KẾ HOẠCH dạy học LỊCH sử địa PHƯƠNG lớp 4 tiết 1

2 92 2
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 21:04

Trường Tiểu học TT Cái Vồn A Văn hóa địa phương Vĩnh Long KẾ HOẠCH DẠY HỌC Lớp 4/3 TUẦN 31 MÔN: LỊCH SỬ ĐỊA PHƯƠNG LỚP: BÀI: CHÙA TÒA SEN TIẾT : NGÀY DẠY: 12/4/2017 I./ MỤC TIÊU: HS nắm được: - Lịch sử hình thành vai trò chùa Tòa Sen đời sống người Khmer - Vai trò chùa Tòa Sen kháng chiến chống Pháp, chống Mĩ - Tự hào người quê hương giàu truyền thống cách mạng II./ CHUẨN BỊ: -GV: ảnh chùa Tòa Sen, tài liệu Văn hóa địa phương tỉnh Vĩnh Long -HS: PHT, phiếu thơng tin, Bảng nhóm III./ CÁC HOẠT ĐỘNG: HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC *HĐ1: Lịch sử hình thành vai trò Cá nhân – nhóm chùa Tòa Sen đời sống người Khmer Trò chơi - Tổ chức trò chơi Ai thơng minh nhất? - Các nhóm tham gia trò chơi - Cách chơi: GV nêu gợi ý – đại diện nhóm trả lời - Gợi ý CH trò chơi ( tối đa gợi ý) - Từng nhóm nêu đáp án 1/ Đây ngơi chùa Khmer TX Bình Minh ? - Dự đốn: chùa Tòa Sen 2./ Chùa xây dựng năm 1800? 3./ Lúc xây dựng, chùa có tên Chắc Bai 4./ Chùa tọa xây dựng ấp Hóa Thành, xã Đơng Thành, TX Bình Minh, Vĩnh Long? 5./ Giới thiệu hình ảnh chùa Tòa Sen - Lắng nghe - Tun dương nhóm đốn -Giới thiệu sơ lược hình thành chùa Tòa -Vài HS nêu lại hình thành vai trò Sen chùa Tòa Sen người Khmer vai trò chùa đời sống người Khmer + Chùa Tòa Sen chùa người Khmer, -Yêu cầu xây dựng năm 1800, ấp Hóa Thành, xã Đơng Thành, TX Bình Minh, Vĩnh Long + Nêu điều em biết chùa Tòa Sen + Chùa Tòa Sen nơi tu hành, nơi tổ chức lễ hội cộng đồng, trung tâm sinh hoạt văn hóa – tín ngưỡng xã + Chùa Tòa Sen có vai trò Nhóm đồng bào Khmer? KT: Mảnh ghép -Nhận xét – chốt ý - Các nhóm nhận tài liệu – tìm hiểu thơng tin *HĐ2:Vai trò chùa Tòa Sen kháng chiến chống Pháp, chống Mĩ - Trình bày - Phát tài liệu giai đoạn lịch sử + Vì sư sãi có lòng u nước tinh thần chùa Tòa Sen cách mạng cao nên chùa trở thành sở CM -Yêu cầu - Mỗi nhóm tìm hiểu kiện – di chuyển GV: Nguyễn Văn Tuấn Trường Tiểu học TT Cái Vồn A Văn hóa địa phương Vĩnh Long + Vì chùa Tòa Sen trở thành sở cách mạng quan trọng xã Đông Thành? - Giao việc + Hồn thành bảng tóm tắt sau: Điền kiện ứng với mốc thời gian tương ứng -Nhận xét – chốt ý - Giới thiệu số hình ảnh chùa Tòa Sen * Củng cố - dặn dò - u cầu - Trò chơi Rung chng vàng ( câu) - GD: Lòng tự hào truyền thống quê hương -Giao việc Lớp 4/3 nhóm mảnh ghép hồn hồn thành bảng nhóm – Từng nhóm trình bày Thời gian Sự kiện 1945 Nơi nuôi giấu CM 1952 1952 – Nhiều lần giặc đóng đồn 1955 chùa, sư sãi kiên giữ sở CM 8/1958 Chùa che chở cán an toàn 10/959 Giúp đồng chí Tiểu đồn Lý Thường Kiệt cơng tác ấp Hóa Thành tránh càn quét giặc 1962 Chùa bị phá dỡ để gom vào ấp chiến lược 1963-1968 Chùa xây dựng lại; điểm tựa cho CM; nơi cất giấu tài liệu, quan tỉnh 1968-1975 Tiếp tục sở CM; nhà chùa bảo vệ niên tránh bị giặc bắt lính - Vài HS nêu lại kiện A -Nêu lại ND vừa học - Lớp tham gia trò chơi: cá nhân ghi câu trả lời ND liên quan chùa Tòa Sen - Thể lòng tự hào người quê hương giàu truyền thống cách mạng - Xem lại ND vừa học - Nhận xét tiết học GV: Nguyễn Văn Tuấn ... tương ứng -Nhận xét – chốt ý - Giới thiệu số hình ảnh chùa Tòa Sen * Củng cố - dặn dò - Yêu cầu - Trò chơi Rung chng vàng ( câu) - GD: Lòng tự hào truyền thống quê hương -Giao việc Lớp 4/ 3 nhóm... Từng nhóm trình bày Thời gian Sự kiện 1 945 Nơi ni giấu CM 19 52 19 52 – Nhiều lần giặc đóng đồn 19 55 chùa, sư sãi kiên giữ sở CM 8 /19 58 Chùa che chở cán an tồn 10 /959 Giúp đồng chí Tiểu đồn Lý Thường... ấp Hóa Thành tránh càn quét giặc 19 62 Chùa bị phá dỡ để gom vào ấp chiến lược 19 6 3 -1 968 Chùa xây dựng lại; điểm tựa cho CM; nơi cất giấu tài liệu, quan tỉnh 19 6 8 -1 975 Tiếp tục sở CM; nhà chùa bảo
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ HOẠCH dạy học LỊCH sử địa PHƯƠNG lớp 4 tiết 1 , KẾ HOẠCH dạy học LỊCH sử địa PHƯƠNG lớp 4 tiết 1

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn