giao an lich su dia phuong lop 4 tiet 2

2 56 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 21:04

TRƯỜNG TIÊU HỌC THỊ TRẤN CÁI VỒN A Tuần: 32 LỚP 4/3 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Môn: Lịch sử Bài: Lịch sử địa phương Ngày: 05/12/2016 Tiết: 32 I Mục tiêu: Giúp HS: - Biết lịch sử địa phương sống - Biết ơn anh hùng cách mạng quê hương - Biết bày tỏ tình cảm quê hương đất nước II Chuẩn bị: - GV: Nhưng thơng tin, hình ảnh Bình Minh Một vài mẫu chuyên anh hùng cách mạng Bình Minh - HS: Tranh ảnh, mẫu chuyên anh hùng cách mạng Bình Minh III Các hoạt động dạy - học: HOẠT ĐỘNG CỦA GV Hoạt động 1: Trình bày tư liệu sưu tầm HS trình bày tư liệu, tranh ảnh sưu tầm anh hùng cách mạng Bình Minh - u cầu nhóm trình bày tranh theo nhóm - Thảo luận báo cáo - Nhận xét - Nhóm trình bày hay ý nghĩa sưu tầm tranh đẹp HOẠT ĐỘNG CỦA HS Nhóm - Cả lớp Trình bày phút Hoạt động 2: Kể chuyện anh hùng cách mạng Bình Minh Nhóm - Cả lớp - GV yêu cầu kể chuyện nhóm chon mẫu chuyện hấp dẫn kể trước lớp - Nhóm trưởng cho bạn kể nhóm chon mẫu chuyện hấp dẫn kể trước lớp - Nhận xét - tuyên dương cá nhân có câu chun hay giọng kể lơi - Từng nhóm trình bày câu chuyện nhóm - Lớp quan sát – Bình chọn - Các nhóm thảo luận - Tranh sưu tầm - Đại diện trình bày - Nhận xét - Bổ sung GV: Là người quê hương Bình - HS viết cảm nghĩ vào phiếu tập trình Minh - Vĩnh Long em có suy nghĩ bày gương anh hùng cách mạng quê hương mình? - Nhận xét - Nhận xét - bổ sung TRƯỜNG TIÊU HỌC THỊ TRẤN CÁI VỒN A LỚP 4/3 Củng cố, dặn dò: - Giáo dục: truyền thống cách mạng - Chú ý theo dõi quê hương - Gọi nêu việc: - Nêu việc nhà Giáo viên Nguyễn Văn Tuấn
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an lich su dia phuong lop 4 tiet 2 , giao an lich su dia phuong lop 4 tiet 2

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn