Nghiên cứu sử dụng dầu diesel sinh học từ mỡ cá da trơn cho động cơ của phương tiện khai thác thủy sản tt

46 33 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 05:47

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG _ HỒ TRUNG PHƯỚC NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG DẦU DIESEL SINH HỌC TỪ MỠ CÁ DA TRƠN CHO ĐỘNG CƠ CỦA PHƯƠNG TIỆN KHAI THÁC THỦY SẢN Ngành đào tạo: Kỹ thuật khí động lực Mã số: 9520116 TĨM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHÁNH HỊA, 2019 Cơng trình hồn thành trường Đại học Nha Trang Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phan Văn Quân, Trường Đại học Giao thông Vận tải Tp Hồ Chí Minh PGS.TS Trần Gia Thái, Trường Đại học Nha Trang Phản biện 1: PGS.TS Vũ Ngọc Khiêm Phản biện 2: PGS.TS Nguyễn Hoàng Vũ Phản biện 3: PGS.TS Nguyễn Lê Duy Khải TÓM TẮT NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN Đề tài luận án: “Nghiên cứu sử dụng dầu Diesel sinh học từ mỡ cá da trơn cho động phương tiện khai thác thủy sản” Ngành/Chuyên ngành: Kỹ thuật khí động lực Mã số: 9520116 Nghiên cứu sinh: Hồ Trung Phước Khóa: 2013 Người hướng dẫn: PGS.TS Phan Văn Quân PGS.TS Trần Gia Thái Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Nha Trang Nội dung: (1) Đã xác định số thuộc tính nhiên liệu B5, B10, B100 (biodiesel có nguồn gốc từ mỡ cá da trơn) dùng cho trình nghiên cứu (2) Luận án sử dụng phần mềm KIVA-3V để xây dựng hiệu chỉnh mô hình mơ động Cummins NTA 855, dùng để khảo sát ảnh hưởng loại nhiên liệu sử dụng đến số thông số nhiệt động buồng cháy, mức phát thải NOx, PM số thông số công tác động sử dụng B10 (3) Đã đánh giá ảnh hưởng B10 đến số thông số vận hành động Cummins NTA 855 thực nghiệm đề xuất công nghệ phối trộn nhiên liệu phù hợp cho máy tàu đánh cá Người hướng dẫn PGS.TS Phan Văn Quân PGS.TS Trần Gia Thái Nghiên cứu sinh Hồ Trung Phước Thesis title: Research to Use of Catfish Fat Biodiesel for Diesel Engines of Fishing Ship Mechanical Power Engineering Mayor: 9520116 Major code: PhD Cadidate: Ho Trung Phuoc Prof Phan Van Quan Supervisor: Prof Tran Gia Thai Nha Trang University Education Institution: Key Findings: (1) Defined some properties of B5, B10, B100 fuel (catfish fat biodiesel) used to research (2) The thesis used KIVA-3V software to build and adjust the Cummins NTA 855 engine simulation model, which used to investigate the effect of fuel on some thermodynamic parameters in combustion chamber, NOx, PM emissions and some cycle parameters of engine when using B10 fuel (3) Estimate the influence of B10 fuel on some basic operating parameters of Cummins NTA 855 engine by experiment and promote a suitable fuel mixing technology for diesel engines of fishing ship MỞ ĐẦU LÝ DO THỰC HIỆN ĐỀ TÀI Trong xu hướng bảo vệ môi trường giảm thiểu phụ thuộc vào nhiên liệu từ dầu mỏ (nhiên liệu dieselDO) động đốt ngày cạn kiệt gây ô nhiễm, sử dụng nhiên liệu Biodiesel làm nguồn nhiên liệu thay nước phát triển nghiên cứu, ứng dụng Hiện nay, Mỹ, Anh Quốc, Đan Mạch, Hà Lan số nước khác thuộc châu Âu (EU) sử dụng thành công Biodiesel cho động ngành công nghiệp giao thông Tại Việt Nam, dùng nhiên liệu Biodiesel sản xuất từ mỡ cá da trơn cho phương tiện thủy tiết kiệm lượng ngoại tệ lớn cho quốc gia hạn chế ô nhiễm môi trường Vì thế, song song với việc khảo sát đánh giá chất lượng Biodiesel thị trường, “Nghiên cứu sử dụng dầu diesel sinh học từ mỡ cá da trơn cho động phương tiện khai thác thủy sản” cấp thiết bối cảnh MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Nghiên cứu ảnh hưởng hỗn hợp nhiên liệu Biodiesel B100 DO (B10) từ mỡ cá da trơn đến thông số công tác chủ yếu động Diesel tàu cá, từ khả sử dụng loại nhiên liệu thiết kế hệ thống nhiên liệu chuyển đổi phù hợp ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 3.1 Đối tượng nghiên cứu Biodiesel có nguồn gốc từ mỡ cá da trơn tiêu công tác chủ yếu động Diesel dùng làm máy tàu cá 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Nhiên liệu Diesel sinh học có nguồn gốc từ mỡ cá da trơn có tỷ lệ pha trộn 10% (B10: 10% Biodiesel B100, 90% Diesel) - Công suất, suất tiêu hao nhiên liệu, phát thải khí xả động Diesel dùng làm máy tàu cá sử dụng nhiên liệu B10 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU - Tổng luận nghiên cứu sở lý thuyết sử dụng hỗn hợp Biodiesel B100 DO (B10) làm nhiên liệu cho động Diesel; - Lựa chọn mơ hình tốn mơ ảnh hưởng nhiên liệu hỗn hợp B10 đến thông số công tác chủ yếu động Diesel tàu cá; - Đánh giá thông số công tác chủ yếu động Diesel tàu cá sử dụng nhiên liệu B10 kết luận khả ứng dụng loại nhiên liệu B10 cho động diesel Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ TÍNH THỰC TIỄN CỦA LUẬN ÁN 5.1 Ý nghĩa khoa học - Xây dựng sở lý thuyết ảnh hưởng việc sử dụng nhiên liệu hỗn hợp Biodiesel B100 DO đến thông số công tác chủ yếu động Diesel; - Xác định điều kiện mô (điều kiện ban đầu điều kiện biên) sử dụng hỗn hợp nhiên liệu Biodiesel B100 DO; xác định yếu tố điều chỉnh nhiên liệu hỗn hợp cho q trình mơ thơng qua tính chất nhiên liệu là: Nhiệt trị, độ nhớt khối lượng riêng; - Dẫn liệu khoa học kết chạy thử nghiệm nhiên liệu B10 động Diesel tàu cá đặc trưng Những kết sở khoa học việc nghiên cứu lượng thay cho động Diesel 5.2 Ý nghĩa thực tiễn - Đề xuất giải pháp sử dụng nhiên liệu hỗn hợp B10 cho động Diesel; - Đề xuất công nghệ chuyển đổi hệ thống nhiên liệu động Diesel sang sử dụng nhiên liệu hỗn hợp B10, góp phần khai thác nhiên liệu sinh học sẵn có cho động Diesel tàu cá, thay phần nguồn nhiên liệu truyền thống - Kết nghiên cứu đề tài sở cho việc hoàn thiện sổ tay hướng dẫn sử dụng nhiên liệu Biodiesel kỹ thuật, tránh hư hỏng máy móc động cơ, tiết kiệm mặt lượng thực tốt chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 6.1 Nghiên cứu lý thuyết - Nghiên cứu tài liệu lý thuyết đại phát triển giới trình phun nhiên liệu, hình thành hỗn hợp cháy động Diesel sử dụng nhiên liệu Biodiesel; - Phân tích lựa chọn mơ hình tốn hợp lý, ứng dụng để nghiên cứu thay đổi thông số công tác động Diesel sử dụng nhiên liệu hỗn hợp B10; - Mô ảnh hưởng nhiên liệu hỗn hợp B10 đến thông số công tác chủ yếu động Diesel tàu cá 6.2 Nghiên cứu thực nghiệm - Xác định thông số nhiệt động nhiên liệu B10; - Khảo sát thông số công tác chủ yếu động Diesel tàu cá sử dụng nhiên liệu B10 bệ thử so với động sử dụng nhiên liệu DO KẾT CẤU LUẬN ÁN Luận án có kết cấu gồm chương phần kết luận, kiến nghị: Chương Tổng quan sử dụng nhiên liệu biodiesel lựa chọn động nghiên cứu Chương Cơ sở lý thuyết mơ hình tốn mơ tả ảnh hưởng nhiên liệu biodiesel đến thông số công tác chủ yếu động diesel Chương Đánh giá thông số công tác động diesel sử dụng nhiên liệu B10 mô số Chương Nghiên cứu thực nghiệm sử dụng nhiên liệu biodiesel từ mỡ cá da trơn cho động Cummins NTA855 tàu cá Kết luận kiến nghị NHỮNG HẠN CHẾ CỦA LUẬN ÁN Luận án chưa nghiên cứu đến quy luật cung cấp nhiên liệu, thực nghiệm đo phát thải NOx, bồ hóng tình trạng kỹ thuật theo thời gian sử dụng động dùng nhiên liệu Biodiesel có nguồn gốc từ mỡ cá da trơn Hình 4.2 Hệ thống hòa trộn cấp dầu cho động Cummins NTA855 Các vật tư cần thiết: - két dầu B10 (B5) tích két dầu DO có sẵn - Một van cấp dầu tương tự van cấp dầu DO - van ba ngả để chuyển đổi dầu cấp dầu hồi song song, két dầu DO B10 (B5) - Đường ống nối từ két chứa đến van cấp dầu từ van ba ngả két chứa - Một bình định lượng dầu B100 tích 10% bình chứa dầu B10 5% bình chứa dầu B5 4.2 Bố trí thiết bị thực nghiệm Để đảm an tồn cho động thiết bị, thực nghiệm bố trí động làm việc trạng thái xác định thay đổi nhiên liệu để đánh giá thay đổi thơng số cơng tác Do để xác định thay đổi này, van chuyển đổi dầu đặt sát vị trí đầu vào bơm cao áp nhằm giảm chiều dài đường ống để hạn chế lượng dầu sót Sơ đồ bố trí số hình ảnh trình thực nghiệm hình 4.3, hình 4.4 28 Hình 4.3 Sơ đồ bố trí thực nghiệm Động cơ, Van ba ngả, Thiết bị phối trộn, Cảm biến to khí xả đo khí xả, Nguồn điện, Máy vi tính, Thiết bị kết nối cảm biến, Cảm biến to nước làm mát, Két nước làm mát, 10 Bộ điều chỉnh mức tải (mô men) động cơ, 11 Bơm, 12 Bộ phận tải, 13 Cảm biến tốc độ, 14 Cơ cấu điều chỉnh tay ga, 15 Bệ máy Hình 4.4 Quá trình thử nghiệm động Cummins NTA855 29 4.3 Xây dựng chế độ qui trình thử nghiệm Qui trình thực nghiệm chạy dầu biodiesel động Cummins NTA855 thực sau: Bước 1: - Nổ máy chạy vòng quay thấp sử dụng nhiên liệu dầu DO (dầu DO loại dầu sử dụng theo hướng dẫn nhà sản xuất, thông số sử dụng mô phỏng) - Cho máy chạy vòng quay thấp khoảng 30-45 phút để hâm nóng máy cho thơng số ổn định (vòng quay khơng tải 600 vòng/phút) - Tăng vòng quay động lên vòng quay cần thử nghiệm, khoảng 1200 v/p Để máy chạy ổn định khoảng 30 – 45 phút, ghi nhật ký thông số động chạy không tải sử dụng nhiên liệu dầu DO bao gồm: Vị trí đặt tốc độ, vòng quay động (vòng/phút), nhiệt độ khí xả, nhiệt độ nước làm mát động - Mở van nước điều chỉnh lưu lượng nước vào phanh để đo công suất động cơ, việc điều chỉnh tải phải tăng từ từ để tránh tượng tải động Quan sát hình hiển thị cơng suất động cơ, đo nhiệt độ khí xả, nhiệt độ nước làm mát, vòng quay 30 động Tăng tải khơng cho phép nhiệt độ khí xả vượt q giá trị giới hạn nhà sản xuất để tránh tượng hư hỏng buồng đốt mặt qui lát - Để máy chạy tải ổn định chọn chế độ tải 50% (khoảng 145 Hp vòng quay 1200 v/p) để thử nghiệm chuyển đối nhiên liệu đo đạc thơng số cơng suất, vòng quay, nhiệt độ khí xả, ghi nhận thay đổi thông số động Bước 2: Mở van dầu B10, đóng van dầu DO, đồng thời chuyển đường dầu hồi từ két dầu DO sang két dầu B10 Để máy chạy ổn định, tiến hành đo đạc thơng số (vị trí đặt tốc độ không đổi, tải không thay đổi): Cơng suất động cơ, vòng quay, nhiệt độ khí xả Bước 3: Mở van dầu DO, đóng van dầu B10, đồng thời chuyển đường dầu hồi từ két Biodiesel B10 qua két DO Để máy chạy ổn định với dầu DO, đo đạc thông số ghi vào nhật ký 4.4 Kết thử nghiệm động Cummins NTA855 đánh giá Kết ghi nhận công suất động sử dụng nhiên liệu B10 so với DO trình bày hình 4.5 Trong đó, thời gian ghi nhận liệu cho lần đo mẫu nhiên liệu khoảng 10.000 chu kỳ 31 Công suất (Hp) 146 145,8 145,6 145,4 145,2 145 144,8 144,6 144,4 144,2 144 145,5 145,3 145,4 145,3 145,4 144,9 DO B10 DO B10 DO B10 Nhiên liệu (DO, B10) Hình 4.5 Kết thử nghiệm nhiên liệu B10 so với DO ghi nhận thời gian khoảng 10.000 chu kỳ làm việc động Nhận xét: Động sử dụng nhiên liệu DO sau chuyển sang sử dụng nhiên liệu B10: - Công suất: NDO = 145,5 Hp giảm về: NB10 = 145,3 Hp - Vòng quay: nDO = 1210 v/p giảm về: nB10 = 1206 v/p - Nhiệt độ khí xả: TkxDO = 305oC không đổi: TkxB10 = 305oC Động sử dụng nhiên liệu B10 sau chuyển sang sử dụng nhiên liệu DO: - Công suất: NB10 = 145,3 Hp tăng thành: NDO = 145,4 Hp - Vòng quay: nB10 = 1206 v/p tăng thành: nDO = 1214 - Nhiệt độ khí xả: TkxB10 = 305oC khơng đổi: TkxDO = 305oC 32 4.4.1.2 Kết ghi nhận thời gian khoảng 20.000 chu kỳ làm việc động sử dụng nhiên liệu B10 so với DO Kết ghi nhận công suất động sử dụng nhiên liệu B10 so với DO trình bày hình 4.6 Trong đó, thời gian ghi nhận liệu cho lần đo mẫu nhiên liệu khoảng 20.000 chu kỳ 145,8 Công suất (Hp) 145,4 145,2 145 144,8 144,6 144,6 144,2 143,9 143,8 143,7 143,8 143,4 143 DO B10 DO B10 DO B10 Nhiên liệu (DO, B10) Hình 4.6 Kết thử nghiệm nhiên liệu B10 so với DO ghi nhận thời gian khoảng 20.000 chu kỳ làm việc động Nhận xét: Động sử dụng nhiên liệu DO sau chuyển sang sử dụng nhiên liệu B10: - Công suất: NDO = 145,2 Hp giảm về: NB10 = 143,9 Hp - Vòng quay: nDO = 1208 v/p giảm về: nB10 = 1201 v/p (hình 7.4, hình 7.5 phụ lục 7) 33 - Nhiệt độ khí xả: TkxDO= 305oC giảm về: TkxB10 = 295oC Động sử dụng nhiên liệu B10 sau chuyển sang sử dụng nhiên liệu DO: - Công suất: NB10 = 143,9 Hp tăng thành: NDO = 144,6 Hp - Vòng quay: nB10 = 1201 v/p tăng thành: nDO = 1211 v/p (hình 7.6 phụ lục 7) - Nhiệt độ khí xả: TkxB10 = 295oC tăng thành: TkxDO = 300oC So sánh kết thực nghiệm nhiên liệu B10 nhiên liệu DO để đánh giá thay đổi tiêu công tác động trình bày bảng 4.1 Bảng 4.1 Đánh giá thay đổi tiêu công tác động sử dụng nhiên liệu B10 so với DO Thời gian đo (chu kỳ) 1.000 2.000 Nhiên liệu Công suất, Hp(kW) DO Suất tiêu hao nhiên liệu (g/kW.h) 145,5 (109,13) 273,80 145,4 (109,05) 274,00 145,2 (108,90) 275,51 144,6 (108,45) 274,38 B10 Công suất, Hp(kW) 145,3 (108,97) (giảm so với DO 0,14% ) 145,3 (108,97) (giảm so với DO 0,07% ) 143,9 (107,92) (giảm so với DO 0,9% ) 143,9 (107,92) (giảm so với DO 0,5%) 34 Suất tiêu hao nhiên liệu (g/kW.h) 277,17 (tăng so với DO 1,23%) 277,17 (tăng so với DO 1,15%) 279,87 (tăng so với DO 1,58% ) 279,87 (tăng so với DO 2% ) 4.5 Kết luận chương Chương thực nội dung sau: (1) Xây dựng quy trình bước vận hành chuyển đổi nhiên liệu DO sang Biodiesel cho loại động thực nghiệm; (2) Tổ chức thực nghiệm thành công loại động Diesel: Cummins NTA855; Yanmar 6S185LST; Mitsubishi S3M3D-M15 Trong đó, kết thực nghiệm động Yanmar 6S185L-ST Mitsubishi S3M3D-M15 có tính chất tham khảo cho việc ứng dụng nhiên liệu Biodiesel từ mỡ cá da trơn phương tiện thủy nói chung động Diesel tàu cá nói riêng (phụ lục 2, phụ lục 3) (3) Từ kết thực nghiệm giúp đánh giá kết mô phù hợp với thực tế, điều khẳng định q trình phân tích lý thuyết xây dựng mơ hình, hiệu chỉnh thơng số mơ q trình cháy nhiên liệu Biodiesel từ mỡ cá da trơn tin cậy Về thực nghiệm: suất tiêu hao nhiên liệu B10 tăng so với DO từ 1,151,58%, kết mơ có suất tiêu hao nhiên liệu B10 tăng so với DO từ 2,20÷4,60%; cơng st 35 nhiên liệu B10 thực nghiệm giảm so với DO từ 0,140,9%, kết mơ có cơng suất nhiên liệu B10 giảm so với DO từ 1,45÷2,33% Trên sở cho thấy, những nhận định việc sử dụng nhiên liệu B10 thay nhiên liệu DO cho động diesel máy tàu cá có sở khoa học kết mô phỏng, thực nghiệm có độ tin cậy 36 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN Kết luận: Với nội dung đạt được, luận án rút số kết luận sau: - Các động thực nghiệm động thơng dụng dùng làm máy tàu cá tỉnh Duyên hải Nam trung làm động cho phương tiện thủy nội địa khu vực ĐBSMK, sở thực tiễn đánh giá phù hợp nhiên liệu Biodiesel từ mỡ cá dùng làm nhiên liệu thay cho động Diesel - Phương pháp hòa trộn nhiên liệu xác định sử dụng nghiên cứu thực nghiệm phù hợp với điều kiện thực tế áp dụng cho động tàu phù hợp với tập quán người dân - Trong trình thử nghiệm, thiết bị đo tiêu công suất lựa chọn thiết bị đại áp dụng phổ biến nước Đây hội giúp luận án tiếp cận công nghệ đo lường điều khiển đại Kết thực nghiệm thu từ thiết bị tin cậy, làm sở để đánh giá đắn khả sử dụng Biodiesel từ mỡ cá cho động Diesel 37 - Kết đạt luận án sở khoa học khẳng định Biodiesel B5 B10 từ mỡ cá da trơn hoàn toàn ứng dụng cho động Diesel Trong suất tiêu hao nhiên liệu B10 tăng so với DO từ 1,15-1,58%; công suât nhiên liệu B10 giảm so với DO từ 0,140,9% - Đã thực phân tích xác định số thuộc tính nhiên liệu B5, B10, B100 (biodiesel có nguồn gốc từ mỡ cá da trơn) trung tâm kiểm định đo lường chất lượng TpHCM để phục vụ cho trình nghiên cứu - Luận án sử dụng phần mềm KIVA-3V để xây dựng hiệu chỉnh mơ hình mơ động Cummins NTA 855, dùng để khảo sát ảnh hưởng loại nhiên liệu sử dụng đến số thông số nhiệt động buồng cháy, mức phát thải NOx, PM số thông số công tác động sử dụng B10 - Luận án đánh giá ảnh hưởng B10 đến số thông số vận hành động Cummins NTA 855 thực nghiệm đề xuất công nghệ phối trộn nhiên liệu phù hợp cho máy tàu đánh cá 38 Hướng phát triển:  Để vận hành động Diesel dùng làm máy tàu cá với dầu BIO B5 B10, cần thực sau: - Khởi động động với dầu DO - Khi động làm việc vòng quay ổn định, dùng van ngã van chặn chuyển dầu từ DO sang BIO - Quan sát trạng thái làm việc động khí xả, động làm việc bất thường phải chuyển chế độ làm việc từ dầu BIO sang lại DO - Dầu DO sử dụng trường hợp động có cố với hệ thống dầu BIO sử dụng dự phòng an tồn cho động - Khi chuyển đổi van cấp dầu, lưu ý sau khoảng - phút cần chuyển đổi van dầu hồi vị trí tương ứng - Trước dừng động khoảng 15 phút cần chuyển đổi dầu BIO lại dầu DO để làm đường ống, đồng thời đảm bảo an toàn ma nơ điều động tàu - Kiểm tra tổng quát tình trạng kỹ thuật động sau dừng máy  Bên cạnh kiến nghị việc sử dụng nhiên liệu BIO gốc mỡ cá da trơn, luận án hạn 39 chế chưa đề cập nghiên cứu đến, cần bổ sung làm rõ số vấn đề cơng trình kế tiếp: - Đánh giá thêm ảnh hưởng nhiên liệu BIO gốc mỡ cá da trơn tỷ lệ pha trộn cao đến công suất động thực nghiệm - Nghiên cứu thực nghiệm xác định hàm lượng khí thải động Diesel sử BIO gốc mỡ cá da trơn - Nghiên cứu ảnh hưởng chế phun nhiên liệu BIO đến tiêu kinh tế, kĩ thuật lượng động Diesel - Xem xét ảnh hưởng góc phun sớm tối ưu hố hệ thống phun chuyển sang sử dụng B5 B10 40 DANH MỤC CƠNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 1) H.T Phuoc, P.V Quan, A Study on applying the Catfish Biofuel in The Mekong Delta for The Marine Diesel Engine, the International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, Volume 9, Number 4, December 2015 2) Phan Văn Quân, Hồ Trung Phước, Sổ tay hướng dẫn sử dụng dầu Diesel sinh học từ mỡ cá da trơn cho động Diesel lắp đặt phương tiện thủy nội địa đồng sông mê kông, Nhà xuất Giao thông Vận tải, năm 2015 3) Hồ Trung Phước, Nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng nhiên liệu Biodiesel từ mỡ cá đến công suất động Diesel Cummins, tạp chí Cơ khí Việt Nam, số 6/2018 4) Hồ Trung Phước, Mơ hình hệ thống hòa trộn cấp nhiên liệu sinh học cho động Diesel tàu cá, Hội nghị Khoa học Công nghệ Giao thông Vận tải lần thứ 4, Trường Đại học Giao thông Vận tai Tp HCM, 2018 41 5) Hồ Trung Phước, Nghiên cứu mô ảnh hưởng nhiên liệu Biodiesel từ mỡ cá đến công suất phát thải động Diesel Cummins, tạp chí khí việt nam, số 7/2018 42 ... chất lượng Biodiesel thị trường, Nghiên cứu sử dụng dầu diesel sinh học từ mỡ cá da trơn cho động phương tiện khai thác thủy sản cấp thiết bối cảnh MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Nghiên cứu ảnh hưởng... CỦA LUẬN ÁN Đề tài luận án: Nghiên cứu sử dụng dầu Diesel sinh học từ mỡ cá da trơn cho động phương tiện khai thác thủy sản Ngành/Chuyên ngành: Kỹ thuật khí động lực Mã số: 9520116 Nghiên cứu. .. NGHIÊN CỨU 3.1 Đối tượng nghiên cứu Biodiesel có nguồn gốc từ mỡ cá da trơn tiêu công tác chủ yếu động Diesel dùng làm máy tàu cá 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Nhiên liệu Diesel sinh học có nguồn gốc từ
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu sử dụng dầu diesel sinh học từ mỡ cá da trơn cho động cơ của phương tiện khai thác thủy sản tt , Nghiên cứu sử dụng dầu diesel sinh học từ mỡ cá da trơn cho động cơ của phương tiện khai thác thủy sản tt

Từ khóa liên quan