Giáo án toán 8 phát triển năng lực

19 88 4
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 13:48

TUẦN 1: CHƯƠNG I: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC TIẾT 1: NHÂN ĐƠN THỨC VỚI ĐA THỨC I MỤC TIÊU Kiến thức : HS nắm quy tắc nhân đơn thức với đa thức Kĩ : HS thực thành thạo phép nhân đơn thức với đa thức Thái độ : Rèn tính cẩn thận làm toán, thái độ nghiêm túc học tập Năng lực, phẩm chất: 4.1 Năng lực: - NL chung:Phát triển lực giải vấn đề, lực tự học, lực hợp tác - NL chun biệt: Năng lực ngơn ngữ tốn học, tính tốn 4.2 Phẩm chất:Tự lập, tự tin, tự chủ II CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS: Giáo viên: Bảng phụ, phấn màu, máy chiếu Học sinh : Ôn tập quy tắc nhân số với tổng, nhân hai đơn thức III TIẾN TRÌNH TIẾT HỌC: Ổn đinh tổ chức: - Kiểm tra sĩ số : 8A : 8B: * Kiểm tra cũ: - Nêu quy tắc nhân đơn thức với đơn thức? - Tính: 3xy 5xy Tổ chức hoạt động dạy học: 2.1 Khởi động: - GV giới thiệu chương trình đại số - Nêu yêu cầu sách vở, dụng cụ học tập, ý thức phương pháp học tập mơn tốn - GV giới thiệu chương I 2.2 Các hoạt động hình thành kiến thức: Hoạt động thầy trò Nội dung kiến thức HĐ1: QUY TẮC - Phương pháp: vấn đáp gợi mở, hoạt động cá nhân - Kĩ thuật: Động não, đặt câu hỏi - Định hướng lực: Phát triển lực giải vấn đề, lực tự học, lực ngơn ngữ tốn học, tính tốn - Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ QUY TẮC GV: Yêu cầu HS làm ?1 HS: thực GV: đưa ví dụ SGK, yêu cầu HS lên *) Ví dụ: 5x (3x2 - 4x + 1) bảng thực hiện, GV chữa = 5x 3x2 - 5x 4x + 5x = 15x3 - 20x2 + 5x ? Muốn nhân đơn thức với đa thức ta làm ? HS: Trả lời theo ý hiểu -> HS khác đọc quy tắc sgk GV :Nhắc lại quy tắc nêu dạng tổng *) Quy tắc SGK quát A(B + C) = A.B + A.C A (B + C) = A B + A C (A, B, C đơn thức) HĐ2: ÁP DỤNG - Phương pháp : Luyện tập- thực hành, vấn đáp gợi mở, hoạt động cá nhân, thảo luận nhóm - Kĩ thuật: Động não, đặt câu hỏi, kĩ thuật chia nhóm - Năng lực: Phát triển lực giải vấn đề, lực tự học, lực hợp tác - Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ 2.ÁP DỤNG Ví dụ: Ví dụ: Làm tính nhân: (- 2x3) (x2 + 5x - ) - GV: hướng dẫn HS làm - HS làm cá nhân GV: yêu cầu HS làm ?2 - Làm cá nhân - Gọi HS lên bảng GV: Có thể bỏ bớt bước trung gian (- 2x3) (x2 + 5x - ) = - 2x x + (- 2x ) 5x + (- 2x ) (- 3 ) = - 2x5 - 10x4 + x3 1 ?2: (3x3y - x2 + xy) 1 =3x3y 6xy3 + (- x2) 6xy3 + xy.6xy3 = 18x y - 3x y + x2y4 4 3 GV: Yêu cầu HS làm ?3 - Yêu cầu hS làm theo nhóm ( bàn ?3: nhóm, hoạt động phút)  (5 x  3)  (3x  y) y - Viết biểu thức tính diện tích mảnh vườn Sht = theo x y ? = (8x + + y) y = 8xy + 3y + y2 Với x = m ; y = m S = + + 22 = 48 + + = 58 m2 - GV đưa đề sau lên bảng phụ: Bài giải sau (Đ) hay sai (S) 1) x (2x + 1) = 2x2 + 2) (y2x - 2xy) (- 3x2y) = 3x3y3 + 6x3y2 3) 3x2 (x - 4) = 3x3 - 12x2  x (4x - 8) = - 3x2 + 6x 4) - Yêu cầu HS thảo luận cặp đôi 1) S 2) S 3) Đ 4) Đ 2.3 Hoạt động luyện tập: - Phương pháp : Luyện tập- thực hành, vấn đáp gợi mở, hoạt động cá nhân, thảo luận nhóm - Kĩ thuật: Động não, đặt câu hỏi, kĩ thuật chia nhóm ? Tóm lại học hơm em cần nắm nội dung kiến thức nào? Cần rèn luyện kĩ gì? HS: Bài số 1: GV: Khẳng định lại - Yêu cầu HS làm tập SGK a) x (5x - x - ) - GV gọi hai HS lên chữa = 5x5 - x3 - x2 - Gọi HS nhận xét làm bạn b) (3xy - x2 + y) x2y - GV cho HS hoạt động nhóm 2, GV đưa đề lên bảng phụ Đại diện nhóm lên trình bày giải 2 = 2x y - x y + x2y2 Bài số 2: a) x (x - y) + y (x + y) x = - y=8 2 = x - xy + xy + y = x2 + y2 Thay x = - y = vào biểu thức: (- 6)2 + 82 = 100 b) x (x2 - y) - x2 (x + y) + y (x2 - x) x = ; y = - 100 = x3 - xy - x3 - x2y + x2y - xy = - 2xy Thay x = y = -100 vào biểu thức: - ( ) (- 100) = 100 2.4 Hoạt động vận dụng: Đố: Đoán tuổi: Bạn lấy tuổi mình: - Cộng thêm 5; - Được nhân với 2; - Lấy kết cộng với 10; - Nhân kết vừa tìm với 5; - Đọc kết cuối sau trừ 100 Tơi đốn tuổi bạn, giải thích sao? Hãy chơi trò chơi tốn học với nhiều người bạn đố họ em ln 2.5 Hoạt động tìm tòi, mở rộng: * Tìm tòi, mở rộng: BT: Thực phép tính: a 5xm-1yn+2(2xm+1 - 3yn-2), m≥1, n≥2 b 3xn-2(xn+2 – yn+2) + yn+2(3xn-2 –yn-2) * Dặn dò: - Học thuộc quy tắc nhân đơn thức với đa thức, có kĩ nhân thành thạo, trình bày theo hướng dẫn - Làm tập:3; ; ; - ; ; ; Tuần Ngày soạn: 16/08 Ngày dạy: 24/08 TIẾT 2:NHÂN ĐA THỨC VỚI ĐA THỨC I MỤC TIÊU: Kiến thức: HS nắm vững quy tắc nhân đa thức với đa thức Kĩ : HS biết trình bày phép nhân đa thức theo cách khác 3.Thái độ : Rèn tính cẩn thận cho HS thực phép tính Năng lực, phẩm chất: 4.1 Năng lực: - NL chung:Phát triển lực giải vấn đề, lực tự học, lực hợp tác - NL chun biệt: Năng lực ngơn ngữ tốn học, tính tốn 4.2 Phẩm chất:Tự lập, tự tin, tự chủ II CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS: Giáo viên: Bảng phụ, phấn màu, máy chiếu Học sinh : Ôn tập quy tắc nhân hai đơn thức, nhân đơn thức với đa thức III TIẾN TRÌNH TIẾT HỌC: Ổn đinh tổ chức: * Kiểm tra sĩ số : 8A : 8B: * Kiểm tra cũ: HS1: Phát biểu quy tắc nhân đơn thức với đa thức Viết dạng tổng quát Chữa tập a) x (x - y) + y (x - y) b) xn - (x + y) - y (xn - + yn - ) HS2: Chữa tập Tìm x biết: 2x (x - 5) - x (3 + 2x) = 26 Tổ chức hoạt động dạy học: 2.1 Khởi động: Quan sát trả lời câu hỏi Xét mặt hộp quà a Hai đoạn dây buộc chia mặt hộp quà thành hình Diện tích hình bao nhiêu? b Em tính diện tích mặt hộp quà cách nào? 2.2 Các hoạt động hình thành kiến thức: Hoạt động thầy trò Nội dung kiến thức HĐ1: QUY TẮC - Phương pháp: vấn đáp gợi mở, hoạt động cá nhân - Kĩ thuật: Động não, đặt câu hỏi - Định hướng lực: Phát triển lực giải vấn đề, lực tự học, lực ngơn ngữ tốn học, tính tốn - Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ GV: Yêu cầu HS nghiên cứu VD sgk QUY TẮC GV: Nêu cách làm giới thiệu đa Ví dụ: (x - 2) (6x2 - 5x + 1) thức tích = x (6x2 - 5x + 1) - (6x2 - 5x + 1) = 6x3 - 5x2 + x - 12x2 + 10x - ? Vậy muốn nhân đa thức với đa = 6x3 - 17x2 + 11x - thức ta làm nào? HS: Phát biểu GV: Chốt lại-> HS đọc lại quy tắc Quy tắc: sgk sgk => (A + B) ( C + D) = AC + AD + BC + BD ? Vận dụng quy tắc, em thực ?1 sgk tr ?1 sgk tr 7? HS: Thực cá nhân GV: Yêu cầu HS đọc nhận xét SGK ( xy - 1) (x3 - 2x - 6) - GV hướng dẫn HS đọc nhận xét tr.7 SGK = xy (x3 - 2x - 6) - (x3 - 2x - 6) GV: Cho HS làm tập: (2x + 3) (x2 - 2x + 1) = x4y - x2y - 3xy - x3 + 2x + GV: cho nhận xét làm GV nhấn mạnh : Các đơn thức đồng dạng phải xếp cột để dễ thu gọn Nhận xét : sgk VD : (2x + 3) (x2 - 2x + 1) = 2x (x2 - 2x + 1) + (x2 - 2x + 1) = 2x3 - 4x2 + 2x + 3x2 - 6x + = 2x3 - x2 - 4x + HĐ2: ÁP DỤNG - Phương pháp : Luyện tập- thực hành, vấn đáp gợi mở, hoạt động cá nhân, thảo luận nhóm - Kĩ thuật: Động não, đặt câu hỏi, kĩ thuật chia nhóm - Định hướng lực: Phát triển lực giải vấn đề, lực tự học, lực ngôn ngữ tốn học, tính tốn - Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ ÁP DỤNG: GV: Yêu cầu HS làm ?2 ?2sgk tr - Nửa lớp làm câu a, nửa lớp làm câu a) (x + 3) (x2 + 3x - 5) b = x(x2 + 3x - 5) + 3(x2 + 3x - 5) - Phần a) làm theo hai cách = x3 + 3x2 - 5x + 3x2 + 9x - 15 HS: Thực cá nhân = x3 + 6x2 + 4x - 15 HS lên bảng thực theo hai b) (xy - 1)(xy + 5) cách = xy(xy + 5) - (xy + 5) = x2y2 + 5xy - xy - = x2y2 + 4xy - GV: nhận xét làm HS ?3 sgk tr GV: u cầu HS làm ? Diện tích hình chữ nhật là: - Yêu cầu hS làm theo nhóm ( S = (2x + y)(2x - y) bàn nhóm, hoạt động = 2x(2x - y) + y(2x - y) phút) = 4x2 - y2 HS đại diện nhóm lên bảng thực Với x = 2,5 m y = m 2 - GV HS nhóm khác nhận  S = 2,5 - = 6,25 - xét = 24 m2 - GV chốt 2.3 Hoạt động luyện tập: - Phương pháp : thảo luận nhóm - Kĩ thuật: Động não, đặt câu hỏi, kĩ thuật chia nhóm - Định hướng lực: Phát triển lực giải vấn đề, hợp tác, lực tự học, lực ngơn ngữ tốn học, tính tốn - Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ Bài sgk tr Bài : Yêu cầu HS hoạt động a) C1: (x2 - 2x + 1) (x - 1) nhóm = x2 (x - 1) - 2x (x - 1) + 1(x - 1) = x3 - x2 - 2x2 - 2x + x - = x3 - 3x2 + 3x - GV: u cầu đại diện nhóm lên bảng trình bày b) C1: (x3 - 2x2 + x - 1)(5 - x) = x3(5 - x) - 2x2 (5 - x) + x(5 - x) - (5 - x) Nhóm khác nhận xét chéo GV nhận xét GV lưu ý HS: Khi trình bày cách hai đa thức phải xếp theo thứ tự = 5x3 - x4 - 10x2 + 2x3 + 5x - x2 - + x = - x4 + 7x3 - 11x2 + 6x - -x4 + 7x3 - 11x2 + 6x - 2.4 Hoạt động vận dụng: - GV cho HS làm tập sau: Chứng minh: a) ( x- 1) ( x +x+1) = x -1 b) ( x + xy + xy+ y) ( x - y) = x - y - Cho HS làm theo nhóm ( bàn nhóm) nhóm làm ý a, nhóm làm ý b phút - Các nhóm báo cáo kết - GV HS nhóm nhận xét, 2.5 Hoạt động tìm tòi, mở rộng: * Tìm tòi, mở rộng: BT: Chứng tỏ biểu thức không phụ thuộc vào biến: a ( x- 9)(x+9) + (2x +1)(2x-1) - (5x - 4)(x - 2) b ( x2 - 5x + 7)( x - 2) - (x2 - 3x)(x - 4) - 5(x-2) * Dặn dò: - Học thuộc quy tắc nhân đa thức với đa thức - Nắm vững cách trình bày phép nhân đa thức cách - Làm tập , 7, ; bài8 ngày 20 tháng năm TUẦN 2: Ngày soạn: 19/08 Ngày dạy: 27/08 TIẾT 3:LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU: Kiến thức: HS củng cố kiến thức quy tắc nhân đơn thức với đa thức, nhân đa thức với đa thức Kĩ : HS thực thành thạo phép nhân đơn thức, đa thức Thái độ : Rèn tính cẩn thận cho HS Năng lực, phẩm chất: 4.1 Năng lực: - NL chung:Phát triển lực giải vấn đề, lực tự học, lực hợp tác - NL chuyên biệt: Năng lực ngơn ngữ tốn học, tính tốn 4.2 Phẩm chất:Tự lập, tự tin, tự chủ II CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS: Giáo viên: Bảng phụ, phấn màu, máy chiếu Học sinh : Ôn tập quy tắc nhân hai đơn thức, nhân đơn thức với đa thức III TIẾN TRÌNH TIẾT HỌC: Ổn đinh tổ chức: * Kiểm tra sĩ số : 8A : 8B: * Kiểm tra cũ:Lồng vào khởi động Tổ chức hoạt động dạy học: 2.1 Khởi động: GV tổ chức cho học sinh tham gia trò chơi: “ Hộp quà may mắn” GV giới thiệu luật chơi: Trên bàn có hộp q với màu sắc khác Bạn xung phong nhanh quyền lựa chọ hộp quà Trong hộp quà có hộp quà may mắn Nghĩa em chọn hộp q may mắn khơng cần trả lời câu hỏi nhận phần quà Hai hộp quà lại, hộp quà tương ứng với câu hỏi Trả lời em nhận phần quà, trả lời sai, hội giành cho bạn lại Câu hỏi chứa hộp quà: Hộp quà số 1:Phát biểu quy tắc nhân đa thức với đa thức - Chữa tập 8a Làm tính nhân: (x y - xy + 2y) (x - 2y) 2 Hộp quà số 2: Chữa tập (a, b) Làm tính nhân: a) (5x - 2y) (x2 - xy + 1) b) (x - 1) (x + 1) (x + 2) Hộp quà số : May măn 2.2 Các hoạt động hình thành kiến thức: Hoạt động thầy trò Nội dung kiến thức Bài 10 Bài 10 sgk tr 8: - Phương pháp: vấn đáp gợi mở, hoạt động cá nhân - Kĩ thuật: Động não, đặt câu hỏi - Định hướng lực: Phát triển lực giải vấn đề, lực tự học, lực ngơn ngữ tốn học, tính tốn - Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ a) C1: - Yêu cầu HS trình bày câu a theo hai cách (x2 - 2x + 3) ( x - 5) - Yêu cầu HS lên bảng - GV HS lớp nhận xét = x3 - 5x2 - x2 + 10x + x - 1 23 = x - 6x + x - 15 - GV chốt lưu ý làm cách C2: x2 - 2x + 2x-5 -5x2 + 10x - 15 x3 - x2 + x + 23 2 x - 6x + x - 15 Bài 11 < SGK> Bài 11 sgk tr 8: - Phương pháp: Vấn đáp gợi mở, hoạt động cá nhân - Kĩ thuật: Động não, đặt câu hỏi - Định hướng lực: Phát triển lực giải vấn đề, hợp tác, lực tự học, lực ngơn ngữ tốn học, tính tốn - Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ - Muốn chứng minh giá trị biểu thức không phụ thuộc vào giá trị biến, ta làm ? Bổ sung: (3x - 5) (2x + 11) - (2x + 3) (3x + 7) - Cho HS làm cá nhân - Gọi hS lên bảng a) (x - 5) (2x + 3) - 2x (x - 3) + x + = 2x2 + 3x - 10x - 15 - 2x2 + 6x + x + = - Vậy giá trị biểu thức không phụ thuộc giá trị biến b) (3x - 5) (2x + 11) - (2x + 3) (3x + 7) = - 76 Bài 12 Bài 12 sgk tr 8: - Phương pháp: Vấn đáp gợi mở, hoạt động cá nhân - Kĩ thuật: Động não, đặt câu hỏi - Định hướng lực: Phát triển lực giải vấn đề, hợp tác, lực tự học, lực hợp tác lực ngơn ngữ tốn học, tính toán - Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ - Yêu cầu HS trình bày, GV ghi lại Giá trị x x=0 x = -15 x = 15 GTrị biểu thức -15 -30 x = 0,15 Bài tập 13 - Phương pháp: Thảo luận nhóm - Kĩ thuật: Động não, đặt câu hỏi, kĩ thuật chia nhóm - Định hướng lực:Phát triển lực giải vấn đề, lực tự học, lực hợp tác - Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ - Chia lớp thành nhóm ( bàn/ nhóm) - Yêu cầu HS hoạt động nhóm phút - Các nhóm báo cáo kết - GV HS nhóm nhận xét chéo HS lớp nhận xét chữa -15,15 Bài 13 sgk tr 9: (12x - 5) (4x - 1)+ (3x - 7) (1 - 16x) = 81 48x2 - 12x - 20x + + 3x - 48x2 - + 112x = 81 83x - = 81 83x = 83 x = Hoạt động vận dụng: - GV cho HS làm 14/ SGK Tìm ba số tự nhiên liên tiếp, biết tích hai số sau lớn tích hai số đầu 192 - GV hướng dẫn HS: - Hãy viết công thức số tự nhiên chẵn liên tiếp - Hãy biểu diễn tích hai số sau lớn tích hai số đầu 192 - Cho HS làm cá nhân - Gọi HS lên bảng 2n ; 2n + ; 2n + (n  N) (2n + 2)(2n + 4) - 2n(2n + 2) = 192 4n2 + 8n + 4n + - 4n2 - 4n = 192 8n + = 192 (n + 1) = 192 n + = 192 : = 24 n = 23 - Vậy ba số tự nhiên liên tiếp là: 46, 48, 50 - HS nhận xét - GV nhận xét, chốt Hoạt động tìm tòi, mở rộng: * Tìm tòi, mở rộng: BT: Thực phép tính nhân: 10 (1  x)(1  x)(1  x )(1  x ) (1  x ) * Dặn dò: - Xem lại tập làm lớp - Làm tập 15 8, 10 - Đọc trước "Hằng đẳng thức đáng nhớ" Tuần Ngày soạn: 23/08 Ngày dạy: 31/09 TIẾT 4:NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ I MỤC TIÊU: Kiến thức: HS nắm đẳng thức: Bình phương tổng, bình phương hiệu, hiệu hai bình phương Kĩ : Biết áp dụng đẳng thức để tính nhẩm, tính hợp lí Thái độ : Rèn tính cẩn thận cho HS Năng lực, phẩm chất: 4.1 Năng lực: - NL chung:Phát triển lực giải vấn đề, lực tự học, lực hợp tác - NL chuyên biệt: Năng lực ngơn ngữ tốn học, tính tốn 4.2 Phẩm chất:Tự lập, tự tin, tự chủ II CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS: Giáo viên : Bảng phụ vẽ H1 ; đẳng thức, thước kẻ , phấn màu Học sinh : Ôn tập quy tắc nhân đa thức với đa thức III TIẾN TRÌNH TIẾT HỌC: Ổn đinh tổ chức: * Kiểm tra sĩ số : 8A : 8B: * Kiểm tra cũ:Lồng vào khởi động - Phát biểu quy tắc nhân đa thức với đa thức - Chữa tập 15 a) KQ : x2 + xy + y2 b) KQ : x2 - xy + y2 Tổ chức hoạt động dạy học: 2.1 Khởi động: b a a Nhìn vào hình bên em cho biết diện tích hình vng lớn bao nhiêu?( Tính cách) b Hình Diện tích hình vng lớn: (a+b)(a+b)=a2+2ab+b2 2.2 Các hoạt động hình thành kiến thức: Hoạt động thầy trò Nội dung kiến thức HĐ1: Bình phương tổng - Phương pháp: vấn đáp gợi mở, hoạt động cá nhân - Kĩ thuật: Động não, đặt câu hỏi - Định hướng lực: Phát triển lực giải vấn đề, lực tự học, lực ngơn ngữ tốn học, tính toán - Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ Bình phương tổng - GV ĐVĐ vào ?1 sgk tr - Yêu cầu HS làm ?1 - Gợi ý HS viết luỹ thừa dạng (a + b)2 = (a + b) (a + b) tích tính = a2 + ab + ab + b2 - Với a > ; b > 0: công thức = a2 + 2ab + b2 minh hoạ diện tích hình vng hình chữ nhật - GV giải thích H1 SGV vẽ sẵn bảng phụ - Với A, B biểu thức tuỳ ý, ta có: ?2 sgk tr 9: HS tự phát biểu 2 (A + B) = A + 2AB + B áp dụng sgk tr GV : Yêu cầu HS làm ?2 a) (a + 1)2 = a2 + 2.a.1 + 12 HS: Phát biểu = a2 + 2a + GV: vào biểu thức phát biểu lại xác �1 � áp dụng: x � � a) Tính (a + 1)2 Hãy rõ biểu thức ( x + y)2 = �2 � x.y + y2 thứ nhất, biểu thức thứ hai - Yêu cầu HS tính: = x2 + xy + y2 ? So sánh kết lúc trước.? b) x2 + 4x + = x2 + 2.x.2 + 22 b) Viết biểu thức x2 + 4x + = (x + 2)2 dạng bình phương tổng c) 512 = (50 + 1)2 = 502 + 50 + 12 2 c) Tính nhanh: 51 ; 301 = 2500 + 100 + = 2601 - GV gợi ý: Tách 51 = 50 + HĐ2: Bình phương hiệu - Phương pháp : Thuyết trình, vấn đáp gợi mở, hoạt động cá nhân, thảo luận nhóm - Kĩ thuật: Động não, đặt câu hỏi, kĩ thuật chia nhóm - Định hướng lực: Phát triển lực giải vấn đề, lực tự học, lực ngôn ngữ tốn học, tính tốn, hợp tác - Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ Bình phương hiệu GV: Yêu cầu HS tính (a - b) theo hai ?3 sgk tr 10 cách C1: (a - b)2 = (a - b) (a - b) C1: (a - b)2 = (a - b) (a - b) = a2 - ab - ab + b2 C2: (a - b)2 = a + (-b)2 = a2 - 2ab + b2 HS: Hoạt động cá nhân ?4 sgk tr 10 GV: Ta có: (a - b)2 = a2 - 2ab + b2 áp dụng sgk tr 10 Tương tự: 2 1 (A - B) = A - 2A.B + B 2 ? Hãy phát biểu lời? => a) (x - ) = x - x + ( )2 - So sánh hai đẳng thức áp dụng: =x -x+ Yêu cầu HS hoạt động nhóm b , c Đại diện nhóm lên trình bày b) KQ: 4x2 – 12xy + 9y2 bảng Các nhóm nhận xét chéo c) 992 = (100 – 1)2 = 1002 – 2.100 + GV nhận xét = 10000 – 200 + = 9801 HĐ3: Hiệu hai bình phương - Phương pháp : Thuyết trình, vấn đáp gợi mở, hoạt động cá nhân - Kĩ thuật: Động não, đặt câu hỏi - Định hướng lực: Phát triển lực giải vấn đề, lực tự học, lực ngơn ngữ tốn học, tính tốn - Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ Hiệu hai bình phương ?5 sgk tr 10 - Yêu cầu HS làm ?5, ?6 (a + b) (a - b) = a2 - ab + ab - b2 2 - Ta có: a - b = (a + b) (a - b) = a2 - b2 TQ: A2 - B2 = (A + B) (A - B) ?6 sgk tr 10 Phát biểu thành lời *) áp dụng sgk tr 10 GVlưu ý HS cần phân biệt Tính: (A - B)2 A2 - B2 a) (x + 1) (x - 1) = x2 - 12 = x2 - - Áp dụng b) (x - 2y) (x + 2y) = x2 - (2y)2 = x2 - 4y2 c) 56 64 = (60 - 4) (60 + 4) = 602 - 42 = 3600 - 16 = 3584 *) ?7 sgk tr 11 Cả hai viết - Yêu cầu HS làm ?7 Vì x2 - 10x + 25 = 25 - 10x + x2 - GV nhấn mạnh: bình phương Sơn rút ra: hai đa thức đối (A - B)2 = (B - A)2 2.3 Hoạt động luyện tập - vận dụng: ? Tóm lại học hơm em cần đẳng thức đáng nhớ nắm vững nội dung nào? Hãy viết * (A + B)2 = A2 + 2AB + B2 đẳng thức học.? * (A - B)2 = A2 - 2AB + B2 * A2 - B2 = (A - B) (A + B) - GV cho HS làm tập Bài : Các phép biến đổi sau hay sai ? a , ( x – y)2 = x2 – y2 b , ( x + y )2 = x2 + y2 c , ( a – 2b )2 = - ( 2b – a )2 d , ( 2a + 3b ) ( 3b – 2a ) = 9b2 – 4a2 - Cho HS thảo luận cặp đôi phút Bài 2: Điền vào (…) biểu thức thích hợp a) ( -2y) = x - .+ b) (1+ ) = + 6y + c) ( x + ) ( - 5y) = x - - HS làm theo nhóm phút Bài 1: a Sai b Sai c sai d Bài 2: a) ( x - 2y) = x - 4y + 4y b) ( + 3y) = + 6y + 9y c) ( x+ 5y) ( x - 5y) = x - 25y 2.4 Hoạt động tìm tòi, mở rộng: * Tìm tòi, mở rộng: BT: Từ miếng tơn hình vng có cạnh a + b, bác thợ cắt miếng hình vng có cạnh a – b ( cho a > b) Diện tích phần hình lại bao nhiêu? Diện tích phần hình lại có phụ thuộc vào vị trí cắt khơng? * Dặn dò: - Học thuộc phát biểu lời đẳng thức học, viết theo hai chiều (tích  tổng) - Làm tập 16, 17, 18, 19, 20 11, 12 ngày 27 tháng năm Thày liên hệ 0989.832560 ( có zalo ) để có trọn Trung tâm GD Sao Khuê nhận cung cấp giáo án, soạn powerpoit, viết SKKN, chuyên đề, tham luận, thi e-Learing cấp… ... thức đồng dạng phải xếp cột để dễ thu gọn Nhận xét : sgk VD : (2x + 3) (x2 - 2x + 1) = 2x (x2 - 2x + 1) + (x2 - 2x + 1) = 2x3 - 4x2 + 2x + 3x2 - 6x + = 2x3 - x2 - 4x + H 2: ÁP DỤNG - Phương pháp... HS lên bảng 2n ; 2n + ; 2n + (n  N) (2n + 2) (2n + 4) - 2n(2n + 2) = 1 92 4n2 + 8n + 4n + - 4n2 - 4n = 1 92 8n + = 1 92 (n + 1) = 1 92 n + = 1 92 : = 24 n = 23 - Vậy ba số tự nhiên liên tiếp là: 46,... B )2 = A2 + 2AB + B2 đẳng thức học.? * (A - B )2 = A2 - 2AB + B2 * A2 - B2 = (A - B) (A + B) - GV cho HS làm tập Bài : Các phép biến đổi sau hay sai ? a , ( x – y )2 = x2 – y2 b , ( x + y )2 = x2
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án toán 8 phát triển năng lực, Giáo án toán 8 phát triển năng lực

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn