Giáo án lý 10 phát triển năng lực

28 103 2
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 17:26

Ngày soạn: 14/8/2018 Ngày dạy: Tiết : 01 Tên bài: PHẦN MỘT CƠ HỌC CHỦ ĐỀ ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM BÀI CHUYỂN ĐỘNG CƠ I MỤC TIÊU Kiến thức - Nêu chuyển động cơ, chất điểm - Nêu hệ quy chiếu bao gồm yếu tố Mốc thời gian Kĩ - Xác định vị trí vật hệ quy chiếu Thái độ - Tích cực thảo luận nhóm Xác định nội dung trọng tâm - Chuyển động vật (gọi tắt chuyển động) thay đổi vị trí vật so với vật khác theo thời gian - Một vật chuyển động coi chất điểm kích thước nhỏ so với độ dài đường (hoặc so với khoảng cách mà ta đề cập đến)  Hệ quy chiếu gồm :  Một vật làm mốc, hệ toạ độ gắn với vật làm mốc ; Một mốc thời gian đồng hồ  Mốc thời gian (gốc thời gian) thời điểm bắt đầu đo thời gian mô tả chuyển động vật  Biết cách xác định toạ độ ứng với vị trí vật không gian (vật làm mốc hệ trục toạ độ)  Biết cách xác định thời điểm thời gian ứng với vị trí (mốc thời gian đồng hồ) Định hướng phát triển lực - Năng lực chung: Năng lực tự học, lực giải vấn đề sáng tạo, lực hợp tác - Năng lực chuyên biệt: + K1: trình bày kiến thức khái niệm chuyển động , chất điểm, hệ quy chiếu, mốc thời gian + K3: Sử dụng kiến thức hệ quy chiếu để thực nhiệm vụ học tập + P3: Thu thập, xử lí thơng tin để xác định tọa độ vật + X5: Ghi lại kết xác định thời điểm thời gian vật chuyển động thực tế + X8: Tham gia hoạt động nhóm học tập vật lí II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH Chuẩn bị giáo viên - Xem lại phần học lớp 8, ví dụ thực tế Bảng 1.1 SGK - PHT 1: Câu Trường hợp sau coi vật chất điểm? A Chiếc xe ô tô chạy từ Gia Lai đến Kon Tum B Quả bóng lăn mặt sân C Quả địa cầu quay quanh trục D Con chim bay tránh rét Câu Cho bảng tàu chạy, xác định thời gian tàu chạy từ Huế đến Quảng Ngãi, từ Vinh đến Nha Trang Vinh 0h53’ Huế 8h05’ Đà Nẵng 10h45’ Quảng Ngãi 13h37’ Nha Trang 20h26’ Câu Hệ tọa độ cho phép ta xác định yếu tố tốn học? A Vị trí vật B Vị trí thời điểm vật bắt đầu chuyển động C Vị trí thời điểm vật vị trí D Vị trí diễn biến chuyển động Chuẩn bị học sinh - Tìm hiểu trước khái niệm: Chuyển động cơ, chất điểm, mốc thời gian, hệ quy chiếu III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Nội dung Hoạt động Giáo viên Hoạt động học sinh Năng lực hình Nội dung (3 phút) Giới thiệu chương trình Theo dõi Giới thiệu chương trình vật lí 10 vật lí 10 Nội dung (7 phút) Giao nhiệm vụ học tập: Hoạt động nhóm, thảo K1 Trình bày Tìm hiểu khái niệm Chuyển động gì? luận kiến thức vật lí chuyển động cơ, chất Làm để biết Trình bày kết quả: điểm, quỹ đạo vật chuyển 1- Chuyển vật (gọi chuyển động động?Từ rút tắt chuyển động) tượng tự I Chuyển động tính chất quan trọng thay đổi vị trí vật so nhiên ngơn Chất điểm chuyển động? với vật khác theo thời ngữ vật lí Chuyển động Hãy lấy ví dụ gian quy luật vật lí - Muốn biết vật có tượng (gọi tắt chuyển động) nêu rõ vật chuyển động hay khơng, ta thay đổi vị trí chọn làm mốc ví phải chọn vật làm vật so với vật dụ mốc khác theo thời gian - Chuyển động có tính thành Chuyển vật chuyển động vật tương đối Cho ví dụ chuyển - P2: mô tả động nêu rõ vật Chất điểm chọn làm mốc Một vật chuyển động Thông báo: Trong chương coi chất trình này, xét Trả lời: Một vật có kích thước nhỏ điểm kích thước vật coi chất nhỏ so với độ dài điểm Vậy trường đường (hoặc so với hợp vật coi khoảng cách mà chất điểm? ta đề cập đến) Nhận xét: Trong nhiều trường hợp, vật có kích thước lớn coi chất điểm Một vật chuyển động coi chất điểm kích thước vật nhỏ so với độ dài đường phạm vi chuyển động Giao nhiệm vụ học tập: Mỗi nhóm lấy ba ví dụ Cá nhân cho ví dụ, trình chuyển động mà bày trước lớp Các nhóm vật chuyển động thảo luận nhận xét coi chất điểm ví dụ nêu Cho học sinh theo dõi đoạn video chuyển động Quỹ đạo Tập hợp tất vị số vật, khái Theo dõi đoạn video trả niệm quỹ đạo sách lời câu hỏi giáo viên trí chất điểm giáo khoa, cho biết - P3: Thu thập, chuyển động tạo quỹ đạo vật đánh giá, lựa chọn đường định Đường Thông báo: Đường nối tất xử lí thơng tin gọi quỹ đạo vị trí vật chuyển từ nguồn khác chuyển động động không gian để giải theo thời gian gọi quỹ vấn đề học đạo chuyển động Nói tập vật lí cách khác, quỹ đạo chuyển động tập hợp tất vị trí chất điểm chuyển động không gian Đặt câu hỏi: Hãy nêu Trả lời: đường thẳng, số dạng quỹ đạo mà em đường cong, đường tròn Nội dung (15’) Tìm biết Chuyển giao nhiệm vụ: HS thảo luận: hiểu cách xác định vị Học sinh đọc mục II.1 - Để xác định vị trí kiến thức ứng trí vật không SGK trả lời câu hỏi: vật ta chọn vật dụng vật lí gian - Làm để xác định làm mốc, chọn chiều ngơn ngữ vật lí II Cách xác định vị trí vị trí vật biết dương dùng thước đo cách diễn tả vật không quỹ đạo chuyển động? khoảng cách từ vị trí đặc thù vật lí gian vật đến vật mốc - Hoàn thành yêu cầu C2 - X1: trao đổi - X5: Ghi lại Vật làm mốc + Nhận xét làm học - Hoàn thành yêu cầu C2 kết từ thước đo sinh hoạt động học Nếu biết đường + Giới thiệu hệ tọa độ Oxy tập vật lí (quỹ đạo) vật, ta (nghe giảng, tìm cần chọn vật làm kiếm thơng tin, thí mốc chiều dương nghiệm, làm việc đường nhóm… ) - X6: trình bày xác định xác kết từ vị trí vật cách hoạt động học tập dùng thước đo vật lí chiều dài đoạn đường từ (nghe giảng, tìm vật làm mốc đến vật kiếm thơng tin, thí Hệ toạ độ nghiệm, làm việc Gồm trục: Ox; Oy vng góc nhóm… ) cách tạo phù hợp thành hệ trục toạ độ vng góc, điểm O gốc toạ độ Nội dung (15’) Xác Chuyển giao nhiệm vụ: Thảo luận nhóm để hồn định thời gian - Yêu cầu học sinh tự phân thành nhiệm vụ kết từ chuyển động biệt thời điểm thời gian trình bày kết hoạt động học tập - X6: trình bày - Hồn thành câu C4 vật lí câu phiếu học tập (nghe giảng, tìm Nhận xét làm học kiếm thơng tin, thí sinh nghiệm, làm việc Thơng báo kến thức hệ nhóm… ) cách quy chiếu phù hợp IV BÀI TẬP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HỌC SINH (5 phút) Bảng ma trận kiểm tra mức độ nhận thức Nội dung Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao (Mức độ 1) Trường hợp vật (Mức độ 2) (Mức độ 3) (Mức độ 4) Chất điểm coi chất điểm Thời điểm Phân biệt thời điểm thời gian Hệ tọa độ thời gian Xác định tọa độ vật Câu hỏi tập củng cố Câu Trường hợp coi máy bay chất điểm? (MĐ 1) A Chiếc máy bay chạy đường băng B Chiếc máy bay bay từ Hà Nội TP Hồ Chí Minh C Chiếc máy bay nhào lộn D Chiếc máy bay hạ cánh Câu Trong trường hợp đây, số thời điểm mà ta xét trùng với số đo khoảng thời gian trơi? (MĐ 2) A Trận bóng đá diễn từ 15 h đến 16 h 45’ B Lúc h có xe chạy từ Iakhươl, sau 15’ thị xe đến Chưpăh C Máy bay xuất phát từ Pleiku lúc 0h, sau h đến TP Hồ Chí Minh D Lúc h, chương trình The Voice kid diễn ra, sau tiếng kết thúc Câu Một ô tô chở khách xuất phát từ bến xe Hà Nội chạy đường quốc lộ hải Phòng Trong trường hợp này, nên chọn vật mốc trục tọa độ hệ quy chiếu để xác định vị trí tơ thời điểm định trước? (MĐ 3) Dặn dò Ơn tập phần kiến thức lớp trả lời: - Chuyển động thẳng gì? Nêu cơng thức tính vận tốc trung bình quãng đường chuyển động thẳng - Cùng lúc hai điểm A B cách 10km có hai ơtơ chạy cùng chiều đoạn đường thẳng từ A đến B Vận tốc ôtô chạy từ A 54km/h ôtô chạy từ B 48km/h Chọn A làm mốc, chọn thời điểm xuất phát hai xe làm mốc thời gian chọn chiều chuyển động hai ôtô làm chiều dương Viết phương trình chuyển động hai ơtơ - Cho hàm số: y = 2x +3 Hãy vẽ đồ thị hàm số hệ trục tọa độ Oxy Ngày soạn: 14/8/2018 Ngày dạy: Tiết : 02 Tên bài: Bài CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU I MỤC TIÊU Kiến thức - Nhận biết đặc điểm vận tốc chuyển động thẳng Nêu vận tốc - Nêu phương trình chuyển động thẳng đều, giải thích nghĩa đại lượng có phương trình Kĩ - Lập phương trình chuyển động vật chuyển động thẳng - Vận dụng phương trình x = x0 + v.t chuyển động thẳng hai vật - Vẽ đồ thị tọa độ - thời gian chuyển động thẳng Thái độ - Tích cực hợp tác, tự học để lĩnh hội kiến thức Xác định nội dung trọng tâm Chuyển động thẳng chuyển động vật có quỹ đạo đường thẳng, có vận tốc quãng đường Chuyển động thẳng có ba đại lượng đặc trưng là: vận tốc, quãng đường thời gian chuyển động Vận tốc trung bình: v = x  x0 x = t  t0 t Độ dời: x  x  xo  v.(t  to )  v.t Tốc độ trung bình: vtb = s t Quãng đường được: s = v t Phương trình chuyển động thẳng đều: x = x + v (t - t ) Nếu chọn gốc tọa độ gốc thời gian vị trí vật bắt đầu dời chổ (x = 0, t0 = 0) x = s = v t Chú ý: Chọn chiều dương cùng chiều chuyển động vật (nếu có nhiều vật) * Vật chuyển động cùng chiều dương v > 0, ngược chiều dương v < * Vật phía dương trục tọa độ x > 0, phía âm trục tọa độ x < Định hướng phát triển lực - Năng lực chung: Năng lực tự học, lực giải vấn đề sáng tạo, lực hợp tác - Năng lực chuyên biệt: + K1: trình bày kiến thức khái niệm chuyển động thẳng đều, vec tơ vận tốc + K3: Sử dụng kiến thức phương trình chuyển động thẳng để thực nhiệm vụ học tập + P3: Thu thập, xử lí thơng tin để xác định vị trí vật + X5: Ghi lại kết xác định vật tốc, tọa độ vật chuyển động thực tế + X8: Tham gia hoạt động nhóm học tập vật lí II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH Chuẩn bị giáo viên - Dụng cụ thí nghiệm: Bộ thí nghiệm khảo sát chuyển động thẳng (4 bộ) - PHT 1: Thực thí nghiệm cho viên bi chuyển động thẳng máng ngang (chọn trục Ox) Em xác định thời gian vật chuyển động quảng đường khác ghi kết vào bảng sau: x (m) 10 20 30 40 t (s) 0,25 Tính vận tốc vật chuyển động đoạn đường rút nhận xét 50 - PHT Giải toán sau: Cùng lúc hai điểm A B cách 10km có hai ơtơ chạy cùng chiều đoạn đường thẳng từ A đến B Vận tốc ôtô chạy từ A 54km/h ôtô chạy từ B 48km/h Chọn A làm mốc, chọn thời điểm xuất phát hai xe làm mốc thời gian chọn chiều chuyển động hai ôtô làm chiều dương Viết phương trình chuyển động hai ơtơ Chuẩn bị học sinh - Ôn lại kiến thức học chuyển động lớp - Xem lại phần vẽ đồ thị hàm số để giải phần tập củng cố III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Nội dung Hoạt động Giáo Hoạt động học Năng lực hình thành Nội dung (10’) Ổn định viên Chuyển giao nhiệm vụ: sinh học sinh lên bảng trả lớp kiểm tra cũ HS1 a) Chuyển động lời kết từ hoạt vật ? Khi Các học sinh lại động học tập vật lí coi vật chất điểm ? theo dõi nhận xét (nghe giảng, tìm - X5: Ghi lại b) Nêu cách xác định kiếm thơng tin, thí vị trí chất nghiệm, điểm ? nhóm… ) - X6: trình bày HS - Cho hàm số: y = 2x +3 Hãy vẽ đồ thị hàm số hệ trục tọa độ Oxy làm việc kết từ hoạt động học tập vật lí (nghe giảng, tìm kiếm thơng tin, thí nghiệm, làm việc nhóm… ) cách Nội dụng (15’) Ơn lại Chuyển giao nhiệm vụ: Hoạt động nhóm: cùng phù hợp - K1: Trình bày khái niệm về vận tớc trung u cầu học sinh hồn thực thí kiến thức bình chuyển động thành phiếu học tập số nghiệm nhận xét kết tượng, đại lượng, I Chuyển động thẳng đều đạt định luật, ngun lí vật Tớc độ trung bình Nhận xét làm Một nhóm lên bảng lí bản, phép đo, học sinh Kết luận, vận trình bày, nhóm số vật lí tốc vật khơng thay lại đối chiếu kết - K2: Trình bày đổi, vật chuyển động nhận xét Tocdotrungbình  Quangduongdiduoc Thoigianchuyendong s vtb  t Đơn vị: m/s km/h thẳng mối quan hệ kiến thức vật lí - Yêu cầu học sinh đưa định nghĩa chuyển động thẳng cơng thức tính tốc độ Nội dung (10’) Tìm hiểu trung bình Chuyển giao nhiệm vụ: Thảo luận nhóm trả lời khái niệm về chuyển động Thế chuyển câu hỏi: kết từ hoạt thẳng đều quãng đường động thẳng đều? Cho - Chuyển động thẳng động học tập vật lí chuyển động ví dụ? Quảng đường chuyển động (nghe giảng, tìm thẳng đều chuyển động đường thẳng có kiếm thơng tin, thí Chuyển động thẳng đều thẳng tỉ lệ thuận tốc độ trung bình nghiệm, khơng đổi nhóm… ) - X6: trình bày Chuyển động thẳng với đại lượng nào? chuyển động có quỹ đạo - Cá nhân nêu ví dụ đường thẳng & có tốc độ - Qng đường trung bình tỉ lệ thuận với thời quãng đường gian - X5: Ghi lại làm việc kết từ hoạt động học tập vật lí (nghe giảng, tìm kiếm thơng tin, thí Qng đường nghiệm, chuyển động thẳng làm việc nhóm… ) cách đều phù hợp s  vtb t  v.t Trong chuyển động thẳng đều, quãng đường s tỉ lệ thuận với thời gian chuyển động t Nội dung (5’) Tìm hiểu Chuyển giao nhiệm Thảo luận nhóm: - X6: trình bày phương trình tọa độ - thời vụ:- PHT Giải Các nhóm trình bày kết từ hoạt gian chuyển động thẳng toán sau: Cùng lúc kết quả: động học tập vật lí hai điểm A B - Phương trình chuyển (nghe giảng, tìm cách 10km có hai động xe từ A: kiếm thơng tin, thí ơtơ chạy cùng chiều xA = vA.t = 40t nghiệm, đoạn đường thẳng - Phương trình chuyển nhóm… ) cách từ A đến B Vận tốc động xe từ B: phù hợp ôtô chạy từ A xB = x0B + vB.t = 60-20t 54km/h ôtô Khi hai xe gặp nhau, chạy từ B 48km/h chúng có cùng tọa độ: Chọn A làm mốc, chọn xA = xB thời điểm xuất phát từ t = 1h Vậy sau hai xe làm mốc thời h hai xe gặp nhau, vị gian chọn chiều trí gặp cách A 40 km chuyển động hai Các bước vẽ độ thị ôtô làm chiều dương hàm số: Viết phương trình Bước Xác định tọa chuyển động hai độ điểm khác ôtô thõa mãn phương trình Nhận xét câu trả lời cho (lập bảng x,t) học sinh Bước Xác định vị trí Chuyển giao nhiệm vụ: điểm hệ tọa độ Từ kiến thức toán học Oxt liên quan đến hàm số Bước Nối điểm bậc nhất, vẽ đồ thị với nhau, ta tọa độ, thời gian đoạn thẳng, hình hai chuyển động ảnh thu đồ thị Nhận xét câu trả lời hàm số Đặt câu hỏi: Có u cầu giới hạn đồ thị? Khi hai đồ thị cắt nhau, ta có điều gì? IV BÀI TẬP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HỌC SINH làm việc Bài 3: Lúc sáng, người xe máy khởi hành từ A chuyển động với vận tốc không đổi 36km/h để đuổi theo người xe đạp chuyển động với v = 5m/s 12km kể từ A Hai người gặp lúc Bài 4: Hai ôtô xuất phát cùng lúc, xe xuất phát từ A chạy B, xe xuất phát từ B cùng chiều xe 1, AB = 20km Vận tốc xe 50km/h, xe B 30km/h Hỏi sau xe gặp xe Bài 5: Lúc sáng, người xe máy khởi hành từ A chuyển động với v = 36km/h B Cùng lúc người xe đạp chuyển động với vkđ xuất phát từ B đến A Khoảng cách AB = 108km Hai người gặp lúc Tìm vận tốc xe đạp Chuẩn bị học sinh Ôn tập kiến thức liên quan đến chuyển động thẳng III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Nội dung Hoạt động Hoạt động học sinh Nội dung (10’) Kiểm tra sĩ Giáo viên Chuyển giao nhiệm Trình bày kiến thức (1 học sinh) số học sinh vụ Các bạn lại lắng nghe nhận xét Kiểm tra cũ Yêu cầu học sinh hình thành viết công thức chuyển Nội dụng (35’) Giải số động thẳng Chuyển giao nhiệm Thực việc phân chia nhóm theo dạng tập vụ yêu cầu giáo viên Dạng 1: Xác định vận tốc, GV chia học sinh Thảo luận tập theo nhóm quãng đường thời gian làm nhóm (hai Đại diện nhóm lên bảng làm chuyển động thẳng Xác nhóm đối tượng Các bạn lại nhận xét làm định vận tốc trung bình trung bình – yếu PHT Bài 1:Quãng đường 2h Cách giải: giỏi) đầu: Sử dụng công thức Đưa dạng S1 = v1.t1 = 120 km chuyển động thẳng đều: tập phương Quãng đường 3h sau: S2 = v2.t2 S = v.t pháp giải = 120 km - -Công thức tính vận tốc trung bình S S  S   S n vtb   t t1  t2   tn Dạng 2: Viết phương trình Yêu cầu học sinh lên bảng trình Nhận xét làm Năng lực vtb  S1  S  48km / h t1  t Bài 2: Thời gian nửa đoạn đường học sinh đầu: t1  S1 S S   v1 2.12 24 chuyển động thẳng Cách giải: Thời gian nửa đoạn đường cuối: t2  S2 S S   v2 2.20 40 Tốc độ trung bình: vtb  S 15.S   15km / h t1  t2 S Bài 3: Quãng đường đầu chặng: S1  v1 t  12, 5t Quãng đường chặng giữa: S  v2 t  20t Quãng đường chặng cuối: S1  v1 t  5t S1  S2  S3 t Vận tốc trung bình: 12,5t  20t  5t  t  37,5km / h vtb  Bài 4: S1 + S2 = 45 1,5 1,5  v1  45 � v1  10, 4km / h � v1 � v2  6,9km / h PHT Bài 1: Chọn gốc toạ độ A, gốc thời gian lúc xe xuất phát Chiều dương cùng chiều với chiều chuyển động với hai xe xA = x0 + vA.t = 40t ; xB = x0 + vB.t = 20 + 30t Bài 2: Chọn gốc toạ độ A, gốc thời gian lúc Ptcđ có dạng: xA = 36t ; xB = x0 + vB.t = 18 + 18t Khi hai xe gặp nhau: x1 = x2 � t = 1h � xA = xB = 36km Vậy hai xe gặp cách góc toạ độ 36km vào lúc Bài 3: Chọn gốc toạ độ vị trí A, gốc thời gian lúc xe máy chuyển động Ptcđ có dạng: xm = 36t xĐ = 12 + 18t Khi hai xe đuổi kịp nhau: xm = xĐ � t = 2/3 phút � Hai xe gặp lúc 40 phút Bài 4: Chọn gốc toạ độ vị trí A, gốc thời gian lúc xe xuất phát Ptcđ có dạng: x1 = 50t x2 = 20 + 30t Khi hai xe đuổi kịp nhau: x1 = x2 � t = 1h Bài 5: Gốc thời gian lúc xe xuất phát, gốc toạ độ A Hai xe xuất phát từ lúc 6giờ gặp lúc � t = 2h Ptcđ có dạng: xm = 36t = 72 xĐ = 108 - 2v2 Khi hai xe đuổi kịp nhau: xm = xĐ � v2 = 18km/h IV BÀI TẬP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HỌC SINH Bảng ma trận kiểm tra mức độ nhận thức Nội dung Chất điểm Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao (Mức độ 1) (Mức độ 2) Hiểu tình (Mức độ 3) (Mức độ 4) vật coi chất điểm Vận tốc trung Tính vận tốc trung bình bình Qng đường Tính độ dài đường Câu hỏi tập củng cố Câu Trường hợp sau coi vật chuyển động chất điểm? A Viên đạn bay khơng khí lỗng B Trái đất quay quanh mặt trời C Viên bi rời từ tầng thứ năm tòa nhà xuống đất D Trái đất quay quanh trục Câu Trường hợp sau vật coi chất điểm? A Ôâtô di chuyển sân trường B.Trái Đất chuyển động tự quay quanh trục C.Viên bi rơi từ tầng thứ năm nhà xuống đất D Giọt cà phê nhỏ xuống ly Câu Nếu nói " Trái Đất quay quanh Mặt Trời " câu nói vật chọn làm vật mốc: A Cả Mặt Trời Trái Đất B Trái Đất C Mặt Trăng D Mặt Trời Câu Hai vật chuyển động đường thẳng Vật thứ từ A đến B giây Vật thứ xuất phát từ A lúc với vật thứ đến B nhanh giây Biết AB = 24m Vận tốc vật có giá trò: A v1 = 4m/s; v2 = 12 m/s B v1 = 4m/s; v2 = 11 m/s C v1 = 4m/s; v2 = 6m/s D v1 = 4m/s; v2 = 3m/s Câu Hai ngêi ®i theo chiều đờng thẳng AB, suất phát vị trí A, với vận tốc lần lợt 1,5m/s 2,0m/s, ngời thứ hai đến B sớm ngời thứ 5,5min Quãng đờng AB dài a 220m B 1980m C 283m D 1155m Dặn dò - Xem trước mới: + Chuyển động thẳng biến đổi có khác với chuyển động thẳng đều? + Đại lượng xuất chuyển động thẳng biến đổi đều? Ý nghĩa đơn vị đại lượng đó? + Nêu quy tắc tổng hợp vec tơ + Cơng thức tính vận tốc qng đường chuyển động thẳng biến đổi xác định Ngày soạn: 21/8/2018 Ngày dạy: Tiết : 04 CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU (TIẾT 1) I MỤC TIÊU Kiến thức - Nêu vận tốc tức thời Nêu ví dụ chuyển động thẳng biến đổi (nhanh dần chậm dần đều) - Nêu đặc điểm vec tơ gia tốc chuyển động thẳng biến đổi (nhanh dần chậm dần đều) - Viết cơng thức tính gia tốc, vận tốc chuyển động biến đổi Kĩ - Vẽ vec tơ gia tốc vận tốc chuyển động thẳng biến đổi (nhanh dần chậm dần đều) tính độ lớn đại lượng Thái độ - Tích cực hợp tác, tự học để lĩnh hội kiến thức Xác định nội dung trọng tâm I Vận tốc tức thời Chuyển động thẳng biến đổi đều Độ lớn vận tốc tức thời v s (1) gọi độ lớn vận tốc tức thời vật điểm t + Cho ta biết điểm vật chuyển động nhanh hay chậm Vectơ vận tốc tức thời r v có: + gốc vật chuyển động, + hướng cùng hướngchuyển động + độ tỉ lệ với độ lớn vận tốc tức thời theo tỉ xích uur r s v t Chuyển động thẳng biến đổi đều + Quỹ đạo đường thẳng + độ lớn vận tốc tức thời tăng (giảm) theo thời gian * Chú ý: Khi nói vận tốc của vật vị trí thời điểm đó, ta hiểu vận tốc tức thời II Chuyển động thẳng nhanh dần đều Gia tốc chuyển động thẳng nhanh dần đều a Khái niệm gia tốc: - phát biểu: SGK - biểu thức: a  v (2) t v  v  v0 độ biến thiên (tăng) vận tốc khoảng thời gian t ( t  t  t0 ) - Gia tốc chuyển động cho biết vận tốc biến thiên nhanh hay chậm theo thời gian Có đơn vị m/s2 b Vectơ gia tớc Vì vận tốc đại lượng vectơ nên gia tốc cũng đại lượng vectơ r r r r v  v0 v a  t  t0 t Khi vật CĐTNDĐ, vectơ gia tốc có gốc vật chuyển động, có phương chiều trùng với phương chiều vectơ vận tốc độ lớn tỉ lệ với độ lớn gia tốc theo tỉ xích Vận tớc CĐTNDĐ a Cơng thức tính vận tớc v  v0  at (3) Cho ta biết vận tốc vật thời điểm khác b Đồ thị vận tốc – thời gian Định hướng phát triển lực - Năng lực chung: Năng lực tự học, lực giải vấn đề sáng tạo, lực hợp tác - Năng lực chuyên biệt: K1: Trình bày kiến thức tượng, đại lượng, định luật, nguyên lí vật lí bản, phép đo, số vật lí K3: Sử dụng kiến thức vật lí để thực nhiệm vụ học tập K4: Vận dụng (giải thích, dự đốn, tính tốn, đề giải pháp, đánh giá giải pháp … ) kiến thức vật lí vào tình thực tiễn P5: Lựa chọn sử dụng cơng cụ tốn học phù hợp học tập vật lí P6: điều kiện lí tưởng tượng vật lí X5: Ghi lại kết xác định vật tốc, tọa độ vật chuyển động thực tế X8: Tham gia hoạt động nhóm học tập vật lí II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH Chuẩn bị giáo viên - Dụng cụ thí nghiệm: Bộ TN (1 máng nghiêng dài khoảng 1m, bi đường kính khoảng 1cm, đồng hồ đo thời gian) - PHT 1: Thực thí nghiệm cho viên bi chuyển động thẳng máng nghiêng (chọn trục Ox) Em xác định thời gian vật chuyển động quảng đường khác ghi kết vào bảng sau: x (m) 10 20 30 40 50 t (s) Tính vận tốc vật chuyển động đoạn đường rút nhận xét - PHT Giải tốn sau Một tơ chạy với vận tốc 10m/s đoạn đường thẳng người lái xe tăng ga ô tô chuyển động nhanh dần Sau 20 s, ô tô đạt vận tốc 14 m/s a Tính gia tốc tơ vận tốc sau 40 s kể từ tăng ga b Vẽ đồ thị vận tốc – thời gian chuyển động Chuẩn bị học sinh Trả lời câu hỏi sau + Chuyển động thẳng biến đổi có khác với chuyển động thẳng đều? + Đại lượng xuất chuyển động thẳng biến đổi đều? Ý nghĩa đơn vị đại lượng đó? + Cơng thức tính vận tốc quãng đường chuyển động thẳng biến đổi xác định + Cho hàm số y = 2x2 – 3x +1 Em nêu bước xẽ đồ thị hàm số hệ tọa độ xOy III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Nội dung Hoạt động Giáo Hoạt động học sinh Nội dung (10 phút) viên Gọi học sinh lên bảng Học sinh lên bảng trả Kiểm tra sĩ số kiểm trả lời lời tra cũ Các học sinh lại Câu hỏi: Chuyển động lắng nghe để nhận xét thẳng có đặc điểm gì? Viết cơng thức tính vận tốc, qng đường phương trình chuyển động chuyển động thẳng Nội dung (10 Chuyển giao nhiệm Nghiên cứu phương án phút)Tìm hiểu khái vụ:Một vật chuyển tính vận tốc vị trí niệm vận tớc tức thời động thẳng khơng đều, trình bày Chuyển động thẳng muốn biết vận tốc biến đổi đều vị trí đó, ta phải I Vận tớc tức thời làm gì? Chuyển động biến đởi đều thẳng Nhận xét phương án học sinh Hoàn thành yêu cầu Năng lực hình thành Độ lớn vận tớc Giới thiệu vận tốc tức tức thời giáo viên thời Đặt câu hỏi “tại vận tốc đại lượng s (1) gọi độ lớn t vec tơ?” vận tốc tức thời Yêu cầu học sinh hoàn v vật điểm thành C1 + Cho ta biết điểm Học sinh nghiên cứu vật chuyển động nhanh theo bàn trả lời câu hay chậm hỏi: Vectơ vận tốc tức Thế gọi chuyển thời động thẳng biến đổi đều? r v có: Có thể phân chuyển + gốc vật chuyển động thẳng biến đổi động, thành dạng chuyển + hướng cùng hướng động nào? chuyển động + độ tỉ lệ với độ lớn vận tốc tức thời theo tỉ xích uur  s r v t Chuyển động thẳng biến đổi đều + Quỹ đạo đường thẳng + độ lớn vận tốc tức thời tăng (giảm) theo thời gian * Chú ý: Khi nói vận tốc của vật vị trí thời điểm đó, ta hiểu vận tốc tức thời Nội dung (10 phút) Chuyển giao nhiệm vụ: Hoạt động nhóm: Tiến Nghiên cứu khái niệm Học sinh tiến hành thí hành thí nghiệm, ghi lại gia tốc chuyển nghiệm với viên bị lăn số liệu, xử lí số liệu động thẳng nhanh dần máng nghiêng, điền đều số liệu vào phiếu học rút nhận xét II Chuyển động thẳng tập nhanh dần đều Định hướng để học sinh Gia tốc chuyển rút nhận xét (gợi ý: Trình bày kết xử lí số liệu, rút nhận xét động thẳng nhanh dần vận tốc tức thời đều thời điểm khác a Khái niệm gia tớc: khác chúng tăng - phát biểu: SGK dần trình - biểu thức: a  v (2) t chuyển động Đưa khái niệm gia Ghi nhận khái niệm gia v  v  v0 độ biến thiên tốc tốc (tăng) vận tốc Yêu cầu học sinh thảo Thảo luận nhóm để đánh khoảng thời gian t ( luận trả lời câu hỏi: r - Véc tơ a có phương giá tính có hướng chiều cùng với vec tơ Trả lời câu hỏi: r - Véc tơ a có phương t  t  t0 ) - Gia tốc chuyển động cho biết vận tốc biến thiên nhanh hay chậm theo thời gian Có đơn vị m/s2 Vì vận tốc đại lượng vectơ nên gia tốc cũng diễn hình vẽ - Trong chuyển động độ lớn bao nhiêu? Vì sao? Khi vật CĐTNDĐ, vectơ gia tốc có gốc vật chuyển động, có phương trùng thẳng nhanh dần r vec tơ a có phương, thẳng gia tốc có đại lượng vectơ r r r r v  v0 v a  t  t0 t chiều - Trong chuyển động chiều nào? Hãy biểu b Vectơ gia tốc nào? với phương chiều vectơ vận tốc độ lớn tỉ lệ với độ lớn gia tốc theo tỉ xích gia tốc chiều cùng với vec tơ uur v Vận dụng kiến thức tổng hợp hai lực để suy r chiều a Nội dung (8 phút) Chuyển giao nhiệm vụ: Hoạt động nhóm để trả Nghiên cứu khái niệm Thiết lập cơng thức tính lời câu hỏi của giáo viên vận tốc chuyển vận tốc chuyển động hoàn thành PHT động thẳng nhanh dần thẳng nhanh dần từ Một số nhóm trình bày đều biểu thức tính gia tốc So nội dung Các nhóm cón Vận tớc sánh dấu đại CĐTNDĐ lại theo dõi, nhận xét lượng a Công thức tính vận Giao nhiệm vụ PHT tớc Nhận xét phần trả lời v  v0  at (3) của học sinh Cho ta biết vận tốc vật thời điểm khác b Đồ thị vận tốc – thời gian IV BÀI TẬP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HỌC SINH Bảng ma trận kiểm tra mức độ nhận thức Nội dung Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao (Mức độ 1) (Mức độ 3) (Mức độ 4) Tính chất (Mức độ 2) Hiểu tính chuyển động chất vận tốc, thẳng biến đởi đều gia tốc, qng Tính vận tốc, gia Vẽ đồ thị vận tốc – tốc vật chuyển thời gian đường Vận tốc, gia tốc động Câu hỏi tập củng cố Câu Chọn nhận xét sai chuyển động thẳng biến đổi A Vận tốc tức thời chuyển động thẳng biến đổi có độ lớn tăng giảm theo thời gian B Gia tốc chuyển động thẳng biến đổi có độ lớn khơng đổi C Vec tơ gia tốc cùng chiều ngược chiều với vec tơ vận tốc D Quãng đường khoảng thời gian nhau Câu Một ô tô chạy với vận tốc 10m/s đoạn đường thẳng người lái xe tăng ga ô tô chuyển động thẳng nhanh dần Sau 20 s, xe đạt vận tốc 14 m/s a Tính gia tốc tơ b Lập cơng thức tính vận tốc vẽ đồ thị vận tốc – thời gian Dặn dò - Xem lại bước vẽ đồ thị hàm số bậc hai - Nhận xét chiều vec tơ gia tốc loại chuyển động - Cho hàm số y = 2x2 – 3x +1 Em nêu bước xẽ độ thị hàm số hệ tọa độ xOy ... nghi m, đi m ? nh m ) - X6: trình bày HS - Cho h m số: y = 2x +3 Hãy vẽ đồ thị h m số hệ trục tọa độ Oxy l m việc kết từ hoạt động học tập vật lí (nghe giảng, t m ki m thơng tin, thí nghi m, l m. .. vị trí A, với vận tốc lần lợt 1, 5m/ s 2, 0m/ s, ngời thứ hai ®Õn B s m h¬n ngêi thø nhÊt 5,5min Qu·ng ®êng AB dµi a 22 0m B 198 0m C 28 3m D 115 5m Dặn dò - Xem trước m i: + Chuyển động thẳng biến đổi... ki m tra m c độ nhận thức Nội dung Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao (M c độ 1) Trường hợp vật (M c độ 2) (M c độ 3) (M c độ 4) Chất đi m coi chất đi m Thời đi m Phân biệt thời đi m thời
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án lý 10 phát triển năng lực, Giáo án lý 10 phát triển năng lực

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn