TUAN 2 2016 2018

38 32 0
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 21:04

TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A LỚP:4/3 Tuần: Giáo viên: Nguyễn Văn Tuấn KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn Tốn BÀI:6: CÁC SỐ CĨ CHỮ SỐ ngày 28/08/2017 Tiết: I Mục tiêu :Giúp HS : - Ôn tập hàng liền kề : 10 đơn vị = chục , 10 chục = 100 , 10 trăm = 1nghìn , 10 nghìn = chục nghìn , 10 chục nghìn = 100 nghìn - Biết đọc viết số có đến chữ số II Chuẩn bị : GV: SGK , Bảng hàng số có chữ số , hình biểu diễn đơn vị , chục ; trăm ; nghìn ; chục nghin ; trăm nghìn (SGK ) - HS: SGK , Vở III Các hoạt động dạy học : HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS Ổn định : Kiểm tra : Bài mới: Hoạt động1: Ôn tập hàng từ đơn * HT:Cả lớp vị đến chục nghìn - Yêu cầu HS quan sát hình vẽ SGK nêu mối quan hệ hàng liền kề - Quan sát phát biểu : + 10 đv = 1chục + 10 chục = 1trăm + + 10chục nghìn = trăm nghìn - Cho HS viết số trăm nghìn - Viết vào bảng +Số 100 000 có chữ số ? Đó chữ số ? + Trả lời - Kết luận Hoạt động 2: Giới thiệu số có chữ số * HT: Cá nhân - nhóm - Đính bảng phụ có kẻ cột - Yêu cầu HS đính hàng theo - Lần lượt HS đính em hàng thứ tự vào bảng - Hướng dẫn : Xem thẻ 100 000 + Có 4trăm , chục , nghìn + trăm , chục , đơn vị + - Cho HS viết số – đọc số - Lần lượt đọc lại hàng vừa đính 40 TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A LỚP:4/3 Giáo viên: Nguyễn Văn Tuấn * Lưu ý : Cách viết thứ tự từ trái sang - Viết bảng : 432 516 phải - Đọc lại số vừa viết Hoạt động 3: HS đọc , viết số có *HT: Cá nhân , lớp chữ số -Bài 1:Viết số + Viết số : 523 453 -Nhận xét - Bổ sung - Lần lượt đọc , viết số để sửa -Bài : Đọc , viết số - Đọc , viết số theo yêu cầu - Nhận xét -Nhận xét Chín mươi sáu nghìn ba trăm mười - Bài :Đọc số lăm * Lưu ý : Để đọc viết số ta dựa vào quan Bảy trăm chín mươi sáu nghìn ba hệ thứ tự hàng trăm mười lăm -Bài : Trò chơi thi đua a/ 63 115 b/ 732 936 4.Củng cố - dặn dò: - Yêu cầu - Nêu cách đọc viết số có chữ số -Nhận xét tiết học - Nêu viêc nhà Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn 41 TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A LỚP:4/3 Giáo viên: Nguyễn Văn Tuấn KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn: Tập đọc BÀI 3: DẾ MÈN BÊNH VỰC KẺ YẾU (tt) Tuần: ngày 28/08/2017 Tiết: I - Mục tiêu : -Đọc lưu lốt , đọc trơi chảy tồn bài, biết ngắt , nghỉ chỗ, biết thể ngữ điệu phù hợp lời nói suy nghĩ nhân vật -Hiểu nội dung bài:Ca ngợi Dế Mèn có lòng nghĩa hiệp sẵn sàng bên vực kẻ yếu -Có ý thức giúp bạn yếu, gặp khó khăn *KNS: - Thể cảm thông - Xác đònh giá trò - Tự nhận thức thân II - Chuẩn bị : -GV:Bảng phụ ghi câu , đoạn cần luyện đọc , thẻ từ , thẻ nghĩa, rối Dế Mèn, Nhện, Nhà Trò - HS: SGK III - Các hoạt động dạy học : Hoạt động giáo viên 1.Khởi động Kiểm tra : Bài : Hoạt động : HS đọc trôi chảy -Yêu cầu Hoạt động học sinh * HT : Nhóm, đơi bạn, cá nhân - em đọc to - lớp đọc thầm toàn +Chia đoạn : 2đoạn +Đọc nối tiếp đoạn + Đọc nhóm , phát từ khó, ghi thẻ từ đính bảng nhóm +Đọc cá nhân , lớp -Thảo luận nhóm ,ghép từ vào nghĩa : , chóp bu ,đanh đá ,… +Nhận xét - bổ sung +Đại diện nhóm trình bày +Nhận xét- bổ sung -Luyện đọc với nhiều hình thức -Khẳng định ý -Luyện phát âm cho HS -Theo dõi sửa cách phát âm -Phát thẻ từ , thẻ nghĩa *Lưu ý :Cách phát âm HS đọc yếu Hoạt động : HS hiểu nội dung 42 * HT :Cá nhân , nhóm ,bơng hoa câu hỏi TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A LỚP:4/3 Giáo viên: Nguyễn Văn Tuấn -Giao việc -Bắt thăm câu hỏi - thảo luận 1/ Trận địa mai phục bọn nhện đáng sợ ? 2/ Dế Mèn nói để bọn nhện nhận lẽ phải? 3/ Có thể tặng cho Dế Mèn danh hiệu ? +Đại diện trình bày +Nhận xét, bổ sung - Tổ chức -Nhận xét- chốt ý Hoạt động : HS đọc diễn cảm đoạn -Đính bảng phụ đoạn luyện đọc -Đọc mẫu * HT : Nhóm - Cá nhân -Nhìn, nghe, cảm nhận cách đọc +Thi đọc diễn cảm nhiều hình thức +Nhận rối ,đọc phân vai: Dế Mèn Nhà Trò ,bọn nhện -Nhận xét - bình chọn -Cho HS đọc phân vai Lưu ý:Học sinh thể giọng đọc phù hợp tính , cách, hình dáng nhân vật -Tuyên dương HS đọc hay 4.Củng cố -dặn dò: - Nội dung nói lên điều gì? - Giáo dục hs biết bảo vệ ,tiêu diệt vật có hại(có lợi ) - Kết luận -Phát biểu -Nêu việc nhà -Xem trước bài"Truyện cổ nước mình” Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn 43 Giáo viên: Nguyễn Văn Tuấn TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A LỚP:4/3 Tuần: KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn : Kể chuyện BÀI 2: NÀNG TIÊN ỐC ngày 28/08/2017 Tiết: I MỤC TIÊU: Kể lại ngôn ngữ cách diễn đạt câu chuyện “Nàng tiên Ốc” đọc Hiểu ý nghĩa câu chuyện, trao đổi với bạn ý nghĩa câu chuyện: Con người cần thương yêu, giúp đỡ lẫn II ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: -Tranh minh họa truyện SGK III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động dạy GV A Bài cũ: B Bài mới: * Hoạt động 1: Giới thiệu: - Giới thiệu câu chuyện *Hoạt động2: Tìm hiểu câu chuyện: - GV đọc diễn cảm thơ * Đoạn 1: Khổ thơ Bà lão nghèo làm nghề để sinh sống ? - Bà lão làm bắt ốc đẹp? * Đoạn 2: Khổ thơ - Từ có ốc, bà lão thấy nhà có lạ ? Đoạn 3: Khổ thơ -Khi rình xem, bà lão nhìn thấy ? - Sau bà lão làm ? Hoạt động học HS - HS đọc nối tiếp đọc đoạn thơ +1 HS đọc toàn +Cả lớp đọc thầm đoạn, trả lời câu hỏi giúp ghi nhớ nội dung đoạn + Nghề mò tơm bắt ốc + Thấy ốc đẹp bà thương không muốn bán, bỏ vào chum nước để nuôi + làm về, bà thấy nhà cửa sẽ, đàn lợn ăn no, cơm nước xong, vườn rau nhặt cỏ +Bà thấy nàng tiên từ chum bước + Bí mật đập bể vỏ ốc ơm lấy nàng Tiên ốc - Câu chuyện kết thúc ? + Nàng Tiên bà Lão sống hạnh phúc bên Họ thương yêu mẹ * Hoạt động 3: Hướng dẫn kể chuyện *Nhóm trao đổi ý nghĩa câu chuyện + HS kể lại câu chuyện lời - Thế kể lại câu chuyện lời Em đóng vai người kể, kể lại câu chuyện cho em? người khác nghe Kể lời em dựa vào 44 TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A LỚP:4/3 Giáo viên: Nguyễn Văn Tuấn nội dung truyện thơ, không đọc lại câu thơ - GV viết câu hỏi lên bảng lớp để HS dựa vào câu hỏi trả lời lời văn Củng cố, dặn dò: Về nhà học thuộc thơ hay câu thơ em thích, kể lại câu chuyện cho người thân - Giáo dục hs biết bảo vệ động vật quí - HS giỏi, kể mẫu đoạn * HS kể lại câu chuyện lời - HS kể chuyện theo nhóm ba: kể nối khổ thơ, theo toàn - HS tiếp nối thi kể toàn câu chuyện thơ trước lớp - Trao đổi ý nghĩa câu chuyện: Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn 45 TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A LỚP:4/3 Giáo viên: Nguyễn Văn Tuấn KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn: Đạo đức BÀI 2: TRUNG THỰC TRONG HỌC TẬP (T ) Tuần: ngày 28/08/2017 Tiết: I Mục tiêu: Giúp HS: - Nhận thức : Cần phải trung thực học tập - Giá trị trung thực học tập nói riêng giá trị trung thực nói chung - Biết trung thực học tập - Đồng tình , ủng hộ hành vi trung thực học tập *KNS: Kĩ tự nhận thức trung thực thân - Kĩ bình luận, phê phán hành vi không trung thực trog học tập - Kĩ làm chủ thân học tập * TTHCM: Khiêm tốn học hỏi II Chuẩn bị : - GV : SGK, SGV - HS : SGK III Các hoạt động dạy học : Hoạt động dạy Ổn định: Kiểm tra : Bài mới: Hoạt động 1: HS nêu việc làm - sai - Nêu yêu cầu - Giao việc - Nhận xét -Chốt ý Hoạt động 2: Xử lí tình -Đính tình lên bảng ( BT ) -Yêu cầu - Giao việc Hoạt động học * HT: nhóm -Chú ý + Thảo lụân nhóm ghi thành cột: Trung thực - Không trung thực - Các nhóm trình bày- Nhận xét Bổ sung + Trung thực : Không kêu điểm cao bị điểm ; +Không trung thực : Nói dối nghỉ học để chơi ; *HT: Nhóm - Nối tiếp em đọc tình - Các nhóm bắt thăm câu hỏi - Thảo 46 TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A LỚP:4/3 Giáo viên: Nguyễn Văn Tuấn - Nhận xét -Kết luận Hoạt động 3: HSsắm vai tình thể (BT 3) - Yêu cầu HS phân vai để thể tình cách xử lí tình - Nhận xét - khen nhóm hồn thành tốt vai diễn - Kết luận: việc học tập thực mau tiến em trung thực Củng cố - dặn dò: - Trò chơi thi đua" Ai nhanh hơn" + Thế trung thực? + Trung thực có lợi gì? - GD: HS thực trung thực học tập luận - Các nhóm trình bày - Nhận xét - Bổ sung VD : Cách giải : a/ Em chấp nhận bị điểm , em không chép bạn , b/ Em báo lại điểm cho cô để cô ghi lại, c/ Em động viên bạn cố gắng làm , * HT:Nhóm - Các nhóm phân cơng vai để thực - Đại diện nhóm diễn trước lớp -Nhận xét - Ba nhóm thi đua tìm tên chuyện kể, gương nói trung thực ghi bảng nhóm + Trình bày + Nhận xét - tuyên dương - Phát biểu - Thực hành học - Chuẩn bị Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn 47 TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A LỚP:4/3 Tuần: Giáo viên: Nguyễn Văn Tuấn KẾ HOẠCH BÀI DẠY Mơn: Tốn BÀI 7: LUYỆN TẬP ngày 29/08/2017 Tiết:7 I Mục tiêu : Giúp HS -Củng cố đọc , viết số có chữ số - Nắm thứ tự số có chữ số II Chuẩn bị : -GV: SGK SGV -HS: SGK , Vở III Các hoạt động dạy học : HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1.Ổn định : 2.Kiểm tra : 3.Bài mới: Hoạt động1: Nắm hàng số *HT: Cá nhân có chữ số -Yêu cầu - Lần lượt nêu tên hàng từ đơn vị đến trăm nghìn - Nhận xét -Nhận xét - Bổ sung Hoạt động 2: HS đọc , viết số có *HT: Cá nhân – Cả lớp chữ số - Bài : - Học sinh đọc viết số theo mẫu - Hướng dẫn cách thực - Bài : -Hai nghìn bốn trăm năm mươi ba.Chữ số thuộc hàng chục - Sáu mươi lăm nghìn hai trăm bốn mươi ba Chữ số thuộc hàng nghìn… - Nhận xét , chốt đáp án a/ 300 b/ 24 316 c/ 24 301 - Bài : + Nhận xét - Phát biểu qui luật tăng - Cho HS làm bảng dãy số + Nhận xét a/ 600 000 ; 700 000 ;800 000 b 380 000 ; 390 000 ; 400 000 * Lưu ý : Đọc kĩ câu dẫn - Các nhóm thi đua đính số vào bảng - Bài : 654 001 - Hướng dẫn qui luật tăng dãy -Nhận xét - Kết số - Yêu cầu 48 TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A LỚP:4/3 - Nhận xét 4.Củng cố- dặn dò : - Trò chơi tiếp sức: Đính số - Nhận xét - Tuyên dương Giáo viên: Nguyễn Văn Tuấn -Nêu việc nhà Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn 49 TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A LỚP:4/3 Giáo viên: Nguyễn Văn Tuấn Các nước láng giềng VN là: Trung Quốc, Lào, Cam - pu chia Vùng biển nước ta phần biển Đông Quần đảo VN: Hoàng Sa, Trường Sa Một số đảo VN là: Phú Quốc, Côn Đảo, Cát Bà Một số sơng chính: sơng Hồng, sơng Thái Bình, sông Tiền, sông Hậu - Nhận xét - chốt ý Hoạt động 3: HS biết cách đồ *HT: Cả lớp -Cá nhân vị trí tỉnh, thành phố, hướng đồ - Đính đồ, yêu cầu - Quan sát đồ hành VNnêu tên đồ - hướng Đông, Tây, Nam, Bắc - Yêu cầu HS - Hãy nêu tên tỉnh giáp - em thực tìm vị trí tỉnh ta với tỉnh sống đồ * Lưu ý: Xác định phương hướng +Vừa vừa nêu tên tỉnh đồ + Hãy kể kiện chứng minh ông cha ta - Vài em nêu trải qua hàng ngàn năm dựng nước giữ nước? - Nhận xét - Kết luận - Phát biểu 4.Củng cố - dặn dò: -Giáo dục học sinh biết bảo vệ quê - Nhận xét tiết học hương đất nước - Nêu việc nhà Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn 63 TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A LỚP:4/3 Giáo viên: Nguyễn Văn Tuấn KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn: Kĩ thuật BÀI 2: CẮT VẢI THEO ĐƯỜNG VẠCH DẤU Tuần: ngày 30/08/2017 Tiết:2 I Mục tiêu : HS biết - Cách vạch dấu vải cắt vải theo đường vạch dấu - Thực cắt vải theo đường vạch dấu quy trình kỹ thuật - Giáo dục ý thức an toàn lao động II Chuẩn bị : GV: SGK, SGV, Mẫu cắt vải theo đường vạch dấu, đồ dùng cắt may HS: - SGK, đồ dùng cắt may III Các hoạt động dạy học : Hoạt động GV Hoạt động HS 1.On định Kiểm tra : Bài mới: Hoạt động 1: HS nêu nhận xét mẫu cắt vải theo đường vạch dấu - Đính mẫu cắt vải theo đường vạch dấu - Yêu cầu - Nhận xét - chốt ý * Lưu ý: Đường cắt phải thẳng theo đường vạch dấu Hoạt động 2: Thao tác kỹ thuật - Yêu cầu HS nêu lại kỹ thuật cắt vải theo đường vạch dấu - Nhận xét Hoạt động 3: HS cắt vải theo đường vạch dấu kĩ thuật - Kiểm tra vật liệu - Cho HS thực hành * Lưu ý: Vuốt vải thẳng thực Hoạt động 4: HS đánh giá nhận xét sản phẩm 64 *HT:Cá nhân - lớp - Quan sát mẫu cắt - Nêu hai bước thực bảng 1/ Vạch dấu 2/ Đường cắt thẳng cong - Nhận xét - bổ sung *HT: Cá nhân - Nhóm đơi Thực theo hai bước: + Vạch dấu vải + Cắt vải theo đường vạch dấu - Nhận xét, bổ sung *HT: Cá nhân - Nhóm kiểm tra - báo cáo + Thực cá nhân + Trình bày sản phẩm vào *HT: Cả lớp - Nhóm TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A LỚP:4/3 Giáo viên: Nguyễn Văn Tuấn - Cho HS trưng bày sản phẩm - Đính tiêu chuẩn đánh giá - Nhận xét - đánh giá sản phẩm HS Củng cố - Dặn dò : - Thi đua cắt vải theo đường vạch dấu - Yêu cầu -Giáo dục hs giữ gìn vệ sịnh lớp học sau thực hành - Trưng bày theo nhóm - Dựa vào tiêu chuẩn nhận xét - đánh giá sản phẩm bạn nhóm chọn sản phẩm đẹp - đính bảng lớp - Nhận xét sản phẩm đẹp - nhóm thi đua - Tập cắt vải theo đường vạch dấu - Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ đến lớp Giáo viên 65 TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A LỚP:4/3 Giáo viên: Nguyễn Văn Tuấn KẾ HOẠCH BÀI DẠY Mơn: Tốn BÀI 9: SO SÁNH CÁC SỐ CÓ NHIỀU CHỮ SỐ Tuần: ngày 31/08/2017 Tiết: I Mục tiêu : - Biết so sánh số có nhiều chữ số cách so sánh chữ số với , so sánh chữ số hàng với - Biết tìm số lớn ,số bé nhóm số II Chuẩn bị : - GV: SGK ,SGV - HS: SGK , Vở III Các hoạt động dạy học : HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1.Ổn định : 2.Kiểm tra : 3.Bài mới: Hoạt động1:HS biết cách so sánh số có *HT:Nhóm- lớp nhiều chữ số - Ghi bảng số : 99 578 100 000 * 99 578 < 100 000 +Yêu cầu HS so sánh giải thích cách so Vì 99 578 có chữ số sánh 100 000 có chữ số * 693 251 < 693 500 Vì chữ số hàng trăm < - Tương tự với số : 693 251 693 500 + Số có nhiều chữ số - Yêu cầu HS nêu nhận xét cách so sánh số lớn ngược lại có nhiều chữ số + Hai số có số chữ số so sánh cặp chữ số hàng từ trái sang phải Hoạt động 2: HS so sánh số có * HT: Cá nhân – Cả lớp – nhóm nhiều chữ số - Bài : 9999 < 10 000 - Hướng dẫn 99 999 < 100 000 726 585 > 557652 - Nhận xét - Kết - Bài : - Trò chơi " Ai " - Hướng dẫn cách thực 902 001 - Nhận xét - Các nhóm thi đua viết vào bảng 66 TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A LỚP:4/3 Giáo viên: Nguyễn Văn Tuấn - Bài : - Gợi ý nhóm 2467 ,28 092 ,932018 ,943567 - Các nhóm tiếp sức " Xếp thẻ số theo thứ tự từ bé đến lớn " 4.Củng cố -dặn dò : - Trò chơi " Tiếp sức " - Hướng dẫn cách thực - Nhận xét - tuyên dương - Nêu việc nhà Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn 67 TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A LỚP:4/3 Tuần: Giáo viên: Nguyễn Văn Tuấn KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn: Luyện từ câu Bài: DẤU HAI CHẤM ngày 31/08/2017 Tiết:4 I Mục tiêu : Giúp HS: - Nhận biết tác dụng dấu hai chấm câu: báo hiệu phận đứng sau lời nói nhân vật lời giải thích cho phận đứng trước ( ) - Biết dùng dấu hai chấm viết văn *TTHCM: Bác Hồ gương cao đẹp trọn đời phấn đấu, hi sinh tương lai đất nước, hạnh phúc nhân dân II Chuẩn bị : - GV: Bảng phụ ghi nội dung cần ghi nhớ - HS: SGK IIICác hoạt động dạy học : Các hoạt động GV On định: 2.Kiểm tra : 3.Bài mới: Hoạt động 1: HS hiểu tác dụng dấu hai chấm - Bài tập a, b, c –yêu cầu - Giao việc + Dấu hai chấm có tác dụng gì? + Kết luận.( ghi nhớ SGK) Hoạt động 2: HS nêu tác dụng dấu hai chấm đoạn văn - Bài 1: - Yêu cầu 68 Các hoạt động HS *HT: Cá nhân – Cặp đôi a/ Dấu hai chấm báo hiệu phần sau lời nói Bác Hồ, dấu hai chấm dùng phối hợp với dấu ngoặc kép b/ Câu sau lời nói Dế Mèn phối hợp với dấu gạch đầu dòng c/ lời giải thích rõ điều lạ - Vài HS nêu - Vài HS đọc ghi nhớ *HT: Cá nhân a/ Dấu hai chấm thứ báo hiệu phận đứng sau lời nói nhân vật " tơi " Dấu thứ hai câu hỏi cô giáo TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A LỚP:4/3 Giáo viên: Nguyễn Văn Tuấn - Bài 2: + HS biết dùng dấu hai chấm viết văn + Nhận xét cách dùng dấu hai chấm HS - Nhận xét Củng cố -dặn dò: - Dấu hai chấm có tác dụng gì? - Dấu hai chấm phối hợp nào? - Giao việc b/ giải thích cho phận đứng trước +Vài em đọc trước lớp, đọc dấu hai chấm dấu phối hợp với dấu hai chấm - Phát biểu + Học ghi nhớ + Tập dùng dấu hai chấm viết văn - Tự nêu việc nhà Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn 69 TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A LỚP:4/3 Giáo viên: Nguyễn Văn Tuấn KẾ HOẠCH BÀI DẠY Mơn: Địa lí BÀI 2: DÃY HOÀNG LIÊN SƠN Tuần: ngày 31/08/2017 Tiết:2 I Mục tiêu : Giúp HS biết: - Chỉ vị trí dãy núi Hồng Liên Sơn lược đồ đồ Địa lí tự nhiên VN - Trình bày số đặc điểm dãy núi Hoàng Liên Sơn - Mô tả đỉnh núi Phan - xi - păng - Dựa vào lược đồ ( đồ ) tranh ảnh, bảng số liệu để tìm kiến thức - Tự hào cảnh đẹp thiên nhiên đất nước * BĐKH: GD HS có ý thức bảo vệ rừng tham gia trồng góp phần làm giảm thiểu thảm họa lũ quét, lũ ống II Chuẩn bị : - GV: Bản đồ địa lí tự nhiên VN, tranh ảnh dãy núi Hoàng Liên Sơn đỉnh núi Phan- xi - păng - HS: SGK III Các hoạt động dạy học : HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1.Ổn định : 2.Kiểm tra : 3.Bài mới: Hoạt động1: HS biết đặc điểm dãy núi Hồng Liên Sơn *HT: Đơi bạn - Nhóm - Yêu cầu HS quan sát lược đồ dãy Dãy Hồng Liên sơn núi Bắc Bộ Dãy sông Gâm Dãy Ngân Sơn Dãy Bắc Sơn Dãy Đông Triều - Yêu cầu HS tìm hiểu đặc điểm dãy Hồng Liên sơn - Các nhóm thảo luận +Treo bảng phụ gợi ý để HS thảo luận Hoàng Liên Sơn: Vị trí: Ở phía Bắc nước ta, sơng Hồng sông Đà Chiều dài: khoảng 180 km Chiều rộng: gần 30 km Độ cao: Dãy núi cao đồ sộ VN Đỉnh: Có nhiều đỉnh nhọn 70 TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A LỚP:4/3 Giáo viên: Nguyễn Văn Tuấn Sườn: Rất dốc Thung lũng: Thường hẹp sâu + 3143 m + Đỉnh núi cao nước ta - Nhận xét - Chốt ý + Đỉnh Phan - xi - păng cao mét? + Vì nói đỉnh Phan - xi păng nhà Tổ Quốc? + Hãy mô tả đỉnh Phan - xi - păng? * Lưu ý: Giải thích thêm dãy hoàng Liên Sơn Hoạt động 2: HS hiểu biết khí hậu Hồng Liên Sơn - u cầu HS đọc SGK trả lời câu hỏi + Những nơi cao Hồng Liên Sơn có khí hậu nào? + Vài HS mơ tả *HT: Nhóm - Hs đọc to, lớp đọc thầm mục SGK + Nhóm đơi thảo luận - Nhận xét khí hậu nơi cao Hoàng Liên Sơn - Yêu cầu Hs vị trí Sa Pa Lạnh quanh năm đồ nêu nhận xét Sa Pa - Vài HS thực vị trí Sa Pa * lưu ý: Giải thích thêm Sa Pa + Lan lượt vài HS Phát biểu: Sa Pa có khí hậu mát mẻ Củng cố - Dặn dò: - Trò chơi " Thi đua " - đội thi đua xếp tên dãy núi Hoàng Liên Sơn theo thứ tự - Nhận xét - Tuyên dương - Giáo dục: Tự hào cảnh đẹp thiên - Tự nêu việc nhà nhiên đất nước Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn 71 Giáo viên: Nguyễn Văn Tuấn TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A LỚP:4/3 Tuần: KẾ HOẠCH BÀI DẠY Mơn: Tốn BÀI: TRIỆU VÀ LỚP TRIỆU ngày 01/09/2017 Tiết:10 I Mục tiêu : Giúp HS: - Biết hàng lớp triệu - Biết đọc, viết số tròn triệu - Củng cố lớp học II Chuẩn bị : - GV: SGK ,SGV - HS: SGK , Vở III Các hoạt động dạy học : HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1.Ổn định : 2.Kiểm tra : 3.Bài mới: Hoạt động1 : HS biết cấu tạo hàng *HT:Nhóm đơi - lớp - cá nhân lớp triệu - Yêu cầu - Lần lượt vài HS nêu tên hàng lớp học theo thứ tự từ nhỏ đến lớn ( đơn vị, chục, ) - Nhận xét - bổ sung - Yêu cầu HS viết bảng theo lời GV - Lần lượt viết vào bảng đọc 100 1000 10 000 100 000 000 000 - 10 trăm nghìn gọi gì? - Nhóm đơi thảo luận - phát biểu ( triệu ) + Số 10 triệu, 100 triệu viết ntn? - Viết bảng con: 10 000 000; 100 000 000 - Yêu cầu HS nhận xét số 100 triệu - Vài em nêu nhận xét chữ số số 100 triệu: có chữ số, chữ số tám chữ số - Nhận xét - nêu tên hàng lớp triệu (triệu, chục triệu, trăm triệu ) - Kết luận: giới thiệu hàng lớp triệu Hoạt động 2: HS đọc, viết số *HT: Cá nhân – Cả lớp – nhóm 72 TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A LỚP:4/3 Giáo viên: Nguyễn Văn Tuấn đến hàng triệu, lớp triệu - Bài : + Hướng dẫn + Lần lượt nối tiếp đếm thêm từ triệu đến 10 triệu 000000,2 000 000,3 000 000…… - Nhận xét - chốt lại - Bài : + Hướng dẫn cách thực + 30 000 000; 40 000 000; ;300 000 000; -Nhận xét - sửa - Nhận xét * Lưu ý: Mỗi lớp có hàng - Bài : - Gợi ý - Nhận xét - chốt đáp án 4.Củng cố -dặn dò : - Trò chơi " Tiếp sức " - Hướng dẫn cách thực - Các nhóm tiếp sức: Viết vào thẻ từ số 15 000; 350 ,600 ,1300 " 700 000 000 " - Nhận xét - tuyên dương - Nêu việc nhà Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn 73 TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A LỚP:4/3 Giáo viên: Nguyễn Văn Tuấn KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn: Khoa học BÀI4: CÁC CHẤT DINH DƯỠNG CÓ TRONG THỨC ĂN VAI TRÒ CỦA CHẤT BỘT ĐƯỜNG Tuần: ngày 01/09/2017 Tiết:4 I Mục tiêu: Giúp HS: - Sắp xếp thức ăn hàng ngày vào nhóm thức ăn có nguồn gốc động vật nhóm thức có nguồn gốc thực vật - Phân loại thức ăn dựa vào chất dinh dưỡng có nhiều thức ăn - Nói tên vai trò thức ăn chứa chất bột đường - Nhận nguồn gốc thức ăn chứa chất bột đường * GD BVMT: Giáo dục học sinh phải biết bảo vệ môi trường xung quanh ta: Nước, khơng khí , biết giữ gìn vệ sinh môi trường II Chuẩn bị : - GV: SGK, SGV, PHT - HS: SGK III Các hoạt động dạy học : Hoạt động dạy Hoạt động học Ổn định: Kiểm tra: Bài mới: Hoạt động 1: HS biết xếp thức ăn hàng ngày vào nhóm thức ăn có nguồn gốc động vật thực vật - Phân loại thức ăn dựa vào chất dinh dưỡng có nhiều thức ăn - Yêu cầu - Phát PHT yêu cầu HS hoàn thành vào bảng -Theo em người ta chia thức ăn thành nhóm Hoạt động 2: Nói tên vai trò thức ăn chứa nhiều chất bột đường - Yêu cầu cặp đơi nói tên thức ăn chứa nhiều chất bột đường có hình trang 11 SGK tìm hiểu vai trò chất bột - Kết luận chất bột đường vai trò thể người 74 *HT: Cá nhân - Cả lớp - HS kể tên thức ăn, đồ uống thường dùng vào buổi sáng, trưa, chiều, tối - Làm việc cá nhân + Nối tiếp đọc tên thức ăn nguồn gốc thức ăn đồ uống - Phát biểu *HT: Nhóm đơi - Cả lớp - Kể tên thức ăn chứa chất bột đường mà em thích ăn - Vai trò nhóm thức ăn chứa nhiều chất bột đường - Nhận xét - Bổ sung TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A LỚP:4/3 Giáo viên: Nguyễn Văn Tuấn Hoạt động 3: Nhận thức ăn chứa nhiều chất bột đường có nguồn gốc từ thực vật - Phát PHT yêu cầu HS hoàn thành *HT: Cá nhân - Cả lớp - Làm việc cá nhân, đánh dấu x vào bảng Thứ tự Tên thức ăn có chứa chất bột đường Từ loại nào? Cây lúa Cây ngô Gạo Ngô - Các thức ăn chứa nhiều chất bột đường có nguồn gốc từ đâu? - Lần lượt trình bày - Nhận xét - Bổ sung - Nhận xét - Chốt ý 4, Củng cố- dặn dò : - Yêu cầu HS đọc mục bạn cần biết -Giáo dục hs cần ăn uống đầy đủ ,hợp lí - Vài em đọc chất dinh dưỡng - Tự nêu việc nhà - Giao việc Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn 75 TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A LỚP:4/3 Giáo viên: Nguyễn Văn Tuấn KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn: Tập làm văn BÀI 4: TẢ NGOẠI HÌNH CỦA NHÂN VẬT TRONG BÀI VĂN KỂ CHUYỆN Tuần: ngày 01/09/2017 Tiết:4 I Mục tiêu : Giúp HS hiểu: - Trong văn kể chuyện việc tả ngoại hình nhân vật cần thiết để thể tính cách nhân vật - Biết dựa vào đặc điểm ngoại hình để xác định tính cách nhân vật ý nghĩa truyện đọc truyện - Bước đầu biết lựa chọn chi tiết tiêu biểu để tả ngoại hình nhân vật văn kể chuyện *KNS: - Tìm kiếm xử lý thơng tin - Tư sáng tạo II.Chuẩn bị : - GV: SGK, SGV - HS : SGK, xem trước nhà III Các hoạt động dạy học : Hoạt động GV Hoạt động HS 1.Ổn định : 2.Kiểm tra : 3.Bài mới: Hoạt động 1: HS biết thêm ý *HT: Cá nhân- Nhóm văn kể chuyện - Mời HS đọc đoạn văn trả lời câu 1/ Sức vóc : Gầy yếu, bự lột hỏi 1, vao VBT theo nhóm -Cánh: mỏng non, ngắn chùn chùn, chưa quen mở -Trang phục: mặc áo thâm dài đôi chổ chấm điềm vàng 2/ thể tính cách yếu đuối, thân phận tội nghiệp - Kết luận(ghi nhớ SGK) -Vài em đọc ghi nhớ Hoạt động 2: HS phát *HT: Cá nhân- Nhóm đơi chi tiết mơ tả ngoại hình nhân vật tác dụng việc miêu tả + Thảo luận nhóm đơi tìm chi tiết ngoại đoạn văn hình bé nêu tác dụng việc miêu tả -Bài tập 2: yêu cầu HS biết kết hợp tả ngoại hình nhân vật văn -+Các chi tiết miêu tả: Người gầy, tóc kể chuyện húi ngắn, hai túi áo trễ xuống tận đùi , quần ngắn tới gối, đôi bắp chân nhỏ 76 TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A LỚP:4/3 - Cho HS đọc yêu cầu - Hướng dẫn HS kể chuyện kết hợp tả ngoại hình - Nhận xét - Khen HS làm tốt Giáo viên: Nguyễn Văn Tuấn động đậy, đôi mắt sáng xếch - em đọc yêu cầu- lớp đọc thầm +Thực hành kể lại câu chuyện” Nàng tiên ốc” kết hợp tả ngoại hình nhân vật + Vài em đọc làm cho lớp nghe +Nhận xét - Bổ sung 4.Củng cố-dặn dò : +Ta cần ý điều - Vài hoc sinh nêu văn kể chuyện? +Vì văn kể chuyện ta cần kết hợp tả ngoại hình nhân vật? - Tự nêu việc nhà Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Văn Tuấn DUYỆT 77 ... Hướng dẫn cách thực 9 02 001 - Nhận xét - Các nhóm thi đua viết vào bảng 66 TRƯỜNG TIỂU HỌC TT CÁI VỒN A LỚP:4/3 Giáo viên: Nguyễn Văn Tuấn - Bài : - Gợi ý nhóm 24 67 ,28 0 92 ,9 320 18 ,943567 - Các... A LỚP:4/3 Giáo viên: Nguyễn Văn Tuấn KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn: Đạo đức BÀI 2: TRUNG THỰC TRONG HỌC TẬP (T ) Tuần: ngày 28 /08 /20 17 Tiết: I Mục tiêu: Giúp HS: - Nhận thức : Cần phải trung thực học tập... viên: Nguyễn Văn Tuấn KẾ HOẠCH BÀI DẠY Mơn : Chính tả ( nghe viết ) BÀI 2: MƯỜI NĂM CÕNG BẠN ĐI HỌC Tuần: ngày 31/08 /20 17 Tiết :2 Mục tiêu: - Nghe viết xác , trình bày “ Mười năm cõng bạn học” - Phân
- Xem thêm -

Xem thêm: TUAN 2 2016 2018 , TUAN 2 2016 2018

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn