cho mát Nếu Bắc - Hãy nghỉ ngơi cho đỡ mệt khơ mồ em nói gì? tắm - Em bảo em không nên lấy bóng - Đi học Nga thấy em nhỏ nữa, đứng xa bờ ao nhờ người lớn lấy tranh cúi xuống gần bờ ao để lấy giúp bóng Nếu Nga em làm gì? - Trình bày - Nhận xét - Bổ sung * Củng cố, dặn dò: - Trò chơi: “ Ai nhanh “ - nhóm thi đua ghi việc nên làm, khơng - Giáo dục: Ý thức phòng tránh tai nạn nên làm để phòng tránh tai nạn đuối đuối nước nước - GD HS giữ nguồn nước để - Tự nêu việc nhà sinh hoạt +Học thuộc mục bạn cần biết - Cho HS nêu việc nhà Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A GV: NGUYỄN VĂN TUẤN - Thảo luận nhóm đơi - Nhận xét - Khen nhóm thực động tác - Bắt thăm biểu diễn đẹp, nêu động từ động tác - Nêu nhanh động từ động tác * Củng cố, dặn dò: - Động từ gì? - GD: nên sử dụng động từ để văn sinh - Phát biểu động - Lắng nghe - Giao việc -Nêu việc nhà Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A Tuần: GV: NGUYỄN VĂN TUẤN KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn: Địa lý BÀI 9: HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN Ở TÂY NGUYÊN (tt) ngày: 27/10/2016 Tiết: I Mục tiêu: - Nêu số hoạt động sản xuất chủ yếu người dân Tây Nguyên:Sử dụng sức nước để sản xuất điện;khai thác gỗ lâm sản - Nêu vai trò rừng đời sông sản xuất:cung cấp gỗ,lâm sản, nhiều thú quí *GDBVMT: Biết cần thiết phải bảo vệ rừng *KNS: Không khai thác rừng Tây Nguyên II Chuẩn bị: - GV: Bản đồ địa lí tự nhiên Việt Nam - Tranh, ảnh nhà máy thủy điện sừng Tây Nguyên - HS: SGK III Các hoạt động dạy – học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV * Hoạt động 1: Khai thác sức nước - Yêu cầu nhóm quan sát lược đồ trả lời câu hỏi + Kể tên sông Tây Nguyên? + Những sông bắt nguồn từ đâu chảy đâu? + Tại sông Tây Nguyên thác ghềnh? *Hoạt động 2: Rừng khai thác rừng Tây Nguyên -Tây Nguyên có loại rừng nào? - Vì Tây Ngun lại có loại rừng khác nhau? - Mơ tả rừng rậm nhiệt đới rừng khộp? HOẠT ĐỘNG CỦA HS * Nhóm – Cả lớp - đại diện báo cáo + Sông Ba, Xê Xam, Đồng Nai +Độ cao khác + * Nhóm đơi - Cả lớp + Rừng khộp, rừng rậm nhiệt đới + Vì đặc điểm khí hậu Tây Ngun có mùa mưa khơ rõ rệt + Nơi có lượng mưa nhiều rừng rậm nhiệt đới phát triển + Nơi mùa khơ kéo dài xuất rừng rụng mùa khô ( rừng khộp ) Hoạt động 3: HS biết giá trị * Cá nhân – Cả lớp rừng Tây Nguyên + Rừng Tây Nguyên có giátrị gì? + Có nhiều gỗ lâm sản quý khác + Gỗ dùng làm gì? +……… TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A - Kể cơng việc cần phải làm quy trình sản xuất sản phẩm đồ gỗ - Tại phải bảo vệ rừng? * Củng cố, dặn dò: - Yêu cầu HS đọc ghi nhớ - GD: Ý thức bảo vệ rừng - Về nhà em làm gì? GV: NGUYỄN VĂN TUẤN - Phát biểu ( Rừng đem lại nhiều lợi ích, cung cấp gỗ, ngăn lũ lụt, chống lũ, …) - Vài HS đọc - Nêu nhận xét tiết học - Nêu việc nhà + Học + Chuẩn bị tt Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A GV: NGUYỄN VĂN TUẤN KẾ HOẠCH BÀI DẠY Mơn Tốn BÀI 44: THỰC HÀNH VẼ HÌNH CHỮ NHẬT , THỰC HÀNH VẼ HÌNH VNG Tuần: ngày: 27/10/2016 Tiết: 44 I Mục tiêu : - Vẽ hình chữ nhật,hình vng ( thước kẻ êke ) -Vẽ - Vẽ cẩn thận xác II Chuẩn bị: - GV: Thước kẻ êke - HS: Thước kẻ êke III Các hoạt động dạy – học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV * Hoạt động 1: Hướng dẫn cách vẽ đường thẳng qua điểm song song với đường thẳng cho trước - Liên hệ hai đường thẳng song song - Hai đường thẳng song song vng góc với đường thẳng thứ ba *Hoạt động 2: Thực hành vẽ hình chữ nhật.HS biết vẽ hình chữ nhật, có độ dài cho trước - Hướng dẫn mẫu vẽ thao tác SGK HOẠT ĐỘNG CỦA HS Cá nhân - Cả lớp - Đọc SGK đề - Theo dõi hướng dẫn GV - Hai đường thẳng song song hai đường thẳng cách nhau, không cắt *Cá nhân - Cả lớp - HS thực hành vẽ vào bảng - Vẽ đoạn DC = 4dm - Vẽ đường thẳng vng góc với DC D, lấy đoạn thẳng DA = 2dm - Vẽ đường thẳng vng góc với DC C, lấy đoạn thẳng CB = 2dm - Nhận xét cách vẽ HS - Nối A với B ta hình chữ nhật ABCD *Hoạt động 3: Thực hành *Cá nhân – Cả lớp * MT: HS biết vẽ HCN tính chu vi HCN a/ Vẽ hình chữ nhật - Bài 1: Cho HS thực hành vẽ vào b/ Chu vi HCN (3+5)x2 = 12(cm) - Bài 2: - Vẽ HCN - Cho HS vẽ hình đo độ dài đường chéo AC = BD nhận xét AC = 5cm, BD = 5cm, AC = BD - Hai đường chéo HCN -Bài 1/55 a.Vẽ hình vuông cạnh 4cm TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A b Tính chu vi hv GV: NGUYỄN VĂN TUẤN b Chu vi :4x4=16cm -Bài 2/55 a Vẽ theo mẫu * Củng cố, dặn dò: - Trò chơi thi đua - Giao việc - nhóm thi đua vẽ HCN - Nêu nhận xét tiết học - Nêu việc nhà Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A GV: NGUYỄN VĂN TUẤN KẾ HOẠCH BÀI DẠY Mơn: Chính tả BÀI 9: THỢ RÈN ngày: 27/10/2016 Tuần: Tiết: I Mục tiêu: Giúp HS: - Nghe, viết tả, trình bày thơ “ Thợ rèn “ - Làm tập tả: Phân biệt tiếng có phụ âm đầu vần dễ viết sai l, n ( n, ng ) -Trình bày tả đẹp II Chuẩn bị: - GV: Tranh minh họa viết - HS: SGK III Các hoạt động dạy - học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV Hoạt động 1: Hướng dẫn HS nghe viết - Yêu cầu HS đọc viết - Cho HS tìm từ khó - Luyện viết từ khó - Bài thơ cho biết nghề thợ rèn? - Đọc vế câu cho HS viết - Đọc chậm cho HS sốt * Lưu ý: Cách trình bày thơ HOẠT ĐỘNG CỦA HS Cá nhân - Cả lớp - em đọc - Lớp đọc thầm - Tìm từ khó - Viết bảng con: + Quệt ngang nhọ mũi, bóng nhẫy, thở qua tay, diễn kịch, nghịch, - Trả lời +Sự vật vả mềm mại lao động nghề thợ rèn - Viết vào - Kiểm lỗi chéo Hoạt động 2: HS làm tập tả Cá nhân - Nhóm - Bài 2a 2a/ lều, le te - Cho HS đọc yêu cầu BT lập lòe - Cho HS làm theo nhóm lóng lánh trăng loe 2b/ uống, nguồn muống xuống uốn * Củng cố, dặn dò: Chng - Nhận xét lỗi sai phổ biến HS - Tự nêu việc nhà - Rèn lại từ viết sai +Viết lại lỗi sai nhiều lần TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A GV: NGUYỄN VĂN TUẤN - Tập viết trước từ khó tt Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A GV: NGUYỄN VĂN TUẤN KẾ HOẠCH BÀI HỌC Môn: Tốn BÀI 45: THỰC HÀNH VẼ HÌNH VNG Tuần: ngày: 28/10/2016 Tiết: 45 I Mục tiêu - Vẽ hình chữ nhật,hình vng (bằng thước kẻ ê ke) - Học sinh tính cẩn thận xác II Chuẩn bị: - GV: Thước, êke, compa - HS: Thước, êke, compa III Các hoạt động dạy – học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV Ổn định: Kiểm tra: Bài mới: Hoạt động 1: Hướng dẫn vẽ hình vng * MT: HS vẽ hình vng có độ dài cho trước - Yêu cầu HS nêu nhận xét cạnh góc hình vng - Hướng dẫn vẽ hình vng có độ dài cho trước - VD: Hình vng có cạnh 3cm - Hướng dẫn vẽ bước + Vẽ đoạn thẳng DC = 3cm + Vẽ đường thẳng vng góc với DC D C + Trên đường thẳng vng góc lấy đoạn thẳng DA = 3cm CB = 3cm + Nối A với B ta hình vng ABCD Hoạt động 2: Thực hành * MT: HS vẽ hình vng - Bài 1: - Cho HS làm vào - Theo dõi giúp đỡ HS yếu * Lưu ý: Các bước vẽ - Bài 2: - Yêu cầu HS quan sát SGK HOẠT ĐỘNG CỦA HS * Cá nhân - Cả lớp - Nhớ lại kiến thức vài HS nêunhận xét về: + Các cạnh + Các góc góc vng - Theo dõi thao tác GV - Vẽ lại vào nháp hình vng ABCD theo bước hướng dẫn GV A B C D * Cá nhân - Cả lớp - Một em nêu yêu cầu - Làm BT TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A GV: NGUYỄN VĂN TUẤN - Vẽ vào A * Lưu ý: Nhắc HS nên vẽ hình vào trước - Bài 3: - Cho HS tự vẽ hình vng cạnh 5cm kiểm tra theo câu hỏi SGK - Nhận xét – Kết luận: Hai đường chéo hình vng ln vng góc với Củng cố, dặn dò: - Trò chơi thi đua - Giao việc B C D - Kiểm tra chéo - Vẽ vào - Làm việc cá nhân a/ Vng góc b/ Bằng - nhóm thi đua vẽ hình vng cạnh 5cm - Tập vẽ hình vng Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A GV: NGUYỄN VĂN TUẤN KẾ HOẠCH BÀI DẠY Mơn: Khoa học BÀI 18: ƠN TẬP CON NGƯỜI VÀ SỨC KHỎE Tuần: ngày: 28/10/2016 Tiết: 18 I Mục tiêu: - Giúp HS: - Củng cố hệ thống hóa kiến thức về: + Sự trao đổi chất thể với môi trường + Các chất dinh dưỡng có thức ăn vai trò chúng + Cách phòng tránh số bệnh thiếu thừa chất dinh dưỡng bệnh lây qua đường tiêu hóa * GDMT: Muốn có sức khỏe tốt cần phải bảo vệ môi trường II Chuẩn bị: - GV: SGK, SGV, câu hỏi ôn tập - HS: SGK III Các hoạt động dạy - học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV Hoạt động 1: Trò chơi “ Ai nhanh “ Củng cố kiến thức + Sự trao đổi chất thể với môi trường + Các chất dinh dưỡng có thức ăn vai trò chúng + Cách phòng số bệnh thiếu dinh dưỡng bệnh lây qua đường tiêu hóa - Hướng dẫn luật chơi, cách chơi Hoạt động 2: Tự đánh giá Áp dụng kiến thức học vào việc tự theo dõi, nhận xét chế độ ăn uống - Hướng dẫn HS tự đánh giá chế độ ăn uống tuần Hoạt động 3: Trò chơi “ Ai chọn thức ăn hợp lí”.Hs có khả áp dụng HOẠT ĐỘNG CỦA HS Nhóm - Cả lớp - Theo dõi phổ biến GV - Lần lượt nhóm đọc câu hỏi ghi nhanh câu trả lời vào bảng nhóm - Các nhóm trình bày theo thứ tự Cá nhân - Cả lớp - Lần lượt HS dựa vào chế độ ăn uống tuần để tự đánh giá + Đã phối hợp nhiều loại thức ăn thường xuyên thay đổi ăn chưa? + Đã phối hợp ăn chất đạm chất béo chưa? + Đã ăn thức ăn có vitamin chất khống chưa? - Vài HS trình bày chế độ ăn uống Nhóm – Cả lớp - Các nhóm sử dụng thực phẩm mang đến, TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A kiến thức học vào việc lựa chọn thức ăn hàng ngày - u cầu nhóm trình bày bữa ăn ngon bổ GV: NGUYỄN VĂN TUẤN tranh ảnh, mơ hình thức ăn sưu tầm để trình bày bữa ăn ngon bổ - Lần lượt nhóm trình bày - Nhận xét: Bữa ăn đủ dinh dưỡng, bổ sung thiếu thừa chất dinh dưỡng cho bữa ăn - Nhận xét - Khen nhóm thực tốt * Củng cố, dặn dò: - Đính bảng 10 lời khun Bộ y tế - HS đọc - Cả lớp theo dõi dinh dưỡng hợp lí - Nhận xét tiết học -GDHS muốn có sức khỏe tốt cần phải - Nêu việc nhà bảo vệ môi trường - Giao việc Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A GV: NGUYỄN VĂN TUẤN KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn: Tập làm văn Bài 18: LUYỆN TẬP TRAO ĐỔI Ý KIẾN VỚI NGƯỜI THÂN Tuần: ngày: 28/10/2016 Tiết: 18 I Mục tiêu - Xác định mục đích trao đổi,vai trao đổi - Lập dàn ý trao đổi đạt mục đích - Bước đầu đóng vai trao đổi dùng lời lẻ, cử thích hợp nhằm đạt mục đích thuyết phục *KNS: Lắng mghe tích cực, đạt mục tiêu kiên định, thể tự tin II Chuẩn bị: - GV: Bảng phụ ghi đề - HS: SGK, III Các hoạt động dạy – học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV *Hoạt động 1: Hướng dẫn phân tích đề - Đính bảng phụ ghi đề - Yêu cầu HS nêu từ quan trọng - Gạch chân từ quan trọng HOẠT ĐỘNG CỦA HS * Cá nhân - Cả lớp - Nêu từ quan trọng đề ( nguyện vọng, môn khiếu, trao đổi, anh, chị ủng hộ, bạn đóng vai ) *Hoạt động 2: Xác định mục đích trao * Cá nhân Cả - lớp đổi - HS nối tiếp đọc gợi ý 1,2,3 SGK - Hướng dẫn nội dung trao đổi - Hỏi đáp xác định nội dung trao + Trao đổi nội dung gì? đổi + Đối tượng trao đổi ai? + Nguyện vọng muốn học thêm + Mục đích trao đổi để làm gì? khiếu + Hình thức thực trao đổi gì? + Trao đổi với anh chị + Mục đích làm cho anh, chị hiểu rõ nguyện vọng + Em bạn trao đổi, đóng vai *Hoạt động 3: Thực hành, trao đổi.HS * Nhóm đơi – Cả lớp biết thực trao đổi - Chọn bạn tham gia trao đổi với - Tổ chức cho HS trao đổi với bạn - Hướng dẫn HS lập dàn ý trao đổi - Đôi bạn tham gia trao đổi thống dàn ý đối đáp * Lưu ý: Theo dõi giúp đỡ HS yếu - Lần lượt trao đổi nhóm *Hoạt động 4: Đóng vai.HS biết đóng vai * Nhóm đơi – Cả lớp - Tổ chức cho HS đóng vai - Từng cặp đóng vai trao đổi trước lớp - Nhận xét - Khen đơi bạn có trao đổi TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A hay * Củng cố, dặn dò: - Khi muốn trao đổi cần ý điều gì? GV: NGUYỄN VĂN TUẤN - Phát biểu ( Nắm vững mục đích, nội dung trao đổi rõ ràng … ) Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A GV: NGUYỄN VĂN TUẤN KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn: Kĩ thuật BÀI 9: KHÂU ĐỘT THƯA Tuần: ngày: 28/10/2016 Tiết: 18 I Mục tiêu - Biết cách khâu đột thưa ứng dụng khâu đột thưa - Khâu mũi khâu đột thưa.Các mũi khâu chưa nhau.Đường khâu Có thể bị dúm - Yêu lao động thủ công II Chuẩn bị: - GV: Bộ đồ dùng khâu thêu, Mẫu khâu đột mau - HS: Dụng cụ khâu thêu III Các hoạt động dạy - học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV * Hoạt động 1: HD quan sát nhận xét mẫu + Mặt phải vải + Mặt trái vải + Các đường khâu - Chốt ý HOẠT ĐỘNG CỦA HS * Cá nhân - Cả lớp - Quan sát - Nêu nhận xét mẫu + Mặt phải: đường liền kề + Mặt trái: đường khâu chồng khít … + Các đường khâu…… Hoạt động 2: Quy trình thực HS nắm quy trình thực khâu đột mau - Yêu cầu HS tìm hiểu bước thực khâu đột mau SGK - Làm mẫu * Nhóm - Cả lớp - Các nhóm thảo luận bước quy trình thực khâu đột mau - Lần lượt vài HS nêu lại bước thực theo quy trình GV - Quan sát thao tác GV Hoạt động 3: Thực hành HS thực mẫu khâu đột mau quy trình kĩ thuật - Nhận xét chung * Cá nhân - Thực vào giấy bước + Bước 1: Vạch dấu đường khâu + Bước 2: Khâu đột mau theo đường vạch dấu Hoạt động : Trưng bày sản phẩm - Nêu tiêu chuẩn đánh giá sản phẩm * Cả lớp -Trưng bày sản phẩm -Dựa vào tiêu chuẩn GV đưa đẻ đánh giá ,nhận xét sản phẩm - Dường may -Vải không bị nhăn *.Củng cố,dặn dò:ChoHS đọc ghi nhớ TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A SGK -GDHS vệ sinh lớp sau thực hành GV: NGUYỄN VĂN TUẤN -Hoàn thánh sản phẩm nhanh Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn TRƯỞNG KHỐI DUYỆT ... Tuấn TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A GV: NGUYỄN VĂN TUẤN KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn: Đạo đức BÀI 9: TIẾT KIỆM THỜI GIỜ Tuần: ngày: 24/10/2016 Tiết: I.Mục tiêu: Giúp HS có khả năng: 1/ Hiểu được: - Thời quý... văn BÀI 16 - 17: LUYỆN TẬP PHÁT TRIỂN CÂU CHUYỆN Tuần: ngày: 26/10/2016 Tiết: 16 - 17 I Mục tiêu: - Viết câu mở đầu cho đoạn văn 1,2,3(ở tiết TLV tuần 7),BT1 - Nhận biết cách xếp theo trình tự... TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A GV: NGUYỄN VĂN TUẤN KẾ HOẠCH BÀI DẠY MÔN: LỊCH SỬ BÀI 9: ĐINH BỘ LĨNH DẸP LOẠN 12 SỨ QUÂN Tuần: ngày: 26/10/2016 Tiết: I Mục tiêu - Nắm nét kiện Định Bộ Lĩnh dẹp loạn 12
- Xem thêm -

Xem thêm: TUẦN 9 2016 2017 , TUẦN 9 2016 2017