Giáo án Từ thôngCảm ứng điện từ Vật lý 11 CB

8 59 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 15:29

giáo án hoàn chỉnh bài 23 vật lý 11 cơ bản. Tóm tắt nội dung ghi chép cần thiết nhất. Sử dụng phù hợp nhiều loại năng lực, phù hợp áp dụng cho đối tượng học sinh từ trung bình đến giỏi. Có thể chỉnh sửa để hoàn thiện hơn tùy thuộc vào ý tưởng giảng dạy của mỗi cá nhân giáo viên. Nhưng giáo án này là lọc được những kiến thức cơ bản và cần thiết nhất giúp các em tiếp thu nhanh, tránh lan man dài dòng gây nhàm chán. I MỤC TIÊU – YÊU CẦU 1.1 Kiến thức - Viết công thức hiểu ý nghĩa vật lí từ thơng - Phát biểu định nghĩa hiểu có tượng cảm ứng điện từ 1.2 Kĩ - Nắm vững kiến thức để giải thích tượng vật lí có liên quan tới tượng cảm ứng điện từ - Vận dụng kiến thức học để giải tập từ thơng 1.3 Thái độ, tình cảm - Hứng thú học tập - Nghiêm túc học tập - u thích mơn II PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY - Sử dụng phối hợp phương pháp đàm thoại, giảng giải thí nghiệm biểu diễn III CHUẨN BỊ Giáo viên: + Bút lơng, thước, hình ảnh minh họa Học sinh: + Ôn lại đường sức từ + So sánh đường sức điện với đường sức từ IV NỘI DUNG BÀI MỚI: Hoạt động 1: Đặt vấn đề cho học Hoạt động giáo viên - Giảng giải : Sau học xong chương IV “Từ trường” , ta biết dòng điện sinh từ trường Vậy có em đặt câu hỏi ngược lại: “Trong điều kiện từ trường sinh dòng điện?” Đây câu nói tiếng nhà hóa học vật lý Hoạt động học sinh Nội dụng học - Chú ý lắng nghe Chương V : Cảm ứng điện suy nghĩ từ Bài 23 : Từ thông Cảm ứng điện từ học Michael Faraday Ơng người có đóng góp lớn cho nhân loại lĩnh vực Điện từ học Điện hóa học Và sống tiếp xúc với nhiều dụng cụ thiết bị tiêu thụ điện Điện đóng vai trò ngày quan trọng xã hội Tuy vậy, biết điện tạo nào, dựa vào tính chất gì? - Ghi vào - Ghi tựa đề Hoạt động : Tìm hiểu từ thông Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh - Phát phiếu học tập cho lớp: Phiếu học tập tóm tắt tồn nội dung học ngày hôm Trong trình nghe giảng hoạt động, em chủ động điền vào phiếu học tập để nhà ôn lại - Mỗi em nhận phiếu học tập, ghi họ tên vào phiếu - Giảng giải : Để tìm hiểu từ thơng, em tưởng tượng thầy có sợi dây điện uốn thành vòng kín, tạo thành mặt phẳng có diện tích S r hình vẽ phiếu học tập Vẽ n véc-tơ xuất phát từ mặt S vng góc với S, người ta gọi véc-tơ pháp tuyến dương mặt S Giáo viên vừa nói phác họa hình ảnh sau đây: Nội dung học I Từ thông Biểu thức từ thông - Từ thông  đại lượng có biểu thức :   BScos  - Chú nghe ý lắng Trong đó: r + Gọi n véc-tơ pháp - Chủ động điền tuyến dương mặt S vào phiếu học ur tập + Gọi B đường sức từ qua mặt S (T) + S diện tích mặt phẳng tạo vòng dây ( m ) ur r n +  góc hợp B - Đơn vị từ thông: vêbe (Wb) Giá trị từ thơng - Giảng giải: Bây thầy đưa vòng dây - Khi   0, cos   vào vùng có từ trường đều, xem ur véc-tơ cảm ứng từ B xuyên qua vòng dây hình vẽ, gọi đường sức từ qua mặt S Gọi góc  góc hợp đường sức từ qua mặt S véc-tơ pháp tuyến mặt S, có ur r nghĩa  góc hợp B n - Thông báo: Người ta đặt đại lượng kí hiệu , có biểu thức   BScos  gọi từ thơng qua mặt S Trong - Chú nghe ý lắng o - Khi   90 , cos   r �   B (các ĐST - Chủ động điền vào phiếu học song song với vòng dây) tập +  góc hợp véc-tơ pháp r r tuyến dương n B + B : Cảm ứng từ (T) + S: Diện tích vòng dây ( m ) - Thông báo: Đơn vị từ thông vêbe (Wb) Ví dụ thầy có túi, miệng túi có diện tích S, xem diện tích vòng dây Gió tượng trưng cho đường sức - Chú ý lắng từ Khi gió thổi qua diện tích S miệng nghe túi có lượng gió bị thổi vào túi - Tự điền vào Làm túi phồng to Đó hiểu từ phiếu học tập, thông phát biểu trước - Giảng giải đàm thoại: Các em lớp nhìn vào công thức từ thông, với khung dây cho trước S khơng đổi, đặt vùng từ trường B khơng đổi,  phụ thuộc vào gì? Biết cơng thức tính từ thơng B,S có giá trị dương Các em đến mục phiếu học tập - Đàm thoại: Khi  góc nhọn, từ thơng nhỏ hay lớn ? Tương tự,  góc tù sao? Các em điền dấu thích hợp vào chỗ trống �   BS (các ĐST r B vng góc với vòng dây) - Từ thông  - Đàm thoại: Nếu thầy đặt khung dây phụ thuộc vào  song song với đường sức, lúc góc   0, 0o    90o   , 90o    180o -  đại lượng mang giá trị đại số   ? Cho học sinh thời gian suy nghĩ, gọi em phát biểu ý kiến, lên bảng vẽ hình trường - Khi  góc hợp nhọn,  < 900, >0 - Khi  góc tù,  > 900, 
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Từ thôngCảm ứng điện từ Vật lý 11 CB, Giáo án Từ thôngCảm ứng điện từ Vật lý 11 CB

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn