Giáo án Tin học tuần 10 Lớp 5

5 56 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 08:16

Tuần: 10 Ngày soạn: Tiết: 19 Ngày dạy: BÀI 5: THỰC HÀNH TỔNG HỢP I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Ơn lại tồn thao tác học soạn thảo; - Tìm hiểu số chức khác soạn thảo Kỹ năng: Biết trình bày văn hoàn chỉnh đoạn văn Thái độ: Nghiêm túc ôn tập soạn thảo văn II CHUẨN BỊ: - Giáo viên: Sgk, giáo án, bảng, máy tính - Học sinh: Sgk, vở, dụng cụ học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY Ổn định lớp HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ IV - Báo sỉ số lớp, hát Kiểm tra cũ: Bài mới: * Giới thiệu mới: - “Bài 5: Thực hành tổng hợp” - Nhắc lại tựa A Hoạt động thực hành: A Em tự nhận xét mức độ hồn thành cơng việc (đánh dấu X thích hợp) - Y/c HS đọc, xác định yêu cầu tập - GV hướng dẫn thực hành - Đọc, xác định y/c - Làm tập - Báo cáo kết - Nhận xét  GV nhận xét A.2 Soạn thảo đoạn văn với nội dung mô tả thành phố lớn nước ta theo gợi ý SGK - Y/c HS đọc, xác định yêu cầu tập - GV hướng dẫn thực hành - Đọc, xác định y/c - Thực hành theo y/c - Lưu văn vào máy tính - Báo cáo kết - Nhận xét - Quan sát, giúp đỡ học sinh thực hành - Y/c học sinh lưu văn vào thư mục máy tính - Trình chiếu sản phảm máy học sinh  GV nhận xét - Đọc ghi nhớ - Thực hành - Nhận xét Củng cố: -Y/c HS đọc ghi nhớ - Gọi HS chọn hướng trang giấy ngang - Cho trang văn yêu cầu HS đánh số trang, tạo tiêu đề đầu trang « Định dạng văn »  GV nhận xét - Bình chọn - Lắng nghe - Lắng nghe - Bình chọn HS tích cực - Nhận xét tiết học tuyên dương Dặn dò: - Yêu cầu học sinh nhà xem lại học, chuẩn bị học RÚT KINH NGHIỆM ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… Tuần: 10 Ngày soạn: Tiết: 20 Ngày dạy: BÀI 5: THỰC HÀNH TỔNG HỢP (tt) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Ơn lại tồn thao tác học soạn thảo; - Tìm hiểu số chức khác soạn thảo Kỹ năng: Biết trình bày văn hoàn chỉnh đoạn văn Thái độ: Nghiêm túc ôn tập soạn thảo văn II CHUẨN BỊ: - Giáo viên: Sgk, giáo án, bảng, máy tính - Học sinh: Sgk, vở, dụng cụ học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY Ổn định lớp HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ - Báo sỉ số lớp, hát Kiểm tra cũ: Bài mới: * Giới thiệu mới: - “Bài 5: Thực hành tổng hợp (tt)” - Nhắc lại tựa A Hoạt động thực hành: A Trình bày văn bản, bố trí hình ảnh minh họa cho phù hợp BT A.2 - Y/c HS đọc yêu cầu tập - GV hướng dẫn thực hành hs quan sát - Y/c Khởi động Word mở tập Word lưu để thực hành - Y/C HS hoạt động cá nhân - Gọi vài HS thực hành trước lớp  GV nhận xét A.4 Các bạn góp ý cho soạn em - Y/c HS đọc yêu cầu tập - Trình chiếu học sinh - Y/c vài học sinh góp ý cho làm bạn - Nhận xét, đánh giá A.5 Lập bảng thống kê tóm lược thơng tin thành phố theo mẫu SGK - Đọc, xác định y/c - Quan sát - Thực hành trước lớp - Học sinh mở Word - thực hành - Nhận xét - Đọc, xác định y/c - Thực hành theo y/c - Nhận xét - Lắng nghe - Đọc, xác định y/c - Quan sát - Nhận xét - Lắng nghe - Đọc, xác định y/c - Thực hành theo y/c - Nhận xét - Bình chọn - Lắng nghe - Y/c HS đọc yêu cầu tập - Y/c học sinh lập bảng thống kê tóm lược thơng tin thành phố Củng cố: - Y/c lớp tạo trang văn bản, đánh số trang cho văn tạo tiêu đề đầu trang “Em tập định dạng văn bản”  GV nhận xét - Bình chọn HS tích cực - Nhận xét tiết học tuyên dương Dặn dò: - Yêu cầu học sinh nhà xem lại học, chuẩn bị học - Lắng nghe IV RÚT KINH NGHIỆM ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ... ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… Tuần: 10 Ngày soạn: Tiết: 20 Ngày dạy: BÀI 5: THỰC HÀNH TỔNG HỢP (tt) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Ơn lại
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tin học tuần 10 Lớp 5, Giáo án Tin học tuần 10 Lớp 5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn