Giáo án sinh 9 phát triển năng lực

27 92 1
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 16:47

Tuần Ngày soạn tháng năm 2018 Ngày dạy 17 tháng năm 2018 CHƯƠNG II- NHIỄM SẮC THỂ Tiết 8: Bài 8: NHIỄM SẮC THỂ I MỤC TIÊU: Qua học hs đạt được: Kiến thức - Học sinh nêu tính đặc trưng NST lồi - Mơ tả đựơc cấu trúc hiển vi điển hình NST kì nguyên phân - Nêu chức NST di truyền tính trạng Kĩ - Rèn cho hs kĩ quan sát phân tích kênh hình Kĩ làm việc nhóm Thái độ - Giáo dục hs ý thức ham thích nghiên cứu khoa học Tư khoa học biện chứng Năng lực – phẩm chất: 4.1 Năng lực: - Hình thành cho hs lực: lực giải vấn đề, lực quan sát, lực hoạt động nhóm, lực tính tốn, lực sử dụng cơng nghệ thông tin - Năng lực chuyên biệt: Năng lực vận dụng kiến thức hoá học vào sống 4.2 Phẩm chất: - Hình thành phẩm chất: có trách nhiệm bảo vệ mơi trường tự nhiên u gia đình, q hương , đất nước II CHUẨN BỊ Gv : Tranh phóng to hình 8.1 đến 8.5 SGK - Máy chiếu Bài soạn powerpoint Hs : nghiên cứu trước nội dung học III TIẾN TRÌNH TIẾT HỌC Ổn định tổ chức * Kiểm tra sĩ số * Kiểm tra cũ Tổ chức hoạt động dạy học 2.1 Khởi động Yêu cầu hs thảo luận câu hỏi tình Bố mẹ, ơng bà, tổ tiên truyền cho cháu vật chất để cháu giống với bố mẹ, ông bà, tổ tiên? Gv: Tổ chức trò chơi “bóng chuyền” Luật chơi: - Lần lượt học sinh nêu đáp án câu hỏi ( hs trả lời đáp án sau định bạn trả lời ) tìm dược hs trả lời sai Gv ghi ý hs góc bảng Gv tổng kết nhận xét phần thi vào 2.2 Các hoạt động hình thành kiến thức Hoạt động 1: TÍNH ĐẶC TRƯNG CỦA BỘ NHIỄM SẮC THỂ Hoạt động giáo viên học sinh Nội dung - Phương pháp: vấn đáp gợi mở, quan sát tìm tòi, hoạt động nhóm - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, thảo luận nhóm, trình bày phút, khăn trải bàn - Hình thức tổ chức: hđ cá nhân, nhóm cặp đơi, nhóm nhỏ - Định hướng NL, PC: Yêu gia đình, quê hương , đất nước Yêu cầu hs n/c SGK hoạt động cá nhân trả lời câu hỏi: KT trình bày phút - Nhiễm sắc thể ? - GV chốt khái niệm NST.( NST cấu trúc hiển vi nhân TB bị bắt màu thuốc nhuộm kiềm tính ) - Yêu cầu HS đọc  mục I, quan sát H 8.1 hoạt động cá nhân trả lời câu hỏi: - HS nghiên cứu phần đầu mục I, quan sát hình vẽ => trả lời câu hỏi - NST tồn tế bào sinh dưỡng? Hs: thành cặp - Nhận xét hình dạng NST cặp ? Hs: Trong tế bào sinh dưỡng NST tồn cặp giống hình dạng kích thứơc - Thế cặp NST tương đồng? - Nhận xét nguồn gốc NST ? Gv: NST tồn thành cặp tương đồng => gen NST tồn thành cặp tương ứng - Phân biệt NST lưỡng bội, đơn bội? Hs nghiên cứu thông tin-> trả lời - NST cấu trúc hiển vi nhân TB bị bắt màu thuốc nhuộm kiềm tính - Trong tế bào sinh dưỡng, NST tồn thành cặp tương đồng ( giống hính dạng , kích thước - Trong cặp NST tương đồng, có nguồn gốc từ bố, có nguồn gốc từ mẹ -Bộ NST lưỡng bội ( 2n ) NST chứa cặp NST tương đồng -Bộ NST đơn bội ( n ) NST giao tử chứa NSTcủa cặp tương đồng - Hình thành cho hs lực: lực quan sát, phân tích - Yêu cầu HS quan sát H 8.2 NST ruồi giấm, đọc thông tin cuối mục I Yêu cầu hs hoạt động cặp đôi trả lời câu hỏi: - Mô tả NST ruồi giấm số lượng hình dạng đực cái? - HS quan sát tranh, nêu được: có cặp NST gồm: + đơi hình hạt + đơi hình chữ V + đơi khác đực - GV phân tích thêm: cặp NST giới tính tương đồng (XX) hay không tơng đồng tuỳ thuộc vào loại, giới tính Có lồi NST giới tính có (bọ xít, châu chấu, rệp ) NST kì co ngắn cực đại, có hình dạng đặc trưng hình que, hình hạt, hình chữ V - GV yêu cầu HS nghiên cứu thông tin SGK, thảo luận nhóm ( khăn phủ bàn) trả lời câu hỏi: - Hình thành cho hs lực: lực hợp - Nhận xét số lượng NST lưỡng bội tác nhóm, chia sẻ thơng tin, tổng hợp ý kiến loài? - Số lượng NST có phản ánh trình độ tiến hố lồi khơng? Vì sao? - Hãy nêu đặc điểm đặc trưng NST loài sinh vật? - HS trao đơi nhóm, nêu được: + Số lượng NST lồi khác + Số lượng NST khơng phản ánh trình độ tiến hố lồi Gv nhận xét , chốt kiến thức - lồi đơn tính có khác đực cặp NST giới tính kí hiệu XX, XY ( khơng tương đồng ) - Mỗi lồi sinh vật có NST đặc trưng số lượng hình dạng Hoạt động 2: CẤU TRÚC CỦA NHIỄM SẮC THỂ Hoạt động giáo viên học sinh Nội dung - Phương pháp: vấn đáp gợi mở, quan sát tìm tòi, hoạt động nhóm - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, thảo luận nhóm, trình bày phút - Hình thức tổ chức: hđ cá nhân, nhóm cặp đơi, nhóm nhỏ - Định hướng NL, PC: Yêu gia đình, quê hương , đất nước Gv: NST có hình dạng đặc trưng kì Gv hướng dẫn hs quan sát tranh cấu trúc NST Yêu cầu: - Mô tả hình dạng, kích thước NST kì giữa? HS quan sát mô tả - Gv hướng dẫn HS quan sát H 8.5 hoạt động cá nhân trả lời câu hỏi: KT trình bày phút - Các số thành phần cấu trúc NST? - Mơ tả cấu trúc NST kì trình phân bào? - GV giới thiệu H 8.4 - HS điền thích 1- crơmatit 2- Tâm động - Cấu trúc điển hình NST biểu rõ kì + Hình dạng: hình hạt, hình que, hình chữ V + Dài: 0,5 – 50 micromet, đường kính 0,2 – micromet + Cấu trúc: kì NST gồm cromatit gắn với tâm động + Mỗi cromatit gồm phân tử ADN prơtêin loại histơn - Hình thành cho hs lực: lực quan sát, lực tự tin trình bày ý kiến Gv nhận xét , chốt kiến thức Hoạt động 3: CHỨC NĂNG CỦA NHIỄM SẮC THỂ Hoạt động giáo viên học sinh Nội dung - Phương pháp: vấn đáp gợi mở, hoạt động - NST cấu trúc mang gen, nhóm gen vị trí xác định Những biến đổi - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, thảo luận nhóm, trình bày cấu trúc, số lượng NST dẫn tới phút biến đổi tính trạng di truyền - Hình thức tổ chức: hđ cá nhân - Định hướng NL, PC: Yêu gia đình, quê hương , đất nước - Yêu cầu HS đọc thông tin mục III SGK, hoạt động cá nhân trả lời câu hỏi: Kt động não, trình bày phút - NST có đặc điểm liên quan đến di truyền? - Hs khác nhận xét, bổ sung - Gv nhận xét chốt kiến thức Gv giới thiệu thêm chức NST - NST có chất ADN, tự nhân đôi ADN dẫn tới tự nhân đơi NST nên tính trạng di truyền chép qua hệ tế bào thể - Hình thành cho hs lực: lực giải vấn đề, lực trình bày ý kiến 2.3 Hoạt động luyện tập - Phương pháp: vấn đáp gợi mở - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, trình bày phút - Hình thức tổ chức: hđ cá nhân - Định hướng NL, PC: Yêu gia đình, quê hương , đất nước - Cho HS đọc kết luận SGK Yêu cầu hs hoạt động cá nhân trả lời câu hỏi: Câu 1: NST cấu trúc có ở: A Bên tế bào B Trong bào quan C Trong nhân tế bào D Trên màng tế bào Câu 2: Trong tế bào loài sinh vật, NST có dạng: A Hình que B Hình hạt C Hình chữ V D Nhiều hình dạng Câu 3: Trong q trình ngun phân, quan sát rõ hình thái NST vào kì: A Vào kì trung gian B Kì đầu C Kì D Kì sau Câu 4: Ở trạng thái co ngắn, chiều dài NST là: A Từ 0,5 đến 50 micrômet B Từ 10 đến 20 micrômet C Từ đến 30 micrômet D 50 micrômet Câu 5: Khi chưa nhân đôi, NST bao gồm: A Một crômatit B Một NST đơn C Một NST kép D cặp crômatit Câu 6: Đặc điểm NST tế bào sinh dưỡng là: A Luôn tồn thành riêng rẽ B Luôn tồn thành cặp tương đồng C Luôn co ngắn lại D Luôn duỗi Câu 7: Cặp NST tương đồng là: A.Hai NST giống hệt hình thái kích thước B Hai NST có nguồn gốc từ bố mẹ C Hai crơmatit giống hệt nhau, dính tâm động D Hai crơmatit có nguồn gốc khác 2.4 Hoạt động vận dụng - Mô tả vẽ lại NST ruồi giấm ? - Tại nói NST lồi có tính đặc trưng ổn định? - Nêu vai trò nhiễm sắc thể di truyền tính trạng? 2.5 Hoạt động tìm tòi mở rộng - Học trả lời câu hỏi SGK - Tìm hiểu thêm cấu trúc NST qua Internet - Kẻ sẵn bảng 9.1 9.2 vào tập - Đọc trước 10 – Nguyên phân Tuần Ngày soạn 14 tháng năm 2018 Ngày dạy 21 tháng năm 2018 Tiết :Bài 9: NGUYÊN PHÂN I MỤC TIÊU: Qua học hs đạt được: Kiến thức: - Học sinh nắm biến đổi hình thái NST chu kì tế bào - Trình bày biến đổi NST qua kì nguyên phân - Giải thích nguyên phân thực chất phân bào nguyên nhiễm ý nghĩa đối vói trì NST sinh trưởng thể Kĩ năng: - Rèn cho hs phát triển kĩ quan sát phân tích kênh hình - Kỹ tự tin trình bày ý kiến trước lớp Thái độ: - Giáo dục hs ý thức ham thích nghiên cứu khoa học, liên hệ thực tế Năng lực – phẩm chất: 4.1 Năng lực: - Hình thành cho hs lực: lực giải vấn đề, lực quan sát, lực hoạt động nhóm, lực tự học - Năng lực chuyên biệt: Năng lực vận dụng kiến thức sinh học vào sống 4.2 Phẩm chất: - Hình thành phẩm chất: có trách nhiệm bảo vệ môi trường tự nhiên Nhân ái, khoan dung II CHUẨN BỊ Gv: - Tranh phóng to hình 9.1; 9.2; 9.3 SGK.- Bảng 9.2 ghi vào bảng phụ Video clip nguyên phân - Máy chiếu Bài soạn powerpoint Hs : nghiên cứu trước nội dung học III TIẾN TRÌNH TIẾT HỌC Ổn định tổ chức * Kiểm tra sĩ số * Kiểm tra cũ Tổ chức hoạt động dạy học 2.1 Khởi động Gv: Tổ chức học sinh khởi động qua trò chơi “Chọn mặt gửi vàng”: Luật chơi: Gv đưa số câu hỏi Chỉ định hs đứng chỗ trả lời câu hỏi thứ nhất, hs trả lời phép định bạn trả lời câu hỏi thứ hết câu hỏi Câu hỏi: - NST gì? - NST tồn tế bào sinh dưỡng? - Thế cặp NST tương đồng? - Nhận xét nguồn gốc NST cặp tương đồng ? - Phân biệt NST lưỡng bội, đơn bội? - Mô tả NST ruồi giấm số lượng hình dạng đực cái? - Nhận xét số lượng NST lưỡng bội loài? - Số lượng NST lưỡng bội có phản ánh trình độ tiến hố lồi khơng? - Hãy nêu đặc điểm đặc trưng NST loài sinh vật? Gv nhận xét phần thi hs, biểu dương hs làm tốt Mỗi loài sinh vật có NST đặc trưng số lượng hình dạng xác định Tuy nhiên hình thái NST lại biến đổi qua kì chu kì tế bào, hơm em tìm hiểu biến đổi NST diễn nào? 2.2 Các hoạt động hình thành kiến thức Hoạt động 1: BIẾN ĐỔI HÌNH THÁI NST TRONG CHU KÌ TẾ BÀO Hoạt động giáo viên học sinh Nội dung - Phương pháp: vấn đáp gợi mở, quan sát tìm tòi, hoạt động nhóm - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, thảo luận nhóm - Hình thức tổ chức: hđ cá nhân, nhóm cặp đơi - Định hướng NL, PC: Nhân ái, khoan dung - GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân nghiên cứu thông tin, quan sát H 9.1 SGK trả lời câu hỏi: - Tại sv lớn lên ? Hs: Nhờ QT phân chia tế bào Chu kì tế bào gồm: -Vòng đời tế bào gồm giai đoạn ? + Kì trung gian: chiếm nhiều thời gian ( lặp lăp lại vong đời tb -> chu kì tb ) chu kì tế bào (90%) giai - Chu kì tế bào gồm giai đoạn nào? Giai đoạn sinh trưởng tế bào đoạn chiếm nhiều thời gian nhất? - HS nêu giai đoạn (kì trung gian & + Nguyên phân gồm kì (kì đầu, kì giữa, trình nguyên phân) kì sau, kì cuối) - GV lưu ý HS thời gian tự nhân đơi + NST có biến đổi hình thái : dạng NST kì trung gian, cho HS quan sát H 9.2 đóng xoắn dạng duỗi xoắn Yêu cầu hs n/c SGK hoạt động cặp đơi trả lời câu hỏi: - Hình thành cho hs lực: lực - Giai đoạn nguyên phân gồm kì ? quan sát phát kiến thức - NST có thay đổi hình thái ? - Mức độ đóng, duỗi xoắn ỏ kì có giống ? - GV chốt kiến thức vào bảng 9.1 Bảng 9.1- Mức độ đóng, duỗi xoắn NST qua kì tế bào Hình thái NST Kì trung gian Kì đầu Kì Kì sau Kì cuối - Mức độ duỗi xoắn Nhiều Nhiều - Mức độ đóng xoắn Ít Cực đại Hoạt động 2: NHỮNG BIẾN ĐỔI CƠ BẢN CỦA NST TRONG QUÁ TRÌNH NGUYÊN PHÂN Hoạt động giáo viên học sinh Nội dung - Phương pháp: vấn đáp gợi mở, quan sát tìm tòi, hoạt động nhóm - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, thảo luận nhóm, trình bày phút - Hình thức tổ chức: hđ cá nhân, nhóm cặp đơi, nhóm nhỏ - Định hướng NL, PC: u gia đình, quê hương , đất nước - GV yêu cầu HS quan sát H 9.2 9.3 hoạt 1.Kì trung gian động cá nhân để trả lời câu hỏi: -Đầu kì trung gian NST dạng sợi mảnh, - Mơ tả hình thái NST kì trung gian? duỗi xoắn - Cuối kì trung gian NST có đặc điểm gì? Gv cho hs xem video clip nguyên phân - Yêu cầu hs xem video, quan sát tranh SGK thảo luận nhóm hồn thành bảng 9.2 - Mơ tả diễn biến NST kì trung gian, kì đầu, kì giữa, kì sau, kì cuối ? - HS trao đổi nhóm thống nhóm ghi lại diễn biến NST kì ngun phân - Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét, bổ sung Gv nhận xét , chốt kiến thức bảng chuẩn - GV nói qua xuất màng nhân, thoi phân bào biến chúng phân bào Ở kì sau có phân chia tế bào chất bào quan Kì cuối có hình thành màng nhân khác động vật thực vật KT trình bày phút - Nêu kết trình phân bào? - Gv nhận xét chốt kiến thức -Bước vào kì trung gian : trung thể nhân đơi, NST nhân đôi -> tào thành NST kép ( gồm cromatit giống hệt dình tâm động ) Những biến đổi NST kì nguyên phân - Hình thành cho hs lực: lực quan sát phân tích, lực hợp tác nhóm Các kì Những biến đổi NST Kì đầu - NST bắt đầu đóng xoắn co ngắn nên có hình thái rõ rệt - Các NST đính vào sợi tơ thoi phân bào tâm động Kì - Các NST kép đóng xoắn cực đại - Các NST kép xếp thành hàng mặt phẳng xích đạo thoi phân bào Kì sau - Từng NST kép chẻ dọc tâm động thành NST đơn phân li cực tế bào Kì cuối - Các NST đơn dãn xoắn dài ra, dạng sợi mảnh dần thành nhiễm sắc Kết từ tế bào mẹ ban đầu cho tế bào có NST giống hệt mẹ Hoạt động 3: Ý NGHĨA CỦA NGUYÊN PHÂN Hoạt động giáo viên học sinh Nội dung - Phương pháp: vấn đáp gợi mở, hoạt động nhóm - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, thảo luận nhóm, khăn Ý nghĩa nguyên phân trải bàn - Hình thành cho hs lực: lực giải - Hình thức tổ chức: hđ cá nhân, nhóm nhỏ vấn đề, lực tự học - Định hướng NL, PC: Yêu gia đình, quê hương , đất nước - Yêu cầu HS nghiên cứu thông tin mục III - Nguyên phân giúp thể lớn lên SGK hoạt động nhóm (khăn trải bàn) trả lời - Nguyên phân trì ổn định NST đặc câu hỏi: trưng loài qua hệ tế bào - Nguyên phân có vai trò - Ngun phân sở sinh sản vô trình sinh trưởng, sinh sản di truyền tính sinh vật? - Cơ chế nguyên phân giúp đảm bảo NST tế bào giống tế bào mẹ? Hs: Sự tự nhân đơi NST kì trung gian, phân li đồng NST cực tế bào kì sau - Hs thảo luận nhóm câu hỏi - Đại diện nhóm trình bày Các nhóm khác nhận xét, bổ sung - Gv nhận xét chốt kiến thức - GV nêu ý nghĩa thực tiễn nguyên phân giâm, chiết, ghép cành, nuôi cấy mô 2.3 Hoạt động luyện tập - Phương pháp: vấn đáp gợi mở, hoạt động nhóm - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, thảo luận nhóm, sơ đồ tư - Hình thức tổ chức: hđ cá nhân, nhóm nhỏ - Định hướng NL, PC: Phẩm chất tự tin, tự chủ Yêu cầu hs hoạt động nhóm xây dựng sơ đồ tư tổng kết nội dung học - Yêu cầu hs hoạt động cá nhân trả lời câu hỏi trắc nghiệm Câu 1:Một tế bào người kì trung gian Số lượng NST tế bào bao nhiêu? A B 23 C 46 D 92 Câu 2:Trong tế bào loài, vào kỳ nguyên phân, người ta xác định có tất 16 crơmatít Lồi có tên : A Người B Ruồi giấm C Đậu hà lan D Lúa nước Câu 3:Hiện tượng không xảy kỳ cuối là: A Thoi phân bào biến B Các nhiễm sắc thể đơn dãn xoắn C Màng nhân nhân xuất D Nhiễm sắc thể tiếp tục nhân đôi Câu 4:Trong chu kỳ nguyên phân trạng thái đơn nhiễm sắc thể tồn ở: A Kỳ đầu kì cuối B Kỳ sau kỳ cuối C Kỳ sau kì D Kỳ cuối kỳ Câu 5:Hiện tượng nhiễm sắc thể kép co xoắn cực đại kỳ nhằm chuẩn bị cho hoạt động sau : A Phân li nhiễm sắc thể B Nhân đôi nhiễm sắc thể C Tiếp hợp nhiễm sắc thể D Trao đổi chéo nhiễm sắc thể 2.4 Hoạt động vận dụng - Tính số NST, số crơmatit số tâm động tế bào kì nguyên phân Kì Cấu trúc Số NST Trạng thái NST Số crơmatit Số tâm động Trung gian Đầu Giữa Sau Cuối 2n Kép 4n 2n 2n Kép 4n 2n 2n Kép 4n 2n 4n Đơn 4n 2n Đơn 2n 2.5 Hoạt động tìm tòi mở rộng - Học cũ trả lời câu hỏi 1,2,3 SGK - Tìm hiểu video nguyên phân internet => rút đặc điểm đặc trưng kì - Vẽ hình bảng 9.2 vào - Làm tập SGK, trả lời câu hỏi 1, Ngày soạn 116 tháng năm 2018 Ngày dạy 24 tháng năm 2018 Tiết 10: Bài 10: GIẢM PHÂN I MỤC TIÊU: Qua học hs đạt được: Kiến thức - Học sinh trình bày diễn biến nhiễm sắc thể qua thời kì giảm phân Nêu điểm khác thời kì giảm phân I giảm phân II - Phân tích kiện quan trọng có liên quan tới cặp nhiễm sắc thể tương đồng ý nghĩa - Nêu ý nghĩa giảm phân Kĩ - Rèn cho hs kĩ quan sát phân tích kênh hình Kĩ hd nhóm - Kĩ tự tin trình bày ý kiến trước lớp 3.Thái độ - Giáo dục hs ý thức say mê tìm hiểu học, mơn học Thế giới quan khoa học Năng lực – phẩm chất: 4.1 Năng lực: - Hình thành cho hs lực: lực tự học, lực giải vấn đề, lực quan sát, lực hoạt động nhóm, lực sử dụng công nghệ thông tin - Năng lực chuyên biệt: Năng lực quan sát tìm tòi, lực vận dụng kiến thức sinh học vào sống 4.2 Phẩm chất: - Hình thành phẩm chất: Nhân khoan dung II CHUẨN BỊ Gv : Tranh phóng to hình 10 SGK - Bảng phụ ghi nội dung bảng 10 Video clip giảm phân - Máy chiếu Bài soạn powerpoint Hs : nghiên cứu trước nội dung học III PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC - Phương pháp: vấn đáp tìm tòi, quan sát tìm tòi, hoạt động nhóm - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, động não, thảo luận nhóm, trình bày phút IV TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động khởi động * Ổn định tổ chức * Kiểm tra cũ : - Trình bày diễn biến NST nguyên phân ? ý nghĩa nguyên phân ? - tế bào ruồi giấm kì sau nguyên phân: xác định số NST đơn NST kép, cromatit, tâm động ? * Hoạt động khởi động Tổ chức cho hs khởi động qua trò chơi: Ai nhanh Luật chơi: - Gv cho hs tham gia - Trong vòng phút viết nhanh tên đáp án - Ai viết nhiều hơn, nhanh hơn, giành phần thắng Câu hỏi: 10 A Kì trung gian lần phân bào I B Kì lần phân bào I C Kì trung gian lần phân bào II D Kì lần phân bào II Hoạt động vận dụng - Trình bày diễn biến NST trình giảm phân ? - Ở ruồi Giấm 2n = Một tế bào ruồi Giấm trình giảm phân Số NST tế bào giai đoạn sau? Lần phân bào Lần phân bào Kỳ đầu Kỳ Kỳ sau Kỳ cuối Hoạt động tìm tòi mở rộng - Học theo nội dung bảng 10 - Làm tập 3, trang 33 vào - Tìm điểm giống khác nguyên phân giảm phân - Xem video nguyên phân internet => rút đặc điểm đặc trưng kì - Tìm hiểu phát sinh giao tử Tuần Ngày soạn 21 tháng năm 2018 Ngày dạy 28 tháng năm 2018 Tiết 11 : Bài 11: PHÁT SINH GIAO TỬ VÀ THỤ TINH I MỤC TIÊU: Qua học hs đạt được: Kiến thức: - Mô tả so sánh trình phát sinh giao tử đực - Nêu chất thụ tinh ý nghĩa giảm phân di truyền biến dị - Phân tích ý nghĩa trình giảm phân thụ tinh mặt di truyền biến dị Kĩ năng: - Tiếp tục rèn hs kĩ quan sát, phân tích kênh hình Kĩ thảo luận nhóm - Kĩ trình bày ý kiến Thái độ : - Hs có thái độ nghiêm túc học tập u thích môn Năng lực – phẩm chất: 4.1 Năng lực: - Hình thành cho hs lực: lực tự học, lực giải vấn đề, lực quan sát, lực hoạt động nhóm - Năng lực chuyên biệt: Năng lực vận dụng kiến thức sinh học vào sống 4.2 Phẩm chất: - Hình thành phẩm chất: Yêu gia đình, quê hương , đất nước II CHUẨN BỊ Gv :Tranh phóng to hình 11 SGK bảng phụ ghi nd phiếu học tập - Máy chiếu Bài soạn powerpoint 13 Hs : nghiên cứu trước nội dung học III PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC - Phương pháp: vấn đáp tìm tòi, quan sát tìm tòi, hoạt động nhóm - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, động não, thảo luận nhóm IV TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động khởi động * Ổn định tổ chức * Kiểm tra cũ : Kiểm tra 15 phút - Chọn câu trả lời Câu 1: NST cấu trúc có ở: A Bên ngồi tế bào B Trong bào quan C Trong nhân tế bào D Trên màng tế bào Câu 2: Trong tế bào lồi sinh vật, NST có dạng: A Hình que B Hình hạt C Hình chữ V D Tất hình dạng Câu 3: Trong trình ngun phân, quan sát rõ hình thái NST vào kì: A Vào kì trung gian B Kì đầu C Kì D Kì sau Câu 4: Ở trạng thái co ngắn, chiều dài NST là: A Từ 0,5 đến 50 micrômet B Từ 10 đến 20 micrômet C Từ đến 30 micrômet D 50 micrômet Câu 5: Khi chưa nhân đôi, NST bao gồm: A Một crômatit B Một NST đơn C Một NST kép D cặp crômatit Câu 6:Một tế bào người (2n=46) kì sau nguyên phân Số lượng NST đơn tế bào bao nhiêu? A B 23 C 46 D 92 Câu 7:Trong tế bào loài, vào kỳ nguyên phân, người ta xác định có tất 16 crơmatít Lồi có tên : A Người B Ruồi giấm C Đậu hà lan D Lúa nước Câu 8:Hiện tượng không xảy kỳ cuối là: A Thoi phân bào biến B Các nhiễm sắc thể đơn dãn xoắn C Màng nhân nhân xuất D Nhiễm sắc thể tiếp tục nhân đôi Câu9:Trong chu kỳ nguyên phân trạng thái đơn nhiễm sắc thể tồn ở: A Kỳ đầu kì cuối B Kỳ sau kỳ cuối C Kỳ sau kì D Kỳ cuối kỳ Câu 10:Hiện tượng nhiễm sắc thể kép co xoắn cực đại kỳ nhằm chuẩn bị cho hoạt động sau : A Phân li nhiễm sắc thể B Nhân đôi nhiễm sắc thể C Tiếp hợp nhiễm sắc thể D Trao đổi chéo nhiễm sắc thể Câu 11: Trình bày diễn biến NST nguyên phân ? Câu 12: Một tế bào ruồi giấm (2n = 8) kì nguyên phân Xác định số NST đơn, NST kép tế bào ? ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM Trắc nghiệm: câu 0,5 đ Câu 1: C Câu 6: D Câu 2: D Câu 7: B Câu 3: C Câu 8: D 14 Câu 4: A Câu 5: B Câu 9: B Câu 10: A Câu 11 (4đ) Các kì Những biến đổi NST Kì đầu - NST bắt đầu đóng xoắn co ngắn nên có hình thái rõ rệt - Các NST đính vào sợi tơ thoi phân bào tâm động Kì - Các NST kép đóng xoắn cực đại - Các NST kép xếp thành hàng mặt phẳng xích đạo thoi phân bào Kì sau - Từng NST kép chẻ dọc tâm động thành NST đơn phân li cực tế bào Kì cuối - Các NST đơn dãn xoắn dài ra, dạng sợi mảnh dần thành nhiễm sắc Câu 12 (1đ) - số NST đơn = 0, NST kép = 1đ 1đ 1đ 1đ * Hoạt động khởi động Tổ chức học sinh khởi động qua câu hỏi thực tế Các tế bào hình thành qua giảm phân phát triển thành giao tử, hình thành giao tử đực có khác nhau? - Hs thảo luận nhóm đưa phương án trả lời - Gv ghi ý trả lời hs góc bảng Gv : Vậy đáp án câu hỏi giải đáp hôm Hoạt động hình thành kiến thức Hoạt động 1: Sự phát sinh giao tử Hoạt động giáo viên học sinh Nội dung - PP: vấn đáp tìm tòi, quan sát tìm tòi, hoạt động nhóm, - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, thảo luận nhóm, trình bày phút - GV yêu cầu HS nghiên cứu thông tin I Sự phát sinh giao tử: mục I, quan sát H 11 SGK hoạt động cá * Sự phát sinh gt đực: nhân trả lời câu hỏi: - tb sinh dục đực sơ khai giảm phân nhiều lần - Trình bày trình phát sinh giao tử đực tạo tinh nguyên bào cái? - Các tinh nguyên bào lớn lên thành tinh bào - HS tự nghiên cứu thông tin, quan sát H 11 bậc I SGK - tinh bào bậc I(2n) qua giảm phân cho - HS lên trình bày trình phát sinh giao tinh trùng (n) tử * Sự phát sinh gt cái: - HS lên trình bày tranh trình phát - tb sinh dục sơ khai giảm phân nhiều lần sinh giao tử đực tạo noãn nguyên bào - GV chốt lại kiến thức - Các noãn nguyên bào lớn lên thành noãn bào bậc I - noãn bào bậc I(2n) qua giảm phân cho - Gv yêu cầu HS thảo luận nhóm câu hỏi: trứng (n) + thể cực - Nêu giống khác *Điểm giống khác trình trình phát sinh giao tử đực cái? phát sinh giao tử đực cái: + Giống nhau: - HS dựa vào thông tin SGK H 11, xác - Các tế bào mầm (noãn nguyên bào, tinh định điểm giống khác nguyên bào) thực nguyên phân liên trình tiếp nhiều lần 15 - Noãn bào bậc tinh bào bậc thực - Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác giảm phân giao tử nhận xét, bổ sung + Khác nhau: Phát sinh giao tử Phát sinh giao tử đực - GV chốt kiến thức với đáp án - Noãn bào bậc qua - Tinh bào bậc qua giảm phân I cho thể giảm phân cho tinh cực thứ (kích thước bào bậc nhỏ) nỗn bào bậc (kích thước lớn) - Nỗn bào bậc qua - Mỗi tinh bào bậc giảm phân II cho thể qua giảm phân cho cực thứ (kích thước tinh tử, tinh tử nhỏ) tế bào trứng phát triển thành tinh (kích thước lớn) trùng - Kết quả: từ noãn bào bậc qua giảm - Kết quả: Từ tinh phân cho thể định bào bậc qua giảm hướng tế bào phân cho tinh trùng trứng (n NST) (n NST) Hoạt động 2: Thụ tinh Hoạt động giáo viên học sinh Nội dung - PP: vấn đáp tìm tòi - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, trình bày phút, động não - GV yêu cầu HS nghiên cứu thông tin mục II SGK hoạt động cá nhân trả lời câu hỏi: - Hs sử dụng tư liệu SGK để trả lời - Nêu khái niệm thụ tinh? Gv sử dụng kĩ thuật trình bày phút - Nêu chất trình thụ tinh? - Tại kết hợp ngẫu nhiên giao tử - Thụ tinh kết hợp ngẫu nhiên đực lại tạo hợp tử chứa tổ hợp NST giao tử đực giao tử khác nguồn gốc? - Thực chất thụ tinh kết hợp - HS nêu được: Do phân li độc lập cặp nhân đơn bội (n NST)của giao NST tương đồng trình giảm phân tạo tử -> tạo nhân lưỡng bội (2n NST) nên giao tử khác nguồn gốc NST Sự hợp tử kết hợp ngẫu nhiên loại giao tử tạo nên hợp tử chứa tổ hợp NST khác nguồn gốc - Hình thành cho hs lực: lực tự Gv nhận xét , chốt kiến thức tin trình bày ý kiến Hoạt động 3: Ý nghĩa giảm phân thụ tinh Hoạt động giáo viên học sinh Nội dung - PP: vấn đáp tìm tòi, hoạt động nhóm - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, thảo luận nhóm - Yêu cầu HS nghiên cứu thơng tin mục III, - Hình thành cho hs lực: lực thảo luận nhóm trả lời câu hỏi: giải vấn đề, lực hợp tác nhóm 16 - HS dựa vào thơng tin SGK thảo luận để trả lời: - Nêu ý nghĩa giảm phân thụ tinh mặt di truyền biến dị? - Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận - Giảm phân tạo giao tử chứa NST đơn xét, bổ sung bội - GV chốt lại kiến thức - Thụ tinh khôi phục NST lưỡng bội Sự kết hợp trình nguyên phân, giảm phân thụ tinh đảm bảo Gv: Giảm phân tạo nhiều loại giao tử khác trì ổn định NST đặc trưng loài sinh nguồn gốc, kết hợp ngẫu nhiên giao sản hữu tính tử khác làm xuất nhiều biến dị tổ hợp Sự kết hợp ngẫu nhiên giao tử lồi sinh sản hữu tính tạo nguồn nguyên liệu cho khác làm xuất nhiều biến dị tổ chọn giống tiến hoá hợp lồi sinh sản hữu tính tạo nguồn ngun liệu cho chọn giống tiến hoá Hoạt động luyện tập, củng cố - Gọi học sinh đọc kết luận SGK Lựa chọn đáp án Bài 1: Giả sử có tinh bào bậc chứa cặp NST tương đồng Aa Bb giảm phân cho loại tinh trùng? Hãy khoanh tròn vào chữ đầu câu đúng: a loại tinh trùng c loại tinh trùng b loại tinh trùng d loại tinh trùng Bài 2: Giả sử có nỗn bào bậc chứa cặp NST AaBbCc giảm phân cho trứng? Hãy chọn câu trả lời đúng: a loại trứng c loại trứng b loại trứng d loại trứng (Đáp án a: tế bào sinh trứng cho trứng thể cực, trứng loại trứng sau: ABC, ABc, AbC, Abc, aBC, aBc, abC, abc) Bài 3: Sự kiện quan trọng trình thụ tinh là: a Sự kết hợp giao tử đơn bội b Sự kết hợp theo nguyên tắc : giao tử đực, giao tử c Sự tổ hợp NST giao tử đực giao tử d Sự tạo thành hợp tử Hoạt động vận dụng - Trình bày trình phát sinh giao tử động vật? - Vì NST lồi trì ổn định qua hệ? - Giải thích sơ đồ 17 Hoạt động tìm tòi mở rộng - Học trả lời câu hỏi 1, 2,3 SGK - Làm tập 4, trang 36 - Đọc mục “Em có biết” trang 37 - Tìm hiểu tạo thành giao tử thụ tinh qua video youtube - Tìm hiểu chế xác định giới tính người 18 Ngày soạn 24 tháng năm 2018 Ngày dạy tháng 10 năm 2018 Tiết 12 : Bài 12: CƠ CHẾ XÁC ĐỊNH GIỚI TÍNH I MỤC TIÊU: Qua học hs đạt được: Kiến thức: - Học sinh mô tả số đặc điểm NST giới tính vai trò xác định giới tính - Giải thích chế xác định nhiễm sắc thể giới tính tỉ lệ đực:cái loài 1: - Phân tích ảnh hưởng yếu tố mơi trường đến phân hố giới tính - Giải thích sở khoa học việc sinh trai gái ứng dụng điều chỉnh đực sản xuất Kĩ năng: - Tiếp tục phát triển kĩ phân tích kênh hình cho HS Kĩ hoạt động nhóm Thái độ : - Giáo dục hs ý thức khơng phân biệt nam nữ, xóa bỏ quan niệm sai lầm cho việc sinh trai, gái người mẹ định Năng lực – phẩm chất : - Hình thành cho hs lực: Năng lực tự học, lực quan sát, lực hợp tác, lực sử dụng CNTT - Hình thành cho hs phẩm chất: Nhân ái, khoan dung II CHUẨN BỊ Gv : Tranh phóng to hình 12.1 12.2 SGK Hs : nghiên cứu trước nội dung học III PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC - Phương pháp: vấn đáp tìm tòi, quan sát tìm tòi, hoạt động nhóm, pp trò chơi - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, động não, thảo luận nhóm, trình bày phút, khăn trải bàn, IV TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động khởi động * Ổn định tổ chức * Kiểm tra cũ : - Trình bày trình phát sinh giao tử động vật? - Giải thích NSt đặc trưng lồi sinh sản hữu tính lại trì ổn định qua hệ? Biến dị tổ hợp xuất phong phú lồi sinh sản hữu tính giải thích sở tế bào học nào? * Hoạt động khởi động Tổ chức học sinh khởi động qua câu hỏi thực tế Vì cá thể lồi, cha mẹ, mơi trường sống (cả thể mẹ) sinh lại có cá thể đực, cá thể ? - Hs thảo luận nhóm đưa phương án trả lời - Gv ghi ý trả lời hs góc bảng Gv : Vậy đáp án câu hỏi giải đáp hơm Hoạt động hình thành kiến thức Hoạt động 1: Nhiễm sắc thể giới tính Hoạt động giáo viên học sinh Nội dung - PP: vấn đáp tìm tòi, quan sát tìm tòi, hoạt động I Nhiễm sắc thể giới tính nhóm - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, trình bày phút - GV yêu cầu HS quan sát H 8.2: NST - Hình thành cho hs lực: lực 19 ruồi giấm, hoạt động nhóm (cặp đơi) trả lời câu hỏi: - Nêu điểm giống khác NST ruồi đực ruồi cái? Hs trả lời : + Giống NST (1 cặp hình hạt, cặp hình chữ V) + Khác: Con đực:1 hình que hình móc.Con cái: cặp hình que - Gv nhận xét chốt kiến thức - GV thông báo: cặp NST khác đực cặp NST giới tính, cặp NST giống đực NST thường - Cho HS quan sát H 12.1 - Thế NST thường ? - Cặp NST cặp NST giới tính? - Quan sát kĩ hình 12.1 nêu : người có 23 cặp NST, cặp thứ 23 cặp - NST giới tính có tế bào nào? Hs: NST giới tính, có tế bào - GV đưa VD: người: 44A + XX  Nữ 44A + XY  Nam - So sánh điểm khác NST thường NST giới tính? - Chức NST giới tính ? - HS nêu khác hình dạng, số lượng, chức Gv nhận xét , chốt kiến thức quan sát, lực hợp tác nhóm - Trong tế bào lưỡng bội (2n): + Có cặp NST thường(A) tồn thành cặp tương đồng + cặp NST giới tính :kí hiệu XX (tương đồng) XY (không tương đồng) Bộ NST người 44A + XX  Nữ 44A + XY  Nam - NST giới tính mang gen quy định tính đực, tính trạng liên quan tới giới tính Hoạt động 2: Cơ chế xác định giới tính Hoạt động giáo viên học sinh Nội dung - PP: vấn đáp tìm tòi, quan sát tìm tòi, hoạt động nhóm - Đa số lồi, giới tính xác định - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, thảo luận nhóm, khăn trải thụ tinh bàn Yêu cầu HS quan sát H 12.2SGK hoạt động cá nhân trả lời câu hỏi: - Giới tính xác định nào? - GV lưu ý HS: số loài giới tính xác định trước thụ tinh VD: trứng ong không thụ tinh trở thành ong đực, thụ tinh trở thành ong (ong thợ, ong chúa) - GV yêu cầu HS lên bảng trình bày H 12.2 - GV đặt câu hỏi - Có loại trứng tinh trùng tạo qua giảm phân? - Sự thụ tinh trứng tinh trùng tạo - Sự phân li tổ hợp cặp NST giới tính thành hợp tử phát triển thành trai, gái? giảm phân thụ tinh chế xác 20 - HS trả lời: loại trứng, loại tinh trùng 44A+XX (gái) , 44A+XY (trai) - Những hoạt động NST giới tính giảm phân thụ tinh dẫn tới hình thành đực cái? Hs: phân ly tổ hợp NST Gv yêu cầu hs nghiên cứu thơng tin, thảo luận nhóm ( khăn trải bàn ) trả lời câu hỏi: - Vì tỉ lệ trai gái xấp xỉ 1:1? - Sinh trai hay gái người mẹ hay sai? Hs thảo luận nhóm câu hỏi Đại diện nhóm trình bày kết quả, nhóm khác nhận xét, bổ sung Gv nhận xét chốt kết luận - GV nói biến đổi tỉ lệ nam: nữ nay, liên hệ thuận lợi khó khăn định giới tính P: 44A+XX x 44A+XY GP: 22A+X 22A+X , 22A+Y F: 44A+XX (gái) , 44A+XY (trai) - Tỉ lệ nam: nữ xấp xỉ 1:1 số lượng giao tử (tinh trùng mang X) giao tử (mang Y) tương đương nhau, xác suất thụ tinh loại giao tử với trứng X ->sẽ tạo loại tổ hợp XX XY ngang - Hình thành cho hs lực: lực hợp tác nhóm, lực trình bày ý kiến Hoạt động 3: Các yếu tố ảnh hưởng tới phân hố giới tính Hoạt động giáo viên học sinh Nội dung - PP: vấn đáp tìm tòi - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, trình bày phút - GV giới thiệu: bên cạnh NST giới tính có yếu tố mơi trường ảnh hưởng đến phân hố giới tính - Yêu cầu HS hoạt động cá nhân nghiên cứu - Hình thành cho hs lực: lực tự thơng tin SGK trả lời câu hỏi: tin trình bày ý kiến Kt trình bày phút - Nêu yếu tó ảnh hưởng đến phân hố giới tính? Gv ; Rối loạn tiết hooc môn sinh dục làm biến + ảnh hưởng MT trong: Rối loạn tiết đổi giới tính nhiên cặp NST giới tính khơng hooc môn sinh dục đổi + ảnh hưởng MT ngoài: Nhiệt độ, ánh ? Sự hiểu biết chế xác định giới tính sáng, nồng độ CO2 làm biến đổi yếu tố ảnh hưởng đến phân hố giới tính có ý giới tính nghĩa sản xuất? * ý nghĩa: giúp người chủ động điều Gv nhận xét chốt kết luận chỉnh tỉ lệ đực, phù hợp với mục đích sản xuất Gv giới thiệu số tượng lệch lạc giới tính người - Hình thành cho hs phẩm chất: Nhân ái, - Có nên kì thị người giới tính khơng rõ khoan dung dàng? - Gv nhận xét chốt Hoạt động luyện tập, củng cố - Gọi hs đọc kết luận SGK Chọn Câu trả lời Câu 1: Đặc điểm NST giới tính là: A Có nhiều cặp tế bào sinh dưỡng 21 B Có đến cặp tế bào C Số cặp tế bào thay đổi tuỳ lồi D Ln có cặp tế bào sinh dưỡng Câu 2: Trong tế bào sinh dưỡng lồi sinh vật NST giới tính: A Luôn cặp tương đồng B Luôn cặp không tương đồng C Là cặp tương đồng hay không tương đồng tuỳ thuộc vào giới tính D Có nhiều cặp, khơng tương đồng Câu 3: Trong tế bào 2n người, kí hiệu cặp NST giới tính là: A XX nữ XY nam B XX nam XY nữ C nữ nam có cặp tương đồng XX D nữ nam có cặp khơng tương đồng XY Câu 4: Lồi có cặp NST giới tính XX giới đực XY giới là: A Ruồi giấm B Các động vật thuộc lớp Chim C Người D Động vật có vú Câu 5: Ở người, thành ngữ ''giới đồng giao tử” dùng để chỉ: A Người nữ B Người nam C Cả nam lẫn nữ D Nam vào giai đoạn dậy Hoạt động vận dụng Bài 1: Hoàn thành bảng sau: Sự khác NST thường NST giới tính NST thường NST giới tính Tồn cặp tế bào sinh dưỡng Luôn tồn thành cặp tương đồng Mang gen quy định tính trạng thường thể Bài 2: Tại thực tế gặp nhiều gia đình có tồn trai tồn gái? Sinh trai hay gái có phải người mẹ? Hoạt động tìm tòi mở rộng - Học trả lời câu hỏi 3,4 SGK - Làm tập 1,2,5 vào - Đọc mục “Em có biết” - Tìm hiểu thêm cở chế xác định giới tính qua internet Ngày soạn 28 tháng năm 2018 Ngày dạy tháng 10 năm 2018 Tiết 13 : Bài 13: DI TRUYỀN LIÊN KẾT I MỤC TIÊU: Qua học hs đạt được: Kiến thức: - Học sinh hiểu ưu ruồi giấm nghiên cứu di truyền - Mơ tả giải thích thí nghiệm Moocgan nhận xét kết thí nghiệm - Nêu ý nghĩa di truyền liên kết, đặc biệt lĩnh vực chọn giống Kĩ năng: - Phát triển cho hs tư thực nghiệm – quy nạp 22 - Rèn kỹ hoạt động nhóm Thái độ - Giáo dục hs ý thức ham học hỏi, hợp tác , chia sẻ Có giới quan khoa học biện chứng Năng lực – phẩm chất - Hình thành cho hs lực: lực giải vấn đề, lực hợp tác, lực sử dụng CNTT - Hình thành cho hs phẩm chất: Yêu gia đình, quê hương , đất nước II CHUẨN BỊ GV: Tranh phóng to hình 13.1 SGK Máy chiếu Hs: ơn lại kiến thức lai hai cặp tính trạng Menden III PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC - Phương pháp: vấn đáp tìm tòi, quan sát tìm tòi, hoạt động nhóm - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, động não, thảo luận nhóm, trình bày phút IV TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động khởi động * Ổn định tổ chức * Kiểm tra cũ : - Trình bày chế sinh trai hay gái người? Quan niệm cho sinh trai, gái người mẹ định có khơng? * Hoạt động khởi động Tổ chức học sinh khởi động qua câu hỏi - Cho HS làm tập góc bảng: Viết sơ đồ lai: F1: Đậu hạt vàng, trơn AaBb x Đậu hạt xanh, nhăn aabb Gv Trong trường hợp gen phân li độc lập, kết phép lai phân tích cho kiểu hình với tỉ lệ ngang trường hợp gen di truyền liên kết (cùng nằm NST) chúng cho tỉ lệ nào? Chúng ta tìm hiểu hơm Hoạt động hình thành kiến thức Hoạt động 1: Thí nghiệm Moocgan Hoạt động giáo viên học sinh Nội dung - PP: vấn đáp tìm tòi, quan sát tìm tòi, hoạt động nhóm - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, thảo luận nhóm, trình bày phút - GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân nghiên cứu thông tin SGK trả lời: - Tại Moocgan lại chọn ruồi giấm làm đối Đối tượng thí nghiệm: ruồi giấm (Ruồi tượng thí nghiệm? giấm dễ ni ống nghiệm, đẻ nhiều, - HS nghiên cứu mục nêu được: Ruồi giấm vòng đời ngắn, có nhiều biến dị, số lượng dễ nuôi ống nghiệm, đẻ nhiều, vòng đời NST ít) ngắn, có nhiều biến dị, số lượng NST có NST khổng lồ dễ quan sát tế bào tuyến nước bọt - Yêu cầu HS nghiên cứu tiếp thông tin SGK trình bày thí nghiệm Moocgan Nội dung thí nghiệm: - HS trình bày thí nghiệm - Yêu cầu HS quan sát H 13, thảo luận nhóm trả lời: - Tại phép lai ruồi đực F với ruồi 23 thân đen, cánh cụt gọi phép lai phân tích? Hs; Vì phép lai cá thể mang tính trạng trội với cá thể mang kiểu gen lặn - Moocgan tiến hành phép lai phân tích nhằm mục đích gì? Hs: nhằm xác định kiểu gen ruồi đực - Vì dựa vào tỉ lệ kiểu hình 1:1, Moocgan cho gen quy định tính trạng màu sắc thân hình dạng cánh nằm NST? Hs: Vì ruồi thân đen cánh cụt cho loại giao tử, ruồi đực phải cho loại giao tử => Các gen nằm NST - So sánh với sơ đồ lai phép lai phân tích tính trạng Menđen em thấy có khác? (Sử dụng kết tập) Hs: Thí nghiệm Menđen cặp gen AaBb phân li độc lập tổ hợp tự tạo loại giao - Hình thành cho hs lực: lực quan sát, lực hợp tác nhóm, lực trình tử: AB, Ab, aB, ab - GV chốt lại kiến thức giải thích thí nghiệm bày ý kiến - Hiện tượng di truyền liên kết gì? GV giới thiệu cách viết sơ đồ lai trường hợp di truyền liên kết Lưu ý: dấu tượng trưng cho NST gen B V nằm NST Nếu lai nghịch mẹ F1 với bố đen, cụt kết Di truyền liên kết tượng nhóm tính trạng quy định gen hoàn toàn khác NST, phân li trình phân bào, tổ hợp thụ tinh P: BV (Xám dài ) X bv(Đen, cụt) BV bv GP: BV bv F1: BV ( 100% xám, dài) bv Đực F1: BV Xám, dài X bv Cái đen, cụt bv bv GF1: BV ; bv bv F B: BV , bv bv bv xám, dài: đen, cụt Hoạt động 2: Ý nghĩa di truyền liên kết Hoạt động giáo viên học sinh Nội dung - PP: vấn đáp tìm tòi, hoạt động nhóm - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, thảo luận nhóm, trình bày phút - GV nêu tình huống: ruồi giấm 2n=8 tế bào có khoảng 4000 gen 24 - Sự phân bố gen NST nào? - HS nêu được: NST mang nhiều gen - Yêu cầu HS thảo luận nhóm trả lời câu hỏi: - So sánh kiểu hình F2 trường hợp phân li độc lập di truyền liên kết? - DTLK có xuất biến dị tổ hợp ? Hs thảo luận nhóm nêu được: PLĐL F2 cho hiểu hình, DTLK F2 cho kiểu hình - HS vào kết trường hợp nêu được: F2 phân li độc lập làm xuất biến dị tổ hợp, di truyền liên kết khơng - ý nghĩa di truyền liên kết gì? Gv nhận xét chốt kết luận - Hình thành cho hs lực: lực hợp tác nhóm Di truyền liên kết đảm bảo di truyền bền vững nhóm tính trạng quy định gen NST Trong chọn giống người ta chọn nhóm tính trạng tốt kèm với Hoạt động luyện tập, củng cố - Gọi hs đọc kết luận SGK Chọn câu trả lời Câu 1: Ruồi giấm xem đối tượng thuận lợi cho việc nghiên cứu di truyền vì: A Dễ dàng ni ống nghiệm B Đẻ nhiều, vòng đời ngắn C Số NST ít, dễ phát sinh biến dị D Cả A, B, C Câu 2: Khi cho giao phối ruồi giấm chủng có thân xám, cánh dài với ruồi giấm chủng thân đen, cánh ngắn F1 thu ruồi có kiểu hình: A Đều có thân xám, cánh dài B Đều có thân đen, cánh ngắn C Thân xám, cánh dài thân đen, cánh ngắn D Thân xám, cánh ngắn thân đen, cánh dài Câu 3: Hiện tượng di truyền liên kết do: A Các cặp gen qui định cặp tính trạng nằm cặp NST khác B Các cặp gen qui định cặp tính trạng nằm cung cặp NST C Các gen phân li độc lập giảm phân D Các gen tự tổ hợp thụ tinh Câu 4: Khi cho ruồi giấm F1 có thân xám, cánh dài giao phối với nhau, Mocgan thu tỉ lệ kểu hình F2 là: A thân xám, cánh dài : thân đen, cánh ngắn B thân xám, cánh dài : thân đen, cánh ngắn C thân xám, cánh ngắn : thân đen, cánh dài D thân xám, cánh ngắn : thân đen, cánh dài Câu 5: Hiện tượng nhiều gen phân bố chiều dài NST hình thành nên: A Nhóm gen liên kết B Cặp NST tương đồng C Các cặp gen tương phản D Nhóm gen độc lập Hoạt động vận dụng Di truyền liên kết gì? Khi gen di truyền liên kết? Khi gen phân li độc lập tổ hợp tự do? 25 (Các gen nằm NST di truyền liên kết gen nằm NST phân li độc lập) => Di truyền liên kết gen không bác bỏ mà bổ sung cho quy luật phân li độc lập Ý nghĩa di truyền liên kết? Hoàn thành bảng so sánh sau: Đặc điểm so sánh Di truyền độc lập Di truyền liên kết Pa (lai phân tích) Hạt vàng, trơn x Xanh, nhăn Xám, dài x Đen, cụt AABB aabb BV bv bv bv G Fa: - Kiểu gen - Kiểu hình Biến dị tổ hợp Hoạt động tìm tòi mở rộng - Học trả lời câu hỏi 2,3,4 SGK - Làm tập 3, vào tập - Tìm hiểu thêm di truyền liên kết qua internet - Tìm xem video nguyên phân, giảm phân youtube Thày cô liên hệ 0989.832560 ( có zalo ) để có trọn Trung tâm GD Sao Khuê nhận cung cấp giáo án, soạn powerpoit, viết SKKN, chuyên đề, tham luận, thi e-Learing cấp… 26 27 ... thực tế Năng lực – phẩm chất: 4.1 Năng lực: - Hình thành cho hs lực: lực giải vấn đề, lực quan sát, lực hoạt động nhóm, lực tự học - Năng lực chuyên biệt: Năng lực vận dụng kiến thức sinh học... thích mơn Năng lực – phẩm chất: 4.1 Năng lực: - Hình thành cho hs lực: lực tự học, lực giải vấn đề, lực quan sát, lực hoạt động nhóm - Năng lực chuyên biệt: Năng lực vận dụng kiến thức sinh học... 3.Thái độ - Giáo dục hs ý thức say mê tìm hiểu học, mơn học Thế giới quan khoa học Năng lực – phẩm chất: 4.1 Năng lực: - Hình thành cho hs lực: lực tự học, lực giải vấn đề, lực quan sát, lực hoạt
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án sinh 9 phát triển năng lực, Giáo án sinh 9 phát triển năng lực

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn