Kỹ năng nhận diện quản lý phòng chống các loại lãng phí trong doanh nghiệp

31 86 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 09:23

Trong doanh nghiệp Việt nam, lãng phí tồn tại hàng ngày mà doanh nghiệp đôi khi không nhận diện được. Bài giảng trên đây là giúp doanh nghiệp mình biết và phòng tránh. KỸ NĂNG NHẬN DIỆN CÁC LOẠI LÃNG PHÍ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC HIỆU QUẢ Chuyên gia: Lê Đại Ngọc Hồ Chí Minh, ngày 13 09 2018 Nội dung    Nhận diện loại Lãng phí sản xuất/ hoạt động doanh nghiệp Phân tích Nguyên nhân khách quan/ chủ quan gây nên loại lãng phí Cung cấp Giải pháp để hóa giải tạo nên WSTO Dẫn nhập Nhận biết loại chi phí doanh nghiệp Chi phí Chi phí CĨ LỢI BẤT LỢI Tạo Giá trị Không tạo Giá trị Dẫn nhập Nhận biết loại chi phí doanh nghiệp Chi phí Chi phí CHẤT LƯỢNG KHƠNG CHẤT LƯỢNG Tạo Giá trị Không tạo Giá trị  Nguyên vật liệu  Lương công nhân  Phí kiểm định,…  Phế liệu, sản phẩm lỗi  Thành phẩm bị trả  Chi phí bị khiếu nại,… Tác hại Các loại chi phí bất lợi & không chất lượng sẽ: Giảm Tăng Cty bị lợi nhuận Giá thành Thất Lãng phí sản xuất & hoạt động Phần I Nhận diện phân định 09 loại lãng phí Thời gian chờ đợi Thao tác thừa Vận/ di chuyển Sản xuất SP lỗi Quá trình hđộng Sản xuất thừa Tồn kho SP/ BSP Tài nguyên cty Trí tuệ & tri thức Lãng phí thời gian chờ đợi hay trì hỗn Vấn đề: Lãng phí thường gặp tổ sản xuất khi: Công nhân Thiết bị SX tiến hành công việc phải chờ hay nhiều hoạt động khác: Kết thúc hoàn thiện Phải chờ nguyên vật liệu chuyển đến Lãng phí thời gian chờ đợi hay trì hỗn Ngun do: Kế hoạch sản xuất xác Phân bổ nhân cơng khơng phù hợp Công tác 5S thiết bị sản xuất Giải pháp khắc phục  Cần lập kế hoạch sản xuất xác  Phân bổ & bố trí nhân lực phù hợp  Thiết bị cụ thể theo cơng đoạn Lãng phí vận chuyển di chuyển Vấn đề: Trong trình sản xuất Nguyên vật liệu, phụ liệu Trang thiết bị phục vụ sản xuất Bán thành phẩm, người, … phải vận chuyển, di chuyển khơng cần thiết Lãng phí vận chuyển di chuyển Nguyên do: Điều thường xảy việc Sắp xếp nơi làm việc không hợp lý Quy trình sản xuất khơng phù hợp Nhân bố trí mỏng/ dày chồng chéo Nguyên vật liệu dành cho SX thiếu/ thừa sai Phương tiện vận chuyển lạc hậu/ công Phân luồng tập kết NVL/ nhân công/ kho bãi dẫn đến vận chuyển di chuyển không cần thiết gây lãng phí 10 Lãng phí tồn kho bán/ thành phẩm Nguyên do: Định lượng công tác sản xuất Định lượng dự trù thu mua NVL Định lượng kế hoạch tổng thể phòng ban Giải pháp khắc phục  Cần cân đối nhu cầu khách hàng  Cân đối khả bán hàng với lực sản xuất  Cần xây dựng kế hoạch chi tiết cho giai đoạn giúp quản lý hoạt động tốt 17 Lãng phí động tác thừa Vấn đề: Khi người công nhân/ nhân viên lấy chi tiết sản phẩm/ vật dụng/ hồ sơ lên đặt xuống hay tìm kiếm tạo cử động vơ giá trị Các cử động không làm gia tăng giá trị cho chi tiết sản phẩm/ vật dụng,… 18 Lãng phí động tác thừa Nguyên do: Khơng có hướng dẫn quy chuẩn thao tác Chưa hướng dẫn & đào tạo hay huấn luyện thao tác chuẩn Công nhân/ nhân viên không tự ý thức cá nhân Cấp quản đốc/ quản lý không chuyên tâm giám sát & điều chỉnh quy chuẩn 19 Lãng phí động tác thừa Giải pháp khắc phục  Cần xây dựng thao tác chuẩn cho trình cụ thể & đào tạo công nhân/ nhân viên áp dụng thao tác chuẩn sản xuất/ hoạt động doanh nghiệp 20 Lãng phí lỗi sản xuất Vấn đề: SP sau sản xuất không đáp ứng yêu cầu SP lỗi ảnh hưởng đến chi phí trực tiếp SP lỗi ảnh hưởng đến chi phí gián tiếp o Chi phí sửa chữa o Chi phí tiêu hủy o Chi phí cho bồi thường giải khiếu nại… 21 Lãng phí lỗi sản xuất Nguyên do: Các phận định lượng sai: p Kỹ thuật/ p Vật tư Các tổ sản xuất gia công chế tạo sai, chủ quan,… Trang thiết bị không đạt chuẩn thiếu 5S từ đầu Bộ phận KCS không thực quy trình Cấp quản đốc khơng chun tâm giám sát & yêu cầu tuân thủ quy trình/ quy chuẩn/ quy định sản xuất 22 Lãng phí lỗi sản xuất Giải pháp khắc phục  Thiết lập quy trình/ quy chuẩn/ quy định  Thực tiêu chuẩn 5S thật nghiêm chỉnh  Chuẩn hóa qua ISO 9000 – ISO 9001/ 2015  Kiểm soát trình sản xuất để trình  Quy định trách nhiệm cụ thể cho đội KCS  Chuẩn hóa phận kho xuất NVL cho tổ SX  Xây dựng tiêu chuẩn cho công đoạn để ngăn ngừa từ đầu việc sản xuất SP lỗi 23 Lãng phí sản xuất thừa Vấn đề:  Sản xuất thừa dẫn đến nhiều chi phí bổ sung  Tổn hại nguồn vốn/ NVL sản xuất/ niên hạn sử dụng oBao gồm: +/ chi phí lưu kho +/ chi phí bảo quản +/ chi phí nhân lực +/ chi phí hành +/ chi phí trang thiết bị +/ chi phí tài chính, v.v 24 Lãng phí sản xuất thừa Nguyên do: Kế hoạch sản xuất khơng hợp lý Quy trình sản xuất khơng chặt chẽ Quản đốc quản lý yếu từ tổ, khâu Bộ phận KCS khơng hồn thành vai trò & nhiệm vụ Giải pháp khắc phục  Cần xây dựng kế hoạch sản xuất hợp lý  Chuẩn hóa quy trình quản lý qua ISO, 5S, Kaizen  Tập trung vai trò & trách nhiệm phận KCS 25 Lãng phí tiêu hao tài ngun cơng ty Vấn đề:  Sản xuất thừa dẫn đến nhiều chi phí bổ sung  Tổn hại nguồn vốn/ NVL sản xuất/ niên hạn sử dụng oBao gồm: +/ chi phí điện, nước +/ chi phí văn phòng phẩm +/ chi phí an tồn, vệ sinh chung +/ chi phí thực phẩm, xanh,… 26 Lãng phí tiêu hao tài nguyên công ty Nguyên do: Thái độ & Hành vi Tư & Ý thức hạn chế Cấp quản lý vai trò & trách nhiệm Giải pháp khắc phục  Đào thay đổi tư – nhận thức  Huấn luyện thay đổi hành vi – hành động  Ban hành quy chế & có biện pháp xử lý cụ thể 27 Lãng phí Trí tuệ & Tri thức Vấn đề:  Tư lối mòn - thói quen ỷ lại  Năng lực hạn chế - khơng nâng cấp thân Nguyên do: Bản thân tu dưỡng Ảnh hưởng hiệu ứng tiêu cực tập thể Ảnh hưởng xã hội, mơi trường sống 28 Lãng phí Trí tuệ & Tri thức Giải pháp khắc phục  Thay đổi tư – nhận thức Bản thân  Suy nghĩ & hành động Tích cực, sống có Động lực  Nỗ lực hoàn thiện Bản thân ngày/ giai đoạn, 29 Phần Hỏi & Đáp 30 Cám ơn tham gia khóa học Chúc Q vị Thành cơng ! 31 ...  Nhận diện loại Lãng phí sản xuất/ hoạt động doanh nghiệp Phân tích Nguyên nhân khách quan/ chủ quan gây nên loại lãng phí Cung cấp Giải pháp để hóa giải tạo nên WSTO Dẫn nhập Nhận biết loại. .. Dẫn nhập Nhận biết loại chi phí doanh nghiệp Chi phí Chi phí CĨ LỢI BẤT LỢI Tạo Giá trị Không tạo Giá trị Dẫn nhập Nhận biết loại chi phí doanh nghiệp Chi phí Chi phí CHẤT LƯỢNG KHƠNG CHẤT LƯỢNG... +/ chi phí hành +/ chi phí trang thiết bị +/ chi phí tài chính, v.v 24 Lãng phí sản xuất thừa Nguyên do: Kế hoạch sản xuất không hợp lý Quy trình sản xuất khơng chặt chẽ Quản đốc quản lý yếu
- Xem thêm -

Xem thêm: Kỹ năng nhận diện quản lý phòng chống các loại lãng phí trong doanh nghiệp, Kỹ năng nhận diện quản lý phòng chống các loại lãng phí trong doanh nghiệp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn