TUẦN 4 2016 2017

38 27 0
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 21:04

Trường Tiểu học Thị Trấn Cái Vồn “ A” KẾ HOẠCH BÀI DẠY Mơn Tốn BÀI 16: SO SÁNH VÀ XẾP THỨ TỰ CÁC SỐ TỰ NHIÊN Tuần: Tiết: 16 ngày: 19/09/2016 I Mục tiêu : - Giúp HS hệ thống hóa số kiến thức ban đầu về: - Cách so sánh hai số tự nhiên - Đặc điểm thứ tự số tự nhiên - Tính tốn xác cẩn thận II Chuẩn bị : - GV: SGK ,SGV - HS: SGK , Vở III Các hoạt động dạy học : HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Hoạt động1 : HS biết cách so sánh hai số * Cá nhân - nhóm - lớp tự nhiên - Phát PHT yêu cầu nhóm so sánh số nêu cách so sánh a/ 99 < 100 : Số 99có chữ số 100 nên bé b/ 29869 < 30005 : Vì hàng chục nghìn < c/ 25136 > 23894 : Vì hàng nghìn có > + Yêu cầu HS nhắc lại cách so sánh số tự - Vài em phát biểu nhiên Hoạt động 2:HS xếp thứ tự số * Cá nhân – Cả lớp – nhóm tự nhiên - Giải thích cách xếp số từ - Phát PHT có số 7698; 7968; bé đến lớn, từ lớn đến bé 7698; 7869; 7896; 7968 7896; 7869 7968; 7896; 7869; 7698 Hoạt động 3: HS so sánh xếp *Cá nhân - nhóm số tự nhiên a/ 8136; 8316; 8361 - Bài 1: b/ 5724; 5740; 5742 - Yêu cầu c/ 63841; 64813; 64831 - Kiểm tra chéo a/ 1984; 1978; 1952; 1942 - Nhận xét - chốt đáp án b/ 1969; 1954; 1945; 1890 - Bài 2: - Kiểm tra chéo nhóm kết xếp số - Nhận xét - nhóm thi đua xếp số từ bé đến - Bài 3: Thực thi đua Lớp 4/3 Trường Tiểu học Thị Trấn Cái Vồn “ A” *.Củng cố -dặn dò : - Tốn thi đua lớn 56487; 56874; 65478; 65784 - Nêu bước so sánh số tự nhiên - Xem lại tập vừa làm - Chuẩn bị TT Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn Lớp 4/3 Trường Tiểu học Thị Trấn Cái Vồn “ A” KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn : Đạo đức BÀI : VƯỢT KHÓ TRONG HỌC TẬP (T.2) Tuần: Tiết: ngày: 19/09/2016 I Mục tiêu: - Nhận thức được: người gặp khó khăn sống học tập Cần phải có tâm tìm cách vượt qua khó khăn - Biết xác định khó khăn học tập thân cách khắc phục - Quý trọng học tập gương biết vượt khó sống * KNS:Tìm kiếm hổ trợ, giúp dở thầu cơ, bạn bè gặp khó khăn học tập II Chuẩn bị : - GV : SGK, SGV - HS : SGK III Các hoạt động dạy học : HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Hoạt động 1: HS kể gương * cá nhân vượt khó - Lần lượt vài em kể số - Yêu cầu gương vượt khó học tập xung quanh kể câu chuyện gương sáng học tập biết + Khi gặp khó khăn học tập + Khắc phục khó khăn tiếp tục bạn làm gì? học + Thế vượt khó học tập? + Biết khắc phục khó khăn tiếp + Vượt khó học tập giúp ta điều gì? tục học phấn đấu - Kết luận +Tự tin học tập - Kể câu chuyện vượt khó bạn Lan bị nhiểm độc màu da cam để nêu gương - Lắng nghe Hoạt động 2: HS xử lí tình * Nhóm - Các nhóm thảo luận - trình bày - Yêu cầu VD: Cách giải quyết: 1/ Chấp nhận điểm kém, 2/ Báo với cô giáo bị sách 3/ Dù mưa to, em mặc áo mưa đến trường 4/ Xin phép cô làm sau 5/ Bị sốt em thành thật báo với Hoạt động 3: HS thực trò chơi - Hướng dẫn cách chơi * Cả lớp - Sử dụng bảng màu xanh đỏ để đáp Lớp 4/3 Trường Tiểu học Thị Trấn Cái Vồn “ A” - Đính tình cho HS án tình VD: + Giờ học vẽ khơng có bút màu, Nam tự lấy đồ dùng Mai để dùng ( S) + Trời rét, buồn ngủ em cố gắng dậy để học ( Đ ) + - Phát biểu * Củng cố - dặn dò: + Thế vượt khó học tập? + Vượt khó học tập có lợi gì? - GD: HS thực vượt khó - Thực hành học sống để đạt kết tốt - Chuẩn bị Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn Lớp 4/3 Trường Tiểu học Thị Trấn Cái Vồn “ A” Tuần: KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn: Tập đọc BÀI 7: MỘT NGƯỜI CHÍNH TRỰC ngày: 19/09/2016 Tiết: I Mục tiêu : -Đọc lưu lốt tồn bài, biết đọc truyện với giọng kể thông thả, rõ ràng.Đọc phân biệt lời nhân vật, thể rõ trực thẳng Tô Hiến Thành -Hiểu ý nghĩa truyện: Ca ngợi trực, liêm, lòng dân nước Tơ Hiến Thành -học tập thái độ trực Tơ Hiến Thành * KNS: Tự nhận thức thân, Tư phê phán II Chuẩn bị : - GV:Tranh minh họa đọc - HS: SGK III Các hoạt động dạy học : HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Hoạt động :HS đọc trơi chảy * Nhóm, đơi bạn, cá nhân -1 em đọc to - lớp đọc thầm toàn -Yêu cầu: +Chia đoạn đoạn +Đọc nối tiếp đoạn +Đọc nhóm , phát từ khó, ghi -Luyện phát âm cho HS thẻ từ đính bảng nhóm(chính trực, tham -Theo dõi sửa cách phát âm trị ) -Đọc cá nhân , lớp * Từ *Nghĩa -Phát thẻ từ , thẻ nghĩa +Chính trực +Ngay thẳng +Thái hậu +Mẹ vua -Luyện đọc với nhiều hình thức *Lưu ý :Cách phát âm, tốc độ đọc Hoạt động HS hiểu nội dung * Nhóm, cá nhân - THT khơng chịu đút lót, theo 1/Việc lập ngơi vua Tô Hiến Thành thể chiếu lập Long Cán làm vua(khơng người trực nào? ( nhận vàng ) 2/Trong việc tìm người giúp nước trực Tơ Hiến Thành thể -cử người tài nào? - Vì người trực THT 3/Vì nhân dân ca ngợi người giúp cho dân cho nước … trực Tô Hiến Thành?( họ đặt Lớp 4/3 Trường Tiểu học Thị Trấn Cái Vồn “ A” lợi ích ) -Kết luận: Ca ngợi trực, liêm, lòng dân nước Tơ Hiến Thành Hoạt động : HS đọc diễn cảm -Đính bảng phụ đoạn luyện đọc - Đọc mẫu -Luyện đọc phân vai *Củng cố - dặn dò: - Giáo dục: tính cương trực thẳng thắn * HT : Nhóm - Cá nhân -Nhìn, nghe, cảm nhận cách đọc +Thi đọc diễn cảm nhiều hình thức -Đọc theo vai( HS dẫn chuyện, HS vai Đỗ Thái Hậu, HS vai Tô Hiến Thành) -Vài cặp thi đua -Phát biểu( Con người phải biết yêu thương, thông cảm, giúp đỡ người nghèo) -Nêu việc nhà -Xem trước bài"Tre Việt Nam" Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn Lớp 4/3 Trường Tiểu học Thị Trấn Cái Vồn “ A” Tuần: KẾ HOẠCH BÀI DẠY Mơn: Tốn BÀI 17: LUYỆN TẬP Tiết: 17 ngày: 20/09/2016 I Mục tiêu : - Củng cố kỹ viết số, so sánh số tự nhiên - Tìm số có chữ số, chữ số, số tròn chục - Tính tốan xac can than II Chuẩn bị: - GV: SGK SGV - HS: SGK , Vở III Các hoạt động dạy học : HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS *Hoạt động : HS làm tập * Cá nhân - nhóm viết số, so sánh số tự nhiên - Bài : - Yêu cầu - Lần lượt làm bảng a/ 0; 10; 100 b/ 9; 99;999 - Bài 2: - Lần lượt ghi vào thẻ từ a/ 10 số có chữ số:0,1,2,3…9 - Kết luận b/ có 90 số có chữ số.10,11,12,13……99 + Vài HS giải thích cách tìm số có chữ số - Bài 3: - Bài 4: - Yêu cầu + Lần lượt nêu miệng kết a/ 859067 < 859167 Vì chữ số hàng trămcủa 859167 b/ 492037 > 482037 c/609 608 < 609609 d/ 264309 = 264309 - Ghi kết vào thẻ từ - đính bảng nhóm x 3; ;x la 0,1,2,3,4 < - Nhận xét chéo nhóm Lớp 4/3 Trường Tiểu học Thị Trấn Cái Vồn “ A” *.Củng cố- dặn dò : - Tốn thi đua: Tìm số tròn chục x: 120 < x < 150 - nhóm thi đua tìm số tròn chục x số 130; 140 - Nhận xét - tuyên dương - Nêu việc nhà Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn Lớp 4/3 Trường Tiểu học Thị Trấn Cái Vồn “ A” KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn: Khoa học BÀI : TẠI SAO CẦN PHỐI HỢP NHIỀU LOẠI THỨC ĂN Tuần: Tiết: ngày: 20/09/2016 I Mục tiêu: - Giải thích lý cần ăn phối hợp nhiều loại thức ăn thường xuyên thay đổi - Nói tên nhóm thức ăn cần ăn đủ, ăn vừa phải, ăn có mức độ, ăn ăn hạn chế - Có ý thức ăn uống phù hợp chế độ dinh dưỡng * KNS: Lựa chọn loại thức ăn phù hợp cho thân có lợi cho sức khỏe II Chuẩn bị : - GV: SGK, SGV, tháp dinh dưỡng, đồ chơi nhựa - HS: SGK III Các hoạt động dạy học : HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Hoạt động 1: HS giải thích lý * Nhóm – Cả lớp cần ăn phối hợp nhiều loại thức ăn + Tại cần thay đổi ăn thường xuyên thay đổi phối hợp nhiều loại thức ăn? - Phát phiếu giao việc - Yêu cầu (de bữa ăn không ngán ) + Điều xảy ăn thịt cá khơng ăn rau quả? (cơ thể bị thiếu chất đề khng) + Ăn vài cố định em thấy nào?(ngn ,kho ăn) + Có loại thức ăn chưa đủ chất dinh dưỡng không? Tại sao? - Kết luận: Mỗi loại thức ăn cung + Điều xảy ăn cấp số chất dinh dưỡng tỉ lệ khác cơm không ăn thức ăn?( thieu chất dinh dưỡng thể bị suy yếu) Hoạt động 2: Nói tên thức ăn cần * Nhóm đôi - Cả lớp ăn đủ, ăn vừa phải, ăn có mức độ, ăn ăn hạn chế - Đính tháp dinh dưỡng - Quan sát tháp dinh dưỡng SGK * Lưu ý: Đây tháp dinh dưỡng dành tìm hiểu mức độ ăn với cho người lớn loại thức ăn - đdoi với loại thức ăn Hoạt động 3: Biết lựa chọn thức ăn mức độ ăn khác cho bữa ăn cách phù hợp có * Nhóm Lớp 4/3 Trường Tiểu học Thị Trấn Cái Vồn “ A” lợi cho sức khỏe - Hướng dẫn cách chơi - Cho HS chọn thức ăn nhựa cho phù hợp thức ăn hàng ngày * Lưu ý: Thức ăn chọn phù hợp bữa ăn, không thừa số chất - Kết luận + Cân đối: Cơm, rau ,thịt, quả, đậu + Thiếu dinh dưỡng: Cơm, rau + Thừa chất đạm: Cơm, cá, thịt bò, thịt lợn, rau, quả, đậu phụ * Củng cố- dặn dò : - Yêu cầu HS đọc mục bạn cần biết - Giáo dục ăn uống đủ chất, không ăn nhiều hay loại thức ăn -Giao dục hs không nên sử dụng thức ăn ôi thiu - Chú ý - Thảo luận nhóm chọn thức ăn đính lên bảng nhóm - Vài em đọc - Tự nêu việc nhà + Học + Chuẩn bị tt Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn Lớp 4/3 Trường Tiểu học Thị Trấn Cái Vồn “ A” +Xem lại tập vừa làm +Chuẩn bị (tt) Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn KẾ HOẠCH BÀI DẠY Mơn: Địa lí Lớp 4/3 Trường Tiểu học Thị Trấn Cái Vồn “ A” BÀI 4: HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA NGƯỜI DÂN Ở HOÀNG LIÊN SƠN Tuần: Tiết: ngày: 22/09/2016 I Mục tiêu : - Trình bày đặc điểm tiêu biểu hoạt động sản xuất người dân Hồng Liên Sơn - Dựa vào tranh ảnh để tìm kiến thức - Dựa vào hình vẽ nêu quy trình sản xuất phân lân - Xác lập mối quan hệ địa lí thiên nhiên hoạt động sản xuất người * GD SDNLTK&HQ: Giáo dục ý thức sử dụng tiết kiệm hiệu nguồn tài nguyên than đá, sức nước, gỗ, củi II Chuẩn bị : - GV: Bản đồ địa lí tự nhiên VN, tranh ảnh số hàng thủ công - HS: SGK III Các hoạt động dạy học : HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Hoạt động1: HS biết việc trồng trọt *Cả lớp - Nhóm đơi Hồng Liên Sơn - u cầu - Cặp đơi quan sát kênh hình, kênh chữ mục I trao đổi việc trồng trọt hoàng Liên Sơn - Đính đồ địa lí tự nhiên VN yêu cầu -1 em đồ.-Lớp theo dõi HS tìm vị trí địa điểm ghi hình đồ - Vài em nêu: +Ruộng bậc thang thường làm Sườn núi đâu? + Tại phải làm ruộng bậc thang? Giúp cho việc giữ nước, chống + Người dân Hoàng Liên Sơn trồng xốy mòn ruộng bậc thang? Hoạt động 2:HS hiểu biết hoạt động * Nhóm thủ cơng truyền thống Hồng Liên 1/ Kể tên số sản phẩm thủ công Sơn tiếng số dân tộc vùng núi - Giao việc cho nhóm Hồng Liên Sơn 2/ Nhận xét màu sắc hàng thổ cẩm 3/ Hàng thổ cẩm dùng để làm gì? - Các nhóm trình bày Hoạt động 3: HS biết việc khai thác * Cả lớp - cá nhân khống sản Hồng Liên Sơn - Cá nhân quan kênh hình, kênh chữ, Lớp 4/3 Trường Tiểu học Thị Trấn Cái Vồn “ A” - Yêu cầu SGK, trao đổi để biết việc khai thác khống sản Hồng Liên Sơn + Kể tên số khoáng sản HLS + Khoáng sản khai thác nhiều + Nêu quy trình sản xuất phân lân + Tại ta phải bảo vệ, giữ gìn khai thác khống hợp lý? - Cả lớp theo dõi nhận xét, bổ sung * Củng cố - Dặn dò: - Yêu cầu - Vài em đọc nội dung - Giáo dục hs biết bảo vệ rừng, phủ - Nhận xét tiết học xanh đất trống đồi trọc - Giao việc - Nêu việc nhà Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn Lớp 4/3 Trường Tiểu học Thị Trấn Cái Vồn “ A” KẾ HOẠCH BÀI DẠY Mơn:Tốn BÀI 19: BẢNG ĐƠN VỊ ĐO KHỐI LƯỢNG Tuần: Tiết: 19 ngày: 22/09/2016 I Mục tiêu : - Nắm tên gọi, kí hiệu, độ lớn đề -ca - gam, héc - tô gam Quan hệ đề - ca gam, héc -tô gam gam với - Nắm tên gọi, kí hiệu, thứ tự, mối liên hệ đơn vị đo khối lượng với - Đổi dơn vị xác II Chuẩn bị : - GV: SGK , SGV, bảng đơn vị đo khối lượng - HS: SGK , Vở III Các hoạt động dạy học : HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Hoạt động1: HS nắm mối liên hệ đề * Cả lớp - cá nhân - ca -gam, héc - tô - gam gam với - Giới thiệu đề - ca - gam dag nặng 10 gam - Vài HS nêu: dag - viết bảng + Đề - ca - gam viết tắt nào? đọc lại - Phát biểu 10 g = dag 10 gam = dag - Tương tự giới thiệu héc - tô - gam - Vài em đọc lại - Héc - tô - gam viết tắt ? - Nhận xét: hg = 10 dag = 100 g - Kết luận hg = 10 dag = 100 g - Vài HS nêu: hg Hoạt động 2: HS nắm bảng đơn vị * Cả lớp đo khối lượng - Đính bảng đơn vị đo khối lượng ( Chưa - Quan sát điền tên đơn vị ) - Yêu cầu - Lần lượt gắn đơn vị theo thứ tự từ g đến - Vài em đọc lại bảng đơn vị đo khối lượng - Hướng dẫn HS nhận xét mối quan hệ * Mỗi đơn vị đo khối lượng gấp đơn vị 10 lần đơn vị bé hơn, liền Hoạt động 3: HS làm tập * Cá nhân , nhóm chuyển đổi đơn vị đo khối lượng - Bài 1: Cho HS làm vào -1dag =10g 1hg =10dag 2kg300=2300g 4dag =40g… …… - Nhận xét - chốt đáp án Lớp 4/3 Trường Tiểu học Thị Trấn Cái Vồn “ A” - Bài 2: Cho HS làm bảng a/ 575 g c/ 1356 hg * Lưu ý: Kết ghi tên đơn vị kèm theo b/ 654 dag d/ 128 hg -Bài 3: - Hướng dẫn dag = 50 g < 8100 kg Nhận xét 4tạ 30 kg > tạ kg * Lưu ý: chuyển đổi số đơn vị 500 kg = 3500 kg so sánh - Chấm điểm - nhận xét *.Củng cố - dặn dò: - Tổ chức thi đua - Giao việc - Các nhóm thi đua ghi kết vào thẻ từ tạ = 4300 kg 4300 kg = tạ - Nhận xét - tuyên dương - Tự nêu việc nhà Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn KẾ HOẠCH BÀI DẠY Lớp 4/3 Trường Tiểu học Thị Trấn Cái Vồn “ A” Mơn : Chính tả( Nhớ – viết ) BÀI : TRUYỆN CỔ NƯỚC MÌNH Tuần: Tiết: ngày: 22/09/2016 I Mục tiêu: - Nhớ - viết lại tả, trình bày 14 dòng đầu thơ " Truyện cổ nước mình" - Tiếp tục nâng cao kỹ viết từ có âm đầu r / d /gi có vần ân / âng - Trình bày tả đẹp II Chuẩn bị : - GV : SGK - HS : Bảng III.Các hoạt động dạy học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Hoạt động 1: HS viết tả * Cá nhân " Truyện cổ nước " - Yêu cầu : - Vài HS đọc thuộc lòng viết-cả lớp đồng +HS phát từ khó +Luyện viết vào bảng (tuyệt vời, sâu xa, nghiêng soi, ) - HS tự nhớ viết lại - GV nhắc HS cách trình bày thể thơ lục bát - GV cho HS chữa - Tự soát lỗi - GV chấm điểm – nhận xét - Kiểm chéo * Lưu ý: HS yếu viết đến 10 dòng Hoạt động 2: HS làm tập * Cá nhân tả + gio/ gio /gio dieu -Bai a Điền r ,d ,gi b đdiền n hay ng + Thứ tự điền :( chân, dân - dâng, vầng, sân, chân ) * Củng cố -dặn dò: - Cho HS viết lại lỗi sai nhiều Giáo dục hs giữ gìn di tích lịch sử - Giao việc: -Tự nêu việc nhà -Xem trước Lớp 4/3 Trường Tiểu học Thị Trấn Cái Vồn “ A” Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn KẾ HOẠCH BÀI DẠY Lớp 4/3 Trường Tiểu học Thị Trấn Cái Vồn “ A” Mơn:Tốn BÀI 20: GIÂY – THẾ KỶ Tiết: 20 ngày: 23/09/2016 Tuần: I Mục tiêu :Giúp HS : - Làm quen với đơn vị đo thời gian : giây, kỉ - Nắm mối quan hệ giây phút, năm kỉ II Chuẩn bị : - GV: SGK , SGV, đồng hồ kim ( giây, phút, ); đồng hồ kim ( phút, ) - HS: SGK , Vở III Các hoạt động dạy học : HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Hoạt động1: HS biết đơn vị đo thời gian *HT: Cả lớp - cá nhân - nhóm giây, kỉ - Giới thiệu đồng hồ kim - Quan sát - kim giờ, kim phút, kim giây đồng hồ - Hướng dẫn - Nhận xét mối quan hệ phút = 60 phút - Vài HS thực hành di chuyển kim giây phút - Cả lớp theo dõi - nhận xét phút kim giây di chuyển 60 - Kết luận giây - Hướng dẫn HS thảo luận, nhận xét mối Vậy phút = 60 giây quan hệ năm kỉ để rút cách tính kỉ - Các nhóm thảo luận ghi năm - Kết luận kỉ = 100 năm tên kỉ, rút cách tính kỉ * Lưu ý: Cách tính kỉ năm có - Trình bày chữ số; chữ số - Nhận xét - bổ sung Hoạt động 2: HS làm tập *HT : Cá nhân , nhóm chuyển đổi đơn vị đo thời gian - Bài 1: Cho HS làm vào - Nêu yêu cầu + Làm cá nhân vào +Lần lượt nêu miệng kết - Nhận xét - chốt đáp án - Lớp nhận xét - sửa * Lưu ý: Cách tính 1/2; 1/3; 1/5 kỉ - Bài 2, 3: - Tổ chức trò chơi " Hỏi đáp " - Thực trò chơi - Hướng dẫn cách chơi - đội tham gia: Đội A hỏi - Đội B trả lời ( đội trả lời Lớp 4/3 Trường Tiểu học Thị Trấn Cái Vồn “ A” quyền hỏi lại đội bạn; trả lời sai lượt hỏi ) 2/ a ) Thế kỉ XIX; XX b ) Thế kỉ XX c ) Thế kỉ III 3/ a ) Thế kỉ XI; 1069 năm - Nhận xét cách ghi kỉ, cách tính kỉ b ) Thế kỉ X; 997 năm - Nhận xét - tuyên dương đội thắng 4.Củng cố - dặn dò: - Giao việc - Nhận xét tiết học - Nêu việc nhà Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn Lớp 4/3 Trường Tiểu học Thị Trấn Cái Vồn “ A” KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn: Khoa học BÀI 8: TẠI SAO CẦN PHỐI HỢP ĐẠM ĐỘNG VẬT VÀ ĐẠM THỰC VẬT Tuần: ngày: 23/09/2016 Tiết: I Mục tiêu: - Giải thích lí cần ăn phối hợp đạm động vật hay đạm thực vật - Nêu ích lợi việc ăn cá - Có ý thức ăn phối hợp hai loại đạm II Chuẩn bị : - GV: SGK, SGV, phiếu giao việc cho nhóm - HS: SGK III Các hoạt động dạy học : HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Hoạt động 1: Lập danh sách tên * Nhóm – Cả lớp thức ăn chứa nhiều chất đạm - Yêu cầu HS thảo luận nhóm - Trình bày - Nhận việc - Thảo luận nhóm + Thức ăn chứa nhiều chất đạm: Cá kho, đậu kho thịt, mực xào, canh chua, cháo lươn, - Nhận xét - Khen nhóm ghi nhiều - Trình bày - Nhận xét - Bổ sung thức ăn chứa nhiều đạm Hoạt động 2: Kể tên số ăn vừa cung cấp đạm động vật vừa cung cấp đạm * Nhóm – Cả lớp thực vật - Yêu cầu HS dựa vào danh sách ăn chứa nhiều đạm lập nêu ăn có chứa nhiều đạm động vật hay thực vật - Thảo luận nhóm - Trình bày - Nhận xét - Bổ sung - Phát PHT có thơng tin giá trị dinh - Vài em nối tiếp đọc thông tin dưỡng số thức ăn có chứa chất đạm - Thảo luận - Trình bày mạng ý nghĩa - Yêu cầu + Tại không nên ăn loại đạm động vật hay thực vật? 1/ Mỗi loại đạm chứa tỉ lệ chất bổ khác 2/ Ăn kết hợp hai loại đạm giúp thể đủ chất dinh dưỡng 3/ Đạm động vật nhiều chất dinh dưỡng lại khó tiêu Lớp 4/3 Trường Tiểu học Thị Trấn Cái Vồn “ A” - Nhận xét - Kết luận * Lưu ý: Tại ta nên ăn cá? *Củng cố- dặn dò : - Yêu cầu HS đọc mục bạn cần biết - Giáo dục: Phối hợp ăn hai loại đạm nên ăn cá - Tìm hiểu sử dụng phối hợp lí chất béo muối ăn - Giáo dục họs khơng nên ăn thức ăn thiu - Trình bày - Nhận xét - Bổ sung + Đạm cá dễ tiêu - Vài em đọc - Tự nêu việc nhà - Xem trước TT Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn Lớp 4/3 Trường Tiểu học Thị Trấn Cái Vồn “ A” KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn: Tập làm văn BÀI 8: LUYỆN TẬP XÂY DỰNG CỐT TRUYỆN Tuần: Tiết: ngày: 23/09/2016 I Mục tiêu : - Thực hành tưởng tượng tạo lập cốt truyện đơn giản theo gợi ý cho sẵn nhân vật chủ đề câu chuyện - Có ý thức viết câu áp dụng cách dẫn lời nói trực tiếp nhân vật vào viết - Yêu thích học tiếng việt II.Chuẩn bị : - GV: SGK, SGV, tranh minh họa nói lòng hiếu thảo người nói lòng trung thực người - HS : SGK, làm văn III Các hoạt động dạy học : HOẠT ĐỘNG CỦA GV Hoạt động 1: HS xây dựng cốt truyện - Hướng dẫn HS xác định yêu cầu đề - Yêu cầu HS nêu từ quan trọng GV gạch chân HOẠT ĐỘNG CỦA HS Cá nhân - Cả lớp + Vài HS tìm nêu từ quan trọng : Tưởng tượng, kể lại vắn tắt , nhân vật, bà mẹ ốm, người , bà tiên - HS lựa chọn chủ đề theo ý -Hướng dẫn - HS nối tiếp đọc gợi y 1và 2- Yêu cầu Cả lớp theo dõi -Vài HS nối tiếp nêu chủ đề chọn + Em kể câu chuyện hiếu * Lưu ý : Xây dựng cốt truyện theo thảo hướng + Em kể câu chuyện tính trung thực Hoạt động 2: HS xây dựng cốt Nhóm đơi - Cá nhân truyện kể câu chuyện theo tưởng tượng - Yêu cầu HS dựa vào câu hỏi gợi ý để tưởng tượng cốt truyện - Yêu cầu - Từng cặp kể cho nghe câu chuyện tưởng tượng theo đề tài chọn - Lần lượt vài HS kể trước lớp - Nhận xét - Khen HS kể hay, sinh - Lớp - theo dõi- Nhận xét ,chọn bạn động kể hay Lớp 4/3 Trường Tiểu học Thị Trấn Cái Vồn “ A” - Yêu cầu - Viết vắn tắt câu chuyện vừa kể vào - Vài HS đọc lại câu chuyện *Củng cố-dặn dò : - Nhận xét việc tưởng tượng tạo - Lắng nghe lập cốt truyện HS - Giao việc: - Nêu việc nhà + Tập kể lại câu chuyện + Học + Xem trước TT Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn Lớp 4/3 Trường Tiểu học Thị Trấn Cái Vồn “ A” Tuần: KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn: Kĩ thuật BÀI 4: KHÂU THƯỜNG ( tt ) Tiết: ngày: 23/09/2016 I Mục tiêu : - Cách cầm cải, cầm kim, lên kim, xuống kim khâu đặt điểm mũi khâu, đường khâu thường - Cách khâu khâu mũi khâu theo đường vạch dấu - Rèn tính kiên trì, khéo léo đơi tay II Chuẩn bị : - GV: SGK, SGV, quy trình khâu thường, mẫu khâu, đồ dùng khâu thêu - HS: Dụng cụ học khâu thêu III Các hoạt động dạy học : HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Hoạt động 1: HS thực khâu *Cá nhân thường vải quy trình kĩ thuật - Đính quy trình - u cầu - Quan sát quy trình, nêu bước thực hiện: Vạch dấu đường khâu Khâu mũi khâu theo đường - Mời HS thực lại động tác kết thúc dấu đường khâu - HS thực - Nhận xét + Lớp quan sát nhận xét - Cho HS thực vải + Làm việc cá nhân * Lưu ý: Cẩn thận cầm kim -+Trình bày sản phẩm vào Hoạt động 2: HS đánh giá sản * Nhóm - lớp phẩm bạn - Tổ chức cho HS trưng bày theo nhóm - Đính tiêu chuẩn đánh giá sản phẩm - Trưng bày theo nhóm - Nhận xét sản phẩm đẹp nhóm, chọn sản phẩm đẹp - Đính bảng lớp - Nhận xét - Đánh giá sản phẩm hoàn thành xuất sắc *Củng cố - Dặn dò : - Thực khâu thường qua bước - Phát biểu nào? - Giáo dục học sinh sau thực hành xong vệ sinh lớp - Tập khâu thường nhiều lần -Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ đến Lớp 4/3 Trường Tiểu học Thị Trấn Cái Vồn “ A” - Chuẩn bị dụng cụ, tiết sau tiếp tục khâu lớp thường Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn TRƯỞNG KHỐI DUYỆT BGH DUYỆT Lớp 4/3 ... *.Củng cố -dặn dò : - Tốn thi đua lớn 5 648 7; 568 74; 6 547 8; 657 84 - Nêu bước so sánh số tự nhiên - Xem lại tập vừa làm - Chuẩn bị TT Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn Lớp 4/ 3 Trường Tiểu học Thị Trấn Cái Vồn... số có chữ số - Bài 3: - Bài 4: - Yêu cầu + Lần lượt nêu miệng kết a/ 859067 < 859167 Vì chữ số hàng trămcủa 859167 b/ 49 2037 > 48 2037 c/609 608 < 609609 d/ 2 643 09 = 2 643 09 - Ghi kết vào thẻ từ... =10kg 5yến =50 kg 1ta =10 yến tạ 60 kg =46 0 kg… - Bài 3: - yêu cầu ……… * Lưu ý: Kết ghi tên đơn vị kèm theo.- Chấm vài 18 yến +26 yến =44 yến 135 tạ x = 540 tạ … *.Củng cố - dặn dò - Thi đua đáp
- Xem thêm -

Xem thêm: TUẦN 4 2016 2017 , TUẦN 4 2016 2017

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn