Giáo án vật lý 8 phát triển năng lực

26 83 3
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 16:41

Tuần: Tiết : Ngày soạn: 15 /8 /2018 Ngày dạy : 23/8/2018 CHƯƠNG I: CƠ HỌC BÀI 1: CHUYỂN ĐỘNG CƠ HỌC I MỤC TIÊU Kiến thức: - Học sinh biết chuyển động học Nêu ví dụ chuyển động học sống ngày Xác định vật làm mốc - Học sinh nêu vài ví dụ tính tương đối chuyển động đứng yên, đặc biệt xác định trạng thái vật vật chọn làm mốc Kĩ năng: - HS thực được: Học sinh quan sát biết vật chuyển động hay đứng yên - HS thực thành thạo: nh ận biết vật chuyển động hay đứng yên Thái độ: - HS có thói quen: Ổn định, tập trung, biết cách quan sát, nhìn nhận vật - Rèn cho học sinh tính cách: Cẩn thận, học nghiêm chỉnh Năng lực, phẩm chất : 4.1 Năng lực - Năng lực chung: lực giao tiếp, lực hợp tác, chủ động sáng tạo - Năng lực chuyên biệt: HS rèn lực tính tốn, lực thực nghiệm, lực vận dụng, trao đổi thông tin 4.2 Phẩm chất: Tự tin, tự chủ, tự lập II CHUẨN BỊCỦA GV- HS Giáo viên: Tranh vẽ (H1.1, 1.2, 1.3 – SGK) Học sinh: nghiên cứu kĩ sgk III TIẾN TRÌNH TIẾT HỌC: Ổn định lớp: b Kiểm tra cũ: Không Tổ chức hoạt động dạy học 2.1 Khởi động: Gv giới thiệu qua cho học sinh rõ chương trình vật lý Tình : Các em biết tự nhiên sống ngày có nhiều vật chuyển động nhiều hình thức khác Những chuyển động nào? Hơm ta vào “Chuyển động học” 2.2 Hoạt động hình thành kiến thức HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG CẦN ĐẠT Hoạt động 1: Tìm hiểu cách xác định vật chuyển động hay đứng yên * Phương pháp: Vấn đáp, thuyết trình, luyện tập * Kĩ thuật: Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não, thực hành, quan sát, trình bày 1’, hỏi đáp * Năng lực - Năng lực chung: lực giao tiếp, lực hợp tác, chủ động sáng tạo - Năng lực chun biệt: HS rèn lực tính tốn, lực thực nghiệm * Phẩm chất: Tự tin, tự chủ, tự lập I Làm để biết vật chuyển GV: Em nêu VD vật chuyển động hay đứng yên động VD vật đứng yên? HS: Người đi, xe chạy, đá, mái trường đứng yên GV: Tại nói vật chuyển động? HS: Khi có thay đổi so với vật khác GV: Làm biết ô tô, đám mây… chuyển động hay đứng yên? C1: So sánh vị trí tơ, thuyền, đám mây HS: Chọn vật làm mốc với vật đứng yên bên đường, bên đường, mặt trời…nếu thấy mây, ô tô bờ sông chuyển động so với vật mốc chuyển động Nếu khơng chuyển động đứng yên GV: Giảng cho HS vật làm mốc vật GV: Cây trồng bên đường vật đứng yên hay chuyển động? Nếu đứng yên có hồn tồn khơng? HS: Trả lời hướng dẫn GV GV: Em tìm VD chuyển động học Hãy vật làm mốc? C2 HS: Xe chạy đường, vật làm mốc C2: Em chạy xe đường em chuyển mặt đường động so với bên đường GV: Khi vật gọi đứng yên? lấy VD? HS: Là vật không chuyển động so với vật mốc VD: Người ngồi xe không chuyển C3: Vật không chuyển động so với vật mốc động so với xe gọi vật đứng yên VD: Vật đặt xe GV: Lấy VD thêm cho học sinh rõ không chuyển động so với xe Hoạt động 2: Tính tương đối chuyển động đứng yên * Phương pháp: Vấn đáp, luyện tập, thực hành * Kĩ thuật: Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não, hỏi đáp * Năng lực - Năng lực chung: lực giao tiếp, lực hợp tác, chủ động sáng tạo - Năng lực chuyên biệt: HS rèn lực tính tốn, lực vận dụng, trao đổi thông tin, tưởng tượng * Phẩm chất: Tự tin, tự chủ, tự lập II Tính tương đối chuyển động GV: Treo hình vẽ 1.2 lên bảng giảng cho đứng yên học sinh hiểu hình GV: Hãy cho biết: So với nhà ga hành C4: Hành khách chuyển động so với khách chuyển động hay đứng yên? Tại sao? nhà ga vị trí người thay đổi so với nhà ga GV: So với tàu hành khách động hay đứng yên? Tại sao? chuyển C5: So với tàu hành khách đứng n lấy vị trí hành khách tàu GV: Hướng dẫn HS trả lời C6 không thay đổi HS: (1) So với vật C6: (1) So với vật (2) Đứng yên (2) Đứng yên GV: Yêu cần HS trả lời phần câu hỏi đầu C8: Có thể coi Mặt trời chuyển động lấy Trái đất làm mốc HS: Trái đất chuyển động, mặt trời đứng yên Hoạt động 3: Nghiên cứu số chuyển động thường gặp * Phương pháp: Vấn đáp, luyện tập, thực hành * Kĩ thuật: Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não, hỏi đáp * Năng lực - Năng lực chung: lực giao tiếp, chủ động sáng tạo - Năng lực chuyên biệt: HS rèn lực tính tốn, lực vận dụng * Phẩm chất: Tự tin, tự chủ, tự lập GV: Hãy nêu số chuyển động mà III Một số chuyển động thường gặp: em biết lấy số VD chuyển động cong, chuyển động tròn? HS: Xe chạy, ném đá, kim đồng hồ C9: Chuyển động thẳng: xe chạy thẳng GV: Treo hình vẽ quỹ đạo chuyển động Chuyển động cong: ném đá giảng cho học sinh rõ Chuyển động tròn: kim đồng hồ Hoạt động luyện tập * Phương pháp: Vấn đáp, thuyết trình, luyện tập thực hành, * Kĩ thuật dạy học: Kĩ thuật đặt câu hỏi, trình bày 1’ * Năng lực: - Năng lực chung : HS rèn lực giao tiếp - Năng lực chuyên biệt: HS rèn lực tính tốn, lực vận dụng, trao đổi thông tin, tưởng tượng * Phẩm chất: Tự tin, tự chủ, tự lập - Trình bày 1’ - Kiến thức trọng tâm ? - Gọi hs lần lược đọc phần “ghi nhớ” sgk - Hướng dẫn hs làm BT 1.1 1.2 SBT Hoạt động vận dụng GV: Treo tranh vẽ hình 1.4 lên bảng Cho HS thảo luận C10 GV: Mỗi vật hình chuyển động so với vật nào, đứng yên so với vật nào? HS: Trả lời C10: Ơ tơ đứng yên so với người lái, ôtô chuyển động so với trụ điện GV: Cho HS thảo luận C11 GV: Theo em câu nói câu C11 hay khơng? C11: Nói chưa ví dụ vật chuyển động tròn quanh vật mốc HS: Có thể sai ví dụ vật chuyển động tròn quanh vật mốc Hoạt động tìm tòi mở rộng - Học phần ghi nhớ SGK, làm BT 1.1 đến 1.6 SBT - Đọc mục “có thể em chưa biết” - Bài học: “vận tốc” Tuần Tiết Ngày soạn: 22/8/2018 Ngày dạy: 30 /8 /2018 BÀI 2: VẬN TỐC I MỤC TIÊU Kiến thức: - HS biết: So sánh quãng đường chuyển động giây chuyển động để rút cách nhận biết nhanh, chậm chuyển động - HS hiểu: Nắm vững cơng thức tính vận tốc Kĩ năng: - Biết vận dụng cơng thức tính qng đường, thời gian - HS thực thành thạo: áp dụng công thức Thái độ: - HS có thói quen: Cẩn thận, suy luận q trình tính tốn - Rèn cho học sinh tính cách: Cẩn thận, học nghiêm chỉnh Năng lực, phẩm chất : 4.1 Năng lực - Năng lực chung: lực giao tiếp, lực hợp tác, chủ động sáng tạo - Năng lực chuyên biệt: HS rèn lực tính tốn, lực thực nghiệm, lực vận dụng, trao đổi thông tin 4.2 Phẩm chất: Tự tin, tự chủ, tự lập II CHUẨN BỊCỦA GV- HS Giáo viên: Bảng phụ ghi sẵn nội dung bảng 2.1 SGK, tranh vẽ hình 2.2 SGK Học sinh: Bảng nhóm III TIẾN TRÌNH TIẾT HỌC: Ổn định lớp: b Kiểm tra cũ: Câu hỏi: ? Thế chuyển động học? Ví dụ? Vận tốc gì? Chuyển động đứng n có tính chất gì? Nêu dạng chuyển động học thường gặp lấy ví dụ? Đáp án – Biểu điểm: - Khái niệm chuyển động học (2 điểm) - Ví dụ (2 điểm) - Tính chất (1 điểm) - Các chuyển động thường gặp (3 điểm) - Ví dụ (3 điểm) Tổ chức hoạt động dạy học 2.1 Khởi động: Chúng ta biết vật chuyển động đứng yên Trong ta biết vật chuyển động nhanh, chậm nào? Ta vào 2.2 Hoạt động hình thành kiến thức HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG CẦN ĐẠT Hoạt động 1: Nghiên cứu khái niệm vận tốc * Phương pháp: Vấn đáp, luyện tập * Kĩ thuật: Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não, quan sát, hỏi đáp * Năng lực - Năng lực chung : HS rèn lực tính tốn, lực giao tiếp, lực hợp tác, chủ động sáng tạo - Năng lực chuyên biệt: lực vận dụng, trao đổi thông tin, tưởng tượng * Phẩm chất: Tự tin, tự chủ, tự lập GV: Treo bảng phụ phóng lớn bảng 2.1 lên bảng HS: Quan sát GV: Các em thảo luận điền vào cột HS: Thảo luận ? Làm để biết nhanh hơn, chậm hơn? GV: Ai chạy với thời gian nhanh hơn, có thời gian chạy nhiều chậm GV: cho HS xếp hạng vào cột ? Hãy tính quãng đường hs chạy giây? Gv: Dùng công thức: Quãng đường chạy/ thời gian chạy HS lên bảng ghi vào cột Như Quãng đường/1s gì? GV: Nhấn mạnh: Quảng đường chạy 1s gọi vận tốc GV: HS thảo luận trả lời C3 HS: (1) Nhanh (2) chậm (3) Quãng đường (4) đơn vị I Vận tốc gì? C1: Ai có thời gian chạy nhanh nhất, có thời gian chạy nhiều chậm C2: Dùng quãng đường chạy chia cho thời gian chạy C3: Độ lớn vận tốc biểu thị mức độ nhanh chậm chuyển động (1) Nhanh (2) Chậm (3) Quãng đường (4) đơn vị Hoạt động 2: Tìm hiểu cơng thức tính vận tốc * Phương pháp: Vấn đáp * Kĩ thuật: quan sát, hỏi đáp * Năng lực - Năng lực chung : HS rèn lực tính tốn, lực giao tiếp, - Năng lực chuyên biệt: HS rèn lực trao đổi thông tin, tưởng tượng * Phẩm chất: Tự tin, tự chủ, tự lập GV: HS đọc - HS ghi II Cơng thức tính vận tốc: v = S/t Trong v: vận tốc S: Quãng đường t: thời gian để hết quãng đường Hoạt động 2: Tìm hiểu đơn vị vận tốc * Phương pháp: Vấn đáp, luyện tập, * Kĩ thuật: Kĩ thuật đặt câu hỏi * Năng lực - Năng lực chung : HS rèn lực tính tốn, lực giao tiếp, - Năng lực chuyên biệt: trao đổi thông tin, tưởng tượng * Phẩm chất: Tự tin, tự chủ, tự lập Treo bảng 2.2 lên bảng III Đơn vị vận tốc: GV: Em điền đơn vị vận tốc vào dấu Đơn vị vận tốc mét/giây (m/s) hay chấm kilômet/h (km/h) HS: Lên bảng thực C4: Đơn vị vận tốc m/phút, km/h, km/s, cm/s GV: Giảng cho HS phân biệt vận tốc tốc kế ? Nói vận tốc ơtơ 36km/h, xe đạp 10,8km/h, tàu hỏa 10m/s nghĩa gì? HS: Vận tốc tàu hỏa vận tốc ô tô Vận tốc xe đạp nhỏ tàu hỏa 3.Hoạt động luyện tập * Phương pháp: Vấn đáp, luyện tập * Kĩ thuật: Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não, quan sát, hỏi đáp * Năng lực - Năng lực chung : HS rèn lực tính tốn, lực giao tiếp - Năng lực chuyên biệt: HS rèn lực tính toán, lực vận dụng* Phẩm chất: Tự tin, tự chủ, tự lập Hoạt động cá nhân làm câu C5 1hs đứng tai chỗ trả lời, hs khác nhận xét Gv nhận xét chốt GV: cho HS thảo luận cặp đôi câu C6 HS: thảo luận phút C5: a) Mỗi ô tô 36km, xe đạp 10,8km, giây tàu hỏa 10m b) - Vận tốc ôtô = vận tốc tàu hỏa Vận tốc xe đạp nhỏ C6: Tóm tắt: t=1, 5h; s = 81 km HS lên bảng tóm tắt giải GV: Các HS khác làm vào giấy nháp Tính v = ?km/h, m/s Giải: Áp dụng: v = s/t = 81/1,5 = 54 km/h = 15m/s GV: Cho HS làm câu C7 C7: Tóm tắt - Hoạt động cá nhân t = 40phút = 2/3h ? tóm tắt bài? v= 12 km/h ?1Hs lên bảng giải tập,các em khác Tính s = ?km làm vào nháp Giải: Áp dụng CT: v = s/t => s = v.t = 12 x 2/3 = km 2.4.Hoạt động vận dụng GV: Tương tự hướng dẫn HS giải C8 Hs làm theo hướng dẫn GV C8: Tóm tắt: v = 4km/h; t =30 phút = ½ Tính s =? Giải: Áp dụng: v = s/t => s= v.t = = (km) Gv:Nhận xét, chốt 2.5 Hoạt động tìm tòi, mở rộng Có thể em chưa biết: Trong hàng hải, người ta thường dùng “nút” làm đơn vị đo vận tốc.Nút vận tốc chuyển động hải lí Biết độ dài hải lí 1,852km ta dễ dàng tính nút km/h m/s: nút =1,852km/h = 0,514m/s Các tầu thủy có lắp cánh ngầm lướt song nhanh không tàu vượt qua vận tốc 30 nút - Học thuộc phần “ghi nhớ SGK” - Làm tập từ 2.2 đến 2.5 SBT - Bài học: Chuyển động đều, chuyển động không Tuần dạy: Ngày dạy: 29 /8/2018 Ngày soạn: 6/9/2018 Tiết : BÀI 3: CHUYỂN ĐỘNG ĐỀU - CHUYỂN ĐỘNG KHÔNG ĐỀU I MỤC TIÊU Kiến thức: - HS biết: Phát biểu định nghĩa chuyển động đều, nêu ví dụ - HS hiểu: Phát biểu định nghĩa chuyển động khơng đều, nêu ví dụ Kĩ năng: Làm thí nghiệm, vận dụng kiến thức để tính vận tốc trung bình đoạn đường Thái độ: - Tích cực, ổn định, tập trung học tập Năng lực, phẩm chất : 4.1 Năng lực - Năng lực chung: lực giao tiếp, lực hợp tác, chủ động sáng tạo - Năng lực chun biệt: HS rèn lực tính tốn, lực thực nghiệm, lực vận dụng, trao đổi thông tin 4.2 Phẩm chất: Tự tin, tự chủ, tự lập II CHUẨN BỊCỦA GV- HS Giáo viên: : Bảng ghi vắn tắt bước thí nghiệm, kẻ sẵn bảng kết mẫu bảng 3.1 Học sinh: Một máng nghiêng, bánh xe, bút để đánh dấu, đồng hồ điện tử III TIẾN TRÌNH TIẾT HỌC: Ổn định lớp: b Kiểm tra cũ: Câu hỏi: ? Viết cơng thức tính vận tốc? Giải thích kí hiệu? Đơn vị hợp pháp vận tốc? ? Một người xe đạp 60m Tính vận tốc người xe đạp? Đáp án – Biểu điểm: - Công thức: v = s/t (3 điểm) - Giải thích (2 điểm) - Áp dụng: v = 30m/h (5 điểm) Tổ chức hoạt động dạy học 2.1 Khởi động: Vận tốc cho biết mức độ nhanh chậm chuyển động Thực tế em xe đạp có phải nhanh chậm nhau? Để hiểu rõ hôm ta vào “Chuyển động chuyển động không đều” 2.2 Hoạt động hình thành kiến thức HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG CẦN ĐẠT Hoạt động 1: Tìm hiểu định nghĩa cđ cđ không * Phương pháp: Vấn đáp, thuyết trình, thực hành, hoạt động nhóm, nêu giải vấn đề * Kĩ thuật dạy học: Kĩ thuật chia nhóm, kĩ thuật đặt câu hỏi, * Năng lực: - Năng lực chuyên biệt: trao đổi thông tin, tưởng tượng * Phẩm chất: Tự tin, tự chủ, tự lập I Định nghĩa: - Chuyển động chuyển động mà vận tốc có độ lớn không thay đổi theo thời gian GV: Yêu cầu HS đọc tài liệu phút - Chuyển động gì? - Hãy lấy VD vật chuyển động đều? HS: Kim đồng hồ, trái đất quay… - Chuyển động khơng gì? - Hãy lấy VD cđộng không đều? HS: Xe chạy qua dốc … - Chuyển động không chuyển động mà vận tốc có độ lớn thay đổi theo thời gian C1: Chuyển động trục bánh xe máng nghiêng cđộng không Chuyển động trục bánh xe quãng đường lại chuyển động - Trong chuyển động chuyển động không đều, chuyển động dễ tìm VD hơn? GV: yêu cầu học sinh làm thí nghiệm hình 3.1 HS: tiến hành làm thí nghiệm theo nhóm GV: Cho HS quan sát bảng 3.1 SGK trả C2: a: chuyển động lời câu hỏi: quãng đường xe lăng b,c,d: chuyển động không chuyển động chuyển động không đều? HS: trả lời Hoạt động 2: Tìm hiểu vận tốc trung bình chuyển động khơng * Phương pháp: Vấn đáp, thuyết trình, * Kĩ thuật dạy học: Kĩ thuật đặt câu hỏi, hỏi đáp, động não * Năng lực: - Năng lực chuyên biệt: HS rèn lực tính tốn, lực vận dụng * Phẩm chất: Tự tin, tự chủ, tự lập II Vận tốc trung bình chuyển - GV: Dựa vào bảng 3.1 em tính độ lớn động khơng đều: vận tốc trung bình trục bánh xe C3: vAB = 0,017 m/s quãng đường AD vBC = 0,05 m/s HS: trả lời vCD = 0,08m/s - Trục bánh xe chuyển động nhanh hay Từ A đến D: Chuyển động trục chậm đi? bánh xe nhanh dần HS: trả lời 2.3: Hoạt động luyện tập * Phương pháp: Vấn đáp, thuyết trình, luyện tập thực hành, hoạt động nhóm * Kĩ thuật dạy học: Kĩ thuật chia nhóm, kĩ thuật đặt câu hỏi, động não * Năng lực: - Năng lực chuyên biệt: HS rèn lực tính tốn, lực vận dụng, trao đổi thông tin, tưởng tượng * Phẩm chất: Tự tin, tự chủ, tự lập GV: Cho HS thảo luận C4 C4: Là CĐ khơng tơ chuyển HS: thảo luận phút động lúc nhanh, lúc chậm - Em lên bảng tóm tắt giải thích 50km/h vận tốc trung bình này? - Lên bảng thực GV: Cho HS thảo luận C5 C5: Tóm tắt: HS: Thảo luận phút s1 = 120M, t1 = 30s - Em lên bảng tóm tắt giải này? s2 = 60m, t2= 24s HS: Lên bảng thực vtb1 =?;vtb2 =?;vtb=? GV: Các em khác làm vào nháp Giải: GV: Một đoàn tàu chuyển động vtb1= 120/30 =4 m/s với vận tốc 30 km/h Tính quãng đường tàu vtb2 = 60/24 = 2,5 m/s được? vtb = (s1 + s2)/(t1 + t2) HS: Lên bảng thực = (120 + 60)/(30 + 24) = 33(m/s) GV: Cho HS thảo luận tự giải C6: s = v.t = 30.5 = 150 km 2.4 Hoạt động vận dụng Trong phút, người ngồi xe lửa đếm 60 lần xe lăn qua chỗ nối đường day Tính vận tốc đoàn tàu km/h, biết tầu chuyển động đoạn đường day dài15m Hướng dẫn Biết đoạn đường day dài 15m Vậy S =15.60=900 m=0,9km Vậy với thời gian phút =1/60 h đoàn tầu chuyển động với vận tốc 10 Tiết : BÀI 4: BIỂU DIỄN LỰC I MỤC TIÊU Kiến thức: - HS biết: Nêu ví dụ thể lực tác dụng làm thay đổi vận tốc - HS hiểu: Nhận biết lực đại lượng véctơ Biểu diễn vectơ lực Kĩ năng: - HS thực được: Biết biểu diễn lực - HS thực thành thạo: biểu diễn lực Thái độ: - HS có thói quen: Ổn định, tập trung học tập - Rèn cho học sinh tính cách: Cẩn thận, học nghiêm chỉnh Năng lực, phẩm chất : 4.1 Năng lực - Năng lực chung: lực giao tiếp, lực hợp tác, chủ động sáng tạo - Năng lực chun biệt: HS rèn lực tính tốn, lực thực nghiệm, lực vận dụng, trao đổi thông tin 4.2 Phẩm chất: Tự tin, tự chủ, tự lập II CHUẨN BỊCỦA GV- HS Giáo viên: Bảng phụ ghi sẵn nội dung bảng 2.1 SGK, tranh vẽ hình 2.2 SGK Học sinh: Bảng nhóm III TIẾN TRÌNH TIẾT HỌC: Ổn định lớp: a Kiểm tra sĩ số b Kiểm tra cũ: Câu hỏi: HS1: Thế chuyển động đều? chuyển động khơng đều? Nêu ví dụ? HS2: Làm tập 33 (SBT_Tr7) Đáp án – Biểu điểm: HS1: - Nêu định nghĩa (5 điểm) - Lấy ví dụ (5 điểm) HS2: - Viết biểu thức tổng quát: vtb = (s1 + s2)/(t1 + t2) (7 điểm) - Thay số tính tốn đúng: vtb = 1,5 m/s (3 điểm) Tổ chức hoạt động dạy học 2.1 Khởi động: Chúng ta biết khái niệm lực Như lực biểu diễn nào? Để hiểu rõ, hôm ta vào 2.2 Hoạt động hình thành kiến thức HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG CẦN ĐẠT CẦN ĐẠT Hoạt động 1: Ôn lại khái niệm lực * Phương pháp: Vấn đáp, thực hành, hoạt động nhóm, nêu giải vấn đề * Kĩ thuật dạy học: Kĩ thuật chia nhóm, kĩ thuật đặt câu hỏi, hỏi đáp, động não, * Năng lực: - Năng lực chuyên biệt: HS rèn vận dụng * Phẩm chất: Tự tin, tự chủ, tự lập 12 I Khái niệm lực : - Hãy cho biết tác dụng lực lên vật + Tác dụng: Gây biến dạng, gây gây kết gì? biến đổi chuyển động - Hãy nêu VD chứng tỏ lực có độ lớn (Cường độ) Độ lớn đo đơn vị nào? + Lực mạnh hay yếu, đo - hướng trọng lực tác dụng lên niutơn (N) VD: Lực kéo có cường độ cầu treo sợi dây 2N, 3N + Hướng thẳng đứng từ xuống GV: yêu cầu học sinh hoạt động theo nhóm HS: làm thí nghiệm hình 4.1 theo nhóm - Quan sát hình 4.1 hình 4.2 em cho biết trường hợp lực có tác dụng gì? C1: - H.4.1 (Lực hút Nam châm HS: - H.4.1: Lực hút Nam châm làm xe lăn lên miếng thép làm tăng vận tốc chuyển động xe lăn nên xe lăn chuyển động nhanh - H 4.2: Lực tác dụng lên bóng làm H.4.2: Lực tác dụng lên bóng làm bóng biến dạng lực quả bóng biến dạng ngược lại lực bóng đập vào vợt làm vợt biến dạng bóng đập vào vợt làm vợt biến dạng Hoạt động 2: Biểu diễn lực * Phương pháp: Vấn đáp, luyện tập hoạt động nhóm, nêu giải vấn đề * Kĩ thuật dạy học: Kĩ thuật chia nhóm, kĩ thuật đặt câu hỏi, thảo luận nhóm * Năng lực: - Năng lực chuyên biệt: HS rèn lực tính toán, lực vận dụng * Phẩm chất: Tự tin, tự chủ, tự lập II Biểu diễn lực: - Gv:Thông báo thuật ngữ đại lượng vectơ Như 1.Lực đại lượng véctơ ta thấy, lực có độ lớn Lực có độ lớn, phương chiều (Cường độ) mà có phương chiều (Gọi chung hướng) Trong vật lí học, người ta gọi đại lượng có độ lớn hướng đại lượng vectơ lực đại lượng vectơ Theo định nghĩa độ dài, khối lượng có phải đại lượng vectơ khơng? Vì sao? - Lực có độ lớn khơng? Có phương, chiều Cách biểu diễn kí hiệu véctơ lực khơng? - Như lực biểu diễn nào? GV: Vẽ hình lên bảng cho HS quan sát a Biểu diễn lực: - Lực kí hiệu nào? Chiều theo mũi tên hướng lực b Kí hiểu lực: ur Tự nghiên cứu SGK thảo luận nhóm, sau - Kí hiệu véctơ lực: F trả lời câu hỏi GV - Cường độ lực kí hiệu F Giải thích hình tỉ xích 13 Ta quy ước độ dài cm ứng với 1N, 3N ứng với mũi tên có độ dài cm 1N 3N Nêu ví dụ SGK, sau hướng dẫn GV: Giảng giải cho HS hiểu rõ ví dụ 2.3.Hoạt động luyện tập * Phương pháp: Vấn đáp, thuyết trình, luyện tập, hoạt động cá nhân * Kĩ thuật dạy học: Kĩ thuật động não, * Năng lực: - Năng lực chuyên biệt: HS rèn lực tính tốn, lực vận dụng, trao đổi thông tin, * Phẩm chất: Tự tin, tự chủ, tự lập GV: Cho HS đọc C2 HS: Đọc thảo luận 2phút C2 Trả lời Các lực biểu diễn hình vẽ Vật có khối lượng 5kg trọng lực: P = 10m ⇒ Trọng lượng P = 50 N Lực F1 = 50 N Tỉ xích 1cm → 10N x cm ¬ 50N ⇒ x = cm GV: Em lên bảng biểu diễn trọng lực vật có khối lượng 5kg (tỉ xích 0,5 cm ứng với A 10 (v) 10N F1 GV: Hãy biểu diễn lực kéo 15000N theo phương ngang từ trái sang phải (tỉ xích cm Lực F2 = 15000N ứng với 5000N? Tỉ xích 1cm → 5000N x cm ¬ 15000N ⇒ x = 3cm GV: Hãy diễn tả lời yếu tố hình 4.4? HS: Nghiên cứu kỹ C3 trả lời GV: Vẽ hình hình 4.4 lên bảng HS: Quan sát GV: Giảng giải lại cho HS ghi vào 14 B F2 5000N C3: Trả lời + Lực F1 Phương thẳng đứng, chiều từ lên trên, độ lớn 20N + Lực F2 Phương nằm ngang, chiều từ trái sang phải, độ lớn 30N + Lực F3 Phương hợp với phương nằm ngang góc 30o, chiều xiên lên từ trái sang phải, độ lớn 30N 2.4 Hoạt động củng cố Một đầu tầu kéo toa với lực có cường độ 10 6N chạy theo hướng BắcNam làm để biểu diễn lực kéo trên? F Ft = 106 Tỉ xích 1cm ứng với 500.000N x cm ¬ 1000.000N ⇒ x = 2cm 500.000N 2.5 Hoạt động tìm tòi, mở rộng - Học thuộc phần ghi nhớ SGK - Làm tập: 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 SBT Bài học: Sự cân lực- quán tính Tuần dạy: Tiết : Ngày soạn: 12 /9 /2018 Ngày dạy: 20/9/2018 BÀI 5: SỰ CÂN BẰNG LỰC – QUÁN TÍNH I MỤC TIÊU Kiến thức: - HS biết:Nêu số VD lực cân - Nhận biết đặc điểm hai lực cbằng biểu thị véctơ lực - HS hiểu:- Nêu số ví dụ quán tính Giải thích tượng quán tính Kĩ năng: - HS thực được: - Làm thí nghiệm, rút kết luận - HS thực thành thạo: thí nghiệm Thái độ: Nghiêm túc, hợp tác lúc làm thí nghiệm 15 Năng lực, phẩm chất : 4.1 Năng lực - Năng lực chung: lực giao tiếp, lực hợp tác, chủ động sáng tạo - Năng lực chuyên biệt: HS rèn lực tính tốn, lực thực nghiệm, lực vận dụng, trao đổi thông tin 4.2 Phẩm chất: Tự tin, tự chủ II CHUẨN BỊCỦA GV- HS Giáo viên: Bảng phụ kẻ sẵn bảng 5.1 SGK, máy atut Học sinh: Mỗi nhóm chuẩn bị đồng hồ bấm giây III TIẾN TRÌNH TIẾT HỌC: Ổn định lớp: a Kiểm tra sĩ số b Kiểm tra cũ: Câu hỏi: HS1: Để biểu diễn lực ta cần biết yếu tố nào? Hãy biểu diễn lực nén theo phương thẳng đứng, chiều hướng xuống dưới, độ lớn 150N (tỉ xích tùy chọn) HS2: Chữa 4.5 (SBT) Đáp án – Biểu điểm: HS1: - Nêu yếu tố (5 điểm) - Biểu diễn vẽ hình (5 điểm) HS2: - Biểu diễn trọng lực (5 điểm) - Biểu diễn lực kéo (5 điểm) Tổ chức hoạt động dạy học 2.1 Khởi động: Tổ chức trò chơi truyền hộp quà, lớp hát hát truyền hộp quà kết thúc hát hộp quà tay bạn nào, bạn trả lời câu hỏi Câu hỏi: HS1: Để biểu diễn lực ta cần biết yếu tố nào? Hãy biểu diễn lực nén theo phương thẳng đứng, chiều hướng xuống dưới, độ lớn 150N (tỉ xích tùy chọn) 2.2 Hoạt động hình thành kiến thức F 500N 500N P HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG CẦN ĐẠT CẦN ĐẠT Hoạt động 1: Nghiên cứu hai lực cân * Phương pháp: Vấn đáp, thuyết trình, luyện tập thực hành, hoạt động nhóm, nêu giải vấn đề * Kĩ thuật dạy học: Kĩ thuật chia nhóm, kĩ thuật đặt câu hỏi, hỏi đáp, động não, trình bày 1’ * Năng lực: - Năng lực chung : HS rèn lực tính toán, lực giao tiếp - Năng lực chuyên biệt: lực vận dụng, trao đổi thông tin, tưởng tượng * Phẩm chất: Tự tin, tự chủ, tự lập GV: Hai lực cân gì? HS: Là lực đặt lên vật có cường độ nhau, phương ngược chiều GV: Các vật đặt hình 5.2 chịu tác dụng lực nào? 16 I Hai lực cân bằng: 1/ Hai lực cân HS: Trọng lực phản lực, lực cân GV: Tác dụng lực cân lên vật có làm vận tốc vật thay đổi không? HS: Không GV: Yêu cầu HS trả lời C1: SGK HS: thảo luận cặp đôi trả lời C1 a) Quyển sách Tỉ xích: 1cm ứng với 1N x cm ¬ 3N Suy ra: x = 3cm Q P trọng lực sách Q phản lực bàn lên sách b) Quả cầu Tỉ xích: 1cm ứng với 0,5N ¬ 0,5N 1N x cm Suy ra: x = 1N P Tác dụng lên cầu có lực: P → → (Trọng lực) T (Lực căng) p T hai lực cân T 0,5N P * Nhận xét: - Khi vật đứng yên chịu tác dụng lực cân đứng yên mãi: v = - Đặc điểm lực cân Tác dụng hai lực cân lên vật chuyển động a) Học sinh dự đốn b) Thí nghiệm kiểm tra C2: Quả cầu A đứng yên cầu A chịu tác dụng hai lực cân Đó trọng lực P lực GV: Cho HS đọc phần dự đoán SGK HS: dự đoán: vật có vận tốc khơng đổi GV: Làm thí nghiệm hình 5.3 SGK HS: Quan sát GV: Tại cân A ban đầu đứng yên? 17 căng dây T GV: Khi đặt cân A’ lên cân A C3: Khi chưa đặt A' lên A trọng cân A A’ chuyển động? lực PA lực căng dây T Đặt thêm HS: Vì trọng lượng cân A A’ lớn lực vật nặng A' trọng lực PA + PA' căng T lớn so với lực căng dây T vật A A' chuyển động nhanh dần xuống phía GV: Khi A qua lỗ K, A’ giữ lại, A chịu tác C4: Quả cầu A chuyển động qua lỗ K dụng lực nào? A' bị giữ lại, có hai lực HS: Trọng lực lực căng lực cân tác dụng lên vật A, trọng lực P lực căng dây T, hai lực cân Do vật A chuyển động nên tiếp tục CĐ thẳng -GV: Hướng dẫn cho HS thực C5 C5: Bảng Kết quả: v1 = v2 = v3 - GV: Như vật chuyển động mà Kết luận: Khi vật chuyển chịu tác dụng hai lực cân tiếp tục động chịu tác dụng lực chuyển động thẳng cân tiếp tục CĐ thẳng Hoạt động 2: Tìm hiểu qn tính * Phương pháp: Vấn đáp, thuyết giải vấn đề * Kĩ thuật dạy học: Kĩ thuật t đặt câu hỏi, hỏi đáp, * Năng lực: - Năng lực chuyên biệt: HS rèn lực tính trao đổi thơng tin * Phẩm chất: Tự tin, tự lập - GV: Cho HS đọc phần nhận xét SGK II Quán tính: - HS: Thực Nhận xét: Khi có F tác dụng khơng thể làm vận tốc vật thay đổi đột ngột vật có qn tính 3.Hoạt động luyện tập * Phương pháp: Vấn đáp, thuyết trình, * Kĩ thuật dạy học: Kĩ thuật đặt câu hỏi, hỏi đáp, * Năng lực: - Năng lực chuyên biệt: HS rèn vận dụng, trao đổi thông tin, * Phẩm chất: Tự chủ, tự lập - GV: Quan sát hình 5.4 cho biết đẩy xe phía trước búp bê ngã phía nào? - GV u cầu hoạt động cá nhân: Hãy giải thích sao? - GV: Đẩy cho xe búp bê chuyển động dùng xe lại Hỏi búp bê ngã hướng nào? - GV: Tại ngã trước - GV: Hướng dẫn cho HS giải thích câu C8 18 C6: Búp bê ngã phía sau đẩy xe chân búp bê chuyển động với xe qn tính nên thân đầu chưa kịp chuyển động C7: Búp bê ngã phía trước xe dừng lại chân búp bê dừng lại Thân đầu có qn tính nên chuyển động búp bê ngã trước C8: b) Nhảy từ bậc cao xuống, chân chạm (SGK) đất bị dừng lại, người tiếp tục CĐ theo quán tính nên làm chân gập lại 2.4.Hoạt động vận dụng Vì xe đạp mình, xe suống dốc mà hãm phanh bánh trước cách đột ngột xe dễ bị lộn nhào phía trước? Hướng dẫn Xe suống dốc xe chuyển động nhanh dần, trọng lượng xe người dồn phía trước xe, hãm phanh bánh trước cách đột ngột, qn tính người xe muốn giữ nguyên vận tốc cũ nên dễ bị lộn nhào phía trước 2.5 Hoạt động tìm tòi, mở rộng Dưới tác dụng trọng lực, người sinh vật khác Trái Đất chuyển động theo Trái Đất Ở gần xích đạo vận tốc chuyển động khoảng 465m/s(khoảng 1674km/h) Hãy tưởng tượng khơng lực hút Trái Đất người sinh vật khác nào?Khi qn tính người sinh vật khác vùng sích đạo bị văng khỏi Trái Đất chuyển động thẳng với vận tốc 11674km/h, nghĩa vận tốc máy bay phản lực chiến đấu *Về nhà - Học thuộc Xem trả lời câu từ C1 -> C8 làm BT 5.2 đến 5.5 SBT 19 Tuần dạy: Tiết : Ngày soạn: 19/9/2018 Ngày dạy:27 /9/2018 BÀI 6: LỰC MA SÁT I MỤC TIÊU Kiến thức: - HS biết: - Nhận biết loại lực học lực ma sát Bước đầu phân tích xuất loại ms trượt, lăn, nghỉ - HS hiểu: Khi xuất loại ms trượt, lăn, nghỉ Kĩ năng: - HS thực : - Làm thí nghiệm để phát lực ma sát nghỉ - HS thực thành thạo: Sử dụng lực kế để đo lực Thái độ: - HS có thói quen: làm thí nghiệm dự đốn thí nghiệm - Rèn cho HS tính cách: - Tích cực, tập trung học tập, làm thí nghiệm Năng lực, phẩm chất : 4.1 Năng lực - Năng lực chung: lực giao tiếp, lực hợp tác, - Năng lực chuyên biệt: HS rèn lực tính toán, lực thực nghiệm, lực vận dụng, trao đổi thông tin 4.2 Phẩm chất: Tự tin, tự chủ, tự lập II CHUẨN BỊ Giáo viên: lực kế, miếng gỗ, cân phục vụ cho thí nghiệm Học sinh: Chia làm nhóm, nhóm chuẩn bị giống giáo viên III PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC Phương pháp: Vấn đáp, luyện tập, thực hành, dạy học nhóm, nêu giải vấn đề Kĩ thuật: Kĩ thuật đặt câu hỏi, động não, quan sát, thảo luận cặp đôi IV TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP Hoạt động khởi động a.Ổn định tổ chức: b Kiểm tra cũ Câu hỏi: Câu 1: Hãy nêu đặc điểm hai lực cân bằng? Hãy giải thích ngồi xe khách, xe cua phải người ta ngã trái? Đáp án – Biểu điểm: - Nêu đặc điểm hai lực cân (5 điểm) - Giải thích (5 điểm) 20 * Khởi động So sánh khác trục bánh xe bò với trục xe đạp trục bánh xe có xuất ổ bi Sự phát minh ổ bi làm giảm lực cản lên chuyển động Lực xuất vật trượt lên Qua giúp em phần hiểu tác dụng ổ bi Hoạt động hình thành kiến thức HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS NỘI DUNG CẦN ĐẠT CẦN ĐẠT Hoạt động 1: Tìm hiểu có lực ma sát * Phương pháp: vấn đáp, thực hành, dạy học nhóm, nêu giải vấn đề * Kĩ thuật dạy học: Kĩ thuật chia nhóm, kĩ thuật đặt câu hỏi, * Năng lực: - Năng lực chuyên biệt: HS rèn lực tính tốn, lực vận dụng, quan sát thực nghiệm * Phẩm chất: Tự tin, suy nghĩ tích cực I Khi có lực ma sát GV: cho HS đọc phần SGK Lực ma sát trượt: - Đọc tài liệu sau nhận xét Fms xuất * Khái niệm: SGK đâu? C1: Ma sát bố thắng vành bánh - Y/C HS hoạt động nhóm làm TN với xe xe lăn (hoặc bi) Ma sát trục quạt với ổ trục HS: Quan sát tượng Xe CĐ từ từ dừng lại - Y/C HS trả lời C1 - Lực làm cho xe dừng lại? GV: Lực ma sát má phanh ép vào vành bánh xe lực ma sát gì? HS: ma sát trượt GV: Lực ma sát trượt xuất nào? HS: Vật trượt lên vật - GV: Hãy lấy VD lực ma sát trượt đời sống? - HS: Đẩy tủ mặt sàn nhà, chuyển động bít tơng xi lanh Lực ma sát lăn * Khái niệm: - GV: lăn bóng mặt đất sau - Lực sinh vật lăn khoảng thời gian bóng dừng lại, bề mặt vật lực ngăn cản lực ma sát lăn Vậy lực ma sát lăn gì? - HS: Là lực xuất vật lăn C2: - Bánh xe mặt đường bề mặt vật - Các viên bi với trục - Y/C HS trả lời C2,C3 C3: - Trường hợp a) có lực ma sát trượt - Trường hợp b) có lực ma sát lăn - GV: quan sát hình 6.1 SGK cho - Từ hai trường hợp trên, chứng tỏ độ biết trường hợp có lực ma sát lăn, lớn ma sát lăn nhỏ so với ma sát 21 trường hợp có lực ma sát trượt? - HS hoạt động cá nhân trả lời trượt Lực ma sát nghỉ: * Khái niệm: SGK - GV: Cho HS quan sát hình 6.2 SGK - GV: Làm thí nghiệm hình 6.1 - HS: Quan sát số lực kế lúc vật chưa chuyển động - GV: Tại tác dụng lực kéo lên vật vật đứng yên? - GV : Fk > → Vật đứng yên v = khơng C4: Vì lực kéo chưa đủ lớn để làm vật đổi Cá nhân hoàn thành C4 chuyển động Lực cân với lực kéo thí nghiệm gọi lực ma sát nghỉ Trả lời C5 C5: VD lực ma sát nghỉ - GV: Hãy tìm vài VD lực ma sát nghỉ - Trong sản xuất: Các băng truyền trong đời sống, kĩ thuật? nhà máy, sản phẩm ( bao gạo, xi - Gv :YCHS hđ nhóm măng ) di chuyển với băng -HS: Thảo luận nhóm truyền nhờ ma sát nghỉ - Đời sống: Nhờ ma sát nghỉ người ta lại được, ma sát nghỉ giúp chân không bị trượt bước mặt đường Hoạt động 2: Tìm hiểu lực ma sát đời sống kỹ thuật * Phương pháp vấn đáp, tự nghiên cứu, dạy học nhóm * Kĩ thuật dạy học: Kĩ thuật chia nhóm, kĩ thuật đặt câu hỏi, hỏi đáp * Định hướng lực: HS rèn lực vận dụng * Phẩm chất: Tự tin, tự chủ, tự lập - GV: Hãy nêu số ví dụ lực ma sát có hại? - HS: Ma sát làm mòn giày ta đi, ma sát làm mòn sên líp xe đạp … -GV: Các biện pháp làm giảm lực ma sát? - HS thảo luận cặp đơi tìm biện pháp làm giảm ma sát - GV: Hãy nêu số lực ma sát có ích? - HS: Vặn ốc, mài dao, viết bảng … - GV: khơng có lực ma sát 22 II Lực ma sát đời sống kĩ thuật: Ma sát có hại: C6: Trả lời a) Lực ma sát làm mòn đĩa xe nên cần tra dầu vào xích để làm giảm ma sát b) Lực ma sát trục làm mòn trục cản trở chuyển động quay bánh xe Muốn giảm ma sát, thay bẳng trục quay có ổ bi, lực ma sát giảm tới 30 lần c) Cản trở chuyển động thùng: Khắc phục: Lắp bánh xe lăn Lực ma sát có ích: C7: a) Bảng trơn, nhẵn dùng phấn viết lên bảng - Biện pháp: Tăng độ nhám bảng để tăng ma sát trượt viên phấn với nào? - HS thảo luận theo bàn bảng b) Khơng có ma sát mặt ốc vít ốc bị quay lỏng dần bị rung động Nó khơng tác dụng ép chặt mặt cần ghép Khi quẹt diêm, khơng có ma sát, đầu que diêm trượt mặt sườn bao diêm không phát lửa - Biện pháp: Tăng độ nhám mặt sườn bao diêm để tăng ma sát đầu que diêm với bao diêm c) phanh gấp, khơng có ma sát Ơtơ khơng dừng lại - Biện pháp: Tăng lực ma sát cách tăng độ sâu khía rãnh mặt lốp xe Ơtơ 3.Hoạt động luyện tập * Phương pháp Vấn đáp * Kĩ thuật dạy học: Kĩ thuật đặt câu hỏi, * Định hướng lực: HS rèn lực vận dụng * Phẩm chất: Tự tin, tự chủ, tự lập GV: Y/C HS vận dụng kiến thức lực ma sát để trả lời câu hỏi C8 GV: Hướng dẫn HS giải thích câu C8 C8: Trả lời HS hoạt động cá nhân a) Khi sàn đá hoa lau, dễ bị GV: Cho HS ghi ý vừa giải thích ngã lực ma sát nghỉ sàn với chân người nhỏ Ma sát tượng có ích b) Giày đế bị mòn ma sát mặt đường với đế giày làm mòn đế Ma sát trường hợp có lợi GV: Lực ma sát có lợi hay có hại? Hoạt động vận dụng - Ổ bi có tác dụng gì? việc phát minh ổ bi có ý nghĩa quan trọng phát triển kĩ thuật, công nghệ? Hướng dẫn Chống ma sát, ổ bi có tác dụng giảm ma sát thay ma sát trượt ma sát lăn viên bi Nhờ sử dụng ổ bi giảm lực cản lên vật chuyển động khiến cho máy móc hoạt động dễ dàng góp phần thúc đẩy phát triển ngành động lực học, khí, chế tạo máy Hoạt động tìm tòi, mở rộng Đọc phần “ Em chưa biết” - Học thuộc phần ghi nhớ SGK - Làm BT 6.2; 6.3; 6.4 SBT 23 Thày liên hệ 0989.832560 ( có zalo ) để có trọn Trung tâm GD Sao Khuê nhận cung cấp giáo án, soạn powerpoit, viết SKKN, chuyên đề, tham luận, thi e-Learing cấp… 24 25 26 ... học nghiêm chỉnh Năng lực, phẩm chất : 4.1 Năng lực - Năng lực chung: lực giao tiếp, lực hợp tác, chủ động sáng tạo - Năng lực chuyên biệt: HS rèn lực tính tốn, lực thực nghiệm, lực vận dụng, trao... học nghiêm chỉnh Năng lực, phẩm chất : 4.1 Năng lực - Năng lực chung: lực giao tiếp, lực hợp tác, chủ động sáng tạo - Năng lực chuyên biệt: HS rèn lực tính tốn, lực thực nghiệm, lực vận dụng, trao... làm thí nghiệm 15 Năng lực, phẩm chất : 4.1 Năng lực - Năng lực chung: lực giao tiếp, lực hợp tác, chủ động sáng tạo - Năng lực chuyên biệt: HS rèn lực tính tốn, lực thực nghiệm, lực vận dụng, trao
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án vật lý 8 phát triển năng lực, Giáo án vật lý 8 phát triển năng lực

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn