Giáo án vật lý 11 nâng cao

212 68 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 07:06

Trọn bộ giáo án vật lý 11 nâng cao đầy đủ nhất. Chia 3 cột ............................................................................................................................................................................................................................................................................................... PHẦN I ĐIỆN HỌC - ĐIỆN TỪ HỌC CHƯƠNG I : ĐIỆN TÍCH - ĐIỆN TRƯỜNG BÀI ĐIỆN TÍCH - ĐỊNH LUẬT CU-LÔNG Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết dạy:1 I MỤC ĐÍCH I.1 Về kiến thức Nêu cách làm nhiễm điện vật Phát biểu định luật Cu-lông đặc điểm lực điện hai điện tích điểm I.2 Kĩ Viết công thức định luật cu-lông Vận dụng định luật Cu-lông để xác định lực điện tác dụng hai điện tích điểm Biểu diễn lực tương tác điện tích vectơ Biết cách tìm lực tổng hợp tác dụng lên điện tích phép cộng vectơ lực II CHUẨN BỊ II.1 Giáo viên Dụng cụ thí nghiệm nhiễm điện cọ xác, tiếp xúc hưởng ứng SGK, SBT tài liệu tham khảo II.2 Học sinh Ôn lại kiến thức điện tích SGK, SBT III PHƯƠNG PHÁP Dạy học khám phá có hướng dẫn Diễn giảng, đàm thoại, thảo luận nhóm IV HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC IV.1 Dự kiến tình HĐ 1: Nhận thức vấn đề cần nghiên cứu HĐ 2: Tìm hiểu nhiễm điện vật HĐ 3: Tìm hiểu định luật Cu-lơng HĐ 4: Tìm hiểu lực tĩnh điện điện môi HĐ 5: Củng cố kiến thức nội dung học IV.2 Tiến trình dạy học Hoạt động 1: Tìm hiểu nhiễm điện vật Hoạt động HS Hs trả lời câu hỏi kiểm tra Hoạt động GV Gv đặt câu hỏi cho Hs Ghi bảng 1.Hai loại điện tích Sự nhiễm kiến thức cũ Gv: Nhận xét câu trả lời điện vật - Có loại điện tích? • Có hai loại điện tích: Điện tích dương a Hai loại điện tích: - Tương tác điện điện tích âm + Điện tích dương tích diễn nào? • Các điện tích dấu đẩy nhau, Hs quan sát Gv làm thí + Điện tích âm điện tích trái dấu hút - Các điện tích dấu đẩy Gv làm thí nghiệm tượng nhiễm điện nhau, điện tích trái dấu hút cọ xát nghiệm rút nhận xét: - Đơn vị điện tích Cu lơng (C) - Sau cọ xát Gv nêu tượng: - Electron hạt mang điện tích thuỷ tinh hút - Cho kim loại không nhiễm điện âm có độ lớn e = 1,6.10 −19 C mẫu giấy vụn chạm vào cầu nhiễm điện gọi điện tích nguyên tố Một vạt - Thanh thuỷ tinh nhiễm - Đưa kim loại không nhiễm điện lại mang điện điện tích ln điện gần cầu nhiễm điện không n.e (n số nguyên) chạm vào b.Sự nhiễm điện vật Hiện tượng xảy ra? - Nhiễm điện cọ xát Hs nghe giảng dự đoán kết tượng - Nhiễm điện tiếp xúc - Nhiễm điện hưởng ứng Hoạt động 2: Tìm hiểu định luật Cu-lơng Hoạt động HS -Hs lắng nghe -Hs lắng nghe ghi chép Hoạt động GV Gv trình bày cấu tạo công dụng cân Ghi bảng Định luật Cu-lông: xoắn Nội dung: Độ lớn lực tương tác Cấu tạo: (hình 1.5/7 sgk) hai điện tích điêm tỉ lệ thuận A cầu kim loại cố định gắn đầu với tích độ lớn hai điện tích thẳng đứng tỉ lệ nghịch với bình phương B cầu kim loại linh động găn đầu khoảng cách chúng Phương nằm ngang Đầu đối lực tương tác hai điện tích trọng đường thẳng nối hai điện tích Cơng dụng: Dùng để khảo sát lực tương tác điểm Hai điện tích dấu hai cầu tích điện đẩy trái dấu hút Gv đưa khái niệm điện tích điểm: vật nhiễm điện có kích thước nhỏ so Hs trả lời câu hỏi: Đặc với khoảng cách chúng điểm vectơ lực gi? Gv trình bày nội dung biểu thức Đặc điểm vectơ lực : định luật Cu-lông gồm F =k Biểu thức: Trong đó: q1 q r2 +k= 9.10 Nm /C : hệ số tỉ lệ + r : khoảng cách hai điện tích điểm - Điểm đặt Lực Cu-lơng (lực tĩnh điện) vectơ - Phương , chiều Gv yêu cầu Hs nêu đặc điểm vectơ lực + q1, q2 : độ lớn hai điện tích điểm r - Độ lớn Biểu diễn: Hs vẽ lực tương tác hai điện tích dấu Biểu thức định luật vạn vật hấp dẫn: trái dấu Fhd = G Hs phát biểu viết biểu m1 m r2 q1>0  F21  F21 q2>0 r  F12 G: số hấp dẫn q1>0 thức định luật vạn vật hấp Giống: dẫn + Lực HD tỉ lệ thuận tích khối lượng hai q2 0: F phương, chiều với E Chú ý:Tại điểm điện trường cường độ điện trường không     q : E hướng xa điện tích (C)  - Q < : E hướng lại gần điện tích Hoạt động 5: Tìm hiểu ngun lí chồng chất điện trường Hoạt động HS Hoạt động GV - Gv nêu vấn đề: Điện trường - Nguyên lí chồng chất điện trường: - Hs nhắc lại cách tổng điện tích điểm gây điểm (sgk) hợp hai vectơ theo quy tắc đặt trưng vectơ cường độ    E = E1 + E + hình bình hành điện trường Vậy vectơ cường độ điện trường điểm nhiều điện -Hs ý trường tích điểm gây xác định hợp đặc biệt phép cộng nào? hai vectơ - Cường độ điện trường đại lượng vectơ nên cường độ điện trường tổng hợp xác định theo quy tắc hình bình hành Hoạt động : Củng cố Dặn dò Hoạt động HS - HS làm tập 1, /17, 18 sgk Hoạt động GV - Hs làm tập 3,4,5,6,7 /18 sgk - Hs ghi nhớ nhiệm vụ học tập IV Rút kinh nghiệm: - Chuẩn bị “Công lực điện - Hiệu điện thế” ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… Bài 53 KÍNH HIỂN VI Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết dạy: I MỤC ĐÍCH I.1 Về kiến thc Mô tả đợc nguyên tắc cấu tạo công dụng kính hiển vi Viết đợc công thức tính số bội giác của kính hiển vi ngắm chừng vô cực I.2 K nng Dựng đợc ảnh cđa vËt t¹o bëi kÝnh hiĨn vi II CHUẨN BỊ II.1 Giáo viên -Một vài kính hiển vi có số bội giác khác -Một vài giá quang học ,giá đỡ thấu kính thấu kính hội tụ có tiêu cự khác (để lắp thành mơ hình kính hiển vi ) II.2 Học sinh -Ơn tập tạo ảnh qua kính lúp III PHƯƠNG PHÁP Dạy học khám phá có hướng dẫn Diễn giảng, đàm thoại, thảo luận nhóm IV HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC IV.1 Dự kiến tình HĐ 1: Nhận thức vấn đề cần nghiên cứu HĐ 2: Tìm hiểu ngun tắc cấu tạo kính hiển vi HĐ 3: Tìm hiểu cách ngắm chừng qua kính hiển vi HĐ 4: Tìm hiểu độ bội giác kính hiển vi HĐ 5: Củng cố kiến thức nội dung học IV.2 Tiến trình dạy học Hoạt động ( 3phút) Kiểm tra cũ Hoạt động học sinh -HS trả lời câu hỏi GV Hoạt động dạy giáo viên GV nêu câu hỏi : -Nêu tác dụng trình bày khái niệm số bội giác kính lúp ? Hoạt động (20phút) Nghiên cứu nguyên tắc cấu tạo kính hiển vi Hoạt động học sinh Hoạt động dạy giáo viên - GV cho HS quan sát vật nhỏ qua Bài 53: KÍNH HIỂN VI -HS quan sát rút nhận +kính lúp 1.Nguyên tắc hoạt động kính xét :góc trơng ảnh vật qua +kính hiển vi hiển vi : kính hiển vi lớn qua kính lúp - u cầu HS nhận xét góc trơng ảnh + Để nhìn rõ vật nhỏ vi vật trường hợp khuẩn cần phải có dụng cụ - GV giới thiệu :Vì góc trơng ảnh quang học có số bội giác cỡ hàng vật qua kính hiển vi lớn góc trăm hàng nghìn Dụng cụ trơng ảnh vật qua kính lúp nên kính hiển vi cấu tạo kính hiển vi đơn giản +Định nghĩa mơ hình cấu tạo hệ gồm thấu kính : kính hiển vi : (SGK) + Thấu kính :tạo ảnh thật lớn Mơ hình kính hiển vi (hình vẽ) vật gấp nhiều lần -HS suy nghĩ trả lời :thấu kính + Thấu kính :dùng làm kính lúp ,2 thấu kính hội tụ quan sát vật -HS suy luận ,đọc sách ,trả lời : Vậy thấu kính loại ? dụng cụ bổ trợ cho mắt quan sát vật nhỏ -GV nêu câu hỏi :Cơng dụng kính -HS theo dõi vẽ vào hiển vi ? -GV giới thiệu sơ đồ kính hiển vi vị trí ảnh vật qua kính hiển vi (hình vẽ 53.1/sgk) Họat động :(7phút) Tìm hiểu cấu tạo cách ngắm chừng kính hiển vi Hoạt động học sinh -HS dựa suy luận Hoạt động dạy giáo viên -GV yêu cầu HS nêu cấu tạo 2.Cấu tạo cách ngắm chừng kết hợp với hình vẽ 53.2/sgk trả kính hiển vi -Cấu tạo : Kính hiển vi gồm hai lời :gồm thấu kính : phận :vật kính thị +Vật kính -GV nhấn mạnh ý sau : kính Vật kính TK hội tụ có tiêu +Thị kính +2 thấu kính đặt đồng trục có cự ngắn,Thị kính TK hội tụ khoảng cách khơng đổi có tiêu cự ngắn ,hai kính +Tiêu cự vật kính cỡ mm đặt đồng trục hai đầu +Tiêu cự thị kính cỡ cm ống hình trụ, khoảng cách -HS vẽ sơ đồ tạo ảnh -Yêu cầu HS vẽ sơ đồ tạo ảnh qua chúng không đổi AB o1 A1B1 o A2B2 kính hiển vi -Ngắm chừng : Muốn ngắm -HS lắng nghe -HS trả lời : Ngoài khoảng tiêu cự gần tiêu điểm vật -HS :Nằm khoảng tiêu cự -HS: A2B2 ảnh ảo ,rất lớn ,và ngược chiều với vật AB -HS :A2B2 nằm giới hạn nhìn rõ mắt -HS :thay đổi khoảng cách d1 vật vật kính chừng kính hiển vi ta phải thay -Để A1B1 thật lớn vật AB đổi khoảng cách d1 vật vật AB phải đặt đâu ? kính cách đưa tồn ống -Yêu cầu HS trả lời câu hỏi C1 ? kính lên hay xuống cho mắt -Lúc A2B2 đâu ? nhìn thấy ảnh A2B2 vật rõ -Độ dài kính : O1O2 -Để mắt quan sát ảnh A2B2 phải đặt phạm vi mắt ? -Vì khoảng cách vật kính thị kính khơng đổi nên để thay đổi vị -HS lắng nghe trí ảnh A2B2 ta phải làm ? -Giới thiệu cách ngắm chừng Hoạt động :(10phút) Giới thiệu số bội giác kính hiển vi Hoạt động học sinh -HS trả lời Hoạt động dạy giáo viên -Yêu cầu HS nhắc lại định nghĩa số 3.Số bội giác kính bội giác kính lúp trường hợp ngắm chừng vơ cực -GV nhấn mạnh số bội giác kính : hiển vi giống số bội giác -HS vẽ hình kính lúp -u cầu HS xác định góc trơng ảnh -HS xác định góc α α hình vẽ 53.1/sgk (lưu ý :mắt -HS :từ định nghĩa số bội giác kết đặt sát kính ) hợp với sgk tìm cơng thức -u cầu HS xác định góc trơng vật G∞ = │K1│G2 = δĐ với Đ= OCc f1 f , δ =F1’F2 :độ dài quang học α0 ? -Hướng dẫn HS tìm cơng thức số bội giác kính hiển vi trường hợp ngắm chừng vô cực -Hướng dẫn HS tìm cơng thức số bội giác kính hiển vi trường hợp ngắm chừng vị trí (phần chữ nhỏ sgk ) Hoạt động :( 5phút) Củng cố vận dụng Hoạt động học sinh -HS trả lời câu hỏi làm tập Hoạt động dạy giáo viên -Yêu cầu HS trả lời câu hỏi : 1.Số bội giác kính hiển vi trường hợp ngắm chừng vô cực có phụ thuộc vị trí đặt mắt khơng ? 2.Hướng dẫn HS làm tập 3/sgk/263 IV Rút kinh nghiệm ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… Bài 54 KÍNH THIÊN VĂN Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết dạy: I MỤC ĐÍCH I.1 Về kiến thức Mô tả đợc nguyên tắc cấu tạo công dụng kính thiên văn Viết đợc công thức tính số bội giác kính thiên văn ngắm chừng vô cực I.2 K nng Dựng đợc ảnh vật tạo kính thiên văn Giải đợc tập kính lúp, kính hiển vi kính thiên văn II CHUẨN BỊ II.1 Giáo viên - Một vài kính thiên văn khúc xạ có số bội giác khác (nếu có thể) - Một vài giá quang học, giá đỡ thấu kính thấu kính hội tụ có tiêu cự khác (để lắp thành mơ hình kính thiên văn khúc xạ - Phần mềm mơ liên quan, máy vi tính, máy chiếu đa II.2 Học sinh Ôn tập tạo ảnh qua kính hội tụ, cách điều chỉnh kính hiển vi ngắm chừng III PHƯƠNG PHÁP Dạy học khám phá có hướng dẫn Diễn giảng, đàm thoại, thảo luận nhóm IV HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC IV.1 Dự kiến tình HĐ 1: Nhận thức vấn đề cần nghiên cứu HĐ 2: Tìm hiểu cấu tạo kính thiên văn HĐ 3: Tìm hiểu cách nắm chừng qua kính thiên văn HĐ 4: Củng cố kiến thức nội dung học IV.2 Tiến trình dạy học Hoạt động 1(3 phút): Kiểm tra cũ Hoạt động học HS Trả lời câu hỏi HS Hoạt động dạy GV Đặt câu hỏi cho HS: Khi ngắm chừng phải điều chỉnh kính hiển vi nào? Nhận xét câu trả lời Hoạt động 2(20 phút): Nghiên cứu nguyên tắc cấu tạo kính TV Hoạt động học HS Hoạt động dạy GV Ý thức nhiệm vụ nhận thức Đặt vấn đề sgk “trong 1.Nguyên tắc cấu tạo kính (vấn đề) Gv đặt nghiên cứu TV cấu tạo Muốn tăng góc trơng kính để nào?” nhìn rõ thiên thể xa trước Gợi ý cách giải vấn đề: “Muốn hết phải tạo ảnh thật tăng thiên thể gần nhờ linh kiện góc trơng trước hết sau ”(sgk) quang học thứ Sau nhìn u cầu HS trả lời câu hỏi C2 C3 ảnh qua linh kiện quang học Gợi ý thêm để HS trả lời câu hỏi thứ hai để thấy ảnh cuối C2 C3 gốc lớn Trong loại linh kiện học, linh +Định nghĩa mơ hình cấu tạo - cá nhân suy nghĩ kiện tạo ảnh thật vật loại kính TV Trao đổi nhóm, thống xa ta.? - Kính TV khúc xạ chọn cách giải Linh kiện tạo ảnh ảnh Định nghĩa:(SGK) thật góc lớn hơn? Mơ hình kính thiên văn khúc xạ Tranh luận để thống đưa Tổ chức thảo luận nhóm xác định linh (sơ đồ hình vẽ) mơ hình cấu tạo kính TV kiện linh kiện 1, linh kiện - Kính TV phản xạ mơ hình kính TV khúc xạ linh kiện 2? Định nghĩa:(SGK) mơ hình kính TV phản xạ - Tổ chức tranh luận nhóm Mơ hình kính TV phản xạ (sơ đồ mơ hình ống nhòm phạm vi lớp để thống đưa hình vẽ) - HS quan sát vật qua kính để xác mơ hình cấu tạo kính TV nhận tính đắn mơ - Sử dụng hình vẽ mẫu phần hình thống chọn mềm mô trực quan mơ hình -Trả lời câu C2 C3 HS đưa - lắp đặt giới thiệu mô hình loại kính để kiểm tra tính đắn loại mơ hình HS thống chọn Hoạt động 3(7 phút): Trình bày, mơ cấu tạo cách ngắm chừng Hoạt động học HS - Tìm hiểu, ghi nhớ cấu tạo Hoạt động dạy GV - Thông báo cấu tạo kính nhấn 2.Cấu tạo cách ngắm chừng kính TV mạnh điểm chi tiết so với mô -Cấu tạo: Kính TV khúc xạ chủ yếu - Quan sát, mơ tả cấu tạo kính hình gồm hai TK hội tụ Vật kính có tiêu TV - Cho HS xem hình vẽ, hình chụp cự dài, thị kính có tiêu cự ngắn Hai kính TV khúc xạ kính lắp đồng trục hai đầu Giới thiệu cặp lăng kính phản xạ tồn ống hình trụ Khoảng cách phần để đổi chiều ảnh chúng thay đổi - thơng báo mơ phần -Ngắm chừng: Muốn ngắm chừng mềm cách điều chỉnh kính ảnh A2B2 giới hạn nhìn rõ mắt , cần điều chỉnh thị kính đến gần hay xa vật kính cho ảnh nằm giới hạn nhìn rõ mắt - Độ dài kính: O1O2 = f1 +f2 3.Số bội giác kính trường hợp ngắm chừng vô cực G∞ = f tan α = tan α f2 Hoạt động 4(3 phút): Củng cố vận dụng kiến thức Hoạt động học HS -Tự lực làm việc Hoạt động dạy GV - Yêu cầu HS trả lời câu hỏi giải tập - Trình bày lời giải theo yêu cầu GV SGK - Gợi ý phương hướng giải IV Rút kinh nghiệm ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… BÀI TẬP VỀ CÁC DỤNG CỤ QUANG Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết dạy: I Mục tiêu - Hệ thống kiến thức phương pháp giải tập loại quang cụ bổ trợ cho mắt - Rèn luyện kĩ tư giải tập dựa vào hệ quang học mắt - Rèn luyện kĩ giải tập định tính hệ quang cụ bổ trợ cho mắt II Chuẩn bị - Phương pháp giải tập - Lựa chọn tập đặc trưng III Tổ chức hoạt động dạy học 1- Bài cũ: Phương pháp vẽ ảnh vật qua hệ thấu kính Viết cơng thức thấu kính? Các cách ngắm chừng 2- Bài mới: HĐ 1: Các tập trắc nghiệm : HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Tổ chức cho HS trả lời vào phiếu học tập phần HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN - HS tổ trao đổi để trả lời theo yêu cầu tập trắc nghiệm 9.1, 10.1, 11.1 sách tập mà giáo trao đổi tổ để chấm nộp viên chuẩn bị sẵn phát cho tổ lại cho giáo viên - Một HS đọc HS đứng dậy trả lời câu hỏi trắc - Giáo viên lớp nhận xét làm tổ nghiệm B 52, B 53 B 54 SGK có giải thích HĐ 2: Bài tốn mắt: - Vẽ sơ đồ tạo ảnh - HS tiếp nhận phương pháp - Xác định thơng số mà tốn cho, ý dấu ( ý dấu đại lượng) - Dựa vào yêu cầu toán để xác định cơng thức tìm đại lượng chưa biết - HS tiếp nhận phương pháp ghi chép Mắt cận thị Sửa mắt cận thị cần đeo kính phân kì cho ảnh vật ∞ qua kính lên điểm cực viễn mắt : d1= ∞, d’1= -(OCv – l ) = fk; l = OO’ Mắt viễn thị Sửa mắt viễn thị cần đeo kính hội tụ có tiêu cự cho - Dựa vào yêu cầu toán để định ảnh vật cần quan sát nằm điểm cực cận mắt: cơng thức tìm đại lượng chưa biết d1 = Đ, d’1 = - (OCv – l ); Công thức Mắt lão thị - Sửa mắt lão thị người bình thường đeo kính HS liên hệ thực tế hội tụ có tiêu cự cho ảnh vật cần quan sát nằm Sửa mắt lão thị với mắt cận thị đeo kính tròng: điểm cực cận mắt phân kì, hội tụ với tiêu cự phù hợp - Gọi HS giải tập SGK HĐ 2: Bài tốn kính lúp + Cách ngắm chừng: ∈ OCC → OCV ; d1' + d = OO ' ; d 2'= = OV ; d1
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án vật lý 11 nâng cao, Giáo án vật lý 11 nâng cao, Nªu ®­îc t¸c dông cã lîi vµ c¸ch h¹n chÕ t¸c dông bÊt lîi cña dßng Fu-c«., Bài 56 XÁC ĐỊNH CHIẾT SUẤT CỦA NƯỚC VÀ TIÊU CỰ CỦA THẤU KÍNH PHÂN KỲ