Giáo án sử 7 phát triển năng lực

21 38 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 17:04

TUẦN 1: PHẦN MỘT: KHÁI QUÁT LỊCH SỬ THẾ GIỚI TRUNG ĐẠI Tiết: Bài: SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI PHONG KIẾN Ở CHÂU ÂU (THỜI SƠ- TRUNG KÌ TRUNG ĐẠI) I.MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - Biết trình hình thành xã hội phong kiến Châu Âu, cấu xã hội bao gồm giai cấp ( lãnh chúa nông nô) - Hiểu khái niệm lãnh địa phong kiến đặc trưng kinh tế lãnh địa - Hiểu thành thi trung đại xuất nào? - Kinh tế thành thị khác với kinh tế lãnh địa sao? Kĩ năng: - Biết sử dụng đồ Châu Âu để xác định vị trí quốc gia phong kiến - Biết tận dụng phương pháp so sánh đối chiếu để thấy rõ chuyển biến từ xã hội chiếm hữu nô lệ sang xã hội phong kiến Thái độ: - Thông qua kiện cụ thể bồi dưỡng cho học sinh nhận thức đắn phát triển hợp quy luật xã hội loài người từ CHNL sang xã hội phong kiến Năng lực, phẩm chất: - Năng lực: tự học, NL hợp tác, NL tái hiện, so sánh, phân tích, rút học lịch sử - Phẩm chất: Sống có trách nhiệm, có tình u q hương đất nước, u hòa bình II CHUẨN BỊ Giáo viên: - Chuẩn bị đồ Châu Âu thời phong kiến, số tranh mô tả hoạt động thành thị trung đại, tư liệu đề cập đến chế độ trị, kinh tế, xã hội lãnh địa phong kiến Học sinh: - Ôn tập kiến thức học Đọc trả lời câu hỏi sgk - Sưu tầm tư liệu liên quan III CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC: - Phương pháp: trực quan, gợi mở vấn đáp, nêu vấn đề, hợp tác, thảo luận… - Kĩ thuật: lắng nghe phản hồi tích cực, kĩ thuật trả lời phút IV TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP Hoạt động khởi động: - GV tổ chức lớp, kiểm tra nhanh sĩ số - Kiểm tra: Kiểm tra đồ dùng, sgk, ghi học sinh - Giáo viên giới thiệu sơ lược sgk sử Hoạt động hình thành kiến thức mới: Hoạt động GV - HS Hoạt động 1: - PP: Trực quan, gợi mở vấn đáp, hợp tác, thảo luận… - Kĩ thuật: nghe phản hồi tích cực, kĩ thuật đặt câu hỏi, kt trả lời phút H: Đọc sgk phần G: Dùng lược đồ + giảng Từ thiên niên kỉ I tcn quốc gia cổ đại phương Tây Hi Lạp, Rôma phát triển tồn đến kỉ V ? Đến kỉ thứ V tình hình Châu Âu có biến động gì? - Từ phương Bắc người Giéc Man tràn xuống tiêu diệt quốc gia lập nên nhiều vương quốc Ăng Glô Xắc Xông -Anh Phơ Răng -Pháp Tây Gốt -Tây Ban Nha Đông Gốt -Italia Nội dung cần đạt 1.Sự hình thành xã hội phong kiến Châu Âu * Hoàn cảnh lịch sử - Cuối kỉ V, người Giác Man tiêu diệt quốc gia cổ đại phương Tây lập nên quốc gia *Những biến đổi xã hội - Tướng lĩnh, quý tộc chia ruộng đất, phong tước vị -> lãnh chúa phong kiến - Nô lệ, nhân dân -> nông nô lệ thuộc lãnh chúa ? Sau người Giéc Man làm gì? - Chia ruộng đất, phong tước vị cho ? Em lược đồ quốc gia thành lập? - HS lên chỉ, gv giới thiệu lại ? Những việc làm có tác động -> Xã hội phong kiến hình thành đến biến đổi xã hội phong kiến Châu Âu? - Bộ máy nhà nước chiếm hữu nô lệ sụp đổ - Các giai cấp xuất ? Quan hệ giai cấp nào? - Nông nô lệ thuộc lãnh chúa GV: Sơ kết chuyển ý Hoạt động 2: Lãnh địa phong kiến - PP: trực quan, gợi mở vấn đáp, so sánh, liên hệ, hợp tác, thảo luận… - Kĩ thuật: nghe phản hồi tích cực, kĩ thuật đặt câu hỏi, kt trả lời phút H: Đọc sgk ? Em hiểu “ lãnh địa” “lãnh chúa” “nông nô”? GV: So sánh liên hệ với thái ấp, điền trang Việt Nam - Lãnh địa: vùng đất đai rộng lớn quý tộc phong kiến chiếm - Lãnh chúa : người đứng đầu lãnh địa - Nông nô : người phụ thuộc, nộp tô thuế cho lãnh chúa H: Quan sát H1 sgk, thảo luận theo bàn, trả lời câu hỏi ? Em miêu tả nhận xét lãnh địa phong kiến H1 sgk (Tường cao hào sâu, đồ sộ, kiên cố, đầy đủ trang trại, nhà cửa, nhà thờ-> đất nước thu nhỏ Lãnh chúa vua con) ? Đời sống sinh hoạt lãnh chúa, - Lãnh chúa: lao động, sống nông nô lãnh địa nào? xã hoa, đầy đủ Gv: nhấn mạnh - Nông nơ: Đói nghèo cực khổ, làm th, mướn cho lãnh chúa ? Qua em có cảm nhận đời sống hai giai cấp này? - Quá chênh lệch, khơng có bình đẳng ? Sự bất cơng dẫn đến hệ gì? -> Nơng nô dậy chống lại lãnh chúa - Nông nô nhiều lần dậy chống lại lãnh chúa phong kiến ? Em phân biệt khác xã hội cổ đại xã hội phong kiến Châu Âu? - Xã hội cổ đại giai cấp chủ nô - nô lệ Nô lệ công cụ biết nói - Xã hội phong kiến giai cấp lãnh chúa - nông nô Nông nô nộp tô thuế cho lãnh chúa GV: Nhấn mạnh: xã hội phong kiến Châu Âu đời hợp quy luật Hoạt động 3: Sự xuất thành thị trung - PP: Trực quan, gợi mở vấn đáp, đại hợp tác, thảo luận… - Kĩ thuật: nghe phản hồi tích cực, kĩ thuật đặt câu hỏi, kt trả lời phút Yêu cầu hs đọc sgk ? Đặc điểm kinh tế lãnh địa phong kiến gì? - Tự cấp, tự túc không trao đổi với bên ? Cuối kỉ XI, nguyên nhân dẫn đến xuất thành thị trung đại ? - Nguyên nhân: Cuối kỉ XI sản xuất phát triển, hàng hoá nhiều dư thừa, đưa bán- thị trấn đời thành thị xuất - Cư dân: Thợ thủ công, thương nhân, sản xuất, buôn bán - Ý nghĩa: Thúc đẩy sản xuất buôn bán, làm cho xã hội phong kiến phát triển ? Cư dân thành thị gồm ai? Họ làm nghề gì? ? Thành thị đời có ý nghĩa gì? H: Quan sát tranh H2 sgk ? Em miêu tả lại sống thành thị qua tranh? HS: miêu tả GV: Sơ kết Sự xuất thành thị yếu tố thúc đẩy xã hội phong kiến, kinh tế hàng hoá phát triển đồng thời nguyên nhân làm cho xã hội phong kiến suy vong Hoạt động luyện tập: - Xã hội phong kiến Châu Âu hình thành nào? - Vẽ sơ đồ biểu diễn trình hình thành xã hội phong kiến Châu Âu? Đế quốc Rô- ma suy yếu Người Giéc man chiếm Rôma Lập vương quốc Chia ruộng đất phong tước Xã hội phân hóa Lãnh chúa Nơng nơ XHPK Châu Âu hình thành Tiếp thu Ki-tơ giáo - Nền kinh tế lãnh địa kinh tế thành thị có khác nhau? Hoạt động vận dụng: - Hãy cho biết vương quốc người Giéc- man lập nên Châu Âu tương ứng với quốc gia nay?( Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Ý)? - Hãy đóng vai người nông nô lãnh chúa lãnh địa, mơ tả lại cơng việc sống mình? Hoạt động tìm tòi, mở rộng: - Tìm hiểu thêm tư liệu liên quan lịch sử giới thời trung đại - Tìm hiểu sách” Bách khoa tri thức học sinh”- Lê Huy Hòa - chủ biên- NXB Lao Động(2007) - Học cũ theo câu hỏi sgk - Đọc trước trả lời câu hỏi sgk *********************************************************** Ngày soạn: 16/ 08 /; TUẦN 1: Tiết 2: Bài Ngày dạy: / 08 / SỰ SUY VONG CỦA CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN VÀ SỰ HÌNH THÀNH CHỦ NGHĨA TƯ BẢN Ở CHÂU ÂU I.MỤC TIÊU: 1.Kiến thức - Nguyên nhân hệ phát kiến địa lí yếu tố tạo tiền đề cho hình thành quan hệ sản xuất tư chủ nghĩa - Quá trình hình thành Q sản xuất tư chủ nghĩa lòng xã hội phong kiến Châu Âu 2.Kĩ năng: - Bồi dưỡng kĩ quan sát đồ, hướng biển nhà thám hiểm phát kiến địa lí - Biết khai thác tranh ảnh lịch sử 3.Thái độ: - Học sinh thấy tính tất yếu, tính quy luật q trình phát triển từ xã hội phong kiến lên xã hội tư chủ nghĩa Châu Âu - Mở rộng thị trường, giao lưu buôn bán nước tất yếu Năng lực, phẩm chất: - Năng lực: tự học, NL hợp tác, NL tái hiện, so sánh, phân tích, rút học lịch sử - Phẩm chất: Sống có trách nhiệm, có tình u q hương đất nước, u hòa bình II CHUẨN BỊ Giáo viên: - Bản đồ giới.Tranh ảnh nhà phát kiến địa lí tàu, thuyền - Sưu tầm câu chuyện phát kiến địa lí Học sinh: - Học cũ, chuẩn bị - Sưu tầm câu chuyện, tranh ảnh phát kiến địa lí III CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC: - Phương pháp: trực quan, gợi mở vấn đáp, nêu vấn đề, hợp tác, thảo luận… - Kĩ thuật: lắng nghe phản hồi tích cực, kĩ thuật trả lời phút IV TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP Hoạt động khởi động: - GV tổ chức lớp, kiểm tra nhanh sĩ số - Kiểm tra: + Xã hội phong kiến Châu Âu hình thành nào? + Đặc điểm kinh tế lãnh địa? Nền kinh tế lãnh địa có khác kinh tế thành thị? - Giáo viên giới thiệu bài: Sang kỉ XV kinh tế hàng hoá phát triển mạnh, họ cần tiêu thụ hàng hoá mua nguyên liệu đường lục địa bị độc chiếm người phương Tây tiến hành phát kiến địa lí đường biển, thị trường mở rộng, kinh tế hàng hoá phát triển phá vỡ chế độ phong kiến hình thành xã hội tư Châu Âu Hoạt động hình thành kiến thức mới: Hoạt động thầy- trò Nội dung cần đạt Hoạt động 1: 1.Những phát kiến lớn địa lí - PP: Trực quan, gợi mở vấn đáp, hợp tác, … - Kĩ thuật: nghe phản hồi tích cực, kĩ thuật đặt câu hỏi, kt trả lời phút HS: Đọc sgk GV: Sơ lược sgk ? Nguyên nhân dẫn đến - Nguyên nhân: Do sản xuất phát triển phát kiến địa lí cần nguyên liệu thị trường ? Các phát kiến địa lí thực nhờ có điều kiện nào? - Khoa học phát triển, đóng tàu lớn, có la bàn HS: Quan sát H3 sgk ? Em mô tả tàu Ca ven? - - To lớn, có nhiều buồm, bánh lái ? Em kể tên phát kiến địa - Các phát kiến địa lí tiêu biểu lí lớn nêu sơ lược hành +1487 Bắc Tơ Mi a xơ vòng qua trình đồ cực Nam Châu Phi Gv: kể lược đồ +1498 Vaxcơ đơGama đến Ấn Độ +1492 Crít Xtốp Cơlơmbơ tìm Châu Mĩ +1519-1522 Magien Lăng vòng quanh trái đất - Kết quả: ? Kết phát kiến địa lí + Tìm đường nối liền gì? Châu Lục + Đem lại lợi khổng lồ cho giai cấp tư sản + Đặt sở mở rộng thị trường - Ý nghĩa: ? Ý nghĩa phát kiến địa lí + Đem lại kiến thức thiên văn, địa lí, hàng hải, kính thích khoa học phát triển + Mở rộng thúc đẩy thương mại + Tạo nên q trình tích luỹ tư cho tư sản Châu Âu GV:Như phát kiến địa lí -> Làm cho chế độ phong kiến suy yếu đem lại nguồn lợi nhuận khổng tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư phát lồ cho giai cấp tư sản Châu Âu thúc triển đẩy q trình tích luỹ tư nguyên thuỷ làm cho chế độ phong kiến suy vong, tạo điều kiện cho tư chủ nghĩa đời phát triển Hoạt động 2: - PP: Trực quan, gợi mở vấn đáp, hợp tác, thảo luận… - Kĩ thuật: nghe phản hồi tích cực, kĩ thuật đặt câu hỏi, kt trả lời phút HS: Đọc sgk ? Quý tộc thương nhân Châu Âu tích luỹ vốn nhân cơng cách nào? Sự hình thành chủ nghĩa tư Châu Âu - Q trình tích luỹ vốn, nhân cơng: + Cướp bóc tài ngun, ruộng đất + Bn bán nô lệ da đen + Đuổi nông nô khỏi lãnh địa -> làm thuê ? Tại quý tộc không tiếp tục sử dụng nông nô để lao động? - Họ thay việc sử dụng nô lệ da đen thu lợi nhiều ? Với vốn nhân cơng có q tộc thương nhân Châu Âu làm gì? - Nhờ có vốn, cơng nhân làm thuê họ mở rộng sản xuất, kinh doanh, lập đồn điền ? Những việc làm có tác động -Về xã hội: Giai cấp tư sản vô sản đến xã hội? hình thành ? Giai cấp tư sản vơ sản hình thành từ tầng lớp xã hội? - Giai cấp tư sản: thương nhân giàu, chủ xưởng, chủ đồn điền - Giai cấp vô sản: nông dân ruộng, nô lệ người da đen ? Quan hệ hai giai cấp - Tư sản bóc lột kiệt quệ vô sản nào? -> Quan hệ sản xuất tư chủ nghĩa Gv: Tư sản >< PK, TS >< VS - > Quan hình thành hệ sản xuất tư chủ nghĩa hình thành Hoạt động luyện tập: - Kể tên phát kiến địa lí tiêu biểu lược đồ? Ý nghĩa?? - Quan hệ sản xuất tư chủ nghĩa Châu Âu hình thành nào? Hoạt động vận dụng: - Kể chuyện liên quan đến nhân vật phát kiến địa lí thời mà em biết? Hoạt động tìm tòi, mở rộng: - Học cũ, chuẩn bị sgk - Sưu tầm tranh ảnh, nhân vật lịch sử thời kì Văn hóa Phục hưng Ngày soạn: 19/ 08 /; TUẦN : Tiết - Bài Ngày dạy: / 09 / CUỘC ĐẤU TRANH CỦA GIAI CẤP TƯ SẢN CHỐNG PHONG KIẾN THỜI HẬU KÌ TRUNG ĐẠI Ở CHÂU ÂU I.MỤC TIÊU: 1.Kiến thức: - Nguyên nhân xuất nội dung tư tưởng phong trào văn hoá phục hưng - Nguyên nhân dẫn đến phong trào cải cách tôn giáo tác động trực tiếp phong trào đến xã hội phong kiến Châu Âu lúc Kĩ năng: - Biết cách phân tích cấu giai cấp để >< xã hội, từ thấy nguyên nhân sâu xa đấu tranh giai cấp tư sản chống chế độ phong kiến 3.Tư tưởng: - Tiếp tục bồi dưỡng cho học sinh nhận thức phát triển hợp quy luật xã hội lồi người, vai trò giai cấp tư sản đồng thời qua giúp học sinh thấy loài người đứng trước bước ngoặt lớn, sụp đổ chế độ phong kiến chế độ độc đoán, lạc hậu lỗi thời Năng lực, phẩm chất: - Năng lực: tự học, NL hợp tác, NL tái hiện, so sánh, phân tích, rút học lịch sử - Phẩm chất: Sống có trách nhiệm, có tình u q hương đất nước, u hòa bình II CHUẨN BỊ Giáo viên: + Chuẩn bị đồ giới đồ Châu Âu + Tranh ảnh thời kì văn hố phục hưng + Tranh ảnh, tư liệu danh nhân văn hoá phục hưng Học sinh: - Ôn tập kiến thức học Đọc trả lời câu hỏi sgk - Sưu tầm tư liệu liên quan III CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC: - Phương pháp: trực quan, gợi mở vấn đáp, nêu vấn đề, hợp tác, thảo luận… - Kĩ thuật: lắng nghe phản hồi tích cực, kĩ thuật trả lời phút IV TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP Hoạt động khởi động: - GV tổ chức lớp, kiểm tra nhanh sĩ số - Kiểm tra: + Các phát kiến địa lí tác động đến xã hội Châu Âu? + Quan hệ sản xuất tư chủ nghĩa Châu Âu hình thành nào? - Giáo viên giới thiệu Hoạt động hình thành kiến thức mới: Hoạt động thầy- trò Hoạt động 1: - PP: Trực quan, gợi mở vấn đáp, hợp tác, kể chuyện… - Kĩ thuật: nghe phản hồi tích cực, kĩ thuật đặt câu hỏi, kt trả lời phút HS: Đọc sgk ? Chế độ phong kiến Châu Âu tồn bao lâu? Đến kỉ XV bộc lộ hạn chế nào? (Thế kỉ V- XV- 10 kỉ = 1000 năm) G:Trong suốt 1000 năm đêm trường trung cổ Chế độ phong kiến kìm hãm phát triển xã hội Xã hội có trường học để đào tạo giáo sĩ, văn hoá cổ đại bị phá huỷ hoàn toàn trừ nhà thờ tu viện ? Giải thích giai cấp tư sản đứng lên đấu tranh chống gc quý tộc phong kiến? - Giai cấp TS đứng lên đấu tranh chống phong kiến, giành địa vị, trị xã hội cho giai cấp - Mở đầu cho đấu tranh phong trào văn hóa Phục hưng ? Văn hóa Phục hưng gì? HS trả lời Gv: giải thích: “ Văn hóa phục hưng” phục hưng tinh thần văn hóa cổ Hy Lạp Rơ ma Sáng tạo văn hóa giai cấp tư sản ? Tại giai cấp tư sản lại chọn văn hoá làm mở đầu cho phương thức đấu tranh chống phong kiến? - Vì: Những giá trị văn hoá cổ đại tinh hoa nhân loại, việc khơi phục tập hợp đơng đảo lực lượng chống lại chế độ phong kiến ? Phong trào văn hóa Phục hưng đâu? Sau diễn ntn? Nội dung cần đạt 1.Phong trào văn hoá Phục hưng ( kỉ XIV _ XVII) - Nguyên nhân: + Do bị chế độ phong kiến đàn áp + Giai cấp T/S khơng có địa vị trị, xã hội ->đấu tranh - Diễn biến: + Nổ Ý Sau lan nhanh sang tây Âu trở thành trào lưu lớn ? Em kể tên nhà văn hoá, khoa - Một số nhà văn hóa, khoa học tiêu học tiêu biểu mà em biết biểu: G: Giới thiệu tranh kể chuyện + Ph Ra bơle: Nhà văn hoá nhà y học nhân vật tiếng + Rêcáctơ: nhà toán học, nhà triết học + USếchXpia: nhà soạn kịch vĩ đại ? Theo em thành tựu bật phong trào văn hoá Phục Hưng gì? - Khoa học- kĩ thuật tiến vượt bậc, văn học phong phú, thành công lĩnh vực nghệ thuật-> có giá trị đến ngày ? Qua tác phẩm, tác giả VH - Nội dung, tư tưởng: Phục hưng muốn nói lên điều gì? + Phê phán XHPK giáo hội + Đề cao giá trị chân người + Đề cao khoa học tự nhiên ? Em có nhận xét nội dung tư -> Tiến bộ, tích cực tưởng phong trào văn hóa phục hưng? ? Với nội dung tư, tưởng đó, - Ý nghĩa: VH Phục hưng có ý nghĩa với xã hội + Phát động đấu tranh chống phong lúc đó? kiến + Mở đường cho phát triển cao văn hoá Châu Âu nhân loại G:Sơ kết chuyển ý Hoạt động 2: 2.Phong trào Cải cách tôn giáo - PP: Trực quan, gợi mở vấn đáp, hợp tác, thảo luận… - Kĩ thuật: nghe phản hồi tích cực, kĩ thuật đặt câu hỏi, kt trả lời phút H: Đọc SGK ? Nguyên nhân dẫn đến cải - Nguyên nhân: cách tôn giáo? + Giáo hội tăng cường bóc lột nhân dân + Cản trở phát triển lên giai cấp T/S ? Người khởi xướng phong trào cải - Khởi xướng: M.Lu thơ Đức Can cách tơn giáo ai? Trình bày vanh Thụy Sỹ hiểu biết em M Lu thơ Can vanh? GV: gt chân dung tiểu sử M Lu thơ Can vanh Gv Khái qt: Ơng xuất thân từ gia đình nơng dân học luật trở thành tu sĩ, làm giáo sĩ triết học thần học trường ĐH Vintembéc Ông 10 nhận thức sâu sắc đồi bại chế độ phong kiến giáo hội Ông viết “Tín đồ đốc giáo ngày đến gần La Mã xấu Lần đầu đến La Mã tìm thằng lừa đảo, lần thứ hai nhiễm thói xấu lần thứ ba biến thành thằng lừa đảo thực “Ông phê phán giáo sĩ bán thẻ miễn tội” Khi đồng tiền leng keng túi ta tội lỗi bị xoá “ hành động Lu thơ trở thành tư tưởng đạo phong trào cải cách tôn giáo, nhân dân hoan nghênh… ? Nội dung cải cách Lu thơ - Nội dung: Can Vanh? + Phủ nhận vai trò thống trị cuẩ Giáo HS trình bày hội + Bãi bỏ nghi lễ phiền toái + Quay giáo lí nguyên thủy ? Tác dụng phong trào cải cách tôn - Tác dụng giáo? + Góp phần thúc đẩy cho khởi nghĩa nhân dân chống phong kiến lan rộng nhiều nước khác + Làm cho đạo Ki tơ phân hố thành Đạo Ki tô giáo Đạo tin lành + Tác dụng mạnh đến đấu tranh T/S chống PK ? Hạn chế phong trào cải cách tơn - Hạn chế: khơng thể xố bỏ tơn giáo giáo mà thay đổi cho phù hợp với “ kích - HS TL thước” - Gv: nhấn mạnh Hoạt động luyện tập: - Tại nói phong trào văn hóa Phục hưng sản sinh “ người khổng lồ” ? - Em hiểu văn hóa Phục hưng gì? Hoạt động vận dụng: - Kể tên số nhà thờ Thiên chúa giáo Việt Nam( hay địa phương) mà em biết? - Nếu sống kỉ XIV - XVII, em có hưởng ứng phong trào văn hóa Phục hưng khơng? Vì sao? Hoạt động tìm tòi, mở rộng: - Tìm đọc sách trang web sau: + Almanach, Những văn minh giới, NXB Văn hóa- Thông tin, Hà Nội, 2013 11 + http://vi.wikipedia.org - Sưu tầm nội dung số tác phẩm tiêu biểu phong trào văn hóa Phục hưng - Chuẩn bị : “ Trung quốc thời phong kiến” + Đọc trước trả lời câu hỏi sgk *********************************************************** Ngày soạn: 19/ 08 /; Ngày dạy: / 09 / TUẦN + : Tiết - - Bài TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN(2tiết) I.MỤC TIÊU: 1.Kiến thức - Xã hội phong kiến Trung Quốc hình thành nào? - Tên gọi thứ tự triều đại phong kiến Trung Quốc - Tổ chức máy quyền PK - Những đặc điểm kinh tế, văn hoá xã hội phong kiến Trung Quốc 2.Kĩ - Biết lập bảng niên biểu triều đại phong kiến TQ - Bước đầu biết vận dụng tư để phân tích hiểu giá trị sách xã hội triều đại thành tựu văn hoá, từ rút học lịch sử Thái độ: - HS hiểu rõ TQ quốc gia PK lớn mạnh, điển hình phương Đơng thời cổ đại, nước láng giềng gần gũi với Việt Nam có ảnh hưởng khơng nhỏ đến tiến trình phát triển lịch sử Việt Nam Năng lực, phẩm chất: - Năng lực: tự học, NL hợp tác, NL tái hiện, so sánh, phân tích, rút học lịch sử - Phẩm chất: Sống có trách nhiệm, có tình u q hương đất nước, u hòa bình II CHUẨN BỊ Giáo viên: + Bản đồ TQ thời PK + Tranh ảnh số cơng trình kiến trúc thời PK + Một số tư liệu thành văn sách nhà nước PK TQ Học sinh: - Ôn tập kiến thức học Đọc trả lời câu hỏi sgk - Sưu tầm tư liệu liên quan III CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC: - Phương pháp: trực quan, gợi mở vấn đáp, nêu vấn đề, hợp tác, thảo luận… - Kĩ thuật: lắng nghe phản hồi tích cực, kĩ thuật trả lời phút IV TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP: Hoạt động khởi động: - GV tổ chức lớp, kiểm tra nhanh sĩ số - Kiểm tra: Phong trào cải cách tơn giáo có tác động ntn đến xã hội Châu Âu thời giờ? Hoạt động hình thành kiến thức mới: 12 Hoạt động thầy-trò Nội dung cần đạt Hoạt động 1: 1.Sự hình thành xã hội phong - PP: Trực quan, gợi mở vấn đáp, kiến Trung Quốc - Kĩ thuật: nghe phản hồi tích cực, kĩ thuật đặt câu hỏi, kt trả lời phút G: Dùng đồ g/t vị trí địa lí TQ H: Đọc SGK ? Sản xuất thời Xn Thu chiến quốc có - Những biến đổi sản xuất mới? + Công cụ sắt , diện tích xuất lao động tăng ? Những biến đổi tác động ntn đến phát - Những biến đổi xã hội triển xã hội? + Quan lại, nông dân giàu chiếm ruộng đất-> địa chủ + Nông dân ruộng-> nông dân lĩnh canh( gọi: tá điền), nộp địa tơ G: Sơ kết chuyển ý - > Quan hệ sản xuất phong kiến hình thành Hoạt động 2: 2.Xã hội Trung Quốc thời Tần- PP: Trực quan, gợi mở vấn đáp, hợp tác, Hán thảo luận… - Kĩ thuật: nghe phản hồi tích cực, kĩ thuật đặt câu hỏi H: Đọc SGK a.Thời Tần ? Em trình bày sách đối nội - Chia cắt nước thành quận, nhà Tần huyện - Cử quan đến cai trị - Ban hành chế độ đo lường, tiền tệ - Bắt lao dịch - Mở rộng lãnh thổ ? Em kể tên số cơng trình kiến trúc thời Tần H:Xem H8 SGK GV: khái quát : vạn lí trường thành… ? Em có nhận xét tượng gốm lăng Li Sơn? GV: Gồm 7000 tượng hình dáng khác nhauthể uy quyền nhà Tần, Lăng Li Sơn mộ Tần Thuỷ Hồng xây dựng ơng lên ngơi Ở núi Li Sơn phía đơng Hàm Dương, dài 2,5 km, cao150 m đỉnh lăng trạm đủ trời lăng bố trí sơng biển, hàng ngàn binh mã đất nung, châu báu, vật q vơ kể, xung quanh có 13 máy bắn tên, đổ thuỷ ngân tạo thành 100 sông, biển - 1974 phần lăng mộ khai quật gặp khó khăn lớn - Cung A Phòng: Qui mơ rộng lớn, dài 750 m, rộng 150 m chứa vạn người, dựng cột cờ cao 15 m, xung quanh xây 270 cung điện nguy nga, lộng lẫy, 70 vạn dân công xây dựng Khi Hạng Vũ kéo vào Hàm Dương đốt cung A Phòng, lửa cháy tháng chưa hết - Vạn Lí Trường Thành dài 3000 km từ Lâm Thao đến Liêu Đơng cơng trình phòng thủ huy động tr người vòng 10 năm trời khổ cực thiếu thốn, có khơng trở “tiếng khóc nàng Mạnh Khương ” - Tần Thuỷ Hoàng kẻ độc tài, tàn ác, thích chém giết để uy -> 460 người bị chôn sống Hàm Dương - 210 TCN Tần Thuỷ Hoàng chết Tần Nhị Thế thay 209 TCN ngu muội tàn bạo làm tăng mâu thuẫn xã hội Lưu Bang, Hạng Vũ, Trần Thắng dậy đánh Hàm Dương diệt nhà Tần tồn 15 năm bạo ngược 206 TCN nhà Hán thành lập (Hán cao tổ-Lưu Bang) ? Nhà Hán làm để ổn định tình hình đất nước? ? Tác dụng sách b.Thời Hán - Đối nội + Xoá bỏ chế độ pháp luật hà khắc + Giảm tô, thuế, sưu, dịch + Khuyến khích sản xuất =>Kinh tế, xã hội ổn định, nước vững vàng - Đối ngoại: Xâm lấn Triều Tiên nước phía Nam ? Về đối ngoại nhà Hán làm G: 111-110 TCN trinh phục Nam Việt (Triệu Đà), 108 TCN diệt Triều Tiên Từ 133-119 TCN Hán Vũ Đế đánh đuổi tộc Hung Nô lên tận xa mạc Gô Bi G: Sơ kết chuyển ý Hoạt động 3: Sự thịnh vượng Trung - PP: Trực quan, gợi mở vấn đáp, hợp tác, Quốc thời nhà Đường … - Kĩ thuật: nghe phản hồi tích cực, kĩ thuật đặt câu hỏi, kt trả lời phút H: Đọc SGK 14 ?Chính sách đối nội nhà Đường có đáng - Chính sách đối nội lưu ý + Cử người cai quản địa phương + Mở khoa thi chọn người tài + Giảm thuế, chia ruộng đất cho nông dân, khuyến khích sản xuất ? Nhận xét sách đối nội nhà -> Nhiều sách tích cực, Đường? lòng dân - HS trả lời - GV nhấn mạnh ?Tác dụng sách => Đất nước phồn vinh, kinh tế, G: Vua Đường thái Tơng giỏi võ qn sự, văn hố phát triển nghệ, cung kiếm từ nhỏ dũng khí, cứng rắn, đốn, tính cách hào phóng ơng coi trọng việc dùng người giỏi, tài đức kiêm toàn, coi trọng tình vua- dân Ơng nói: “Vua thuyền, dân nước Nước trở thuyền mà lật thuyền”, ơng thi hành sách nhượng nhân dân, nhờ sách ơng mà kinh tế phát triển sử gia ca ngợi thời kì “Trịnh Quan thịnh trị” (Trịnh Quan niên hiệu Đường Thái Tơng) ? Em trình bày sách đối - Chính sách đối ngoại: gây chiến ngoại nhà Đường tranh xâm lược mở rộng bờ cõi ? Nhận xét sách đối ngoại nhà -> Chính sách bành chướng Đường? ? Với sách nhà Đường có => Trở thành đất nước cường vị trí ntn? thịnh Châu Á Gv: nhấn mạnh, liên với VN Tiết 2: Hoạt động thầy-trò Nội dung cần đạt Hoạt động 4: 4.Trung Quốc thời Tống- PP: Trực quan, gợi mở vấn đáp, hợp tác, Nguyên kể chuyện… - Kĩ thuật: nghe phản hồi tích cực, kĩ thuật đặt câu hỏi, kt trả lời phút G: Sau loạn An Lộc Sơn nhà đường suy yếu, tiết độ sứ trấn lên chống nhà Đường, cướp lập nhà Hậu Lương, Hậu Đường, Hậu Hán, Hậu Tấn, Hậu Chu Tổng 53 năm, đời, 13 vua sử gọi thời Ngũ đại đến thời Hậu Chu Triệu Khuông Dẫn cướp lập nhà Tống (Tống Thái Tổ) TQ thống không mạnh 15 H: Đọc SGK ? Nhà Tống thi hành sách a.Thời Tống - Miễn giảm thuế, sưu dịch - Mở mang thuỷ lợi G:Tiền giấy giao tử (thứ tiền giấy cổ nhất) - Khuyến khích phát triển thủ Nghệ thuật Tống phát triển quang vinh đồ công nghiệp khai mỏ, dệt, luyện gốm (men đẹp) kim, rèn vũ khí - Có nhiều phát minh mới: In, la bàn, làm giấy, thuốc súng, làm tiền giấy, đồ gốm đẹp ? Chính sách nhà Tống có tác dụng gì? => Ổn định đời sống, phát triển G: Nửa kỉ đầu nhà Tống thịnh vượng sau kinh tế đất nước suy yếu b.Thời Nguyên ? Thời Nguyên Trung Quốc thành lập nào? Trong lúc Tống suy yếu >< với nhà Kim, Liêu, người Mông Cổ lên Thành Cát Tư Hãn( Hốt Tất liệt) cầm đầu thành lập nhà nước đại Mơng Cổ, diệt Kim, Liêu, Tống chiếm tồn Trung Quốc thành lập nhà Nguyên Quân Mông Cổ tràn ngập lãnh thổ Châu Âu, Châu Á ? Dưới thời Nguyên, ông vua thi hành - Phân biệt đối xử người sách gì? Mông Cổ với người Hán ? Biểu phân biệt đối xử đó? - HS dựa sgk trả lời ? Chính sách dẫn đến hậu gì? -> Nhân dân khởi nghĩa chống G:Sơ lược chuyển ý Mông Cổ Hoạt động 5: 5.Trung Quốc thời Minh- PP: gợi mở vấn đáp, hợp tác Thanh - Kĩ thuật: nghe phản hồi tích cực H: Đọc sgk ? Quá trình thành lập nhà Minh - Thanh ntn? - Quá trình thành lập: +1368 Nhà Nguyên bị lật đổ Minh thay +1644 Nhà Thanh lật đổ nhà Minh ? Tình hình ảnh hưởng đến xã - Xã hội: hội Trung Quốc? + Vua quan sa đọa G:Thời Minh - Thanh tồn khoảng 500 + Nhân dân đói khổ, tơ thuế nặng năm, nhiều hạn chế song Trung Quốc nề, lao dịch vất vả thời kì đạt thành tựu -> Đất nước suy thoái lĩnh vực ? Kinh tế thời kì ntn? - Kinh tế: Mầm mống tư chủ nghĩa xuất hiện, xưởng thủ công, 16 buôn bán với nước khác 6.Văn hoá, khoa học, kĩ thuật Trung Quốc thời phong kiến Hoạt động 6: - PP: gợi mở vấn đáp, hợp tác - Kĩ thuật: nghe phản hồi tích cực H: Đọc sgk ? Em trình bày nét bật thành tựu - Văn hoá: Đạt trình độ phát triển văn hố Trung Quốc rực rỡ + Về tư tưởng: Nho giáo trở thành hệ tư tưởng đạo đức phong kiến + Về văn học: Nhiều nhà thơ nhà văn + Sử học: Sử kí Tư Mã Thiên, Hán Thư, Đường Thư, Minh Sử có giá trị ? Em kể tên tác phẩm văn học lớn mà em biết? -> Tây du kí, Tam quốc diễn nghĩa, Đông Chu liệt quốc, Hồng Lâu Mộng H:Quan sát H10 ? Em có nhận xét trình độ sản xuất đồ gốm? - Đạt trình độ cao, trang trí tinh xảo, nét vẽ điêu luyện -> tác phẩm nghệ thuật” ? Em kể tên số cơng trình kiến trúc tiếng Trung Quốc phong kiến - Cố cung, vạn lí trường thành, lăng tẩm ? Quan sát cố cung em có nhận xét gì? - Đồ sộ, rộng lớn, kiên cố, kiến trúc hài hồ, đẹp ? Em có nhận xét ngành nghệ thuật + Nghệ thuật: Hội hoạ, kiến trúc, TQ thời kì này? điêu khắc phát triển ? Em trình bày hiểu biết em khoa - Khoa học: học- kĩ thuật Trung Quốc phong kiến + Tứ đại phát minh: Giấy, in, la H: Đọc tư liệu phát minh lớn bàn, thuốc súng + Kĩ thuật đóng tàu, luyện sắt, khai mỏ ? Nhận xét thành tựu mà TQ đạt => Có nhiều thành tựu to lớn được? lĩnh vực Hoạt động luyện tập: - Hoàn thành bảng sau vào chế độ phong kiến Trung Quốc? Triều đại Tóm tắt biểu phát triển 17 - Vẽ trục thời gian vào vở, điền vào chỗ trống( ) trục thời gian triều đại tiêu biểu gắn liền với hình thành, thịnh vượng suy thoái chế độ phong kiến Trung Quốc 221 Công nguyên 618 1644 năm Hoạt động vận dụng: - Triều đại phong kiến Trung Quốc xâm lược nước ta? Hãy kể thất bại xâm lược mà em biết? - Em có biết di sản văn hóa Trung Quốc thời phong kiến đến ngày nay? Kể tên? Hoạt động tìm tòi, mở rộng: - Tìm hiểu thêm tư liệu liên quan đến lịch sử TQ thời phong kiến - Tìm đọc truyện: Thủy hử, Tây du kí, Hồng lâu mộng, sử Tư mã Thiên - Chuẩn bị : Ấn Độ thời phong kiến 18 Q thày liên hệ số 0989.832560 (có zalo) để có đầy đủ trọn năm giáo án 19 20 21 ... hệ tư tưởng đạo đức phong kiến + Về văn học: Nhiều nhà thơ nhà văn + Sử học: Sử kí Tư Mã Thiên, Hán Thư, Đường Thư, Minh Sử có giá trị ? Em kể tên tác phẩm văn học lớn mà em biết? -> Tây du kí,... học lịch sử Thái độ: - HS hiểu rõ TQ quốc gia PK lớn mạnh, điển hình phương Đơng thời cổ đại, nước láng giềng gần gũi với Việt Nam có ảnh hưởng khơng nhỏ đến tiến trình phát triển lịch sử Việt... đen + Đuổi nông nô khỏi lãnh địa -> làm thuê ? Tại quý tộc không tiếp tục sử dụng nông nô để lao động? - Họ thay việc sử dụng nô lệ da đen thu lợi nhiều ? Với vốn nhân cơng có q tộc thương nhân
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án sử 7 phát triển năng lực, Giáo án sử 7 phát triển năng lực

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn