TUẦN 1 2016 2018

39 27 0
  • Loading ...
1/39 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 21:04

TRƯỜNG TIÊU HỌC TT CÁI VỒN A LỚP: 4/3 KẾ HOẠCH BÀI DẠY Mơn: Tốn BÀI 1: ƠN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100 000 Tuần: ngày 21/08/2017 Tiết: I Muc tiêu Kiến thức: Ôn tập số đến 100.000 Kĩ năng: Đọc viết số đến 100.000 phân tích cấu tạo số Thái độ: - Biết phân tích cấu tạo số - Học sinh u thích, hứng thú học tốn II Đồ dùng dạy học - GV: Bảng vẽ sẵn hình Bảng phụ - HS: SGk + vbt III Các hoat đông day hoc Họat dộng thầy Ổn định lớp: Kiểm tra cũ: Bài a) Giới thiệu b) Nội dung bài: - Nêu yêu cầu - GV giải thích -Nhận xét - Nêu yêu cầu - GV gọi HS làm, GV hướng dẫn cách thực -Nhận xét - Gọi HS đọc yêu cầu tập Hoạt động trò Hát Bài tập (3) Viết số thích hợp vào vạch tia số - Lắng nghe, làm SGK - HS lên bảng làm - HS đọc lại b) Viết số thích hợp vào chỗ chấm 36 000; 37 000; 38000; 39 000; 40 000; 41000 ; 42 000 Bài tập (3): Viết theo mẫu - HS làm - Cả lớp làm vào Sgk - - 5HS đọc lại số VD: 42 571 : bốn mươi hai nghìn năm trăm bảy mươi mốt 63 850 : sáu mươi ba nghìn tám trăm năm mươi Bài (3) Viết theo mẫu - HS đọc yêu cầu TRƯỜNG TIÊU HỌC TT CÁI VỒN A - Chia nhóm, hướng dẫn HS làm ( Hai nhóm làm vào bảng phụ) 8723 = 8000 + 700 + 20 +3 9171 = 9000 + 100 + 70 +1 3082 = 3000 + 80 + 7006 = 7000 + Bài (3) Tính chu vi hình sau - Nêu yêu cầu, hướng dẫn HS làm dựa vào hình vẽ bảng - GV yêu cầu - Nhận xét - chấm Củng cố: - Củng cố bài, nhận xét tiết học - HS nhắc lại đầu Dặn dò - Dặn HS nhà làm LỚP: 4/3 - Lắng nghe, nêu cách làm * Nhóm 1( ý a): 9171 = 9000 +100 + 70 +1 3082 = 3000 + 80 + 7006 = 7000 + * Nhóm 2(ý b): 7000 + 300 + 50 +1 = 7351 6000 + 200 + = 6203 - HS nêu - HS làm vào phiếu - Lớp làm vào Bài giải Chu vi hình thang ABCD là: + + + = 17 (cm) Chu vi hình chữ nhật MNPQ là: (8 + 4) x = 24 (cm) Chu vi hình vng GHIK là: x = 20 (cm) Đáp số: ABCD: 17 cm MNPQ: 24 cm GHIK : 20 cm - Nêu việc nhà Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn TRƯỜNG TIÊU HỌC TT CÁI VỒN A LỚP: 4/3 KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn: Tập đọc BÀI 1: DẾ MÈN BÊNH VỰC KẺ YẾU Tuần: ngày 21/08/2017 Tiết: I Muc tiêu Kiến thức: - Đọc rành mạch, trôi chảy; bước đầu có giọng đọc phù hợp tính cách nhân vật ( Nhà Trò, Dế Mèn ) - Hiểu nội dung bài: Ca ngợi Dế Mèn có lòng nghĩa hiệp- bênh vực người yếu Kĩ năng: Đọc từ ngữ có bài: Giọng đọc phù hợp với diễn biến câu chuyện Thái độ: Giáo dục em biết yêu thương giúp đỡ người gặp khó khăn, hoạn nạn *KNS: - Thể hiện sự cảm thông - Xác định giá trị - Tự nhận thức về bản thân : Giáo dục học sinh không ỷ vào quyền để bắt nạt người khác II Đồ dùng dạy học - GV: Bảng phụ ( Nội dung ) - HS : Sgk III Các hoat đông day hoc Hoạt động thầy Hoạt động trò Ổn định lớp: Hát - Hát vui Kiểm tra cũ: Kiểm tra sách HS Bài mới: a) Giới thiệu chủ điểm đọc - Giới thiệu tập truyện Dế Mèn phiêu lưu ký -Theo dõi - Cho HS quan sát tranh (SGK) -Quan sát b) Luyện đọc tìm hiểu * Luyện đọc: - Gọi HS (giỏi) đọc - Yêu cầu HS chia đoạn - HS đọc bài, lớp đọc thầm + Đoạn 1: Hai dòng đầu + Đoạn 2: Năm dòng + Đoạn 3: Năm dòng -Kết luận + Đoạn 4: Phần lại - Yêu cầu HS đọc theo cặp - Đọc nối tiếp c¸c đoạn, nghe, - Gọi HS đọc bài, lớp theo dõi, nhn xột sa li phát âm - c din cm - Đọc theo cặp * Tìm hiểu bài: - Nhận xét - Yêu cầu HS đọc đoạn 1, trả lời câu hỏi: - HS đọc đoạn 1, lớp đọc thầm + Dế Mèn gặp chị Nhà Trò hồn cảnh nào? - Dế mèn qua vùng cỏ xước thi - Giảng từ: cỏ xước (SGK) nghe tiếng khóc tỉ tê chị Nhà Trò = > GV chốt ý đoạn 1: Vào câu chuyện ngồi gục đầu bên tảng đá cuội - HS đọc đoạn 2, trả lời câu hỏi - HS đọc đoạn Lớp theo dõi TRƯỜNG TIÊU HỌC TT CÁI VỒN A + Tìm chi tiết cho biết chị Nhà Trò yếu ớt? - Giải nghĩa từ: Nhà Trò, bự = > GV chèt ý cđa đoạn 2: Hình dáng chị Nhà Trò - Yờu cầu HS đọc đoạn 3, trả lời câu hỏi + Chị Nhà Trò bị bọn nhện ức hiếp, đe doạ nào? - Giải nghĩa từ: ức hiếp (chỳ gii SGK) = > GV chốt ý đoạn 3: Lời chị Nhà Trò - Yờu cu HS đọc đoạn 4, trả lời câu hỏi + Những lời nói cử nói lên lòng nghĩa hiệp Dế Mèn? - Giải nghĩa từ: ăn hiếp, mai phục (SGK) - Nêu hình ảnh nhân hố mà em thích? = > GV chốt ý đoạn 4: Hành động nghĩa hiệp Dế Mèn - Yêu cầu HS nêu ý c) Hướng dẫn HS đọc diễn cảm; - Hướng dẫn HS đọc diễn cảm đoạn - Đọc mẫu - Gọi HS đọc diễn cảm đoạn Củng cố: - Củng cố bài, nhận xét tiết học - HS nhắc lại ý + Em học nhân vật Dế Mèn ? Dặn dò - Dặn HS đọc phần - Nhớ nội dung LỚP: 4/3 - Thân hình bé nhỏ, gầy yếu, người bự phấn lột, cánh mỏng, ngắn chùn chùn, yếu, chưa quen mở Vì ốm yếu, chị kiếm bữa chẳng đủ nên lâm vào cảnh khốn - HS đọc đoạn 3, lớp đọc thầm - Vì ốm yếu nên chị Nhà Trò kiếm khơng đủ ăn, khơng trả nợ, bọn nhện đánh chị Nhà Trò – tơ qua đường, đe bắt chị ăn thịt - Lắng nghe - HS đọc đoạn 4, lớp đọc thầm - ( Lời nói: Em đừng sợ Hãy trở với tơi … kẻ yếu lời nói dứt khốt, mạnh mẽ làm Nhà Ttrò n tâm - Cử hành động: phản ứng mạnh, xoè để bảo vệ che chở, dắt Nhà Trò đi.) - HS ý lằng nghe + VD: Dế Mèn xoè ra, bảo Nhà Trò “Em đừng sợ” Thích tả Dế Mèn vệ sĩ oai ệ, lời nói hành động mạnh mẽ nói lên lòng nghĩa hiệp Ý chính: Bài văn ca ngợi Dế Mèn có lòng nghĩa hiệp biết bênh vực kẻ yếu, xố bỏ bất c«ng -Theo dõi -Đọc đoạn - Đọc toàn trả lời, lớp nhận xét - Em học Dế Mèn lòng nghĩa hiệp, bênh vực người yếu - Lắng nghe thực TRƯỜNG TIÊU HỌC TT CÁI VỒN A LỚP: 4/3 KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn: Đạo đức BÀI 1: TRUNG THỰC TRONG HỌC TẬP Tuần: ngày 21/08/2017 Tiết: I Muc tiêu: Kiến thức: - Cần phải trung thực học tập Giá trị trung thực Kĩ năng: - Biết trung thực học tập, đồng tình ủng hộ với hành vi trung thực, phê phán hành vi thiếu trung thực Thái độ: - Giáo dục HS tính trung thực *KNS: Kĩ tự nhận thức về sự trung thực học tập bản thân - Kĩ bình ḷn, phê phán hành vi khơng trung thực học tập - Kĩ làm chủ bản thân học tập *ĐĐHCM: Trung thực học tập thực hiện theo năm điều Bác Hồ dạy II Đồ dùng day hoc: - GV: Tranh ảnh chủ điểm học ( Nếu có ) - HS: SGK III Các hoat động day hoc: Hoạt động thầy Ổn định lớp: Kiểm tra cũ: Kiểm tra SGK HS Bài a) Giới thiệu bài: Giới thiệu lời b) Nội dung: * Hoạt động 1: Xử lý tình - Yêu cầu HS đọc tình SGK trả lời câu hỏi: + Theo em bạn Long có cách giải ? a) Mượn tranh ảnh bạn để đưa cho giáo xem b) Nói dối có sưu tầm để quên nhà c) Nhận lỗi hứa với cô sưu tầm nộp sau - Chốt lại đưa cách giải Phương án c: Thể tính trung thực học tập * Hoạt động 2: Làm việc nhóm - Nêu yêu cầu tập Hoạt động trò - Hát tập thể - HS đọc tình - Suy nghĩ trả lời - Đọc ghi nhớ - Làm vào tập - Lắng nghe - Làm theo nhóm - Đại diện nhóm trình bày TRƯỜNG TIÊU HỌC TT CÁI VỒN A LỚP: 4/3 - Lớp nhận xét Việc làm c: thể trung thực Kết luận: + Các việc (c) trung thực trong học tập học tập Các việc a,b,d thiếu trung thực + Các việc (a), (b), (đ) thiếu trung thực học tập học tập * Hoạt động 3: Thảo luận nhóm (bài tập sách giáo khoa) KNS: - Tự nhận thức về sự trung thực học tập cảu bản thân - BB́ình luận, phê phán hành vi không trung thực học tập - Làm chủ bản thân học tập - Chia nhóm - Yêu cầu HS làm tập (4) Kết luận: * Ghi nhớ (SGK) - Hệ thống bài: Kể cho HS nghe gương trung thực, quan sát số tranh ảnh Hoạt động tiếp nối: - Yêu cầu bàn chuẩn bị tiểu phẩm chủ đề học - ý kiến (b, c) - ý kiến a sai - HS đọc ghi nhớ - HS liên hệ thực tế Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn TRƯỜNG TIÊU HỌC TT CÁI VỒN A LỚP: 4/3 KẾ HOẠCH BÀI DẠY Mơn: Tốn BÀI 2: ƠN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100 000 ( TIẾP ) Tuần:1 ngày 22/08/2017 Tiết:2 I Muc tiêu Kiến thức: Ôn tập số đến 100 000 Kĩ năng: - Thực phép cộng, trừ, nhân, chia thành thạo số có chữ số cho số có chữ số Biết so sánh, xếp thứ tự ( đến số ) số đến 100 000 Thái độ: - Hứng thú, yêu thích học tốn II Đồ dùng day hoc: - GV: Kẻ sẵn bảng thống kê - HS : Bảng III Các hoat động day hoc: Hoạt động thầy Ổn định lớp: Kiểm tra cũ: Bài a) Giới thiệu bài: b) Nội dung bài: - Nêu yêu cầu - Yêu cầu HS nêu cách làm - Gọi HS nêu yêu cầu - Gọi HS làm mẫu theo ý a bảng lớp, nêu cách đặt tính cách tính Hoạt động trò - Hát - HS làm HS lên bảng làm Viết số đọc số: 63841, 93027; 16208; 70008 Bài tập 1(4): Tính nhẩm - Nghe yêu cầu - Nêu cách làm - Nhẩm, nối tiếp nªu kết 000 + 000 = 000 16 000 : = 000 000 – 000 = 000 000 x = 24 000 000 : = 4000 11 000 x = 33 000 000 x = 000 49 000 : = 000 Bài tập (4): Đặt tính tính - HS nêu yêu cầu - Làm mẫu ý a, lớp theo dõi Nêu cách tính - Làm vào bảng - Theo dõi a) 4637 + 8245 + 4637 7035 - 2316 - 7035 TRƯỜNG TIÊU HỌC TT CÁI VỒN A - Yêu cầu HS làm vào bảng - Kiểm tra, nhận xét kết quả, củng cố tập LỚP: 4/3 8245 12882 325 x 325 x 975 18418 : 18418 24 4604 01 18 - Gọi HS nêu yêu cầu tập - Hướng dẫn HS nhớ lại cách so sánh thông qua ý thứ nhất, ý lại HS làm vào SGK - Gọi HS chữa bảng - Nhận xét, củng cố tập Củng cố: - Củng cố bài, nhận xét tiết học - HS nhắc lại đầu Dăn dò: - Dặn HS nhà làm 2316 4719 25968 : 25968 19 8656 16 18 Bài tập (4): > ; < ; = ? 4327 5870 > < 3742 5890 65300 28676 > = 9530 28676 - Nhận xét tiết học Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn TRƯỜNG TIÊU HỌC TT CÁI VỒN A LỚP: 4/3 KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn: Khoa học BÀI 2: CON NGƯỜI CẦN GÌ ĐỂ SỐNG ? Tuần:1 ngày 22/08/2017 Tiết:1 I MỤC TIÊU: Nêu người cần thức ăn, nước uống, khơng khí, ánh sáng, nhiệt độ để sống * GD BVMT: Giáo dục học sinh phải biết bảo vệ môi trường xung quanh ta: Nước, khơng khí , biết giữ gìn vệ sinh mơi trường II ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: - Hình 4, SGK.- Phiếu học tập nhóm III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU: TRƯỜNG TIÊU HỌC TT CÁI VỒN A HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 1) Ổn định: 2) Kiểm tra cũ: - Giáo viên nêu mục đích u cầu mơn khoa học - Hướng dẫn học sinh xem kí hiệu sách giáo khoa 3) Dạy mới: Giới thiệu bài: Con người cần để sống? Hoạt động 1: Động não (nhằm giúp học sinh liệt kê tất học sinh cho cần có cho sống mình) Hãy kể thứ em cần dùng hàng ngày để trì sống? - Ghi ý kiến học sinh lên bảng - Vậy tóm lại người cần điều kiện để sống phát triển? - Rút kết luận: Hoạt động 2: Làm việc với phiếu học tập SGK (nhằm giúp học sinh phân biệt yếu tố mà có người cần với yếu tố người vật khác cần) - Giáo viên chia nhóm, bầu nhóm trưởng - Phát phiếu học tập (kèm theo) cho học sinh, hướng dẫn học sinh làm việc với phiếu học tập theo nhóm - Mời học sinh trình bày kết thảo luận Nhận xét đưa kết đúng, hướng dẫn học sinh chữa tập - Cho học sinh thảo luận lớp: + Như sinh vật khác học sinh cần để trì sộng mình? + Hơn hẳn sinh vật khác sống người cần gì? 4) Củng cố: - Con người cần để sống? - Nếu sang hành tinh khác em cần mang theo để sống? 5) Nhận xét, dặn dò: - Giáo viên nhận xét tinh thần, thái độ học tập học sinh - Chuẩn bị bài: Trao đổi chất người LỚP: 4/3 HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Hát tập thể - Học sinh trả lời trước lớp - Cả lớp theo dõi Kể ra……(nhiều học sinh) - Tổng hợp ý kiến nêu… - Bổ sung thiếu nhắc lại kết luận Hình thành nhóm, bầu nhóm trưởng - Họp nhóm làm việc theo nhóm Đại diện nhóm trình bày trước lớp kết làm việc với phiếu học tập - Học sinh nhận xét, bổ sung sửa chữa - Thảo luận trả lời câu hỏi - Cả lớp ý theo dõi - Cả lớp ý theo dõi - Môi trường lành: Xanh – Sạch Đẹp - Nước, không khí,… 10 TRƯỜNG TIÊU HỌC TT CÁI VỒN A - Hướng dẫn HS thực theo mẫu: a) – b với b = Với b = giá trị biểu thức – b bao nhiêu? - Yêu cầu HS dựa theo mẫu để làm ý lại - Gọi HS nêu miệng kết - Nhận xét, đánh giá làm Bài tâp 2: Viết vào trống (theo mẫu) - Dòng thứ cho ta biết điều gì? - Dòng thứ hai cho ta biết điều gì? Bài tâp 3: Tính giá trị biểu thức 250 + m với m = 10; m = 0; m = 80; m = 30 - Yêu cầu HS làm vào - Gọi số HS trình bày kết - Nhận xét, chốt lại đáp án Củng cố: - Củng cố bài, nhận xét tiết học 5.Dặn dò: - Học sinh làm tập - Làm tập 2b, 3b trang LỚP: 4/3 - Trả lời - Tự làm vào nháp - Vài HS nêu miệng kết b) 115 – c với c = Nếu c = 115 – c = 115 – = 108 c) a + 80 với a = 15 a + 80 = 15 + 80 = 95 - HS nêu yêu cầu - Trả lời - Tự làm - Nêu kết làm x 30 100 125 + x 125 + = 125 + 30 = 125 + 100 133 155 225 - HS nêu yêu cầu - Làm vào - Đọc kết làm - Theo dõi Với m = 10 250 + m = 250 + 10 = 260 Với m = 250 + m = 250 + = 250 Với m = 80 250 + m = 250 + 80 = 330 Với m = 30 250 + m = 250 + 30 = 280 KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn: Luyện từ câu BÀI 2: LUYỆN TẬP VỀ CẤU TẠO CỦA TIẾNG Tuần:1 ngày 24/08/2017 Tiết:2 I Mục tiêu 1.Kiến thức: - Điền cấu tạo tiếng theo ba phần học( âm đầu, vần, ) - Hiểu tiếng bắt vần với thơ Kĩ năng: Phân tích cấu tạo tiếng số câu nhằm củng cố thêm kiến thức học tiết trước Thái độ: Giáo dục HS hứng thú học môn tiếng việt 25 TRƯỜNG TIÊU HỌC TT CÁI VỒN A LỚP: 4/3 II Đồ dùng dạy học: - GV: Kẻ sẵn sơ đồ cấu tạo tiếng + phiếu BT (BT3) - HS : Vở tập III Các hoạt động dạy học: Hoạt động thầy hoạt động trò Tổ chức: Kiểm tra cũ: HS trả lời - Nêu ghi nhớ cấu tạo tiếng - Phân tích cấu tạo tiếng câu “Lá lành đùm rách” Bài mới: a) Giới thiệu b) Hướng dẫn HS làm tập: Bài tập 1: Phân tích cấu tạo tiếng câu tục ngữ - Yêu cầu HS lên bảng phân tích cấu tạo tiếng để làm mẫu - Yêu cầu HS làm vào tập - Yêu cầu lớp nhận xét, chốt lại kết - Kiểm tra làm lớp Bài tâp 2: Tìm tiếng bắt vần với câu tục ngữ (2 tiếng bắt vần với câu tục ngữ là: ngồi – hồi) + Vì em cho tiếng bắt vần với nhau? Bài tập - Yêu cầu HS làm vào phiếu BT theo nhóm - Gọi đại diện nhóm dán lên bảng trình bày - Nhận xét, chốt lại kết -Đọc yêu cầu tập Khôn ngoan đối đáp người Gà mẹ hoài đá VD: người = ng + ươi + huyền = người - Làm vào tập - HS làm bảng lớp - Nhận xét - HS nêu yêu cầu tập - Suy nghĩ, trả lời - Trả lời - Vì tiếng có vần “oai” - Cho HS đọc yêu cầu tập - HS đọc yêu cầu tập - Làm theo nhóm - Đại diện nhóm trình bày làm - Theo dõi, lắng nghe * Đáp án: + Các cặp tiếng bắt vần với nhau: choắt – thoắt; xinh – xinh + Các cặp tiếng có vần giống hoàn toàn: choắt – + Các cặp tiếng vần giống không 26 TRƯỜNG TIÊU HỌC TT CÁI VỒN A LỚP: 4/3 hoàn toàn là: xinh – nghênh - HS đọc yêu cầu tập - Trả lời câu hỏi +Hai tiếng bắt vần với hai tiếng có vần giống nhau: giống hồn tồn khơng hồn tồn Bài tập (trang 12) - Chốt lại ý kiến Bài tập (trang 12) - Gọi HS nêu yêu cầu tập - Giúp HS hiểu rõ yêu cầu tập - Cho HS thi giải đố - Nhận xét, chốt lại lời giải Củng cố, dăn dò: - Củng cố bài, nhận xét tiết học - Về xem lại tập, chuẩn bị sau - HS nêu yêu cầu tập - Lắng nghe, xác định yêu cầu - Làm bài, ghi kết vào bảng - Theo dõi Giải đố: chữ bút Dòng 1: út Dòng 2: ú Dòng + 4: bút Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn : Địa lý BÀI 1: LÀM QUEN VỚI BẢN ĐỒ Tuần:1 ngày 24/08/2017 Tiết:4 I Mục tiêu Kiến thức: - Biết đồ hình vẽ thu nhỏ khu vực hay toàn bề mặt Trái đất theo tỉ lệ định 27 TRƯỜNG TIÊU HỌC TT CÁI VỒN A LỚP: 4/3 - Biết số yếu tố đồ: Tên đồ, phương hướng , kí hiệu số đối tượng địa lý thể đồ Kĩ năng: HS đọc kí hiệu đồ Thái độ: HS u thích mơn học II Đồ dùng dạy học: - GV: Một số loại đồ - HS: SGK III Các hoạt động dạy học: Hoạt động thầy Hoạt động trò Tổ chức: - Hát Kiểm tra cũ: học sinh - Môn lịch sử địa lý lớp giúp em hiểu điều - Trả lời gì? Bài mới: a) Giới thiệu - Cả lớp theo dõi b) Nội dung bài: b1) Bản đồ: * Hoạt động 1: Bản đồ ? -Làm việc lớp - Treo loại đồ theo thứ tự (thế giới, châu lục, Việt Nam) lên bảng - Yêu cầu HS đọc tên loại đồ - Yêu cầu HS nêu phạm vi lãnh thổ thể - Đọc tên loại đồ đồ + Bản đồ giới: Thể toàn - Nhận xét, bổ sung: bề mặt Trái Đất + Bản đồ châu lục: Thể phận lớn bề mặt Trái Đất + Bản đồ Việt Nam: Thể phận nhỏ bề mặt Trái Đất - Kết luận: Bản đồ hình vẽ thu nhỏ khu vực - Lắng nghe hay toàn bề mặt Trái Đất theo tỉ lệ định * Hoạt động 2: Cách vẽ đồ - Làm việc cá nhân - Yêu cầu HS đọc phần SGK - HS đọc phần 1, lớp đọc thầm - Yêu cầu HS quan sát hình 1, SGK vị trí - Quan sát hình (SGK), trả lời hồ Hoàn Kiếm đền Ngọc Sơn + Ngày muốn vẽ đồ người ta phải làm + Muốn vẽ đồ người ta nào? thường sử dụng ảnh chụp từ máy - Yêu cầu HS trả lời, GV nhận xét, bổ sung: bay hay vệ tinh, tính tốn xác khoảng cách thực tế thu nhỏ theo tỉ lệ, lựa chọn kí hiệu lựa chọn đồ b2) Một số yếu tố đồ: 28 TRƯỜNG TIÊU HỌC TT CÁI VỒN A * Hoạt động 3: - Yêu cầu HS đọc SGK quan sát đồ bảng trả lời câu hỏi + Tên đồ cho ta biết điều gì? - Yêu cầu HS đọc tên đồ H3 (SGK) + Trên đồ người ta qui định hướng nào? + Yêu cầu HS hướng đồ H3 + Tỉ lệ đồ cho ta biết điều gì? - Yêu cầu HS đọc tỉ lệ đồ H2 cho biết 1cm đồ m thực tế? + Kí hiệu đồ dùng để làm gì? + Bảng giải H3 có kí hiệu nào? LỚP: 4/3 - Làm việc cá nhân - Đọc SGK, quan sát đồ +cho biết tên khu vực thông tin chủ yếu khu vực -Bản đồ địa lí tự nhiên Việt Nam - Hướng Bắc: phía đồ Hướng Nam: phía đồ Hướng Đơng: bên phải Hướng Tây: bên trái -Cho biết khu vực thể đồ nhỏ kích thước thực tế lần -Bản đồ H2 có tỉ lệ 1: 20000 Vậy 1cm đồ đồ ứng với 20000 cm thực tế - dùng để thể đối tượng lịch sử hay địa lý đồ - Có kí hiệu: qn ta tiến công, quân ta mai phục, quân ta nhử địch vào trận địa, bãi cọc ngầm, địch tiến quân, địch tháo lui - Kết luận: * Hoạt động 4: Thực hành vẽ số kí hiệu đồ - Yêu cầu HS quan sát bảng giải H3 vẽ kí - Quan sát, vẽ kí hiệu hiệu số đối tượng địa lý - Yêu cầu HS thi đố (1 em vẽ kí hiệu, - Làm việc theo nhóm em nói kí hiệu để thể gì) Củng cố: - Củng cố bài, nhận xét tiết học - Dặn học sinh học bài, chuẩn bị cho tiết sau KẾ HOẠCH BÀI DẠY Mơn: Chính tả (nghe - viết) viết) BÀI 1: DẾ MÈN BÊNH VỰC KẺ YẾU Tuần:1 ngày 24/08/2017 Tiết:1 I Mục đích, yêu cầu Kiến thức: - Nghe - viết xác, tương đối đẹp đoạn văn từ : Một hơm khóc 29 TRƯỜNG TIÊU HỌC TT CÁI VỒN A LỚP: 4/3 Kỹ năng: - Viết đẹp tên riêng : Dế Mèn, Nhà Trò - Làm tập phân biệt l/n an /ang tìm tên vật chứa tiếng có âm đầu l/n an /ang Thái độ: - Học sinh yêu thích mơn học II Đồ dùng: dùng: Bảng phụ viết tập (5) III Các hoạt động dạy học Giới thiệu ? Nêu tên tập đọc học? - Dế Mèn bênh vực kẻ yếu - Gv đọc đoạn 1+2 -Hs lắng nghe Hướng dẫn viết tả: - Gv gọi em đọc đoạn : Một hôm - em đọc, lớp nghe khóc ? Đoạn trích cho em biết điều gì? - Hồn cảnh Dế Mèn gặp chị Nhà Trò hình dáng yếu ớt đáng thương Nhà Trò - Hướng dẫn viết bảng con; - cỏ xước xanh dài, tỉ tê, chùn chùn, đá cuội, ? Trong có từ viết hoa? Vì sao? - Dế Mèn, Nhà Trò ( Tên riêng) - Hs viết bảng ? Bài viết trình bày nào? - Trình bày 1đoạn văn - Gv đọc viết tốc độ vừa phải 90 - Hs viết vào tiếng / phút - Gv đọc lại cho học sinh soát lỗi - Hs đổi soát lỗi Hướng dẫn làm tập chấm Bài 2a (5) (5) Đọc yêu cầu bài: - hs đọc Bài yêu cầu gì? - Điền l hay n vào chỗ - Y/c hs tự làm vào sgk chì - em làm vào bảng phụ - Chấm tả: - Nhận xét chữa bạn bảng phụ - Chữa bài: - Nhận xét, chốt lời giải đúng: lẫn, nở nang, béo lẳn, nịch, lơng mày, lồ xồ, Bài (6) - Hs đọc yêu cầu - Bài yêu cầu gì? - Giải đố - Gv cho hs giải vào bảng con: - Nhóm thảo luận ghi vào bảng - Gv chấm tả - Hướng dẫn giải đố chốt lời giải a Cái la bàn đúng: b Hoa ban * Chữa lỗi tả viết 30 TRƯỜNG TIÊU HỌC TT CÁI VỒN A LỚP: 4/3 em Củng cố : - Lưu ý trường hợp viết l/n; - Nhận xét học Dặn dò: - Bài tập 2b, Những em viết xấu sai nhiều lỗi tả viết lại Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn Tuần:1 KẾ HOẠCH BÀI DẠY Mơn: Tốn BÀI 5: LUYỆN TẬP ngày 25/08/2017 Tiết:5 I Mục tiêu Giúp học sinh: Kiến thức:- Tính giá trị biểu thức chứa chữ thay chữ số 31 TRƯỜNG TIÊU HỌC TT CÁI VỒN A LỚP: 4/3 - Làm quen cơng thức tính chu vi hình vng có độ dài cạnh a Kĩ năng: - Luyện tính giá trị biểu thức có chứa chữ thay chữ số Thái độ: Giáo dục HS hứng thú học toán II Đồ dùng dạy học: - GV: Kẻ sẵn ô tập - HS : SGK+ VBT III Các hoạt ng dy hc: Hoạt động thầy Hoạt động trß Tổ chức: - Hát Kiểm tra cũ: HS làm ý (t6) Tính giá trị biểu thức 873 – n với n = 10; - Làm n=0 Bài mới: - Cả lớp quan sát nhận xét a) Giới thiệu - Giới thiệu, ghi đầu b) Hướng dẫn HS làm tập: - HS nêu yêu cầu Bài tập 1: (trang 7) - Trình bày miệng kết - Yêu cầu HS tự làm - Theo dõi - Gọi số HS trình bày miệng a 6xa b 18 : b x = 30 18 : = - Chốt lại làm x = 42 18 : = 10 x 10 = 60 18 : = Bài tập 2: (trang 7) Tính giá trị biểu - HS đọc yêu cầu tập thức - Lưu ý cho HS thực phép tính cho - Làm cá nhân thứ tự - Nêu kết làm - Yêu cầu HS tự làm * Đáp án: - Gọi HS nêu kết a) 35 + x n với n = 35 + x n = 35 + x = 35 + 21 = 56 b) 168 – m x với m = 168 – m x = 168 – x = 168 – 45 = 123 c) 237 – (66 + x) với x = 34 237 – (66 + 34) = 237 – 100 = 137 d) 37 x (18 : y) với y = 37 x (18 : 9) = 37 x = 74 - Theo dõi Bài (Trang 7) Viết vào ô trống (theo mẫu) - HS nêu yêu cầu - HS làm bảng lớp - Quan sát, lắng nghe - Củng cố tập c Biểu thức Giá trị 32 TRƯỜNG TIÊU HỌC TT CÁI VỒN A LỚP: 4/3 - Nhận xét kết Bài (trang 7) - Gọi HS nêu yêu cầu tập - Vẽ hình vng SGK lên bảng + Nếu hình vng có cạnh a chu vi hình vng bao nhiêu? - Gọi chu vi hình vng P ta có P = a x - Yêu cầu HS đọc tự làm - Kiểm tra, nhận xét Củng cố - dặn dò - Củng cố bài, nhận xét tiết học - Về làm tập, chuẩn bị sau - Làm BT (c,d) ý 2,3 8xc 7+3xc (92 – c) + 81 66 x c + 32 biểu thức 40 28 167 32 - HS nêu yêu cầu tập - Quan sát, theo dõi - Trả lời - Theo dõi - Làm cá nhân - Theo dõi - Chu vi hình vng với a = là: P = x = 12 (cm) Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn: Khoa học BÀI 2: TRAO ĐỔI CHẤT Ở NGƯỜI Tuần:1 ngày 25/08/2017 Tiết:2 I/ MỤC TIÊU: Kiến thức: - Nêu chất lấy vào thải trình sống ngày thể người 33 TRƯỜNG TIÊU HỌC TT CÁI VỒN A LỚP: 4/3 - Nêu trình trao đổi chất thể người với môi trường Kỹ : Vẽ sơ đồ trao đổi chất thể người với mơi trường giải thích ý nghĩa theo sơ đồ Thái độ: Học sinh u thích mơn học * BVMT: Mối quan hệ người với môi trường: Con người cần đến không khí, thức ăn, nước uống từ mơi trường II/ ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC: - Các hình minh hoạ trang / SGK - khung trang SGK thẻ ghi từ Thức ăn Nước Không khí Phân Nước tiểu Khí các-bơ-níc III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: Hoạt động dạy Hoạt động học Ổn định : Kiểm tra cũ : - Cả lớp thực - Giống thực vật, động vật, người cần - Trả lời để trì sống ? - Nhận xét - Để có điều kiện cần cho sống phải làm ? 3.Dạy mới: a.Giới thiệu bài: - Qúa trình trao đổi chất - HS nghe b Tìm hiểu bài: * Hoạt động 1: Tìm hiểu trao đổi chất - Thảo luận theo nhóm đơi người để kể ngày thể người lấy vào thải trình sống - Nêu trính trao đổi chất * Cách tiến hành : Bước 1: GV hướng dẫn HS quan sát tranh thảo luận theo cặp + Kể tên hình vẽ hình SGK/6 + Phát thứ đóng vai trò quan trọng - Quan sát tranh, thảo luận cặp đôi sống người thể hình ( ánh sáng, nước, thức ăn) - Đại diện nhóm nêu kết + Những yếu tố cần cho sống người - Nhóm khác nhận xét, bổ sung mà khơng thể qua hình vẽ khơng khí + Cơ thể người lấy từ mơi trường thải mơi trường trình sống ? - GV nhận xét câu trả lời HS Bước 2: -Yêu cầu HS đọc mục “Bạn cần biết” 34 TRƯỜNG TIÊU HỌC TT CÁI VỒN A Hỏi:+ Quá trình trao đổi chất ? + Nêu vai trò trao đổi chất người, động vật, thực vật * Kết luận: - Hằng ngày thể người phải lấy thức ăn, nước uống, khí ơ-xy thải phân, nước tiểu, khí các-bơ-níc - Q trình gọi q trình trao đổi chất Nhờ có q trình trao đổi chất mà người sống b Hoạt động 2: : Vẽ sơ đồ trao đổi chất thể người với môi trường * Mục tiêu: HS biết trình bày cách sáng tạo kiến thức học trao đổi chất thể người với môi trường * Cách tiến hành: Bước 1: GV hướng dẫn HS tự vẽ sơ đồ trao đổi chất theo nhóm HS ngồi bàn - Đi giúp đỡ HS gặp khó khăn Bước 2: Gọi HS lên bảng trình bày sản phẩm - Nhận xét cách trình bày sơ đồ nhóm HS - Tun dương HS trình bày tốt LỚP: 4/3 - HS lắng nghe -Đọc mục cần biết - Trả lời - HS đọc to trước lớp, HS lớp theo dõi đọc thầm -HS lắng nghe ghi nhớ - HS nhắc lại kết luận - Thực hành - HS ngồi bàn tham gia vẽ - Từng cặp HS lên bảng trình bày: giải thích kết hợp vào sơ đồ mà thể 4.Củng cố - HS lớp ý để chọn - Gọi HS đọc lại mục “ Bạn cần biết” sơ đồ thể - Liên hệ thực tế mơi trường sống xung người trình bày lưu lốt quanh, ý thức giữ gìn - HS đọc 5.Dặn dò: - Nhận xét học, tuyên dương - Về nhà học lại chuẩn bị : trao đổi - HS lắng nghe nhà thực chất người ( tiếp theo) KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn: Tập làm văn BÀI 1: THẾ NÀO LÀ KỂ CHUYỆN ? Tuần:1 ngày 25/08/2017 Tiết:2 I Muc tiêu Kiến thức: Hiểu đặc điểm văn kể chuyện, phân biệt văn kể chuyện với loại văn khác Kĩ năng: Bước đầu biết xây dựng văn kể chuyện 35 TRƯỜNG TIÊU HỌC TT CÁI VỒN A LỚP: 4/3 Thái độ: Giáo dục HS u thích mơn học II Đồ dùng day hoc: - GV: Ghi sẵn việc truyện: Sự tích hồ Ba Bể - HS: VBT III Các hoat động day hoc: Hoạt động thầy Hoạt động trò Tổ chức: - Hát Kiểm tra cũ: Bài mới: a) Giới thiệu - Giới thiệu, ghi đầu - Lắng nghe b) Nội dung bài: * Phần nhận xét: - Yêu cầu HS mở SGK đọc yêu cầu phần - Đọc yêu cầu - Yêu cầu HS kể lại câu chuyện trước lớp - Kể lại câu chuyện - Chia HS lớp thành nhóm để thực -5 nhóm thảo luận để làm yêu cầu phần - Đại diện nhóm trình bày, - Yêu cầu nhóm trả lời, nhóm khác nhận xét nhóm khác nhận xét a) Các nhân vật: - Bà cụ ăn xin - Mẹ bà nông dân - Những người dự lễ hội b) Các việc xảy kết + Bà cụ đến lễ hội ăn xin * Nhận xét treo bảng phụ (ý b) không cho + Mẹ bà nông dân cho ăn ngủ + Đêm khuya bà già thành giao long + Sáng sớm bà già cho hai mẹ gói tro mảnh vỏ trấu + Nước lụt dâng cao, mẹ bà nông dân cứu người - Nhắc lại ý văn kể chuyện c) ý nghĩa: Ca ngợi người giàu lòng nhân khẳng định người đền đáp xứng đáng - Đọc bảng phụ, nêu ý nghĩa câu chuyện - HS đọc, lớp đọc thầm - Gọi HS đọc lại ý b bảng phụ Yêu cầu HS 36 TRƯỜNG TIÊU HỌC TT CÁI VỒN A LỚP: 4/3 nêu ý nghĩa câu chuyện - Gọi HS đọc yêu cầu phần nhận xét - Cho HS đọc văn: Hồ Ba Bể (SGK) Đặt câu hỏi: + Bài văn có nhân vật khơng ? + Bài văn có kiện xảy nhân vật không? - Suy nghĩ, trả lời câu hỏi + Bài văn có văn kể chuyện khơng? Vì sao? -Khơng, khơng có nhân vật kiện xảy nhân vật - Gọi HS đọc yêu cầu phần nhận xét - Hướng dẫn HS dựa vào việc thực yêu cầu + phần nhận xét để trả lời yêu cầu - Kết luận: (như SGK trang 11) * Ghi nhớ: - Yêu cầu HS đọc ghi nhớ - Yêu cầu HS lấy ví dụ câu chuyện * Luyện tập: - Gọi HS đọc yêu cầu tập - Hướng dẫn HS kể chuyện trước lớp - Gọi HS nêu yêu cầu tập - Gọi vài HS trả lời - Dựa vào câu trả lời HS để nhận xét Củng cố: - Củng cố bài, nhận xét tiết học - Về ôn chuẩn bị cho tiết học lần sau -Không -Khơng, có chi tiết giới thiệu hồ Ba Bể - HS đọc yêu cầu 3, lớp đọc thầm - Theo dõi, trả lời theo hướng dẫn - HS đọc ghi nhớ - số HS lấy ví dụ Bài tập - HS đọc yêu cầu tập - Kể theo nhóm Bài tâp 2: Câu chuyện em vừa kể có nhân vật nào? Nêu ý nghĩa câu chuyện - Lắng nghe - HS học ghi nhớ KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn: Kỹ thuật BÀI 1: VẬT LIỆU, DỤNG CỤ CẮT, KHÂU, MAY ( TIẾT 1) Tuần:1 ngày 25/08/2017 Tiết:1 I Mục tiêu: 37 TRƯỜNG TIÊU HỌC TT CÁI VỒN A LỚP: 4/3 Kiến thức: - Hs nắm đặc điểm, tác dụng vật liệu, dụng cụ đơn giản để cắt, khâu, thêu Kỹ năng: - Biết cách sử dụng kéo, phân biệt thêu may Thái độ: - Giáo dục ý thức thực an toàn lao động II Chuẩn bị: - số loại vải thường dùng; khâu, thêu, kim khâu, kim thêu, kéo III Các hoạt động dạy học Giới thiệu bài: Nêu yc, MĐ Bài a Hướng dẫn hs quan sát, nhận xét, vật liệu khâu, thêu a.1 Vải: Cho hs đọc bài/ (4) - Cho hs quan sát số mẫu vải thường - Hs quan sát dùng - Kể tên số vải mà em biết? - Vải sợi bông, sợi pha, xa tanh, lanh, lụa tơ tằm - Kể tên số sản phẩm làm Quần, áo, chăn, ga, gố, khăn, từ vải? - Em có nhận xét màu sắc, độ - Màu sắc, hoa văn, độ dày, mỏng khác dày, mỏng loại vải đó? - Hướng dẫn học sinh chọn vải để - Vải trắng màu có sợi thơ, dày khâu, thêu? không sử dụng lụa , xa a2 Chỉ: - Hướng dẫn học sinh quan sát H1(5) - Hs quan sát - Nêu tên loại H1? - Chỉ khâu thêu - Nên nhận xét màu sắc - Màu sắc phong phú đa dạng loại chỉ? - Chỉ làm từ ngun liệu nào? Sợi bơng, sợi lanh, sợi hố học, tơ, - Vì có nhiều màu sắc? - Nhuộm màu b Hướng dẫn tìm hiểu đặc điểm sử dụng kéo? - Cho hs quan sát hình 2? - Hs quan sát - H2 vẽ gì? - Kéo cắt vải, cắt - Nêu cấu tạo kéo? - Có phận kéo tay nắm - So sánh kéo cắt vải kéo cắt chỉ? - Hs dựa vào hình vẽ để nêu - Hd học sinh quan sát H3 (5) - Hs quan sát - Nêu cách sử dụng kéo cắt vải? - số em thực hành cầm kéo trước lớp, - Hs dựa vào H3 để nêu lớp thực c Quan sát nx số dụng cụ khác - Cho hs quan sát H6 (7) - Hs quan sát - Nêu tên tác dụng ? - Hs nêu Củng cố: - H đọc phần ghi nhớ ( sgk - ) * Dặn dò Chuẩn bị dụng cụ cho T2 38 TRƯỜNG TIÊU HỌC TT CÁI VỒN A LỚP: 4/3 Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn DUYỆT 39 ... b) 11 5 – c với c = Nếu c = 11 5 – c = 11 5 – = 10 8 c) a + 80 với a = 15 a + 80 = 15 + 80 = 95 - HS nêu yêu cầu - Trả lời - Tự làm - Nêu kết làm x 30 10 0 12 5 + x 12 5 + = 12 5 + 30 = 12 5 + 10 0 13 3 15 5... 4637 7035 - 2 316 - 7035 TRƯỜNG TIÊU HỌC TT CÁI VỒN A - Yêu cầu HS làm vào bảng - Kiểm tra, nhận xét kết quả, củng cố tập LỚP: 4/3 8245 12 882 325 x 325 x 975 18 418 : 18 418 24 4604 01 18 - Gọi HS... LỚP: 4/3 - Lắng nghe, nêu cách làm * Nhóm 1( ý a): 917 1 = 9000 +10 0 + 70 +1 3082 = 3000 + 80 + 7006 = 7000 + * Nhóm 2(ý b): 7000 + 300 + 50 +1 = 73 51 6000 + 200 + = 6203 - HS nêu - HS làm vào
- Xem thêm -

Xem thêm: TUẦN 1 2016 2018 , TUẦN 1 2016 2018

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn