KẾ HOẠCH dạy học địa lí địa PHƯƠNG lớp 4 tiết 2

2 69 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 21:04

Trường Tiểu học TT Cái Vồn A Văn hóa địa phương Vĩnh Long Lớp 4/3 KẾ HOẠCH DẠY HỌC TUẦN 32 MƠN: ĐỊA LÍ ĐỊA PHƯƠNG LỚP: BÀI: THỊ XÃ BÌNH MINH – VÙNG BƯỞI NĂM ROI TIẾT : NGÀY DẠY: 20 / 04 / 2017 I./ MỤC TIÊU: HS nắm được: - Xác định vị trí địa lí thị xã Bình Minh lược đồ - Nêu ngành, nghề truyền thống địa phương thị xã Bình Minh - Giới thiệu thị xã Bình Minh với bạn bè xa - GD lòng yêu quê hương, đất nước II./ CHUẨN BỊ: -GV: lược đồ hành tỉnh Vĩnh Long., hình ảnh thị xã Bình Minh -HS: bảng nhóm Khăn trải bàn, bút lơng, ảnh sưu tầm TX Bình Minh, trái bưởi Roi III./ CÁC HOẠT ĐỘNG: HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC *HĐ1: Xác định vị trí địa lí thị Cá nhân – nhóm đơi xã Bình Minh lược đồ - Đính lược đồ tỉnh Vĩnh Long - Quan sát lược đồ - Yêu cầu -Vài HS xác định vị trí TX Bình Minh lược đồ -Đơi bạn trao đổi – tìm thơng tin + TX Bình Minh giáp với khu vực + Giáp huyện bình Tân, Tam Bình, Trà Ơn, nào? TP Cần Thơ + xã: Đơng Thành, Đơng Thạnh, Đơng Bình, + TX Bình Minh có xã, phường nào? Thuận An, Mỹ Hòa; phường: Đơng Thuận, Cái Vồn, Thành Phước + Phường Cái Vồn + Nơi trung tâm thị xã? + xã Đơng Thành, Đơng Bình + Xã thị xã Bình Minh có đơng người Khmer sinh sống? - Nhân xét – chốt ý - Giới Thiệu hình ảnh TX Bình Minh *HĐ2: Nêu ngành, nghề truyền Nhóm thống địa phương thị xã Bình KT: Khăn trải bàn Minh - Cá nhân – nhóm thực ghi vào khăn trải -u cầu bàn - Từng nhóm trình bày + Bưởi roi, bắp, trà, tàu hủ ki, xà lách + Kể tên đặc sản mà em biết TX Bình xoong,… Minh - Đại diện nhóm giới thiệu đặc sản - Tổ chức vừa nêu - Giới thiệu trái bưởi roi trà ( vật thật) -Giới thiệu số hình ảnh loại đặc sản địa phương + Nghề trồng bưởi roi, trồng bắp, trà, + Người đân TX Bình Minh làm làm tàu hủ ki,… ngành nghề gì? GV: Nguyễn Văn Tuấn Trường Tiểu học TT Cái Vồn A Văn hóa địa phương Vĩnh Long Lớp 4/3 - Nhận xét- chốt ý Cá nhân – nhóm *HĐ3: Giới thiệu thị xã Bình Minh với bạn bè xa - Đại diện nhóm tham gia - Tổ chức trò chơi: Thử tài làm Hướng dẫn - Lắng nghe viên - Các nhóm thả luận phút - đại diện trình - Cách thực hiện: đại diện nhóm làm hướng dẫn viên bày giới thiệu TX Bình Minh Trong phút Đại diện nhóm nói hay không vượt thời gian quy định -Nhận xét – tuyên dương - Nêu lại ND vừa học * Củng cố - dặn dò - Lớp tham gia trò chơi: Cá nhân chọn câu trả lời - Yêu cầu - Trò chơi Ai nhớ lâu hơn? ( câu) - GD: Lòng yêu quê hương, đất nước - Xem lại ND vừa học -Giao việc - Nhận xét tiết học ……………………………………… GV: Nguyễn Văn Tuấn ...Trường Tiểu học TT Cái Vồn A Văn hóa địa phương Vĩnh Long Lớp 4/ 3 - Nhận xét- chốt ý Cá nhân – nhóm *HĐ3: Giới thiệu thị xã Bình Minh với bạn bè xa - Đại diện nhóm tham gia - Tổ chức trò chơi:... thời gian quy định -Nhận xét – tuyên dương - Nêu lại ND vừa học * Củng cố - dặn dò - Lớp tham gia trò chơi: Cá nhân chọn câu trả lời - Yêu cầu - Trò chơi Ai nhớ lâu hơn? ( câu) - GD: Lòng yêu quê... cầu - Trò chơi Ai nhớ lâu hơn? ( câu) - GD: Lòng yêu quê hương, đất nước - Xem lại ND vừa học -Giao việc - Nhận xét tiết học ……………………………………… GV: Nguyễn Văn Tuấn
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ HOẠCH dạy học địa lí địa PHƯƠNG lớp 4 tiết 2 , KẾ HOẠCH dạy học địa lí địa PHƯƠNG lớp 4 tiết 2

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn