sự tiếp xúc của hai đồ thị hàm số

6 24 1
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 20:23

BIÊNSOẠN:THẦYĐẶNGTHÀNHNAM PROXCHOTEEN2K1–DUYNHẤTTẠIVTED.VN Ự Ế Ủ ầ Đặ ĐỒ ả ế ả Ị ỉ Ố ể đề đề ọ ả ế ố đạ để ế ế để đề ệ ậ ′ Để để ế đượ ằ ộ để ế để ọ đườ ệ Để ế ệ đườ ả ủ ẳ ệđề ườ ợ ệ ậ để đườ ủ đườ ủ ệ ươ ố đị ệ ế ⎧ ⎪ ⎪ ⎨ ⎪ ⎪ ⎩ ′ ọ ươ ươ đườ đ ỉ ệ ươ ′ độ ế đ ể ủ ế đườ ằ ộ ươ đườ đồ ươ ấ đổ đ ố ệ ố ậ ả ệ ể ệ ế ế để độ − − ế ằ đườ − − ế ấ ộ độ − đ Ạ ′ để ườ Ấ ế đồ ị ủ để − ố − ế đườ ẳ − để − BIÊNSOẠN:THẦYĐẶNGTHÀNHNAM PROXCHOTEEN2K1–DUYNHẤTTẠIVTED.VN BIÊNSOẠN:THẦYĐẶNGTHÀNHNAM PROXCHOTEEN2K1–DUYNHẤTTẠIVTED.VN − ố đườ ′ ế ủ ố đồ ẳ ị để ế đồ đồ độ ị ị ẽ − − ế đườ đ ẳ ế ệ ≠ đề đ − − − − − − ố đ đồ ≠ ố ị ế ị ủ ố ọ ố ự ố đị ế ằ ỏ đườ đườ ≠ ả để đ ọ ≠ độ đườ ế độ đế đườ ụ độ − − ữ ộ ế đườ ẳ ế ớ đườ ộ đườ ẳ đườ − để ẳ đ để ướ đ − ế − ố ẳ ố đị − ấ ả ộ đườ ằ đ − ẳ ệ − − ế − đườ − ả đ − ố ế đườ đườ để − − đị − ụ ế − − ẳ ẳ độ − ỏ đồ đườ BIÊNSOẠN:THẦYĐẶNGTHÀNHNAM PROXCHOTEEN2K1–DUYNHẤTTẠIVTED.VN ố BIÊNSOẠN:THẦYĐẶNGTHÀNHNAM PROXCHOTEEN2K1–DUYNHẤTTẠIVTED.VN ọ − ậ ợ ấ ả ị ế − ố ố độ để ẽ ủ ế ụ ế ố ổ ấ ả ố ự để ụ để đườ ầ ủ đồ ị Đồ ị ủ độ ươ ụ ⎛ ⎞ ⎜⎜ − ⎟⎟ ⎟⎟⎠ ⎜⎝ ⎛ ⎜⎜ − ⎜⎝ ố độ ủ ′ ự ⎞⎟ ⎟⎟ ⎟⎠ đồ đ − ⎛ ⎜⎜ ⎜⎝ ị ế ⎞⎟ ⎟⎟ ⎟⎠ ⎛ ⎜⎜ ⎜⎝ ế đườ ẳ − đề ố ướ đ đ ≠ đồ ≠ ị ế − ế − ố để − đồ Đồ ị ủ − ố ị ′ ự ủ ụ − ế ế đườ ố − ẳ đ − ẽ − ị để để − ệ ⎞⎟ ⎟⎟ ⎟⎠ − ố để đồ ị ế ụ BIÊNSOẠN:THẦYĐẶNGTHÀNHNAM PROXCHOTEEN2K1–DUYNHẤTTẠIVTED.VN BIÊNSOẠN:THẦYĐẶNGTHÀNHNAM PROXCHOTEEN2K1–DUYNHẤTTẠIVTED.VN ế ằ đồ ị ố − ế đườ ẳ để độ − ế ằ đồ ị ố độ ế ị ấ ủ ể đườ ẳ để − ứ − − ấ ả ụ ố ấ ả để ự để đồ ị ủ ệ ố ị để đồ ố ị − đ − ố − ộ ế ộ đườ − ố đị ẳ − đườ ế ố − Để − ằ − − ố đồ − ế − ị ổ ọ ầ ậ ộ ợ ấ ả ị ố ế − ộ đườ − ợ ấ ẳ − ị ả − ự − ố đị ủ − để đườ đồ ị ướ đ ẳ ế ằ ộ đườ ế − − − ố − ự để đườ BIÊNSOẠN:THẦYĐẶNGTHÀNHNAM PROXCHOTEEN2K1–DUYNHẤTTẠIVTED.VN để ọ ẳ đườ − ủ − ỏ để ố ự ằ − ậ ụ ị (C m ) ế ọ m,(C m ) độ O đế đườ ẳ đ ằ − ị ủ đồ − ố ả ế ế − − ố ế − ế ớ BIÊNSOẠN:THẦYĐẶNGTHÀNHNAM PROXCHOTEEN2K1–DUYNHẤTTẠIVTED.VN ế đườ ướ đ đ ọ ệ đề − đị − đườ − độ ′ để ủ ế ớ đườ ẳ ố ′ − − ́ Ọ Ệ ế − Ạ Ố Ậ Ụ Ệ Ố Ố Ệ ĐỀ Ử BIÊNSOẠN:THẦYĐẶNGTHÀNHNAM PROXCHOTEEN2K1–DUYNHẤTTẠIVTED.VN 6 BIÊNSOẠN:THẦYĐẶNGTHÀNHNAM PROXCHOTEEN2K1–DUYNHẤTTẠIVTED.VN Ộ ĐỀ ƯỜ ỞĐ Ề Ề đ Ố Ạ Ả Ữ ƯƠ Ọ Ả Ữ ế Ắ Ỏ Ắ Đ BIÊNSOẠN:THẦYĐẶNGTHÀNHNAM PROXCHOTEEN2K1–DUYNHẤTTẠIVTED.VN ... ự để ụ để đườ ầ ủ đồ ị Đồ ị ủ độ ươ ụ ⎛ ⎞ ⎜⎜ − ⎟⎟ ⎟⎟⎠ ⎜⎝ ⎛ ⎜⎜ − ⎜⎝ ố độ ủ ′ ự ⎞⎟ ⎟⎟ ⎟⎠ đồ đ − ⎛ ⎜⎜ ⎜⎝ ị ế ⎞⎟ ⎟⎟ ⎟⎠ ⎛ ⎜⎜ ⎜⎝ ế đườ ẳ − đề ố ướ đ đ ≠ đồ ≠ ị ế − ế − ố để − đồ Đồ ị ủ − ố ị ′ ự ủ...BIÊNSOẠN:THẦYĐẶNGTHÀNHNAM PROXCHOTEEN2K1–DUYNHẤTTẠIVTED.VN − ố đườ ′ ế ủ ố đồ ẳ ị để ế đồ đồ độ ị ị ẽ − − ế đườ đ ẳ ế ệ ≠ đề đ − − − − − − ố đ đồ ≠ ố ị ế ị ủ ố ọ ố ự ố đị ế ằ ỏ đườ đườ ≠ ả để đ ọ ≠ độ đườ... ả ụ ố ấ ả để ự để đồ ị ủ ệ ố ị để đồ ố ị − đ − ố − ộ ế ộ đườ − ố đị ẳ − đườ ế ố − Để − ằ − − ố đồ − ế − ị ổ ọ ầ ậ ộ ợ ấ ả ị ố ế − ộ đườ − ợ ấ ẳ − ị ả − ự − ố đị ủ − để đườ đồ ị ướ đ ẳ ế ằ ộ đườ
- Xem thêm -

Xem thêm: sự tiếp xúc của hai đồ thị hàm số , sự tiếp xúc của hai đồ thị hàm số

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn