Giáo án Tin học Tuần 9 Lớp 5

5 68 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 08:14

Tuần: Ngày soạn: Tiết: 17 Ngày dạy: BÀI 4: ĐỊNH DẠNG TRANG VĂN BẢN ĐÁNH SỐ TRANG TRONG VĂN BẢN I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết cách định dạng trang văn - Biết cách đánh số trang văn Kỹ năng:Biết trình bày văn hoàn chỉnh, đánh số trang văn Thái độ:Nghiêm túc soạn thảo văn II CHUẨN BỊ: - Giáo viên:Sgk, giáo án, bảng, máy tính - Học sinh:Sgk, vở, dụng cụ học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY Ổn định lớp HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ - Báo sỉ số lớp, hát Kiểm tra cũ: HS1: Cho đoạn văn yêu cầu HS trình bày kiểu văn khác cho đoạn - HS thực hành, lớp quan sát nhận xét HS2: Cho đoạn văn yêu cầu HS trình bày kiểu cho đoạn văn  GV nhận xét Bài mới: * Giới thiệu mới: - “Bài 4: Định dạng trang văn bản, đánh số trang văn bản” - Nhắc lại tựa - Ghi tựa vào A Hoạt động bản: A Tạo văn với tiêu đề “ tập định dạng đánh số trang văn bản”, sau tạo trang trắng liên tiếp cách giữ phím Ctrl nhấn phím Enter vài lần: - Y/c HS đọc yêu cầu tập - GV hướng dẫn thực hành hs quan sát - Y/c Khởi động Word thực hành - Y/C HS hoạt động cá nhân - Đọc, xác định y/c - Quan sát - Học sinh mở Word - thực hành - Thực hành trước lớp - Nhận xét - Gọi vài HS thực hành trước lớp  GV nhận xét - Đọc kênh chữ SGK A.2 Tạo đường viền thay đổi màu cho văn - Quan sát - Y/c HS đọc kênh chữ SGK - GV hướng dẫn tạo đường viền làm mẫu HS quan sát + Chọn thẻ Page Layout Chọn nút lệnh Page Borders Hộp thoại Borders and Shading xuất hiện Chọn đường viền khung Style để tạo đường viền - Y/c HS thực hành - Quan sát lớp - Gọi vài HS thực hành trước lớp - Thực hành - Thực hành trước lớp - Nhận xé - Quan sát  GV nhận xét - GV hướng dẫn thay đổi màu trang văn + Chọn thẻ Page Layout  Chọn nút lệnh Page Color  Chọn màu tùy ý Theme Colors - Thực hành IV RÚT KINH NGHIỆM ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… Tuần: Ngày soạn: Tiết: 18 Ngày dạy: BÀI 4: ĐỊNH DẠNG TRANG VĂN BẢN ĐÁNH SỐ TRANG TRONG VĂN BẢN(tt) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết cách định dạng trang văn - Biết cách đánh số trang văn Kỹ năng:Biết trình bày văn hồn chỉnh, đánh số trang văn Thái độ:Nghiêm túc soạn thảo văn II CHUẨN BỊ: - Giáo viên:Sgk, giáo án, bảng, máy tính - Học sinh:Sgk, vở, dụng cụ học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY Ổn định lớp HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ - Báo sỉ số lớp, hát Kiểm tra cũ: HS1: Cho đoạn văn yêu cầu học sinh tạo đường viền cho văn có sẵn sau chọn màu cho văn tùy ý - HS thực hành, lớp quan sát nhận xét HS2: Cho trang văn yêu cầu hs đánh số trang cho văn chọn hướng văn nằm ngang  GV nhận xét Bài mới: * Giới thiệu mới: - Nhắc lại tựa - “Bài 4: Định dạng trang văn bản, đánh số trang văn (tt)” - Ghi tựa vào B Hoạt động thực hành - Y/c HS đọc yêu cầu tập - Xác định tập có yêu cầu? - Y/c HS thực hành nhóm đôi yêu cầu SGK - GV quan sát lớp - Kiểm tra tổng quát lớp - Gọi HS thực hành trước lớp, HS yêu cầu  GV nhận xét chốt câu trả lời xác sau yêu - Đọc, xác định y/c - Quan sát - Thực hành - Thực hành trước lớp - Nhận xét - Thực hành trước lớp cầu - Gọi HS thực hành cho lớp quan sát  GV nhận xét nhận xét lớp - Đọc kênh chữ SGK C Hoạt động ứng dụng, mở rộng - Thực hành - Y/c HS đọc kênh chữ SGK - GV yêu cầu HS thực hành nhóm đơi dựa vào hướng dẫn SGK - Trình bày - Quan sát lớp -Nhận xét - Y/c nhóm nêu kết sau thực hành ( xung phong) thực hành cho lớp quan sát  Nhận xét chốt Củng cố: -Cũng cố kiến thức - Thực hành - Gọi HS chèn hình ảnh vào văn cho sẵn - Nhận xét - Gọi HS lưu văn với tên tùy ý - Bình chọn  GV nhận xét - Bình chọn HS tích cực - Nhận xét tiết học tuyên dương - Lắng nghe Dặn dò: - Yêu cầu học sinh nhà xem lại học, chuẩn bị học IV RÚT KINH NGHIỆM ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ... văn hoàn chỉnh, đánh số trang văn Thái độ:Nghiêm túc soạn thảo văn II CHUẨN BỊ: - Giáo viên:Sgk, giáo án, bảng, máy tính - Học sinh:Sgk, vở, dụng cụ học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG... THẦY Ổn định lớp HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ - Báo sỉ số lớp, hát Kiểm tra cũ: HS1: Cho đoạn văn yêu cầu học sinh tạo đường viền cho văn có sẵn sau chọn màu cho văn tùy ý - HS thực hành, lớp quan sát nhận... quan sát lớp - Kiểm tra tổng quát lớp - Gọi HS thực hành trước lớp, HS yêu cầu  GV nhận xét chốt câu trả lời xác sau yêu - Đọc, xác định y/c - Quan sát - Thực hành - Thực hành trước lớp - Nhận
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tin học Tuần 9 Lớp 5, Giáo án Tin học Tuần 9 Lớp 5