giáo án toán 6 phát triển năng lực

19 69 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 13:54

CHƯƠNG I ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN Tiết 01 TẬP HỢP – PHẦN TỬ CỦA TẬP HỢP I MỤC TIÊU Kiến thức: Học sinh làm quen với khái niệm tập hợp cách lấy ví dụ tập hợp Nhận biết đối tượng cụ thể thuộc hay không thuộc tập hợp cho trước Kỹ năng: - Biết dùng thuật ngữ tập hợp, phần tử tập hợp, biết sử dụng ; ký hiệu �� - Biết đếm số phần tử tập hợp hữu hạn Thái độ: Trung thực, cẩn thận, nghiêm túc hứng thú học tập Định hướng lực, phẩm chất - Năng lực: Năng lực tự học, lực giải vấn đề, lực hợp tác, lực ngôn ngữ, lực tự học - Phẩm chất: Tự tin, tự chủ II CHUẨN BỊ Giáo viên: Phấn màu, bảng phụ, thước thẳng, SGK, SBT Học sinh: Đồ dùng học tập, đọc trước III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số (1 phút) Nội dung: Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung A Hoạt động khởi động (2 phút) Mục tiêu: HS có đồ dùng học tập cần thiết phục vụ môn học biết nội dung chương I Phương pháp: Thuyết trình, trực quan - Kiểm tra đồ dùng học HS lắng nghe, ghi tập học sinh chép (nếu cần) - Giới thiệu nội dung chương I Trong chương I, bên cạnh việc ơn tập hệ thống hóa nội dung số tự nhiên học bậc Tiểu học, thêm nhiều nội dung mới: Phép nâng lên lũy thừa, số nguyên tố hợp số, HS lấy sách vở, bút ước chung bội ghi chép chung GV giới thiệu tiết học: “Tập hợp Phần tử tập hợp” B Hoạt động hình thành kiến thức Hoạt động 1: Các ví dụ (7 phút) Mục tiêu: Học sinh lấy ví dụ cụ thể tập hợp Phương pháp: Thuyết trình, luyện tập thực hành, vấn đáp GV cho học sinh quan Các ví dụ sát Hình SGK giới thiệu tập hợp đồ - Tập hợp học sinh lớp vật (sách, bút) đặt 6A - Tập hợp học sinh lớp 6A bàn - Tập hợp số tự - Tập hợp bàn, ghế phòng học lớp 6A … Yêu cầu học sinh tìm nhiên nhỏ 100 - Tập hợp sách đồ vật lớp - Tập hợp chữ (cái bút) phòng học để lấy ví dụ tập c, d, e, g lớp 6A hợp - Tập hợp số tự nhiên nhỏ 100; … GV: lấy thêm ví dụ SGK: Tập hợp số tự nhiên nhỏ Tập hợp chữ a, b, c ? Yêu cầu học sinh lấy ví dụ tập hợp Người ta viết ký hiệu tập hợp nghiên cứu mục Hoạt động 2: Cách viết Các ký hiệu (18 phút) Mục tiêu:Biết dùng thuật ngữ tập hợp, phần tử tập hợp, biết ; sử dụng ký hiệu �� Phương pháp: Thuyết trình, hoạt động nhóm, luyện tập thực hành Nghiên cứu SGK Người ta đặt tên tập Cách viết, cách cho thầy giáo biết hợp chữ in ký hiệu người ta đặt tên cho hoa tập hợp nào? - Đặt tên tập hợp ? Các số tự nhiên nhỏ chữ in hoa số nào? Số 0; 1; VD: GV đưa cách viết A   0;1; 2;3 hay tập hợp A tập hợp A   1;3;0; 2 B (Tập hợp A tập B   a, b, c hợp số tự nhiên hay nhỏ 4) B   b, c, a GV giới thiệu số Các số 0;1; 2; 0;1;2;3 phần tử HS lắng nghe phần tử tập hợp A tập hợp A Các chữ a, b, c Hoạt động nhóm: GV HS hoạt động cặp đơi phần tử tập hợp B yêu cầu học sinh quan thảo luận sát cách viết tập hợp bảng, hoạt động cặp đôi trả lời - Các phần tử câu hỏi: viết hai dấu ? Các phần tử tập ngoặc nhọn   hợp viết đâu? - Giữa phần tử có dấu “;” phần tử số, ? Giữa phần tử có dấu “,” phần tử dấu gì? chữ ? Mỗi phần tử liệt - Mỗi phần tử liệt kê lần kê lần ? Thứ tự phần tử - Thứ tự phần tử sao? liệt kê tùy ý Kí hiệu: Giáo viên giới thiệu ký � đọc thuộc 1�A đọc thuộc A , hiệu �� cách đọc, � �A đọc không đọc không thuộc yêu cầu học sinh đọc thuộc A GV giới thiệu cách đọc thứ hai: 1�A : phần tử HS ghi nhớ cách đọc A �A : không phần tử A GV treo bảng phụ: Hãy HS hoạt động cá nhân điền số ký hiệu � 0;1; 2;3 �A ; �A ; thích hợp vào trống A; A; � A ( ý cuối học sinh lựa chọn số đúng) Cách viết tập hợp A nói cách viết liệt kê tất phần tử tập hợp, ngồi cách viết người ta viết tập A dựa vào tính chất đặc trưng phần tử x thuộc tập hợp A Đó x �N x4 HS lắng nghe, ghi chép Học sinh đọc phần đóng khung, in đậm SGK Hay A   x �N | x  4 Chú ý/ SGK trang Vậy có cách viết - Sơ đồ Ven tập hợp: Là cách nào? 1 GV chốt kiến thức, yêu cầu HS nhà đọc lại 2 3 phần ý / SGK 4 Giáo viên giới thiệu sơ đồ Ven: Biểu diễn A tập hợp vòng kín, phần tử tập hợp biểu diễn dấu chấm bên vòng tròn C Hoạt động luyện tập ( 10 phút) Mục đích: Học sinh biết viết tập hợp cho trước, sử dụng thành thạo ; ký hiệu �� Phương pháp: thuyết trình, hoạt động nhóm, luyện tập Chia lớp làm nhóm ?1: (2 bàn / nhóm D   0;1; 2;3; 4;5;6 HS hoạt động nhóm làm Nhóm 1: Làm ?1 D   x �N | x  7 Hoặc Nhóm 2: Làm tập 1/SGK/6 Yêu cầu viết tập hợp cách GV nhận xét làm nhóm, bổ sung GV hướng dẫn HS cách viết tập hợp khác: A  x N |9 x 13 A   x  N | x 14 Yêu cầu học sinh làm ?2 GV nhận xét, lưu ý: Lưu ý phần tử tập hợp liệt kê lần nên tập hợp Giáo viên yêu cầu học sinh minh họa tập hợp ?2 vòng tròn kín (sơ đồ ven) �D ; 10 �D Bài tập 1/6 A   9;10;11;12;13 HS lớp làm vào Hoặc A   x �N |  x  14 12 �A ; 16 �A HS lên bảng làm ?2, HS lớp làm vào HS vẽ sơ đồ Ven ?2:  N , H , A, T , R, G D Hoạt động vận dụng ( phút) Mục tiêu: Học sinh vận dụng kiến thức thực tế vào giải toán Phương pháp: vấn đáp, thuyết trình Yêu cầu HS đọc đề HS đọc đề 5/ SGK trang A={ tháng tư, tháng năm, Những tháng - Tháng tư, tháng tháng sáu} quý hai là? năm, tháng sáu Những tháng có 30 - Tháng tư, tháng sáu, B = { tháng tư, tháng sáu, tháng chín, tháng mười ngày là? tháng chín, tháng một} mười HS lên viết tập hợp cách đặt tên tập hợp liệt kê số phần tử tập hợp E Hoạt động tìm tòi, mở rộng (2 phút) Mục tiêu: Học sinh chủ động làm tập nhà để củng cố kiến thức học tiết học Phương pháp: Ghi chép Đố: Liệt kê tập hợp HS ghi chép nội dung yêu bạn lớp có cầu tháng sinh với em Viết tập hợp C cách tính chất đặc trưng phần tử tập hợp Bài tập nhà; Bài tập 2, 3; SGK trang Bài tập 6,7, SBT Về nhà đọc lại kiến thức học SGK Chuẩn bị tiết học sau: Tập hợp số tự nhiên Tiết 02 TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN I MỤC TIÊU Kiến thức: HS biết tập hợp số tự nhiên, biết qui ước thứ tự tập hợp số tự nhiên, biết biểu diễn số tự nhiên tia số, biết điểm biểu diễn số nhỏ bên trái điểm biểu diễn số lớn tia số Kỹ năng: HS phân biệt tập N, N*, biết sử dụng kí hiệu và ,biết viết số tự nhiên liền sau, số tự nhiên liền trước số tự nhiên Thái độ:HS hứng thú với môn học, hăng hái phát biểu ý kiến xây dựng 4 Định hướng lực, phẩm chất - Năng lực: Năng lực tự học, lực giải vấn đề, lực hợp tác, lực ngôn ngữ, lực tự học - Phẩm chất: Tự tin, tự chủ II CHUẨN BỊ Giáo viên: Phấn màu, bảng phụ, thước thẳng, SGK, SBT Học sinh: Đồ dùng học tập, đọc trước III TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số (1 phút) Nội dung: Hoạt động GV Hoạt động HS Nội dung A Hoạt động khởi động (7 phút) Mục tiêu: HS phải thuộc kiến thức học trước Phương pháp: Vấn đáp, thực hành làm tập * GV gọi HS lên bảng - HS: thực tập sau: + Nêu cách viết tập hợp + Viết tập hợp A số tự nhiên lớn nhỏ cách GV gọi HS nhận xét làm bạn GV nhận xét cho điểm * Đặt vấn đề: Phân biệt tập N N* có khác + Phát biểu hai cách viết tập hợp + Làm BT: Cách 1: A = { 5;6;7;8 } Cách 2: A = { x �N/ 4< x a b=a GV giới thiệu tính chất bắc cầu: a
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án toán 6 phát triển năng lực, giáo án toán 6 phát triển năng lực

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn