giá trị lớn nhất của hàm số (đề số 02)

11 140 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 20:26

BIÊNSOẠN:THẦYĐẶNGTHÀNHNAM PROXCHOTEEN2K–DUYNHẤTTẠIVTED.VN THIẾT LẬP BIỂU THỨC ĐƠN GIẢN TÌM GTLN – GTNN (ĐỀ SỐ 02) Biên soạn: Thầy Đặng Thành Nam – website: www.vted.vn Video giảng lời giải chi tiết có website: www.vted.vn Phương pháp • Đọc hiểu đề • Chọn yếu tố thay đổi làm biến x • Thiết lập biểu thức cần tìm GTLN – GTNN theo x • Khảo sát hàm số, dùng bất đẳng thức hay Mode để lựa nhanh đáp án *Chú ý Một số toán phức tạp hơn, bạn nên đặt biến số để thiết lập biểu thức sau đưa biến số cho đơn giản Câu Một xe buýt du lịch có 80 chỗ ngồi Kinh nghiệm cho thấy tour du lịch có giá 28.000 USD, tất ghế xe buýt bán hết Cứ lần tăng giá tour du lịch thêm 1.000 USD có thêm chỗ ngồi xe bị bỏ trống Tìm doanh thu lớn A 28900 USD B 28000 USD C 29900 USD D 42500 USD Câu Máy tính bỏ túi bán cho học sinh với giá 400.000 đồng Ba trăm học sinh sẵn sàng mua mức giá Khi giá bán tăng thêm 100.000 đồng, có 30 học sinh sẵn sàng mua mức giá Hỏi giá bán máy tính bỏ túi tạo doanh thu tối đa? A 600.000 đồng B 700.000 đồng C 1.000.000 đồng D 500.000 đồng Câu Một vật chuyển động theo quy luật s = − t + 9t , với t (giây) khoảng thời gian tính từ lúc vật bắt đầu chuyển động s (mét) quãng đường vật khoảng thời gian Hỏi khoảng thời gian 10 giây, kể từ lúc bắt đầu chuyển động, vận tốc lớn vật đạt ? A 216 (m/s) B 30 (m/s) C 400 (m/s) D 54 (m/s) Câu Một vật chuyển động theo quy luật s = − t +12t , với t (giây) khoảng thời gian tính từ lúc vật bắt đầu chuyển động s (mét) quãng đường vật khoảng thời gian Hỏi khoảng thời gian 10 giây, kể từ lúc bắt đầu chuyển động, vận tốc lớn vật đạt ? A 700 (m/s) B 30 (m/s) C 96 (m/s) D 54 (m/s) Câu Người ta khảo sát gia tốc a(t) vật chuyển động ( t khoảng thời gian tính giây kể từ lúc vật bắt đầu chuyển động) từ giây thứ đến giây thứ 10 ghi nhận a(t) hàm liên tục có đồ thị hình vẽ bên Hỏi khoảng thời gian từ giây thứ đến giây thứ 10 khảo sát đó, thời điểm vận tốc vật lớn ? A giây thứ B giây thứ C giây thứ 10 D giây thứ Câu Thể tích V kg nước nhiệt độ t xác định theo công thức sau đây: BIÊNSOẠN:THẦYĐẶNGTHÀNHNAM PROXCHOTEEN2K–DUYNHẤTTẠIVTED.VN BIÊNSOẠN:THẦYĐẶNGTHÀNHNAM PROXCHOTEEN2K–DUYNHẤTTẠIVTED.VN V = 999,87 −0,06426t + 0,0085043t −0,0000679t V tính theo cm ≤ t ≤ 80 tính theo C Tìm nhiệt độ mà thể tích nước có giá trị nhỏ A 41,7490 C B 3,9665 0C C 79,5320 C D 00 C Câu Một cơng ty bất động sản có 50 hộ cho thuê Biết cho thuê hộ với giá triệu đồng tháng hộ có người thuê lần tăng giá cho thuê hộ lên 100 nghìn đồng có thêm hai hộ bị bỏ trống Hỏi muốn có thu nhập cao nhất, cơng ty phải cho thuê hộ với giá tháng? A (triệu đồng) B 2,25 (triệu đồng) C 2,5 (triệu đồng) D 2,2 (triệu đồng) Câu Một sản phẩm bán với giá 31 triệu đồng/sản phẩm tháng bán hết 600 sản phẩm Người ta thống kê rằng, khuyến mại giá bán giảm triệu đồng/sản phẩm bán thêm 100 sản phẩm tháng Hỏi phải bán sản phẩm với giá để có doanh thu lớn A 18,5 triệu đồng B 28,5 triệu đồng C 31 triệu đồng D 29 triệu đồng Câu Một cá hồi bơi ngược dòng để vượt khoảng cách 300km Vận tốc dòng nước 6km/h Nếu vận tốc bơi cá nước đứng yên v (km/h) lượng tiêu hao cá t cho công thức: E(v) = cv 3t, c số, E tính jun Hỏi vận tốc bơi cá nước đứng yên để liệu tiêu hao nhất? A 6km/h B 9km/h C 12km/h D 15km/h Câu 10 Sau phát dịch bệnh, chuyên gia y tế ước tính số người bị nhiễm bệnh kể từ ngày xuất bệnh nhân đến ngày thứ t f (t) = 1+18t − t ,t = 0,1,2, ,30 Nếu coi f hàm số xác định đoạn [0;30] f ′(t) xem tốc độ truyền bệnh (người/ngày) thời điểm t Xác định ngày mà tốc độ truyền bệnh lớn A Ngày thứ 30 B Ngày thứ 18 C Ngày thứ 20 D Ngày thứ 15 Câu 11 Độ giảm huyết áp bệnh nhân cho công thức G(x) = 0,025x (30− x), x liều lượng thuốc tiêm cho bệnh nhân ( x tính miligam) Tính liều lượng thuốc cần tiêm cho bệnh nhân để huyết áp giảm nhiều A x = 10 (miligam) B x = 20 (miligam) C x = 15 (miligam) D x = 18 (miligam) Câu 12 Chi phí cho xuất x tạp chí cho C(x) = 0,0001x −0,2x +10000 (đơn vị 10 nghìn đồng) Chi phí phát hành tạp chí nghìn đồng Số lượng tạp chí cần xuất cho chi phí trung bình thấp là? A 1000 B 2000 C 10 000 D 100 000 BIÊNSOẠN:THẦYĐẶNGTHÀNHNAM PROXCHOTEEN2K–DUYNHẤTTẠIVTED.VN BIÊNSOẠN:THẦYĐẶNGTHÀNHNAM PROXCHOTEEN2K–DUYNHẤTTẠIVTED.VN Câu 13 Một tạp chí bán với giá 20 nghìn đồng cuốn, chi phí cho xuất x tạp chí cho C(x) = 0,0001x −0,2x +10000 (đơn vị 10 nghìn đồng) Chi phí phát hành tạp chí nghìn đồng Các khoản thu bao gồm tiền bán tạp chí 90 triệu đồng nhận từ quảng cáo trợ giúp cho báo chí Số lượng tạp chí cần xuất để có mức lãi cao là? (Giả thiết số in bán hết) A 18000 B 9000 C 10 000 D 90 000 Câu 14 Người ta tiêm loại thuốc vào mạch máu cánh tay phải bệnh nhân Sau thời gian t giờ, nồng độ thuốc hấp thu máu bệnh nhân xác định theo công thức 0,28t C(t) = (0 ≤ t ≤ 24) t +4 Hỏi sau nồng độ thuốc hấp thu máu bệnh nhân cao nhất? A 24 B C D Câu 15 Người ta giới thiệu loại thuốc kích thích sinh sản loại vi khuẩn Sau t phút, số vi khuẩn xác định theo công thức: N (t) = 1000 + 30t −t (0 ≤ t ≤ 30) Hỏi sau phút số vi khuẩn lớn nhất? A 10 phút B 20 phút C 30 phút D 15 phút Câu 16 Một công ty sản xuất x sản phẩm với giá bán sản phẩm phụ thuộc vào số lượng sản xuất theo phương trình p(x) = 1312− 2x Tổng chi phí sản xuất x sản phẩm C(x) = x −77x +1000x +100 Số sản phẩm cần sản xuất để cơng ty có lợi nhuận cao là? A 52 sản phẩm B 53 sản phẩm C 54 sản phẩm D 55 sản phẩm Câu 17 Một doanh nghiệp A kinh doanh mặt hàng X với giá mua vào 27 triệu đồng bán với giá 31 triệu đồng Với giá bán năm tiêu thụ hết 600 sản phẩm, nhằm đẩy mạnh việc tiêu thụ mặt hàng X doanh nghiệp định giảm giá bán sản phẩm để tăng doanh số bán Biết giảm triệu đồng sản phẩm số lượng bán tăng thêm 200 Vậy để có lợi nhuận cao doanh nghiệp cần bán sản phẩm X với giá bao nhiêu? A 29 (triệu đồng) B 30 (triệu đồng) C 30,5 (triệu đồng) D 29,5 (triệu đồng) Câu 18 Một hợp tác xã nuôi cá hồ Nếu đơn vị diện tích mặt hồ có n cá trung bình cá sau vụ cân nặng: P(n) = 480− 20n (gam) Hỏi phải thả cá đơn vị diện tích mặt hồ để sau vụ thu hoạch nhiều cá ? A 18 B 10 C D 12 Câu 19 Sau phát bệnh dịch chuyên gia y tế ước tính số người nhiễm bệnh kể từ ngày xuất bệnh nhân đến ngày thứ t f (t) = 45t −t 3;t = 0,1,2, ,25 BIÊNSOẠN:THẦYĐẶNGTHÀNHNAM PROXCHOTEEN2K–DUYNHẤTTẠIVTED.VN BIÊNSOẠN:THẦYĐẶNGTHÀNHNAM PROXCHOTEEN2K–DUYNHẤTTẠIVTED.VN Nếu coi f hàm số xác định đoạn [0;25] f ′(t) coi tốc độ truyền bệnh (người/ngày) thời điểm t Hỏi từ ngày xuất bệnh nhân đến ngày thứ 25 tốc độ truyền bệnh lớn ? A 90 người/ngày B 270 người/ngày C 225 người/ngày D 675 người/ngày Câu 20 Chu vi tam giác 16 cm, độ dài cạnh tam giác cm Hỏi diện tích lớn tam giác ? B 12 cm A cm C cm D cm Câu 21 Một chuyến xe bus có sức chứa tối đa 60 hành khách Nếu chuyến xe chở x hành khác thi ⎛ x ⎞⎟ ⎜ giá cho hành khách 10⎜3− ⎟⎟ (nghìn đồng) Xác định doanh thu lớn chuyến xe ⎜⎝ 40 ⎟⎠ bus A 1,6 triệu đồng B 0,6 triệu đồng C 3,2 triệu đồng D 1,2 triệu đồng Câu 22 Ơng A có ao diện tích 50 m để ni cá diêu hồng Vụ vừa qua ông nuôi với mật độ 20 con/m2 thu cá thành phẩm Theo kinh nghiệm nuôi cá mình, ơng thấy thả giảm con/m2 cá thành phẩm thu tăng thêm 0,5 kg Vậy vụ tới ông phải mua cá giống để đạt tổng suất cao ? (Giả sử khơng có hao hụt q trình ni) A 488 B 512 C 600 D 700 Câu 23 Một vật chuyển động theo quy luật s = − t + 3t − 2t với t (giây) khoảng thời gian tính từ lúc vật bắt đầu chuyển động s (mét) quãng đường vật khoảng thời gian Hỏi khoảng thời gian 10 giây, kể từ lúc bắt đầu chuyển động, vận tốc lớn vật đạt thời điểm ? B t = C t = D t = A t = Câu 24 Một người thợ gốm bán bình với giá p (triệu đồng) chiếc, bán 2500− p Giả sử bình khiến người phải bỏ triệu đồng để hoàn thiện Hỏi người phải bán với giá bình để có lợi nhuận lớn ? (Số tiền làm tròn đến hàng nghìn) A 28.868.000 đồng B 29.930.000 đồng C 30.937.000 đồng D 29.390.000 đồng Câu 25 Một xưởng in có máy in, máy in 3600 in Chi phí để vận hành máy lần in 50.000 đồng Chi phí cho n máy chạy 10(6n +10) nghìn đồng Hỏi in 50.000 tờ quảng cáo phải sử dụng máy in để lãi nhiều ? A máy B máy C máy D máy Câu 26 Người ta tính tốn rằng, sau thời gian t (giờ) số lượng vi khuẩn HP (vi khuẩn gây nên 13 bệnh đau dày) có dày C(t) = + ln(t +1), < t < 24 Hỏi sau t +1 BIÊNSOẠN:THẦYĐẶNGTHÀNHNAM PROXCHOTEEN2K–DUYNHẤTTẠIVTED.VN BIÊNSOẠN:THẦYĐẶNGTHÀNHNAM PROXCHOTEEN2K–DUYNHẤTTẠIVTED.VN số lượng vi khuẩn HP có dày nhỏ ? A 13 B C 11 D 12 Câu 27 Một nhà xe chạy đường dài lấy giá vé ghế ngồi 400.000 đồng chuyến 60 ghế ngồi xe bán hết Nếu tăng giá vé ghế lên 100.000 đồng chuyến có 10 ghế xe bị bỏ trống Hỏi nhà xe nên bán vé ghế ngồi chuyến để doanh thu chuyến lớn ? A 1.250.000 đồng B 400.000 đồng C 625.000 đồng D 500.000 đồng Câu 28 Người ta khảo sát gia tốc a(t) vật bắt đầu chuyển động từ thời điểm (t = giây) đến thời điểm t = 12 giây thu đồ thị hình vẽ bên Hỏi khoảng thời gian kể từ bắt đầu chuyển động đến thời điểm t = 12 giây vật đạt vận tốc lớn thời điểm ? A Giây thứ ba B Giây thứ C Giây thứ năm D Giây thứ 12 Câu 29 Một vật ném xiên từ độ cao 120 mét so với mặt đất, có độ cao so với mặt đất h(t) = 120 +15t −5t t (giây) thời gian tính từ lúc vật bắt đầu chuyển động , h(t) (mét) độ cao vật so với mặt đất thời điểm t (giây) Hỏi thời điểm độ cao vật so với mặt đất lớn ? A t = (giây) B t = (giây) C t = 1,5 (giây) D t = (giây) t +1 + ln(t −t +1), với t (giây) khoảng thời Câu 30 Một vật chuyển động theo quy luật v(t) = t −t +1 gian tính từ lúc vật bắt đầu chuyển động v(t) (m / s) vật tốc vật thời điểm t Hỏi khoảng thời gian 1,6 giây, kể từ lúc bắt đầu chuyển động, vận tốc lớn vật đạt thời điểm t1 , vận tốc nhỏ vật đạt thời điểm t2 Mệnh đề sau ? ⎛ 3⎞ −1 A t1 −t2 = 1− − ln ⎜⎜ ⎟⎟⎟ B t1 −t2 = ⎜⎝ ⎟⎠ ⎛ 3⎞ 1− C t1 −t2 = + ln ⎜⎜ ⎟⎟⎟ −1 D t1 −t2 = ⎜ ⎟ ⎝ 2⎠ Câu 31 Một vật chuyển động theo quy luật s = − t +18t , với t (giây) khoảng thời gian tính từ lúc vật bắt đầu chuyển động s (mét) quãng đường vật khoảng thời gian Hỏi khoảng thời gian 10 giây, kể từ lúc bắt đầu chuyển động, vận tốc lớn vật đạt ? A 216 (m/s) B 210 (m/s) C 400 (m/s) D 54 (m/s) BIÊNSOẠN:THẦYĐẶNGTHÀNHNAM PROXCHOTEEN2K–DUYNHẤTTẠIVTED.VN BIÊNSOẠN:THẦYĐẶNGTHÀNHNAM PROXCHOTEEN2K–DUYNHẤTTẠIVTED.VN Câu 32 Một vật chuyển động theo quy luật s = t − t + 2t, với t (giây) khoảng thời gian tính từ lúc vật bắt đầu chuyển động s (mét) quãng đường vật khoảng thời gian Hỏi khoảng thời gian 10 giây, kể từ lúc bắt đầu chuyển động, vận tốc vật nhỏ thời điểm ? A giây thứ B giây thứ hai C giây thứ 10 D giây thứ sáu Câu 33 Một khách sạn có 50 phòng, giá cho thuê phòng 400 ngàn đồng/ngày tất 50 phòng có khách thuê Biết lần tăng giá cho thuê phòng thêm 20 ngàn đồng/ngày có thêm phòng bị bỏ trống Hỏi khách sạn nên để giá cho thuê phòng để doanh thu ngày khách sạn lớn ? A 500 ngàn/ngày B 450 ngàn/ngày C 480 ngàn/ngày D 460 ngàn/ngày Câu 34 Một viên đá ném từ gốc O hệ trục toạ độ Oxy (có trục Ox nằm mặt đất) chuyển động theo quỹ đạo có phương trình y = −(m2 + 4)x + mx,(m > 0), (x; y) toạ độ viên đá Tìm tất giá trị thực tham số m để viên đá sau ném rơi xuống điểm cách gốc toạ độ O khoảng xa A m = B m = C m = D m = Câu 35 Một cửa hàng cà phê khai trương nghiên cứu thị trường để định giá bán cho cốc cà phê Sau nghiên cứu, người quản lý thấy bán với giá 20.000 đồng cốc tháng trung bình bán 2000 cốc, từ mức giá 20.000 đồng mà tăng giá thêm 1000 bán 100 cốc Biết chi phí nguyên vật liệu để pha cốc cà phê không thay đổi 18.000 đồng Hỏi cửa hàng phải bán cốc cà phê với giá để đạt lợi nhuận lớn ? A 25.000 (đồng) B 22.000 (đồng) C 31.000 (đồng) D 29.000 (đồng) 24 Câu 36 Số lượng loại vi khuẩn xác định theo cơng thức: s(t) = + ln(t +1), t +1 t (0 < t < 30) thời gian tính ngày s(t) số lượng vi khuẩn có ngày thứ t Hỏi vào ngày thứ số lượng vi khuẩn nhỏ ? A ngày thứ 12 B thứ 13 C ngày thứ 23 D ngày thứ 24 Câu 37 Một cửa hàng trà sữa khai trương nghiên cứu thị trường để định giá bán cho cốc trà sữa Sau nghiên cứu, người quản lý thấy bán với giá 30.000 đồng cốc tháng trung bình bán 6000 cốc, từ mức giá 30.000 đồng mà tăng giá thêm 1000 đồng bán 200 cốc Biết tất chi phí để pha cốc trà sữa không thay đổi 20.000 đồng Hỏi cửa hàng phải bán cốc trà sữa với giá để đạt lợi nhuận lớn ? A 49.000 (đồng) B 40.000 (đồng) C 39.000 (đồng) D 41.000 (đồng) Câu 38 Một doanh nghiệp cần sản xuất mặt hàng 10 ngày phải sử dụng hai máy A B Máy A làm việc x ngày cho số lãi x + 2x (triệu đồng); máy B làm việc y ngày cho số lãi 326 y − 27 y (triệu đồng) Biết máy A B không đồng thời làm việc, máy B không làm việc ngày Hỏi doanh nghiệp cần sử dụng máy A làm việc ngày ? A ngày B ngày C ngày D ngày Câu 39 Một thí sinh dành 40 phút để làm 21 câu hỏi mức độ vận dụng vận dụng cao đề thi THPT quốc gia mơn Tốn; gồm 14 câu hỏi vận dụng câu hỏi vận dụng cao Nếu dành x phút cho BIÊNSOẠN:THẦYĐẶNGTHÀNHNAM PROXCHOTEEN2K–DUYNHẤTTẠIVTED.VN BIÊNSOẠN:THẦYĐẶNGTHÀNHNAM PROXCHOTEEN2K–DUYNHẤTTẠIVTED.VN 14x ; Nếu dành 5(x +1) y phút cho câu hỏi vận dụng cao tổng điểm thí sinh đạt cho nhóm câu hỏi vận dụng cao câu hỏi vận dụng tổng điểm thí sinh đạt cho nhóm câu hỏi vận dụng 14 y Hỏi thí sinh nên dành phút cho nhóm câu hỏi vận dụng cao để tổng điểm cho 5(3y +1) 21 câu hỏi mức độ vận dụng vận dụng cao lớn ? A 30 phút B 15 phút C 10 phút D 25 phút Câu 40 Một doanh nghiệp cần sản xuất mặt hàng 10 ngày phải sử dụng hai máy A B Máy A làm việc x ngày cho số lãi x + 2x (triệu đồng); máy B làm việc y ngày cho số lãi 326 y − 27 y (triệu đồng) Biết máy A B không đồng thời làm việc Hỏi số lãi lớn mà doanh nghiệp thu sản xuất mặt hàng ? A 1100 (triệu đồng) B 11000 (triệu đồng) C 992 (triệu đồng) D 9920 (triệu đồng) Câu 41 Một vật chuyển động theo quy luật s = − t + 6t với t (giây) khoảng thời gian tính từ vật bắt đầu chuyển động s (mét) quãng đường vật di chuyển khoảng thời gian Hỏi khoảng thời gian giây, kể từ bắt đầu chuyển động, vận tốc lớn vật đạt ? A 24(m / s) B 108(m / s) C 18(m / s) D 64(m / s) Câu 42 Một vật chuyển động theo quy luật s = − t + 6t với t (giây) khoảng thời gian tính từ vật bắt đầu chuyển động s (mét) quãng đường vật di chuyển khoảng thời gian Hỏi khoảng thời gian giây, kể từ bắt đầu chuyển động, vận tốc lớn vật đạt ? A 144(m / s) B 36(m / s) C 243(m / s) D 27(m / s) Câu 43 Một vật chuyển động theo quy luật s = 6t −t với t (giây) khoảng thời gian tính từ vật bắt đầu chuyển động s (mét) quãng đường vật di chuyển khoảng thời gian Hỏi khoảng thời gian giây, kể từ bắt đầu chuyển động, vận tốc lớn vật đạt ? A 16(m / s) B 36(m / s) C 12(m / s) D 4(m / s) Câu 44 Cho parabol (P) : y = x điểm A(−3;0) Xác định hoành độ x0 điểm M thuộc parabol (P) cho độ dài AM ngắn A x0 = B x0 = −1 C x0 = −3 D x0 = Câu 45 Dynamo nhà ảo thuật gia đại tài người Anh người ta thường nói Dynamo làm ma thuật khơng phải làm ảo thuật Bất kì trình diến anh chảng trẻ tuổi tài cao khiến người xem há hốc miệng kinh ngạc vượt qua giới hạn khoa học Một lần đến New York anh ngấu hứng trình diễn khả bay lơ lửng khơng trung cách di truyển từ tòa nhà đến tồ nhà khác q trình anh di chuyển có lần anh đáp đất điểm khoảng cách hai tòa nhà ( Biết di chuyển anh đường thẳng ) Biết tòa nhà ban BIÊNSOẠN:THẦYĐẶNGTHÀNHNAM PROXCHOTEEN2K–DUYNHẤTTẠIVTED.VN BIÊNSOẠN:THẦYĐẶNGTHÀNHNAM PROXCHOTEEN2K–DUYNHẤTTẠIVTED.VN đầu Dynamo đứng có chiều cao a(m) , tòa nhà sau Dynamo đến có chiều cao b(m) (a < b) khoảng cách hai tòa nhà c(m) Vị trí đáp đất cách tòa nhà thứ đoạn x(m) hỏi x để quãng đường di chuyển Dynamo bé 3ac a +b ac 3(a + b) ac a +b ac (a + b) Câu 46 Cho tam giác ABC cạnh a Người ta dựng hình chữ nhật MNPQ có cạnh MN nằm cạnh BC, hai đỉnh P Q theo thứ tự nằm hai cạnh AC AB tam giác Hỏi diện tích lớn hình chữ nhật MNPQ ? A x = A a2 B x = B a2 C x = C a2 12 D x = D a2 16 Câu 47 Một sợi dây kim loại dài 1m cắt thành hai đoạn Đoạn dây thứ có độ dài l1 uốn thành hình vng, đoạn dây thứ hai có độ dài l2 uốn thành đường tròn Tính tỉ số k = l1 để tổng l2 diện tích hình vng hình tròn nhỏ 1 π A k = B k = C k = D k = 4(4 + π) 2(4 + π) π Câu 48 Lưu lượng xe ô tô vào đường hầm cho công thức 290,4v f (v) = (xe/giây) 0,36v +13,2v + 264 v(km / h) vận tốc trung bình xe vào đường hầm Hỏi lưu lượng xe lớn vào đường hầm ? 22(2 66 +11) 22(2 66 +13) 22(2 66 −11) 22(2 66 −13) A B C D 13 13 13 13 Câu 49 Lưu lượng xe ô tô vào đường hầm cho công thức 290,4v f (v) = (xe/giây) 0,36v +13,2v + 264 v(km / h) vận tốc trung bình xe vào đường hầm Tính vận tốc trung bình xe vào đường hầm cho lưu lượng xe lớn 10 66 10 22 10 69 10 23 A v = B v = C v = D v = 3 3 ! phần tư đường tròn Câu 50 Cho hình vng ABCD với cạnh có độ dài cung BD ! cắt đoạn thẳng CD tâm A, bán kính AB chứa hình vng Tiếp tuyến M cung BD P cắt đoạn thẳng BC Q Hỏi độ dài ngắn đoạn thẳng PQ ? BIÊNSOẠN:THẦYĐẶNGTHÀNHNAM PROXCHOTEEN2K–DUYNHẤTTẠIVTED.VN BIÊNSOẠN:THẦYĐẶNGTHÀNHNAM PROXCHOTEEN2K–DUYNHẤTTẠIVTED.VN A 2 − B −1 C − D −1 Câu 51 Giám đốc nhà hát A phân vân việc xác định giá vé chương trình trình diễn nhà hát Việc quan trọng định chuyện nhà hát thu lợi nhuận hay bị tổn thất Theo sổ ghi chép, ông ta xác định rằng: Nếu giá vé 20 USD trung bình có 1000 người đến xem Nhưng tăng tiền vé lên USD người 100 khách hàng số trung bình Trung bình khách dành 1,8 USD cho việc mua đồ uống đồ ăn nhẹ nhà hát Hãy giúp giám đốc xác định giá vé để tổng doanh thu nhà hát lớn A 18,2 (USD) B 15,1 (USD) C 14,1 (USD) D 16,1 (USD) Câu 52 Một công ty lập kế hoạch cải tiến sản phẩm xác định tổng chi phí dành cho việc cải tiến C(x) = 2x + + , x > số sản phẩm cải tiến Tìm số sản phẩm x −6 mà cơng ty cần cải tiến để tổng chi phí thấp A x = 10 B x = C x = D x = Câu 53 Một cửa hàng điện máy bán 2500 ti vi năm Chi phí gửi hàng kho 10 USD năm Để tiết kiệm chi phí đặt hàng gửi hàng kho, cửa hàng lựa chọn đặt hàng nhiều lần năm Để đặt hàng, chi phí cố định lần đặt 20 USD chi phí cho USD Biết số lượng ti vi mà cửa hàng đặt hàng cho lần hàng gửi trung bình kho nửa số lượng lần đặt hàng Hỏi cửa hàng nên đặt hàng lần ti vi để tổng chi phí đặt hàng chi phí hàng gửi kho nhỏ ? A 200 B 100 C 250 D 125 ! = CBA ! Câu 54 Hình thang cân ABCD có đáy nhỏ AB hai cạnh bên dài 1m Tính góc α = DAB cho hình thang có diện tích lớn A α = 1450 B α = 1350 C α = 1200 D α = 1500 Câu 55 Một khách sạn gồm 100 phòng, để giá thuê ngày đồng giá 600 ngàn đồng tất phòng có khách th Qua khảo sát, nhân viên quản lí khách sạn nhận thấy tăng giá 4x thuê phòng thêm x% (từ mức giá 600 ngàn đồng) lượng khách th phòng giảm % Hỏi khách sạn nên để giá th phòng để có doanh thu lớn ? A 670.000 ngàn đồng B 650.000 ngàn đồng C 660.000 ngàn đồng D 630.000 ngàn đồng Câu 56 Một xưởng in có máy in, máy in 4000 khổ giấy A4 Chi phí để bảo trì, vận hành máy lần in 50 ngàn đồng Chi phí in ấn n máy chạy 20(3n + 5) ngàn đồng Hỏi in 50000 khổ giấy A4 phải sử dụng máy để thu số lãi lớn A B C D CÁC KHỐ HỌC MƠN TỐN DÀNH CHO 2K – 2K1 – 2K2 – 2K3 TẠI VTED BIÊNSOẠN:THẦYĐẶNGTHÀNHNAM PROXCHOTEEN2K–DUYNHẤTTẠIVTED.VN 10 BIÊNSOẠN:THẦYĐẶNGTHÀNHNAM PROXCHOTEEN2K–DUYNHẤTTẠIVTED.VN PRO XMAX – VẬN DỤNG CAO 2018 MƠN TỐN CHO TEEN 2K https://vted.vn/khoa-hoc/xem/khoa-pro-xmaxchinh-phuc-nhom-cau-hoi-van-dung-cao-2018-montoan-kh266161831.html PRO X LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MƠN TỐN 2018 CHO TEEN 2K https://vted.vn/khoa-hoc/xem/pro-x-luyen-thi-thptquoc-gia-mon-toan-2018-kh522847554.html PRO XPLUS – LUYỆN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2018 MƠN TỐN https://vted.vn/khoa-hoc/xem/khoa-pro-xplus-luyende-thi-thu-thpt-quoc-gia-2018-mon-toankh644451654.html PRO XMIN –BỘ ĐỀ THI THPT QUỐC GIA 2018 MƠN TỐN TRƯỜNG THPT CHUN VÀ CÁC SỞ ĐÀO TẠO https://vted.vn/khoa-hoc/xem/pro-xmin-bo-de-thithu-thpt-quoc-gia-2018-mon-toan-cac-truongchuyen-va-cac-so-giao-duc-dao-taokh084706206.html PRO Y NỀN TẢNG TOÁN 11 VỮNG CHẮC CHO TEEN 2K1 https://vted.vn/khoa-hoc/xem/khoa-hoc-bam-sattoan-dien-chuong-trinh-toan-11-plus-11kh968641713.html PRO O CHƯƠNG TRÌNH HỌC SINH GIỎI TỐN 11 CHO TEEN 2K1 https://vted.vn/khoa-hoc/xem/olympic-toan-11kh071103157.html 10 BIÊNSOẠN:THẦYĐẶNGTHÀNHNAM PROXCHOTEEN2K–DUYNHẤTTẠIVTED.VN BIÊNSOẠN:THẦYĐẶNGTHÀNHNAM PROXCHOTEEN2K–DUYNHẤTTẠIVTED.VN 1 PRO Z NỀN TẢNG TOÁN 10 VỮNG CHẮC CHO TEEN 2K2 https://vted.vn/khoa-hoc/xem/khoa-hoc-pro-z-nentang-toan-hoc-10-vung-chac-cho-teen-2k2kh546669683.html ĐỘI NGŨ HỖ TRỢ VTED 1A 11B 21A 31B 41A 51C 2B 12C 22D 32A 42B 52D 3D 13B 23A 33B 43C 53B ĐÁP ÁN Thi xem lời giải chi tiết khoá học PRO X 4C 5B 6B 7B 8A 14C 15B 16A 17C 18D 24C 25C 26D 27D 28C 34C 35D 36C 37B 38A 44B 45C 46A 47D 48C 54C 55A 56C 9B 19D 29C 39C 49A 10B 20B 30D 40A 50A BIÊNSOẠN:THẦYĐẶNGTHÀNHNAM 11 PROXCHOTEEN2K–DUYNHẤTTẠIVTED.VN ... thuê hộ với giá triệu đồng tháng hộ có người thuê lần tăng giá cho thuê hộ lên 100 nghìn đồng có thêm hai hộ bị bỏ trống Hỏi muốn có thu nhập cao nhất, cơng ty phải cho thuê hộ với giá tháng?... t ≤ 30) Hỏi sau phút số vi khuẩn lớn nhất? A 10 phút B 20 phút C 30 phút D 15 phút Câu 16 Một công ty sản xuất x sản phẩm với giá bán sản phẩm phụ thuộc vào số lượng sản xuất theo phương trình... triệu đồng bán với giá 31 triệu đồng Với giá bán năm tiêu thụ hết 600 sản phẩm, nhằm đẩy mạnh việc tiêu thụ mặt hàng X doanh nghiệp định giảm giá bán sản phẩm để tăng doanh số bán Biết giảm triệu
- Xem thêm -

Xem thêm: giá trị lớn nhất của hàm số (đề số 02) , giá trị lớn nhất của hàm số (đề số 02)

Từ khóa liên quan