tài liệu Hệ thống điện ô tô

87 72 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 10:16

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI Chủ biên : Hồng Phúc Trình Đồng tác giả: Phạm Văn Huy Lê Viết Thắng Bùi Quang Phúc Ngô Văn Khương GIÁO TRÌNH HỆ THỐNG ĐIỆN Ơ TƠ Hà nội 2016 LỜI NĨI ĐẦU Trong khn khổ chương trình hợp tác tổ chức PLAN, KOICA tập đoàn Hyundai với trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội việc đào tạo nghề cho niên có hồn cảnh khó khăn Hà Nội, Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội nhận chỉnh sửa xây dựng chương trình đào tạo nghề Cơng nghệ Ơ tơ từ 24 tháng xuống 18 tháng nhằm mục đích để chương trình đào tạo tiếp cận với trình độ quốc tế, gần với thực tế đáp ứng nhu cầu người sử dụng lao động vừa đảm bảo chương trình khung Bộ Lao động - Thương binh Xã hội Được cho phép Tổng cục Dạy nghề tài trợ tổ chức PLAN, KOICA tập đoàn Hyundai,Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà nội triển khai thực biên soạn giáo trình "Hệ thống điện ô tô" Nghề Công nghệ ô tô dùng cho trình độ TCN 18 tháng sơ cấp nghề Cấu trúc giáo trình gồm sau: Bài 1: Hệ thống chiếu sáng, tín hiệu Bài 2: Hệ thống gạt mưa rửa kính Bài 3: Hệ thống cửa sổ điện Bài 4: Hệ thống điều khiển khóa cửa Bài 5: Hệ thống thông tin cảnh báo Các trên, viết theo cấu trúc : Phần Lý thuyết viết ngắn gọn phù hợp với khả người học, phần thực hành có hệ thống từ kỹ nhận dạng, bảo dưỡng đến kỹ chẩn đoán sửa chữa kèm với phiếu giao việc cụ thể hóa cơng việc kết người học, phần câu hỏi ôn tập triển khai nhằm hướng dẫn học sinh ôn lại kiến thức cũ dễ cập nhật kiến thức Trong trình biên soạn, nhóm biên soạn bám sát chương trình khung Tổng cục dạy nghề chương trình khung thẩm định, đồng thời tham khảo nhiều nguồn tài liệu ngồi nước : Giáo trình trường Đại học Sư phạm kỹ thuật, Đại học Bách khoa Hà nội , Tài liệu đào tạo hãng TOYOTA, FORD, cẩm nang sửa chữa Mitchel, hướng dẫn dự án nâng cao lực đào tạo nghề Nhóm tác giả xin chân thành cảm ơn cho phép động viên Tổng Cục dạy nghề, ủng hộ nhiệt tình lãnh đạo trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà nội, Khoa Công nghệ ô tô bạn đồng nghiệp có nhiều giúp đỡ để nhóm tác giả hồn thành giáo trình đảm bảo tiến độ thời gian dự kiến Đặc biệt, xin chân thành cảm ơn tài trợ quan tâm tổ chức PLAN, KOICA tập đồn Hyundai để nhóm hồn thành giáo trình Mặc dù có nhiều cố gắng trình chuẩn bị triển khai thực biên soạn giáo trình, song chắn khơng thể tránh khỏi sai sót Nhóm biên soạn mong nhận đóng góp bạn đồng nghiệp bạn đọc để giáo trình ngày hồn chỉnh Nhóm biên soạn xin chân thành cảm ơn Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Tham gia biên soạn giáo trình MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU MỤC LỤC BÀI : HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG, TÍN HIỆU Khái quát 1.1 Nhiệm vụ 1.2 Vị trí đèn xe Các loại bóng đèn 2.1 Bóng đèn sợi đốt 2.2 Bóng đèn Halogen 10 Hệ thống đèn hậu, đèn pha 11 3.1 Mạch đèn hậu 11 3.2 Mạch đèn pha 12 Hệ thống đèn sương mù phía trước phía sau 16 4.1 Nguyên lý hoạt động đèn sương mù phía trước 16 4.2 Nguyên lý hoạt động đèn sương mù phía sau 17 Hệ thống chiếu sáng lên xe 17 Hệ thống đèn xinhan cảnh báo nguy hiểm 18 6.1 Bộ tạo nháy 18 6.2 Mạch đèn xinhan có cơng tắc báo nguy rời 21 6.3 Mạch đèn xinhan có cơng tắc báo nguy tổ hợp 22 Mạch đèn báo lùi 23 Còi điện 23 8.1 Cấu tạo 23 8.2 Nguyên lý hoạt động 24 Mạch đèn phanh 24 10 Phiếu giao việc thực hành 24 11 Câu hỏi ôn tập 24 BÀI 2: HỆ THỐNG GẠT MƯA RỬA KÍNH 26 Nhiệm vụ 26 Các phận hệ thống 27 2.1 Cần gạt nước/thanh gạt nước 28 2.2 Cơng tắc gạt nước rửa kính 30 2.3 Motor gạt nước 32 2.4 Motor rửa kính 34 Nguyên lý hoạt động 35 3.1 Cơng tắc gạt nước vị trí LOW/MIST 35 3.2 Công tắc gạt nước vị trí HIGH 35 3.3 Công tắc gạt nước vị trí OFF 37 3.4 Cơng tắc gạt nước vị trí INT 38 3.5 Cơng tắc rửa kính bật ON 40 Chức gạt nước tự động trời mưa 41 4.1 Cảm biến nước mưa 41 4.2 Chức an tồn có cố 41 Phiếu giao việc thực hành 42 Câu hỏi ôn tập 42 BÀI 3: HỆ THỐNG CỬA SỔ ĐIỆN 43 Nhiệm vụ 43 1.1 Các chức hệ thống 43 1.2 Một số xe có chức vận hành cửa sổ liên kết với ổ khoá cửa người lái 44 Các phận hệ thống 44 2.1 Bộ nâng hạ cửa sổ 45 2.2 Motor điều khiển cửa sổ điện 45 2.3 Cơng tắc cửa sổ điện 46 2.4 Các công tắc cửa sổ điện hành khách 47 2.5 Khoá điện 47 2.6 Công tắc cửa xe 47 Nguyên lý hoạt động 47 3.1 Hoạt động đóng, mở tay 47 3.2 Hoạt động đóng, mở cửa sổ tự động lần ấn 49 3.3 Chức chống kẹt cửa sổ 50 3.4 Sơ đồ mạch điều khiển nâng hạ kính 51 Phiếu giao việc thực hành 51 Câu hỏi ôn tập 51 BÀI 4: HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN KHÓA CỬA 52 Khái quát 52 1.1 Nhiệm vụ 52 1.2 Chức hệ thống 52 Các phận hệ thống 55 2.1 Relay tổ hợp (ECU điều khiển khoá cửa) 55 2.2 Cụm khoá cửa 55 2.3 Công tắc báo khơng cắm chìa 58 2.4 Công tắc cửa lái xe 58 2.5 Cơng tắc điều khiển khố cửa (Cơng tắc cửa sổ điện) 58 Nguyên lý hoạt động 58 3.1 Chức điều khiển khố (mở khóa) cơng tắc 58 3.2 Chức khoá (mở khóa) cửa chìa 60 3.3 Chức mở khoá bước (cửa người lái) 62 3.4 Chức chống quên chìa 63 3.5 Chức bảo vệ: 64 3.6 Chức điều khiển cửa kính điện tắt khóa điện: 65 Hệ thống điều khiển khoá cửa ECU 65 Phiếu giao việc thực hành 68 Câu hỏi ôn tập 68 BÀI 5: HỆ THỐNG THÔNG TIN CẢNH BÁO 69 Tổng quan hệ thống thông tin ô tô 69 1.1 Nhiệm vụ hệ thống thông tin ô tô 69 1.2 Ý nghĩa đèn đồng hồ hiển thị 70 1.3 Các dạng thông tin 72 Đồng hồ thị mạch điện 72 2.1 Mạch đồng hồ báo áp suất dầu bôi trơn 72 2.2 Đồng hồ báo mức nhiên liệu 74 2.3 Đồng hồ báo nhiệt độ nước làm mát loại nhiệt điện (điện trở lưỡng kim) 76 2.4 Đồng hồ, cảm biến báo tốc độ xe 77 2.5 Đồng hồ Ampe 82 Đèn cảnh báo mạch điện 84 3.1 Đèn cảnh báo áp suất dầu loại màng điều khiển 84 3.2 Đèn cảnh báo mức dầu động thấp dùng ECU điều khiển 85 3.3 Đèn cảnh báo nhiệt độ nước làm mát động 86 3.4 Đèn cảnh báo mức dầu phanh thấp 87 Phiếu giao việc thực hành 87 Câu hỏi ôn tập 87 HỆ THỐNG ĐIỆN Ô TÔ Mục tiêu Mô đun: Học xong MĐ người học có khả năng: - Trình bày đầy đủ yêu cầu, nhiệm vụ chung hệ thống điện thân xe - Giải thích sơ đồ cấu tạo nguyên lý hoạt động chung mạch điện ô tơ - Trình bày cấu tạo ngun lý hoạt động thiết bị điện ô tô - Phân tích tượng, nguyên nhân hư hỏng hệ thống điện thân xe - Trình bày phương pháp kiểm tra, sữa chữa bảo dưỡng hư hỏng hệ thống điện thân xe - Tháo lắp, kiểm tra bảo dưỡng, sửa chữa chi tiết, phận quy trình, kỹ thuật sửa chữa - Sử dụng đúng, hợp lý dụng cụ kiểm tra, bảo dưỡng sửa chữa đảm bảo xác an tồn - Sử dụng thành thạo tài liệu dẫn kỹ thuật có liên quan - Rèn luyện tính kỷ luật, cẩn thận, an tồn vệ sinh cơng nghiệp BÀI : HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG, TÍN HIỆU Thời gian: 35giờ ( LT: giờ; Thực hành: 28giờ ; Kiểm tra:2 giờ) Mục tiêu: Học xong người học có khả năng: - Giải thích sơ đồ nguyên lý làm việc mạch điện điều khiển hệ thống chiếu sáng, tín hiệu - Thực hành đấu nối hệ thống chiếu sáng, hệ thống tín hiệu Panel - Trình bày hư hỏng thường gặp phương pháp kiểm tra, sửa chữa - Rèn luyện tính kỷ luật, an tồn lao động vệ sinh cơng nghiệp Nội dung: Khái quát 1.1 Nhiệm vụ Đèn sử dụng xe phân loại theo mục đích: chiếu sáng, tín hiệu thơng báo Ví dụ đèn đầu dùng để chiếu sáng vào ban đêm, đèn xi nhan để báo hướng rẽ xe cho xe khác người Ngoài hệ thống chiếu sáng nói chung xe trang bị hệ thống có chức khác tuỳ theo thị trường loại xe 1.2 Vị trí đèn xe Hình 1.1 Vị trí phận hệ thống chiếu sáng tín hiệu Các loại bóng đèn 2.1 Bóng đèn sợi đốt Vỏ đèn làm thủy tinh, bên chứa dây điện trở làm volfram Dây volfram nối với hai dây dẫn để cung cấp dòng điện đến Hai dây dẫn gắn chặt vào nắp đậy đồng hay nhơm Bên bóng đèn mơi trường chân khơng với mục đích loại bỏ khơng khí để tránh oxy hố làm bốc dây tóc (oxy khơng khí tác dụng với volfram nhiệt độ cao gây tượng đen bóng đèn sau thời gian ngắn, dây tóc bị đứt) Hình 1.2 Bóng đèn loại dây tóc Khi hoạt động điện áp định mức, nhiệt độ dây tóc lên đến 2.300 C tạo ánh sáng trắng Nếu cung cấp cho đèn điện áp thấp định mức, nhiệt độ dây tóc ánh sáng phát giảm xuống Ngược lại, cung cấp cho đèn điện cao hơn, chẳng làm bốc dây volfram, gây tượng đen bóng đèn đốt cháy dây tóc o Dây tóc bóng đèn cơng suất lớn (như đèn đầu) chế tạo để hoạt động nhiệt độ cao Cường độ ánh sáng tăng thêm khoảng 40% so với đèn dây tóc thường cách điền đầy vào bóng đèn lượng khí trơ (argon) với áp suất tương đối nhỏ 2.2 Bóng đèn Halogen Trong q trình hoạt động bóng đèn thường, bay dây tóc tungsten nguyên nhân làm vỏ thủy tinh bị đen làm giảm cường độ chiếu sáng Mặc dù giảm trình cách đặt dây tóc bóng thủy tinh tích lớn Tuy nhiên, cường độ ánh sáng bóng đèn loại bị giảm nhiều sau thời gian sử dụng Vấn đề nêu khắc phục với đời bóng đèn halogen, có cơng suất tuổi thọ cao bóng đèn thường Đây loại đèn hệ có nhiều ưu điểm so với đèn hệ cũ như: Đèn halogen chứa khí halogen iode brơm Các chất khí tạo q trình hố học khép kín: Iode kết hợp với vonfram (hay Tungsten) bay dạng khí thành iodur vonfram, hỗn hợp khí khơng bám vào vỏ thủy tinh bóng đèn thường mà thay vào chuyển động thăng hoa mang hỗn hợp trở vùng khí nhiệt độ cao xung quanh tim đèn (ở nhiệt độ cao 14500C) tách thành chất: vonfram 10 kết hợp với dây may so Khi phần tử lưỡng kim bị cong ảnh hưởng nhiệt độ môi trường không làm tăng sai số đồng hồ Hoạt động: Áp suất dầu thấp/khơng có áp suất dầu Phần tử lưỡng kim phận áp suất dầu gắn tiếp điểm độ dịch chuyển kim đồng hồ tỉ lệ với dòng điện chạy qua dây may so Khi áp suất dầu không, tiếp điểm mở, khơng có dòng điện chạy qua bật cơng tắc máy Vì vậy, kim khơng Khi áp suất dầu thấp, màng đẩy tiếp điểm làm tiếp xúc nhẹ Sau có dòng điện chạy qua dây may so cảm biến báo áp suất dầu Vì áp suất tiếp xúc tiếp điểm nhỏ, tiếp điểm lại mở phần tử lưỡng kim bị uốn cong có dòng điện nhỏ chạy qua Đồng hồ báo áp suất dầu Công tắc máy Accu Cảm biến áp suất dầu Không có áp suất dầu Hình 5.3 Hoạt động đồng hồ áp suất dầu bơi trơn thấp Do tiếp điểm phía cảm nhận áp suất dầu mở dòng điện chạy qua thời gian ngắn, nhiệt độ phần tử lưỡng kim thị không tăng nên bị uốn Vì vậy, kim lệch nhẹ Áp suất dầu cao 73 Đồng hồ báo áp suất dầu Công tắc máy Accu Cảm biến áp suất dầu Áp suất dầu cao Hình 5.4 Hoạt động đồng hồ áp suất dầu bôi trơn cao Khi áp suất dầu tăng, màng đẩy tiếp điểm mạnh nâng phần tử lưỡng kim lên Vì vậy, dòng điện chạy qua thời gian dài, tiếp điểm mở phần tử lưỡng kim uốn lên đủ để chống lại lực đẩy dầu Do dòng điện chạy qua báo áp suất dầu thời gian dài tiếp điểm phía cảm biến áp suất dầu mở, nhiệt độ phần tử lưỡng kim phía thị tăng làm tăng độ cong Khiến kim đồng hồ lệch nhiều Như vậy, độ cong phần tử lưỡng kim thị tỉ lệ với độ cong phần tử lưỡng kim cảm nhận áp suất dầu 2.2 Đồng hồ báo mức nhiên liệu 2.2.1 Đồng hồ báo mức nhiên liệu loại xung nhiệt điện (điện trở lưỡng kim) 74 Hình 5.5 Sơ đồ cấu tạo đồng hồ báo mức nhiên liệu loại nhiệt điện Khi kóa điện bật ON dòng điện chạy qua điện chạy qua ổn áp dây moay so cảm thị mức nhiên liệu tiếp mát qua điện trở trượt cảm nhận mức nhiên liệu Dây moay so thị mức nhiên liệu sinh nhiệt dòng điện chạy qua làm cong phần tử lưỡng kim tỷ lệ với cường độ dòng điện kết kim nối với phần tử lưỡng kim lệch góc Khi mức nhiên liệu cao điện trở biến trở nhỏ nên cường độ dòng điện chạy qua lớn nhiệt sinh dây moay so lớn phần tử lưỡng kim bị cong nhiều nên kim dịch chuyển phía FULL Khi mức nhiên liệu thấp điện trở biến trở thấp nên có dòng điện nhỏ chạy qua phần tử lưỡng kim bị uốn kim dịch chuyển điều áp đồng hồ kiểu lưỡng kim bị hưởng thay đổi điện áp cấp tăng hay giảm dòng điện gây sai số thị mức nhiên liệu để tránh sai số ổn áp kiểu lưỡng kim gắn đồng hồ nhiên liệu để giữ điên áp ổn định khoảng 7V Nếu điện áp ắc quy thấp có dòng điện nhỏ chạy qua dây moay so dây moay so nung nóng phần tử lưỡng kim chậm tiếp điểm mở chậm lại điều có nghĩa tiếp điiểm nóng thời gian dài ngược lại điện áp ắc quy cao có dòng điên lớn chạy qua tiếp điểm làm tiếp điểm đóng thời gian ngắn 75 Cũng điện áp ắc quy dao động cường độ dòng điện chạy qua giữ mức không đổi 2.2.2 Đồng hồ báo mức nhiên liệu kiểu cuộn dây chữ thập (loại từ điện) 2.3 Đồng hồ báo nhiệt độ nước làm mát loại nhiệt điện (điện trở lưỡng kim) Hình 5.6 Sơ đồ cấu tạo đồng hồ báo nhiệt độ nước làm mát - Khi khóa điện bật ON dòng điện chạy qua điện chạy qua ổn áp dây moay so cảm thị nhiệt độ nước làm mát tiếp mát qua nhiệt điện cảm nhận nhiệt độ nước làm mát - Dây moay so thị nhiệt độ nước làm mát sinh nhiệt dòng điện chạy qua làm cong phần tử lưỡng kim tỷ lệ với cường độ dòng điện kết kim nối với phần tử lưỡng kim lệch góc - Khi nhiệt độ nước làm mát cao nhiệt điện trở nhỏ nên cường độ dòng điện chạy qua lớn nhiệt sinh dây moay so lớn phần tử lưỡng kim bị cong nhiều nên kim dịch chuyển phía nhiệt độ nước làm mát cao - Khi nhiệt độ nước làm mát thấp điện trở nhiệt điện trở thấp nên có dòng điện nhỏ chạy qua phần tử lưỡng kim bị uốn kim dịch chuyển 76 điều áp đồng hồ kiểu lưỡng kim bị hưởng thay đổi điện áp cấp tăng hay giảm dòng điện gây sai số thị mức nhiên liệu để tránh sai số ổn áp kiểu lưỡng kim gắn đồng hồ nhiên liệu để giữ điên áp ổn định khoảng 7V - Nếu điện áp ắc quy thấp có dòng điện nhỏ chạy qua dây moay so dây moay so nung nóng phần tử lưỡng kim chậm tiếp điểm mở chậm lại điều có nghĩa tiếp điiểm nóng thời gian dài ngược lại điện áp ắc quy cao có dòng điên lớn chạy qua tiếp điểm làm tiếp điểm đóng thời gian ngắn Cũng điện áp ắc quy dao động cường độ dòng điện chạy qua giữ mức không đổi 2.4 Đồng hồ, cảm biến báo tốc độ xe Đồng hồ, cảm biến tốc độ xe phát tốc độ thực xe chạy Cảm biến truyền tín hiệu SPD ECU động sử dụng tín hiệu chủ yếu để điều khiển hệ thống ISC tỷ lệ khơng khí - nhiên liệu lúc tăng tốc giảm tốc sử dụng khác Các loại MRE (Phần tử điện trở từ) loại cảm biến tốc độ sử dụng, nhiều kiểu xe sử dụng tín hiệu SPD từ ECU ABS 2.4.1 Loại cáp mềm (kiểu cũ) a Cấu tạo Giữa nam châm vĩnh cửu (3) đĩa nhơm (4) khơng có liên quan học với nhau, đĩa nhơm đặt gối đỡ độc lập, lò xo (6) đầu gắn vào trục của đĩa nhôm (10), đầu gắn vào điểm cố định (9) Trục (1) nam châm điện (3) truyền động trục mềm (11) tốc độ kế trục quay với trục thứ cấp (12) hộp số Trong đồng hồ đếm vòng quay với trục thứ cấp (12) hộp số Trong đồng hồ đếm vòng quay với trục khuỷu Nam châm vĩnh cửu (3) có hình vòng tròn cắt miệng phần lớn từ thơng nối kiếm qua sum từ (2), phần nhỏ cắt qua đĩa nhơm 77 Hình 5.7 Sơ đồ cấu tạo đồng hồ báo tốc độ xe kiểu dây cáp b Nguyên lí làm việc Dựa vào ứng dụng dòng điện xốy xuất đĩa nhơm nam châm vĩnh cửu quay Khi nam châm vĩnh cửu quay, đĩa nhôm cảm ứng sức điện động đĩa xuất dòng điện xốy, dòng điện tạo từ trường tác dụng tương hỗ hai từ trường dòng điện xốy đĩa nhôm nam châm vĩnh cửu làm cho đĩa nhôm quay theo chiều nam châm Trục (1) quay nhanh dòng điện xốy đĩa nhơm (3) lớn đĩa thắng lực lò xo (6) nhiều làm kim (7) quay góc lớn, báo tốc độ lớn Sim từ (20 dùng để tránh ảnh hưởng nhiệt độ kết báo đồng hồ Sun từ làm hợp chất sắt niken Khi nhiệt độ cao độ từ thẩm sun từ giảm từ thơng qua sun từ hơn, ngược lại qua đĩa nhơm tăng lên làm cho dòng điện xốy đĩa nhơm khơng bị giảm nhiệt độ tăng Do đồng hồ báo xác 2.4.2 Loại cơng tắc lưỡi gà 78 Cảm biến động hồ loại kim lắp bảng đồng hồ táp lơ có nam châm cáp đồng hồ tốc độ làm quay thể hỡnh minh họa Lực từ trường bốn vị trí, mà cực nam cực bắc nam châm thay đổi vị trí, mở đóng tiếp điểm cơng tắc lưỡi gà theo vũng quay nam chõm Núi khỏc đi, công tắc lưỡi gà đóng mở bốn lần vũng quay cỏp đồng hồ tốc độ Hình 5.8 Sơ đồ cấu tạo đồng hồ báo tốc độ xe kiểu công tắc lưỡi gà 2.4.3 Loại MRE a Cấu tạo Cảm biến lắp hộp số, hộp số phụ, dẫn động bánh chủ động trục thứ cấp Như thể hình minh họa, cảm biến gắn vào gồm có HIC (Mạch tích hợp lai) có MRE vòng từ tính 79 Hình 5.9 Cảm biến tốc độ xe loại phần tử MRE b Hoạt động Điện trở MRE thay đổi theo chiều lực từ đặt vào MRE Khi chiều lực từ thay đổi theo vòng quay nam châm gắn vào vòng từ tính này, đầu MRE có dạng sóng AC thể hình minh họa Bộ so cảm biến biến đổi dạng sóng AC thành tín hiệu số truyền 80 Hình 5.10 Hoạt động cảm biến tốc độ xe loại phần tử MRE Tần số dạng sóng xác định số cực nam châm gắn vào vòng từ tính Có loại vòng từ tính, loại 20 cực loại cực, tuỳ theo kiểu xe Loại 20 cực sinh dạng sóng 20 chu kỳ (nói khác đi, 20 xung vòng quay vòng từ tính này), loại cực sinh dạng sóng chu kỳ Trong số kiểu xe, tín hiệu từ cảm biến tốc độ đồng hồ táp lô trước đến ECU động cơ, kiểu xe khác, tín hiệu từ cảm biến tốc độ đến thẳng ECU động Các mạch cảm biến tốc độ gồm có loại điện áp loại biến trở 2.4.4 Loại cảm biến điện từ Cảm biến gắn vào hộp số phát tốc độ quay trục thứ cấp hộp số 81 Khi trục thứ cấp hộp số quay, khe hở lõi cuộn dây rôto giãn co lại rôto Điều làm tăng giảm từ trường qua lõi sinh điện áp AC cuộn dây Hình 5.11 Cấu tạo cảm biến tốc độ xe loại điện từ 2.5 Đồng hồ Ampe Đồng hồ ampe loại điện từ loại nam châm quay Cấu tạo: Trên khung chất dẻo có quấn cuộn dây loại dây đồng nhỏ Song song với cuộn dây có mắc điện trở shunt constant (hợp kim sắt nicken) Trên trục kim nhôm gắn điã nam châm cần quay quanh trục khoảng giới hạn rãnh cong khung chất dẻo Đai chắn từ bảo vệ cho đồng hồ khỏi bị ảnh hưởng từ trường bên Nguyên lý làm việc: +50 -50 S N S N 20 N S + 20 + - a) b) Hình 5.12 Sơ đồ đồng hồ Ampe a Đồng hồ ampe kiểu điện từ loại nam châm quay b Đồng hồ ampe kiểu điện từ loại nam châm cố định 82 Khi dòng điện qua cuộn dây, tác dụng tương hỗ cực khác dấu nam châm cố định điã nam châm 6, kim đồng hồ giữ vị trí số thang đo Khi có dòng điện chạy qua cuộn dây, xung quanh cuộn dây xuất từ trường có hướng vng góc với từ trường nam châm cố định Tác dụng tương hỗ hai từ trường tạo thành từ trường tổng hợp có véc tơ xác định theo quy luật hình bình hành Nam châm kim quay hướng theo chiều véc tơ từ trường tổng hợp Khi cường độ dòng điện cuộn dây tăng từ trường sinh tăng, làm cho kim quay góc lớn hơn, giá trị dòng điện khơng lớn Khi chiều dòng điện cuộn dây thay đổi chiều từ trường sinh thay đổi kim đồng hồ lệch phía khác - Đồng hồ ampe kiểu điện từ loại nam châm cố định Cấu tạo: Đồng hồ loại gồm dẫn (bằng nhôm hay đồng), nam châm cố định 3, thép non gắn chặt với lõi quay kim Kim đồng hồ có đầu đối trọng, ổ trục kim bôi trơn loại dầu đặc biệt Nguyên lý làm việc: Nam châm gây nhiễm từ cho thép non với dấu cực ngược với dấu cực nam châm Do tác dụng tương hỗ cực khác dấu nam châm thép non nên thép, lõi quay kim đồng hồ ln ln có xu hướng ổn định vị trí trung gian (ứng với vạch đồng hồ) khơng có dòng điện chạy qua dẫn Khi có dòng điện chạy qua 4, thép non với lõi quay hướng theo đường sức sinh quanh dẫn mà quay lệch góc, làm cho kim đồng hồ lệch khỏi vị trí giá trị tương ứng dòng điện Cường độ dòng điện qua dẫn lớn từ thơng mạnh kim quay góc lớn hơn, dòng điện lớn Giá trị chiều góc quay kim phụ thuộc vào cường độ chiều dòng điện dẫn Kim lệch phía dấu cộng biểu thị accu nạp, lệch phía dấu trừ biểu thị accu phóng điện 83 Trên ơtơ dùng đèn báo nạp bảng đồng hồ có bố trí bóng đèn nhỏ mắc với cọc L máy phát tiết chế Nếu máy phát phát điện đèn báo tắt ngược lại Các đồng hồ Ampe không mắc nối tiếp vào mạch khởi động mạch còi điện cường độ dòng điện dùng cho phụ tải điện lớn Đèn cảnh báo mạch điện 3.1 Đèn cảnh báo áp suất dầu loại màng điều khiển Đèn cảnh báo áp suất dầu báo cho lái xe biết áp suất dầu mức thấp khơng bình thường Cơng tắc áp suất dầu lắp te thân máy, dùng để kiểm tra áp suất đường dầu Hình 5.12 Hoạt động cơng tắc áp suất dầu áp suất dầu bình thường Khi áp suất bình thường [19,6 ± 4,9 kPa (0,2 ± 0.05 kG/cm2) cao hơn] Khi động nổ máy áp suất dầu vượt qua mức xác định, dầu ép lên màng bên công tắc dầu.Nhờ thế, công tắc ngắt đèn cảnh báo áp suất dầu tắt GỢI Ý: Áp suất dầu bình thường vào khoảng 0,5 đến kgf/cm2 Nếu áp suất dầu hạ xuống 0,2 kgf/cm2, đèn cảnh báo áp suất dầu bật sáng Nếu đèn sáng có nghĩa có điều khơng bình thường Hệ thống bơi trơn 84 Hơn nữa, đèn tắt điều khơng bảo đảm động có áp suất dầu phù hợp chạy tốc độ cao Vì thế, số động có sử dụng áp kế để áp suất dầu Hình 5.13 Hoạt động công tắc áp suất dầu áp suất dầu thấp + Khi áp suất dầu thấp [19,6 ± 4,9 kPa (0,2 ± 0.05 kG/cm2) thấp hơn] Khi động tắt máy áp suất thấp mức xác định, tiếp điểm bên công tắc dầu đóng lại đèn cảnh báo áp suất dầu sáng lên 3.2 Đèn cảnh báo mức dầu động thấp dùng ECU điều khiển Đèn cảnh báo mức dầu động thấp bật sáng lượng dầu thấp Hình 5.14 Hoạt động cảm biến báo mức dầu thấp 85 3.3 Đèn cảnh báo nhiệt độ nước làm mát động Công tắc máy Accu Hình 5.15 Cấu tạo cơng tắc báo nguy nhiệt độ nước làm mát 1- Chụp đồng,2- Thanh lưỡng kim ,3- Vỏ cảm biến 4- Đèn hiệu, 5- Vít điều chỉnh Cơ cấu báo hiệu cho tài xế biết nhiệt độ nước cao (không cho phép) hệ thống làm mát động Bộ cảm biến nước vặn vào phía két nước đường nước đi, đèn hiệu lắp bảng đồng hồ Cấu tạo cảm biến báo nguy nhiệt độ nước tương tự cảm biến đồng hồ nhiệt độ nước loại xung điện, khác lưỡng kim không quấn dây điện trở lưỡng kim lật ngược xuống cho bị biến dạng cong phía (về phía có xu hướng đóng tiếp điểm KK’ lại) - Khi nhiệt độ nước làm mát động thấp tiếp điểm KK’ trạng thái mở đèn hiệu tắt Khi nhiệt độ nước làm mát tăng, lưỡng kim bị nóng biến dạng nhiệt độ 96oC  3oC tiếp điểm KK’ đóng, đèn hiệu sáng lên 86 3.4 Đèn cảnh báo mức dầu phanh thấp Hình 5.15 Cấu tạo công tắc báo mức dầu phanh thấp Cơ cấu báo hiệu cho tài xế biết mức dầu phanh bình chứa thấp Bộ cảm biến bao gồm vành nam châm đươc cố định phao nhựa Khi mức dầu phanh thay đổi làm cho phao dịch chuyển lên xuống theo mức thay đổi lượng dầu phanh Vì lý mức dầu phanh xuống mức qui định làm cho lực hút vành nam châm hút tiếp điểm lưỡi gà đóng lại khép kín mạch điện làm đèn sáng Phiếu giao việc thực hành Câu hỏi ôn tập 87 ... Tổng cục Dạy nghề tài trợ tổ chức PLAN, KOICA tập đoàn Hyundai,Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Hà nội triển khai thực biên soạn giáo trình "Hệ thống điện ô tô" Nghề Công nghệ ô tô dùng cho trình... giáo trình gồm sau: Bài 1: Hệ thống chiếu sáng, tín hiệu Bài 2: Hệ thống gạt mưa rửa kính Bài 3: Hệ thống cửa sổ điện Bài 4: Hệ thống điều khiển khóa cửa Bài 5: Hệ thống thông tin cảnh báo Các trên,... quan hệ thống thông tin ô tô 69 1.1 Nhiệm vụ hệ thống thông tin ô tô 69 1.2 Ý nghĩa đèn đồng hồ hiển thị 70 1.3 Các dạng thông tin 72 Đồng hồ thị mạch điện
- Xem thêm -

Xem thêm: tài liệu Hệ thống điện ô tô, tài liệu Hệ thống điện ô tô