Đề 01 kiểm tra chương Dao động cơ

6 90 1
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 08:32

Đề 01 kiểm tra chương Dao động cơ: hệ thống lại những kiến thức đã trang bị trong chương 01 của vật lý lớp 12 với các dạng toàn thường xuất hiện trong đề thi đại học. kết hợp với 7 câu hỏi của 7 chương vật lý 11, đảm bảo cho học sinh nắm kiến thức liên tục, học mới ôn cũ, chuẩn bị tốt nhất cho kì thi THPT. ng thẳng đứng, thêm 3cm thả nhẹ, lắc dao động điều hòa quanh vị trí cân O Khi lắc cách vị trí cân 1cm, tỷ số động hệ dao động A 1/8 B 1/9 C 1/2 D 1/3 Câu 51 Một vật m, gắn với lò xo k1 dao động với chu kỳ 0,6s gắn với lò xo k2 dao động với chu kỳ 0,8s Nếu cho hai lò xo ghép song song gắn vật vào vật dao động với chu kỳ A 1,4s B 1s C 0,48s D 0,24s Câu 52 Một vật m, gắn với lò xo k1 dao động với chu kỳ 0,3s gắn với lò xo k2 dao động với chu kỳ T2 Nếu cho hai lò xo ghép nối tiếp gắn vật vào vật dao động với chu kỳ 0,5s T2 A 0,2s B 0,8s C 0,3s D 0,4s Câu 53 Một vật m gắn với lò xo dao động với chu kỳ 2s Cắt lò xo làm hai phần mắc song song treo vật vào chu kỳ dao động vật A 1s B 2s C 4s D 0,5s Câu 54 Con lắc lò xo dao động điều hoà Đồ thị biểu diễn biến W Wt Wđ đổi động theo thời gian cho hình vẽ Khoảng thời gian hai thời điểm liên tiếp động 0,2s Chu kì dao động lắc O t A 0,2s B 0,6s C 0,8s D 0,4s Câu 55 Một lắc lò xo dđđh Biết độ cứng lò xo 36 N/m vật nhỏ có khối lượng 100g Lấy  =10.Động lắc biến thiên với tần số: A Hz B Hz C 12 Hz D Hz Câu 56 Một lắc lò xo dđđh có tần số 10rad / s Biết động vận tốc vật có độ lớn 0,6m/s.Biên độ dao động lắc là: A cm C 12 cm B cm D 12 cm Câu 57 Một lắc lò xo có khối lượng vật nặng 50g Con lắc dao động điều hòa với phương trình x  A cos(t   ) Cứ sau 0,05s động vật lại nhau.Lấy   10 Lò xo có độ cứng bao nhiêu? A 50 N/m B 100N/m C 25 N/m D 200 N/m Câu 58 Một vật có khối lượng 400g treo vào lò xo có khối lượng K=160N/m.Vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ 10cm.Vận tốc vật trung điểm vị trí cân vị trí biên có độ lớn : D 20 m/s A m/s B 20 m/s C 10 m/s Câu 59 Một lắc lò xo treo thẳng đứng gồm vật nặng m=250g,lò xo K=100N/m Kéo vật xuống cho lò xo dãn 7,5 cm bng nhẹ.Chọn trục Ox thẳng đứng,chiều dương hướng lên,gốc tọa độ vị trí cân ,gốc thời gian lúc thả vật.Lấy g  10m / s Phương trình dao động dđ đh là: A x  5cos(20t   )cm  B x  7,5cos(20t  )cm   C x  5cos(20t  )cm D x  5sin(20t  )cm 2 2 Câu 60 Một vật treo vào lò xo làm dãn 4cm Cho g = 10m/s =  biết lực đàn hồi cực đại cực tiểu 10N 6N Chiều dài tự nhiên lò xo 20cm Chiều dài cực đại cực tiểu lò xo trình dao động là: -190A Đường D1 - Khu Dân Cư Phú Hòa - TP TDM - Bình Dương Nguyễn Thiên Hà Hanguyenthien198@gmail.com 0918429983 A 25cm 24cm B 24cm 23cm C 26cm 24cm D 25cm 23cm Câu 61 Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = cos (5πt + π/6)(x tính cm t tính giây) Trong giây từ thời điểm t = 0, chất điểm qua vị trí có li độ x = + cm: A lần B lần C lần D lần Câu 62 Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox, quanh vị trí cân O với biên độ A chu kì T Trong khoảng thời gian T/4, quãng đường lớn mà vật A A D 1,5A B A C A Câu 63 Một lắc lò xo dao động điều hồ theo phương trình x = 8.cos( 10 t   ) cm Quãng đường vật sau t = 0,45s A 64cm B 72cm C 0cm D 8cm Câu 64 Một vật dao động điều hồ với chu kì T = 2(s) , biết t = vật có li độ x = -2 (cm) có vận tốc 2 (cm / s) xa VTCB Lấy   10 Gia tốc vật t = 0,5(s) A  20 (cm / s ) D C 20 (cm / s ) B 20 ( cm / s ) Câu 65 Vật khối lượng m = 1kg (xem chất điểm) gắn vào đầu lò xo kích thích dao động điều hòa theo phương ngang với tần số góc ω =10rad/s Khi vận tốc vật 60cm/s lực đàn hồi tác dụng lên vật 8N Biên độ dao động vật A 5cm B 8cm C 10cm D 12cm Câu 66 Chọn câu Cần điều kiện sau để vật treo vào đầu sợi dây coi lắc đơn? A Dây nhẹ, không giãn vật có kích thước nhỏ so với chiều dài dây B Dây nhẹ, không giãn dao động với biên độ góc nhỏ C Vật có kích thước nhỏ so với chiều dài dây dao động với biên độ góc nhỏ D Dây nhẹ, khơng giãn, vật có kích thước nhỏ so với chiều dài dây dao động với biên độ góc nhỏ Câu 67 Khi dao động lắc đơn coi dao động điều hòa ? A Khi biên độ nhỏ bỏ qua ma sát B Khi bỏ qua ma sát khối lượng vật nhỏ C Khi dây treo nhẹ không giãn D Khi bỏ qua ma sát HẾT -190A Đường D1 - Khu Dân Cư Phú Hòa - TP TDM - Bình Dương
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề 01 kiểm tra chương Dao động cơ, Đề 01 kiểm tra chương Dao động cơ

Từ khóa liên quan