Giáo án Tin học lớp 5 tuần 3

4 63 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 07:56

Tuần: Ngày soạn: Tiết: Ngày dạy: BÀI 3: THƯ ĐIỆN TỬ(EMAIL) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết cấu trúc địa thư điện tử; - Hiểu lợi ích dịch vụ thư điện tử biết sử dụng dịch vụ để gửi nhận thư điện tử Kỹ năng: Hiểu lợi ích dịch vụ thư điện tử biết sử dụng dịch vụ để gửi nhận thư điện tử Thái độ:Có thái độ hứng thú học II CHUẨN BỊ: - Giáo viên: sgk, giáo án, bảng, máy tính - Học sinh:sgk, vở, dụng cụ học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ Ổn định lớp: - Ổn định lớp - Báo sỉ số lớp Kiểm tra cũ: Bài mới: * Giới thiệu mới: - Để biết gửi, nhận thư điện tử, em tìm hiểu “Bài THƯ ĐIỆN TỬ (EMAIL)” - Nhắc lại bước A Hoạt động bản: A Địa thư điện tử - Y/c học sinh đọc nội dung sgk phần trang 18 - Em cho địa email sgk? - Em cho nhà cung cấp dịch vụ địa email sgk? - Nhận xét, kết luận: bomcungtrang, teulop5b tên người dùng; @gmail.com, @yahoo.com.vn nhà cung cấp dịch vụ - Y/c học sinh đọc lại phần kiến thức cần ghi nhớ Sgk trang 18 A Đăng kí tài khoản thư điện tử miễn phí - Đọc theo y/c Trả lời Nhận xét Lắng nghe - Đọc kiến thức cần ghi nhớ - Nhận địa email - Giáo viên tạo sẵn email cho học chia dãy địa phát cho học sinh - Bây học sinh có tài khoản email gồm địa mật A Nhận gửi thư điện tử a) Vào hộp thư, xem thư - Gv làm mẫu thao tác đăng nhập vào địa email hỏi lại học sinh có bước? - Thực hành theo y/c - Nhận xét - Quan sát trả câu hỏi lời - Nhận xét - Trả lời - Nhận xét - Lắng nghe - Nhận xét, đánh giá - Em nêu bước đó? - Nhận xét, đánh giá: - Bước 1: Truy cập vào trang web http://google.com.vn, chọn đăng nhập - Bước 2: Nhập - Bước 3: Nhập mật - Bước 4: Vào hộp thư - Bước 5: Đăng xuất khỏi hộp thư b) Soạn, gửi thư - Làm mẫu thao tác soạn, gửi thư cho học sinh quan sát - Có bước để soạn, gửi thư? Nêu bước đó? - Y/c học sinh soạn, gửi thư theo y/c sgk trang 12? - Quan sát trả lời - Nhận xét - Báo cáo kết - Thực hành theo y/c - Nhận xét - Báo cáo kết - học sinh thực hành theo y/c - Cả lớp quan sát - Nhận xét - Trình chiếu sản phẩm học sinh - Nhận xét, đánh giá - Lắng nghe Củng cố - Nêu bước để gửi thư điện tử? -Y/c học sinh lên máy chủ gửi hộp thư cho bạn với nội dung ngắn gọn? - Nhận xét tiết học Dặn dò: - Yêu cầu học sinh nhà xem lại học, chép ghi nhớ SGK, chuẩn bị học IV RÚT KINH NGHIỆM ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… Tuần: Ngày soạn: Tiết: Ngày dạy: BÀI 3: THƯ ĐIỆN TỬ(EMAIL) (tt) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Biết cấu trúc địa thư điện tử; - Hiểu lợi ích dịch vụ thư điện tử biết sử dụng dịch vụ để gửi nhận thư điện tử Kỹ năng: Hiểu lợi ích dịch vụ thư điện tử biết sử dụng dịch vụ để gửi nhận thư điện tử Thái độ:Có thái độ hứng thú học II CHUẨN BỊ: - Giáo viên: sgk, giáo án, bảng, máy tính - Học sinh:sgk, vở, dụng cụ học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ Ổn định lớp: - Ổn định lớp - Báo sỉ số lớp Kiểm tra cũ: Bài mới: * Giới thiệu mới: - “Bài THƯ ĐIỆN TỬ (EMAIL)” (tt) - Nhắc lại bước B Hoạt động thực hành: B Điền tên người dùng, tên nhà cung cấp dịch vụ thư điện tử vào ô trống bảng sau: - Y/c học sinh đọc y/c sgk ? - Nhận xét, kết luận: - Đọc theo y/c Trả lời Nhận xét Lắng nghe - Đọc theo y/c Báo cáo kết Nhận xét Lắng nghe Tên người dùng: tronghieu2006, nguyenvanhung5a, thuyan.141006, phamvanbinh5a, tran.khiem.31.03.2006 Tên nhà cung cấp dịch vụ : @yahoo.com, @gmail.com, @yahoo.com.vn B Đánh dấu X vào ô trống đặt trước câu trả lời - Y/c học sinh đọc y/c sgk ? - Nhận xét, kết luận: - Trả lời - Các câu trả lời : nvbinh.19.5.2006@gmail.com; nvbinh5A@yahoo.com.vn; nvbinh190506@yahoo.com.vn; binhnv.19.5.2006@gmail.com B Soạn gửi thư cho bạn lớp em với nội dung giới thiệu thân (họ tên, tên trường, tên lớp nơi em học, sở thích,…) - Y/c học sinh đọc, xác định y/c tập - Quan sát, giúp đỡ học sinh, bạn gửi thư - Nhận xét - Lắng nghe - Đọc, xác định y/c - Thực hành theo y/c - Nhận xét - Lắng nghe - Đọc, xác định y/c - Thực hành theo y/c - Báo cáo kết - Trình chiếu sản phẩm học sinh - Nhận xét, đánh giá B Đăng nhập vào hộp thư em để đọc thư bạn em gửi - Đọc, xác định y/c - Thực hành theo y/c - Báo cáo kết - Y/c học sinh đọc, xác định y/c tập - Quan sát, giúp đỡ học sinh - Nhận xét, đánh giá B Đăng xuất khỏi hộp thư em sau đọc xong thư bạn - Lắng nghe - Đọc, xác định y/c - Thực hành theo y/c - Nhận xét - Y/c học sinh đọc, xác định y/c tập - Quan sát, giúp đỡ học sinh - Nhận xét, đánh giá Củng cố - Em lên đăng nhập vào tài khoản email kiểm tra xem có hộp thư đến khơng, xem có thư đến ? - Nhận xét tiết học=> Tuyên dương Dặn dò: - Yêu cầu học sinh nhà xem lại học, chép ghi nhớ SGK, chuẩn bị học IV RÚT KINH NGHIỆM ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ... thú học II CHUẨN BỊ: - Giáo viên: sgk, giáo án, bảng, máy tính - Học sinh:sgk, vở, dụng cụ học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ Ổn định lớp: - Ổn định lớp -... nvbinh.19 .5. 2006@gmail.com; nvbinh5A@yahoo.com.vn; nvbinh19 050 6@yahoo.com.vn; binhnv.19 .5. 2006@gmail.com B Soạn gửi thư cho bạn lớp em với nội dung giới thiệu thân (họ tên, tên trường, tên lớp nơi em học, ... thuyan.141006, phamvanbinh5a, tran.khiem .31 . 03. 2006 Tên nhà cung cấp dịch vụ : @yahoo.com, @gmail.com, @yahoo.com.vn B Đánh dấu X vào ô trống đặt trước câu trả lời - Y/c học sinh đọc y/c sgk ? -
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tin học lớp 5 tuần 3, Giáo án Tin học lớp 5 tuần 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn