Giáo án công nghệ 9 phát triển năng lực

16 126 6
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 17:05

Tuần 1: năm 2018 Ngày soạn: 12 tháng Ngay day: 20 tháng năm 2018 Tiết Bài : giới thiệu nghề trồng ăn I Mục tiêu: Kin thc: Biết đợc vai trò, vị trí, đặc điểm nghề trồng ăn đời sống kinh tế sản xuất K nng: Nắm đợc đặc điểm yêu cầu, triển vọng phát triển nghề Thỏi : Yêu thích nghề trồng ¨n qu¶ Năng lực, phẩm chất : 4.1 Năng lực: - Năng lực chung : Năng lực tự học, lực giải vấn đề, lực tư duy, lực hợp tác, lực sử dụng ngôn ngữ - Năng lực chuyên biệt : Năng lực sử dụng cơng nghệ cụ thể, lực phân tích, lực sử dụng ngôn ngữ kỹ thuật 4.2 Phẩm chất: - u thương gia đình, q hương, đất nước - Có trách nhiệm với thân, cộng đồng, đất nước, nhân loại và môi trường tự nhiên - Trung thực; Tự tin và có tinh thần vượt khó; Chấp hành kỉ luật II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: Giỏo viờn: - Bảng số liệu phát triển nghề trồng ăn địa phơng - Phiu học tập dủ phát cho học sinh - Máy chiếu, bút dạ, giấy A0 Học sinh: - Chuẩn bị đầy đủ sách giáo khoa, ghi, bút, thước… - KiÕn thøc liªn quan III TIẾN TRÌNH TIẾT HỌC : ổn định t chc : - n nh lp : 9A - Kiểm tra chuẩn bị học sinh (®å dïng häc tËp cđa häc sinh) Tổ chức hoạt động dạy học : 2.1 Khởi động: ( phút) - GV sử dụng kĩ thuật hoàn tất nhiệm vụ - GV chiếu số tranh loại - GV giao nhiệm vụ : + Học sinh quan sát tranh và cho biết loại có chất ? + Những chất có vai trò nào người - Học sinh thực nhiệm vụ giao - Học sinh trả lời kết làm việc - GV hướng dẫn lớp bình luận, đánh giá Ngoài chất đường, bột, đạm, chất béo, sinh tố là loại chất thiếu người Những sinh tố hay gọi là Vitamin có nhiều loại Làm nào có nhiều loại rau và có chát lượng tốt? Để trả lời câu hỏi này, trước hết phải biến việc trồng ăn thành nghề Ngày nay, đã trở thành nghề ngành trồng trọt và có triển vọng Để hiểu nét nghề trồng ăn Hôm nây chúng ta học bài “ Nghề trồng ăn quả” 2.2 Các hoạt động hình thành kiến thức: HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG CN T I Vai trò, vị trí Hoạt động 1: Tìm hiểu vai trò, nghề trồng ăn quả:(8 nhiệm vụ nghề trồng ăn phut) - PP : Nêu và giải vấn đề, vấn đáp, gợi mở, dạy học nhóm, trò chơi, liên hệ thực tế - KT: Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật khăn trải bàn, làm việc nhóm,tổ chức trò chơi - NL chung : Năng lực tự học, lực giải vấn đề, lực tư duy, lực tư duy, lực hợp tác, lực sử dụng ngôn ngữ - NL chuyên biệt: Năng lực phân tích, lực sử dụng ngôn ngữ kỹ thuật - PC : Trung thực; Tự tin và có tinh thần vượt khó; Chấp hành kỉ luật - GV tổ chức trò chơi « Tiếp sức - Tìm hiểu hoa quanh ta » GV chia lớp làm đội mỗi đội cử đại diện bạn lên tham gia trò chơi - Luật chơi : thành viên nhóm xếp thành hàng dài thời gian phút mỗi bạn lên bảng ghi tên loại lại quay lại cuối hàng cho bạn lên Cứ hết thời gian đội nào ghi tên nhiều loại khơng trùng lặp tên đội sẽ chiến thắng Sẽ nhận phần qùa bí mật - GV yêu cầu HS đọc mục I SGK hoạt động nhóm phút sử dụng kĩ thuật khn tri ban nờu vai trò vị trí nghề trồng ăn sống sản xuÊt? - Từ loại em hãy cho biết loại nào có giá trị nước ta? Gia đình em có trồng loại ú khụng? - Trồng ăn có vai trò nh thÕ nµo? - Đại diện nhóm lên tham gia trò chơi - Cung cÊp cho ngêi tiªu dùng - Cung nguyên liệu cho công nghiệp chế biến đồ hộp, nớc giải khát - Cung cấp hàng hoá cho xuÊt khÈu - HS hoạt động cặp đôi phút tìm thơng tin trả lời, cặp đơi khác nhận xét, bổ sung - GV hướng Hs tự đưa kt lun Hoạt động 2: Tìm hiểu đặc điểm II Đặc điểm yêu cầu nghề: ( 20 phut) yêu cầu nghề - PP : Nờu va giải vấn đề, vấn đáp, gợi mở, dạy học nhóm, liên hệ thực tế - KT: Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não, tóm tắt nội dung bài học theo nhóm - NL chung : Năng lực tự học, lực giải vấn đề, lực tư duy, lực hợp tác, lực sử dụng ngôn ngữ - NL chuyên biệt : Năng lực sử dụng công nghệ cụ thể, lực phân tích, lực sử dng Đặc điểm nghề: ngụn ng k thut - PC : Trung thực; Tự tin và có tinh thần vượt khó; Chấp hành kỉ luật - Cho häc sinh đọc thông tin phần II SGK kt hp liên hệ thực tế hoạt động nhóm nhỏ thảo luận trả lời câu hỏi GV đưa Đại diện nhóm trình bày ý trước lớp Các bạn khác lớp có ý kiến thắc mắc hỏi bạn nhóm vừa trình bày để - Đối tợng lao động: Là gii ỏp ni dung bai hc loại ăn lâu năm - Đối tợng lao động nghề gì? có giá trị dinh dỡng kinh tế cao - Hãy kể tên công việc lao động - Nội dung lao động: Bao nghề? gồm công việc Nhân giống, làm đất, gieo trồng, chăm bón, thu hoạch, bảo - Hãy nêu tên dụng cụ dùng cho quản, chế biến nghề trồng ăn quả? - Dụng cụ lao động: Dao, cuốc, kéo cắt cành, xẻng, bình tới - Điều kiện lao động: + Làm việc thờng xuyên - Nghề trồng ăn có điều kiện trời + Tiếp xúc trực tiếp với hoá lao động nh nào? chất GV tổng hợp ý kiến kết luận + T làm việc thay đổi - Sản phẩm: Các loại - Quan sát H2 cho biết sản phẩm Yêu cầu nghề nghề loại nào? ngời lao động - Phải có tri thức khoa học sinh học, hoá học, kỹ - Nghề trồng ăn có thuật nông nghiệp, am yêu cầu gì? hiểu thực tiễn sản xuất - Tại phải có yêu cầu nh Có kỹ vậy? nghề trồng ăn - Trong yêu cầu yêu cầu - Phải yêu nghề, yêu thiên quan trọng nhất? nhiên, cần cù, chịu khó, GV nhấn mạnh yêu càu tri thức ham học hỏi, động, phải yêu nghề sáng tạo Có khả quan sát, theo dõi sinh trởng, phát triển - Có sức khoẻ tốt, dẻo dai, thích nghi với công việc hoạt động trời Hoạt động 3: Tìm hiểu triển vọng III TriĨn väng cđa nghỊ: ( phút) ph¸t triĨn cđa nghÒ: - PP : Nêu và giải vấn đề, vấn đáp, gợi mở, dạy học nhóm, trực quan, liên hệ thực tế - KT: Kĩ thuật đặt câu hỏi, cặp đôi - NL chung : Năng lực tự học, lực giải vấn đề, lực tư duy, lực hợp tác, lực sử dụng ngôn ngữ - NL chuyên biệt : Năng lực phân tích, lực sử dụng ngôn ngữ kỹ thuật - PC : Trung thực; Tự tin và có tinh thần vượt khó; Chấp hành kỉ luật - GV cho HS đọc nội dung SGK tìm thơng tin hoạt động cặp đơi trả li cõu hoi - Hiện nghề trồng ăn có xu phát triển nh nào? GV cho HS xem b¶ng sè liƯu vỊ nghỊ trång ăn - din cp ụi tr li, đại diện cặp đôi khác nhận xét, bổ sung - GV gợi ý HS đua kết luận Hoạt động luyện tập: ( phút) HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS - PP: Gợi mở, vấn đáp, nêu và giải vấn đề - KT: Đặt câu hỏi - NL: Năng lực tự học, lực giải Hiện nghề trồng ăn đợc khuyến khích phát triển nhằm tạo thêm việc làm thu nhập cho ngời lao động, sản xuất nhiều hàng hoá cho ngời tiêu dùng, nguyên liệu, hàng xuất NI DUNG CẦN ĐẠT vấn đề, - Năng lực chung : Năng lực tự học, lực giải vấn đề, lực phân tích - Năng lực chuyên biệt : Năng lực phân tích, lực sử dụng ngơn ngữ kỹ thuật - PC: Có trách nhiệm với thân, cộng đồng, đất nước, nhân loại và môi trường tự nhiên - Điều quan trọng em học hơm là gì? Theo em vấn đề là quan trọng mà chưa giải đáp? - Hãy suy nghĩ và viết giấy, GV gọi đại diện số em, mỡi em sẽ có thời gian phút trình bày trước lớp điều em đã học và câu hỏi em muốn c gii ỏp - Gọi vài học sinh đọc ghi nhớ SGK/33 Cõu 1: Nêu vai trò nghề trồng ăn quả? Cõu 2: Đặc điểm nghề trồng ăn quả? Cõu 1: - Cung cấp cho ngời tiêu dùng - Cung nguyên liệu cho công nghiệp chế biến đồ hộp, nớc giải khát - Cung cấp hàng hoá cho xuất Cõu 2: - Đối tợng lao ®éng - Néi dung lao ®éng: - Dơng lao động: - Điều kiện lao động: - Sản phẩm: Hoạt động vận dụng : - Hãy chia sẻ với cha mẹ và người gia đình hiểu biết em nghề trồng ăn - Tìm hiểu xem địa phương em nghề trồng ăn có vai trò, nhiệm vụ quan trọng nào ? Hoạt động tìm tòi, mở rộng : - Tìm hiểu và dự thảo với bạn vấn đề sau :Làm nào để bảo quản trái dài ngày mà không ảnh hưởng tới chất lượng dinh dưỡng ? * V nh: - Về nhà học bài, tìm hiểu số đặc điểm ăn địa phơng - Chuẩn bị nội dung cho học sau , ngày 20 tháng năm 2018 Đã kiểm tra Tuần 2: năm 2018 Ngày soạn: 19 tháng Ngay day: 27 tháng năm 2018 Tiết 2- Bài số vấn đề chung ăn (T.1) I Mục tiêu: Kin thc: Biết đợc đợc giá trị việc trồng ăn quả, đặc điểm thực vật yêu cầu ngoại cảnh ăn K nng: Vận dụng vào tìm hiểu thực tế gia đình, địa phơng Thỏi : Yêu thích nghề trồng ăn quả, ham tìm hiểu thực tế Nng lc, phm chất : 4.1 Năng lực: - Năng lực chung : Năng lực tự học, lực giải vấn đề, lực tư duy, lực hợp tác, lực sử dụng ngơn ngữ, lực phân tích - Năng lực chuyên biệt : Năng lực sử dụng công nghệ cụ thể, lực phân tích, lực sử dụng ngôn ngữ kỹ thuật 4.2 Phẩm chất: - Yêu thương gia đình, q hương, đất nước - Có trách nhiệm với thân, cộng đồng, đất nước, nhân loại và môi trường tự nhiên - Trung thực; Tự tin và có tinh thần vượt khó; Chấp hành kỉ luật II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: Giỏo viờn: - Nghiên cứu SGK tài liệu tham khảo - Tranh số giống ăn - Phiu học tập dủ phát cho học sinh - Bút dạ, giấy A0 Học sinh: - Chuẩn bị đầy đủ sách giáo khoa, ghi, bút, thước… III TIẾN TRÌNH TIT HC : ổn định t chc : - Ổn định lớp : 9A - Kiểm tra bài c: + Nêu vai trò nghề trồng ăn qu¶? Tổ chức hoạt động dạy học : 2.1 Khởi động: ( phút) - GV sử dụng kĩ thuật hoàn tất nhiệm vụ - GV chiếu số tranh loại - GV giao nhiệm vụ : + Cây ăn có đặc điểm chung nào? + Kĩ thuật trồng nào để có suất cao? - Học sinh thực nhiệm vụ giao - Học sinh trả lời kết làm việc - GV hướng dẫn lớp bình luận, đánh giá 2.2 Các hoạt động hình thành kiến thức: HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NI DUNG CN T Hoạt động 1: Tìm hiểu giá I giá trị việc trồng trị việc trồng ăn ăn quả: ( 10 phut) - PP : Nêu và giải vấn đề, vấn đáp, gợi mở, dạy học nhóm, trực quan, liên hệ thực tế - KT: Kĩ thuật đặt câu hỏi, khăn trải bàn - NL chung : Năng lực tự học, lực giải vấn đề, lực tư duy, duy, lực hợp tác, lực sử dụng ngôn ngữ - NL chuyên biệt : Năng lực phân tích, lực sử dụng ngôn ngữ kỹ thuật - PC : Trung thực; Tự tin và có tinh thần vượt khó; Chấp hành kỉ luật - GV yêu cầu HS đọc mục I SGK hoạt động nhóm phút sử dụng kĩ thuật khăn trải bàn cho biết giá trị việc trồng ăn là ? - Đại diện lên bảng báo cáo kết quả, - Giá trị dinh dỡng - Một số phận số có khả chữa bệnh thông thờng nhóm khác nhận xét, bổ sung, thống ý kiến chung - Hãy cho biết giá trị quan trọng nhất? Vì sao? GV Hd nêu giá trị cho VD -Nguồn nguyên liệu cho nhà máy chế biến, hàng hoá xuất có giá trị kinh tế cao Vì nghề trồng ăn giá trị mục đích đem lại hiệu kinh tế) Hoạt động 2: Tìm hiểu đặc điểm thực vật yêu cầu ngoại cảnh ăn - Nguồn nguyên liệu cho nhà máy chế biến, hàng hoá xuất có giá trị kinh tế cao - Có tác dụng bảo vệ môi trờng sinh thái, bảo vệ đất II Đặc điểm thực vật yêu cầu ngoại cảnh ăn quả:(25 phút) - PP : Nêu và giải vấn đề, vấn đáp, gợi mở, dạy học nhóm, trực quan, liên hệ thực tế - KT: Kĩ thuật đặt câu hỏi, mảnh ghép - NL chung : Năng lực tự học, lực giải vấn đề, lực tư duy, duy, lực hợp tác, lực sử dụng ngôn ng Đặc điểm thực vật: - NL chuyờn bit : Năng lực phân tích, a RƠ: Cã hai lo¹i lực sử dụng ngơn ngữ kỹ thuật - RƠ mọc thẳng xuống đất -Rễ - PC : Trung thc; Tự tin và có tinh thần cäc) gióp cho c©y đứng vững, hút nớc, chất dinh dỡng nuôi vt khó; Chấp hành kỉ luật - GV chiếu hình ảnh ăn cho - RÔ mäc ngang, nhá nhiều có tác dụng hút nớc, chất dinh dhc sinh quan sỏt ỡng nuôi - GV yờu cu HS đọc mục II SGK hoạt động nhóm phút s dng k thut mnh b Thân: Đa phần ăn thân gỗ, nhng có số lµ ghép nhóm 1,2, tìm hiểu đặc điểm thân thảo, mềm thc vt trc cũn nhúm 4,5,6 tỡm hiu c Hoa: Nhìn chung có loại v yờu cầu ngoại cảnh trước sau phút tập hợp nhóm để trao đổi, thảo luận hoa - Hoa ®ùc lại với nhóm đã tìm hiểu nhóm trước, sau nhóm thống - Hoa - Hoa lỡng tính nht y kin d Quả hạt: - din nhúm bỏo cỏo kt qu, nhúm - Nhìn chung có nhiều loại khỏc nhn xét, bổ sung đưa kết luận - Sè lỵng, màu sắc, hình dạng - Hãy kể tên phận của hạt tuỳ thuộc vào loại cây? - Hãy phân biệt điểm giống Yêu cầu ngoại cảnh khác hai loại rễ? a Nhiệt độ: Với nhiều loại GV HD HS tìm hiểu nh ND SGK cho VD minh ho¹ - H·y kể tên số loại ăn thân gỗ? (Chuối, long, dừa ) khác nên nhiệt độ thích hợp cho loại khác -250C 300C) b Độ ẩm lợng ma: - Hãy cho biết tác dụng - Độ ẩm không khí 80 90% loại hoa?(Hoa đực thụ phấn, hoa - Lợng ma 1000 2000mm phân bố năm hoa lỡng tính kết quả) c ánh sáng: Đa số ăn a ánh sáng - Hãy cho biết ăn phải d Chất dinh dỡng: Cần cung chịu tác động ngoại cấp đầy đủ chất dinh dỡng theo cảnh nào? thời kỳ để có suất, - Nếu nhiệt độ cao thấp chất lợng cao có tợng gì? - Lợng ma phân bố nh e Đất: Thích hợp với loại đất có tầng dày, kết cấu tốt, nhiều hợp lý? chÊt dinh dìng, Ýt chua, dƠ tho¸t - Cã loại ăn a bóng nớc râm hay không? - Loại đất thích hợp cho ăn quả? -Đất dỏ Bazan, đất phù sa) HS đọc tìm hiểu ND SGK trả lời GV hng dn hc sinh đưa kết luận và liên hệ thực tế lấy vị dụ địa phương 2.3 Hoạt động luyện tập: ( phút) HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS - PP: Gợi mở, vấn đáp, nêu và giải vấn đề - KT: Đặt câu hỏi - NL: Năng lực tự học, lực giải vấn đề, lực phân tích - NL chung : Năng lực tự học, lực giải vấn đề, lực tư - NL chuyên biệt : Năng lực phân tích - PC:Có trách nhiệm với thân, cộng đồng, đất nước, nhân loại và mơi trường tự nhiên - Hình thức tổ chức dạy học : Cả lớp, cá nhân - Điều quan trọng em học hôm là gì? Theo em vấn đề là quan trọng mà chưa giải đáp? - Hãy suy nghĩ và viết giấy, GV gọi đại diện số em, mỡi em sẽ có thời gian phút trình bày trước lớp điều em đã học và câu hỏi em muốn gii ỏp - Gọi vài học sinh đọc ghi nhí NỘI DUNG CẦN ĐẠT SGK/33 - Yêu cầu Hs hoàn thành bảng sau: Các yếu tố ngoại cảnh Mức độ phù hợp của ăn quả Nhiệt độ Độ ẩm Ánh sáng Chất dinh dưỡng Đất 2.4 Hoạt động vận dụng : - Hãy chia sẻ với cha mẹ và người gia đình hiểu biết em giá trị nghề trồng ăn quả, đặc điểm thực vật và yêu cầu ngoại cảnh ăn - Tìm hiểu xem địa phương em ăn đã có yêu cầu ngoại cảnh phù hợp chưa ? 2.5 Hoạt động tìm tòi, mở rộng : - Tìm hiểu liệu pháp trồng ăn kĩ thuật chăm sóc ăn xã Hùng Cường * Về nh: - Về nhà học bài, trả lời câu hỏi cuối - Đọc trớc chuẩn bị nội dung cho học sau phần III,IV , ngy 27 tháng năm 2018 Đã kiểm tra ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… Tiết 3- Bài Một số vấn đề chung ăn (T.2) I Mục tiêu: Kin thc: Biết đợc đợc kỹ thuật trồng chăm sóc ăn quả.Cách thu hoạch bảo quản K nng: Bit dng vào tìm hiểu thực tế gia đình, địa phơng Thỏi : Yêu thích nghề trồng ăn quả, ham tìm hiểu thực tế Năng lực, phẩm chất : 4.1 Năng lực: - Năng lực chung : Năng lực tự học, lực giải vấn đề, lực tư duy, lực hợp tác, lực sử dụng ngôn ngữ, lực phân tích - Năng lực chuyên biệt : Năng lực sử dụng cơng nghệ cụ thể, lực phân tích, lực sử dụng ngôn ngữ kỹ thuật 4.2 Phẩm chất: - Yêu thương gia đình, quê hương, đất nước 10 - Trung thực; Tự tin và có tinh thần vượt khó; Chấp hành kỉ luật Tích hợp theo đặc trưng mơn, dạy: Tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường, nông nghiệp sản xuất II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: Giáo viên: + Nghiên cứu SGK tài liệu tham khảo + Bảng 2/ SGK Học sinh: - Chuẩn bị đầy đủ sách giỏo khoa, v ghi, but, thc - Tìm hiểu đặc điểm ăn địa phơng III TIN TRèNH TIT HC : ổn định t chc : - Ổn định lớp : 9A - Kiểm tra bai c: + Nêu giá trị việc trồng ¨n qu¶ Tổ chức hoạt động dạy học : 2.1 Khởi động: ( phút) - GV sử dụng kĩ thuật hoàn tất nhiệm vụ - GV chiếu số tranh loại ăn - GV giao nhiệm vụ : + Có giống nào? + Kĩ thuật nhân giống sao? - Học sinh thực nhiệm vụ giao - Học sinh trả lời kết làm việc - GV hướng dẫn lớp bình luận, đánh giá 2.2 Các hoạt động hình thành kiến thức: HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG CẦN ĐẠT III kỹ thuật trồng chăm Hoạt động 1: Tìm hiểu kỹ thuật sóc ăn quả: trồng chăm sóc ăn - PP : Nờu va gii quyt vấn đề, vấn đáp, gợi mở, dạy học nhóm, trực quan, liên hệ thực tế - KT: Kĩ thuật đặt câu ; Kĩ thuật chia nhóm ; Kĩ thuật giao nhiệm vụ - NL chung : Năng lực tự học, lực giải vấn đề, lực tư duy, duy, lực hợp tác, lực sử dụng ngôn ngữ - NL chuyên biệt : Năng lực phân tích, lực sử dụng ngôn ngữ kỹ thuật - PC : Trung thực; Tự tin và có tinh thần vượt khó; Chấp hành kỉ luật - GV phát phiếu học tập yêu cầu HS thời gian phút hoạt động nhóm theo bàn làm thành nhóm hoàn thành phiếu học tập - Đại diện nhóm báo cáo kết quả, nhóm khác 11 nhận xét, bổ sung - GV hướng dẫn Hs rút kết luận - Điền loại ăn mà em biết vào mu bng? - GV cho VD thêm loại - Có phơng pháp nhân giống ăn nào? - Hãy kể tên số phơng pháp nhân giống vô tính mà em biết? GV nêu PP phổ biến - Tại trồng ăn phải cần biÕt ®Õn thêi vơ? - HS: Trồng thời vụ phát triển tốt, cho suất cao - Tại lại phải trồng vào tháng trên? - HS: Vì vào tháng thời tiết, khí hậu mát mẻ, độ ẩm cao tạo điều kiện cho ph¸t triĨn tèt - Tại phải trång dày hợp lớ? - Tại đào hố cần để riêng lớp đất mặt bên? - Cho học sinh đọc quy trình trồng GV HD thêm qua VD minh hoạ - Cho HS đọc nội dung phần chăm sóc - Làm cỏ dại có tác dụng gì? - Tại phải bón phân thúc? Bón vào thời kì nào? 12 Giống - Cây ăn nhiệt đới - Cây ăn ôn đới - Cây ăn nhiệt đới Nhân giống: - Nhân giống phơng pháp hữu tính nh gieo hạt - Nhân giống phơng pháp vô tính nh giâm, chiết, ghép, tách chồi, nuôi cấy mô Trồng ăn quả: a Thời vụ: - Miền bắc: + Vụ xuân: Từ tháng đến tháng + Vụ thu: Từ tháng đến tháng 10 - Miền nam: Đầu mùa ma -tháng 4-5) b Khoảng cách trồng: Trồng dày hợp lí: tận dụng đất, dễ chăm soực, phoứng trửứ saõu beọnh c Đào hố, bón phân lót: Khi đào hố cần để riêng lớp đất mặt bªn Vì lớp mặt tơi xốp có nhieu chaỏt dinh dửụừng hụn d Trồng cây: Cây ăn đợc trồng theo quy trình: Đào hố trồng, Bóc vỏ bầu; Đặt vào hố;Lấp đất;Tới nớc Chăm sãc: a Làm cỏ, vun xới: Để diệt cỏ dại, làm nơi ẩn náu sâu bệnh, làm cho đất tơI xốp b Bón phân thúc: - Thời kì bón: + chưa đã hoa, + Sau thu hoạch - Loại phân bón: phân chuồng, phân hoá học, bùn ao, phù sa - Cách bón: (Sgk) c Tưới nước: - Khi nµo ta nên tới nớc cho cây? Ti nc tu theo yờu cầu - Biện pháp nào để giữ ẩm, hạn chế xói mòn, cỏ (Thời kì hoa, quả) dại? (Phủ rơm rạ, tán PE quanh gốc cây, trồng Thời kì sắp thu hoạch khơng cần xen ngắn ngày và trồng chắn gió)? tưới d Tạo hình, sa cnh: - Hãy cho biết tạo hình, - Tao hỡnh; sửa cành? - Sa canh: - Tác dụng việc làm này? - Cỏc thi kỡ để tạo hình, sửa cành: e Phòng trừ sâu bệnh: - Các loại sâu đục thân hoa, quả; - H·y kể cách mà nhà em dùng ry, rp, b xớt; sõu cn lỏ Bnh; để phòng trừ sâu bÖnh? Mốc sương, vàng lá, thối => Coi trọng phương pháp phòng trừ kĩ - Phòng trừ sâu bệnh kịp thời thuật canh tác, sinh vật, hạn chế dùng thuốc hoá biện pháp chương trình học để giảm nhiễm mơi trường, gây độc hại phòng trừ dịch hại tổng hợp IPM cho người và sinh vật khác g Sử dụng chất điều hồ sinh trưởng: - Kích thích mầm hoa, tăng tỉ lệ đậu quả, làm thay đổi kích cỡ, màu - Khi sử dụng chất điều hoà sinh trsc qu ởng ta cần lu ý điều gì? - S dụng với nồng độ nhỏ, thời gian định tuỳ thuc vao loai cõy IV Thu hoạch Bảo quản Hoạt động 2: Tìm hiểu cách thu hoạch, bảo quản chế biến sản Chế biến: phẩm - PP : Nêu và giải vấn đề, vấn đáp, gợi mở, dạy học nhóm, trực quan, liên hệ thực tế - KT: Kĩ thuật đặt câu ; Kĩ thuật chia nhóm ; Kĩ thuật giao nhiệm vụ; Kĩ thuật khăn trải bàn - NL chung : Năng lực tự học, lực giải vấn đề, lực tư duy, duy, lực hợp tác, lực sử dụng ngôn ngữ - NL chuyên biệt : Năng lực phân tích, Thu ho¹ch: lực sử dụng ngơn ngữ kỹ thuật - PC : Yêu thương gia đình, quê hng, t nc 13 HS đọc nghiên cứu ND SGK - Yêu cầu Hs hoạt động nhóm phút, sử dụng kĩ thuật khăn trải bàn trả lời số câu hỏi - Đại ddienj nhóm lên bảng báo cáo kết quả, nhóm khác nhận xét, bổ sung - GV nhn xet va cht kin thc -Khi thu hoạch cần lu ý ? - Khi bảo quản cần lu ý điều gì? - Có cách chế biến ? GV Nêu lu ý thu hoạch,bảo quản,chế biến? - Các loại có vỏ mỏng, mọng nớc nên dễ bị dập nớc thu hoạch cần nhẹ nhàng, tránh dập nát - Quả hái đợc làm sạch, phân loại để nơi râm mát Bảo quản : - Sử lí hoá chất tia phóng xạ, bảo quản lạnh Chế biến : -Tuỳ theo loại mà chế biến - Cheỏ biến: đóng hộp, làm mứt, bánh kẹo loại Lưu ý : - Thu hoạch phải đảm bảo thời gian cách li -Sử dụng chất bảo quản , chất phụ gia bảo quản chế biến quy đònh vệ sinh an toàn thực phẩm 2.3 Hoạt động luyện tập: HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS - PP: Gợi mở, vấn đáp, nêu và giải vấn đề - KT: Đặt câu hỏi - NL: Năng lực tự học, lực giải vấn đề, lực phân tích - NL chung : Năng lực tự học, lực giải vấn đề, lực tư - NL chuyên biệt : Năng lực phân tích - PC: Yêu thương gia đình, quê hương, đất nước - Điều quan trọng em học hôm là gì? Theo em vấn đề là quan trọng mà chưa giải đáp? - Hãy suy nghĩ và viết giấy, GV gọi đại diện số em, mỡi em sẽ có thời gian phút trình bày trước lớp điều em đã học và câu hỏi em muốn giải đáp - Gọi vài học sinh đọc ghi nhớ SGK/15 - Hãy nối cột a với cột B để thấy mục đích biện pháp kĩ thuật sinh trưởng và phát triển 14 NỘI DUNG CẦN ĐẠT ăn quả: Cột A Làm cỏ, vụ xới Bón phân thúc hợp lí Tạo hình, sửa cành Cột nới với với Phòng, trừ sâu bệnh với Chọn giống ăn tốt Tưới nước với với với Cột B a Cung cấp đủ nước cho b Để tạo khả cho suất và chất lượng cao c Nhằm cung cấp đầy đủ, cân đối và kịp thời chất dinh dưỡng cho d Diệt cỏ dại, làm nơi ẩn náu sâu bệnh và làm đất tơi xốp e Điều hòa phát triển cây, tăng tỷ lệ đậu quả, thay đổi kích cỡ và màu sắc f Cho tán cân dối, khỏe mạnh, mang nhiều quả; thơng thống, giảm sâu bệnh g Giúp sinh trưởng phát triển tốt, suất và chất lượng không bị giảm sử dụng chất điều với hòa sinh trưởng 2.4 Hoạt động vận dụng : - Hãy chia sẻ với cha mẹ và người gia đình hiểu biết em kĩ thuật trồng , chăm sóc, thu hoạch, bảo quản và chế biến ăn - Tìm hiểu xem địa phương em và kể tên cách bảo quản tươi mà em biết ? 2.5 Hoạt động tìm tòi, mở rộng : - Tìm hiểu liệu pháp nhân giống ăn địa phương em để thảo luận bài học sau * Về nhà: - VỊ nhµ học bài, trả lời câu hỏi cuối - Đọc trớc chuẩn bị nei dung cho học sau bài : Các phương pháp nhân giống ăn , ngày 10 tháng năm 2018 Đã kiểm tra ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… Thày cô liên hệ 0989.832560 ( có zalo ) để có trọn Trung tâm GD Sao Khuê nhận cung cấp giáo án, bài soạn powerpoit, viết SKKN, chuyên đề, tham luận, bài thi e-Learing cấp… 15 16 ... Đã kiểm tra ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… Thày cô liên hệ 098 9.832560 ( có zalo ) để có trọn Trung tâm GD Sao Khuê nhận cung cấp giáo án, bài soạn powerpoit,... ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… TuÇn 2: năm 2018 Ngày soạn: 19 tháng Ngay day: 27 tháng năm 2018 Tiết 2- Bài số vấn đề chung ăn (T.1) I Mục tiêu: Kin thc: Biết... lực hợp tác, lực sử dụng ngôn ngữ, lực phân tích - Năng lực chuyên biệt : Năng lực sử dụng cơng nghệ cụ thể, lực phân tích, lực sử dụng ngôn ngữ kỹ thuật 4.2 Phẩm chất: - Yêu thương gia đình,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án công nghệ 9 phát triển năng lực, Giáo án công nghệ 9 phát triển năng lực

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn