mở đầu về tiếp tuyến của đồ thị hàm số

7 20 1
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 20:23

BIÊNSOẠN:THẦYĐẶNGTHÀNHNAM PROXCHOTEEN2K1–DUYNHẤTTẠIVTED.VN Ở ĐẦ Ế Ế ầ Đặ ả ờ Ủ ĐỒ ả ế ể Ị ỉ Ố đề đề ế ế ủ đồ ′ ị ố ụ độ ế ủ đồ ể ằ ậ ị ố ′ để độ − ′ − ′ đồ ươ − − ′ → ế ′ ố − ý Ấ Ạ để − − ′ ố ố để ị − − ế ế ủ đồ độ ủ đ ể − ị ố để độ − − ế ươ ế ế ế ủ đồ ị ế ủ đồ − ố ắ − ị ố để − − để − độ độ − ế ế ủ đồ ị ố ệ ố − ằ − ế ế ủ đồ ị ố ế − ế ủ đồ ị ố để − để − − − độ − − BIÊNSOẠN:THẦYĐẶNGTHÀNHNAM PROXCHOTEEN2K1–DUYNHẤTTẠIVTED.VN BIÊNSOẠN:THẦYĐẶNGTHÀNHNAM PROXCHOTEEN2K1–DUYNHẤTTẠIVTED.VN ế ế ủ đồ ệ ị ố để độ ụ độ ộ ằ Để ộ đườ ⎛ ⎜⎜− ⎜⎝ ⎞⎟ ⎟⎟ ⎟⎠ ế ế đườ ⎛ ⎜⎜ ⎜⎝ − đườ đườ đ − để − − ẳ đườ để − ế ế đ ế ẳ ⎞⎟ ⎟⎟ ⎟⎠ ủ ế ụ ế ế ố để ế ủ đồ ≠ ứ ố ế ủ ạ để ứ để ứ ế ị ủ đồ đồ để đườ − để độ ứ để ị độ ≠ ứ ế ụ ế ế ế ế ộ ế ế ủ ủ ạ ắ ắ − độ − − ố ế ủ ạ để ứ để ứ ắ để ≠ ≠ đồ − ∈! ươ ị ứ để ứ ế độ − ế ụ ế ế ế ế ộ ế ủ ế ủ ạ − ắ ắ ế đạ ế độ độ ≠ độ ố ụ ủ đồ ị ! ố − ắ đồ độ − ọ ẳ − ị độ ≠ ≠ ố − ố độ ủ đ ể − − ắ ị BIÊNSOẠN:THẦYĐẶNGTHÀNHNAM PROXCHOTEEN2K1–DUYNHẤTTẠIVTED.VN ả − để độ − BIÊNSOẠN:THẦYĐẶNGTHÀNHNAM PROXCHOTEEN2K1–DUYNHẤTTẠIVTED.VN ố đồ ị đồ ị ệ ố ủ ế ế ủ để độ ố ế ế − ố độ ệ ố − ỏ ấ ệ đồ − đề đ ủ để ủ − − − ị ế ế ế ủ ụ để đ − − ố ủ ∈ − đồ ọ − ị − − − − ầ ố ượ ệ ố ệ ′ đề ủ ướ đ ế ế để đ − − ế ế − ủ đườ ế để độ − ấ − ả ế ế ủ đồ ị ố đườ − ẳ − ⎛ ⎞ − ⎜⎜ − ⎟⎟⎟ ⎜⎝ ⎟⎠ ⎛ ⎞ − ⎜⎜ − ⎟⎟⎟ ⎜⎝ ⎟⎠ ⎛ ⎞ − ⎜⎜ − ⎟⎟⎟ ⎜⎝ ⎟⎠ ⎛ ⎞ − ⎜⎜ − ⎟⎟⎟ ⎜⎝ ⎟⎠ ế ấ ả ế ế ủ đườ ế ủ đồ ế để − − − ị ố − ⎛ ⎞ − ⎜⎜ − ⎟⎟⎟ ⎜⎝ ⎟⎠ ⎛ ⎞ − ⎜⎜ − ⎟⎟⎟ ⎜⎝ ⎟⎠ − độ đườ ẳ − − − − BIÊNSOẠN:THẦYĐẶNGTHÀNHNAM PROXCHOTEEN2K1–DUYNHẤTTẠIVTED.VN BIÊNSOẠN:THẦYĐẶNGTHÀNHNAM PROXCHOTEEN2K1–DUYNHẤTTẠIVTED.VN ố để đ − ế ế ủ ố để ủ ố để ế ố ệ đồ − ướ đ − − ằ ế ế ủ để − − độ − ế ủ ố ầ ị đồ ị đồ ị độ − − ả ấ ố độ đế ằ để ọ ậ độ ợ ấ ả độ ụ ị ự ộ ủ ố đồ ị ế ế ủ để ụ − − − − − ố để ế ổ ế ầ đồ − ủ ị để − − ậ ợ ọ độ − ấ ả ị đườ − ự ủ ố ẳ ủ − − ế − ế ủ đồ ị ố − đườ − ẳ − − ố đồ ị ế ế ủ ế để − độ ế ố − ế ủ đồ ị ố ươ − − − để ủ ụ ệ − ế ế ủ đồ ị ố đ ố độ − ộ ế ế ế đồ ả ẽ ị ố ị ủ BIÊNSOẠN:THẦYĐẶNGTHÀNHNAM PROXCHOTEEN2K1–DUYNHẤTTẠIVTED.VN đ ể ứ − để ằ ệ BIÊNSOẠN:THẦYĐẶNGTHÀNHNAM PROXCHOTEEN2K1–DUYNHẤTTẠIVTED.VN ộ ả ế ẽ ế ế đồ ị ố − để ệ ệ ế ế ủ đồ ị ố ế để đề ụ − − độ − ′ ′ ế ế ủ đồ ị ố đề để − ế − − ế ủ đồ ế ế ị ố ủ đồ đề − ị ố để − − − đề để − − BIÊNSOẠN:THẦYĐẶNGTHÀNHNAM PROXCHOTEEN2K1–DUYNHẤTTẠIVTED.VN BIÊNSOẠN:THẦYĐẶNGTHÀNHNAM PROXCHOTEEN2K1–DUYNHẤTTẠIVTED.VN đườ ẳ ạ để ắ đườ − ố ự ươ đ ế để ế ủ ệ ướ đ − − ́ Ọ Ệ Ố Ậ Ụ Ệ Ố − Ố Ệ ĐỀ Ử BIÊNSOẠN:THẦYĐẶNGTHÀNHNAM PROXCHOTEEN2K1–DUYNHẤTTẠIVTED.VN − Ạ ắ BIÊNSOẠN:THẦYĐẶNGTHÀNHNAM PROXCHOTEEN2K1–DUYNHẤTTẠIVTED.VN Ộ ĐỀ ƯỜ ỞĐ Ề Ề đ Ố Ạ Ả Ữ ƯƠ Ọ Ả Ữ ế Ắ Ỏ Ắ Đ BIÊNSOẠN:THẦYĐẶNGTHÀNHNAM PROXCHOTEEN2K1–DUYNHẤTTẠIVTED.VN ... ế ế ủ ố để ủ ố để ế ố ệ đồ − ướ đ − − ằ ế ế ủ để − − độ − ế ủ ố ầ ị đồ ị đồ ị độ − − ả ấ ố độ đế ằ để ọ ậ độ ợ ấ ả độ ụ ị ự ộ ủ ố đồ ị ế ế ủ để ụ − − − − − ố để ế ổ ế ầ đồ − ủ ị để − − ậ ợ ọ độ... ọ độ − ấ ả ị đườ − ự ủ ố ẳ ủ − − ế − ế ủ đồ ị ố − đườ − ẳ − − ố đồ ị ế ế ủ ế để − độ ế ố − ế ủ đồ ị ố ươ − − − để ủ ụ ệ − ế ế ủ đồ ị ố đ ố độ − ộ ế ế ế đồ ả ẽ ị ố ị ủ BIÊNSOẠN:THẦYĐẶNGTHÀNHNAM... PROXCHOTEEN2K1–DUYNHẤTTẠIVTED.VN ộ ả ế ẽ ế ế đồ ị ố − để ệ ệ ế ế ủ đồ ị ố ế để đề ụ − − độ − ′ ′ ế ế ủ đồ ị ố đề để − ế − − ế ủ đồ ế ế ị ố ủ đồ đề − ị ố để − − − đề để − − BIÊNSOẠN:THẦYĐẶNGTHÀNHNAM
- Xem thêm -

Xem thêm: mở đầu về tiếp tuyến của đồ thị hàm số , mở đầu về tiếp tuyến của đồ thị hàm số

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn