Thực trạng bệnh quanh răng và hiệu quả can thiệp trên người bệnh điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng methadone tại thái nguyên (tt)

27 70 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 13:54

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRỊNH ĐỨC MẬU THỰC TRẠNG BỆNH QUANH RĂNG VÀ HIỆU QUẢ CAN THIỆP TRÊN NGƯỜI BỆNH ĐIỀU TRỊ THAY THẾ NGHIỆN CÁC CHẤT DẠNG THUỐC PHIỆN BẰNG METHADONE TẠI THÁI NGUYÊN Chuyên ngành: Vệ sinh xã hội học Tổ chức Y tế Mã số: 62720164 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC THÁI NGUN, 2019 Cơng trình hoàn thành TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC-ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Trịnh Đình Hải PGS.TS Nguyễn Quí Thái Phản biện 1: ………………………………………… Phản biện 2: ………………………………………… Phản biện 3: ………………………………………… Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Đại học Trường Đại học Y Dược – Đại học Thái Nguyên vào hồi ……… ngày …… tháng …… năm 201… Có thể tìm luận án tại: - Thư viện Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên - Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên - Thư viện Quốc gia ĐẶT VẤN ĐỀ Bệnh quanh bệnh phổ biến nhất, ảnh hưởng đến khoảng 20-50% dân số toàn cầu Ở Việt Nam, 90% người trưởng thành mắc viêm lợi viêm quanh [7] Bệnh quanh bệnh nhiễm khuẩn mạn tính có liên quan đến phá hủy cấu trúc nâng đỡ răng, bao gồm lợi, dây chằng quanh xương ổ [73] Ở Việt Nam nghiên cứu bệnh quanh người nghiện ma túy Đề tài nghiên cứu bệnh quanh can thiệp nhằm giảm tỷ lệ bệnh quanh cho người nghiện ma túy chưa thấy tác giả công bố Theo số liệu thống kê, tồn tỉnh Thái Ngun có 5329 người nghiện có hồ sơ quản lý, có 3859 người cộng đồng, 1148 người vắng mặt địa phương [3] Thái Nguyên chưa nghiên cứu, chưa có giải pháp cụ thể để làm giảm tỷ lệ bệnh quanh cho người nghiện chất dạng thuốc phiện Chúng tiến hành đề tài với hai mục tiêu: Mô tả thực trạng số yếu tố liên quan đến bệnh quanh người bệnh điều trị thay nghiện chất dạng thuốc phiện methadone Thái Nguyên Đánh giá hiệu số giải pháp can thiệp phòng chống bệnh quanh người bệnh điều trị thay nghiện chất dạng thuốc phiện methadone huyện Đại Từ, Thái Nguyên NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN Đề tài luận án cung cấp số liệu tỷ lệ mắc bệnh quanh răng, viêm lợi, viêm quanh số yếu tố liên quan người điều trị thay nghiện chất dạng thuốc phiện methadone Thái Nguyên Phối hợp với Cơ sở điều trị methadone Đại Từ thực có hiệu số giải pháp can thiệp phòng chống bệnh quanh cho người điều trị thay nghiện chất dạng thuốc phiện methadone cộng đồng bao gồm: - Giải pháp truyền thông giáo dục sức khỏe - Giải pháp kỹ thuật học - Giải pháp sử dụng chất hóa học - Giải pháp nâng cao lực cho cán y tế sở điều trị methadone Đại Từ chăm sóc sức khỏe ban đầu nha khoa Hoạt động can thiệp giúp cho người nghiện nâng cao nhận thức, thay đổi thái độ, hành vi thực hành chăm sóc sức khỏe miệng phòng chống bệnh quanh răng, giúp cán y tế nâng cao trình độ chăm sóc ban đầu sức khỏe miệng Kết hoạt động sau can thiệp đến kiến thức, thái độ, thực hành bệnh quanh tăng so với trước can thiệp Tỷ lệ bệnh viêm lợi, viêm quanh răng, vệ sinh miệng giảm so với trước can thiệp CẤU TRÚC CỦA LUẬN ÁN Luận án dài 134 trang, gồm phần sau: Đặt vấn đề: trang Chương 1: Tổng quan 29 trang Chương 2: Đối tượng phương pháp nghiên cứu 25 trang Chương 3: Kết nghiên cứu (34 bảng, hình, sơ đồ) 32 trang Chương 4: Bàn luận 38 trang Kết luận: trang Khuyến nghị: 01 trang Tài liệu tham khảo: 119 (tiếng Việt: 35; tiếng Anh: 84; tài liệu năm gần đây: 83) Phụ lục: MỘT SỐ PHẦN CHÍNH CỦA LUẬN ÁN Chương ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng nghiên cứu 2.2.1 Đối tượng nghiên cứu mô tả - Đối tượng nghiên cứu định lượng: Người bệnh điều trị thay nghiện chất dạng thuốc phiện methadone sở điều trị methadone, tuổi từ 20 đến 59, có vùng lục phân chức năng, khơng mắc bệnh cấp tính khác, đồng ý tự nguyện tham gia nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu định tính: Lãnh đạo sở điều trị methadone; Cán y tế trực tiếp quản lý, điều trị bệnh nhân; Đại diện người nhà người nghiện ma túy, đồng ý tham gia nghiên cứu Loại trừ: Người điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện thuốc khác khơng phải methadone, mắc bệnh cấp tính khác, bị tồn bộ, khơng đủ lực trả lời (câm, điếc ) 2.1.2 Đối tượng nghiên cứu can thiệp Người bệnh điều trị thay nghiện chất dạng thuốc phiện thuốc methadone Cơ sở điều trị methadone Đại Từ, tuổi từ 20 đến 59, có vùng lục phân chức năng, khơng mắc bệnh cấp tính khác, đồng ý tự nguyện tham gia nghiên cứu 2.2 Thời gian địa điểm nghiên cứu 2.2.1 Thời gian - Nghiên cứu mô tả thực trạng: tháng 3, năm 2015 - Nghiên cứu can thiệp: 12 tháng (từ tháng 4/2015 đến tháng 4/2016) 2.2.2 Địa điểm - Chọn địa điểm can thiệp: Cơ sở điều trị methadone Đại Từ - Chọn địa điểm đối chứng: Cơ sở điều trị methadone Phổ Yên 2.3 Phương pháp nghiên cứu 3.3.1 Phương pháp thiết kế - Sử dụng phương pháp nghiên cứu mô tả nghiên cứu can thiệp cộng đồng, kết hợp nghiên cứu định lượng định tính - Thiết kế nghiên cứu mơ tả cắt ngang thiết kế thực nghiệm 2.3.2 Cỡ mẫu cách chọn mẫu 2.3.2.1 Cỡ mẫu cách chọn mẫu nghiên cứu mô tả * Cỡ mẫu nghiên cứu mô tả : Áp dụng công thức [11] : p(1-p) n = Z2(1-α/2) ––––––– Trong đó: d2 n: Cỡ mẫu Z(1-α/2): Giá trị Z thu từ bảng Z ứng với giá trị α chọn Z(1-α/2) = 1,96 (ứng với độ tin cậy 95%) p: Tỷ lệ mắc bệnh quanh 89,5%; p = 0,895 (Theo Đặng Thị Thơ nghiên cứu năm 2003) [30], thời điểm chưa thấy nghiên cứu công bố tỷ lệ bệnh quanh người nghiện ma túy d: Độ xác mong muốn 0,035 0,895 x 0,105 n = (1,96) ––––––––––––– = 294 (0,035)2 Như vậy, cỡ mẫu tối thiểu sở điều trị 294 người * Chọn mẫu nghiên cứu mơ tả: Chọn tồn số người nghiện có tên danh sách hàng ngày đến uống thuốc methadone, tự nguyện tham gia nghiên cứu 2.3.2.2 Cỡ mẫu cách chọn mẫu định lượng nghiên cứu can thiệp *Cỡ mẫu nghiên cứu can thiệp: Áp dụng công thức [11]: p1(1 - p1) + p2(1 - p2) n = Z2(α,β) –––––––––––––––––– (p1 – p2)2 Trong đó: n: cỡ mẫu nghiên cứu p1: tỷ lệ bệnh quanh theo nghiên cứu trước Trung tâm Giáo dục lao động xã hội Hà Nội 89,5% (p1=0,895) [30] p2: tỷ lệ bệnh quanh mong muốn sau can thiệp giảm 15%, tức tỷ lệ bệnh quanh khoảng 75% (p = 0,75) α: ngưỡng xác xuất phạm sai lầm loại 1, xác định α = 0,05 tương ứng với hệ số tin cậy mức 95% β: xác xuất phạm sai lầm loại 2, xác định β = 0,1 tương ứng – β = 0,9 tương ứng với lực mẫu 90% Tra bảng, chọn test phía, ta Z2(α,β) = 10,5 Thay số vào ta có: 0,895(1- 0,895) + 0,75(1- 0,75) n = 10,5 ––––––––––––––––––––––––– = 140 (0,895 – 0,75)2 - Cỡ mẫu nhóm can thiệp 140 người - Cỡ mẫu nhóm đối chứng: Chọn toàn *Chọn mẫu: Chọn toàn 2.3.2.3 Cỡ mẫu, cách chọn mẫu nghiên cứu định tính nhóm can thiệp * Cỡ mẫu thảo luận nhóm: cuộc, 6-8 người/nhóm - Nhóm 1: Đại diện lãnh đạo Trung tâm Y tế, lãnh đạo sở điều trị, cán y tế sở điều trị methadone : 02 (trước sau can thiệp) - Nhóm 2: Đại diện người nghiện, người nhà người nghiện đại diện người nghiện Câu lạc Phục hồi: 02 (trước sau can thiệp) *Chọn mẫu thảo luận nhóm: - Nhóm 1: Đại diện lãnh đạo, cán y tế: Là người phụ trách, làm vị trí cơng việc có liên quan phát ngơn có trách nhiệm với cộng đồng - Nhóm 2: Đại diện người nghiện, người nhà: người nhanh nhẹn, tự giác tham gia hoạt động can thiệp, phát ngơn có trách nhiệm *Cỡ mẫu vấn sâu: 12 - Đại diện lãnh đạo trung tâm y tế: 02 (trước sau can thiệp) - Đại diện lãnh đạo sở điều trị methadone Đại Từ: 02 (trước sau can thiệp) - Đại diện cán y tế sở điều trị methadone Đại từ trực tiếp điều trị, quản lý người nghiện: (trước sau can thiệp) - Đại diện người nghiện: 02 (trước sau can thiệp) - Đại diện người nhà người nghiện: 02 (trước sau can thiệp) - Đại diện Câu lạc phục hồi: (trước sau can thiệp) * Chọn mẫu vấn sâu: Là người phụ trách công việc có liên quan, người có trách nhiệm với nội dung chăm sóc sức khỏe miệng, phát ngơn có trách nhiệm với thân cộng đồng 2.4 Chỉ số nghiên cứu 2.4.1 Chỉ số thực trạng số yếu tố liên quan đến bệnh quanh (mục tiêu 1) * Thực trạng tuổi, giới, nghề nghiệp, trình độ học vấn, thói quen hút thuốc, tình trạng vệ sinh miệng (OHI-S), tỷ lệ viêm lợi, tỷ lệ viêm quanh răng, tình trạng lợi (GI) * Yếu tố liên quan: - Liên quan độ tuổi: với tình trạng lợi (GI); với số vệ sinh miệng (OHI-S) - Liên quan thời gian uống methadone với tình trạng vệ sinh miệng (OHI-S) - Liên quan giới tính; thói quen hút thuốc với bệnh quanh - Liên quan độ tuổi; thời gian uống methadone với bệnh quanh theo mã số CPI cao - Liên quan nhu cầu điều trị quanh cộng đồng với thời gian uống methadone 2.4.2 Chỉ số đánh giá hiệu số giải pháp can thiệp phòng chống bệnh quanh (mục tiêu 2) * Chỉ số đầu vào: - Chỉ số kiến thức: vệ sinh miệng; cách chải răng; nguyên nhân chảy máu lợi; biểu viêm lợi; nguyên nhân mắc bệnh quanh biểu viêm quanh - Chỉ số thái độ: cần thiết phải đến bác sĩ khám bệnh miệng; việc sử dụng bàn chải kem đánh răng; cần thiết có hướng dẫn vệ sinh miệng cán y tế; tình trạng vệ sinh miệng kém; phòng bệnh quanh răng; việc khám định kỳ phát điều trị bệnh quanh - Chỉ số thực hành chăm sóc sức khỏe miệng: chải ngày; cách chải răng; thời gian lần chải thời gian thay bàn chải * Chỉ số đầu ra: - Sự thay đổi kiến thức sau can thiệp: kiến thức vệ sinh miệng; cách chải răng; nguyên nhân chảy máu lợi; biểu viêm lợi; nguyên nhân mắc bệnh quanh biểu viêm quanh - Sự thay đổi thái độ sau can thiệp: thái độ cần thiết phải đến bác sĩ khám bệnh miệng; việc sử dụng bàn chải kem đánh răng; cần thiết có hướng dẫn vệ sinh miệng cán y tế; tình trạng vệ sinh miệng kém; phòng bệnh quanh răng; việc khám định kỳ phát điều trị bệnh quanh - Sự thay đổi thực hành sau can thiệp: thực hành chăm sóc sức khỏe miệng; cách vệ sinh miệng sau ăn; số lần chải ngày; cách chải răng; thời gian lần chải thời gian thay bàn chải * Chỉ số đầu tác động đến bệnh quanh răng: - Hiệu can thiệp đến số vệ sinh miệng (OHI-S) - Hiệu can thiệp đến tỷ lệ bệnh viêm lợi - Hiệu can thiệp đến tình trạng lợi theo số GI - Hiệu can thiệp đến tỷ lệ mức độ viêm quanh 2.4.3 Tổ chức giám sát hoạt động nghiên cứu - Giám sát định kỳ: lần/tháng - Giám sát thường xuyên tổ chức truyền thông, thảo luận nhóm vấn sâu - Giám sát không theo kế hoạch: thực thời điểm - Nhân lực giám sát: nghiên cứu sinh, thành viên nhóm nghiên cứu, cán trực tiếp điều trị, quản lý, cấp phát thuốc methadone thực 2.5 Nội dung nghiên cứu mô tả - Phỏng vấn trực tiếp đối tượng nghiên cứu - Khám lâm sàng phát bệnh miệng, bệnh quanh răng, yếu tố liên quan, số vệ sinh miệng 2.6 Nội dung nghiên cứu can thiệp 2.6.1 Can thiệp giải pháp truyền thông-giáo dục sức khỏe * Truyền thông: - Đối tượng truyền thông: Người nghiện người nhà người nghiện - Số lượng buổi truyền thông: buổi (07 buổi cho người nghiện 01 buổi cho đại diện người nhà người nghiện) - Nội dung: Kiến thức nha khoa nha khoa cộng đồng * Tập huấn: - Đối tượng tập huấn: Cán y tế Cơ sở điều trị methadone Đại Từ, trực tiếp tham gia công tác quản lý, điều trị, cấp phát thuốc methadon - Số buổi tập huấn: 01 buổi - Nội dung: Các nguyên lý chung giáo dục sức khỏe miệng phòng chống bệnh quanh cho cộng đồng 2.6.2 Can thiệp giải pháp kỹ thuật học - Kỹ thuật: Đánh theo phương pháp Bass cải tiến [99] - Thời gian đánh lần từ 2-3 phút 2.6.3 Can thiệp giải pháp hóa học Hướng dẫn để người nghiện tự súc miệng sau đánh nươc súc miệng pha sẵn nước muối pha loãng gia đình 2.6.4 Can thiệp giải pháp nâng cao lực ban đầu chăm sóc sức khỏe miệng cho cán y tế Tập huấn kiến thức, hướng dẫn kỹ phát sớm bệnh quanh răng, kỹ thuật lấy cao đơn giản cho cán y tế Cơ sở điều trị methadone Đại Từ 2.7 Khám tình trạng quanh răng, tiêu chuẩn tiêu chí đánh giá Dụng cụ, cách khám, đánh giá tiêu chí theo qui định [7], [28], [114] 2.11 Phương pháp xử lý số liệu 2.11.1 Số liệu định lượng - Số liệu thu thập kiểm tra, mã hóa nhập phần mềm Epi-data - Xử lý số liệu phần mềm SPSS 20.0 máy vi tính - So sánh tỷ lệ sử dụng test χ2 - So sánh khác có ý nghĩa thống kê mức p0,05 >0,05 18 2,6 2,7 2,5 Nhận xét: 97,4% người nghiện vệ sinh miệng kém, khác Đại từ Phổ n khơng có ý nghĩa thống kê với p>0,05 Bảng 3.13 Liên quan thời gian uống methadone với bệnh quanh tính mã số CPI cao (n = 696) Bệnh quanh tính theo Thời gian CPI OR uống CPI p CPI (95%CI) methadone SL % SL % ≥2 năm 1,86 266 60,7 172 39,3 (1,37
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng bệnh quanh răng và hiệu quả can thiệp trên người bệnh điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng methadone tại thái nguyên (tt) , Thực trạng bệnh quanh răng và hiệu quả can thiệp trên người bệnh điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng methadone tại thái nguyên (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn