toán 9 phát triển năng lực mẫu 3 cột

22 123 1
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 13:54

Tiết 01 CĂN BẬC HAI I MỤC TIÊU Kiến thức:- HS biết CBH - HS hiểu khái niệm bậc hai số không âm, ký hiệu bậc hai, phân biệt bậc hai dương bậc hai âm số dương, định nghĩa bậc hai số học Kỹ năng:- HS thưc hiên được:Tính đựợc bậc hai số, vận 0≤ A< B ⇔ A< B dụng định lý để so sánh bậc hai số học - HS thực thành thạo toán CBH Thái độ:- Nghiêm túc hứng thú học tập, trình bày rõ ràng Định hướng lực, phẩm chất - Năng lực: Năng lực tự học, lực giải vấn đề, lực hợp tác, lực ngôn ngữ, lực tự học - Phẩm chất: Tự tin, tự chủ II CHUẨN BỊ Giáo viên: Phấn màu, bảng phụ, thước thẳng, SGK, SBT Học sinh: Đồ dùng học tập, đọc trước III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số (1 phút) Nội dung: Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung A Hoạt động khởi động ( phút) Mục tiêu:Học sinh nhớ lại số kiến thức bậc hai học lớp Phương pháp:Hoạt động cá nhân, vấn đáp - Hai hs lên bảng làm Nhiệm vụ 1: Giải phương trình : a) x2 = ; b) x2 = - Lớp theo dõi nhận xét Nhiệm vụ 2: Căn bậc hai số khơng âm a ? ( Đáp án : Căn bậc hai số không âm a số x cho : x2 = a) GV đặt vấn đề dẫn dắt vào B Hoạt động hình thành kiến thức Hoạt động 1: Xây dựng định nghĩa bậc hai số học (10phút) Mục tiêu: Phát biểu khái niệm bậc hai số khơng âm, kí hiệu bậc hai, phân biệt bậc hai dương bậc hai âm số dương, định nghĩa bậc hai số học Phương pháp: Sử dụng vấn đáp gợi mở cơng cụ để thuyết trình giảng giải, hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm Nhiệm vụ: Thực Căn bậc hai số học: HS: Thực hiện ?1 HS định nghĩa bậc - Căn bậc hai số không âm a số x hai số học cho : x2 = a ≥0 - Số dương a có hai a GV hoàn chỉnh bậc hai hai số đối HS thực ví dụ nêu tổng quát nhau: số dương ký hiệu 1/sgk GV: Với a ≥ a Nếu x = ta suy gì? HS ý theo dõi ≥ Nếu x x2 =a ta suy gì? GV kết hợp ý HS vận dụng ý vào để giải ?2 GV giới thiệu thuật ngữ phép khai phương Hoạt động nhóm: GV tổ chức HS giải ? theo nhóm a số âm ký hiệu − a - Số có bậc hai sơ 0 HS lên bảng thực HS ý nghe Đại diện nhóm lên bảng làm Ta viết =0 * Định nghĩa: (sgk) * Tổng quát:  x ≥ a ∈ R; a ≥ : a = x ⇔   x = a = * Chú ý: Với a Nếu x = =a a ≥ ( a) ta có: ≥ x x2 ≥ Nếu x x2 = a x a = Phép khai phương: (sgk) Hoạt động 2: So sánh bậc hai số học(10 phút) Mục tiêu: + Tính bậc hai số biểu thức bình phương số bình phương biểu thức khác + Biết liên hệ phép khai phương với quan hệ thứ tự dùng liên hệ để so sánh số Phương pháp: Sử dụng vấn đáp gợi mở cơng cụ để thuyết trình giảng giải, hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm Hoạt động cá HS nhắc lại a < b So sánh nhân: bậc hai số học: Với a b không âm GV gợi ý HS chứng HS phát biểu ≥ minh HS phát biểu nội dung * Định lý: Với a, b định lý a< b 0: a < b HS giải + Nếu GV gợi ý HS phát a< b biểu thành định lý a < b GV đưa đề ví Đại diện nhóm giải + Nếu dụ 2, 3/sgk bảng a< b GV lớp nhận xét a < b hồn chỉnh lại * Ví dụ Hoạt động nhóm: a) So sánh (sgk) GV cho HS hoạt b) Tìm x khơng âm : động theo nhóm để Ví dụ 1: So sánh giải ?4,5/sgk Lớp GV hoàn chỉnh lại Giải: C1: Có > nên > Vậy 3> 8 C2 : Có 32 = 9; ( )2 = Vì > 8 ⇒ 3> Ví dụ 2: Tìm số x> biết: a x x >5 b 5 ≥ 0; > nên x ⇔ x > 25 (Bình phương hai vế) ≥ b Vì x 3> nên = 2− = 3) ( a − 2) = a − = 3( − a ) ; ( a < ) d )3 C Hoạt động luyện tập - Củng cố (10 phút) Mục đích: HS nắm điều kiện xác định CTBH, đẳng thức áp dụng làm tập Phương pháp: Vấn đáp, hoạt động nhóm Hỏi : HS lên trình bày A + có nghĩa nào? + 0? A2 ( A) gì? Khi A ≥ , A < A2 + khác với nào? Hoạt động nhóm: tr11 (Đưa đề lên bảng phụ) Tìm x, biếtt : a) b) c) x2 = x2 = − HS hoạt động nhóm a.x=49; b.x=64; c.x=9; d.x=16; HS nhận xét làm bảng, nghe GV nhận xét 4x2 = 9x2 = − 12 d) GV nhận xét làm HS D Hoạt động vận dụng- tìm tòi, mở rộng (5 phút) Mục tiêu: Khuyến khích hs tìm tòi phát số tình huống, A2 = A tốn đưa đẳng thức số kĩ khác có Phương pháp: Cá nhân, cặp đôi khá, giỏi - Nắm điều kiện xác Học sinh nhắc lại kiến thức A định , định lý - Làm tập lại SGK; 12 đến 15/SBT Ngày soạn: / / Ngày dạy: Tiết 03 / / Lớp dạy: LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU Qua giúp học sinh: Kiến thức: -Nắm định nghĩa bậc hai,căn thức bậc hai, đẳng thức Kỹ năng: - HS thực được: vận dụng định nghĩa bậc hai, bậc hai số học, thức bậc hai, điều kiện xác định A , định lý so A2 =| A | sánh bậc hai số học, đẳng thức để giải tập HS thưc hiên thành thạo: toán rút gọn thức bậc hai Thái độ:Thói quen: Tích cực hợp tác tham gia hoạt động học Tính cách: chăm học Định hướng lực, phẩm chất - Năng lực: Năng lực tự học, lực giải vấn đề, lực hợp tác, lực ngôn ngữ, lực tự học - Phẩm chất: Tự tin, tự chủ II CHUẨN BỊ Giáo viên: Phấn màu, bảng phụ, thước thẳng, SGK, SBT Học sinh: Đồ dùng học tập, đọc trước III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số (1 phút) Nội dung: Hoạt động Hoạt động GV HS A Hoạt động khởi động (5 phút) Mục tiêu: Phương pháp: Nhiệm vụ:Thực HS lên bảng thực phép tính sau: (4 − 17 − ( − 3) ) ; ; Nội dung ( a − 2) với a < B Hoạt động luyện tập (26 phút) Mục tiêu: Áp dụng linh hoạt kiến thức CTBH đẳng thức A2 =| A | để làm số dạng toán Phương pháp: Hoạt động cá nhân, hoạt động nhóm, vấn đáp gợi mở Bài 11/sgk Dạng 1: Tính Hoạt động cá nhân: HS lên bảng Bài 11/sgk Tính: Làm tập 11 thực 16 25 + 196 : 49 a) = 4.5 + GV cho HS lên Dưới lớp tự làm 14:7 =22 bảng giải Cả lớp vào vở, theo dõi nhận xét kết nhận xét 2.32.18 − 169 b) 36 : = 36: 18 Gv chốt cách giải bạn – 13 = -11 Bài tập 12/SGK GV cho HS hoạt động cá nhân Gọi HS lên làm bảng GV nhận xét, chốt cách làm dạng toán 81 = = c) 32 + 42 HS 1: Làm a, c HS 2: Làm b, d d) =5 Dạng 2: Tìm điều kiện xác định thức Bài 12/sgk: Tìm x để thức sau có nghĩa: a c 2x + −1 + x a) x + b d giải Bài tập 13/SGK GV hướng dẫn gợi ý cho HS thực hành giải HS 1: Làm a, c HS2: Làm b, d HS lớp nhận GV hoàn chỉnh xét bước −1 + x + x2 xác định ⇔ 2x + ≥ ⇔ x ≥ − c) − 3x + = −3,5 xác định ≥ ⇔ −1 + x > −1+ x ⇔ x >1 ⇔ Dạng 3: Rút gọn biểu thức: Bài 13/sgk Rút gọn biểu thức sau: a a − 5a với a < b Bài tập 14/SGK Thảo luận cặp đôi: Làm tập 14 GV hướng dẫn gợi ý cho HS thực hành giải ta đưa đẳng thức Yêu cầu thảo luận cặp đôi cử đại diện cặp nhanh lên làm GV hoàn chỉnh bước c d a o ta có: A.B = A B Ví dụ 1: Tính: a 0,16.0,64.225 = 0,16 0,64 225 = 0,4.0,8.15 = 4,8 HS giải ?2 GV hoàn chỉnh lại GV: theo định lý HS lên bảng giải Lớp nhận xét b 250.360 = 25.36.100 = 25 36 100 = 5.6.10 = 300 a b = a.b HS phát biểu quy Ta gọi nhân tắc bậc hai - Yêu cầu cá nhân HS giải ví dụ - Cử đại diện HS giải ? HS lên bảng thực Lớp nhận xét - - GV hoàn chỉnh lại b) Quy tắc nhân bậc hai: (sgk) Ví dụ 2: Tính a - GV giới thiệu ý sgk b HS ý nghe 75 = 3.75 = 225 = 15 20 72 4,9 = 20.72.4,9 = 4.36.49 = 2.6.7 = 84 - GV yêu cầu thảo luận giải ví dụ Hoạt động nhóm: làm ?4 GV cho HS giải ?4 theo nhóm GV gọi đại diện nhóm lên bảng trình bày Nhận xét giải HS HS thực Chú ý: A, B ≥ ⇒ A.B = A B A ≥ ⇒ ( A ) = A2 = A Ví dụ 3: Rút gọn: a Với a ≥ ta có: 3a 27 a = 3a.27 a = ( 9a ) =| 9a |= 9a (vì a 0) b a 2b = a b = | a | b2 C Hoạt động luyện tập-củng cố (7 phút) Mục tiêu: Có kĩ dùng quy tắc khai phương tích nhân bậc hai tính tốn biến đổi biểu thức.thức ≥ Phương pháp: HĐ cá nhân, hđ nhóm GV yêu cầu HS hoạt động nhóm củng cố kiến thức làm cử HS đại diện lên trình bày Bài 1- Tính: a) 45.80 + 2,5.14,4 45 − 13 52 b) HS lên bảng làm HS khác làm vào - GV: nhận xét HS HS trình bày + GV yêu cầu HS: trình bày 1’ hệ thống lại định lí khai phương bậc hai hai quy tắc tương ứng Nhắc lại quy tắc khai phương tích? Nhắc lại quy tắc nhân bậc hai ? GV:Hệ thống toàn kiến thức + Với A B biểu thức khơng âm , ta có : A2 AB = A B ;( A )2 = =A E Hoạt động vận dụng- tìm tòi, mở rộng ( phút) Mục tiêu: Khuyến khích hs tìm tòi phát số tình huống, tốn đưa quy tắc khai phương tích nhân bậc hai số kĩ khác có Phương pháp: Cá nhân, cặp đơi khá, giỏi + Học , nắm định lý, quy HS ý nghe tắc - Quy tắc khai phuơng trả lời câu hỏi tích GV - Quy tắc nhân bậc hai : GV: Hướng dẫn HS cách giải tập 26 câu b sau : + Bình phương hai vế + So sánh bình phương với + Vận dụng định lí :Với a > , b> a > b a2> b2 GV: Nhắc HS kết xem định lí + Làm tập 22->27 ( SGK.14-15) + Đọc tìm hiểu trước ( liên hệ phép chia phép khai phương ) Thày liên hệ 0989.832560 ( có zalo ) để có trọn Trung tâm GD Sao Khuê nhận cung cấp giáo án, soạn powerpoit, viết SKKN, chuyên đề, tham luận, thi e-Learing cấp… ... + 3a 9a + 3a2 với a ≤0 = 3a2 + 3a2 = 6a2 a6 − 3a3 với a < Giải a − 5a với a < = -2a – 5a = -7a; ( a b) 25a + 3a = ( 5a ) + 3a = 5a + 3a = 8a; (a ≥ 0) d )5 4a − 3a = ( 2a ) − 3a = 2a − 3a = −13a... toán rút gọn thức bậc hai Thái độ:Thói quen: Tích cực hợp tác tham gia hoạt động học Tính cách: chăm học Định hướng lực, phẩm chất - Năng lực: Năng lực tự học, lực giải vấn đề, lực hợp tác, lực. .. hoạt động học Tính cách: u thích mơn học Định hướng lực, phẩm chất - Năng lực: Năng lực tự học, lực giải vấn đề, lực hợp tác, lực ngôn ngữ, lực tự học - Phẩm chất: Tự tin, tự chủ II CHUẨN BỊ Giáo
- Xem thêm -

Xem thêm: toán 9 phát triển năng lực mẫu 3 cột, toán 9 phát triển năng lực mẫu 3 cột

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn