Giáo án thể dục 7 phát triển năng lực

20 102 1
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 17:05

Ngày soạn: 14-8-2018 Tuần Ngày dạy: Tiết Phòng tránh chấn thơng I Mc tiờu: Kin thc: - Học sinh biết cách thực động tác: - Cung cÊp cho HS mét sè hiĨu biÕt cÇn thiÕt để chủ động phòng tránh không để chấn thơng xảy hoạt động TDTT - Hc sinh hiu c ngun nhân từ có biện pháp phòng tránh Kỹ năng: - Thông qua nhằm giúp cho HS kỹ phòng tránh trấn thương để đảm bảo an toàn tập luyện Thái độ Có thái độ nghiờm tỳc hc tp, ghi chộp đầy đủ Năng lực, phẩm chất - Năng lực cần đạt: NL giao tiếp, NL hợp tác, NL tự nghiên cứu - Phẩm chất cần đạt:Tự lập, tự tin, có tinh thần vượt khó có trách nhiệm với thân cộng đồng II: CHUẨN BỊ: Giáo viên: SGV, tài liệu tham khảo Học sinh: Vở ghi III: CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC Phương pháp dạy học: Phương pháp đặt vấn đề, giải vấn đề, dạy học nhóm, vấn đáp, gợi mở Kĩ thuật dạy học: Động não, đặt câu hỏi, nhóm, thảo luận IV.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP: Hoạt động khởi động - Ổn định tổ chức kiểm tra sĩ số - Giáo viên phổ biến nội dung học Hoạt động hình thành kiến thức Hoạt động GV-HS Nội dung cần đạt Hoạt động 1: Phương pháp dạy học: Phương pháp đặt vấn đề, giải vấn đề, vấn đáp, gợi mở Hình thức tổ chức dạy học: Nhúm, tho lun Kin thc: - GV đặt câu hỏi để HS trả lời thảo luận ý nghĩa việc phòng tránh chấn thơng hoạt động TDTT - Mục đích quan trọng - GV dÉn d¾t vÊn tham gia tËp lun TDTT nâng cao sức khoẻ đề HS phát triển thể lực ngời Thế nhng đến kết luận tậpp biết nhng coi thờng không TT mà bị xảy chịu tuân theo nguyên tắc, phơng pháp chấn thơng điều khoa học hoạt động TDTT lên ngời tập không tốt để xảy chấn thơng - xây sát nhẹ - Cho¸ng ngÊt - GV lÊy VD thĨ - Tổn thơng để minh hoạ - Bong gân - Tổn thơng khớp sai khớp - Giập gẫy xơng - GV gọi HS ly VD - Chấn động não cột sống liên hệ với học Để xảy chấn thơng làm ảnh hởng xấu đến sức khoẻcủa ngời tập nói chấn th- K nng ơng kẻ thù TDTT Rốn luyn cho HS k nng - Biết đợc nguyên nhân cách phòng tránh ng khoa hc không để chân thơng xảy YC quan trọng m bo an ton trình tập luyn *Cỏc bin pháp thực Các hoạt động GV Hình thành cho HS - GV Thực PP phân tích giảng giải lực giao tiếp - GV cho HS thấy ý nghĩa luyện tập TDTT - Chia nhóm thảo luận Hoạt động luyện tập - Tại phải phòng tránh chấn thương luyện tập TDTT ? Hoạt động vận dụng - Giáo viên cho hs tự trao đổi câu hỏi nội dung học liên quan đến thực tiễn xung quanh hs ( Ghi lại câu hay hs để tích lũy) Hoạt động tìm tòi mở rộng Hướng dẫn HS tìm hiểu thêm nội dung liên quan đến học HD học sinh tự học, tự tìm hiểu cũ đưa câu hi Ngày soạn: 14-8-2018 Tuần Ngày dạy: Tiết Đội hình đội ngũ - chạy nhanh - chạy bền I Mục tiêu: Kiến thức: - Học sinh biết cách thực động tác: - ĐHĐN : Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, đứng nghiêm, nghỉ, quay phải, trái , sau - Chạy nhanh: Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mơng - Luyện chạy bền ĐHTN: tượng thở dốc cách khắc phục, số ĐT thả lỏng - Học sinh hiểu đươc nguyên, kỹ thuật thực động tác Kỹ năng: -Thực kỹ thuật động tác -Thực thành thạo nội dung kiến thức ôn tập - Rèn luyện kỹ xử lý tình thơng qua nội dung học Thái độ - Rèn cho học sinh có thói quen tập luyện thể dục thể thao, tác phong nhanh nhẹn thái độ nghiêm túc học Năng lực, phẩm chất - Năng lực cần đạt: NL vận động, NL hợp tác, NL lập kế hoạch hoạt động hàng ngày - Phẩm chất cần đạt: Đoàn kết, trung thực, tự chủ, có trách nhiệm với thân cộng đồng II: CHUẨN BỊ: Giáo viên: - Giáo án, còi, tranh động tác bổ trợ Học sinh: - Học sinh trang phục gọn gàng, giày tập, III: CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC Phương pháp dạy học: PP đặt vấn đề, PP trực quan, sửa chữa đtác sai Kĩ thuật dạy học: tập luyện đồng loạt, tổ, quay vòng IV.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP: Hoạt động khởi động * Ổn định tổ chức kiểm tra sĩ số - Giáo viên phổ biến nội dung học - Cho lớp khởi động: thể dục tay không động tác * Khởi động chuyên môn: Xoay kỹ khớp cổ chân ,cổ tay, vai, hông, đầu gối * Kiểm tra cũ: từ 1-2 học sinh Hoạt động hình thành kiến thức Hoạt động GV-HS Nội dung cần đạt Hoạt động 1: Phương pháp dạy học: PP đặt vấn đề, PP trực quan, sửa chữa đtác sai Kiến thức: Hình thức tổ chức dạy học: tập luyện đồng loạt, tổ, quay -Biết cách thực vòng động tác ĐHĐN di chuyển nhanh §H§N: Ôn tập hợp hàng dọc dóng hàng, nghiêm nhn, ỳng vi hiu nghỉ, quay chỗ: quay phải, quay trái, ®»ng sau lệnh quay - Thực tương Hoạt động 2: đối chuẩn ĐT Phương pháp dạy học: PP trực quan, sửa chữa đtác sai bổ trợ cho chạy Hình thức tổ chức dạy học: Tổ, quay vòng Kĩ năng: Chạy ngắn -Thực Một số động tác bổ trợ - Chạy bớc nhỏ ỳng k nng phi - Chạy nâng cao đùi hp v x lý tỡnh - Chạy gót chạm mông nội dung Hoạt động 3: tập Phương pháp dạy học: PP đặt vấn đề Hình thức tổ chức dạy học: tập luyện theo nhóm * Ch¹y bỊn: Hình thành cho HS - Giíi thiƯu hiƯn tỵng thë dốc Khi chạy thây tợng khó thở, tức nng lc hp tỏc ngực, hoa mắt chạy chậm lại hít thở sâu 8-10 lần thấy tợng đỡ chạy bình thờng - Chạy địa hình tù nhiªn cù ly 300 - 400m - Mét số động tác thả lỏng hồi tĩnh Đi lại thả láng rò tay ch©n GËp th©n hÝt thë s©u *Các biện pháp thực Thực PP trực quan, kĩ thuật quay vòng luyện tập Các hoạt động GV - GV hướng dẫn HS thực - GV hướng dẫn học sinh động tác khó Nếu HS không thực thực sai GV cần quan sát, sửa sai hướng dẫn lại HS thực luyện tập theo nhóm quay vòng - nhóm thực – nhóm quan sát, nhận xét Hoạt động luyện tập -Ôn động tác ĐHĐN - KT T/h động tác bổ trợ chạy ngắn - GV nhấn mạnh tượng thở dốc chạy bền cách khắc phục Hoạt động vận dụng - Giáo viên cho hs tự trao đổi câu hỏi nội dung học liên quan đến thực tiễn xung quanh hs ( Ghi lại câu hay hs để tích lũy) Hoạt động tìm tòi mở rộng Hướng dẫn HS tìm hiểu thêm nội dung liên quan đến học HD học sinh tự học, tự tìm hiểu cũ đưa câu hỏi Kiểm tra, ngày thỏng nm 2018 Ngày soạn: 21-8-2018 Tuần Ngày dạy: Tiết Đội hình đội ngũ - chạy nhanh I Mục tiêu: Kiến thức: - Học sinh biết cỏch thc hin cỏc ng tỏc: ĐHĐN: Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng cách điều khiển, đứng nghiêm, nghỉ, quay phải, trái,đằng sau quay Điểm số từ ®Õn hÕt vµ ®iĨm sè1-2, 1-2 Häc biÕn ®ỉi ®éi hình 0-2-4 Chạy nhanh: Trò chơi: Chạy tiếp sức,chạy tiếp sức chuyển vật, số động tác bổ trợ sức nhanh : chạy bớc nhỏ, nâng cao đùi, chạy gót chạm mông, tập phát triển sức nhanh - Hc sinh hiểu đươc nguyên, kỹ thuật thực động tác Kỹ năng: -Thực kỹ thuật động tác -Thực thành thạo nội dung kiến thức ôn tập - Rèn luyện kỹ xử lý tình thơng qua nội dung học Thái độ - Rèn cho học sinh có thói quen tập luyện thể dục thể thao, tác phong nhanh nhẹn thái độ nghiêm túc học Năng lực, phẩm chất - Năng lực cần đạt: NL vận động, NL tự quản lí, NL lập kế hoạch hoạt động hàng ngày - Phẩm chất cần đạt: Trung thực, tự tin, tự chủ, có trách nhiệm với thân cộng đồng II: CHUẨN BỊ: Giáo viên: - Giáo án, còi, tranh động tác bổ trợ Học sinh: - Học sinh trang phục gọn gàng, giày tập, III: CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC Phương pháp dạy học: PP phân đoạn, PP trực quan, sửa chữa đtác sai Kĩ thuật dạy học: tập luyện tổ, nhóm, quay vòng IV.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP: Hoạt động khởi động * Ổn định tổ chức kiểm tra sĩ số - Giáo viên phổ biến nội dung học - Cho lớp khởi động: thể dục tay không động tác * Khởi động chuyên môn: Xoay kỹ khớp cổ chân ,cổ tay, vai, hông, đầu gối * Kiểm tra cũ: từ 1-2 học sinh Hoạt động hình thành kiến thức Hoạt động GV-HS Nội dung cần đạt Hoạt động 1: Phương pháp dạy học: PP trực quan, sửa chữa đtác sai Hình thức tổ chức dạy học: tập luyện tổ, nhóm Kiến thc: * ĐHĐN -Bit cỏch thc hin Ôn tập hợp hàng dọc dóng hàng, nghiêm nghỉ, quay cỏc ng tỏc HN chỗ: quay phải, quay trái, đằng sau quay di chuyn nhanh - Biến đổi đội hình -2 - cho líp ®iĨm sè - -4 ®Õn hÕt Khi cã lƯnh theo sè ®· ®iĨm ®i ®Ịu nhẹn, với hiệu lệnh bíc sè tiÕn bíc sè tiÕn bíc Chó ý xong phải dóng hàng ngang dọc cho ngắn - Thực tương Khi cã lƯnh ‘ vỊ vÞ trÝ cò bíc’ sè vµ sè thùc đối chuẩn cỏc T quay đằng sau hàng thực quay b tr cho chy đằng sau đứng nghiêm Kĩ năng: Hoạt động 2: -Thực Phương pháp dạy học: PP phân đoạn, PP trực quan, sửa kỹ phối chữa đtác sai hợp xử lý tình Hình thức tổ chức dạy học: tập luyện tổ, nhóm nội dung * Chy ngn Một số động tác bổ trợ - Chạy bớc nhỏ,chạy nâng cao đùi, chạy gót chạm mông Hỡnh thnh cho HS - Trò chơi: Chạy tiếp sức lực tự quản “Ch¹y tiÕp søc chun vËt” lớ - Một số tập phát triển sức nhanh - Chạy tăng tốc độ đoạn ngắn 20 -30m - Chạy nâng cao đùi nhanh chỗ bấm giây - Chạy biến tốc *Cỏc bin phỏp thc hin Thực PP trực quan, kĩ thuật quay vòng luyện tập Các hoạt động GV - GV hướng dẫn HS thực - GV hướng dẫn học sinh động tác khó Nếu HS khơng thực thực sai GV cần quan sát, sửa sai hướng dẫn lại HS thực luyện tập theo nhóm quay vòng - nhóm thực – nhóm quan sát, nhận xét Hoạt động luyện tập -Ôn động tác ĐHĐN - KT T/h động tác bổ trợ chạy ngắn - GV nhấn mạnh tượng thở dốc chạy bền cách khắc phục Hoạt động vận dụng - Giáo viên cho hs tự trao đổi câu hỏi nội dung học liên quan đến thực tiễn xung quanh hs ( Ghi lại câu hay hs để tích lũy) Hoạt động tìm tòi mở rộng Hướng dẫn HS tìm hiểu thêm nội dung liên quan đến học HD học sinh tự học, tự tìm hiểu cũ đưa cỏc cõu hi Ngày soạn: 21-8-2018 Tuần Ngày dạy: Tiết Đội hình đội ngũ - chạy nhanh - ch¹y bỊn I Mục tiêu: Kiến thức: - Học sinh biết cách thực động tác: §H§N: Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng cách điều khiển, đứng nghiêm, nghỉ, quay phải, trái,đằng sau quay, biến đổi đội hình 0-24 Chạy nhanh Một số động tác bổ trợ sức nhanh : chạy bớc nhỏ, nâng cao đùi, chỗ đánh tay, đứng mặt hớng chạy XP - Chạy bền: Học phân phối sức chạy, chạy bền địa hình tự nhiên -Hc sinh hiu c kỹ thuật yêu cầu cần thực Kỹ năng: -Thực kỹ thuật động tác -Thực thành thạo nội dung kiến thức ôn tập - Rèn luyện kỹ xử lý tình thơng qua nội dung học Thái độ - Rèn cho học sinh có thói quen tập luyện thể dục thể thao, tác phong nhanh nhẹn thái độ nghiêm túc học Năng lực, phẩm chất - Năng lực cần đạt: NL sáng tạo, NL hợp tác, NL lập kế hoạch hoạt động hàng ngày - Phẩm chất cần đạt: Đoàn kết, cao thượng, tự chủ, có trách nhiệm với thân cộng đồng II: CHUẨN BỊ: Giáo viên: - Giáo án, còi, đồng hồ bấm giờ, tranh động tác bổ trợ Học sinh: - Học sinh trang phục gọn gàng, giày tập, III: CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC Phương pháp dạy học: PP luyện tập, PP phân đoạn, PP trực quan, sửa chữa đtác sai Kĩ thuật dạy học: tập luyện tổ, nhóm, quay vòng IV.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP: Hoạt động khởi động * Ổn định tổ chức kiểm tra sĩ số - Giáo viên phổ biến nội dung học - Cho lớp khởi động: thể dục tay không động tác * Khởi động chuyên môn: Xoay kỹ khớp cổ chân ,cổ tay, vai, hông, đầu gối * Kiểm tra cũ: từ 1-2 học sinh Hoạt động hình thành kiến thức Hoạt động GV-HS Nội dung cần đạt Hoạt động 1: Phương pháp dạy học: PP luyện tập, PP phân đoạn, PP trực quan, sửa chữa đtác sai Kiến thức: Kĩ thuật dạy học: tập luyện tổ, nhóm -Biết cỏch thc * ĐHĐN hin cỏc ng tỏc - Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng cách điều HN di chuyn khiển, đứng nghiêm, nghỉ, quay phải, trái, sau , nhanh nhn, ỳng biến đổi đội hình - - với hiệu lệnh Hoạt động 2: - Thực tương Phương pháp dạy học: PP luyện tập, PP trực quan, sửa chữa đối chuẩn ĐT đtác sai bổ trợ cho chạy Kĩ thuật dạy học: tập luyện nhóm, quay vòng Kĩ năng: * Chạy ngắn 10 - Mét sè ĐT bỉ trỵ søc nhanh : chạy bớc nhỏ, nâng -Thc hin c bn cao đùi, ỳng k nng phi - Tại chỗ đánh tay: TTCB đứng chân trớc chan sau hp v x lý tỡnh chân song song rộng vai đầu gối cỏc ni khuỵu tay co trớc sau trọng tâm dồn chủ yếu vào chân Động tác đánh tay theo nhịp độ tăng dung dần góc độ cách tay cẳng tay nhỏ dần đến mức hợp lý đánh tay chủ yếu đánh mạnh Hỡnh thnh cho khuỷu tay phía sau HS nng lc hp - Đứng mặt hớng chạy XP: TTCB đứng bàn chân tỏc song song sát mũi bàn chân sát vạch XP ngời thẳng tay buông tự nhiên Động tác khí lệnh XP đng thẳng ngời lên kiễng chân đổ thân ngời trớc sau nhanh chóng XP chạy đích Hot ng Chạy bền - Học cách phân phối sức chạy - chạy bền địa hình tự nhiên *Các biện pháp thực Thực PP trực quan, kĩ thuật quay vòng luyện tập Các hoạt động GV - GV hướng dẫn HS thực - GV hướng dẫn học sinh động tác khó Nếu HS không thực thực sai GV cần quan sát, sửa sai hướng dẫn lại HS thực luyện tập theo nhóm quay vòng - nhóm thực – nhóm quan sát, nhận xét Hoạt động luyện tập -Ôn động tác ĐHĐN - KT T/h động tác bổ trợ chạy ngắn - GV nhấn mạnh tượng thở dốc chạy bền cách khắc phục Hoạt động vận dụng - Giáo viên cho hs tự trao đổi câu hỏi nội dung học liên quan đến thực tiễn xung quanh hs ( Ghi lại câu hay hs để tích lũy) Hoạt động tìm tòi mở rộng Hướng dẫn HS tìm hiểu thêm nội dung liên quan đến học HD học sinh tự học, tự tìm hiểu cũ đưa câu hỏi Kiểm tra, ngy thỏng nm 2018 11 Ngày soạn: 28-8-2018 Tuần Ngày dạy: Tiết Phòng tránh chấn thơng I Mc tiêu: Kiến thức: - Học sinh biết cách thực động tác: - cung cÊp cho HS mét số hiểu biết cần thiết để chủ động phòng tránh không để chấn thơng xảy hoạt động TDTT - Học sinh hiểu đươc nguyên nhân từ có biện pháp phòng tránh 12 Kỹ năng: - Thông qua nhằm rèn luyện cho HS kỹ thực động tác đúng, biết cách phòng tránh chấn thương luyện tập Thái độ Cã th¸i độ nghiờm tỳc tự giác học TD tù häc tù tËp hµng ngµy Năng lực, phẩm chất - Năng lực cần đạt: NL vận động, NL thể lực, NL lập kế hoạch hoạt động hàng ngày - Phẩm chất cần đạt:Tự lập, tự tin, tự chủ, có trách nhiệm với thân cộng đồng II: CHUẨN BỊ: Giáo viên: SGV, tài liệu tham khảo Học sinh: Vở ghi III: CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC Phương pháp dạy học: Phương pháp giảng giải Kĩ thuật dạy học: nhóm, thảo luận IV.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP: Hoạt động khởi động - Ổn định tổ chức kiểm tra sĩ số - Giáo viên phổ biến nội dung học Hoạt động hình thành kiến thức Hoạt động GV-HS Nội dung cần đạt Hoạt ng 1: Một số nguyên nhân để xảy Kin thc: chân thơng cách phòng trách chấn thơng a Một số nguyên nhân - Không thực số nghuyên tắc - GV đặt câu hỏi tập luyện thi đấu TDTT nh để HS trả lời * Nguyên tắc hệ thống thảo luận * Nguyên tắc tăng tiến * Nguyên tắc vừa sức - GV dẫn dắt vấn - Không đảm bảo cách nguyên tắc vệ sinh đề HS ®i tËp lun nh ®Õn kÕt ln s * Địa điểm phơng tiện tập luyện không nguyờn nhõn xy chn đảm an toàn vệ sinh thng hay mc * Trang phục không phù hợp - Cỏch phũng trỏnh * Môi trờng tập luyện, ánh sáng không khí nhiệt độ tiêng ồn không đảm bảo 13 * Ăn uông nhiều trớc tập - GV lấy VD cụ thể - Không tuân thủ nội quy, kỉ luật tập để minh hoạ luyện thi đấu Cách phòng tránh - Trớc buổi tập phải khëi ®éng kÜ - GV gäi HS lấy VD - Cần kiểm tra vệ sinh sân tập thờng xuyên liên hệ với học - Mỗi HS cần rèn cho nếp sống lành K nng mạnh - Khi tập thấy mêt mỏi mức cần thông Rèn luyện cho HS kỹ vận động khoa học b¸o cho GV biÕt Đảm bảo an tồn tập *Các biện pháp thực luyện Hình thành cho HS Các hoạt động GV lực hợp tác - GV Thực PP phân tích giảng giải - GV cho HS thấy ý nghĩa luyện tập TDTT - Chia nhóm thảo luận Hoạt động luyện tập - số nguyên nhân xảy chấn thương hay mắc - Cách phòng tránh Hoạt động vận dụng - Giáo viên cho hs tự trao đổi câu hỏi nội dung học liên quan đến thực tiễn xung quanh hs ( Ghi lại câu hay hs để tích lũy) Hoạt động tìm tòi mở rộng Hướng dẫn HS tìm hiểu thêm nội dung liên quan đến học HD học sinh tự học, tự tìm hiểu cũ a cỏc cõu hi Ngày soạn: 28-8-2018 Tuần Ngày dạy: Tiết 14 Đội hình đội ngũ - ch¹y nhanh I Mục tiêu: Kiến thức: - Học sinh bit cỏch thc hin cỏc ng tỏc: ĐHĐN: Ôn tập hợp hàng ngang,dóng hàng điểm số cách điều khiĨn cđa ngêi chØ huy Ch¹y nhanh: Ch¹y bíc nhá, nâng cao đùi, chạy gót chạm mông Đứng vai hớng chạy xuất phát -Hc sinh hiu c k thut c yêu cầu cần thực Kỹ năng: -Thực kỹ thuật động tác -Thực thành thạo nội dung kiến thức ôn tập - Rèn luyện kỹ xử lý tình thông qua nội dung học Thái độ - Rèn cho học sinh có thói quen tập luyện thể dục thể thao, tác phong nhanh nhẹn thái độ nghiêm túc học Năng lực, phẩm chất - Năng lực cần đạt: NL vận động, NL thể lực, NL lập kế hoạch hoạt động hàng ngày - Phẩm chất cần đạt: Tự lập, tự tin, tự chủ, có trách nhiệm với thân cộng đồng II: CHUẨN BỊ: Giáo viên: - Giáo án, còi, đồng hồ bấm giờ, tranh động tác bổ trợ Học sinh: - Học sinh trang phục gọn gàng, giày tập, III: CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC Phương pháp dạy học: Sử dụng lời nói, PP trực quan, sửa chữa đtác sai Kĩ thuật dạy học: tập luyện quay vòng IV.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP: Hoạt động khởi động - Ổn định tổ chức kiểm tra sĩ số - Giáo viên phổ biến nội dung học - Cho lớp khởi động: thể dục tay không động tác - Khởi động chuyên môn: Xoay kỹ khớp cổ chân ,cổ tay, vai, hông, đầu gối - Kiểm tra cũ: từ 1-2 học sinh Hoạt động hình thành kiến thức Hoạt động GV-HS Nội dung cần đạt Hoạt động 1: ĐHĐN -Ôn tập hợp hàng dọc dóng hàng,nghiêm nghỉ,quay 15 chỗ: quay phải ,quay trái,đằng sau quay Kin thc: * Yêu cầu tậpp hợp cự ly biết cách dóng hàng -Bit cỏch thc quay kĩ thuật động tác Hoạt động 2: Chạy ngắn ĐHĐN di chuyn *Một số động tác bổ trợ nhanh nhn, ỳng - Chạy bớc nhỏ - Chạy nâng cao đùi vi hiu lnh - Chạy gót chạm mông - Thc hin tng *Kĩ thuật xuất phát vai hớng chạy i chun cỏc T * Yêu cầu thực thả lỏng khớp cổ chân, b tr cho chy đầu gối , thực kĩ thuật - Cách điều khiển cña ngêi chØ huy, Kĩ năng: Ngêi chØ huy ®iỊu khiĨn cÇn chó ý khÈu lƯnh -Thực bn cần to rõ rứt khoát, lệnh cần ngắn gọn ỳng k nng phi tránh dài dòng cách không cần thiết Khi hô cần hp v x lý tỡnh ý quan sát ngời tập để có điều chỉnh cỏc ni hợp lí *Cỏc bin pháp thực dung tập Hình Thực PP trực quan, kĩ thuật quay vòng luyện tập thành cho HS Các hoạt động GV lực hợp tác - GV hướng dẫn HS thực - GV hướng dẫn học sinh động tác khó Nếu HS khơng thực thực sai GV cần quan sát, sửa sai hướng dẫn lại HS thực luyện tập theo nhóm quay vòng - nhóm thực – nhóm quan sát, nhận xét Hoạt động luyện tập -Ôn động tác ĐHĐN - KT T/h động tác bổ trợ chạy ngắn Hoạt động vận dụng - Giáo viên cho hs tự trao đổi câu hỏi nội dung học liên quan đến thực tiễn xung quanh hs ( Ghi lại câu hay hs để tích lũy) Hoạt động tìm tòi mở rộng Hướng dẫn HS tìm hiểu thêm nội dung liên quan đến học HD học sinh tự học, tự tìm hiểu cũ đưa câu hi Kim tra, ngy 16 thỏng nm 2018 Ngày soạn: 4-9-2018 Tuần Ngày dạy: Tiết I HèNH I NGŨ- CHẠY NHANH- CHẠY BỀN I Mục tiêu: Kiến thức: - Học sinh biết cách thực động tỏc: ĐHĐN: Ôn đứng lại, vòng trái vòng phải Chạy nhanh: Chạy bớc nhỏ, nâng cao đùi, chạy gót chạm mông đứng vai hớng chạy - xuất phát Chạy bền: Chạy địa hình tự nhiên, giới thiệu tợng đau sóc cách khắc phục -Học sinh hiểu kỹ thuật yêu cầu cần thực Kỹ năng: - Thực kỹ thuật động tác - Thực thành thạo nội dung kiến thức ôn tập - Rèn luyện kỹ xử lý tình thơng qua ni dung hc Thỏi Có thái độ nghiờm tỳc tự giác học TD tù häc tù tËp hµng ngµy Năng lực, phẩm chất - Năng lực cần đạt: NL vận động, NL thể lực, NL lập kế hoạch hoạt động hàng ngày - Phẩm chất cần đạt:Tự lập, tự tin, tự chủ, có trách nhiệm với thân cộng đồng II: CHUẨN BỊ: Giáo viên: SGV, tài liệu tham khảo Học sinh: Vở ghi III: CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC Phương pháp dạy học: Phương pháp giảng giải Kĩ thuật dạy học: nhóm, thảo luận IV.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP: Hoạt động khởi động - Ổn định tổ chức kiểm tra sĩ số - Giáo viên phổ biến nội dung học Hoạt động hình thành kiến thức 17 Hoạt động GV-HS Hoạt động 1: ĐHĐN - Đi đứng lại: Khẩu lệnh bớc Dứt động lệnh bớc ngời hàng đồng loạt bớc chân trái trớc đến chân phải, tay đánh nhịp nhàng Tốc độ khoảng 100 110 bớc/ phút Khẩu lệnh đứng lại đứng chữ đứng chữ đứng cuối rơi vào nhịp chân phải bớc nhịp chân trái thu chân phải t đứng nghiêm - Đi vòng bên phải vòng bên trái lệnh vòng bên phải ( trái ) bớc động lênh rơi vào bên chân phải vòng ngời bớc thêm nhịp chân trái ( phải ) thực quay góc 900 tiếp tục bình thờng * Chú ý cần dóng hàng ngang dọc cho ngắn Hot ng 1: Chạy nhanh Một số động tác bổ trợ - Chạy bớc nhỏ - Chạy nâng cao đùi - Chạy gót chạm mông Hot ng 1: Chạy bn Khi chạy bền thấy tợng đau sóc bụng, cần chạy chậm lại lấy tay ấn mạnh vào chỗ đau lát đỡ đau *Cỏc bin pháp thực Thực PP trực quan, kĩ thuật quay vòng luyện tập Các hoạt động GV - GV hướng dẫn HS thực - GV hướng dẫn học sinh động tác khó Nếu HS khơng thực thực sai GV cần quan sát, sửa sai hướng dẫn lại HS thực luyện tập theo nhóm quay vòng - nhóm thực – nhóm quan sát, nhận xét Hoạt động luyện tập - số nguyên nhân xảy chấn thương hay mắc - Cách phòng tránh Hoạt động vận dụng 18 Nội dung cần đạt Kiến thức: - HS nắm thực kt thực động tác ĐHĐN - Các động tác bổ trợ chạy ngắn Kỹ Rèn luyện cho HS kỹ thực động tác đúng, vận động khoa học Đảm bảo an toàn tập luyện Hình thành cho HS lực hợp tác - Giáo viên cho hs tự trao đổi câu hỏi nội dung học liên quan đến thực tiễn xung quanh hs ( Ghi lại câu hay hs để tích lũy) Hoạt động tìm tòi mở rộng Hướng dẫn HS tìm hiểu thêm nội dung liên quan đến học HD học sinh tự học, tự tìm hiểu cũ đưa câu hỏi Thày cô liên hệ 0989.832560 ( có zalo ) để có trọn Trung tâm GD Sao Khuê nhận cung cấp giáo án, soạn powerpoit, viết SKKN, chuyên đề, tham luận, thi e-Learing cấp… 19 20 ... trả lời thảo luận ý nghĩa việc phòng tránh chấn thơng hoạt động TDTT - Mục đích quan trọng - GV dẫn dắt vấn tham gia tập luyện TDTT nâng cao sức khoẻ đề HS phát triển thể lực ngời Thế nhng đến... lực giao tiếp - GV cho HS thấy ý nghĩa luyện tập TDTT - Chia nhóm thảo luận Hoạt động luyện tập - Tại phải phòng tránh chấn thương luyện tập TDTT ? Hoạt động vận dụng - Giáo viên cho hs tự trao... Để xảy chấn thơng làm ảnh hởng xấu đến sức khoẻcủa ngời tËp ®ã cã thĨ nãi chÊn th- Kỹ ơng kẻ thù TDTT Rốn luyn cho HS k nng - Biết đợc nguyên nhân cách phòng tránh ng khoa hc không để chân thơng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án thể dục 7 phát triển năng lực, Giáo án thể dục 7 phát triển năng lực

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn