Giáo án công nghệ 8 phát triển năng lực

23 101 4
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 17:05

Tuần : Ngày soạn : 14 Ngày dạy : 23 PHẦN I: VẼ KĨ THUẬT CHƯƠNG I: BẢN VẼ CÁC KHỐI HÌNH HỌC Tiết 1- Bài VAI TRÒ CỦA BẢN VẼ KĨ THUẬT TRONG SẢN XUẤT VÀ ĐỜI SỐNG I MỤC TIÊU Kiến thức: - Sau học song học sinh biết số khái niệm vẽ kỹ thuật(BVKT) thông thường - Biết vai trò vẽ kĩ thuật sản xuất đời sống - Có nhận thức đắn việc học tập môn kĩ thuật Kĩ năng: Quan sát phân tích hoạt động tượng thực tế Thái độ: Nghiêm túc, say mê học tập môn Năng lực, phẩm chất: 4.1 Năng lực: - Năng lực chung : Năng lực tự học, lực giải vấn đề, lực tư duy, lực hợp tác, lực sử dụng ngôn ngữ - Năng lực chuyên biệt : Năng lực sử dụng công nghệ cụ thể, lực phân tích, lực sử dụng ngơn ngữ kỹ thuật 4.2 Phẩm chất: - Yêu thương gia đình, q hương, đất nước - Có trách nhiệm với thân, cộng đồng, đất nước, nhân loại môi trường tự nhiên - Trung thực; Tự tin có tinh thần vượt khó; Chấp hành kỉ luật II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: Giáo viên: Phiếu học tập, giấy A0, bút Học sinh: - Đọc trước nhà - Tìm hiểu số tượng liên quan tới học bóng cây, bóng nhà III TIẾN TRÌNH TIẾT HỌC : ổn định t chc : - n nh lớp : 8A 8B - Kiểm tra chuẩn bị học sinh (®å dïng häc tËp cña häc sinh) Tổ chức hoạt động dạy học : 2.1 Khởi động: ( phút) - GV sử dụng kĩ thuật hoàn tất nhiệm vụ - GV chiếu số tranh - GV giao nhiệm vụ : + Học sinh quan sát tranh cho biết ý nghĩa tranh ? Xung quanh có biết sản phẩm bàn tay khối óc người sáng tạo ra, từ đinh vít đến tơ hay tàu vũ trụ, từ nhà đến công trình kiến trúc, xây dựng - Vậy sản phẩm làm nào? Trong sống người diễn đạt tư tưởng , tình cảm truyền đạt thông tin cho bằng cách nào? Đó nội dung học hơm nay: “ Vai trò vẽ kĩ thuật sản xuất đời sống” 2.2 Các hoạt động hình thành kiến thức: HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG CẦN ĐẠT I: Khái niệm vẽ kỹ thuật: ( phút) Hoạt động 1: Khái niệm vẽ kỹ thuật: - PP: Nêu giải vấn đề, vấn đáp, trực quan, dạy học nhóm - KT: Kĩ thuật đặt câu, Làm việc nhóm, KT khăn trải bàn - GV yêu cầu Hs đọc thông tin SGK/29 tìm hiểu thơng tin hoạt động nhóm sử dụng kĩ - BVKT trình bày thơng tin kĩ thuật khăn trải bàn cho biết BVK ? thuật dạng hình vẽ - Các ngành dùng vẽ kí hiệu theo quy tắc thống không? Tại sao? thường vẽ theo tỷ lệ - Bản vẽ kĩ thuật thể bằng cách nào? - Đại diện nhóm báo cáo kết hoạt động Các ngành dùng vẽ của nhóm, nhóm khác nhận xét, bở sung ngành Thống ý kiến đưa kết luận - BVKT thường vẽ bằng tay, có trợ giúp máy tính Hoạt động : Bản vẽ kĩ thuật sản II Bản vẽ kĩ thuật sản xuất xuất ( 10 phút) - PP: Nêu giải vấn đề, vấn đáp, trực quan, dạy học trực quan, dạy học nhóm - KT: Kĩ thuật đặt câu, KT phòng tranh - GV đưa số câu hỏi yêu cầu HS hoạt động nhóm phút phác họa câu trả lời sau treo lên tường gần nhóm Tất nhóm có thời gian phút xem triển làm đưa ý kiến bình luận bở sung Cuối cùng, tất phương án giải tập hợp lại tìm phương án tối ưu - Trong giao tiếp hàng ngày người trao đổi thông tin với thường dùng - Con người giao tiếp với bằng phương tiên gì? cử chỉ, tiếng nói , chữ viết - Những người khiếm thính giao tiếp với - Người thiết kế cơng trình thường sử dụng phương tiện để trình bày ý tưởng mình? - Họ thể vẽ kĩ thuật - Người công nhân chế tạo sản phẩm thi công công trình cần vào - Căn vào vẽ kĩ thuật gì? * Đối với sản xuất : Bản vẽ kĩ thuật - Vậy vẽ kĩ thuật có tầm quan ngơn ngữ dùng chung kĩ sản xuất? Hoạt động :Bản vẽ kĩ thuật đời sống - PP: Nêu giải vấn đề, vấn đáp, trực quan, dạy học trực quan, dạy học nhóm - KT: Kĩ thuật đặt câu, Làm việc nhóm - GV chiếu hình 1.3 a,b yêu cầu HS quan sát cho biết ý nghĩa hình sống? - HS hoạt động cặp đôi phút trả lời - HS khác nhận xét, bổ sung - Khi mua sản phẩm muốn sử dụng an toàn có hiệu sản phẩm cần phải làm gì? - Em lấy ví dụ thực tế gia đình em mua đồ gia dụng? - Vậy vẽ kĩ thuật có vai trò đời sống? - HS đưa kêt luận Hoạt động : Bản vẽ dùng lĩnh vực kĩ thuật - PP: Nêu giải vấn đề, vấn đáp, trực quan, dạy học nhóm - KT: Kĩ thuật đặt câu, Làm việc nhóm - GV yêu cầu HS hoạt động nhóm phút kể tên lĩnh vực kỹ thuật có sử dụng vẽ kĩ thuật Hãy nêu tên trang bị sở hạ tầng lĩnh vực kỹ thuật đó? - Đại diện nhóm báo cáo kết hoạt động, nhóm khác nhận xét, bở sung - Gv chuẩn hố với từng lĩnh vực thuật Nó diễn tả xác hình dạng, kết cấu sản phẩm cơng trình III vẽ kĩ thuật đời sống: ( phút) - Hs: Cần sử dụng theo dẫn bằng hình vẽ bằng lời - Bản vẽ KT: tài liệu cần thiết kèm theo sản phẩm dùng trao đổi, sử dụng IV vẽ dùng lĩnh vực kĩ thuật: ( 10 phút) + Cơ khí: Máy cơng cụ, nhà , xưởng + Xây dựng: Máy xd, phương tiện vận chuyển + Giao thông: phương tiện giao thông, cầu cống + Nông nghiệp: Máy nông nghiệp * Kết luận: Các lĩnh vực kĩ thuật dùng vẽ kĩ thuật sử dụng vẽ riêng ngành 2.3 Hoạt động luyện tập: ( phút) HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG CẦN ĐẠT - PP: Gợi mở, vấn đáp, nêu giải vấn đề - KT: Đặt câu hỏi Câu 1: Vì nói vẽ kĩ thuật ngơn ngữ Câu 1: BVKT trình bày thơng dùng chung kĩ thuật? tin kĩ thuật dạng hình vẽ kí hiệu theo quy tắc thống Câu 2: Vì cần phải học mơn vẽ thường vẽ theo tỷ lệ kĩ thuật? Câu 2: Học vẽ kĩ thuật để vận dụng vào sống học tập tốt Câu 3: Bản vẽ ký thuật có vai trò mơn khoa học khác sản xuất đời sống? Câu 3: * Đối với sản xuất : Bản vẽ kĩ thuật ngơn ngữ dùng chung kĩ thuật Nó diễn tả xác hình dạng, kết cấu sản phẩm cơng trình * Đối với đời sống: - Bản vẽ KT tài liệu cần thiết kèm theo sản phẩm dùng trao đổi, sử dụng Hoạt động vận dụng: - Hãy chia sẻ với cha mẹ người gia đình hiểu biết em vẽ kỹ thuật - Tìm hiểu tài liệu hướng dẫn sử dụng số thiết bị gia đình ( Tên thiết bị, hình vẽ ý nghĩa chúng) 2.5 Hoạt động tìm tòi, mở rộng: Tìm hiểu phương pháp xây dựng vẽ xây dựng thực tiễn sống *- Học thuộc ghi nhớ SGK trả lời câu hỏi cuối - Chuẩn bị : Hình chiếu Ngày soạn : 15 Ngày dạy : 24 Tiết 2- Bài HÌNH CHIẾU I MỤC TIÊU Kiến thức: - Hiểu hình chiếu - Nhận biết hình chiếu thể vẽ kĩ thuật Kĩ năng: Quan sát phân tích , tưởng tượng khoa học Thái độ: Nghiêm túc, say mê học tập môn Năng lực, phẩm chất: 4.1 Năng lực: - Năng lực chung : Năng lực tự học, lực giải vấn đề, lực tư duy, lực hợp tác, lực sử dụng ngôn ngữ - Năng lực chuyên biệt : Năng lực sử dụng công nghệ cụ thể, lực phân tích, lực sử dụng ngơn ngữ kỹ thuật 4.2 Phẩm chất: - Yêu thương gia đình, quê hương, đất nước - Có trách nhiệm với thân, cộng đồng, đất nước, nhân loại môi trường tự nhiên - Trung thực; Tự tin có tinh thần vượt khó; Chấp hành kỉ luật Tích hợp theo đặc trưng mơn, dạy: Tích hợp mơn hình học khơng gian II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: Giáo viên:- Tranh phóng to H2.4 SGK - Vật thể mẫu ( khung máy biến áp pha nhỏ) Học sinh: Đọc trước nhà, Tìm hiểu số tượng liên quan tới học thực tế III TIẾN TRÌNH TIẾT HC : ổn định t chc : - n định lớp : 8A 8B - KiÓm tra bµi cò: - Bản vẽ kĩ thuật có vai trò - Hs: Bản vẽ kĩ thuật đóng vai trò quan sản xuất đời sống? trọng sản xuất đời sống - Vì cần phải học môn vẽ kĩ - Hs : Học vẽ kĩ thuật để vận dụng vào thuật? sống học tập tốt môn khoa học khác Tổ chức hoạt động dạy học : 2.1 Khởi động: ( phút) - GV sử dụng kĩ thuật hoàn tất nhiệm vụ - GV giao nhiệm vụ cho học sinh trả lời câu hỏi: + Trong sống, người kĩ sư thể đối tượng kĩ thuật lên vẽ bằng cách nào? - Học sinh thực nhiệm vụ giao - Học sinh trả lời kết làm việc - GV hướng dẫn lớp bình luận, đánh giá 2.2 Các hoạt động hình thành kiến thức: HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG CẦN ĐẠT Hoạt động : Khái niệm hình chiếu - PP: Nêu giải vấn đề, vấn đáp, trực quan, dạy học trực quan, I Khái niệm hình - KT: Kĩ thuật đặt câu, Làm việc cá nhân chiếu: ( phút) - GV nêu tượng tự nhiên ánh sáng chiếu lên đồ vật lên mặt đất, mặt tường tạo thành bóng đồ vật, bóng đồ vật gọi hình chiếu vật thể - GV cho HS quan sát h2.1 sgk/8 thực nghiệm bằng cách dùng đèn pin chiếu vật mẫu chuẩn bị lên mặt tường, sau di chuyển vị trí đèn pin để HS * Khái niệm hình chiếu: thấy liên hệ tia sáng bóng Hình chiếu hình ảnh hứng mẫu vật (nhận ) mặt - Hs nêu tượng tự nhiên tương tự Hoặc tái phẳng chứa hình chiếu hiện tương tự nhiên thực tế, cho biết hình chiếu ? - GV định hướng, gợi ý để HS hình thành khái niệm Hoạt động : Các phép chiếu II Các phép chiếu: - PP: Nêu giải vấn đề, vấn đáp, trực quan, ( 12 phút) dạy học trực quan, dạy học nhóm - KT: Kĩ thuật đặt câu, Làm việc nhóm - GV chiếu hình 2.2 yêu cầu HS quan sát thảo luận nhóm thời gian phút nhận xét đặc điểm tia chiều hình a,b,c - Đại diện nhóm báo cáo kết quả, nhóm khác nhận xét, bở sung - Tia chiếu H2.2 a, b có đặc điểm khác nhau? - Tia chiếu H2.2 b, c có đặc điểm giống khác nhau? - GV nhắc lại khái niệm phép chiếu - Trình bày công dụng phép chiếu? - Hs dựa vào SGK trả lời + Hình a: Các tia chiếu xuất phát điểm + Hình b: Các tia chiếu song song với + Hình c: Các tia chiếu song song vng góc với KL: Các tia sáng mặt trời chiếu vng góc với mặt đất hình ảnh phép chiếu vng góc III Các hình chiếu vng góc: ( 10 phút) Hoạt động : Các hình chiếu vng góc - PP: Nêu giải vấn đề, vấn đáp, trực quan, dạy học trực quan, dạy học nhóm - KT: Kĩ thuật đặt câu, Làm việc nhóm - GV cho HS quan sát tranh vẽ mặt phẳng chiếu Các mặt phẳng hình mơ hình ba mặt phẳng chiếu, nêu rõ vị trí chiếu: mặt phẳng chiếu, tên gọi chúng tên gọi hình chiếu tương ứng - Ba mặt phẳng chiếu vuông - GV đưa câu hỏi yêu cầu HS hoạt động nhóm sử góc với dụng KT khăn trải bàn trả lời - Hs trả lời: - Ba mặt phẳng đứng, bằng, cạnh có mối quan hệ + Mặt phẳng chiếu bằng với nhau? nằm VT, - Các mặt phẳng chiếu có vị trí so với vật + Mặt phẳng chiếu đứng thể? sau VT - Các mặt phẳng chiếu đặt với + Mặt phẳng chiếu cạnh người quan sát? nằm bên phải vật thể - Đại diện nhóm trả lời, nhóm khác nhận xét, bở sung - GV cho hs quan sát H2.4 SGK/9 hoạt động cặp đôi phút trả lời - Các hình chiếu đứng, chiếu bằng chiếu cạnh Các hình chiếu: thuộc mặt phẳng chiếu có hướng chiếu + Hình chiếu đứng có nào? hướng chiếu từ trước tới - Đại diện cặp đôi trả lời , bạn khác nhận xét, bở sung + Hình chiếu bằng có Tổng hợp ý kiến đưa kết luận hướng chiếu từ xuống - GV nói rõ phải mở mặt phẳng chiểu + Hình chiếu cạnh có ( hình chiếu phải vẽ vẽ) hướng chiếu từ trái sang Hoạt động : Vị trí hình chiếu - PP: Nêu giải vấn đề, vấn đáp, trực quan, dạy học trực quan, dạy học nhóm - KT: Kĩ thuật đặt câu, Làm việc nhóm IV Vị trí hình chiếu: ( phút) - GV chiếu hình 2.5 SGK/10 yêu cầu HS quan sát hoạt động nhóm người với thời gian phút cho biết - Vị trí mặt phẳng chiếu bằng mặt phẳng chiếu cạnh sau mở? - Vì phải sùng nhiều hình chiếu để biểu diễn vật thể? Nếu dùng hình chiếu có khơng? - Cho biết vị trí hình chiếu vẽ xếp nào? - Đại diện nhóm báo cáo, nhóm khác nhận xét bổ sung - GV hướng dẫn Hs tự kết luận qua quan sát hình vẽ mơ hình 2.3 Hoạt động luyện tập: ( phút) HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS + HCB HCĐ + HCC bên phải HCĐ - Mỡi hình chiếu hình chiều Vì phải dùng nhiều hình chiếu để diễn tả hình dạng vật thể NỘI DUNG CẦN ĐẠT - PP: Gợi mở, vấn đáp, nêu giải vấn đề - KT: Đặt câu hỏi - Hoàn thiện tập SGK/11 - Hãy nối nội dung cột với cột cho phù hợp Cột Cột nối Cột Hình chiếu đứng Thuộc mặt phẳng hình chiếu bằng Hình chiếu bằng Thuộc mặt phẳng hình chiếu cạnh Hình chiếu cạnh Thược mặt phẳng hình chiếu đứng 2.4 Hoạt động vận dụng: - Hãy chia sẻ với cha mẹ người gia đình ý nghĩa hình chiếu 2.5 Hoạt động tìm tòi, mở rộng: Sưu tầm số vẽ kĩ thuật tìm hiểu thơng tin vẽ tên gì? Các hình biểu diễn vẽ xây dựng bằng phương pháp nào? *- Học thuộc ghi nhớ SGK trả lời câu hỏi cuối - Nghiên cứu kỹ nội dung - Các thành viên chuẩn bị trước phiếu học tập cho riêng , ngày 20 Đã kiểm tra Tuần : Ngày soạn : 22 Ngày dạy : 30 Tiết 3- Bài BÀI TẬP THỰC HÀNH: HÌNH CHIẾU CỦA VẬT THỂ I MỤC TIÊU Kiến thức:- Biết liên quan hướng chiếu hình chiếu - Biết cách bố trí hình chiếu vẽ Kĩ năng: Hình thành kĩ đọc vẽ hình chiếu thực hành Thái độ: Có ý thức tìm hiểu khối hình học thực tế Năng lực, phẩm chất: 4.1 Năng lực: - Năng lực chung : Năng lực tự học, lực giải vấn đề, lực tư duy, lực hợp tác, lực sử dụng ngôn ngữ - Năng lực chuyên biệt : Năng lực sử dụng cơng nghệ cụ thể, lực phân tích, lực sử dụng ngôn ngữ kỹ thuật 4.2 Phẩm chất: - u thương gia đình, q hương, đất nước - Có trách nhiệm với thân, cộng đồng, đất nước, nhân loại môi trường tự nhiên - Trung thực; Tự tin có tinh thần vượt khó; Chấp hành kỉ luật Tích hợp theo đặc trưng mơn, dạy: Tích hợp mơn hình học khơng gian, vẽ kĩ thuật II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: Giáo viên:- Máy chiếu - Mơ hình 3, mẫu kết thực hành Học sinh: Đọc trước nhà, dụng cụ vật liệu, phiếu học tập (như thông báo) III TIẾN TRèNH TIT HC : ổn định t chc : - Ổn định lớp : 8A 8B - KiĨm tra bµi cò: + Thế hình chiếu vật thể? + Có phép chiếu nào? Mỡi phép chiếu có đặc điểm gì? + Tên gọi vị trí hình chiếu vẽ nào? + Lê bảng hoàn thành tập SGK/10+11 Tổ chức hoạt động dạy học : 2.1 Khởi động: ( phút) - GV sử dụng kĩ thuật hoàn tất nhiệm vụ - GV giao nhiệm vụ cho học sinh trả lời câu hỏi: + Vì vẽ kĩ thuật phải xây dựng theo quy tắc thống chung? + Một vẽ kĩ thuật có tiêu chuẩn chung nào? - Học sinh thực nhiệm vụ giao - Học sinh trả lời kết làm việc - GV hướng dẫn lớp bình luận, đánh giá 2.2 Các hoạt động hình thành kiến thức: HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG CẦN ĐẠT Hoạt động : Tìm hiểu nội dung trình I Tìm hiểu nội dung trình tự tự tiến hành : tiến hành : ( phút) PP: Nêu giải vấn đề, vấn đáp, trực quan, dạy học trực quan, dạy học nhóm KT: Kĩ thuật đặt câu, hoạt động cặp đôi - GV cho học sinh đọc kĩ nội dung SGK/13 hoạt động cặp đôi phút rõ tương ứng hình chiếu hướng chiếu bằng cách trả lời câu hỏi sau : - GV chiếu hình 3.1 để Hs quan sát trả lời + Hình chiếu tương ứng với hướng chiếu ?( Hướng B) + Hình chiếu tương ứng với hướng chiếu ? ( Hướng C) + Hình chiếu tương ứng với hướng chiếu ? ( Hướng A) + Hướng chiếu A tương ứng với tên gọi hình chiếu ? + Hướng chiếu B tương ứng với tên gọi hình chiếu ? + Hướng chiếu C tương ứng với tên gọi hình chiếu ? - Đại diện cặp đôi trả lời, cặp đôi khác nhận xét, bổ sung - GV hướng dẫn tổng hợp kiến thức đưa kết luận Hoạt động 2: Hướng dẫn thực hành cách trình bày làm( Báo cáo thực hành) - PP: Nêu giải vấn đề, vấn đáp, trực quan, dạy học trực quan, thuyết trình - KT: Kĩ thuật đặt câu, KT làm mẫu - GV nêu cách trình bày làm khở giấy A4 để dọc: - Bố trí phần trả lời câu hỏi phần vẽ hình Chú ý cách vẽ đường nét: + Nét liền đậm: áp dụng vẽ cạnh thấy, đường bao thấy + Nét liền mảnh: Áp dụng vẽ đường dóng, đường kích thước, đường gạch gạch + Nét đứt: Áp dụng vẽ cạnh khuất, đường bao khuất + Nét gạch chấm mảnh: Vẽ đường tâm, đường trục đối xứng - GV kẻ khung vẽ, khung tên ghi nội dung khung tên lên bảng 2.3 Hoạt động luyện tập: HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS - PP: Nêu giải vấn đề, vấn đáp, trực quan, dạy học trực quan - Hình chiếu 1: Hình chiếu bàng - Hình chiếu 2: Hình chiếu cạnh - Hình chiếu 3: Hình chiếu đứng Bảng 3.1 A B C x x x - Hs: + HCB nằm HCĐ + HCC nằm bên phải HCĐ - Hs: Dùng thước đo vẽ hình chiếu đứng vị trí vẽ kĩ thuật II Hướng dẫn thực hành cách trình bày làm( Báo cáo thực hành) (10 phút) - Làm khổ giấy A4 để dọc - Hình vẽ bảng biểu Chú ý cách vẽ đường nét: + Nét liền đậm: áp dụng vẽ cạnh thấy, đường bao thấy + Nét liền mảnh: Áp dụng vẽ đường dóng, đường kích thước, đường gạch gạch + Nét đứt: Áp dụng vẽ cạnh khuất, đường bao khuất + Nét gạch chấm mảnh: Vẽ đường tâm, đường trục đối xứng NỘI DUNG CẦN ĐẠT Tổ chức thực hành: ( 23 phút) - KT: Kĩ thuật đặt câu, KT làm mẫu, KT thực hành - GV yêu cầu Hs làm cá nhân theo dẫn giáo viên Vẽ xếp hình 1;2;3 theo vị trí qui định vẽ - Nhắc nhở học sinh lưu ý vẽ chia làm bước: + Bước vẽ mờ: Vẽ bằng nét liền manhrm có chiều rộng khoảng 0,25mm *Lưu ý vẽ chia làm + Bước tô đậm: Sau vẽ mờ xong, kiểm tra lại hình bước: vẽ, sửa chữa sai sót, tơ đậm, chiều rộng nét dậm + Bước vẽ mờ: Vẽ bằng khoảng 0,5mm nét liền manhrm có chiều + Các kích thước hình phải đo theo hình cho, có rộng khoảng 0,25mm thể vẽ theo tỷ lệ + Bước tô đậm: Sau - Gv theo dõi cá nhân làm việc, hướng dẫn học sinh vẽ mờ xong, kiểm tra lại yếu kém phân tích vật thể vẽ hình chiếu cần hình vẽ, sửa chữa sai sót, thiết tơ đậm, chiều rộng - Gv theo dõi thời gian, treo vẽ mẫu phóng to cho nét dậm khoảng 0,5mm học sinh quan sát + Các kích thước - Gv tở chức cho nhóm, cá nhân tự đánh giá thực hình phải đo theo hình hành cho, vẽ theo tỷ lệ - Đánh giá việc vận dụng kiến thức học vào thực hành theo vị trí hình chiếu - GV thu số thực hành Hs chấm điểm 2.4 Hoạt động vận dụng: - Hãy sử dụng khổ giấy A0 để chia thành khổ giấy A1, A2, A3, A4 - chia sẻ với cha mẹ người gia đình tiêu chuẩn vẽ kĩ thuật 2.5 Hoạt động tìm tòi, mở rộng: Hãy tìm hiểu số tiêu chuẩn Việt Nam vẽ kĩ thuật bằng cách hoàn thiện bảng sau: Tiêu chuẩn Việt Nam Quy định TCVN 7285: 2003 TCVN 8-20 : 2002 TCVN 7284- : 2003 TCVN 5705 : 1993 *- Đọc chuẩn bị trước SGK - Tìm hiểu số vật dụng gia đình có hình dạng hình 4.1 SGK 10 Ngày soạn : 23 Ngày dạy : 01 Tiết - Bài BẢN VẼ CÁC KHỐI ĐA DIỆN I MỤC TIÊU Kiến thức - Sau học xong học sinh nhận dạng khối đa diện thường gặp hình hộp, hình chữ nhật, hình lăng trụ đều, hình chóp - Đọc vẽ có dạng hình hộp chữ nhật (HHCN), hình lăng trụ đều(HLTĐ), hình chóp Kĩ năng: - Học sinh đọc vẽ vật thể có dạng hình hộp chữ nhật, hình lăng trụ đều, hình chóp Thái độ: Có ý thức tìm hiểu khối hình học thực tế Năng lực, phẩm chất: 4.1 Năng lực: - Năng lực chung : Năng lực tự học, lực giải vấn đề, lực tư duy, lực hợp tác, lực sử dụng ngôn ngữ - Năng lực chuyên biệt : Năng lực sử dụng công nghệ cụ thể, lực phân tích, lực sử dụng ngơn ngữ kỹ thuật 4.2 Phẩm chất: - Yêu thương gia đình, quê hương, đất nước - Có trách nhiệm với thân, cộng đồng, đất nước, nhân loại môi trường tự nhiên - Trung thực; Tự tin có tinh thần vượt khó; Chấp hành kỉ luật Tích hợp theo đặc trưng mơn, dạy: Tích hợp mơn hình học khơng gian, vẽ kĩ thuật II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: Giáo viên:- Máy chiếu - Phiếu học tập, giấy A0, bút - Chuẩn bị tranh vẽ hình ( SGK) - Mơ hình khối đa diện, hình hộp chữ nhật, hình lăng trụ đều, hình chóp Học sinh: - Đọc trước nhà, Tìm hiểu số tượng liên quan tới học thực tế - Nghiên cứu kỹ nội dung học - Chuẩn bị vật mẫu như: Hộp thuốc lá, bút chì cạnh III TIẾN TRÌNH TIẾT HỌC : ỉn ®Þnh tổ chức : - Ổn định lớp : 8A 8B - KiĨm tra bµi cò: - Có phép chiếu gì? Hồn thiện - Hs trả lời tập 3(b) SGK +HCB HCĐ + HCC bên phải HCĐ - Thể hình chiếu vật thể? Sự - Hình chiếu hình ảnh hứng 11 khác hình chiếu mặt phẳng mặt phẳng chứa hình chiếu chiếu - Mặt phẳng chiếu mặt phẳng đặt phía sau vật thể theo hướng chiếu Tổ chức hoạt động dạy học : 2.1 Khởi động: ( phút) - GV sử dụng phương pháp nêu giải vấn đề Khối đa diện khối bao hình đa giác phẳng Để nhận dạng khối da diện thường gặp: Hình hộp chữ nhật, hình lăng trụ đều, hình chóp đều; đọc vẽ vật thể có dạng hình hộp chữ nhật, hình lăng trụ đều, hình chóp Chúng ta nghiên cứu bài: “ Bản vẽ khối đa diện” 2.2 Các hoạt động hình thành kiến thức: HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG CẦN ĐẠT I Khối đa diện: Hoạt động 1: Khối đa diện (7 phút) - PP: Nêu giải vấn đề, vấn đáp, trực quan, dạy học trực quan - KT: Kĩ thuật đặt câu - GV chiếu hình 4.1 SGK/15 cho học sinh quan sát tranh quan sát mơ hình khối đa diện hoạt động cá nhân phút cho biết khối hình học - HCN, Hình tam giác(HTG) bao bới hình gì? Yêu cầu học sinh lấy số VD thực tế - KL: Khối đa diện bao - Cá nhân HS báo cáo kết HS khác nhận xét, bở bới hình đa giác phẳng sung - Bao diêm, hộp thuốc - GV đưa kết luận: Hoạt động 2: Hình hộp chữ nhật - PP: Nêu giải vấn đề, vấn đáp, trực quan, dạy học trực quan, dạy học nhóm - KT: Kĩ thuật đặt câu, Làm việc nhóm, KT khăn trải bàn; - GV cho học sinh quan sát hình 4.2, hình 4.3 mơ hình hình hộp chữ nhật u cầu HS hoạt động nhóm phút sử dụng KT khăn trải bàn cho biết : - Hình hộp chữ nhật bao hình gì? -Các mặt phẳng ghép với ? - H4.3 có liên quan tới H4.2? - Các kích thước H4.3 phản ánh kích thước H4.2? - GV yêu cầu HS hồn thiện bảng 4.1 vào - Đại diện nhóm lên bảng trình bày, nhóm khác nhận xét, bở sung - GV hướng dẫn HS tự đưa kết luận 12 II Hình hộp chữ nhật: ( 10 phút) Thế hình hộp chữ nhật - Hình hộp chữ nhật bao hình chữ nhật - Các mặt phẳng ghép vng góc với Hình chiếu hình hộp chữ nhật - H4.3 hình chiếu vật thể H4.2 Hình H chiếu Đứng Bằng Cạnh H dạng HCN HCN HCN K thước axh axb bxh III Hình lăng trụ đều: ( 10 phút) Thế hình lăng trụ Hoạt động 3: Hình lăng trụ - Ba mặt bên hình chữ - PP: Nêu giải vấn đề, vấn đáp, trực quan, nhật, hai đáy tam giác có dạy học trực quan, dạy học nhóm kích thước bằng Các - KT: Kĩ thuật đặt câu, Làm việc nhóm, mặt phảng ghép kín - GV cho học sinh quan sát hình 4.4, hình 4.5 mơ vng góc với hình Làm việc nhóm nhỏ thời gian phút cho biết: Hình chiếu hình lăng - Khối đa diện hình 4.4 bao hình gì, có trụ kích thước nào? - Các hình chiếu 1;2;3 hình chiếu gì, có kích - Là hình HCĐ, HCB, thước nào? HCC vật thể - Hồn thiện thơng tin vào bảng 4.2? H K Hìn H - Đại diện nhóm báo cáo kết quả, nhóm khác nhận chiế thướ h dạng xét, bổ sung u c - GV hướng dẫn HS chốt kiến thức Đứn HCN a x h Hs: Hoàn thiện vào vở: g Bằng T.G b x h Cạnh HCN a x b IV Hình chóp đều: ( phút) Hoạt động 4: Hình chóp - PP: Nêu giải vấn đề, vấn đáp, trực quan, dạy học trực quan, dạy học nhóm - KT: Kĩ thuật đặt câu, Làm việc nhóm, - Cho học sinh quan sát hình 4.6 , hình 4.7 mơ hình Hoạt động cặp đơi phút cho biết : - Khối đa diện hình 4.6 bao hình gì? - Các hình chiếu 1;2;3 hình chiếu gì, có kích thước nào? - Hồn thiện thơng tin vào bảng 4.3? - Đại diện cặp đôi báo cáo kết quả, đại diện cặp đôi khác nhận xét, bổ sung - GV hướng dẫn HS chốt kiến thức Hoạt động luyện tập: ( phút) 13 Thế hình chóp Mặt đáy hình đa giác mặt bên hình tam giác cân bằng có chung đỉnh 2.Hình chiếu hình chóp đều: - Là hình HCĐ, HCB, HCC vật thể H H K Hình chiếu dạng thước Đứng T.G axh cân Bằng H.vu a x a ông Cạnh T.G axh cân HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG CẦN ĐẠT - PP: Nêu giải vấn đề, vấn đáp, trực quan, dạy học trực quan - KT: Kĩ thuật đặt câu, KT làm mẫu, KT thực hành - Điều quan trọng em học hơm gì? Theo em vấn đề quan trọng mà chưa giải đáp? - Hãy suy nghĩ viết giấy, GV gọi đại diện số em, mỡi em có thời gian phút trình bày trước lớp điều em học câu hỏi em muốn giải đáp - Gäi vµi häc sinh ®äc ghi nhí SGK/18 Câu 1: Nếu mặt đáy hình lăng trụ tam giác Câu 1: Hình chiếu cạnh ( h.4.4) song song với mặt phẳng chiếu cạnh hình hình tam giác chiếu cạnh hình gì? Câu 2: Nếu đặt mặt đáy hình chóp đáy hình Câu 2: Hình chiếu cạnh vng ( h.4.6) song song với mặt phẳng chiếu cạnh hình vng có hình chiếu cạnh hình gì? - GV yêu cầu HS đọc nội dung phần tập SGK/19 đường chéo hoàn thiện tập Hoạt động vận dụng : - Hãy chia sẻ với cha mẹ người gia đình hiểu biết em vẽ khối đa diện Hoạt động tìm tòi, mở rộng : -Tìm hiểu xem xung quanh có đồ vật khối đa diện * Về nhà: - Học thuộc ghi nhớ SGK trả lời câu hỏi cuối - Chuẩn bị dụng cụ cho thực hành sau( tẩy, chì, thước, giấy vẽ) - Đọc trước SGK - Hướng dẫn HS kẻ sẵn bảng 5.1 SGK , ngày 27 Đã kiểm tra 14 Tuần 3: Ngày soạn : 29 Ngày dạy : 06 Tiết - Bài BÀI TẬP THỰC HÀNH: ĐỌC BẢN VẼ KHỐI ĐA DIỆN I MỤC TIÊU Kiến thức - Đọc hình chiếu vật thể có dạng khối đa diện, khối tròn xoay thường gặp - Phát huy trí tưởng tượng khơng gian Kĩ năng: - Đọc vẽ khối đa diện thường gặp Thái độ: - Có ý thức tìm hiểu khối hình học thực tế Năng lực, phẩm chất: 4.1 Năng lực: - Năng lực chung : Năng lực tự học, lực giải vấn đề, lực tư duy, lực hợp tác, lực sử dụng ngôn ngữ - Năng lực chuyên biệt : Năng lực sử dụng công nghệ cụ thể, lực phân tích, lực sử dụng ngơn ngữ kỹ thuật 4.2 Phẩm chất: - Yêu thương gia đình, quê hương, đất nước - Trung thực; Tự tin có tinh thần vượt khó; Chấp hành kỉ luật Tích hợp theo đặc trưng mơn, dạy: Tích hợp mơn hình học khơng gian, vẽ kĩ thuật II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: Giáo viên: - Các vật thể hình chiếu vật thể A;B;C - Các mẫu kết thực hành Học sinh: - Đọc trước nhà, dụng cụ vật liệu dạy học trực quan (như thơng báo) III TIẾN TRÌNH TIẾT HỌC : ổn định t chc : - n nh lp : 8A 8B - KiĨm tra bµi cò: - Phân biệt hình hộp chữ nhật, hình lăng => Hình chữ nhật bao HCN trụ đều, hình chóp đều? bằng từng đơi - Hình lăng trụ có mặt đáy đa giác bằng nhau, mặt bên HCN bằng 15 - Hình chóp có đáy đa giác mặt bên tam giác cân bằng có chung đỉnh - Nếu đặt mặt đáy hình chóp tam -> Nếu đặt mặt đáy hình chóp tam giác song song với mặt phẳng giác song song với mặt phẳng chiếu cạnh hình chiếu chiếu cạnh thì: hình gì? + Hình chiếu cạnh hình tam giác + Hình chiếu đứng hình chiếu bằng - Kiểm tra chuẩn bị học sinh tam giác cân Tổ chức hoạt động dạy học : 2.1 Khởi động: ( phút) - GV sử dụng phương pháp thuyết trình Để đọc vẽ hình chiếu vật thể có dạng khối đa diện, để từ hình thành kỹ đọc vẽ khối đa diện phát huy trí tưởng tượng khơng gian Hơm học bài” Thực hành đọc vẽ khối đa diện” Học sinh lắng nghe tiếp thu kiến thức 2.2 Hoạt động luyện tập: HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG CẦN ĐẠT Hoạt động : Giới thiệu nội dung I: Giới thiệu nội dung thực hành: thực hành: - PP: Nêu giải vấn đề, vấn đáp, trực quan, dạy học trực quan - KT: Kĩ thuật đặt câu, KT giao nhiệm vụ - GV yêu cầu Hs đọc nội dung phần thực hành - GV yêu cầu HS tóm tắt lại nội dung - Hs: Nghe, ghi nhận thông tin thực hành - Hs: Đọc, tìm hiểu nội dung thực - GV chốt lại nội dung thực hành hành Hoạt động 2: Nội dung thực hành: II Nội dung thực hành: PP: Nêu giải vấn đề, vấn đáp, trực quan, dạy học trực quan, dạy học nhóm KT: Kĩ thuật đặt câu, KT làm mẫu, KT hoạt động nhóm, KT thực hành - GV yêu cầu Hs làm việc theo nhóm phút (hai bàn nhóm) - Đối chiếu vật thể với vẽ 1;2;3;4 Đọc vẽ hình chiếu vật hoàn thành vào bảng 5.1? thể: - Hs: Thảo luận, hoàn thành bảng 5.1 - GV yêu cầu nhóm trưởng nhóm thơng báo kết nhóm A B C - Gv nhận xét, đưa bảng mẫu cho học x sinh tham khảo x x - Các vẽ H5.1 thiếu hình X chiếu gì? 16 -Hình chiếu cạnh vẽ vị trí nào? - GV làm mẫu hướng dẫn cách vẽ + Sử dụng phương pháp dóng + Đo kích thước vật thể + Tìm nét thấy nét khuất (nếu có) - Hs: Quan sát GV làm mẫu, ghi nhận thông tin cách vẽ - GV giao nhiệm vụ cho nhóm(mỡi nhóm vẽ hình chiếu vật thể) Thời gian thực hành cho mỡi nhóm 15 phút - GV theo dõi thời gian, thu thực hành - GV treo bảng phóng to hình chiếu vẽ 1; 2; 3; lên bảng cho học sinh quan sát - Hs: Hoàn thiện thực hành giấy vẽ A4 - Tở chức cho nhóm nhận xét đánh giá kết thực hành theo hình thức chéo nhóm Vẽ hình chiếu vật thể: - Các hình chiếu thiếu HCC - Vẽ bên trái HCĐ - Quan sát hình chiếu cạnh mẫu vẽ 23 Hoạt động vận dụng: Hãy tìm vật thể có dạng khối đa diện sau tự vẽ hình dáng vật thể Sau vẽ hình chiếu Từ hình vật thể học tự làm mơ hình vật thể vẽ 2.4 Hoạt động tìm tòi, mở rộng: - Yêu cầu Hs đọc mục “ Có thể em chưa biết ” SGK/22 để biết thêm cách vẽ hình chiếu hình hộp chữ nhật Cách vẽ hình chiếu ba chiều hình lăng trụ hình chóp *- Đọc chuẩn bị trước SGK - Kẻ sẵn bảng 6.1; 6.2; 6.3 SGK - GV hướng dẫn Hs làm mẫu vật: +Bìa cứng cắt HCN, HV, 1/2 hình tròn(mỡi loại gắn que đường thẳng) Ngày soạn : 29 Ngày dạy : 07 Tiết - Bài BẢN VẼ CÁC KHỐI TRÒN XOAY I MỤC TIÊU 17 Kiến thức: Nhận dạng khối tròn xoay thường gặp hình trụ, hình nón, hình cầu Kĩ năng: Đọc vẽ vật thể có dạng hình trụ, hình nón, hình cầu Thái độ: Rèn kĩ quan sát, trí tưởng tượng hình khơng gian Năng lực, phẩm chất: 4.1 Năng lực: - Năng lực chung : Năng lực tự học, lực giải vấn đề, lực tư duy, lực hợp tác, lực sử dụng ngôn ngữ - Năng lực chuyên biệt : Năng lực sử dụng công nghệ cụ thể, lực phân tích, lực sử dụng ngơn ngữ kỹ thuật 4.2 Phẩm chất: - Yêu thương gia đình, quê hương, đất nước - Tự tin có tinh thần vượt khó; Chấp hành kỉ luật Tích hợp theo đặc trưng mơn, dạy: Tích hợp mơn hình học khơng gian, vẽ kĩ thuật II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: Giáo viên:- Các bảng mẫu chuẩn kiến thức - Phiếu học tập, giấy A0, bút - Mơ hình: Hình trụ, hình nón, hình cầu Học sinh: Giấy bìa cứng cắt HCN, HV, 1/2 hình tròn(mỡi loại gắn que đường thẳng - hướng dẫn) III TIẾN TRÌNH TIẾT HC : ổn định t chc : - n định lớp : 8A 8B - KiÓm tra bµi cò: Kết hợp kiểm tra học Tổ chức hoạt động dạy học : 2.1 Khởi động: ( phút) - GV sử dụng phương pháp nêu giải vấn đề Khối tròn xoay khối hình học tạo thành quay hình phẳng quanh đường cố định( trục quay) hình Để nhận dạng khối tròn xoay thường gặp: Hình trụ, hình nón, hình cầu để đọc vẽ vật thể chúng Chúng ta nghiên cứu bài: Bản vẽ khối tròn xoay” 2.2 Các hoạt động hình thành kiến thức: HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG CẦN ĐẠT Hoạt động 1: Khối tròn xoay I.Khối tròn xoay: -PP: Nêu giải vấn đề, vấn đáp, trực quan, dạy học trực quan, dạy học nhóm KT: Kĩ thuật đặt câu, Làm việc cặp đôi - GV chiếu H6.1 & H6.2 cho học sinh quan sát - GV hướng dẫn Hs quay bìa, đồng thời cho Hs quan sát mơ hình u cầu HS hoạt động cặp đơi phút Điền nội dung thích hợp vào chỡ -Hs: thực theo nhóm, điền nội dung thích hợp> Đại diện cặp đơi báo cao kết quả, nhóm khác nhận a/ hình chữ nhật xét, bở sung b/ Hình tam giác vng 18 - GV quay lại mơ hình để HS quan sát lại kết hợp với kết báo cáo bạn tự rút kết luận Hoạt động 2: Các hình chiếu hình trụ, hình nón, hình cầu -PP: Nêu giải vấn đề, vấn đáp, trực quan, dạy học trực quan, dạy học nhóm KT: Kĩ thuật đặt câu, Làm việc nhóm, mảnh ghép; - Gv cho Hs đọc phần in nghiêng SGK hoạt động nhóm sử dụng kĩ thuật mảnh ghép để hồn thành câu hỏi Nhóm 1,2 hồn thành mục trước, nhóm 3,4 hồn thành mục trước nhóm 5,6 hồn thành mục trước Sau nhóm hồn thành phần việc nhóm hốn dởi vị trí thành viên cho để hoàn thành toàn nội dung mục II - Đại diện nhóm báo cáo kết trước lớp, nhóm khác nhận xét, bở sung tự rút kế luận - Các nhóm hình chiếu bên phải có liên quan tới hình khối bên trái? -> Xoay hình trụ vị trí khác để học sinh phát hình dạng hình chiếu - Điền cụm từ thích hợp cho vào bảng 6.1? c/ Nửa hình tròn II Các hình chiếu hình trụ , hình nón , hình cầu: Hình trụ: -Thường dùng hình chiếu để biểu diễn kích thước hình trụ ( chiều cao, hình dạng ĐK đáy) Bảng 6.1 Hình Hình Kích chiếu dạng thước Đứng HCN dxh Bằng H.tròn d Cạnh HCN dxh - Hình chiếu mặt phẳng song song với trục quay - Gv cho Hs quan sát H6.4 mơ hình đặt câu hình trụ HCN Hình chiếu hỏi tương tự phần trên mặt phẳng vng góc - Tại đáy hình nón lại có hai đường nét? với trục quay hình trụ hình tròn Hình nón: - Vì nửa phía sau khơng nhìn thấy nên thể bằng nét khuất -Thường dùng hình chiếu để biểu diễn kích thước hình nón.( chiều cao, hình dạng, ĐK đáy) - Hình chiếu mặt phẳng -> Xoay hình nón vị trí khác đẻ học sinh song song với trục quay phát hình dạng hình chiếu hình nón hình tam giác - GV u cầu Hs quan sát hình chiếu hồn cân, mặt phẳng vng thiện bảng 6.2 góc với trục quay hình tròn Bảng 6.2: Hình Hình Kích chiếu dạng thước Đứng T/G d,h cân 19 Bằng Cạnh H, tròn T/G cân Hình cầu: d d,h - Gv cho Hs quan sát H6.5 mơ hình - Hs quan sát tranh, mơ hình -> Đứng chỡ trả - Các hình chiếu hình cầu hình tròn lời Bảng 6.3: - Em đọc tên hình chiếu hình 6.5 ? - Hình dạng kích thước chúng ? Hình Hình Kích - GV u cầu Hs quan sát hình chiếu hồn chiếu dạng thước thiện bảng 6.3 Đứng Hình d tròn Bằng Hình d tròn Cạnh Hình d tròn Hoạt động luyện tập: HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG CẦN ĐẠT - PP: Nêu giải vấn đề, vấn đáp, trực quan, dạy học trực quan - KT: Kĩ thuật đặt câu, KT làm mẫu, KT thực hành - Điều quan trọng em học hơm gì? Theo em vấn đề quan trọng mà chưa giải đáp? - Hãy suy nghĩ viết giấy, GV gọi đại diện số em, mỗi em có thời gian phút trình bày trước lớp điều em học câu hỏi em muốn giải đáp - Gäi vài học sinh đọc ghi nhớ SGK/25 Cõu 1: Hình trụ tạo thành nào? Nếu dặt mặt đáy hình trụ song song với mặt phảng chiếu cạnh, hình chiếu đứng hình chiếu cạnh có hình Câu 1: Hình trụ: - Hình chữ nhật quay dạng gì? quanh cạnh cố định - Hình chiếu cạnh hình Câu 2: Hình nón tạo thành nào? Nếu đặt tròn, hình chiếu dứng mặt đáy hình nón song song với mặt phẳng chiếu hình chữ nhật cạnh hình chiếu đứng hình chiếu cạnh có hình Câu 2: Hình nón: - Hình tam giác quay dạng gì? quanh cạnh góc vng - Hình chiếu cạnh hình Câu 3: Hình cầu tạo thành nào? Các hình tròn hình chiếu đứng hình tam giác chiếu hình cầu có đặc ddiemr gì? Câu 3: Hình cầu: - Nửa hình tròn quay quanh 20 đường kính - hình chiếu hình cầu hình tròn bằng - GV u cầu HS đọc nội dung phần tập SGK/26 hoàn thiện tập *BT: - BVHC 1: Bieur diễn hình chóm cầu Vật -BVHC 2: Biểu diễn nửa thể A B C D hình trụ Bản vẽ - BVHC 3: Biểu diễn hình đới cầu x - BVHC 4: Biểu diễn x hình nón cụt x x 2.4 Hoạt động vận dụng : - Nếu bóng bàn bị méo hình dạng kích thước ba mặt phẳng chiếu ntn ? 2.5 Hoạt động tìm tòi, mở rộng : -Tìm hiểu xem xung quanh có đồ vật khối tròn xoay * Về nhà: - Học thuộc ghi nhớ SGK trả lời câu hỏi, tập cuối - Chuẩn bị : thực hành : Đọc vẽ khối tròn xoay.dụng cụ thước kẻ, bút chì, com pa, giấy A4 - Kẻ sẵn bảng 7.1 bảng 7.2 phiếu học tập , ngày 03 Đã kiểm tra 21 Q thày liên hệ số 0989.832560 (có zalo) để có đầy đủ trọn giáo án 22 23 ... vẽ kĩ thuật bằng cách hoàn thiện bảng sau: Tiêu chuẩn Việt Nam Quy định TCVN 7 285 : 2003 TCVN 8- 20 : 2002 TCVN 7 284 - : 2003 TCVN 5705 : 1993 *- Đọc chuẩn bị trước SGK - Tìm hiểu số vật dụng gia... hiểu số tượng liên quan tới học thực tế III TIẾN TRÌNH TIẾT HỌC : ổn định t chc : - n nh lớp : 8A 8B - KiÓm tra bµi cò: - Bản vẽ kĩ thuật có vai trò - Hs: Bản vẽ kĩ thuật đóng vai trò quan sản... vấn đề, lực tư duy, lực hợp tác, lực sử dụng ngôn ngữ - Năng lực chuyên biệt : Năng lực sử dụng công nghệ cụ thể, lực phân tích, lực sử dụng ngôn ngữ kỹ thuật 4.2 Phẩm chất: - Yêu thương gia đình,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án công nghệ 8 phát triển năng lực, Giáo án công nghệ 8 phát triển năng lực

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn