Giáo án sinh 7 phát triển năng lực

30 121 3
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 16:47

Ngày soạn Ngày dạy Tuần tháng năm 2018 tháng năm 2018 MỞ ĐẦU TIẾT 1: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT ĐA DẠNG PHONG PHÚ I MỤC TIÊU Qua học hs đạt được: Kiến thức: - Trình bày khái quát giới Động vật Kể tên ngành Động vật - Chứng minh đa dạng phong phú động vật - Phân tích điểm giống khác thể động vật thể thực vật Kĩ năng: - Rèn cho hs kĩ quan sát, kĩ hoạt động nhóm - Kĩ thuyết trình Thái độ: - Giáo dục hs ý thức học tập, u thích mơn học Năng lực – phẩm chất: 4.1 Năng lực: - Hình thành cho hs lực: lực tự học, lực giải vấn đề, lực quan sát, lực hoạt động nhóm, lực thuyết trình, lực sử dụng cơng nghệ thơng tin - Năng lực chuyên biệt: Năng lực quan sát tìm tòi, lực thực hành thí nghiệm, lực vận dụng kiến thức sinh học vào sống 4.2 Phẩm chất: - Hình thành phẩm chất: Có trách nhiệm bảo vệ mơi trường tự nhiên u gia đình, q hương , đất nước Tự lập, tự chủ Nhân khoan dung II CHUẨN BỊ GV: - Đồ dùng: Tranh ảnh động vật môi trường sống loài ĐV(đa dạng,phong phú số lượng) HS: Sưu tầm tranh ảnh ĐV III TIẾN TRÌNH TIẾT HỌC Ổn định tổ chức * Kiểm tra sĩ số * Kiểm tra cũ Tổ chức hoạt động dạy học 2.1 Khởi động Tổ chức cho hs khởi động qua trò chơi: Ai biết nhiều Gv cho 2-4 hs tham gia Luật chơi: Trong vòng phút viết nhanh tên loài động vật mà em biết ? Ai viết nhiều hơn, nhanh giành phần thắng Gv tổ chức hs thi, nhận xét kết thi hs Dùng kết thi để vào 2.2 Các hoạt động hình thành kiến thức Hoạt động 1: Tìm hiểu đa dạng lồi phong phú số lượng cá thể Hoạt động GV HS Nội dung - Phương pháp: vấn đáp gợi mở, quan sát tìm tòi, hoạt động nhóm - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, thảo luận nhóm, trình bày phút, khăn trải bàn - Hình thức tổ chức: hđ cá nhân, nhóm cặp đơi, nhóm nhỏ - Định hướng NL, PC: Yêu gia đình, quê hương , đất nước - GV hướng dẫn HS nghiên cứu SGK, quan sát H 1.1 1.2 trang 5,6 hoạt động nhóm cặp đôi trả lời câu hỏi: ? Sự phong phú loài thể nào? - vài HS trình bày đáp án, HS khác nhận xét, bổ sung - GV ghi tóm tắt ý kiến HS phần bổ sung - GV hướng dẫn HS nghiên cứu thơng tin SGK, thảo luận nhóm (khăn trải bàn)và trả lời câu hỏi: ? Hãy kể tên loài động vật mẻ lưới kéo biển, tát ao cá, đánh bắt hồ, chặn dòng nước suối nơng? ? Ban đêm mùa hè ngồi đồng có động vật phát tiếng kêu? ? Em có nhận xét vè số lượng cá thể bầy ong, đàn kiến, đàn bướm? - HS thảo luận từ thông tin đọc hay qua thực tế - Đại diện nhóm hs trình bày, nhóm khác nhận xét, bổ sung KT trình bày phút - Em có nhận xét đa dạng giới động vật ? - HS lắng nghe GV giới thiệu thêm - GV thông báo thêm: Một số động vật người hố thành vật ni, có nhiều đặc điểm phù hợp với nhu cầu người I Đa dạng loài phong phú số lượng cá thể + Số lượng loài 1,5 triệu lồi + Kích thước lồi khác + Dù ao, hồ hay sông suối có nhiều lồi động vật khác sinh sống + Ban đêm mùa hè thường có số lồi động vật như: Cóc, ếch, dế mèn, sâu bọ phát tiếng kêu + Số lượng cá thể loài nhiều - Thế giới động vật đa dạng phong phú loài đa dạng số cá thể loài Hoạt động 2: Sự đa dạng môi trường sống Hoạt động GV HS Nội dung - Phương pháp: vấn đáp gợi mở, quan sát tìm tòi, hoạt động nhóm - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, thảo luận nhóm, trình bày phút, khăn trải bàn - Hình thức tổ chức: hđ cá nhân, nhóm cặp đơi, nhóm nhỏ - Định hướng NL, PC: có trách nhiệm bảo vệ mơi trường tự nhiên - Yêu cầu hs quan sát H 1.4, n/c SGK hoạt II Sự đa dạng môi trường sống động cặp đơi hồn thành tập, điền thích (SGK-7) - Cá nhân HS tự nghiên cứu thông tin hd cặp đơi hồn thành tập điền từ - GV cho HS chữa nhanh tập - GV hướng dẫn HS nghiên cứu thơng tin SGK, thảo luận nhóm (khăn trải bàn) trả lời câu hỏi: ? Đặc điểm giúp chim cánh cụt thích nghi với khí hậu giá lạnh vùng cực? ? Nguyên nhân khiến động vật nhiệt đới đa dạng phong phú vùng ôn đới, Nam cực? ? Động vật nước ta có đa dạng, phong phú khơng? Tại sao? ? Hãy cho VD để chứng minh phong phú môi trường sống động vật? - HS thảo luận nhóm trả lời câu hỏi Đại diện nhóm trình bày trước lớp Lớp nhận xét bổ sung - GV nhận xét chốt kiến thức - GV nêu thêm số lồi khác mơi trường như: Gấu trắng Bắc cực, đà điểu sa mạc, cá phát sáng đáy biển + Dưới nước: Cá, tôm, mực + Trên cạn: Voi, gà, chó, mèo + Trên khơng: Các lồi chim dơi + Chim cánh cụt có lơng dày, xốp, lớp mỡ da dày để giữ nhiệt + Khí hậu nhiệt đới nóng ẩm, thực vật phong phú, phát triển quanh năm nguồn thức ăn lớn, nhiệt độ phù hợp cho nhiều loài + Nước ta động vật phong phú nằm vùng khí hậu nhiệt đới + Gấu trắng Bắc cực, đà điểu sa mạc, cá phát sáng đáy biển - Động vật phân bố nhiều môi trường : Nước , cạn, không - Do chúng thích nghi cao với mơi trường sống 2.3 Hoạt động luyện tập - Phương pháp: vấn đáp gợi mở, hoạt động nhóm - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, thảo luận nhóm, trình bày phút - Hình thức tổ chức: hđ cá nhân, nhóm cặp đơi - Định hướng NL, PC: Phẩm chất tự lập tự tin - GV cho HS đọc kết luận SGK - Hướng dẫn HS làm tập câu 1, (SGK) - Kể tên động vật sống xung quanh em ? - Thế giới động vật đa dạng phong phú ntn? Chứng minh đa dạng phong phú giới động vật ? Hoạt động vận dụng - Nhận xét đa dạng động vật địa phương ? - Em làm để góp phần bảo vệ động vật có ích ? Hoạt động tìm tòi mở rộng - Học trả lời câu hỏi SGK - Kẻ bảng trang vào tập - Tìm hiểu thêm đa dạng động vật qua internet - Tìm hiểu đặc điểm chung động vật Ngày soạn Ngày dạy Tuần tháng năm 2018 tháng năm 2018 TIẾT : PHÂN BIỆT ĐỘNG VẬT VỚI THỰC VẬT ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA ĐỘNG VẬT I MỤC TIÊU Qua học hs đạt được: Kiến thức - Nêu đặc điểm chung động vật - Phân tích điểm giống khác thể động vật thể thực vật - Vận dụng cách phân chia giới động vật Kĩ - Rèn cho hs kĩ quan sát, so sánh, tổng hợp - Kĩ hoạt động nhóm Thái độ - Hs giới quan khoa học biện chứng, có lòng tin u thích mơn học Năng lực – phẩm chất: 4.1 Năng lực: - Hình thành cho hs lực: lực giải vấn đề, lực quan sát, lực hoạt động nhóm, lục tự học - Năng lực chuyên biệt: Năng lực vận dụng kiến thức sinh học vào sống 4.2 Phẩm chất: - Hình thành phẩm chất: có trách nhiệm bảo vệ môi trường tự nhiên Phẩm chất tự lập tự tin II CHUẨN BỊ Gv : - Tranh phóng to H 2.1 , 2.2 SGK - Bài soạn Power point Hs: Tìm hiểu đặc điểm chung động vật III TIẾN TRÌNH TIẾT HỌC Ổn định tổ chức * Kiểm tra sĩ số * Kiểm tra cũ - Chúng ta phải làm để giới động vật đa dạng phong phú? Tổ chức hoạt động dạy học 2.1 Khởi động Gv: Tổ chức cho hs khởi động qua trò chơi: Ai nhanh Gv cho hs tham gia Luật chơi: Viết nhanh tên 10 loài khác nhau: - hs1 10 loài thực vật - hs2 10 loài động vật Ai viết nhanh giành phần thắng Gv tổ chức hs thi, nhận xét kết thi hs Dùng kết thi để vào Giữa động vật thực vật có điểm khác Động vật có đặc điểm chung gì? Chúng ta tìm hiểu qua hơm 2.2 Các hoạt động hình thành kiến thức Hoạt động 1: Phân biệt động vật với thực vật Hoạt động GV HS Nội dung - Phương pháp: vấn đáp gợi mở, quan sát tìm I Phân biệt động vật với thực vật tòi, hoạt động nhóm - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, thảo luận nhóm, trình bày phút, khăn trải bàn - Hình thức tổ chức: hđ cá nhân, nhóm cặp đơi, nhóm nhỏ - Định hướng NL, PC: Yêu gia đình, quê hương , đất nước - GV hướng dẫn HS quan sát H 2.1 -> thảo luận nhóm cặp đơi hồn thành bảng phụ SGK trang HS: Cá nhân quan sát hình vẽ SGK/9, đọc thích ghi nhớ kiến thức, trao đổi nhóm nhỏ (2 người) hoàn thành bảng - GV kẻ bảng lên bảng phụ để HS chữa - Đại diện nhóm lên bảng ghi kết nhóm nhóm nội dung - HS theo dõi nhận xét tự sửa chữa - GV ghi ý kiến bổ sung vào cạnh bảng - Động vật thực vật : - GV nhận xét thông báo kết + Giống nhau: Đều thể sống, bảng cấu tạo từ tế bào, lớn lên sinh sản - GV yêu cầu HS nghiên cứu kết bảng, + Khác nhau: ĐV có khả Di thảo luận nhóm (khăn phủ bàn) trả lời chuyển, có hệ thần kinh giác quan, câu hỏi: sống dị dưỡng nhờ vào chất hữu có - Động vật giống thực vật điểm nào? sẵn - Động vật khác thực vật điểm nào? - TV: khơng di chuyển, khơng có HTKvà - Hs thảo luận nhóm câu hỏi giác quan, sống tự dưỡng, tự tổng hợp - Đại diện nhóm trình bày Các nhóm khác nhận chất hữu để sống xét, bổ sung - Gv nhận xét chốt kiến thức Đặc điểm Cấu tạo từ tế bào Đối tượng Khôn phân g biệt Động vật Thực vật Thành xenlulo tế bào Có Khơng Có X X X Lớn lên sinh sản Khơn g Có Chất hữu nuôi thể Tự tổng hợp X X Khả di chuyển Sử dụng chất Khơng Có hữu có sẵn X X X Khơn g X X Hoạt động 2: Đặc điểm chung động vật Hoạt động GV HS Nội dung Hệ thần kinh giác quan Có X X - Phương pháp: vấn đáp gợi mở, quan sát tìm tòi, hoạt động nhóm - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, thảo luận nhóm, trình bày phút, khăn trải bàn - Hình thức tổ chức: hđ cá nhân, nhóm cặp đơi, nhóm nhỏ - Định hướng NL, PC: có trách nhiệm bảo vệ mơi trường tự nhiên GV u cầu hoạt động nhóm cặp đôi làm tập mục II SGK trang 10 - HS nghiên cứu trả trả lời, em khác nhận xét, bổ sung - GV ghi câu trả lời lên bảng phần bổ sung - GV thông báo đáp án là: 1, 3, Từ kết tập trả lời câu hỏi KT trình bày phút - Động vật có đặc điểm chung nào? - HS rút kết luận - GV nhận xét chốt kiến thức II Đặc điểm chung động vật - Động vật có đặc điểm chung có khả di chuyển, có hệ thần kinh giác quan, chủ yếu dị dưỡng (khả dinh dưỡng nhờ chất hữu có sẵn) Hoạt động 3: Sơ lược phân chia giới động vật Hoạt động GV HS Nội dung - Phương pháp: vấn đáp gợi mở - Kĩ thuật: đặt câu hỏi - Hình thức tổ chức: hđ cá nhân - Định hướng NL, PC: có trách nhiệm bảo vệ mơi trường tự nhiên III.Sơ lược phân chia giới động vật Yêu cầu hs n/c SGK hoạt động cá nhân trả ( SGK/10) lời câu hỏi: - Có ngành động vật - Người ta phân chia giới ĐV NTN? + Động vật không xương sống: ngành - GV nhận xét chốt kiến thức (ĐV nguyên sinh, Ruột khoang, Các - GV giới thiệu: Động vật chia thành ngành giun: (giun dẹp, giun tròn,giun 20 ngành, thể qua hình 2.2 SGK đốt), thân mềm, chân khớp) Chương trình sinh học học ngành + Động vật có xương sống: ngành (có lớp: cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú) Hoạt động 4: Tìm hiểu vai trò động vật Hoạt động GV HS Nội dung - Phương pháp: vấn đáp gợi mở, quan sát tìm III Tìm hiểu vai trò động vật tòi, hoạt động nhóm - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, thảo luận nhóm, trình bày phút, khăn trải bàn - Hình thức tổ chức: hđ cá nhân, nhóm cặp đơi, nhóm nhỏ - Định hướng NL, PC: Yêu gia đình, quê hương , đất nước - GV: Hướng dẫn HS thảo luận nhóm cặp đơi hồn thành bảng 2: Động vật với đời sống - Động vật mang lại lợi ích nhiều mặt người (SGK/11) cho người, nhiên số lồi có Các nhóm hs hoạt động, trao đổi với hại hồn thành bảng Đại diện nhóm lên ghi kết quả, nhóm khác nhận xét, bổ sung - GV kẽ sẵn bảng để HS chữa KT trình bày phút ? Động vật có vai trò đời sống người? + Có lợi nhiều mặt có số tác hại cho người - GV nhận xét chốt kiến thức 2.3 Hoạt động luyện tập - Phương pháp: vấn đáp gợi mở, hoạt động nhóm - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, thảo luận nhóm, trình bày phút - Hình thức tổ chức: hđ cá nhân, nhóm cặp đơi - Định hướng NL, PC: Phẩm chất tự lập tự tin - GV cho HS đọc kết luận cuối - Đặc điểm chung động vật? Có thể phân biệt động vật, thực vật dựa đặc điểm ? - Hướng dẫn HS trả lời câu hỏi SGK trang 12 Hoạt động vận dụng - Kể tên vật ni có địa phương em ? - Các loại vật ni có vai trò ntn phát triển kinh tế địa phương ? Hoạt động tìm tòi mở rộng - Học trả lời câu hỏi SGK - Đọc mục “Có thể em chưa biết” - Tìm xem video số động vật nguyên sinh youtube - Chuẩn bị cho sau: + Ngâm rơm, cỏ khơ vào bình trước ngày Tuần Ngày soạn 19 tháng năm 2018 Ngày dạy 27 tháng năm 2018 CHƯƠNG I : NGÀNH ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH TIẾT : QUAN SÁT MỘT SỐ ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH I MỤC TIÊU Qua học hs đạt được: Kiến thức - Trình bày khái niệm Động vật nguyên sinh Thông qua quan sát nhận biết đặc điểm chung Động vật nguyên sinh - HS thấy đại diện điển hình cho ngành động vật nguyên sinh là: trùng roi trùng đế giày - Phân biệt hình dạng, cách di chuyển đại diện Kĩ - Rèn kĩ sử dụng quan sát mẫu kính hiển vi Kĩ vẽ hình quan sát Thái độ - Giáo dục hs thái độ: Nghiêm túc, tỉ mỉ, cẩn thận thực hành thí nghiệm Năng lực – phẩm chất: 4.1 Năng lực: - Hình thành cho hs lực: lực giải vấn đề, lực quan sát, lực hoạt động nhóm - Năng lực chuyên biệt: Năng lực thực hành thí nghiệm 4.2 Phẩm chất: - Hình thành phẩm chất: có trách nhiệm bảo vệ mơi trường tự nhiên u gia đình, quê hương , đất nước II CHUẨN BỊ Gv :+ GV: - Đồ dùng: - Kính hiển vi, lam kính, la men, kim nhọn, ống hút, khăn lau - Tranh trùng đế giày, trùng roi, trùng biến hình - Bài soạn Power point, video động vật nguyên sinh + HS: Váng nước ao, hồ, rễ bèo Nhật Bản, rơm khô ngâm nước ngày III TIẾN TRÌNH TIẾT HỌC Ổn định tổ chức * Kiểm tra sĩ số * Kiểm tra cũ - Phân biệt giống khác động vật thực vật? - Nêu đặc điểm chung động vật? Tổ chức hoạt động dạy học 2.1 Khởi động Hoạt động khởi động Gv: Tổ chức học sinh khởi động qua trò chơi “bóng chuyền” Luật chơi: - Lần lượt học sinh nêu đáp án câu hỏi ( hs trả lời định bạn trả lời) tìm dược hs trả lời sai - Hs trả lời sai phải chịu hình phạt gv đề xuất Câu hỏi: Kể tên động vật theo xếp nhỏ dần kích thước ? Gv ghi ý hs góc bảng Gv tổng kết nhận xét phần thi vào 2.2 Các hoạt động hình thành kiến thức Thế giới xung quanh ta có nhiều động vật vơ nhỏ bé quan sát qua kính hiển vi Hoạt động 1: Quan sát trùng giày Hoạt động GV HS - Phương pháp: vấn đáp gợi mở, quan sát tìm tòi, hoạt động nhóm, thực hành - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, thảo luận nhóm, trình bày phút - Hình thức tổ chức: hđ cá nhân, nhóm cặp đơi, nhóm - Định hướng NL, PC: - Hình thành cho hs lực quan sát, lực sử dụng kính hiển vi - GV lưu ý hướng dẫn HS tỉ mỉ thực hành đầu tiên,và phân chia nhóm HS làm việc theo nhóm phân cơng Gv giới thiệu lại thao tác sử dụng kính hiển vi - GV hướng dẫn thao tác: + Dùng ống hút lấy giọt nhỏ nước ngâm rơm (chỗ thành bình) + Nhỏ lên lam kính, đậy la men soi kính hiển vi + Điều chỉnh thị trường nhìn cho rõ + Quan sát H 3.1 SGK để nhận biết trùng giày Hs tự ghi nhớ thao tác GV Hs thực hành theo nhóm, quan sát tiêu theo hướng dẫn - GV kiểm tra kính nhóm - Lần lượt thành viên nhóm lấy mẫu soi kính hiển vi  nhận biết hình dạng trùng giày GV hướng dẫn cách cố định mẫu: Dùng Lamen đậy lên giọt nước có trùng, lấy giấy thấm bớt nước - Mơ tả hình dạng trùng giày ? - HS vẽ sơ lược hình dạng trùng giày - GV hướng dẫn lấy mẫu khác, HS quan sát trùng giày di chuyển - HS quan sát trùng giày di chuyển lam kính, tiếp tục theo dõi hướng di chuyển - Di chuyển theo kiểu tiến thẳng hay xoay tiến? - GV cho HS làm tập trang 15 SGK chọn câu trả lời - HS dựa vào kết quan sát hoàn thành tập Nội dung Quan sát trùng giày - Hình dạng: Cơ thể hình khối, khơng đối xứng, có hình giày - Di chuyển: Vừa tiến vừa xoay, có lơng bơi - Đại diện nhóm trình bày kết quả, nhóm khác nhận xét, bổ sung - GV thông báo kết để HS tự sửa chữa, cần Hoạt động 2: Quan sát trùng roi Hoạt động GV HS Nội dung - Phương pháp: vấn đáp gợi mở, quan sát tìm Quan sát trùng roi ( SGK/15-16) tòi, hoạt động nhóm a Quan sát độ phóng đại nhỏ - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, thảo luận nhóm b Quan sát độ phóng đại lớn - Hình thức tổ chức: hđ cá nhân, nhóm nhỏ - Định hướng NL, PC: - Hình thành cho hs lực quan sát, lực sử dụng kính hiển vi - GV cho SH quan sát H 3.2 3.3 SGK trang 15 để nhận biết trùng roi Gv tổ chức hs thực hành: lấy mẫu tiêu quan sát trùng roi - GV hướng dẫn HS làm với cách lấy mẫu quan sát tương tự quan sát trùng giày - Trong nhóm thay dùng ống hút lấy mẫu để bạn quan sát - Các nhóm nên lấy váng xanh nước ao hay rũ nhẹ rễ bèo để có trùng roi - GV gọi đại diện số nhóm lên tiến hành theo thao tác hoạt động - GV kiểm tra kính hiển vi nhóm - GV lưu ý HS sử dụng vật kính có độ phóng đại khác để nhìn rõ mẫu - Nếu nhóm chưa tìm thấy trùng roi GV hỏi ngun nhân lớp góp ý - GV hướng dẫn HS thảo luận nhóm làm tập mục  SGK trang 16 - Các nhóm hs thảo luận, dựa vào thực tế quan sát thông tin SGK trang 16 trả lời câu hỏi - Đại diện nhóm trình bày, nhóm khác nhận xét, bổ sung - GV thông báo đáp án đúng: + Đầu trước + Màu sắc hạt diệp lục GV cho hs xem video: Xác định số loại số lượng động vật nguyên sinh quan sát video ( kĩ thuật trò chơi) Hs trả lời theo hình thức thi tiếp sức - GV nhận xét chốt kết 10 Ngày soạn 30 tháng năm 2018 Ngày dạy tháng năm 2018 Tuần TIẾT TRÙNG BIẾN HÌNH VÀ TRÙNG GIÀY I MỤC TIÊU Qua học hs đạt được: Kiến thức - Mô tả đặc điểm cấu tạo, cách di chuyển, sinh sản, dinh dưỡng( bắt mồi, tiêu hóa) trùng biến hình trùng giày Kĩ - Rèn cho hs kĩ quan sát, so sánh, phân tích, tổng hợp - Kĩ hoạt động nhóm Thái độ: Giáo dục hs ý thức học tập, yêu thích mơn học Năng lực – phẩm chất: 4.1 Năng lực: - Hình thành cho hs lực: lực giải vấn đề, lực quan sát, lực hoạt động nhóm, lực sử dụng cơng nghệ thông tin - Năng lực chuyên biệt: Năng lực vận dụng kiến thức hoá học vào sống 4.2 Phẩm chất: - Hình thành phẩm chất: có trách nhiệm bảo vệ mơi trường tự nhiên u gia đình, q hương , đất nước 16 II CHUẨN BỊ Gv: Hình phóng to 5.1; 5.2; 5.3 SGK Máy chiếu, Bài giảng Power point Hs: Tìm hiểu trước nội dung học III TIẾN TRÌNH TIẾT HỌC Ổn định tổ chức * Kiểm tra sĩ số * Kiểm tra cũ - Trùng roi giống khác với thực vật điểm nào? Tổ chức hoạt động dạy học 2.1 Khởi động Hoạt động khởi động Tổ chức cho hs khởi động qua trò chơi: Ai biết nhiều Luật chơi: - Gv cho 3-4 hs tham gia - Trong vòng phút lần viết ác đáp án mà em biết - Ai viết đúng, nhiều hơn, nhanh giành phần thắng Câu hỏi: Viết tên loài động vật nguyên sinh mà em biết ? Gv tổ chức hs thi, nhận xét kết thi hs Dùng kết thi để vào 2.2 Các hoạt động hình thành kiến thức Chúng ta tìm hiểu trùng roi xanh, hơm tiếp tục nghiên cứu số đại diện khác ngành động vật nguyên sinh: Trùng biến hình trùng giày Hoạt động GV HS - Phương pháp: vấn đáp gợi mở, quan sát tìm tòi, hoạt động nhóm - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, thảo luận nhóm, khăn trải bàn - Hình thức tổ chức: hđ cá nhân, nhóm cặp đơi, nhóm nhỏ - Định hướng NL, PC: Có trách nhiệm bảo vệ mơi trường tự nhiên - Gv yêu cầu hs hoạt động cá nhân tự đọc thông tin  SGK trang 20, 21 - Gv hướng dẫn hs quan sát H 5.1; 5.2; 5.3 SGK trang 20; 21 thu thập thông tin - GV hướng dẫn HS nghiên cứu SGK, trao đổi nhóm hồn thành phiếu học tập - GV quan sát hoạt động nhóm để hướng dẫn, đặc biệt nhóm học yếu - Hs trao đổi nhóm thống câu trả lời - GV kẻ phiếu học tập lên bảng để HS chữa - Đại diện nhóm lên ghi câu trả lời, nhóm khác theo dõi, nhận xét bổ sung - HS theo dõi phiếu chuẩn, tự sửa chữa cần - GV tìm hiểu số nhóm có câu trả lời chưa 17 Nội dung (nếu ý kiến chưa thống nhất, GV phân tích cho HS chọn lại) - GV cho HS theo dõi phiếu kiến thức chuẩn Nội dung ghi bảng Bài Tên ĐV Trùng biến hình Trùng giày tập Đặc điểm Cấu tạo - Gồm tế bào có: - Gồm tế bào có: + Chất nguyên sinh lỏng, + Chất nguyên sinh lỏng, nhân nhân lớn, nhân nhỏ + Khơng bào tiêu hố, khơng + khơng bào co bóp, khơng bào bào co bóp tiêu hố, rãnh miệng, hầu + Lông bơi xung quanh thể Di chuyển - Nhờ chân giả (do chất - Nhờ lông bơi nguyên sinh dồn phía) Dinh dưỡng - Tiêu hoá nội bào - Thức ăn qua miệng tới hầu tới khơng bào tiêu hố biến đổi nhờ enzim - Bài tiết: chất thừa dồn đến - Chất thải đưa đến khơng khơng bào co bóp thải bào co bóp qua lỗ để ngồi nơi ngồi Sinh sản Vơ tính cách phân đơi - Vơ tính cách phân đôi cơ thể thể theo chiều ngang - Hữu tính: cách tiếp hợp - GV giải thích số vấn đề cho HS: + Không bào tiêu hố động vật ngun sinh hình thành lấy thức ăn vào thể + Trùng giày: tế bào có phân hố đơn giản, tạm gọi rãnh miệng hầu không giống cá, gà + Sinh sản hữu tính trùng giày hình thức tăng sức sống cho thể sinh sản hữu tính Yêu cầu hs hoạt động nhóm (khăn trải bàn) trả lời câu hỏi: - Trình bày trình bắt mồi tiêu hố mồi trùng biến hình? Kết luận: - Khơng bào co bóp trùng đế giày khác trùng biến - Nội dung phiếu học tập nào? (- Số lượng nhân vai trò nhân? - Q trình tiêu hóa trùng giày trùng biến hình khác điểm nào? - HS thảo luận nhóm trả lời câu hỏi Đại diện nhóm trình bày trước lớp Lớp nhận xét bổ sung - GV nhận xét chốt kiến thức 2.3 Hoạt động luyện tập - Phương pháp: vấn đáp gợi mở 18 - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, trình bày phút - Hình thức tổ chức: hđ cá nhân - Định hướng NL, PC: Yêu gia đình, quê hương , đất nước - Gọi hs đọc kết luận SGK - GV sử dụng câu hỏi cuối SGK - Chọn câu trả lời Câu 1: Hình thức dinh dưỡng trùng biến hình là: A Tự dưỡng B Dị dưỡng C Ký sinh D Vừa tự dưỡng vừa dị dưỡng Câu 2: Phương thức sinh sản trùng biến hình là: A Phân đơi B Tiếp hợp C Nãy chồi D Hữu tính Câu 3: Tiêu hố thức ăn trùng giày nhờ: A Men tiêu hoá B Dịch tế bào C Chất tế bào D Enzim tiêu hoá Câu 4: Q trình tiêu hố trùng giày là: A Thức ăn → Miệng → hầu → thực quản → dày → hậu môn B Thức ăn → màng sinh chất → chất tế bào → thẩm thấu C Thức ăn → miệng → hầu → khơng bào tiêu hố → khơng bào co bóp → lỗ D Thức ăn → khơng bào co bóp → ngồi nơi Câu 5: Hình thức sinh sản trùng giày là: A Phân đôi B Nảy chồi C Tiếp hợp D Vừa phân đôi vừa tiếp hợp 2.4 Hoạt động vận dụng - So sánh trùng giày trùng biến hình đặc điểm cấu tạo, di chuyển, dinh dưỡng, sinh sản? 19 2.5 Hoạt động tìm tòi mở rộng - Học trả lời câu hỏi SGK - Đọc mục “Em có biết” - Tìm hiểu thêm đặc điểm cấu tạo, di chuyển, dinh dưỡng, sinh sản trùng giày trùng biến hình qua internet 20 TIẾT Ngày soạn tháng năm 2018 Ngày dạy 10 tháng năm 2018 TRÙNG KIẾT LỊ VÀ TRÙNG SỐT RÉT I MỤC TIÊU Qua học hs đạt được: 21 Kiến thức - HS nêu đặc điểm cấu tạo trùng sốt rét trùng kiết lị phù hợp với lối sống kí sinh - HS liên hệ tác hại loại trùng gây cách phòng chống bệnh sốt rét Kĩ - Rèn cho hs kĩ quan sát, thu thập kiến thức qua kênh hình - Kĩ trình bày ý kiến Thái độ - Giáo dục ý thức vệ sinh, bảo vệ môi trường thể Năng lực – phẩm chất: 4.1 Năng lực: - Hình thành cho hs lực: lực giải vấn đề, lực quan sát, lực hoạt động nhóm - Năng lực chuyên biệt: Năng lực vận dụng kiến thức sinh học vào sống 4.2 Phẩm chất: - Hình thành phẩm chất: Có trách nhiệm với thân, cộng đồng việc giữ vệ sinh phòng bệnh II CHUẨN BỊ Gv: - Tranh phóng to H 6.1; 6.2; 6.4 SGK Máy chiếu, Bài giảng Power point Hs: kẻ phiếu học tập bảng trang 24 “Tìm hiểu bệnh sốt rét” vào Phiếu học tập STT Tên ĐV Trùng kiết lị Trùng sốt rét Đặc điểm Cấu tạo Dinh dưỡng Phát triển III TIẾN TRÌNH TIẾT HỌC Ổn định tổ chức * Kiểm tra sĩ số * Kiểm tra cũ - So sánh trùng giày trùng biến hình đặc điểm cấu tạo, di chuyển, dinh dưỡng, sinh sản? Tổ chức hoạt động dạy học 2.1 Khởi động Hoạt động khởi động Gv: Tổ chức học sinh khởi động qua trò chơi “bóng chuyền” Luật chơi: - Lần lượt học sinh nêu đáp án câu hỏi ( hs trả lời định bạn trả lời) tìm dược hs trả lời sai - Hs trả lời sai phải chịu hình phạt gv đề xuất Câu hỏi: Nêu tên loại bệnh truyền nhiễm mà em biết? Gv ghi bênh truyền nhiễm ĐVNS góc bảng Gv tổng kết nhận xét phần thi vào Trên thực tế có bệnh truyền nhiễm trùng gây nên làm ảnh hưởng tới sức khoẻ người Ví dụ: trùng kiết lị, trùng sốt rét 22 Hoạt động hình thành kiến thức Hoạt động 1: Tìm hiểu trùng kiết lị trùng sốt rét Hoạt động GV HS Nội dung - Phương pháp: vấn đáp gợi mở, quan sát tìm tòi, hoạt động nhóm I Tìm hiểu trùng kiết lị trùng sốt rét - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, thảo luận nhóm Kết luận: Bảng phụ - Hình thức tổ chức: hđ cá nhân, nhóm nhỏ - Định hướng NL, PC: Có trách nhiệm việc giữ vệ sinh phòng bệnh - GV hướng dẫn HS nghiên cứu SGK, quan sát hình 6.1; 6.2; 6.3 SGK trang 23, 24 Thảo luận nhóm hồn thành phiếu học tập - HS nghiên cứu thơng tin, quan sát tranh => thảo luận nhóm hồn thành phiếu học tập Đại diện nhóm trình bày trước lớp Lớp nhận xét bổ sung - Sau hs trình bày đặc điểm gv cho hs khác nhận xét chốt kiến thức bảng phụ Tìm hiểu trùng kiết lị trùng sốt rét Tên ĐV STT Trùng kiết lị Trùng sốt rét Đặc điểm - Trùng kiết lị kí sinh thành - Trùng sốt rét kí sinh máu Nơi kí sinh ruột người tuyến nước bọt muỗi Anôphen - Lớn - Nhỏ Kích thước - Có chân giả ngắn - Khơng - Khơng có quan di chuyển Cấu tạo có khơng bào - Khơng có khơng bào - Thực qua màng tế bào - Thực qua màng tế bào Dinh dưỡng - Nuốt hồng cầu - Lấy chất dinh dưỡng từ hồng cầu - Qua đường tiêu hóa - Qua đường máu Lây nhiễm - Trong môi trường, kết bào - Trong tuyến nước bọt xác, vào ruột người chui muỗi, vào máu người, chui Phát triển khỏi bào xác bám vào vào hồng cầu sống sinh sản thành ruột phá huỷ hồng cầu Tác hại - Gây bệnh kết lị - Gây bệnh sốt rét - GV hướng dẫn HS đọc lại nội dung bảng 1, kết hợp với hình 6.4 SGK - u cầu HS hoạt động nhóm cặp đơi làm tập mục  trang 23 SGk, so sánh trùng kiết lị trùng biến hình - Khả kết bào xác trùng kiết lị có 23 tác hại nào?( chúng khó bị tiêu diệt, tăng nguy lây nhiễm ) - Tại người bị sốt rét da tái xanh? (Do hồng cầu bị phá huỷ) - Tại người bị kiết lị máu? (Thành ruột bị tổn thương.) - Hình thành cho hs phẩm chất: Có trách - Muốn phòng tránh bệnh kiết lị ta phải làm nhiệm với thân, cộng đồng việc gì?(Giữ vệ sinh ăn uống) giữ vệ sinh phòng bệnh - Hs thảo luận nhóm câu hỏi - Đại diện nhóm trình bày Các nhóm khác nhận xét, bổ sung - Gv nhận xét chốt kiến thức Hoạt động 2: Tìm hiểu bệnh sốt rét nước ta Hoạt động GV HS Nội dung - Phương pháp: vấn đáp gợi mở, hoạt động nhóm - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, thảo luận nhóm, trình bày phút, khăn trải bàn - Hình thức tổ chức: hđ cá nhâni, nhóm nhỏ - Định hướng NL, PC: Có trách nhiệm việc giữ vệ sinh phòng bệnh - GV hướng dẫn HS đọc SGK kết hợp với thơng tin thu thập được, hoạt động nhóm (khăn trải bàn) nhân trả lời câu hỏi: KT trình bày phút - Bệnh sốt rét nước ta dần - Tình trạng bệnh sốt rét Việt Nam tốn nào? - Phòng bệnh: Vệ sinh mơi trường, vệ - Cách phòng tránh bệnh sốt rét cộng sinh cá nhân, diệt muỗi đồng? - Tại người sống miền núi hay bị sốt rét? - Hs thảo luận nhóm câu hỏi - Đại diện nhóm trình bày Các nhóm khác nhận xét, bổ sung - Gv nhận xét chốt kiến thức - GV thơng báo sách Nhà nước cơng tác phòng chống bệnh sốt rét: + Tun truyền ngủ có + Dùng thuốc diệt muỗi nhúng miễn phí + Phát thuốc chữa cho người bệnh 2.3 Hoạt động luyện tập - Phương pháp: vấn đáp gợi mở - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, trình bày phút - Hình thức tổ chức: hđ cá nhân - Định hướng NL, PC: Yêu gia đình, quê hương , đất nước - Yêu cầu hs hoạt động cá nhân trả lời câu hỏi trắc nghiệm 24 - Chọn câu trả lời Câu 1: Trùng sốt rét có đặc điểm: A Di chuyển roi, sinh sản theo kiểu phân đôi B Di chuyển chân giả ngắn, kí sinh thành ruột C Di chuyển chân giả, sinh sản theo kiểu phân đôi D Khơng có phận di chuyển, sinh sản theo kiểu phân đôi Câu 2: Trong thể muỗi Anophen, trùng sốt rét sinh sản hình thức: A phân đơi B sinh sản hữu tính C sinh sản sinh dưỡng D nảy chồi Câu 3: Trùng sốt rét khơng thích nghi với kí sinh ở: A tuyến nước bọt muỗi Anôphen B máu người C thành ruột người D thành ruột muỗi Anôphen Câu 4: Các động vật ngun sinh sống kí sinh là: A trùng biến hình, trùng sốt rét B trùng sốt rét, trùng kiết lị C trùng giày, trùng kiết lị D trùng roi xanh, trùng giày Câu 5: Trùng kiết lị kí sinh ở: A tay, chân người B máu thành ruột người C thành ruột người D máu người Câu 6: Ở tự nhiên, trùng kiết lị thường tồn dạng: A trùng kiết lị non B bào xác C trùng kiết lị trưởng thành D trứng 2.4 Hoạt động vận dụng - Gv hướng dẫn hs xây dưng sơ đồ tư học 2.5 Hoạt động tìm tòi mở rộng - Học trả lời câu hỏi SGK - Tìm hiểu thêm bệnh kiết lị, bệnh sốt rét qua internet - Tìm hiểu thêm số bệnh khác động vật nguyên sinh gây ? - Chuẩn bị 7: Đặc điểm chung vai trò củ ĐVNS 25 Ngày soạn tháng năm 2018 Ngày dạy 14 tháng năm 2018 TIẾT ĐẶC ĐIỂM CHUNG VAI TRÒ THỰC TIỄN CỦA ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH I MỤC TIÊU Qua học hs đạt được: Kiến thức - Trình bày tính đa dạng hình thái, cấu tạo, hoạt động đa dạng môi trường sống ĐVNS - Nêu vai trò ĐVNS với đời sống người vai trò ĐVNS thiên nhiên - Liên hệ vai trò tích cực động vật nguyên sinh tác hại động vật nguyên sinh gây Kĩ - Rèn hs kĩ quan sát, phân tích, tổng hợp - Kĩ tự nghiên cứu hoạt động nhóm Thái độ - Giáo dục hs ý thức học tập, giữ vệ sinh môi trường cá nhân Năng lực – phẩm chất: 4.1 Năng lực: - Hình thành cho hs lực: lực giải vấn đề, lực quan sát, lực hoạt động nhóm, lực tính tốn, lực sử dụng cơng nghệ thơng tin - Năng lực chuyên biệt: Năng lực vận dụng kiến thức sinh học vào sống 4.2 Phẩm chất: - Hình thành phẩm chất: có trách nhiệm bảo vệ mơi trường tự nhiên II CHUẨN BỊ Gv: - Tranh vẽ số loại trùng Tư liệu trùng gây bệnh người động vật - Máy chiếu, Bài giảng Power point Hs: - Tìm hiểu tư liệu trùng gây bệnh người động vật III TIẾN TRÌNH TIẾT HỌC Ổn định tổ chức * Kiểm tra sĩ số * Kiểm tra cũ - Dinh dưỡng trùng kiết lị trùng sốt rét giống khác nào? - Trùng kiết lị có hại với sức khoẻ người ? Tổ chức hoạt động dạy học 2.1 Khởi động Hoạt động khởi động Tổ chức cho hs khởi động qua trò chơi: Ai biết nhiều 26 Luật chơi: - Gv cho 3-4 hs tham gia - Trong vòng phút lần viết ác đáp án mà em biết - Ai viết đúng, nhiều hơn, nhanh giành phần thắng Câu hỏi: Viết tên loài động vật nguyên sinh mà em biết ? Gv tổ chức hs thi, nhận xét kết thi hs Dùng kết thi để vào Động vật nguyên sinh, cá thể tế bào, song chúng có ảnh hưởng lớn người Vậy ảnh hưởng nào, tìm hiểu học hơm 2.2 Các hoạt động hình thành kiến thức Hoạt động 1: Tìm hiểu đặc điểm chung Hoạt động GV HS Nội dung - Phương pháp: vấn đáp gợi mở, quan sát tìm I Đặc điểm chung tòi, hoạt động nhóm - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, thảo luận nhóm - Hình thức tổ chức: hđ cá nhân, nhóm cặp đơi, nhóm nhỏ - Định hướng NL, PC: có trách nhiệm bảo vệ mơi trường tự nhiên - GV hướng dẫn HS quan sát hình số trùng học, trao đổi nhóm hoàn thành bảng - GV kẻ sẵn bảng số trùng học để HS chữa - GV cho nhóm lên ghi kết vào bảng - GV cho HS quan sát bảng kiến thức chuẩn Bảng 1: Đặc điểm chung động vật nguyên sinh Kích thước Cấu tạo từ Bộ phận di Hình thức TT Đại diện Thức ăn Hiển tế Nhiều chuyển sinh sản Lớn vi bào tế bào Trùng roi X X Vụn hữu Roi Vơ tính theo chiều dọc Trùng biến X X Vi khuẩn, Chân giả Vô tính hình vụn hữu Trùng giày X X Vi khuẩn, Lơng bơi Vơ tính, vụn hữu hữu tính Trùng kiết X X Hồng cầu Tiêu giảm Vơ tính lị Trùng sốt X X Hồng cầu Khơng có Vơ tính rét - GV hướng dẫn HS thảo luận nhóm cặp Kết luận: đơi trả lời câu hỏi: - Động vật nguyên sinh có đặc điểm: 27 - Động vật nguyên sinh sống tự có đặc điểm ?( Sống tự do: có phận di chuyển tự tìm thức ăn) - Động vật ngun sinh sống kí sinh có đặc điểm gì?(một số phân tiêu giảm) - Động vật nguyên sinh có đặc điểm chung? - Hs thảo luận nhóm câu hỏi - Đại diện nhóm trình bày Các nhóm khác nhận xét, bổ sung - Gv nhận xét chốt kiến thức + Cơ thể tế bào đảm nhận chức sống + Dinh dưỡng chủ yếu cách dị dưỡng + Sinh sản vô tính hữu tính Hoạt động 2: Tìm hiểu vai trò thực tiễn động vật nguyên sinh Hoạt động GV HS Nội dung - Phương pháp: vấn đáp gợi mở, quan sát tìm tòi, hoạt động nhóm - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, thảo luận nhóm, trình bày phút - Hình thức tổ chức: hđ cá nhân, nhóm nhỏ - Định hướng NL, PC: có trách nhiệm bảo vệ môi trường tự nhiên - GV hướng dẫn HS nghiên cứu thơng tin SGK, quan sát hình 7.1; 7.2 SGk trang 27 II Vai trò thực tiễn động vật hoạt động nhóm hồn thành bảng nguyên sinh - GV kẻ sẵn bảng để chữa - ĐVNS có vai trò lớn: - Hs thảo luận nhóm câu hỏi + Trong tự nhiên: - Đại diện nhóm chữa bảng phụ Là thức ăn nhiều ĐV lớn Các nhóm khác nhận xét, bổ sung Kiến tạo nên vỏ trái đất - Gv nhận xét chốt kiến thức + Đối với người: KT trình bày phút Là vật thị độ mơi trường - Nêu vai trò ĐVNS? nước - GV thông báo thêm vài lồi khác gây - Có hại: bệnh người động vật + Gây bệnh cho động vật cho - Cuối GV cho HS quan sát bảng kiến người thức chuẩn Lợi ích Bảng 2: Vai trò động vật nguyên sinh Vai trò Tên đại diện - Trong tự nhiên: + Làm môi trường nước - Trùng biến hình, trùng giày, trùng hình chng, trùng roi + Làm thức ăn cho động vật nước: giáp - Trùng biến hình, trùng nhảy, trùng xác nhỏ, cá biển roi giáp - Đối với người: + Giúp xác định tuổi địa tầng, tìm mỏ - Trùng lỗ dầu + Nguyên liệu chế giấy giáp - Trùng phóng xạ 28 Tác hại - Gây bệnh cho động vật - Gây bệnh cho người - Trùng cầu, trùng bào tử - Trùng roi máu, trùng kiết lị, trùng sốt rét 2.3 Hoạt động luyện tập - Phương pháp: vấn đáp gợi mở - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, thảo luận nhóm, trình bày phút - Hình thức tổ chức: hđ cá nhân - Định hướng NL, PC: Yêu gia đình, quê hương , đất nước - Yêu cầu hs hoạt động cá nhân trả lời câu hỏi trắc nghiệm - Chọn câu trả lời Câu 1: Cơ thể động vật nguyên sinh có đặc điểm chung là: A có kích thước hiển vi, tế bào đảm nhiệm chức sống B có kích thước hiển vi, đa bào tất tế bào đảm nhiệm chức sống C có kích thước hiển vi, hai tế bào đảm nhiệm chức sống D có kích thước hiển vi, đơn bào đa bào đơn giản, đảm nhiệm chức sống Câu 2: Hố thạch lồi vật thị cho địa tầng có dầu hoả: A Trùng biến hình B Trùng lỗ C Trùng roi D Trùng giày Câu 3: Đặc điểm sinh sản động vật nguyên sinh là: A Sinh sản theo hình thức tiếp hợp B Sinh sản vơ tính theo kiểu phân đơi nảy chồi, đơi sinh sản hữu tính C Chỉ có hình thức sinh sản phân đơi D Phần lớn sinh sản vơ tính theo kiểu phân đơi, số sinh sản hữu tính Câu 4: Động vật ngun sinh sống kí sinh thường có hình thức dinh dưỡng: A tự dưỡng B dị dưỡng C hoại sinh D vừa tự dưỡng, vừa dị dưỡng Câu 5: Vỏ trùng lỗ cấu tạo từ: A Khơng có vỏ B đá vôi C xenlulozơ D cacbon 2.4 Hoạt động vận dụng - Phân tích vai trò Động vật nguyên sinh với tự nhiên người ? - Kể tên số bệnh động vật nguyên sinh gây người ? Cách phòng tránh? 2.5 Hoạt động tìm tòi mở rộng - Học trả lời câu hỏi SGK - Đọc mục “Em có biết” - Tìm hiểu thêm số lồi ĐVNS qua internet - Tìm hiểu thủy tức https://www.youtube.com/watch?v=CcRPi2N7xaE 29 Thày liên hệ 0989.832560 ( có zalo ) để có trọn Trung tâm GD Sao Khuê nhận cung cấp giáo án, soạn powerpoit, viết SKKN, chuyên đề, tham luận, thi e-Learing cấp… 30 ... điểm sinh sản động vật nguyên sinh là: A Sinh sản theo hình thức tiếp hợp B Sinh sản vơ tính theo kiểu phân đôi nảy chồi, sinh sản hữu tính C Chỉ có hình thức sinh sản phân đơi D Phần lớn sinh. .. thể muỗi Anophen, trùng sốt rét sinh sản hình thức: A phân đơi B sinh sản hữu tính C sinh sản sinh dưỡng D nảy chồi Câu 3: Trùng sốt rét khơng thích nghi với kí sinh ở: A tuyến nước bọt muỗi Anôphen... hỏi: - Động vật nguyên sinh có đặc điểm: 27 - Động vật nguyên sinh sống tự có đặc điểm ?( Sống tự do: có phận di chuyển tự tìm thức ăn) - Động vật nguyên sinh sống kí sinh có đặc điểm gì?(một
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án sinh 7 phát triển năng lực, Giáo án sinh 7 phát triển năng lực

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn