KH NẠO VÉT HỐ CHỨA TẠM TRÊN SÔNG TAM BẠC

42 16 0
  • Loading ...
1/42 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 20:57

Báo cáo trình bày quy trình nạo vét bằng máy đào gầu dây kết hợp sà lan tự hành, tàu hút bụng tự hành Sử dụng mô hình tính toán độ đục khuếch tán khi nạo vét ra môi trường Đã đề xuất biện pháp giảm thiều nguồn thải từ hoạt động thi công nạo vét theo đúng quy định Kế hoạch BVMT Dự án:“Thi công nạo vét hố chứa tạm sơng Tam Bạc thuộc gói thầu số 13 (nạo vét lòng sơng) dự án đẩu tư chỉnh trang lại sông Tam Bạc (đoạn từ cầu Lạc Long đến cơng viên Tam Bạc” CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Hải phòng, ngày … tháng năm 2019 Kính gửi: Sở Tài ngun Mơi trường thành phố Hải Phòng Dự án chỉnh trang lại sông Tam Bạc (đoạn từ cầu Lạc Long đến công viên Tam Bạc) phạm vi phường (Hạ Lý, Phạm Hồng Thái, Phan Bội Châu, Quang Trung) thuộc quận Hồng Bàng UBND quận Hồng Bàng làm chủ đầu tư hứa hẹn thay đổi diện mạo thị Hải Phòng trở thành đại lộ sông, dự án cần thiết sơng Tam Bạc có vị trí quan trọng kết nối dải trung tâm từ cảng Hoàng Diệu đến khu vực bến Bính bờ sơng Tam Bạc Sau sông Tam Bạc chỉnh trang tạo thành chuỗi phúc lợi, phục vụ lợi ích cộng đồng, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, góp phần mở rộng không gian đô thị khu vực trung tâm, nâng cao khả khai thác du lịch, dịch vụ thành phố, chủ trương chấp thuận UBND thành phố Hải Phòng, dự án gồm 13 gói thầu gói thầu số 13 nạo vét lòng sơng đến độ sâu 3,3m Do tĩnh không khoang thông thuyền cầu Lạc Long thấp kết hợp với hện trạng bồi lắng khu vực sông Tam Bạc điều kiện thủy văn không thuận lợi, phương tiện tàu chở bùn thải nạo vét có tải trọng lớn (từ 250 - 600 tấn) tiếp cận khu vực thi công nên phương án thi công nạo vét đưa sử dụng tàu chở bùn nạo vét có tải trọng từ 100 - 150 tấn, cắt bỏ toàn cabin để giảm chiều cao tàu, giải pháp Cảng vụ hàng hải Hải Phòng chấp thuận Quyết định số 1859/QĐCVHHHP ngày 1/10/2018 vị trí đổ thải đảo Vũ Yên, hành trình đổ thải phải qua sông Cấm, sông Bạch Đằng với chiều dài 13 km Do đó, có nhược điểm phương án thi công phương tiện tàu chở bùn không đảm bảo đủ yêu cầu kỹ thuật để hành trình qua luồng hàng hải sơng Cấm, sơng Bạch Đằng, vậy, sử dụng phương tiện nhở để nạo vét, sau đó, hành trực tiếp đến vị trí đổ thải đảo Vũ Yên khơng khả thi, cần thiết phải có phương án trung chuyển vật liệu nạo vét từ tàu nạo vét nhỏ, sang tàu lớn đảm bảo điều kiện để hành trình từ ngã ba sơng Cấm đến vị trí đổ thải đảo Vũ Yên Khi đó, số giải pháp khắc phục đưa là: nạo vét hố chứa tạm để trung chuyển bùn thải từ tàu nhỏ sang tàu lớn, hố chứa tạm có kích thước 70x30 (m), độ sâu nạo vét trung bình 1,3m; cáo trình đáy hổ -0,64 m (hệ Hải đồ); ta luy mái nạo vét 5:1; trữ lượng dự kiến 3.525 m (chính dự án) ; với trữ lượng hố chứa tạm nêu dự án với tên gọi thuộc đối tượng lập Kế hoạch bảo vệ mơi trường trình Sở Tài nguyên Môi trường thẩm duyệt theo quy định Nghị định 18:2015/NĐ-CP; Thông tư số 27:2015/TT-BTNMT văn pháp lý khác liên quan - nội dung nêu cụ thể Công văn số 3804/SGTVT-HTGT&ATGT ngày 19/11/2018 Giải pháp khắc phục chấp thuận UBND thành phố Hải Phòng Công văn số 7747/UBND-CT ngày 30/11/2018 Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Môi trường IMTRACO Kế hoạch BVMT Dự án:“Thi công nạo vét hố chứa tạm sông Tam Bạc thuộc gói thầu số 13 (nạo vét lòng sơng) dự án đẩu tư chỉnh trang lại sông Tam Bạc (đoạn từ cầu Lạc Long đến công viên Tam Bạc” Theo đó, để đảm bảo quy định pháp luật, chủ dự án (Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hồng Bàng) phối hợp với đơn vị tư vấn Công ty TNHH Môi trường IMTRACO lập Kế hoạch bảo vệ môi trường dự án “Thi công nạo vét hố chứa tạm sông Tam Bạc thuộc gói thầu số 13 (nạo vét lòng sông) dự án đẩu tư chỉnh trang lại sông Tam Bạc (đoạn từ cầu Lạc Long đến công viên Tam Bạc” sông Tam Bạc, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng trình Sở Tài ngun Mơi trường để đăng ký với nội dung sau: I THÔNG TIN CHUNG: 1.1 Tên dự án: “Thi công nạo vét hố chứa tạm sơng Tam Bạc thuộc gói thầu số 13 (nạo vét lòng sơng) dự án đẩu tư chỉnh trang lại sông Tam Bạc (đoạn từ cầu Lạc Long đến công viên Tam Bạc” 1.2 Tên chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hồng Bàng 1.3 Địa liên hệ của chủ đầu tư: Số đường Hồng Bàng, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng 1.4 Người đại diện theo pháp luật Ơng: Tơ Đình Khải Chức vụ: Giám Đốc 1.5 Phương tiện liên lạc với chủ đầu tư: Điện thoại: Fax: 1.6 Địa điểm thực dự án 1.6.1 Vị trí địa lý 1.6.1.1 Khu vực nạo vét Căn theo Công văn số 3804/SGTVT-HTGT&ATGT Sở Giao thông vận tải ngày 19/11/2018 Công văn số 7747/UBND-CT UBND thành phố Hải Phòng việc thi cơng nạo vét lòng sơng thuộc gói thầu số 13 dự án chỉnh trang lại sông Tam Bạc (đoạn từ cầu Lạc Long đến công viên Tam Bạc) ngày 30/11/2018; địa điểm thực dự án nằm luồng đường thủy nội địa sông Tam Bạc khu vực gần mom Thủy Đội; phía Bắc hố chứa tạm cách vùng nước cảng biển từ 40 – 50m, phía trái luồng cách cầu cảng Nhà máy X46 Cục kỹ thuật Hải quân từ 45-65m; phía phải luồng cách đường Tam Bạc 50 m Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Môi trường IMTRACO Kế hoạch BVMT Dự án:“Thi công nạo vét hố chứa tạm sơng Tam Bạc thuộc gói thầu số 13 (nạo vét lòng sơng) dự án đẩu tư chỉnh trang lại sông Tam Bạc (đoạn từ cầu Lạc Long đến công viên Tam Bạc” Tọa độ hố chứa tạm sau: Tên Điểm Đ1 Đ2 Đ3 Đ4 Tọa độ (VN-2000, KTTT105045', múi chiếu 30 X(m) Y(m) 2308372.39 596158.24 2308442.30 596154.94 2308443.71 596184.91 2308373.79 596188.21 Hình Vị trí nạo vét Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Môi trường IMTRACO Kế hoạch BVMT Dự án:“Thi công nạo vét hố chứa tạm sơng Tam Bạc thuộc gói thầu số 13 (nạo vét lòng sơng) dự án đẩu tư chỉnh trang lại sông Tam Bạc (đoạn từ cầu Lạc Long đến công viên Tam Bạc” Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Môi trường IMTRACO Kế hoạch BVMT Dự án:“Thi công nạo vét hố chứa tạm sơng Tam Bạc thuộc gói thầu số 13 (nạo vét lòng sơng) dự án đẩu tư chỉnh trang lại sông Tam Bạc (đoạn từ cầu Lạc Long đến công viên Tam Bạc” Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Môi trường IMTRACO Kế hoạch BVMT Dự án:“Thi công nạo vét hố chứa tạm sông Tam Bạc thuộc gói thầu số 13 (nạo vét lòng sông) dự án đẩu tư chỉnh trang lại sông Tam Bạc (đoạn từ cầu Lạc Long đến công viên Tam Bạc” Thông số kỹ thuật hố chứa tạm sau: - Dài x rộng = 70x30 (m) - Độ sâu nạo vét trung bình 1,3 m - Cao trình đáy hố -0,64m (hệ Hải đồ) - Ta luy mái nạo vét: m = 5:1 - Trữ lượng nạo vét dự kiến 3.525 m3, đáp ứng đủ cho công suất nạo vét 3.022 m3 bùn thải lòng sơng Tam Bạc ngày (Chi tiết Công văn đính kèm Phụ lục hồ sơ) Tọa độ giới hạn Tên điểm X (m) Y (m) 2308912.25 2308937.95 2308783.31 2308757.61 500026.85 500123.50 500164.62 500067.97 1.6.1.2 Khu vực bãi đổ thải Toàn bùn thải nạo vét hố chứa tạm vận chuyển sà lan xả đáy đến vị trí đổ thải đảo Vũ Yên (qua hố trung chuyển tạm, sau đó, bơm chuyển tải từ hố trung chuyển lên vị trí đổ thải UBND thành phố Hải Phòng chấp thuận) + Hố trung chuyển bổ sung có kích thước 100x120 (m) hồ nằm hố trung chuyển có, cách luồng hàng hải 50m có tọa độ điểm góc A (X=2308005,22; Y = 500288,88); B (X=2308116,64; Y= 500244,3); C(X= 2308153,78; Y=500337,15); D(2308042,37; Y=500381,73) + Vị trí bãi đổ vật liệu nạo vét khu đất trồng xanh công viên sinh thái thuộc dự án Khu vui chơi giải trí, nhà công viên sinh thái đảo Vũ Yên Tập đồn VinGroup – Cơng ty cổ phần – vị trí UBND thành phố cho phép đổ vật liệu nạo vét theo Văn số 6490/UBND-ĐC3 ngày 28/9/2017 Phương án đổ thải chấp thuận UBND thành phố Hải Phòng Văn số 3429/VP-CT3 việc vị trí đổ thải dự án đầu tư chỉnh trang lại sông Tam Bạc ngày 13/7/2018 (chi tiết Văn đính kèm Phụ lục) Ranh giới tiếp giáp của bãi đổ thải sau: - Phía Bắc: giáp sơng Bạch Đằng - Phía Đơng: giáp sơng Bạch Đằng - Phía Nam: giáp sơng Cấm - Phía Tây: giáp sơng Cấm Đơn vị tư vấn: Cơng ty TNHH Môi trường IMTRACO Kế hoạch BVMT Dự án:“Thi công nạo vét hố chứa tạm sông Tam Bạc thuộc gói thầu số 13 (nạo vét lòng sơng) dự án đẩu tư chỉnh trang lại sông Tam Bạc (đoạn từ cầu Lạc Long đến công viên Tam Bạc” Hố trung chuyển Bãi đổ thải 1.6.2 Các đối tượng kinh tế - xã hội xung quanh khu vực thi công nạo vét - Đường thủy: Khu vực dự án nằm vị trí có mật độ giao thơng lớn với nhiều loại phương tiện, chủ yếu sà lan có tải trọng 200 - Các hoạt động ngư nghiệp: Khơng có hoạt động ni trồng thủy sản - Dân cư: điểm tập trung dân cư gần cách dự án khoảng 100m - Di tích lịch sử, văn hoá: Xung quanh khu vực nạo vét khơng có cơng trình văn hóa, tơn giáo, di tích lịch sử đối tượng nhạy cảm khác cần bảo vệ 1.6.3 Điều kiện kinh tế - xã hội xung quanh khu vực bãi đổ thải - Dân cư: khu vực bãi đổ thải nằm khu vui chơi giải trí cơng viên sinh thái thuộc Đảo Vũ Yên quận Hải An huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng Dân cư tập trung theo khu Khu dân cư gần thuộc phường Đông Hải, quận Hải An cách vị trí đổ thải khoảng 1,5km phía Tây Bắc - Giao thơng đường thủy: Hoạt động giao thông tấp nập, nhiều loại phương tiện tàu thuyền vào - Đường bộ: Vị trí đổ bùn, đất san lấp khu vui chơi giải trí công viên sinh thái đảo Vũ Yên cách đường giao thông khu vực khoảng 1km Đường giao thông khu vực bê tơng hóa, chất lượng đường tương đối tốt - Các cơng trình nhạy cảm: Xung quanh khu vực bãi đổ thải khơng có cơng trình văn hóa, tơn giáo, khơng có di tích lịch sử đối tượng nhạy cảm khác cần Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Môi trường IMTRACO Kế hoạch BVMT Dự án:“Thi công nạo vét hố chứa tạm sông Tam Bạc thuộc gói thầu số 13 (nạo vét lòng sông) dự án đẩu tư chỉnh trang lại sông Tam Bạc (đoạn từ cầu Lạc Long đến công viên Tam Bạc” bảo vệ 1.6.4 Nguồn tiếp nhận nước thải Hoạt động dự án chủ yếu phát sinh nước thải sinh hoạt, nước la canh từ sà lan Chủ phương tiện liên hệ trực tiếp với đơn vị có chức đến khu vực nạo vét để thu gom, xử lý loại nước thải này, tuyệt đối không xả thải nguồn tiếp nhận 1.6.5 Phạm vi báo cáo Căn theo phân tích trên, phạm vi đánh giá dự án tập trung vào giai đoạn thi công nạo vét, công việc cụ thể: + Vận hành phương tiện nạo vét hố chứa tạm sông Tam Bạc; + Vận chuyển đến hố trung chuyển, sau đó, phun lên bãi đổ đảo Vũ n Tập đồn Vingroup - Cơng ty cổ phần 1.7 Quy mô nạo vét kỹ thuật thi công 1.7.1 Mục tiêu nạo vét Đơn vị thi công chủ dự án phối hợp thực nạo vét hố chứa tạm theo thông số kỹ thuật đề xuất đảm bảo đáp ứng đủ cho công suất 3.022 m bùn thải nạo vét từ lòng sơng Tam Bạc ngày; đồng thời, lựa chọn biện pháp thi công phù hợp để hạn chế việc ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, hoạt động giao thông luồng thủy nội địa, hạn chế cố môi trường, tác động đến hệ sinh thái khu vực 1.7.2 Quy mô nạo vét Căn theo Công văn số 3804/SGTVT-HTGT&ATGT Sở Giao thông vận tải ngày 19/11/2018 Cơng văn số 7747/UBND-CT UBND thành phố Hải Phòng việc thi cơng nạo vét lòng sơng thuộc gói thầu số 13 dự án chỉnh trang lại sông Tam Bạc (đoạn từ cầu Lạc Long đến công viên Tam Bạc) ngày 30/11/2018, trữ lượng nạo vé 3.525 m3 1.7.3 Phương án kỹ thuật thi cơng 1.7.3.1 Trình tự thi công - Biện pháp thi công bao gồm: + Thi công nạo vét máy đào gầu dây xúc lên sà lan xả đáy + Tàu bùn vận chuyển đến nơi đổ thải theo quy định - Trình tự bước cụ thể sau: + Bước 1: Định vị vị trí nạo vét + Bước 2: Thủ tục cấp giấy phép, nhiên liệu, đo đạc khảo sát trước thi công + Bước 3: Thả phao tiêu báo hiệu khu vực thi công Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Môi trường IMTRACO Kế hoạch BVMT Dự án:“Thi công nạo vét hố chứa tạm sông Tam Bạc thuộc gói thầu số 13 (nạo vét lòng sơng) dự án đẩu tư chỉnh trang lại sông Tam Bạc (đoạn từ cầu Lạc Long đến công viên Tam Bạc” + Bước 4: Lựa chọn vị trí đưa phương tiện vào thi công + Bước 5: Tổ chức thi công nạo vét + Bước 6: Vận chuyển đất đổ đến hố chứa tạm đảo Vũ Yên + Bước 7: Hút phun lên bãi + Bước 8: Đo đạc kiểm tra khu vực nạo vét + Bước 9: Đo đạc khảo sát, nghiệm thu mặt nạo vét 1.7.3.2 Tổ chức thi cơng *Quy trình tổ chức thi cơng: Nhà thầu nhận bàn giao mặt Khảo sát đo đạc trước nạo vét Huy động phương tiện, nhân lực Kiểm tra đê bao bãi đổ đất cửa nước Thi cơng nạo vét phun đất lên bãi chứa Đo đạc, kiểm tra khu vực nạo vét theo yêu cầu tiến độ khu vực Đạt chuẩn tắc thiết kế Nếu chưa đạt yêu cầu Tiếp tục thi cơng hồn thiện Chuyển tàu sang thi công khu vực khác Đạt chuẩn tắc thiết kế Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Môi trường IMTRACO Nghiệm thu bàn giao tồn cơng trình Kế hoạch BVMT Dự án:“Thi công nạo vét hố chứa tạm sông Tam Bạc thuộc gói thầu số 13 (nạo vét lòng sông) dự án đẩu tư chỉnh trang lại sông Tam Bạc (đoạn từ cầu Lạc Long đến công viên Tam Bạc” Hình Sơ đồ tổ chức nạo vét hố chứa tạm sông Tam Bạc *Thuyết minh: Đơn vị thi cơng Cơng ty TNHH Bình Thành – theo Hợp đồng số 20/2018/HĐXD ngày 10/5/2018 Công ty TNHH Bình Thành với ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hồng Bàng Đơn vị thi công tiến hành khảo sát, đo đạc chuẩn bị triển khai thi cơng Sau đơn vị thi cơng định vị, bố trí phao nhót khống chế khu vực thi cơng, vị trí hố tạm vị trí bãi đổ đất Khi lựa chọn vị trí, đơn vị tiến hành thi công nạo vét máy đào gầu dây đặt ponton; bùn, đất nạo vét đưa lên sà lan tự hành xả đáy tự hành vận chuyển đổ bùn đất thải vị trí hố trung chuyển tạm, sau đó, bơm chuyển tải lên bãi đổ đảo Vũ Yên Trong trình thi cơng tiến hành đo đạc, kiểm tra khu vực nạo vét có đạt cao độ thiết kế hay chưa? Nếu chưa đạt tiếp tục cho phương tiện thi công vào nạo vét đến đạt độ cao thiết kế Còn đạt cao độ thiết kế chuyển thi cơng sang dải khác, đo đạc khảo sát nghiệm thu mặt 1.7.3.3 Kỹ thuật thi công Sơ đồ mô công tác thi công tác động đến mơi trường Sạt lở, xói mòn Máy ngoạm gầu dây Sà lan - Ồn - Khí thải - Sự cố môi trường - Tai nạn giao thông đường thủy - Ồn - Sạt lở - Khí thải - Ơ nhiễm mơi trường nước - Tai nạn lao động, giao thông đường thủy - Rác thải, nước la canh - Sự cố môi trường - Ảnh hưởng đến hệ sinh thái Vận chuyển Vị trí đổ thải - Hệ sinh thái khu vực Hình Sơ đồ hoạt động yếu tố tác động cơng trình a Định vị thi công - Căn mốc tọa độ, cao độ bàn giao, tiến hành thành lập thêm mốc phụ khác xác lập hệ thống tiêu tuyến để định vị máy đào gầu dây q trình thi cơng, thả phao khống chế khu vực thi công nạo vét thiết lập trạm điều tiết khống chế hướng dẫn phương tiện thủy qua lại vực thi công - Căn vào điểm tọa độ khống chế tọa độ khu vực nạo vét, mốc cao Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Môi trường IMTRACO Kế hoạch BVMT Dự án:“Thi công nạo vét hố chứa tạm sông Tam Bạc thuộc gói thầu số 13 (nạo vét lòng sơng) dự án đẩu tư chỉnh trang lại sông Tam Bạc (đoạn từ cầu Lạc Long đến công viên Tam Bạc” K: Hệ số kinh nghiệm tính đến ảnh hưởng dòng chảy cản trở tốc độ lắng hạt (K = 1,3) V: Vận tốc dòng chảy (v = 0,3 m/s) U: Độ lớn thuỷ lực hạt (U = 0,00512 m/s) (Nguồn: Nghiên cứu tối ưu vị trí cấu trúc cơng trình chắn bùn, cát lấy nước sơng, Phạm Đức Thắng – Viện Khoa học Thuỷ Lợi, Hà Nội – 2002) Thay vào cơng thức ta có: L = (1,3x1,3x0,3)/0,00512 = 99,1 (m) Như vậy, khoảng cách lan truyền độ đục tối đa từ vị trí nạo vét xung quanh theo tình tốn 99,1 m Ơ nhiễm nước mặt xuất thời gian phương tiện nạo vét hoạt động (8h/ngày) Các khu vực thi cơng theo hình thức chiếu nên thời gian tác động khu vực không đồng thời 2.2.4 Sự cố mơi trường xảy q trình thi cơng nạo vét vận chuyển, đổ bùn thải khu vực hố trung chuyển, bãi san lấp 2.2.4.1 Sự cố tai nạn lao động Sự cố tai nạn lao động có khả xảy q trình thi cơng (như cố rơi xuống nước, bị thương,…) bất cẩn người lao động, số nguyên nhân gây cố tai nạn lao động: - Không trang bị bảo hộ lao động, phao cứu sinh cho cơng nhân, khơng có dụng cụ chống đắm, chống thủng như: nút gỗ, chăn bao tải, dao, rìu chặt cáp… - Người cơng nhân làm việc tập trung, không tuân thủ quy định an toàn lao động - Phương tiện tham gia thi cơng khơng đảm bảo an tồn Do đó, việc đề nội quy an toàn lao động trang bị bảo hộ lao động đầy đủ, phù hợp cho cơng nhân trực tiếp thi cơng hồn tồn cần thiết nhằm hạn chế nguy xảy cố 2.2.4.2 Sự cố va chạm tàu thuyền Sự cố va chạm tàu thuyền xảy trường hợp sau: - Các phương tiện tàu thuyền lại lưu thông luồng không trang bị đầy đủ thiết bị, dụng cụ an tồn thơng tin hàng hải; - Các phương tiện tàu thuyền lưu thông tuyến luồng không tuân thủ nghiêm ngặt quy định an tồn giao thơng đường thủy; - Người điều khiển phương tiện khơng có kinh nghiệm Việc tuân thủ quy định an toàn sà lan chở bùn quan trọng Vì vậy, sà lan chở bùn đất đến vị trí đổ thải phải trang bị đầy đủ thiết bị Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH Môi trường IMTRACO Kế hoạch BVMT Dự án:“Thi công nạo vét hố chứa tạm sơng Tam Bạc thuộc gói thầu số 13 (nạo vét lòng sơng) dự án đẩu tư chỉnh trang lại sông Tam Bạc (đoạn từ cầu Lạc Long đến công viên Tam Bạc” hệ thống đèn báo, thơng tin, tín hiệu tn thủ nghiêm quy định an toàn đường thủy Người điều khiển phải cso đủ đẳng cấp, chứng hành nghề Hiện mật độ phương tiện lưu thông tuyến luồng đường thủy nội địa sông Bạch Đằng, sông Cấm, sông Tam Bạc mức độ cao so với tuyến luồng khác khu vực (sông Bạch Đằng & sông Cấm có tàu cỡ lớn, sơng Tam Bạc chủ yếu phương tiện
- Xem thêm -

Xem thêm: KH NẠO VÉT HỐ CHỨA TẠM TRÊN SÔNG TAM BẠC, KH NẠO VÉT HỐ CHỨA TẠM TRÊN SÔNG TAM BẠC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn