Giáo án vật lý 12 phát triển năng lực

31 118 2
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 17:26

Ngày soạn: 17/8/2018 Ngày dạy: Tiết : 01 DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA (TIẾT 1) I MỤC TIÊU Kiến thức: - Trả lời câu hỏi: Thế dao động cơ, dao động tuần hoàn ? - Phát biểu định nghĩa dao động điều hoà, viết phương trình dao động điều hồ nêu rõ ý nghĩa đại lượng phương trình - Nêu mối liên hệ dao động điều hoà chuyển động tròn - Biết cách tìm biểu thức vận tốc, gia tốc dao động điều hoà - Nhận dạng đồ thị biểu diễn phụ thuộc li độ, vận tốc, gia tốc theo thời gian Kĩ năng: Đọc SGK, sử dụng toán học kiến thức vật lí học để xây dựng phương trình Thái độ: Tích cực tham gia nhiệm vụ học tập lớp, khẳng định giá trị thân thông qua hoạt động học tập Xác định nội dung trọng tâm - Định nghĩa dao động điều hồ - Phương trình li độ, phương trình vận tốc, phương trình gia tốc dao động điều hoà - Dạng đồ thị dao động điều hoà Mục tiêu phát triển lực 5.1 Định hướng lực hình thành: Năng lực giải vấn đề, lực thực nghiệm; lực dự đoán, suy luận lý thuyết; thiết kế thực theo phương án thí nghiệm, dự đốn; phân tích, khái quát hóa rút kết luận khoa học; đánh giá kết giải vấn đề 5.2 Bảng mơ tả lực phát triển chủ đề Năng lực thành phần Mô tả mức độ thực học K1: Trình bày kiến thức - Nêu được: Định nghĩa dao động cơ, dao động tuần tượng, đại lượng, định luật, nguyên hoàn, dao động điều hoà, li độ, biên độ, chu kì, tần số, lí vật lí bản, phép đo, số pha pha ban đầu dao động vật lí - Viết được: Phương trình dao động điều hồ, cơng thức vận tốc gia tốc dao động điều hồ K2: Trình bày mối quan hệ -Liên hệ tần số góc, chu kì tần số dao động kiến thức vật lí điều hồ - Xây dựng hệ thức độc lập thời gian (mối liên hệ x, v, a) K3: Sử dụng kiến thức vật lí để - Vận dụng kiến thức vật lý chuyển động tròn thực nhiệm vụ học tập hình chiếu chất điểm lên trục Ox để xây dựng phương trình dao động điều hòa - Sử dụng kiến thức đạo hàm để xây dựng công thức vận tốc, gia tốc dao động điều hồ K4: Vận dụng (giải thích, dự đốn, tính - Giải tập dao động điều hồ tốn, đề giải pháp, đánh giá giải pháp, ) kiến thức vật lí vào tình thực tiễn P2: Mô tả tượng tự nhiên Học sinh quan sát chuyển động lắc dây, ngơn ngữ vật lí quy lắc lò xo nêu định nghĩa dao động luật vật lí tượng P4: Vận dụng tương tự mô Học sinh quan sát thí nghiệm minh họa mối liên hệ hình để xây dựng kiến thức vật lí chuyển động tròn dao động điều hòa, giải thích P5: Lựa chọn sử dụng công cụ - Sử dụng cơng cụ tốn học véctơ, phép chiếu tốn học phù hợp học tập vật lí véctơ, phương trình lượng giác để giải tốn li độ, vận tốc, gia tốc, chu kì, tần số - Dùng đạo hàm để xây dựng phương trình vận tốc, gia tốc P6: Chỉ điều kiện lí tưởng Bỏ qua ma sát (lực cản) tác dụng vào lắc tượng vật lí X1: Trao đổi kiến thức ứng dụng vật Phân biệt khái niệm biên độ, li độ, pha ban đầu lí ngơn ngữ vật lí cách diễn pha dao động; T tả đặc thù môn vật lí f, X5: Ghi lại kết từ hoạt Ghi lại kiến thức, kết sau kết thúc động học tập vật lí mình, (nghe hoạt động giảng, tìm kiếm thơng tin, thí nghiệm, làm việc nhóm ) X6: Trình bày kết từ hoạt Trình bày kết từ việc quan sát, sử dụng toán học động học tập vật lí (nghe để xây dựng cơng thức vật lí, kết tính tốn giảng, tìm kiếm thơng tin, thí nghiệm, làm việc nhóm ) cách phù hợp X8: Tham gia họạt động nhóm học Tham gia hoạt động nhóm việc xây dựng kiến tập vật lí thức giải tập vật lí II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH Giáo viên: - Chuẩn bị lắc dây, lắc lò xo - Chuẩn bị hình vẽ mơ tả dao động hình chiếu P điểm M đường kính P 1P2; lựa chọn số tập dao động điều hồ Học sinh: - Ơn lại kiến thức chuyển động tròn học lớp 10 (chu kì, tần số mối liên hệ tốc độ góc với chu kì tần số) - Ơn lại kiến thức tốn học đạo hàm, cách tính đạo hàm, ý nghĩa vật lí đạo hàm III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Năng lực Nội dung Hoạt động GV Hoạt động HS hình Nội dung (10 phút) Xây dựng - Cho HS quan sát chuyển - Tìm điểm chung thành K1, khái niệm dao động động lắc dây, chuyển động X5,X6 I Dao động lắc lò xo yêu cầu HS nêu nhận xét Dao động cơ: Là chuyển động nêu lên đặc điểm qua lại quanh vị trí đặc biệt chuyển động - Tiếp thu, ghi nhớ (VTCB - thường vị trí vật - Chuẩn hoá: Các chuyển định nghĩa dao động đứng yên) động có đặc điểm Dao động tuần hoàn: chung chuyển động qua - Nếu sau khoảng lại quanh vị trí đặc biệt thời gian nhau, vật trở lại vị trí (VTCB), người ta gọi - Phân tích dao động cũ theo hướng cũ dao động chuyển động vật lắc để tìm hiểu đặc vật tuần hồn dao động điểm dao động tuần - Dao động tuần hoàn đơn - Trong chuyển động hoàn giản dao động điều hòa trên, chuyển động - Tiếp thu, ghi nhớ lắc đồng hồ có đặc điểm định nghĩa dao động khác so với hai chuyển động tuần hồn lại ? - Nhấn mạnh: Dao động lắc lặp lại cũ sau khoảng thời gian ⇒ Dao động có tính chất gọi dao động Nội dung (10 phút) tuần hồn - Vẽ hình minh họa ví dụ - Quan sát K1, K2, II Phương trình dao động K3,P2+4, điều hòa X1 Ví dụ - Xét điểm M chuyển động tròn theo chiều dương với tốc độ góc ω - Gọi P hình chiếu M Ox Ta có: x = OP = OM.cos(ωt+φ) - Đặt OM=A x=Acos(ωt+φ) , A, ω φ số ⇒ Điểm P dao động điều hòa Ox Định nghĩa dao động điều hòa Là dao động li độ vật hàm côsin (hay sin) thời gian Phương trình dao động điều hòa Phương trình x=Acos (ωt+φ) gọi phương trình dao động điều hòa - Yêu cầu hs xác định góc - M có tọa độ góc φ + ωt MOP sau khoảng thời gian t x = OM cos(ωt + φ ) - Yêu cầu hs viết phương trình hình chiếu OM lên x - Đặt OM = A yêu cầu hs viết lại biểu thức - Hàm cosin hàm điều - Nhận xét tính chất hòa hàm cosin A biên độ dao động: độ x = A cos(ω.t + φ ) - Tiếp thu - Rút P dao động điều hòa lệch cực đại vật (A>0) ωt+φ pha dao động - Yêu cầu hs định nghĩa dựa - Định nghĩa (SGK) thời điểm t (xác định vị trí chiều vào phương trình chuyển động vật thời điểm - Giới thiệu phương trình -Tiếp thu chuẩn bị trả t) dao động điều hòa lời câu hỏi cuảt GV φ pha ban đầu (có thể - Giải thích đại lượng dương, âm 0) +A - Phân tích ví dụ để Chú ý GV rút ý - Dao động điều hòa coi + (ωt + φ) quỹ đạo dao động hình chiếu điểm chuyển cách tính pha cho dao động tròn lên đường kính + φ động điều hòa quỹ đạo - Trong phương trình - Nhấn mạnh hai ý - Ghi vào x=Acos (ωt+φ) ta quy ước chọn dao động liên hệ với trục x làm gốc để tính góc pha sau dao động chiều tăng góc pha theo ngược chiều kim đồng hồ - Tổng kết - Giới thiệu cho hs nắm - Tiếp thu Nội dung (5 phút) K1, K2, III Chu kì, tần số Tần số góc dao động dao động điều hòa P2+4 tòn phần Chu kì, tần số a) Chu kì (T): khoảng thời gian - Yêu cầu hs nhắc lại cách - Nhắc lại kiến thức để vật thực dao động định nghĩa chu kì tần số lớp 10: “chu kì tồn phần Đơn vị giây (s) chuyển động tròn? khoảng thời gian vật b) Tần số (f): số dao động tồn chuyển động vòng” phần thực “Tần số số vòng giây Đơn vị Hec, kí hiệu Hz Tần số góc ( ω ) chuyển động giây” Giữa tần số góc, chu kì tần số dao động điều hòa có mối liên - Liên hệ dắt hs đến định 2π ω= = 2π f T hệ: (rad/s) nghĩa chu kì tần số, tần - Theo gợi ý GV số góc dao động điều phát biểu định nghĩa hòa đại lượng cần - Nhận xét chung tìm hiểu - Ghi nhận xét GV IV BÀI TẬP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HỌC SINH Bảng ma trận kiểm tra mức độ nhận thức Nội Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cấp cao dung Dao (MĐ1) Định nghĩa dao động cơ, (MĐ2) (MĐ3) (MĐ4) động dao động tuần hoàn Dao Phát biểu định Nêu li độ, biên động nghĩa dao động điều độ, tần số, chu kì, điều hồ Phương trình pha, pha ban đầu hồ Chu dao động điều hồ dao động gì? Biểu thức liên hệ chu kì, Định nghĩa chu kì, kì, tần số tần số tần số dao động điều hồ Tìm đại lượng đặc trưng cho dao động điều hồ Lập phương trình dao động điều hồ dao động điều hoà Câu hỏi tập củng cố a) Nhóm câu hỏi MĐ1: Câu 1: Dao động miêu tả biểu thức có dạng x = Acos( ωt + ϕ) A, ω, ϕ số, gọi dao động ? A Dao động tuần hoàn B Dao động cưỡng C Dao động tự D Dao động điều hoà Câu 2: Đối với dao động tuần hoàn, khoảng thời gian ngắn mà sau trạng thái dao động vật lặp lại cũ, gọi gì? A Tần số giao động động B Chu kỳ dao động C Chu kỳ riêng dao D Tần số riêng dao động Câu 3: Phương trình dao động điều hoà A x = A(t)cos(ωt + b) (cm) B x = Acos(ωt+ ϕ(t) ) (cm) B x = Acos (ωt) (cm) D x = A.tcos(ωt+ b) (cm) Trong A, ω, b số, đại lượng A(t), ϕ(t) thay đổi theo thời gian Câu 4: Phát biểu định nghĩa dao động điều hòa ? Câu 5: Chu kì T dao động điều hòa để vật thực dao động toàn phần Đơn vị chu kì giây(s) Câu 6: Một vật dao động điều hoà đoạn thẳng AB quanh vị trí cân O Vận tốc gia tốc vật thay đổi trình vật dao động? b) Nhóm câu hỏi MĐ2: Câu 1: Trong dao động điều hoà, phát biểu sau không đúng: A Vận tốc vật đạt giá trị cực đại vật chuyển động qua vị trí cân B Gia tốc vật đạt giá trị cực đại vật chuyển động qua vị trí cân C Vận tốc vật đạt giá trị cực tiểu vật hai vị trí biên D Gia tốc vật đạt giá trị cực tiểu vật chuyển động qua vị trí cân Câu 2: Trong dao động điều hoà, phát biểu sau không đúng: A Vận tốc vật đạt giá trị cực đại vật chuyển động qua vị trí cân B Gia tốc vật đạt giá trị cực đại vật chuyển động qua vị trí cân C Vận tốc vật đạt giá trị cực tiểu vật hai vị trí biên D Gia tốc vật đạt giá trị cực tiểu vật chuyển động qua vị trí cân c) Nhóm câu hỏi MĐ3: Câu 1: Một vật dao động điều hồ, có quỹ đạo đoạn thẳng dài 10 cm Biên độ dao động vật A 2,5cm B 5cm C 10cm D 20cm Câu 2: Một vật dao động điều hồ, có qng đường chu kì 16 cm Biên độ dao động vật A 4cm B 8cm C 16cm D 2cm Câu 3: Một lắc lò xo đặt nằm ngang có khối lượng khơng đáng kể gắn vật nặng dao động điều hồ với chu kì T = π/5 s Tần số góc lắc lò xo A 10 rad/s B rad/s C 16 rad/s D rad/s Câu 4: Một vật dao động điều hồ theo phương trình x = 6cos(4πt)cm, tần số dao động vật là: A 6Hz B 4Hz D 0,5Hz Dặn dò Các phương trình vận tốc, gia tốc Sự biến thiên vận tốc gia tốc dao động điều hoà Dạng đồ thị dao động điều hoà C 2Hz Ngày soạn: 17/8/2018 Ngày dạy: Tiết : 02 DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA (TIẾT 2) I MỤC TIÊU Kiến thức - Nêu được: Định nghĩa dao động điều hòa, khái niệm li độ, biên độ, tần số, chu kì, pha, pha ban đầu - Viết được: Phương trình dao động điều hòa, cơng thức liên hệ tần số góc, chu kì tần số, giải thích đại lượng có mặt cơng thức Kỹ - Quan sát tượng dao động, trạng thái vật dao động điều hòa - Kỹ tư tốn học, logic Thái độ - Tích cực hợp tác, tự học để lĩnh hội kiến thức Xác định nội dung trọng tâm IV Vận tốc gia tốc dao động điều hoà Vận tốc tức thời v = x’ = - ω Asin(ωt + ϕ) Vận tốc biến thiên điều hòa theo thời gian với tần số x nhanh pha π/2 - Ở vị trí biên (x = ± A): → v = - Ở VTCB (x = 0): → |vmax| = ωA Gia tốc tức thời a = v’ = - ω 2Acos(ωt + ϕ) = - ω 2x Gia tốc biến thiên điều hòa theo thời gian với tần số x ngược pha - Ở vị trí biên (x = ± A): → |amax| = - ω 2A - Ở VTCB (x = 0):→ a = Công thức độc lập A2 = x + v2 a2 v2 ; A = + ω2 ω4 ω2 Định hướng phát triển lực - Năng lực chung: Năng lực tự học, lực giải vấn đề sáng tạo, lực hợp tác - Năng lực chuyên biệt: + K1: trình bày kiến thức khái niệm dao động, li độ, biên độ, tần số, chu kì, pha, pha ban đầu + K3: Sử dụng kiến thức phương trình dao động điều hòa để thực nhiệm vụ học tập + P3: Thu thập, xử lí thơng tin để xác định vị trí vật + X5: Ghi lại kết xác định vận tốc, tọa độ vật chuyển động thực tế + X8: Tham gia hoạt động nhóm học tập vật lí II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH Chuẩn bị giáo viên Chuẩn bị lắc đơn cho học sinh quan sát dao động Chuẩn bị hình vẽ miêu tả dao động hình chiếu điểm P điểm M đường kính P1P2 Chuẩn bị thí nghiệm minh họa hình 1.4 - PHT Giải toán sau Chuẩn bị học sinh Ơn lại cơng thức đạo hàm III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Nội dung Hoạt động Giáo Hoạt động học sinh Năng lực hình thành Ổn định lớp, kiểm tra viên Kiểm tra sĩ số Theo dõi nhận xét Nhận xét kết học cũ Gọi học sinh lên bảng câu trả lời bạn tập Thảo luận nhóm Vận dụng kiến thức trả lời cũ Một vật dao động điều hoà: vật có li độ x1 = cm vận tốc vật v1 = 40( cm/s) vật qua vị trí cân vận tốc vật v2 = 50 ( cm/s) a) Tính tần số góc biên độ dao động vật b) Tìm li độ vật vận tốc vật 30 cm/s Nội dung 2(15’) Chuyển giao nhiệm vụ IV Vận tốc gia tốc 1/ Từ PTDĐ tìm GV: Vận tốc đạo hàm toán học để giải tập dao động điều công thức xác định vận bậc li độ theo thời gian → Câu hoà tốc tức thời DĐĐH? Vận tốc tức thời 2/ Có nhận xét HS : x = Acos(ωt + ϕ) v = x’ = - ω Asin(ωt + ϕ) biến thiên v? Vận tốc biến thiên điều 3/ Xác định vmax, vmin? → v = x’ = - ω Asin(ωt + hòa theo thời gian với 4/ Từ PT vận tốc tìm ϕ) tần số x công thức xác định gia GV : → câu Làm việc nhóm nhanh pha π/2 tốc tức thời DĐĐH - Vận tốc đại lượng - Ở vị trí biên (x = ± A): 5/ Dấu (-) biểu biến thiên điều hoà → v = thức cho biết điều gì? tần số với li độ - Ở VTCB (x = 0): GV : → câu → |vmax| = ωA GV gút lại kiến thức Gia tốc tức thời vận tốc tức thời a = v’ = - ω 2Acos(ωt + GV Giới thiệu gia tốc ϕ)= - ω 2x DĐĐH: Gia tốc Gia tốc biến thiên điều đạo hàm bậc hòa theo thời gian với vận tốc theo thời gian → tần số x câu ngược pha HS : - Ở vị trí biên (x = ± A): - ω 2Acos(ωt + ϕ) → |amax| = - ω 2A GV : → câu - Ở VTCB (x = 0): HS : Gia tốc ngược →a = dấu với li độ (vectơ gia Công thức độc lập tốc luôn hướng = v’ = VTCB) v2 A =x + ω a GV hướng dẫn tìm cơng thức độc lập với thời a2 v2 + ω4 ω2 Nội dung (10’) gian GV Hướng dẫn HS vẽ - HS vẽ đồ thị theo Vẽ đồ thị hàm số V Đồ thị dao đồ thị dao động điều hướng dẫn GV động điều hoà hoà x = Acosωt (ϕ = 0) A2 = x x A −A 3T T T t GV: Dựa vào đồ thị ta nhận thấy đường hình sin, người ta gọi dao động điều hoà dao động hình sin IV BÀI TẬP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HỌC SINH Bảng ma trận kiểm tra mức độ nhận thức Phân tích lực tác dụng lên vật nặng Chọn hệ trục tọa độ Viết phương trình định luật II Newton - Tại vị trí cân bằng: - Tại vị trí bất kì: Chiếu lên trục tọa độ đưa phương trình gọn Nhận xét: - Quy luật chuyển động: - Cơng thức tính chu kì, tần số: PHIẾU HỌC TẬP SỐ Khảo sát lượng lắc lò xo nằm ngang Năng lượng lắc lò xo ngang bao gồm dạng nào? Viết biểu thức tính dạng lượng tổng lượng vật Nhận xét PHIẾU HỌC TẬP SỐ Khảo sát hệ dao động khác: CLLX thẳng đứng, CLLX xiên, lắc đơn Bỏ qua ma sát (chia thành nhóm, nhóm hệ) Phân tích lực tác dụng lên vật nặng k m k m m k α Chọn hệ trục tọa độ Viết phương trình định luật II Newton - Tại vị trí cân bằng: - Tại vị trí bất kì: Chiếu lên trục tọa độ đưa phương trình gọn m k α Nhận xét: - Quy luật chuyển động: - Cơng thức tính chu kì, tần số: Thiết lập biểu thức tính lượng nhận xét Cho ví dụ số hệ dao động khác Chuẩn bị học sinh Ơn lại cơng thức đạo hàm III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Nội dung Hoạt động Giáo Hoạt động học sinh Năng lực hình thành Ổn định lớp, kiểm tra viên Viết công thức vận tốc cũ (5 ‘) vật DĐĐH? Nêu Nội dung Khảo sát Chuyển giao nhiệm vụ Thực nhiệm vụ K1, K2,K3,K4, P1, P2, lắc lò xo nằm ngang HS nghiên cứu SGK - HS đọc SGK trả lời P3,P4,P5,P6,P8,P9 (35’) giải nhiệm vụ CLLX gì? X1,X2, X3,X5, X6, X7, sau: - Dựa thiết bị có X8, C1 - Con lắc lò xo gì? sẵn HS tạo CLLX - Yêu cầu học sinh tạo - Xác định lực tác dụng lắc lò xo lên CLLX nằm ngang - Sử dụng phương pháp - Viết biểu thức định luật ĐLH để khảo sát CLLX Newton nằm ngang Phiếu học tập - Phương trình động lực số học CLLX nằm ngang nhận xét? Xác định vận tốc cực đại cực tiểu DĐ? Viết công thức gia tốc vật DĐĐH? Nêu nhận xét? Xác định gia tốc cực đại cực tiểu DĐ? - Biểu thức tính chu kỳ, tần - Phương trình dao động số CLLX - Năng lượng CLLX - Chu kỳ, tần số CLLX nằm ngang trình - Biểu thức năng, động dao động Phiếu học tập năng, số Các nhóm báo cáo kết GV tổng hợp kết quả, thảo luận nhóm, thống nội dung kiến thức: - Con lắc lò xo - Khảo sát CLLX mặt động lực học - Biểu thức chu kỳ, tần số - Năng lượng dao động CLLX GV mở rộng cho dạng khác CLLX, CLĐ IV BÀI TẬP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HỌC SINH Bảng ma trận kiểm tra mức độ nhận thức Nội dung Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao (Mức độ 2) (Mức độ 3) (Mức độ 4) Câu 1,2 (Mức độ 1) Cấu tạo lắc lò xo Câu Đo độ cứng lắc Câu Tạo lắc lò xo Câu hỏi tập củng cố Câu Nhận biết; K1) Nêu đặc điểm cấu tạo hệ dao động lý tưởng sau a) Con lắc lò xo Câu Câu (Nhận biết; K1;P8) Để tạo lắc lò xo cần phải có dụng cụ nào? (Vận dụng; K1;K2;K3;P7;P8;X5) Cho CLLX treo thẳng đứng Muốn đo độ cứng lò xo cần thêm dụng cụ nào? Cách đo (phương án, so sánh) Câu (Vận dụng cao; K3; K2; K1;K4;X5;X7;X8) Với thước thẳng, nặng, lò xo, giá treo a) Tạo lắc lò xo, đồng hồ đo thời gian (bấm giây) b) Hãy đề xuất phương án đo chu kì lắc lò xo Dặn dò Với thước thẳng, nặng, dây treo, đồng hồ bấm giây, giá treo a) Tạo lắc đơn b) Hãy đề xuất phương án đo chu kì lắc đơn Sử dụng thí nghiệm ảo (hoặc thí nghiệm thực) với biên độ góc lớn biên độ góc nhỏ a) Nhận xét dao động lắc b) Trong điều kiện lắc dao động mãi Ngày soạn: 28/8/2018 Ngày dạy: Tiết : 05 CON LẮC ĐƠN I MỤC TIÊU Kiến thức: - Nêu cấu tạo lắc đơn, điều kiện để lắc đơn dao động điều hòa - Xác định lực kéo tác dụng vào lắc đơn - Viết cơng thức tính tần số góc, chu kì, tần số dao động lắc đơn - Biết công thức tính năng, lắc đơn Nêu nhận xét định tính biến thiên động lắc dao động - Nêu ứng dụng lắc việc xác định gia tốc rơi tự Kỹ năng: - Sử dụng SGK mơ hình để mơ tatr cấu tạo lắc đơn - Chọn hệ trục tọa độ, lực tác dụng lên vật Thái độ - Tích cực hợp tác, tự học để lĩnh hội kiến thức Xác định nội dung trọng tâm Định hướng phát triển lực - Năng lực chung: Năng lực tự học, lực giải vấn đề sáng tạo, lực hợp tác - Năng lực chuyên biệt: + K1: - Viết biểu thức tính chu kì lắc đơn, + K3: - Tạo lắc đơn + P4- Sử dụng phương pháp tương tự xây dựng qui luật biến đổi năng, động năng, dao động P6: - Chỉ điều kiện lí tưởng hệ dao động: + Con lắc đơn: cấu tạo, góc lệch bé, ma sát nhỏ + X7- Thảo luận kết thực nhiệm vụ học tập thân nhóm + X8: Tham gia hoạt động nhóm học tập vật lí II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH Chuẩn bị giáo viên - Dụng cụ thí nghiệm: Con lắc đơn Pht 1/ Em mô tả cấu tạo lắc đơn 2/ Em VTCB CLĐ? 3/ Kéo vật m để dây treo lệch với phương thẳng đứng góc α buông tay Em mô tả chuyển động lắc? 4/ Trong trình dao động, CLĐ chịu tác dụng lực nào? Chuẩn bị học sinh Ơn tập kiến thức phân tích lực III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Nội dung Hoạt động Giáo Hoạt động học Năng lực hình thành Nội dung (2 phút) Ổn viên Kiểm tra sĩ số sinh Theo dõi định lớp Nội dung (10 phút) *GV: yêu cầu HS quan * HS thảo luận Tự học 1/ Em mô tả cấu tạo sát hình SGK mơ làm việc nhóm để nêu lắc đơn hình thực tế nêu cấu cấu tạo lắc đơn 2/ Em VTCB tạo lắc đơn → câu * HS: vật dao động CLĐ? qua lại quanh VTCB Quan sát hình vẽ để 3/ Kéo vật m để dây treo lệch * GV: yêu cầu HS * HS: vật chịu tác nhận xét ur với phương thẳng đứng góc VTCB CLĐ → dụng trọng lực P ur α buông tay Em mô tả câu lực căng dây T chuyển động lắc? * GV: yêu cầu HS mô 4/ Trong trình dao động, tả chuyển động CLĐ chịu tác dụng lắc đơn rút lực nào? nhận xét? → câu I Thế lắc đơn * GV yêu cầu HS phân Con lắc đơn gồm vật nhỏ, tích lực tác dụng khối lượng m, treo đầu lên vật nặng sợi dây không dãn, khối qqua trình dao động → lượng khơng đáng kể, dài l câu * GV: Ta xét xem α dao động lắc l đơn có phải dao động điều hoà hay m VTCB: dây treo có phương thẳng đứng Vật dao động tác dụng không ur ur P T Nội dung (10 phút) Khảo GV hướng dẫn HS * HS ghi nhận kiến Thảo luận nhóm sát dao động lắc đơn cách chọn hệ trục tọa thức mặt động lực học độ, chiều dương 5/ Em kết luận điều * GV yêu cầu HS nêu kiện DĐĐH CLĐ? định luật II Newton 6/ Em tìm cơng thức tần thực phép chiếu số góc, chu kỳ, tần số GV hướng dẫn HS CLĐ? cách thực phép II Khảo sát dao động chiếu, giải thích thành ur lắc đơn mặt động lực phần lực T học * GV lưu ý cho HS: r thành phần Pt lực kéo * GV giảng giải: Dù lắc chịu tác dụng lực kéo về, nhiên C αkhông >0 nói chung a tỉ lệ với α nên CLĐ u rkhông DĐĐH l α
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án vật lý 12 phát triển năng lực, Giáo án vật lý 12 phát triển năng lực

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn